İSMAİL TURAN

İSMAİL TURAN

Muhtelif illerdeki İstinaf mahkemeleri birbirlerinin verdiği kararlardan farklı veya tam tersi KESİN kararlar vermeleri halinde, kararı veren istinaf mahkemelerinden biri veya aykırı kararlardan etkilenenlerden biri, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi için “Danıştay içtihadı birleştirme kuruluna” başvurabilirler. Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu kararlarına, Danıştay daire ve kurulları ile idare mahkemeleri uymak zorundadır.


2575 sayılı Danıştay kanunu ve ilgili maddeleri aşağıdadır. 
İçtihatları birleştirme kurulunun görevleri

Madde 39 – İçtihatları Birleştirme Kurulu, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü takdirde, Danıştay Başkanının havalesi üzerine, Başsavcının düşüncesi alındıktan sonra işi inceler ve lüzumlu görürse, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar verir.

İçtihatların birleştirilmesini istemeye yetkili olanlar

Madde 40 – 1. İçtihatların birleştirilmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi, Danıştay Başkanı, konu ile ilgili daireler, idari ve vergi dava daireleri kurulları veya Başsavcı tarafından istenebilir. 
2. Aykırı kararlarla ilgili kişiler, içtihatların birleştirilmesi için Danıştay Başkanlığına başvurabilirler.

3. Kurulun, içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkındaki kararları, gönderildikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanır


4. Bu kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundadır.Subay ve astsubaylar memur değil askerdir.

Memurlara görev, can güvenlikleri sağlandıktan sonra verilir, askerlere ise canları pahasına devleti savunmaları amacıyla görev verilir. Devleti savunurken canlarını feda eden askerler şehitlik mertebesine ulaşır. Memurların hayata bakış açısı öğrenim durumu, kariyer ve makamdır, askerlerin hayata bakış açısı ise rütbedir, disiplindir ve vatanı savunmaktır. Memurların kendine göre çok büyük mağduriyeti olduğu gibi astsubayların da kendilerine göre çok büyük mağduriyeti vardır.

Subay ve astsubaylar 2 derece ve 1 kademe ileriden göreve başlıyorlardı. Bilindiği gibi subay rütbeleri asteğmen rütbesinden başlamaktadır. Harp okulu ve fakülte mezunlarının asteğmen rütbesinde hiç görev yapmadan doğrudan teğmen rütbesiyle göreve başlamalarıyla ve bol verilen tazminatlar karşılığında subayların ileriden göreve başlama hakları ellerinden alınmıştır. Astsubayların 2 derece ve 1 kademe ileriden göreve başlama hakları ise karşılıksız olarak ellerinden alınmıştır. Astsubayların rütbe ve disiplinden doğan maddi ve manevi mağduriyetleri kendi şartları içinde doğru ifade edilerek istenmesi suretiyle alınabilir. Astsubaylar kendilerini memurların öğrenim durumuyla kıyaslamak suretiyle haklarını istediklerinden yetkili makamlar, memurların tahsil durumuna göre düzenlenen aşağıdaki özlük hakları tablosunu değerlendirmek suretiyle astsubayların isteklerini kabul etmemektedirler.

ÖZET OLARAK ÖZLÜK HAKLARI TABLOSU

10. derecenin 2. kademesinden göreve başlayanlar:

Ön lisans mezunu teknisyenler ve benzeri diğer memurlar.

9. derecenin 1. kademesinden göreve başlayanlar:

Ortaokul, sanat enstitüsü ve lise mezunu olup iki yıl süreli astsubay meslek yüksek okulu mezunu sayılan astsubaylarla, iki yıl süreli astsubay meslek yüksek okulu mezunu astsubaylar, yedek subaylar, dört yıl süreli fakülte mezunlarından; eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, genel idare hizmetleri sınıfı, din hizmetleri sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı memurları ile sağlık hizmetleri sınıfından yardımcı sağlık hizmeti memurları ve benzeri diğer memurlar.

9. derecenin 2. kademesinden göreve başlayanlar:

İki yıl süreli polis meslek yüksek okulu mezunu polisler, iki yıl süreli teknik meslek yüksek okulu mezunu ev ekonomistleri ve TBMM stenografları, 3 yıl süreli fakülte mezunu astsubaylar

9. derecenin 3. kademesinden göreve başlayanlar:

Dört yıl süreli fakülte mezunu astsubaylar.

8. derecenin 1. kademesinden göreve başlayanlar:

Sanat enstitüsü, Lise, 2 ve 3 yıl süreli harp okulu mezunu olup dört yıl süreli harp okulu mezunu sayılanlarla dört yıl süreli harp okulu mezunu subaylar, iki yıl süreli polis meslek yüksek okulu mezunlarından dört yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayanlar, Doktorlar, hakimler, savcılar, mühendisler ve mimarlar dört ve daha fazla süreli yüksek öğrenimlerinin her yılı için ayrıca bir kademe ilerlemesi alırlar.

3600 ek göstergeden aylık alanlar:

1. dereceden aylık alanlardan;  astsubaylar, doktorlar, hâkimler, savcılar, mimarlar mühendisler, İl idare kurulu üyesi olan il müdürleri, 1. sınıf emniyet müdürleri, defterdarlar, benzeri memurlar ve emeklileri

3000 ek göstergeden aylık alanlar:

2. dereceden aylık alanlardan; astsubaylar, 1. dereceden aylık alanlardan öğretmenler, jeologlar, il idare kurulu üyesi olmayan il müdürleri, ekonomistler, 1. sınıf dışındaki emniyet müdürleri, bakanlık hukuk müşavirleri, avukatlar, benzeri memurlar ve emeklileri

2200 ek göstergeden aylık alanlar:

3. dereceden aylık alan subaylar ve astsubaylar ve emeklileri ile 1. dereceden aylık alan

ön lisans ve lisans mezunlarından yukarıda sayılanlar dışında kalan memurlar ve emeklileri

4500 göstergeden makam tazminatı alanlar:

Kıdemli Albaylar ve 1. sınıf mülki idare amirleri ve emeklileri

3500 göstergeden makam tazminatı alanlar:

Albaylar, Genel müdürler ve emeklileri

3000 göstergeden makam tazminatı alanlar:

Bakanlık gelir idaresi başkanları, genel müdür yardımcıları, 1. dereceden aylık alan

kaymakamlar ve konsoloslar ve emeklileri

2000 göstergeden makam tazminatı alanlar:

Yarbaylar, 1. dereceden aylık almayan kaymakamlar, merkez teşkilatında görevli daire

başkanları, Gelir idaresi grup başkanları, bölge müdürleri, denetçiler ve benzeri diğer memurlar.Büyük gazeteciler, doğru ve derin bilgiye dayanan yazılarıyla okurlarının haber alma nabzını elinde tutarak okurlarını “oh be” dedirterek rahatlatır.

Zamanımızda her ne kadar gazeteler bilgi işlem sistemiyle üretilse de, büyük gazeteci olmak için uzun süre “matbaa mürekkebi” yalamak gerekir.

Yeni gelişmekte olan gazeteciler ise, yalan yanlış bilgileriyle yazdıkları yazılarıyla okurlarını “ bu ne biçim gazeteci ya” dedirterek çileden çıkarırlar.

Öncelikle şunu belirteyim. Büyük sabır ve fedakarlıkla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayan polislerimize 3600 ek gösterge hakları, büyük sabır ve fedakarlıkla vatanı savunan astsubayların istedikleri hakları acilen verilmelidir.

Türkiye Gazetesi yazarı Sayın Süleyman ÖZIŞIK, aşağıdaki bağlantıda çok değerli polislerimizin sorunlarını dile getirmek isterken, büyük sabır ve fedakarlıkla vatanı savunan başka bir meslek mensubu astsubayları bir elleri yağda bir elleri balda gibi göstererek çileden çıkarmıştır.

