Dolar 32,8398
Euro 35,3198
Altın 2.496,01
BİST 10.705,80
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Ankara 30°C
Açık
Ankara
30°C
Açık
Cum 31°C
Cts 32°C
Paz 33°C
Pts 33°C

TOKİ, ASKERİN EN DEĞERLİ ARAZİSİNE AVM YAPACAK

TOKİ, ASKERİN EN DEĞERLİ ARAZİSİNE AVM YAPACAK
19/10/2014 11:44 AM
1

19 EKİM 2014

Askerler, gökdelenlerin yükseldiği Büyükdere Caddesi’ndeki araziyi boşaltıyor. TOKİ gelir paylaşımı yöntemiyle ihale edecek.

Şe­hir mer­kez­le­rin­de bu­lu­nan ve ara­zi­si pa­ra eden ka­mu loj­man­la­rı el de­ğiş­tir­me­ye de­vam edi­yor.

Tür­ki­ye­’nin en de­ğer­li cad­de­si Bü­yük­de­re üze­rin­de yer alan as­ke­ri loj­man­la­rın bu­lun­du­ğu ara­zi Baş­ba­kan­lık Top­lu Ko­nut İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­’na (TO­Kİ) dev­re­di­li­yor.

İs­tan­bul Zin­cir­li­ku­yu­’da Zor­lu Cen­ter ile Ga­ran­ti Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü binaları ara­sın­da yer alan yak­la­şık 20 bin met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de­ki ara­zi üze­rin­de bu­lu­nan dört as­ke­ri loj­man bo­şal­tı­lı­yor.

1970’li yıl­la­rın so­nun­da ya­pı­lan loj­man­la­rın sa­kin­le­ri TO­Kİ­’nin Bal­mum­cu­’da­ki as­ke­ri Di­ki­me­vi­’nin bu­lun­du­ğu ara­zi­ye ya­pa­ca­ğı ye­ni bi­na­la­ra ta­şı­na­cak.

Ko­nut da ya­pı­la­bi­le­cek

TO­Kİ­’ye dev­re­di­len ara­zi için ise önü­müz­de­ki yıl ar­sa sa­tı­şı kar­şı­lı­ğı ge­lir pay­la­şı­mı mo­de­li ile iha­le­ye ya­pı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di.

İha­le, “Top­lu Ko­nut İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Sa­tış, De­vir, İn­ti­kal, Ki­ra­ya ver­me, Tram­pa, Sı­nır­lı Ay­ni Hak Te­si­si ve Ar­sa Sa­tı­şı Kar­şı­lı­ğı Ge­lir Pay­la­şı­mı İha­le Yö­net­me­li­ği­” kap­sa­mın­da açık ya­pı­la­cak.

Pro­je ala­nın­da, iş mer­kez­le­ri, ofis, bü­ro, alış­ve­riş mer­ke­zi, çok kat­lı ma­ğa­za, çar­şı, si­ne­ma, ti­yat­ro, mü­ze, kü­tüp­ha­ne, ser­gi sa­lo­nu gi­bi kül­tü­rel te­sis­ler, otel, mo­tel, özel yurt ile re­zi­dans gi­bi ko­nak­la­ma te­sis­le­ri, res­to­ran, ka­fe, lo­kan­ta, özel spor te­sis­le­ri, yö­ne­tim bi­na­la­rı, ban­ka ve fi­nans ku­rum­la­rı yer ala­bi­le­cek.

Ver ara­zi­yi al loj­ma­nı

21 Ara­lık 2006 Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı (MSB) ile im­za­la­nan pro­to­kol uya­rın­ca, MSB’­ye tah­sis­li ara­zi­le­rin kıy­met tak­dir be­de­li ora­nın­da TO­Kİ­’ye dev­ri kar­şı­lı­ğın­da, ih­ti­yaç du­yu­lan yer­ler­de loj­man ya­pı­lı­yor.

