Dolar 33,0650
Euro 36,2065
Altın 2.620,53
BİST 11.235,50
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Ankara 32°C
Açık
Ankara
32°C
Açık
Cum 33°C
Cts 32°C
Paz 34°C
Pts 32°C

KONUŞAN BELGELER

"Yazarların yazıları kendi düşünce ve sorumluluklarını taşır"
11/01/2022 3:14 PM | Son Güncellenme: 01/04/2024 12:50 PM
32

FAZLA SÖZE GEREK YOK, BELGELER KONUŞSUN
Öteden beri konuşulan, yazılan ve çizilen bu konuya farklı bir pencereden bakmaya çalışacak ve sizlere TBMM tutanaklarından aldığım bilgilerle meselenin önemli noktalarındaki ayrıntıları aktaracağım izninizle;
Bakınız! ”Her Devrin El Üstünde Tutulanları”nın 2 yıl Eğitim-Öğretim gördüğü okullar peş peşe gelen Kanunlarla önce 3 yıla, daha sonra da 4 yıla nasıl da çıkarılıvermiş…!!!
Harb Okulları Kanunu
Kanun No : 1462
Kabul tarihi: 4/8/1971
MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 8.1.1970 tarihinde kararlaştırılan «Harb Okulları Kanunu tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan
GEREKÇE
1. Tasarının genel gerekçesi :
Türk Silâhlı Kuvvetlerine muvazzaf subay yetiştiren harb okullarının statüsü ve faaliyetleri hakkında ihtiyacı sağlayamayan ve bu sebeple fiilen hükümsüz hale gelmiş olan 17 Haziran 1928 tarih ve 6791 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren «Muvazzaf Zabit Yetiştirmek ve Ordu Zabitlerine Yüksek İktidar ve Tahsil vermek Talimatnamesi» nden başka bir mevzuat mevcut değildir.
Memur, askerî memur, yedek subay ve astsubayların statü, faaliyet ve yetiştirilmelerine ve kaynaklarına mütedair özel kanunlar mevcut bulunmasına rağmen memleketimizin en eski ve en köklü irfan yuvası olan ve Türkiye Cumhuriyeti Ordusuna muvazzaf subay yetiştiren harb okullarının statüsünün şimdiye kadar bir kanunla tespit edilmemiş olması müstakâr bir halde işleyişine mâni olduğu gibi zaman zaman üniversiteler ve yüksek okullar karşısındaki hukukî durumu söz konusu olmuştur. Arz edilen ihtiyacı karşılamak amacıyla bu kanun tasarısı hazırlanmıştır.
1462 SAYILI KANUNUN C.SENATOSU GÖRÜŞME TUTANAKLARINDAN
FAHRİ KORUTÜRK (Cumhurbaşkanınca S.Ü.)— Görüyoruz ki, o zaman iki sene olan Harb Okulları tahsilinin nihayet üç seneye çıkarılmasıyla iktifa edilmiş olduğu neticesine varılmıştır. Harb Okulları iki sene iken bu kanunla üç seneye çıkartılmıştır. Esas itibariyle subay sınıfımızın, diğer eğitim sahasındaki ele alınmış reformlara muvazi olarak yeni bir reform ile ele alınmasını ve onun da üniversite ayarında bir tahsile tabi tutulması lâzımdır.
Subaylarımızı yalnız harp ihtiyacına göre yetiştirdiğimiz takdirde, kendilerinin meslekten ayrılmaları halinde, hem şahsan hüsrana kapılmış olduklarını ve hem de cemiyete nâfi birer şahıs olaraktan tutunamadıklarını görmekteyiz. Bu bakımdan kendilerine başlangıçta, bugünün ihtiyacı olan üniversiteye muadil
bir tahsili vermek, yani 4 senelik bir tahsille işe başlamak, kendilerini başlangıçta cemiyete hazırlamak hususunda, hem cemiyete müfit olmak ve hem de kendilerini Silâhlı Kuvvetlerden ayrıldıkları takdirde başka bir branşda yetiştirmek imkânını vermek hususunda büyük bir hizmet etmiş olacağız.
Harb Okulları reformunu da, reformcu bir zihniyetle ele alarak, 3 sene olan Harb Okullarını 4 sene olarak; bir üniversite ayarında bir esasa tabi tutmak ve oradan çıkanları subaylıklarından, üst subaylığa geçerken bir kontrola tabi tutmak, devam edebilecekleri üst subay, yani binbaşı, yarbay, albay yapmak; olamıyacakları, kadro olmamakla idarenin tahdidettiği miktardan az olan kısmı, «siz buyurun, teşekkür ederiz, serbestsiniz. Hayatınızı yeniden kurunuz. Zaten üniversite mezunusunuz.» demek suretiyle sivil hayata aktarabilmek lâzımdır.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERİD MELEN (Van)— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Amiralime teşekkür ederim, Harb Okulu mevzuuna gereken değeri vererek aydınlatıcı bir konuşma yaptılar..