Hukuk Devletlerinde meslek mensuplarının hakları, eylemsel eşitlikle değil hukuksal eşitlikle mukayese edilir.

Fakülte mezunu olan ve kalkınmada 1. derecede öncelikli yörelerde görev yapan polis kardeşlerimiz ile astsubay meslektaşlarımız eylemsel olarak eşittir. Eylemsel olarak eşit olan ve 1. dereceden aylık alan polis kardeşlerimiz 657 sayılı kanuna tabi olduklarından astsubaylara göre daha ileri dereceden göreve başlayıp, iki yılda bir terfi ederken, birçok emniyet müdürü, komiser, komiser muavini ve polisler hakları olan 3600 ek göstergeyi alamadıklarından mağdurdurlar.

926 sayılı kanuna tabi olan 1. dereceden aylık alan astsubaylar ise 3600 ek gösterge haklarını almalarına rağmen daha geri dereceden göreve başlayıp 3 yılda bir derece yükseldikleri için mağdurdurlar.

Emekli ikramiyesine gelince; Damlaya damlaya göl olur. Şöyle ki; Aynı süre hizmet eden, aynı derece, kademe ve ek göstergeden emekli aylığı alan Subay, Astsubay ve memurlar emekli sandığı kanunu uyarınca aynı miktarda emekli ikramiyesi almaktadırlar.

Sayın Süleyman efendinin yazmakta zorluk çektiği husus aşağıdaki gibidir.

1965 yılında yürürlüğe giren 657 sayılı kanun uyarınca, OYAK sistemine benzer MEYAK (Memur Yardımlaşma Kurumu) kuruldu.

Memur dernek ve sendikalarının aidat kesintilerini ileri sürüp“ paralarımız kesiliyor” eylem ve protestoları sonunda MEYAK kurumu kapatıldı ve kesilen aidatlar faiziyle birlikte geri verildi..

Subay ve Astsubaylar eylem ve protesto etmediklerinden OYAK bu günkü duruma geldi, subay ve astsubayların yatırım olarak ödedikleri aidatları üredi ve temettü olarak geri dönüyor.

Polis kardeşlerimiz ile diğer memur kardeşlerimizin temettü almamalarının sorumlusu MEYAK’ ı kapattıran kendi meslektaş ağabeyleri ve meslektaş atalarıdır.

Lojman konusuna hiç girmeyelim, lojman konusunda astsubayların derdi dağlardan büyüktür.

İşte Sayın Süleyman ÖZIŞIK, durum böyle, sizin doğru yazı yazabilmeniz için daha çok okumanız ve araştırma yapmanız gerekmektedir.

 

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/suleyman-ozisik/600068.aspx

 
İlkokul üçüncü sınıfında kitaptan bir sayfa okutulur, okuduğunu doğru anlayanlar “Pekiyi”, yarım anlayanlar “Orta” hiç bir şey anlamayanlar “Zayıf” not alırdı. Lisede görülen “Kompozisyon dersi” okuma dersinin daha geniş kapsamlısıydı. Hayat üniversitesinde çok okuyan, okuduğunu doğru anlayan ve doğru yorumlayanlar refah ve mutluluk içinde yaşarlarken, okumayan veya okuduğunu anlamayanlar, yanlış yorumlayanlar ve kabahati kendilerine değil de hep başkalarına yükleyenler yoksulluk içinde yaşamaktadırlar. 

Hukuk devletleri, temel insan haklarına ve demokrasiye uygun olarak önceden ilan edilen kurallarla yönetilmektedir. Hukuk devletlerinde yargısız infaz olmaz, herkes, Anayasa ve kanun önünde eşittir, hiç kimseye ve zümreye imtiyaz tanınmaz. 

Sivil vatandaşlar itiraz ve temyiz yolu açık olan bağımsız mahkemeler tarafından yargılanırken askerler, itiraz ve temyiz yolu kapalı olan, hukuk eğitimi bile olmayan subayların iki dudağından çıkan kararlarla 28 güne kadar katıksız hapis ve 28 güne kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirdi. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasıyla askeri mahkemeler ve askeri yüksek idare mahkemelerinin kapatılmasıyla askerlerin de itiraz ve temyiz yolu açık olan idare ve adliye mahkemeleri tarafından yargılanmaları sağlanmıştır. Bu değişikliğin doğru okunması ve anlaşılması gerekir. Askeri disiplin kanunundaki en önemli unsurun disiplin cezalarına bağımsız mahkemelerde itiraz ve temyiz edebilme hakkının olduğu göz önünde tutulmalıdır. Gençliğimizin en güzel günlerini temel insan haklarından mahrum olarak ah ile vah ile geçirdiğimizi unutmamalıyız. 

KATIKSIZ HAPİS CEZASI HAKKINDA AÇIKLAMA: “katıksız hapis cezası” Temel insan haklarına ve Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 1963 yılında rahmetli İsmet İNÖNÜ tarafından açılan ve dört yıl süren yargılama sonunda, 1967 yılında Anayasa mahkemesinin kararıyla iptal edilmiştir. 

Dava açan merhum Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız rahmetli İsmet İNÖNÜ’ ye minnettarım. 2011 seçimlerinden önce Askeri Mahkemelerin ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kaldırılmasını parti programına alan Cumhuriyet Halka Partisinin sayın yöneticilerine ve Askeri Mahkemelerin ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kaldırılmasını Anayasa değişikliği kanunu kapsamına alan Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerine minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

Dağda taşta, arş-ı âlemde ve yedi kat denizin dibinde canları pahasına vatanı koruyan Astsubayların analarının ak sütü kadar helal olan hakları; devlet memuru paradigması ile alınamaz, tüccar paradigması ile alınamaz, bekle gör paradigması ile alınamaz, kabahati başkalarına yükleme paradigması ile alınamaz, suçlama paradigması ile alınamaz, subay paradigması ile alınamaz, sosyolojiyi, hukuku, dünya olaylarını, siyasi konjonktürü ve en önemlisi astsubaylığı doğru okuyan ve doğru anlayan astsubaylık paradigması ile alınabilir.

Astsubay haklarının alınması yolunda TEMAD yönetimine başarılar diliyorum.

 TEMAD Genel Başkan adayları, seçilebilmek için harıl harıl çalışarak baş döndürücü bir şekilde yurdumuzun dört bir yanında dolaşıp TEMAD İl ve İlçe Başkanlıklarına ziyaret etmektedirler.

Yeni seçilecek TEMAD Genel Başkanımızın faaliyetlerinin sonucu sadece delegeler ve üyelere değil delege ve üyelerle birlikte doğrudan tüm emekli ve muvazzaf astsubaylarla, aileleriyle ve dolaylı olarak tüm milletimizle ilgili olacaktır.

Hiçbir ayırım yapmadan her adayı içten ve samimi bir şekilde karşılayan, dinleyen ve anlamaya çalışan başta TEMAD İl ve ilçe Başkanlarımıza ve delegelerimize tebrik ve teşekkür ediyorum.

TEMAD şube ziyaretinde bulunmayan ancak aday olduğunu duyuran sayın meslektaşımız Turgay AKIN, TEMAD yönetim kurulu, Sayın Hamza DÜRGEN, Sayın Yüksel BİNİCİ ve SAYIN Sami İNAN olmak üzere beş aday vardır.

Tabi ki son dakikada yeni sürpriz adaylar çıkabilir. Benim şahsi görüşüme göre Sayın Adnan AYVACI, genel başkan adayı olacak diğer yönetim kurulu üyeleri yönetim kurulu listesinde aday gösterilecektir. Soyadları sırasına göre adaylar hakkında görüşüm şu şekildedir. TURGAY AKIN: Sayın Turgay Akın kendisini ve seçildiği takdirde yapacağı işleri daha açık bir şekilde anlatmalıdır. Sadece ara sıra facebook’ ta yazmakla seçim kazanılmaz.