TO­Kİ, da­ha ön­ce de has­ta­ne­ler yap­mak üze­re Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, okul­lar yap­mak üze­re Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, yi­ne po­li­se ar­sa kar­şı­lı­ğı loj­man yap­mak üze­re İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile pro­to­kol­ler im­za­la­mış­tı.

Sos­yal hiz­met ku­rum­la­rı için sev­gi ev­le­ri in­şa eden TO­Kİ, son ola­rak tu­rizm böl­ge­le­rin­de ya­ban­cı­la­ra sa­tış ama­cıy­la ta­til kö­yü ve ko­nut pro­je­si
baş­lat­mış­tı.

Met­re­ka­re­si 20 bin do­ları buluyor

Merkez İş Ala­nı (Mİ­A) ko­nu­mun­da­ki Bü­yük­de­re Cad­de­si­’n­de­ki ar­sa­la­rın fi­yat­la­rı 20 bin do­la­ra ka­dar çık­mış du­rum­da.

2000’li yıl­la­rın ba­şın­da fab­ri­ka­la­rın ka­pa­nıp, şeh­rin uzak nok­ta­la­rı­na ta­şın­ma­sıy­la de­ğiş­me­ye baş­la­yan İstanbul’daki Bü­yük­de­re Cad­de­si üze­rin­de­ki gök­de­len­ler­de Tür­ki­ye­’nin ön­de ge­len şir­ket­le­ri­nin ve ban­ka­la­rı­nın ge­nel mü­dür­lük bi­na­la­rı yer alı­yor.

 

İsmail ŞAHİN / SÖZCÜ

 

Ek Bilgi

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

TOKİ, ASKERİN EN DEĞERLİ ARAZİSİNE AVM YAPACAK

TOKİ, ASKERİN EN DEĞERLİ ARAZİSİNE AVM YAPACAK
19/10/2014 11:44 AM
1

19 EKİM 2014

Askerler, gökdelenlerin yükseldiği Büyükdere Caddesi’ndeki araziyi boşaltıyor. TOKİ gelir paylaşımı yöntemiyle ihale edecek.

Şe­hir mer­kez­le­rin­de bu­lu­nan ve ara­zi­si pa­ra eden ka­mu loj­man­la­rı el de­ğiş­tir­me­ye de­vam edi­yor.

Tür­ki­ye­’nin en de­ğer­li cad­de­si Bü­yük­de­re üze­rin­de yer alan as­ke­ri loj­man­la­rın bu­lun­du­ğu ara­zi Baş­ba­kan­lık Top­lu Ko­nut İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­’na (TO­Kİ) dev­re­di­li­yor.

İs­tan­bul Zin­cir­li­ku­yu­’da Zor­lu Cen­ter ile Ga­ran­ti Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü binaları ara­sın­da yer alan yak­la­şık 20 bin met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de­ki ara­zi üze­rin­de bu­lu­nan dört as­ke­ri loj­man bo­şal­tı­lı­yor.

1970’li yıl­la­rın so­nun­da ya­pı­lan loj­man­la­rın sa­kin­le­ri TO­Kİ­’nin Bal­mum­cu­’da­ki as­ke­ri Di­ki­me­vi­’nin bu­lun­du­ğu ara­zi­ye ya­pa­ca­ğı ye­ni bi­na­la­ra ta­şı­na­cak.

Ko­nut da ya­pı­la­bi­le­cek

TO­Kİ­’ye dev­re­di­len ara­zi için ise önü­müz­de­ki yıl ar­sa sa­tı­şı kar­şı­lı­ğı ge­lir pay­la­şı­mı mo­de­li ile iha­le­ye ya­pı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di.

İha­le, “Top­lu Ko­nut İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Sa­tış, De­vir, İn­ti­kal, Ki­ra­ya ver­me, Tram­pa, Sı­nır­lı Ay­ni Hak Te­si­si ve Ar­sa Sa­tı­şı Kar­şı­lı­ğı Ge­lir Pay­la­şı­mı İha­le Yö­net­me­li­ği­” kap­sa­mın­da açık ya­pı­la­cak.