Bir defa kanuna olan ihtiyaç meydandadır. Muhterem arkadaşlar, Harb okullarımız kadim bir müessesemiz olduğu halde, bir bilim ve eğitim müessesesi olduğu halde, bir asırdan fazla maziye sahip bulunduğu halde bugüne kadar kanuna dayanan bir statüye maalesef sahip olamamışlardır ve bir asır süre ile yönetmelikle idare edilmişlerdir. Nihayet bu zaruret son yıllarda anlaşılmış ve birkaç yıl evvel bir kanun tasarısı hazırlanarak Yüksek Meclise sunulmuştur ve bugün Yüksek Heyetiniz kabul buyurduğu takdirde kanunlaşacaktır.N O T: Bu arada, 2218 sayılı Kanundaki EK GEÇİCİ MADDE üzerinde kısa bir açıklama yapayım izninizle; EK GEÇİCl MADDE— 1974 -1975 öğretim ve eğitim yılından önce Harp Okulu öğrencisi sıfatını kazanmış olanlar hakkında, Harp Okulu ile ilişkileri kesilinceye kadar eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
Fotoğraf açıklaması yok.
AÇIKLAMASI: Harp Okuları Kanununa ek geçici bir madde ilave edilmektedir. Tasarıyla getirilen hükümler 1974 – 1975 öğretim yılından itibaren uygulanacağından bu tarihten önce harp okulu öğrencisi sıfatını ihraz etmiş olanlarla öğretim bütünlüğünü zedelememek ve müktesep hakları korumak amacıyla Harp Okulları Kanununun değişen hükümlerinin bu kişilere inhisaren bir süre daha uygulanmasına devam edeceğini hükme bağlamaktadır.
Bilindiği gibi 4 Ağustos 1971 tarihinde çıkan 1462 sayılı Yasadan önce, Harp Okulları Tüzük ve Talimatlarla idare ediliyorlardı.2218 SAYILI KANUNUN C.SENATOSU GÖRÜŞME TUTANAKLARINDAN
—————————————————————————————————
RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Efendim, benim bildiğime göre, bugün Harp Okulu 4 sene olarak devam etmekte; ancak dördüncü sınıftaki talebeler asteğmen olarak talebelik yapmaktadırlar. Bu maddeye göre «1974 – 1975 öğretim ve eğitim yılından geçerli olmak üzere yayımı gününde yürürlüğe girer.» dendiğine göre; bu tarihten, yani 1974’ten itibaren bugüne kadar asteğmen olarak vazife görmüş, eğitim yapmış talebelerin durumu ne olacaktır?.. Çünkü, bir diğer maddeye göre bunlar Harp Okulunu bitirdiği takdirde teğmen olarak Orduya intisap edecekler.
Halbuki 1974 senesinden sonraki talebeler asteğmen olarak şimdi talebelik yapmaktadırlar. Burada bir tereddüdüm hâsıl olmuştur; açıklanırsa memnun olacağım. Teşekkür ederim…
BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Çataloğlu.
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Efendim, 4 senelik uygulama bugün yapılmakta, ancak eski Kanun gereğince iki sene sonra bunlar asteğmenliğe nasbedilmekte idiler ve bu eski Kanun gereğince 2 sene asteğmenliğe nasbedildikten sonra uygulama 4 sene devam etmektedir.
Bu Kanun gereğince uygulama; talebe olarak, okul olarak Harp Okulu talebelerine tatbik edilecek, uygulanacaktır efendim. Bilgilerine arz ederim.
BAŞKAN — Şimdi bu, cevap teşkil etmedi zannediyorum arkadaşın sorusuna. Sayın Çataloğlu, demek isterler ki : Eskiden dört seneydi gene…
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL ÇATALOĞLU (Devamla) — 4 sene değildi.
BAŞKAN— 2 senesi asteğmen olarak yapılıyordu; şimdi bu Kanuna göre son sınıfta, 4 ncü sınıfta asteğmen olarak okuyor. «Onların durumu ne olacak?..» diye sorarlar,
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL ÇATALOĞLU (Devamla) — Efendim, eskiden 4 sene dsğildi, 2 sene idi; fakat uygulama 4 seneye çıkarıldı. Fakat 2 sene sonra subay nasbedildiler; subay nasibedilerek 4 sene okula devam etmek mecburiyetini bu uygulamada koydular. Bu kanunun neşrinden itibaren subaylık meselesi 2 sene değil, 4 sene sonra uygulanacak. Eskiden olmuş olanlar böyle oluyor efendim.