ADNAN AYVACI: Sayın Adnan Ayvacı, mevcut yönetimin etkin bir üyesidir. Seçildiği takdirde yapacağı işler hakkında kamuya açık bir bilgi vermesi gerekmektedir. Açıklamalarda bulunmaları kendileri için yararlı olacaktır.

YÜKSEL BİNİCİ: Sayın Yüksel BİNİCİ, Astsubay haklarıyla ilgili olarak şahsen açtığım dava duruşmalarına katıldığı için kendileriyle tanıştım. Kendilerine teşekkür ediyorum. TEMAD yönetiminde görev aldığı için astsubay kamuoyu da kendilerini çok yakından tanımaktadır. Sayın Yüksel BİNİCİ; seçimlerde Ak partiden ADAY ADAYI olmuştur. Muhtelif zamanlarda, yetkili makamlarla astsubay haklarıyla ilgili olarak görüşmeler yapmakta, dosyalar sunmakta ve yaptığı görüşmelerini fotoğraflarıyla birlikte yayınlamaktadır. Sayın Yüksel BİNİCİ Ak Partinin etkin ve sözü geçen bir üyesi olabilir. Salt aday adayı olmak Ak Partide lafı sözü geçen fikirlerine değer verilen bir üye olduğu anlamına gelmez. Astsubayların mağduriyetleri yıllardan beri tüm yetkili makamlarla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza da sunulduğundan tüm ayrıntılarıyla birlikte mağduriyetlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bilinmektedir ve sorunlarımızı çözecek tek makam Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Sayın YÜKSEL BİNİCİ vaatlerini daha somut bir şekilde dile getirmelidir.

HAMZA DÜRGEN: Daha önceki seçimlerde de aday olan ve biraz da olsa peyderpey vaatlerini açıklayan Sayın Hamza DÜRGEN, diğer adaylardan daha çok ziyaretler yaparak çalışmaktadır ve astsubay kamuoyu kendisini biraz tanımaktadır. Gerek astsubayların mağduriyetleri hakkında gerek şubelerin kira ve diğer maddi sorunlarının giderileceği konusunda daha somut ve ikna edici açıklamalarda bulunması gerekmektedir.

SAMİ İNAN: Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı olduğundan özellikle TEMAD İl ve İlçe başkanlarıyla delegeler tarafından en çok tanınan Sayın Sami İNAN, TEMAD Genel Kurulu; Astsubayların “SİVAS KONGRESİ OLACAKTIR” şeklindeki ilk beyanıyla diğer adaylardan biraz öne geçmiş görünmektedir. Sayın Sami İNAN da, seçildiği takdirde astsubaylara kazandıracağı haklar konusunda somut ve ikna edici açıklamalar yapması gerekmektedir. Her ne kadar Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı olsa da Sayın Sami İNAN’ ın, TEMAD yönetiminde belirleyici bir görevi ve yetkisi yoktur, yetki ve sorumluluğu hazırladığı raporları sadece genel başkana sunmakla sınırlıdır, delegelere ve astsubay kamuoyuna açıklama yetkisi yoktur. Sayın Sami İNAN, tüzük gereğince hazırlaması gereken raporunu, hazırlayarak tüm delegelerin bilgisine sunulmak üzere genel kurul divan başkanlığına sunması gerekmektedir.

Genel kurulda yapılacak olan konuşma çok önemli olmasına rağmen, adayların somut ve ikna edici vaatlerini önceden astsubay kamuoyuna ve delegelere beyanda bulunarak deklare etmeleri, nüans farkıyla da olsa diğer adaylarla kendi farklarının delegeler tarafından değerlendirilmesi fırsatı vereceğinden kendileri açısından çok yararlı olacaktır. Serbest ve hür iradeleriyle TEMAD genel Başkanını seçecek olan delegeler, yetki ve sorumluluklarının yüksek bilincindedirler. Seçilecek olan genel başkanın, tüm emekli ve muvazzaf astsubaylarla aile bireylerinin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda bilinçli ve kararlı olarak çalışacağına inanmalıyız, güvenmeliyiz ve emekli ve muvazzaf birer astsubay olarak TEMAD’ a elimizden gelen her türlü maddi ve manevi desteği sağlamalıyız.

Her aday seçildiği takdirde elinden geldiği kadar emekli ve muvazzaf astsubayların mağduriyetlerini gidererek yeni haklar kazandırabilecektir ancak en çok mağduriyet giderecek ve en çok hak kazandıracak adayın seçilmesi gerekmektedir. Fedakâr, cefakâr ve mağdur emekli ve muvazzaf astsubaylara hizmet için çıktıkları zor ve onurlu yolda tüm genel başkan adaylarına başarılar diliyorum.


Vatanı için şehit ve gazi olan astsubay ve diğer vatan evlatlarının canlarının ve kanlarının bedeli ne yapılırsa yapılsın hiçbir şekilde ödenemez.

EMEK VE ALIN TERİ; Üretimde veya hizmette bilginin, fizik gücünün ve paranın kullanılmasıyla meydana gelen yorulma ve yıpranmadır.

HAK: Emek ve alın terinden doğan alacaktır. Bilgi ve fizik gücünü kullanırken yorulan, yıpranan veya masraf eden; işçinin patrondan, mühendisin, esnafın, tüccarın ve sanatkârın müşterisinden, doktorun hastasından, avukatın müvekkilinden ve memurun devletten alacak hakkı doğar.

Emek ve alın terinin karşılığı olan alacak hakkı teşekkürle ödenemez.

Her biri görevinin uzmanı, mimar, mühendis, ekonomist, işletmeci, hukukçu olan ve mesleklerinin generali ve profesörü gibi çalışarak soğukta, sıcakta, dağda, taşta, arş-ı âlemde ve denizin dibinde canları pahasına vatanı savunan emekli astsubaylar emek ve alın terlerinin karşılığı olan haklarını tam olarak alamamaktadırlar.

Fedakâr Astsubayların emek ve alın terlerinin karşılığı olan haklarını alamamalarının acısını en çok, cefakâr astsubay eşleri çekmektedir.

Dağda taşta, arş-ı âlemde ve denizin dibinde vatanı savunan fedakâr astsubaylar;

EVDEN UZAKTA KALDIKLARI ZAMANLARDA YOKLUK VE KITLIK DEMEDEN AİLENİN TÜM SORUMLULUĞUNU ÜSTLENEREK ÇOCUKLARINA HEM ANALIK HEM BABALIK YAPAN CEFAKÂR EŞLERİNE MİNNETTARDIR!1) Vatanı için şehit ve gazi olan astsubay ve diğer vatan evlatlarının canlarının ve kanlarının bedeli ödenemez.


2) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri sınıfları, sınıflandırma yönetmeliğiyle belirlenir. Sınıflandırma Yönetmeliğinde “KURMAY” sınıfı diye bir sınıf yoktur. 


Harp Akademisi mezunu subaylar, kimliklerinde ve imzalarında “KURMAY” sınıfı unvanını kullanmaktadırlar. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Astsubayların her biri mimar, mühendis, hukukçu, ekonomist ve işletmeci unvanına sahip olduğu halde haiz oldukları unvanlarını kimliklerinde ve imzalarında kullanamamaktadırlar. 
Astsubaylar da haiz oldukları unvanlarını kullanabilmelidir.


3) Mimar, mühendis, hukukçu, ekonomist ve işletmeci astsubaylar mesleklerinin generali ve profesörü gibi çalışarak soğukta sıcakta, dağda- taşta, arş-ı alemde ve denizin dibinde hiç hata yapmadan canları pahasına vatanı savunmaktadırlar. 
Canları pahasına vatanı savunan Astsubayların özlük hakları; yazın serin kışın ılık bürolarında mesai saatlerinde görev yapan memurların özlük haklarıyla kıyaslanarak değil subayların özlük haklarıyla kıyaslanarak verilmelidir.