Pro­je ala­nın­da, iş mer­kez­le­ri, ofis, bü­ro, alış­ve­riş mer­ke­zi, çok kat­lı ma­ğa­za, çar­şı, si­ne­ma, ti­yat­ro, mü­ze, kü­tüp­ha­ne, ser­gi sa­lo­nu gi­bi kül­tü­rel te­sis­ler, otel, mo­tel, özel yurt ile re­zi­dans gi­bi ko­nak­la­ma te­sis­le­ri, res­to­ran, ka­fe, lo­kan­ta, özel spor te­sis­le­ri, yö­ne­tim bi­na­la­rı, ban­ka ve fi­nans ku­rum­la­rı yer ala­bi­le­cek.

Ver ara­zi­yi al loj­ma­nı

21 Ara­lık 2006 Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı (MSB) ile im­za­la­nan pro­to­kol uya­rın­ca, MSB’­ye tah­sis­li ara­zi­le­rin kıy­met tak­dir be­de­li ora­nın­da TO­Kİ­’ye dev­ri kar­şı­lı­ğın­da, ih­ti­yaç du­yu­lan yer­ler­de loj­man ya­pı­lı­yor.

TO­Kİ, da­ha ön­ce de has­ta­ne­ler yap­mak üze­re Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, okul­lar yap­mak üze­re Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, yi­ne po­li­se ar­sa kar­şı­lı­ğı loj­man yap­mak üze­re İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile pro­to­kol­ler im­za­la­mış­tı.

Sos­yal hiz­met ku­rum­la­rı için sev­gi ev­le­ri in­şa eden TO­Kİ, son ola­rak tu­rizm böl­ge­le­rin­de ya­ban­cı­la­ra sa­tış ama­cıy­la ta­til kö­yü ve ko­nut pro­je­si
baş­lat­mış­tı.

Met­re­ka­re­si 20 bin do­ları buluyor

Merkez İş Ala­nı (Mİ­A) ko­nu­mun­da­ki Bü­yük­de­re Cad­de­si­’n­de­ki ar­sa­la­rın fi­yat­la­rı 20 bin do­la­ra ka­dar çık­mış du­rum­da.

2000’li yıl­la­rın ba­şın­da fab­ri­ka­la­rın ka­pa­nıp, şeh­rin uzak nok­ta­la­rı­na ta­şın­ma­sıy­la de­ğiş­me­ye baş­la­yan İstanbul’daki Bü­yük­de­re Cad­de­si üze­rin­de­ki gök­de­len­ler­de Tür­ki­ye­’nin ön­de ge­len şir­ket­le­ri­nin ve ban­ka­la­rı­nın ge­nel mü­dür­lük bi­na­la­rı yer alı­yor.

 

İsmail ŞAHİN / SÖZCÜ

 

Ek Bilgi

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

TOKİ, ASKERİN EN DEĞERLİ ARAZİSİNE AVM YAPACAK

TOKİ, ASKERİN EN DEĞERLİ ARAZİSİNE AVM YAPACAK
19/10/2014 11:44 AM
1

19 EKİM 2014

Askerler, gökdelenlerin yükseldiği Büyükdere Caddesi’ndeki araziyi boşaltıyor. TOKİ gelir paylaşımı yöntemiyle ihale edecek.

Şe­hir mer­kez­le­rin­de bu­lu­nan ve ara­zi­si pa­ra eden ka­mu loj­man­la­rı el de­ğiş­tir­me­ye de­vam edi­yor.

Tür­ki­ye­’nin en de­ğer­li cad­de­si Bü­yük­de­re üze­rin­de yer alan as­ke­ri loj­man­la­rın bu­lun­du­ğu ara­zi Baş­ba­kan­lık Top­lu Ko­nut İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­’na (TO­Kİ) dev­re­di­li­yor.

İs­tan­bul Zin­cir­li­ku­yu­’da Zor­lu Cen­ter ile Ga­ran­ti Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü binaları ara­sın­da yer alan yak­la­şık 20 bin met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de­ki ara­zi üze­rin­de bu­lu­nan dört as­ke­ri loj­man bo­şal­tı­lı­yor.

