Dolar 32,2020
Euro 35,0069
Altın 2.504,53
BİST 10.643,58
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Ankara 24°C
Az Bulutlu
Ankara
24°C
Az Bulutlu
Paz 26°C
Pts 26°C
Sal 28°C
Çar 25°C

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
24/08/2015 11:34 AM
1

23 Ağustos 2015 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 29454

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 7 nci bendinin (A) alt bendi ile 19 uncu bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkranın sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“A- Yıllık izin (30 gün plânlı 15 gün yıllık mazeret)”

“19) Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere izin süreleri subay ve astsubayların hizmetlerinden sayılır.”

“25) Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan veya amirin yazılı onayı ile personel izinden geriye çağrılabilir. Personelin izinden çağrılması, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde sözlü olarak yapılabilir ve her halükarda bu durum bir görevlendirme yazısı ile yazılı hale getirilerek bu yazının bir sureti personelin özlük dosyasında muhafaza edilir.Bu personelin izinden dönüş masrafları ile tekrar izne gidiş masrafları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakları vardır. Bu müddete yol dahil değildir. Ayrıca kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. Personelin mazeretine istinaden izin talebinde bulunması durumunda öncelikli olarak yıllık mazeret izni kullandırılır. İzin verilen personel hakkında ve her defasında (EK-A) izin belgesi düzenlenir. Bu iznin;

1) Bütün personelin yıllık planlı izninin Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında kullanılmasını sağlamak amacıyla 20 günlük kısmı bu aylar içinde, 10 günlük kısmı diğer aylarda olmak üzere plânlı olarak iki defada verilir, birlik görevleri ve personel mevcudu uygun olduğu takdirde (30) günlük kısmı personelin talebi de dikkate alınarak birlik komutanlarının yetkisinde ve plânlı olarak bir veya birkaç defada verilir.

2) Yıllık planlı iznini (30 günlük) birinci bentte belirtilen aylar haricinde kullanmayı talep eden personele birlik komutanının yetkisinde ve planlı olarak yılda bir veya birkaç defada izin verilir.

3) 15 günlük yıllık mazeret izni bir veya bir kaç defada verilebilir.
4) Yıllık planlı izinlerini kullanan personelin gidiş ve dönüşlerinde yolda geçen müddetlerin bir defasına yol izni verilir.

5) Yıllık planlı izine giden personele takvim yılında bir defa olmak üzere intikal aracına bağlı olarak, fiilen yolda geçecek süreler göz önüne alınarak, izin vermeye yetkili makam tarafından 4 güne kadar yol izni verilir. Belgeye dayanan gecikmeler dikkate alınır.

6) Bütün birlik, kurum ve karargâhlarda personelin (30) günlük planlı izinleri için, (EK-B) örneğe uygun olarak izin sıra çizelgesi düzenlenir. İzin sıra çizelgelerinin düzenlenmesinde hizmetin aksamaması esas alınarak personelin isteği gözönünde bulundurulur. Yıllık izin sıra çizelgeleri subay ve astsubaylar için ayrı ayrı düzenlenir ve her yılın 15 Kasım’ına kadar onay makamlarına sunulur. Bu çizelgelerin tetkik, onay ve ait olduğu makamlara duyurulması işlemi 15 Aralık tarihine kadar bitirilir ve yeni yılın başından itibaren uygulamaya başlanır.

7) Bakanlar Kurulu Kararı ile diğer Bakanlık ve kurumlarda görevlendirilen subay ve astsubayların yıllık ve mazeret izinleri, görev yaptıkları Bakanlık veya kurumun görüşleri alınmak suretiyle bağlı bulundukları Kuvvet Personel Başkanlıklarınca plânlanır.

8) Yedek subayların yıllık planlı ve yıllık mazeret izinleri hakkında subayların tabi oldukları hükümler uygulanır. Bunların hizmet sürelerinin uzatılması veya kısaltılması halinde yıllık planlı izin süreleri, (30) günlük planlı izin süresi birimine, yıllık mazeret izin süreleri (15) günlük yıllık mazeret izin süresi birimine orantılı olarak belirlenir ve verilir. Kesirli günler bir yukarı tam sayıya tamamlanır.