Yüksek öğrenim gören ve görmeyen tüm Astsubaylar 10. derece 1. kademeden göreve başlıyorlardı, yüksek öğrenim gören ve görmeyen tüm subaylar ise 8. derece 1. kademeden göreve başlıyorlardı ve mecburi hizmet 10 yıldan 15 yıla çıkarılmıştı. 

TEMAY Genel Başkanı rahmetli Kemal Kerim KALKAN, 4 yıl süreli yüksek öğrenim gören astsubayların; subayların göreve başladıkları 8. derece 1. kademeye 1 derece ilave edilmek suretiyle 7. derece 1. kademeden, 2 yıl süreli yüksek öğrenim gören astsubayların ise 8. derece 2. kademeden göreve başlamalarını sağlayan yasayı çıkartmıştır. Bu yetmemiş isteyen astsubayların daha erken emekliye ayrılabilmelerini sağlamak için sınıf okulu sürelerinin fiili hizmetten sayılması yasasını da çıkartmıştır. . 

Astsubayların 7. dereceden göreve başlamalarını sağlayan yasa sanıldığı gibi Anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmemiş, kısmen iptal edilmiştir. Kısmen iptal edilmesiyle 4 yıl süreli yüksek öğrenim gören astsubayların, subayların göreve başladığı 8. derece 1. kademeden, 2 yıl süreli yüksek öğrenim gören astsubayların ise 9. derece 2. kademeden göreve başlamalarını sağlayan yasa yürürlükte kalmıştır. Bilindiği gibi 18 yaş sonrası sınıf okulunda geçirilen süreler fiili hizmetten sayılmasına rağmen 18 yaş öncesi süreler sayılmıyordu. Danıştay kararıyla 18 yaş öncesi geçirilen sürelerin de fiili hizmetten sayılması sağlanmıştır.

Geçmiş dönem TEMAD yöneticilerine yaptığım dava açılması teklifim “bunlarla ilgili kanun olmadığı için kazanılamaz” denilerek kabul edilmemiştir. Biri AİHM olmak üzere yedi adet dava açtım. Kazandığım çok önemli bir davanın temyizde bozulması üzerine davaların avukatlar tarafından açılması gerektiğine inandım ve davalarımı avukatıma devrettim.

3 Mart tarihinde bir kademe kazandığımı ve 18 yaş öncesi sınıf okulunda geçen 2 yıllık süremin fiili hizmetimden sayılmasını da kapsayan sonuçları yayınladıktan sonra iltifatlarla teşekkür ve tebrik eden meslektaşlarıma çok teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. 

Daha önce yayınladığım kararları okumamış olacaklar ki bazı meslektaşlarım ancak hukukçuların cevap verebileceği sorular sormaktadır ve örnek dava dilekçesi yayınlamamı istemektedirler. Soranların emekli ve görevde olması, görev yaptığı yer ve ikamet ettiği yer, sözleşmeli veya uzman çavuşluktan astsubaylığa yükselmesi, doğumu ve öğrenimi ve öğrenim süresi farklıdır. Dava süreci safhaları itibariyle uzun bir süreçtir ve bir dilekçe ile dava kazanılmaz. Avukat olmadığım için ve yanlış söylenecek veya yanlış anlaşılacak bir kelime mağduriyete sebep olabileceği için sorulara cevap veremediğimden ve örnek dava dilekçesi yayınlayamadığımdan üzgünüm. Benim kazandığım mahkeme kararı kişisel bir karar olduğundan herkese otomatikman uygulanmaz ve açılacak davayı etkilese de kazanılmasının garantisi olmaz. Daha önce yayınladığım yüksek yargı organı kararlarını meslektaşlarımın kendilerinin okuyup kendilerinin karar vermesi için tekrar yayınlıyorum 

Yeterli bilgisi olanlar kendileri dava açarak haklarını arayabilirler. Her il ve ilçede avukat vardır. İsteyenler ikamet ettikleri yerdeki bir avukata kişisel durumlarını anlatarak dava açtırabilirler, kazanırlarsa haklarını alırlar kaybederlerse masraflarını öderler. 

Meslektaşlarıma saygılarımla başarılar diliyorum.


İsmail TURAN
05056576412


Anayasa Mahkemesi Kararı—16.03.1976 gün -- E: 1975/183, K: 1976/15 sayılı karar 

İptal davasını açan: Cumhurbaşkanı (Fahri KORUTÜRK)
İptal davasının konusu: 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3/7/1975 günlü ve 1923 Sayılı Kanunun 37. maddesiyle değişik 137. maddesinin (C) bendinin ikinci cümlesindeki « görevde iken yüksek öğrenimi bitiren astsubayların intibakı; aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tesbit edilen giriş derece ve kademesine bir derece ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul edilir.» kuralının Anayasa'nın 12 nci maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı düştüğü gerekçesiyle iptali istenmiştir. 

1 İPTAL İSTEMİNİN GEREKÇESİ: Davacının ileri sürdüğü iptal istemi gerekçesi aynen şöyledir: '(Türk Silâhlı Kuvvetlerinde vazife görmekte olan astsubaylardan çalışkan ve yetenekli olanları ihtiyaç duyulan meslek ve branşlarda fakülte ve yüksek okullara gönderilmekte ve başarılı olmaları halinde 926 Sayılı Kanunun 14 ve 109 ncu maddeleri gereğince öğrenimleri ile ilgili sınıflarda kullanılmak üzere subaylığa geçirilerek kendilerine subaylık hakkındaki hükümler uygulanmaktadır. Hal böyle iken, 1923 Sayılı Kanunun Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi esnasında hükümet tasarısına uymayan ve hükümetin muhalefetine rağmen bir önerge ile ilâve edilen yukarıdaki fıkra hükmü. Silâhlı Kuvvetlerde bazı ihtilâtlara sebep olacak ve askeri düzen ve hiyerarşiye uymayacak nitelikte görülmektedir. Şöyle ki; önerge ile ilâve edilen fıkra, 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasına paralellik yaratabilmek için 
konulmuş olup onun âmir hükmünü anımsatmaktadır. Buna göre yüksek öğrenim yapan astsubaylar, aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tesbit edilen giriş derece ve kademesine bir derece ilâvesi ile intibak ettirildiklerinde, Devlet memurlarından aynı öğrenimi görenleri bir derece geçtikleri gibi, fakülte veya yüksek okul mezunu subaylardan da bir derece ileri geçmektedirler. Örneğin, Fen Fakültesini bitirmiş bir subay, 8 nci derecenin 1 nci kademesinden aylığa hak kazanacak, fakat aynı fakülte mezunu bir astsubay ise, «aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tesbit edilen giriş derece ve kademesine bir derece ilâvesi ile intibak» ettirileceğinden 7 nci derecenin 1 nci kademesinden aylık alacaktır. 

Dayanılan Anayasa kuralı: Eşitlik «•Madde 12 — Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı gözetmeksizin, kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» Sonuç ve istek: Yukarıda arzedilen sebeplerle, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137. maddesi (C) bendinin (görevde iken ) diye başlayan ikinci cümlesi Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı bulunmakla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 149. maddesi gereğince iptaline karar verilmesini saygılarımla rica ederim.) 