1970’li yıl­la­rın so­nun­da ya­pı­lan loj­man­la­rın sa­kin­le­ri TO­Kİ­’nin Bal­mum­cu­’da­ki as­ke­ri Di­ki­me­vi­’nin bu­lun­du­ğu ara­zi­ye ya­pa­ca­ğı ye­ni bi­na­la­ra ta­şı­na­cak.

Ko­nut da ya­pı­la­bi­le­cek

TO­Kİ­’ye dev­re­di­len ara­zi için ise önü­müz­de­ki yıl ar­sa sa­tı­şı kar­şı­lı­ğı ge­lir pay­la­şı­mı mo­de­li ile iha­le­ye ya­pı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di.

İha­le, “Top­lu Ko­nut İda­re­si Baş­kan­lı­ğı Sa­tış, De­vir, İn­ti­kal, Ki­ra­ya ver­me, Tram­pa, Sı­nır­lı Ay­ni Hak Te­si­si ve Ar­sa Sa­tı­şı Kar­şı­lı­ğı Ge­lir Pay­la­şı­mı İha­le Yö­net­me­li­ği­” kap­sa­mın­da açık ya­pı­la­cak.

Pro­je ala­nın­da, iş mer­kez­le­ri, ofis, bü­ro, alış­ve­riş mer­ke­zi, çok kat­lı ma­ğa­za, çar­şı, si­ne­ma, ti­yat­ro, mü­ze, kü­tüp­ha­ne, ser­gi sa­lo­nu gi­bi kül­tü­rel te­sis­ler, otel, mo­tel, özel yurt ile re­zi­dans gi­bi ko­nak­la­ma te­sis­le­ri, res­to­ran, ka­fe, lo­kan­ta, özel spor te­sis­le­ri, yö­ne­tim bi­na­la­rı, ban­ka ve fi­nans ku­rum­la­rı yer ala­bi­le­cek.

Ver ara­zi­yi al loj­ma­nı

21 Ara­lık 2006 Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı (MSB) ile im­za­la­nan pro­to­kol uya­rın­ca, MSB’­ye tah­sis­li ara­zi­le­rin kıy­met tak­dir be­de­li ora­nın­da TO­Kİ­’ye dev­ri kar­şı­lı­ğın­da, ih­ti­yaç du­yu­lan yer­ler­de loj­man ya­pı­lı­yor.

TO­Kİ, da­ha ön­ce de has­ta­ne­ler yap­mak üze­re Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, okul­lar yap­mak üze­re Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, yi­ne po­li­se ar­sa kar­şı­lı­ğı loj­man yap­mak üze­re İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile pro­to­kol­ler im­za­la­mış­tı.

Sos­yal hiz­met ku­rum­la­rı için sev­gi ev­le­ri in­şa eden TO­Kİ, son ola­rak tu­rizm böl­ge­le­rin­de ya­ban­cı­la­ra sa­tış ama­cıy­la ta­til kö­yü ve ko­nut pro­je­si
baş­lat­mış­tı.

Met­re­ka­re­si 20 bin do­ları buluyor

Merkez İş Ala­nı (Mİ­A) ko­nu­mun­da­ki Bü­yük­de­re Cad­de­si­’n­de­ki ar­sa­la­rın fi­yat­la­rı 20 bin do­la­ra ka­dar çık­mış du­rum­da.

2000’li yıl­la­rın ba­şın­da fab­ri­ka­la­rın ka­pa­nıp, şeh­rin uzak nok­ta­la­rı­na ta­şın­ma­sıy­la de­ğiş­me­ye baş­la­yan İstanbul’daki Bü­yük­de­re Cad­de­si üze­rin­de­ki gök­de­len­ler­de Tür­ki­ye­’nin ön­de ge­len şir­ket­le­ri­nin ve ban­ka­la­rı­nın ge­nel mü­dür­lük bi­na­la­rı yer alı­yor.

 

İsmail ŞAHİN / SÖZCÜ

 

Ek Bilgi

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.