BAŞKAN — Yani bu, 1974 ve 1975 yıllarında Harp Okulu kaç sene idi?
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL ÇATALOĞLU (Devamla) — 2 sene idi.
Y O R U M U M: Yanlış bilgi… 3 sene idi. Ayrıca asteğmen rütbesiyle ilgili söylediği bilgi de doğru değil.!
BAŞKAN — 2 sene id’i. Tatbik edileceğine göre, onlar tekrar 2 sene okutulacak mı; onu soruyor arkadaşımız?
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL ÇATALOĞLU (Devamla) — Okutuldu efendim, zaten okutuluyor; ama asteğmen olarak okutuluyor.
Y O R U M U M: Yine yanlış bilgi… Anlaşılmaz, “ÜSTÜ KAPALI” cevaplar bunlar.
BAŞKAN — Peki efendim.
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler… Etmeyenler… Madde ikabul edilmiştir.
==========================================
2218 SAYILI KANUNUN MİLLET MECLİSİ GÖRÜŞME TUTANAKLARINDAN
MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum)— Harp Okulları süresi 4 yıla çıkarılmaktadır. Halen Harp Okulunda kayıtlı ve öğretim içinde bulunan öğrencilerin süresi eskisi gibi kalmakta mıdır? Tasarı yok elimizde çünkü.
BAŞKAN—Evet. 4 yıla çıkarılıyor, daha önce sanırım daha kısaydı, acaba şimdi halen öğrenimini sürdüren öğrencilerin öğrenim süresi de 4 yıla çıkacak mı? Soru bu; değil mi Sayın Biberoğlu?
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum)— Evet.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEŞET AKMANDOR (C. Senatosu Bolu Üyesi) — Sayın Başkan, şimdiki okumakta olanların süresi de 4 yıldır; 4 yıla çıkmış olacaktır.
BAŞKAN — 4 yıl olacaktır; öyle mi oluyor efendim?
MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞET AKMANDOR (C. Senatosu Bolu Üyesi) — Halen 4 yıl olarak okuyorlar, yalnız bu yasal değil, bundan dolayı hakları doğabiliyor. Bu kanunla hakları tanınmış olacaktır.
BAŞKAN — Evet. Efendim, şimdi Sayın Bakanın açıklamasından şunu anladım ben: Fiilen 4 yıla çıkarılmış; ancak, yasal olarak çıkarılabilmesi için bu tasarı sevk edilmiş. Değil mi efendim, öyle mi?
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEŞET AKMANDOR (C. Senatosu Bolu Üyesi) — Evet efendim.
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum)— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sorduğum soruya aldığım cevabı hep beraber dinledik. Halen Harp Okulunda öğrenci olarak kayıtlı bulunan ve okumakta olan gençlerimizin, yasal dayanağı olmamasına rağmen fiilen 4 yıllık eğitime tabi bulunduğunu, bu tasarı yasalaştığı takdirde de yasal bir dayanak sağlanmış olacağını Sayın Hükümet, ifade ettiler. Hukukumuzda temel kurallardan birisi de, kazanılmış hakların saklı olması ve aksine bir hüküm bulunmadıkça, sonradan çıkan kuralların makable teşmil edilmemesi prensibidir. Bu gençlerin 3 yılını bitirdikten ve girdikleri tarihte mevcut yasaya göre mezuniyet hakkını elde etmeleri gerekmesinden itibaren, bu öğrencilerin hukuku, geçmişe teşmil edilecek ve sonradan çıkan bu yasa ile ihlal edilmekle
kalmayacak, kendileri tarafından açılacak davalar sonunda idare ile Ordumuza mensup birçok gencin karşı karşıya gelmesi söz konusu olabilecektir.
Bu itibarla ben, Hükümetten rica ediyorum, bu konuya gerektirdiği ciddiyetle ve önemle bağdaşır bir düzenleme getirsinler ve hiç değilse geçici bir maddeyle veya bu maddeye eklenecek bir fıkrayla, halen Harp Okulunda kayıtlı bulunan öğrencilerin yasadan önceki statüye, süreye tabi olacaklarına dair bir hüküm koysunlar. Binlerce genç ve ailesi, Harp Okulu 3 yılda mezun verir düşüncesiyle ve bilgisiyle bu okula kaydolmuşlardır. Bu itibarla, bu haklarını saklı tutmanın hukuka uygun olacağım düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu.