II. YASA METİNLERİ:' 1 — Anayasaya aykırılığı dava edilen 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 11 Temmuz 1975 günlü ve 15292 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1923 sayılı Kanunun 37. maddesiyle değiştirilen 137. maddesinin (C) bendinin ikinci cümlesi aşağıdadır: «Görevde iken yüksek öğrenimi bitiren astsubayların intibakı; aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tesbit edilen giriş derece ve kademesine bir derece ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul edilir.» 2 — Dayanılan Anayasa kuralı; Dayanılan Anayasanın 12. maddesi de şöyledir: «Madde 12 — Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» 

III, İLK İNCELEME : Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca 14 Ekim 1975 tarihinde Kâni Vrana, İhsan Ecemiş, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Ziya Önel, Abdullah Üner, Ahmet Koçak, Sekip Çopuroğlu, Lûtfi Ömerbaş, Hasan Gürsel, Ahmet Salih Cebi, Şevket Müftügil, Âdil Esmer, Nihat O. Akçakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğlu'nun katılmalariyla yapılan ilk inceleme toplantısında: 'Cumhurbaşkanının, Anayasa Mahkemesi'ne yalnız kendi imzasiyle iptal davası açma yetkisi bulunup bulunmadığı konusu üzerinde durulmuştur. Anayasa'nın 6. maddesinde «Yürütme görevi, kanunlar çerçevesinde, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir.» kuralı getirildikten sonra 97. maddenin birinci fıkrasında «Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla, Türkiye Cumhuriyetini ve milletin birliğini temsil eder» kuralına yer verilmiş, ikinci fıkrasında da Cumhurbaşkanı¬ nın Yürütme ile ilgili görev ve yetkileri belirtilmiştir. Anayasa'nın 98. maddesinde yer alan «Cumhurbaşkanı, görevleriyle ilgili işlemlerinden sorumlu değildir. Cumhurbaşkanının bütün kararlan, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan ile ilgili Bakan sorumludur» yolundaki ilkeyi bu tür görev ve yetkilerle sınırlı olarak ele almak gerekir. Öte yandan Anayasa; Cumhurbaşkanına, yürütme organının başı olması yönünden değil, Devleti ve milletin bölünmez bütünlüğünü temsil eden insan haklarına dayalı 
demokratik hukuk devleti ilkelerini korumak ve lâik Türkiye Cumhuriyetini yüceltmek ve kollamak görevleri- Sahife: 2 (Resmî Gazete) 9 TEMMUZ 1976 ni üstlenen tarafsız bir baş olması yönünden de kimi görevler vermiştir. Bunlardan biri de Anayasa'nın 149. maddesinde belirtilen iptal davası açma yetkisidir. Bu yetkinin kullanılmasını 98. madde çerçevesi içinde görmek olanaksızdır. Çünkü böyle bir durumda, bu yetki, ancak Başbakan veya ilgili Bakanca uygun görülmesi halinde kullanılabilecektir. Başka bir deyimle, siyasal iktidarca yasalaştırılan bir metin hakkında Cumhurbaşkanının iptal davası açma yetkisini, Başbakana veya ilgili Bakana devreden veya onları bu yetkiye ortak eden ters bir sonuç ortaya çıkar ki, Anayasanın böyle bir sonucu kabul ettiği düşünülemez. Hemen eklemek gerekir ki, Anayasa'nın 149. maddesi iptal davası açacakları göstermiş ve bunlar arasında yürütme organına yer vermemiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle Cumhurbaşkanının, Anayasanın 149. maddesine göre, Başbakanla herhangi bir bakanın imzalamasına gerek olmaksızın, yalnız kendi imzasiyle iptal davası açma yetkisi bulunduğu kabul edilmelidir. Dosyada başkaca bir eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine karar verilmiştir 

IV. ESASIN İNCELENMESİ 1 — Sözlü Açıklama : Davanın esasını incelemek üzere Kani Vrana, Şevket Müftügü, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Ziya Önel, Abdullah Üner, 
Ahmet Koçak, Sekip Çopuroğlu, Fahrettin Uluç, Muhittin Gürün, Lûtfi Ömerbaş, Hasan Gürsel, Ahmet Salih Cebi, Nihat O. Akçakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğlu'- nun katılmalariyle toplanan Anayasa Mahkemesi; 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Yasanın 29. maddesi gereğince ilgililerin sözlü açıklamalarının dinlenmesini uygun görmüştür. Bu amaçla Cumhurbaşkanınca tensip edilecek kişi ile Millî Savunma Bakanlığı temsilcisinin 3/2/1976 günü saat 10.00 da Anayasa Mahkemesinde hazır bulundurulması için ilgili yerlere aynı kanunun 30. maddesi uyarınca çağrı kâğıdı çıkarılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Bu karar üzerine Cumhurbaşkanlığına, kanunun öngördüğü biçimde ve yöntemine uygun olarak tebligat yapılmış, belirlenen günde bir temsilci gönderilmediği gibi, gönderilmeme nedenleri de Anayasa Mahkemesine bildirilmemiştir. 22/4/1962 günlü, 44 Sayılı Yasarım 30. maddesinin birinci fıkrasında yer alan: «Anayasa Mahkemesi 29. madde uyarınca ilgililerin sözlü açıklamalarının dinlenmesine karar verdiği takdirde, ilgililere, tayin edilecek günde Mahkemede hazır bulunmalarını veya temsilci göndermeleri lüzumunu ve hazır bulunmaz veya temsilci göndermezlerse, gerekli incelemenin dosya üzerinde yapılacağı meşruhatını havi davetiye gönderilir» hükmü gözönünde tutularak, Millî Savunma Bakanlığınca gönderilen temsilci dinlendikten sonra inceleme evrak üzerinde sürdürülmüştür. Millî Savunma Bakanlığınca gönderilen temsilcinin sözlü açıklamasında ve 3 Şubat 1976 günlü yazısında: «Bu hükümle, yüksek öğrenim gören astsubaylar, yüksek öğrenim görmeyen astsubaylar şeklinde iki zümre teşekkül ettirilmiştir. Ve bu iki zümreden görevde iken yüksek öğrenimi bitiren astsubaylar lehine bir imtiyaz tanınmıştır. Bunlar bu öğrenimleri kendileri yapmaktadırlar. Silahlı Kuvvetler hizmet ihtiyacı gerektiği vakit astsubaylardan fakülte veya yüksek okullarda okutma durumundadır. Üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksek okulları bitiren ve 30 yaşından büyük olmayan astsubaylar ihtiyaç varsa öğrenimlerinin ilgilendirdiği sınıflarda teğmen rütbesiyle muvazzaf subaylığa geçirilebilirler. Bundan başka; başçavuşluğun ilk 3 yılında bulunan, sicil not ortalaması sicil tam notunun % 85 ve daha fazla olan, genel kültür, karakter ve ahlâk yönünden subay olmaya lâyık 
bulunan ve yapılacak meslek sınavlarını kazanan mümtaz astsubaylar teğmen nasbedilebilirler. Bunların aylıkları Ek 7 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Teğmen 6 ncı derece 485 gösterge ile başlamakta, 2 nci derece 830-935'e kadar devam etmektedir. Dava konusu edilen hüküm, tasarının Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında 7 milletvekilinin ortaklaşa önergeleriyle maddeye ilave edilmiştir. Bütçe Plân Komisyonu bu önergeye katılmamıştır. 1450 sayılı Harp Okulları Kanununa göre; Harp Okullarının öğrenim süresi Genelkurmay Başkanlığınca görülen lüzum üzerine 4 yıldır. Harp Okulu mezunları teğmen nasbedilirler. Fakülte ve yüksek okulu bitirenler de teğmen nasbedilirler. Teğmenlik bekleme süresi 3 yıldır. (Fakülte ve yüksek okulların fazla öğrenim süreleri kadar teğmenlik süreleri kısaltılır.) Aylık başlangıcı teğmen rütbesiyle 8 nci derecedir. Harp Okulu öğrenim süresinden fazla öğrenim görenler fakülte ve yüksek okullardan yetişenler o kadar ileri kademeden göreve başlarlar. Örneğin 5 yıllık fakülteden yetişenler 8 nci derecenin 2 nci, 6 yıllık fakültede yetişenler 8 nci derecenin 3 ncü kademesinden göreve başlarlar. Dava konusu ( c) bendi madde yüksek öğrenimi bitiren astsubayların aynı öğrenimi bitirenler için tesbit edilen giriş derece ve kademesine bir derece ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete başlamış olmayı kabul etmektedir. Buna göre 5 yıllık öğrenimi bitiren astsubay 7 nci derecenin 2 nci kademesinden hizmete başlamış kabul edilerek aylığı buna göre bulunacaktır. Burada hemen göze çarpan bir husus fakülteden yetişen bir subay ile aynı fakülteyi görevde iken bitiren astsubay arasında ikinciler yararına bir ileri derece ayrıcalığı bulunmaktadır. Bu tüm hizmet boyunca devam edecektir. 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa herhangi bir şekilde yollama yapılmamaktadır. Ayrıca 657 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde subay ve astsubayların özel kanunları hükümlerine tâbi olacakları açıklıkla belirtilmiş olmasına rağmen dava konusu hükümde 657 sayılı Kanuna paralellik sağlandığı bir an için kabul edilse yukarıda belirtilen eşitsizlik bir derece düşmek suretiyle daima iki derece ileride devam edecektir. Kaldı ki 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde üst öğrenim bitiren bir öğrenimin giriş derece ve kademesinden başlamakta memuriyette geçirdiği başarılı hizmet sürelerinin her yılı bir kademe, her üç yıl bir derece hesabiyle ilâve edilmekte ve üst öğrenime ara vermeden başlayan ve normal süresinde tamamlayan emsalini aşmamaktadır. Dava konusu hüküm, hizmette başarıyı, her derece için ne kadar bekleneceği ve emsalini aşmamak koşullarından hiç birisini öngörmemektedir. Kamu yararı ve hizmeti gözetmeyen tamamen imtiyaz tanıyan bir hüküm niteliğindedir.» denilmiş, sözlü açıklama sırasında bir soru üzerine: — «Astsubay olarak göreve devam eden şahıs, yüksek öğrenimi bitirmiş olması nedeniyle rütbesinde herhangi bir değişiklik olmaz. Aynı rütbeyi muhafaza eder. Astsubay Kıdemli Başçavuş iken okumuş ise yine Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak göreve devam edecektir. Fakat bizde rütbe karşılığı aylık verilmesine karşın getirilen bu hükümle ilgilinin aylığı bu hükme göre yapılma durumunda kalınca, rütbe Başçavuş olmasına rağmen üç üst dereceden aylık alma durumuna gelecektir. Rütbe aynı, aylık değişik.» karşılığını vermiştir. Millî Savunma Bakanlığı temsilcisi, kendisine yöneltilen: — Dava konusu (C) bendinde intibak şu dereceden başlatılır değil de bir üst dereceye terfi ettirilir ibaresi kullanılmış olsaydı yine müsavatsızlık söz konusu olur mu idi? Sorusunu da : — «Kendisine bir üst derece verilmesi demek normal olarak askerlikte rütbe esası söz konusudur. Yani bir üst derece verdiğimiz vakit çavuş, üstçavuş; üstçavuş, kıdemli üstçavuş, bu şekilde anlar isek bunda eşitsizlik olmazdı. Şu bakımdan olmazdı: Çünkü astsubay çavuştan üstçavuş olmuştur. Üstçavuşlarla aynı işlemi görecektir.» biçiminde yanıtlamıştır. 2 — İnceleme: Davanın esasına ilişkin rapor, dava dilekçesi, Millî Savunma Bakanlığı temsilcisinin yazılı ve sözlü açıklamaları, iptali istenen yasa kuralı. Anayasaya aykırılık iddiasına dayanak tutulan Anayasa hükmü, konu ile ilgili öteki yasa metinleri ve gerekçeleri okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Konunun geniş biçimde ve yerinde değerlendirilebilmesinin yapılabilmesi için : a) İptali istenen kuralın yasaya ne suretle ve hangi gerekçe ile girmiş olduğu; b) Anayasanın 12. maddesindeki eşitlik ilkesiyle «imtiyaz kavramı», astsubayların aylık derece ve kademelerinin subay veya devlet memurlarınınkilerle karşılaştırılalbilip karşılaştırılamıyacağı; c) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14. ve 109. maddelerinin astsubay iken yüksek öğrenim görmüş olanlara dava konusu (C) bendindeki hükmün sağladığı derece ve kademe ilerlemesini sağlayıp sağlamadığı ve dolayısiyle dava konusu hükmün sözü edilen maddeler karşısında tamamen gereksiz kalıp kalmadığı; d) Anayasa ve diğer yasalarda özelikle 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunuyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öğrenimin nasıl ve ne yolda değerlendirilmiş olduğu, yüksek öğrenim görenlere ne gibi haklar tanındığı; Dava konusu (C) bendindeki 