9) Birlik, kurum veya karargâhta izin kullanacak personel mevcudu genel mevcudun 1/4’ünü geçemez. İzinlerin mevsimlere göre dağıtılmasında eşitliğin sağlanması esastır. Belirtilen nispetin tatbiki mümkün olmadığı takdirde, uygun bir sıra tanziminin takdiri, birlik, kurum ve karargâh amirine aittir.

10) Personelin kanuni izin süreleri içinde dinlendirilmeleri ve özellikle izinlerin plânlanan zamanda kullanılması esastır. Ancak olağanüstü haller ile plân dışı, tatbikat, manevra ve denetlemeler nedeniyle izin sıra çizelgesindeki sıra değiştirilebilir. Bu konudaki takdir yetkisi izin sıra çizelgesini onaylayan makama aittir.

11) Yıllık plânlı izinlerini kullanmadan herhangi bir göreve atanan personel iznini atandığı yeni birlik, karargâh veya kurumunda kullanır.

12) Kendi nam ve hesabına yurt içinde lisans ve lisansüstü eğitime iştirak eden personele, talebi üzerine öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan sürelerde yıllık izinlerine mahsuben izin verilebilir.

13) Astsubaylıktan subay olanlar hariç olmak üzere teğmen yahut uzman jandarma ve uzman erbaşlıktan astsubay olanlar hariç olmak üzere astsubay çavuş nasbedilen personele nasıp tarihinden itibaren aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yıllık planlı izinleri subay ve astsubaylara yıllık planlı izin olarak verilen izin süresine orantılı olarak verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının 2 nci ve 3 üncü bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Subayların yıllık izin sıra çizelgelerinin onay makamları; asgarî tugay (Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığında Hastane Baştabiplikleri hariç alay eşidi) komutanlıkları (deniz ve hava’da eşidi) ve muadili karargâh, kurum amirlikleri ve asker alma bölge başkanlıkları ile daha üst makamlardır.”

“3) Astsubayların yıllık izin sıra çizelgelerinin onay makamları; asgarî alay veya bağımsız tabur ve eşidi komutanlıklar ve muadili karargâh, kurum amirlikleri, hastane baştabiplikleri ile daha üst makamlardır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Yıllık izinlerin senesi içinde ve çizelgelerde plânlandığı şekilde kullanılması esastır. Ancak hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık planlı izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri, müteakip sene içinde verilebilir. Bu müddet hiç bir suretle toplam 60 günü geçemez. Personelin hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle süresi içinde kullanamadığı yıllık planlı izni hakkında, kullanamama nedenine bağlı olarak birlik, karargâh ve kurum âmirlerince “İzin Erteleme Belgesi (EK-H)” düzenlenir. Yıllık planlı izinlerini kendi isteği ile senesi içinde kullanamayan personelin planlı izinleri, ertesi yıla devredilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İzin sıra çizelgeleri Mülkî Teşkilâta Tâbi İç Güvenlik Birliklerinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenir ve Bölge Komutanlıklarınca onaylanır. Yalnız İl ve İlçe Jandarma Komutanları ile karakol komutanlarının izinleri, ilgili komutanlıkların planlaması da dikkate alınarak mahalli mülki idare amirlerinin onayı ile verilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türk Silâhlı Kuvvetleri personeline sene içindeki kısa süreli mazeretlerini karşılamak üzere (15) gün süre ile yıllık mazeret izni verilebilir. Yıllık planlı iznin değişiklik gerektirecek haklı sebeplerin vuku hariç planlandığı tarihte kullanılması esastır. Personelin mazeretine istinaden izin talebinde bulunması durumunda öncelikli olarak yıllık mazeret izni kullandırılır. Bu iznin;

1) Tabur, müstakil bölük (Batarya) komutanları (deniz, hava ve Sahil Güvenlik’te eşidi) ve muadili kurum amirleri bir defada (dört) güne kadarını,

2) Alay, bağımsız tabur komutanları (deniz, hava ve Sahil Güvenlik’te eşidi) ve muadili karargâh ve kurum amirleri ile daha üst amirler bir defada hepsini verebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir.

Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu fıkra hükmü aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Yedek subaylara verilen refakat izinleri askerlik hizmetinden sayılmaz.

1) Aylıklı ve aylıksız izinler, tugay/bağımsız alay komutanı veya eşidi kıta, karargâh ve kurum amiri (Diğer Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında eşidi makam) tarafından verilir ve Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarına bildirilir. Personelin izin evrakı sicil amirince şahsi dosyasına konur ve dosya muhteviyatına yazılır.

2) Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, asgari refakatçi sayısı, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır.

3) Sağlık Kurulu raporunda birden fazla refakatçi belirtilmemiş ise aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla personel/kamu görevlisi refakat nedenli mazeret izni kullanamaz.

4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi oniki ayı geçemez.

5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde personel iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan personel izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

6) Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Aylıksız izin alan sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşme süreleri, kullandıkları aylıksız izin süresi kadar uzatılır.

7) Refakat izni, rapor süresi boyunca personelin talebi doğrultusunda, önceden belirlenmiş bir plan dâhilinde hastaneden alınan raporda belirtilen süreye uygun olarak parça parça kullandırılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının 2 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalıklara yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine aynı rütbede toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat ve hava değişimine tabi tutulabilirler. Ancak hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri, bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinden; general ve amiraller ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamına giren diğer personelden Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara ise Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı veya bu komutanlıkların 926 sayılı Kanunun 127 nci maddesi kapsamında, yetki vereceği kıta komutanları yahut karargâh veya kurum amirliklerince yetki veren makama bildirimde bulunulması kaydıyla aşağıda yazılı nedenlerle ve aşağıda belirtilen sürelerle yurtdışı izni verilir.

1) Seyahat maksadıyla; subay ve astsubaylara yıllık planlı izin süresi kadar, askerî okul öğrencilerine ise 4 üncü maddede belirtilen süreler kadar,

2) Mazeret dolayısıyla; subay ve astsubaylar için yıllık izinle birlikte üç aya kadar, askerî öğrenciler için, mazereti resmî tatile rastlayan ve bütünleme kurslarına devam zorunluluğu olmayanlara icabında resmî tatil süresi kadar, mazereti eğitim ve öğretim süresi içinde olanlara ise, mazeret komutanlıkça kabul edildiği takdirde, derse zorunlu devam süresinin üçte birini geçmeyecek kadar,

3) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla; subay ve astsubaylara bir yıla kadar,

4) Öğrenim için; subay ve astsubaylara öğrenim süresi kadar,

5) Seminer, müşahade gezisi ve ziyaretler için; subay ve astsubaylara lüzumlu görülen süre kadar.

6) Mevzuat hükümlerine uygun olarak alınan istirahatlerin yurt dışında geçirilmesi de izne tabidir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının 2 nci ve 3 üncü bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli subay ve astsubaylar seyahat maksadı ile ve izin sıra cetveline tabi olarak yurt dışına izinli gidebilirler. Bu izin subay ve astsubayların yıllık planlı izinlerinden sayılır ve (30) günü geçemez. Bunlara, kullanılan ulaşım vasıtası da dikkate alınarak ayrıca yol izni verilebilir. Ancak bu süre toplam (4) günü geçemez

”“2) İzin evrakı, asgari alay ve eşidi birlik komutanlıklarınca veya kurum amirliklerince izin tarihinden en az on gün önce, personele yurt dışı izni vermeye yetkili komutanlıkta hazır bulundurulur.”

“3) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı veya bu komutanlıkların yetki vereceği asgari tugay ve eşidi kıta komutanlıkları yahut karargâh veya kurum amirliklerince; izin isteğinde bulunan subay, astsubay ve öğrenci miktarına göre tekli veya toplu olarak onay çizelgeleri hazırlatılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutanlığın yazılı onayı ile personel izinden geriye çağrılabilir. Bu personelin izinden dönüş masrafları ile tekrar izne gidiş masrafları 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

Ek Bilgi

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.