Buyurunuz Sayın Bakan.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞET AKMANDOR (C. Senatosu Bolu Üyesi) — Sayın Başkan, izin verirseniz bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum, Harp Okulları Kanununun 4 ncü maddesinde: «Harp Okulları öğretim, eğitim süresi 3 yıldır. Ancak bilimin ve askeri eğitimin zaruri kıldığı hallerde bu süre Genel Kurmay Başkanlığınca 1 yıl uzatılabilir» deniyor. İşte bu maddeye dayalı olarak, Harp Okullarının 1973 yılında süresi 4 yıla çıkarılmıştır. Aslında bu çıkarılış yasaldır. Ancak, bu lütfedilecek kanun tasarısı kanunlaştığı takdirde, buradan doğacak hakların teslim edilmesi mümkün olacaktır. Bu nedenle, bugün 1973 yılından beri okumakta olan gençlerin bu hakkı yasal bir duruma
getirilecektir. Bu hususu tavzihen arz ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
============================
Fotoğraf açıklaması yok.AKADEMİK UNVANLARA GEÇİŞ
HARP OKULLARI KANUNU
Kanun Numarası: 4566
Kabul Tarihi: 11/5/2000GENEL GEREKÇE Harp okulları, lise eğitiminden sonra askerlikle ilgili fen ve sosyal bilimlerde; teknik ve akademik yükseköğretim ve eğitim yapan ve Türk Ordusuna sürekli olarak muvazzaf subay yetiştirmek için kurulmuş yüksek kültür ve eğitim müesseselerinden biridir. Günümüzde, muharebe sahasında görev alacak muvazzaf subayların bu niteliklere sahip olabilmeleri, harp okullarının eğitim ve öğretim programlarının fen, matematik ve teknik ağırlıklı olmasını ve aynı zamanda mevcut uygulamadan farklı olarak, üniversitelere eşdeğer bilimsel dal programlarının uygulanmasını da zorunlu kılmaktadır.
Bu uygulama ile, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin takip edilerek bunlardan yararlanılmasının, keza eğitim-öğretim programlarının da yenilenmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. Harp okulları, mevcut eğitim programları ve yapılanması itibariyle gerçek anlamda üniversitelere eşdeğer lisans eğitimi verememektedir. Harp okullarındaki eğitim-öğretimin üniversitelerde okutulan bilimsel dal programlarına eşdeğer olmaması nedeniyle, harp okulu mezunu subaylara verilen lisans diploması sadece askerî alanda geçerli olabilmiş; bu nedenle, harp okulları mezunları, bir buçuk yıl kadar lisans tamamlama eğitimine tâbi tutulma zorunluluğu ile karşılaşmışlardır.
Bu bakımdan, harp okullarında temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilim dallarından birinde lisans düzeyinde eğitim verilmesini sağlayacak ve bu eğitim ve öğretimin yapılmasında, planlanmasında, programlanmasında ve düzenlenmesinde ana ilkeleri de belirleyecek şekilde yasal düzenlemeye gidilmesi artık kaçınılmaz olmuştur.
Belirtilen nedenlerle; teknoloji ve bilim alanındaki son gelişmeler karşısında, mevcut Harp Okulları Kanununun artık günümüz ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği düşünüldüğünden, anılan Kanun yerine geçmek üzere hazırlanan bu Tasarıda; harp okullarının amacı, bu okullarda yapılacak eğitim ve öğretimin esasları,harp okullarının teşkilâtı, görevleri, öğretim elemanlarının görevleri, akademik unvanları kazanmaları, atanmaları, çalışma esasları, yurt içinde ve dışında görevlendirilmeleri, özlük hakları ile harp okullarına giriş şartları ve okuldan çıkarılma gibi konularda günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda ayrıntılı hükümlere yer verilmekte ve aynı zamanda harp okullarına bilimsel özerklik kazandırılmaktadır.S O N U Ç: ”Her Devrin El Üstünde Tutulanları” ile ilgili belgesel nitelikteki makalemde konuya farklı bir açıdan, TBMM tutanaklarının söylediklerinden bakmaya çalıştım. Tüm bunlar yaşanmış gerçeklerdir. Bu konuyu tekrar gündeme getirmekteki amacım, yaşanan gerçekleri hatırlamak ve mesleki itibarın eşitlenmesi için yapılacak çaba ve gayretlere katkı sunmaktır. OHAL KHK’leri ile gelinen durum itibarıyla Milli Savunma Üniversitesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine astsubay yetiştiren okullar için de benzer düzenleme ve değişikliklerin yapılması şart olmuştur. Yapılacak işlemler için de gerekli belge ve bilgiler bu tutanaklarda mevcuttur. Sağlıklar diliyorum…Fahrettin BAĞRI(Em.) Maliye Astsubayı
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.