kuralın astsubaylardan görevde iken yüksek öğrenimi bitirmiş olanlar yararına böyle bir öğrenim yapmamış olanlara göre eşitsizlik ve imtiyaz yaratıp yaratmadığı; Dava konusu kuralın Anayasanın 12. maddesine aykırı düşüyorsa bu aykırılığın ne bakımdan ileri geldiği; yönlerinin incelenmesi gerekmiştir.

V. aa) İptali istenen 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1923 sayılı Kanunla değişik 137. maddesinin (C) bendinin ikinci 9 TEMMUZ 1976 (Resmî Gazete) Sahife: 3 cümlesindeki hüküm, hükümet tasarısında ve Millet Meclisi komisyonlarının hazırladıkları metinlerde yok iken tasarının Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında 7 milletvekili tarafından verilen ortak bir önerge ile yasa metnine girmiş, Millet Meclisi Plân Komisyonu sözcüsü, «önerge ayrı bir astsubay sınıfı ihdas eder nitelikte, cetvele aykırı düştüğü için Komisyon katılmıyor» demiş, önergede imzası bulunan bir milletvekili ise Millet Meclisi Genel Kurulunda önergeyi şu sözlerle savunmuştur : (Ordu statüleri son derece rijit, katı statülerdir. Şüphesiz kendi bünyesi içinde bu surjeneris statüleri mazur görmek mümkündür. Ancak, bu katı statüler içinde bazı yanlışlıkları veya noksanlıkları, zühulleri telâfi etmek lâzımdır. Önergemiz bunu temine matuf bir önergedir. Şöyle ki: Bir astsubay Eczacılık Fakültesine gitti, eczacı oldu. Orduya müracaat ediyor, «benim eczacı diplomam var. Siz eczacı arıyorsunuz. Beni Eczacı alır mısınız?» diyor. Cevap : «Hayır» ve eczacı dışardan almıyor. «Eczacılık fakültesini bitirdim terfi verin» diyor, terfi verilmiyor. «Zam verin, takdir verin» diyor, verilmiyor ve astsubaylıkta mecburî hizmeti dolana kadar çalışıyor. İnsanların yükselme ihtirası, yükselme arzusu, yükselme dilekleri tabiatında vardır ve bu teşvik edilmelidir. Daha evvel, 657 sayılı Kanunun tâdili olan 12 sayılı Kararnamede, memuriyette iken yüksek tahsil yapanlara teşvik hükümleri, terfi hükümleri getirilmişti. Şimdi 926 saydı Kanunun bu tadilinde astsubaylar için de böyle yüksek tahsil yapmış olanları, hukuku bitirenleri, eczacılığı, dişçiliği, bir diğer mühendislik okulunu bitirenleri subaylığa alamıyorsunuz. Branşında, iktisap ettiği branşında çalıştıramıyorsunuz, hiç olmazsa bu ilmî çalışmalarını teşvik etmek-bilginin zararı olmaz, bir gün ummadık bir yerde Ordumuza o öğrendiği bilginin faydalan olabilir- bakımından terfi ettirmek, takdir etmekle sosyal adalet ve hakkaniyet bakımından büyük fayda mülahaza ediyoruz. Bu bakımdan muhterem arkadaşlarımızın ittifak halinde bendenizin bu izahatından sonra önergemize iltifat edeceğine inanıyorum.) Başkan önergeyi oya sunmuş, kabul edildiğini açıklamıştır. (T.B.M.M. Tutanak Dergisi dönem 4, cilt 13, toplantı 2, 30/6/1975 günlü, 96. birleşim, sayfa : 393-394). Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe Plân Komisyonları, metni Millet Meclisinden geldiği biçimde kabul etmişlerdir. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında bu konu ile ilgili bir konuşma yapılmamış ve madde Meclisten geldiği gibi yasalaşmıştır. 

bb) Anayasa'nın 12. maddesinde; «Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» denmektedir. Görülüyor ki bu maddede eylemli eşitlik değil hukuksal eşitlik söz konusu edilmektedir. Bu maddeye göre; herkes Yasa karşısında dillerine, ırklarına, cinsiyetlerine, siyasal düşüncelerine, felsefî inançlarına, dinlerine ve mezheplerine göre değişik işlem görmeyecekler ve aralarında bir ayrıcalık yapılmayacaktır. Bunların dışında ancak niteliklerde benzerlik ve yasaların koyduğu kurallara uyarlık oranında eşitlik söz konusu olacaktır. Bu nedenlerle yüksek öğrenim gören bir memurun aylık ve ödeneğinin yalnız orta veya lise öğrenimi görmüş bir memurun aylık ve ödeneği ile bir tutulması söz konusu olamadığı gibi yüksek öğrenim görmüş bir astsubayın aylığının bu nedenle bir ölçüde 
artırılmasının yüksek öğrenim görmemiş astsubaylara nazaran eşitsizlik yarattığı ve ayrıcalığa yol açtığı da öne sürülemez. Öğrenim durumları, nitelikleri Devlet örgütündeki görevleri farklı ve bu nedenle kanunlarda aylık derece ve miktarları da değişik tutulmuş olan personelin aylıklarını birbirleriyle karşılaştırmak suretiyle isabetli bir sonuca varma olanağı da yoktur. Astsubay çavuş rütbesiyle Ordu hizmetine giren kimsenin, dört yıllık harp okulunu bitirdikten sonra teğmen rütbesi ile orduya katılan subayların aylık derece ve kademe yükselmeleri bakımlarından da olsa bir tutulması öne sürülemez. Nitekim, astsubay çavuşun, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvveleri Personel Kanununun 1923 sayılı Kanunla değişik 137. maddesine bağlı Ek VIII sayılı cetveldeki derecesi 10, aylığının ilk kademesinin göstergesi 275 iken, teğmenin Ek VI sayılı başka bir cetveldeki derecesi 8 ve ilk kademesinin göstergesi de, 345 olarak saptanmıştır. Bu örnekteki subaylarla astsubayların öğrenim durumları, kaynakları, Ordu içindeki görevleri göz önüne alınırsa aylık derece ve kademelerde birinciler yararına bir ayırım gözetilmesi yerinde ve doğaldır. Böyle olduğu gibi subay ve astsubayların aylık derece ve kademelerinin, 657 sayılı Kanuna bağlı memurların aylık derece ve kademeleriyle karşılaştırılması da doğru olamaz. Şöyleki 4 yıllık harp okulunu bitirerek teğmen rütbesiyle Orduya katılan bir subayın aylığı, yukarda açıklandığı üzere, kendi gösterge cetvelinde 8 inci derecenin ilk kademesinin göstergesi olan 345 üzerinden hesaplanmasına karşılık, 657 sayılı Kanuna bağlı olup da 4 yıllık yüksek öğrenimi bitiren bir memur kendi gösterge tablosunun 9 uncu derecesinin 1 inci kademesi olan (310) üzerinden aylık almaktadır. Bunun gibi Ordu hizmetine katılan bir astsubay çavuş kendi gösterge tablosunun 10 uncu derecesinin ilk kademesi olan 275 üzerinden aylıkla göreve başlarken, 657 sayılı Kanuna bağlı lise veya dengi okul bitiren memur ise, kendi gösterge tablosunun 11 inci derecesinin 1 inci kademesinin göstergesi olan 250 üzerinden aylıkla göreve başlatılmaktadır. Demek oluyor ki: Subaylar ve astsubaylarla 657 sayılı Kanuna bağlı Devlet 
memurlarının aylık gösterge tablolarında eşitlik ve hatta benzerlik bulunmadığı, aylık derece ve kademeleriyle bu derece ve kademelerdeki gösterge miktarları başka başka ve değişik bulunduğu cihetle bunları birbirleriyle karşılaştırmak ve bu yoldan dava konusu Yasa kuralı¬nın Anayasa'nın 12. maddesindeki eşitlik ilkesine uygun düşüp düşmediğini saptamak olanaksızdır. Ancak, genel olarak, görevde iken yüksek öğrenimi bitirenlerin aylık derece ve kademelerinde yasalarda bir yükselme kabul edilmiş olup olmadığının, kabul edilmişse niceliğinin araştırılıp saptanması suretiyle doğru bir sonuca varılabilecektir. 

cc) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14. ve 109. maddelerinin, astsubay iken yüksek öğrenim görmüş olanlara, dava konusu (C) bendindeki hükmün sağladığı hakkı karşılayıp karşılamadığı sorununa gelince: Sözü edilen kanunun 1323 sayılı kanunla değişik 14. maddesinin ikinci fıkrasına göre; «Üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksek okulları bitirerek muvazzaf subay olmak İçin başvuran astsubaylar da, 30 yaşından büyük olmamak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartiyle, ihtiyaç da varsa, öğrenimlerinin ilgilendirdiği sınıflarda teğmen rütbesiyle muvazzaf subaylığa nakledilabilirler.» Görülüyor ki, üniversitelerin fakültelerini veya bir yüksek okulu bitirip de muvazzaf subay olmak için başvuran astsubayların, subaylığa kabul edilebilmeleri için, Kanunun öngördüğü koşul ve nitelikler aranmaktadır. Bu koşulların gerçekleşmesi halinde muvazzaf subaylığa alınıp alınmamaları da idarenin takdirine bırakılmıştır. Bir astsubayın, Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun değişik 109. maddesi yoluyla subaylığa geçebilmesi de: 1 — Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı göz önüne alınarak tespit edilen kontenjanda açık bulunmak, 2 — Emsali arasında temayüz etmiş olmak, 3 — Başçavuşluğun ilk üç yılında bulunmak, 4 — Başçavuşluğa terfiindeki sicil notu ortalaması ile, varsa Baş¬ çavuşlukta almış olduğu sicil notu veya notlarının ortalaması sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası olmak, 5 — Yapılacak meslek sınavlarını kazanmak ve ondan sonra gönderilecekleri okul ve kurslarda başarı göstermek ve kanunda yazılı öteki şart ve nitekleri de haiz olmak, 6 — Genel Kültür, meslekî bilgi, karakter ve ahlâk bakımından subaylığa lâyık bulunduğu, sıralı sicil üstlerince onanmış olmak, gerekmektedir. Millî Savunma Bakanlığı temsilcisi, Anayasa Mahkemesindeki sözlü açıklaması sırasında bu yollardan subay nasbedilmiş astsubay mevcut olup olmadığı sorusuna «Benim bildiğim kadariyle yok» cevabını vermiştir. Demek oluyor ki; sözü edilen 14. ve 109. maddeler, Silâhlı Kuvvetler içinde astsubaylık hizmet ve görevini yaparken yüksek öğrenimlerini bitirmiş olanların bu çalışmalarını karşılamaktan uzaktır. Burada şu konuya da değinmek yerinde olacaktır: 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda asker kişilerin rütbeleri: 1 — Erbaşlar, 2 — Astsubaylar, 3 — Askerî memurlar, 4 — Subaylar, için ayrı ayrı gösterilmiştir. Silâhlı Kuvvetlerde «üst» tabiri rütbe ve kıdem yüksekliğini gösterir. Orduya yeni katılmış bir teğmen birliğindeki astsubayın (aylık derece ve kademesi ne olursa olsun) üstü ve yerine göre de âmiri durumundadır. Böyle olunca, görevde iken yüksek öğrenimi bitirmiş olan astsubaylara makul görülebilecek bir ölçüde derece ve kademe ilerlemesi verilmesinin ordudaki hiyerarşiyi bozduğu yolundaki gerekçeye katılmak da olanaksızdır. 

dd) Anayasa, kültürel kalkınmayı, öğrenimi özendirici hükümler getirmiş ve bu konularda Devlete önemli görevler yüklemiştir Örneğin, 41. maddedeki, «Kültürel 
kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek Devletin ödevidir.», 42. maddedeki «Devlet çalışanları iktisadi ve Sahife : 4 (Resmî Gazete) 9 TEMMUZ 1976 mali tedbirlerle korur.», 51. maddenin birinci fıkrasındaki «halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak Devletin başta gelen ödevlerindendir.» gibi hükümler bunlar arasındadır. Bundan başka, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, memurların aylık gösterge tablosundaki aylık derece ve kademeleri ile yükselmeleri öğrenim durumlarına göre düzenlenmiştir. İlkokulu bitirenler 15. derecenin ilk kademesinden göreve başladıkları halde ortaokulu veya liseyi bitirenlerin aylık dereceleri bunlara oranla daha yüksek tutulmuş, yüksek öğrenim görenlerin aylık derece ve kademeleri de o oranda değerlendirilmiş, yüksek öğrenim görenlerin aylık dereceleri ise Ötekilere oranla daha da artırılmış ve bunlar arasında da yüksek öğrenimin süreleri bakımından önemli sayılacak farklar da kabul edilmiştir. Öte yandan memurluğa girmeden önce veya memurlukları sırasında yüksek öğrenim üstü (master) derecesi almış olanların, doktora üstü üniversite doçentliği unvanını kazananların ve memuriyette iken üst öğrenimi bitirenlerin aylık derece ve kademelerinin yükseltilmesi de öngörülmüştür. Bütün bunlar ve ilk kez Devlet memurluğuna atanacakların yarışma veya yeterlik sınavı geçirmelerinin ilke olarak benimsenmiş olması da Devlet hizmetinin kültürlü, bilgili, yetenekli personel tarafından en iyi biçimde yürütülmesini sağlamak amacına matuf olduğu kuşkusuzdur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda kabul edilmiş olan bu özendirme hükümlerinin benzerlerine 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda da gereğince ve yeterince yer verildiği görülmüştür. Subayların, astsubayların ve diğer askeri personelin sınıflarında yetiş tirilmeleri ve yeterliklerinin geliştirilmesi konusu ön planda düşünülmüştür. Bunların sınıflarına göre belirli bir öğrenim ve stajdan geçtikten sonra göreve alınmaları, yükselmelerinde diğer koşulların yanı sıra yeterliğe ve mesleksel değere de önem verilmiş olması, askerî personelin ayrıca fakülte ve yüksek okullarda yetiştirilmelerini sağlayan hükümlere yer verilmesi bunlar arasında gösterilebilir. Anayasa'nın ve öteki yasaların, öğrenim ve eğitime bu kadar önem verip özendirmede bulunmalarına, memurken yüksek öğrenim görenlere master veya doktora yapanlara derece ve kademe ilerlemesi sağlamalarına karşılık, Ordudaki hizmet ve görevlerini sürdürürken olağanüstü çalışmaları sonucu yüksek öğrenimi tamamlayan astsubayların bu ba¬şarı ve yüksek öğrenimlerini değerlendirmekte Anayasa ile bağdaşmayan bir yön yoktur. Dava konusu Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1923 sayılı Kanunla değiştirilen 137. maddesinin (C) bendindeki «görevde iken yüksek öğrenimi bitiren astsubayların intibakı; aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul edilir.» hükmünün tümüyle iptali halinde görevde iken yüksek öğrenimi bitiren astsubaylara aylık derece ve kademesi bakımından hiç¬ bir hak tanınmamış, böylece Anayasa ve öteki yasaların açıklanan ilkelerine ters düşen yeni bir durum meydana gelmiş ve bu kez de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı memurlar, aynı durumdaki astsubaylara göre ayrıcaklı bir duruma getirilmiş olacaktır. Yukarıda yazılı nedenlere göre; dava konusu (C) bendinin Anayasa'nın 12. maddesindeki eşitlik ilkesine ters düşen yönü, görevde iken yüksek öğrenimi bitiren astsubaylara her halde derece ve kademe ilerlemesi verilmiş olması değil, verilmiş olan derece ve kademe ilerlemesinin aynı durumdakilerden üstün tutulmuş olmasıdır. Bu halde görevde iken yüksek öğrenimi bitiren astsubayların intibakı; aynı yüksek öğrenimi bitirtenler için tespit edilecek derece ve kademelerden hizmete başlamış olarak kabul edilirse Anayasa'nın 12. maddesindeki eşitlik ilkesine ters düşen ve 
ayrıcalık yaratan bölümü ortadan kalkmış olacaktır. Yukarıda yazılı nedenlerle; dava konusu Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1923 sayılı Kanunla değişik 137. maddesinin (C) (bendinin tümünün değil yalnız (görevde iken ) diye başlayan ikinci cümlesindeki (giriş derece ve kademesine bir derece ilâve edilmek suretiyle bulunacak) deyiminin iptaline karar verilmelidir. 
Kâni Vrana, Şevket Müftügil, Ziya Önel, Sekip Çopuroğlu, Hasan Gürsel ve Ahmet H. Boyacıoğlu sözkonusu cümlenin tümünün iptali gerektiği yolundaki görüş¬ leriyle iptal hükmüne katılmışlardır. Muhittin Gürün ile Âdil Esmer ise dava konusu cümlenin tümünün Anayasaya aykırı olmadığı görüşünde bulunmuşlardır. 

VI. SONUÇ: 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3/7/1975 günlü, 1923 sayılı Kanunun 37. maddesiyle değişik 137. maddesinin dördüncü fıkrasının (C) bendinin (görevde iken. . . .) diye başlayan ikinci cümlesindeki (giriş derece ve kademesine bir derece ilâve edilmek suretiyle bulunacak) deyiminin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline Kâni Vrana, Şevket Müftügil, Ziya Önel, Sekip Çopuroğlu, Hasan Gürsel v Ahmet H. Boyacıoğlu'mm söz konusu cümlenin tümünün iptali gerektiğ Muhittin Gürün ve Âdil Esmer'in dava konusu cümlenin tümünün Anayı saya aykırı olmadığı yolundaki karşı oylariyle ve oyçokluğu ile; 16/3/1976 gününde karar verildi, 

Başkan1 Kâni Vrana Üye Ziya Önel Üye Fahrettin Uluç Üye Âdil Esmer Başkanvekili Şevket Müftügil Üye Abdullah Üner Üye Muhittin Gürün Üye Üye Ahmet Akar Üye Ahmet Koçak Üye Lûtfi Ömerbaş Nihat O. Akçakayalıoğlu Uye Halit Zarbu Üye Sekip Çopuroğl Üye Hasan Gürst Üye Ahmet H. Boyacıoğlu


------------------------------------------------------------------------- ----------------------------
Astsubay sınıf okulunda 18 yaştan sonraki sürelerin fiili hizmetten sayılmasına rağmen 18 yaş öncesi süreler sayılmıyordu. Aşağıdaki kararla 18 yaş öncesi sınıf okulunda geçen sürelerin de 18 yaş sonrası sınıf okulunda geçmiş gibi sayılması sağlanmıştır. 
T.C. D A N I Ş T A Y--Onbirinci Daire--Esas No : 2009/2407-- Karar No : 2009/11048

Özeti : Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen 28.11.2008 tarih ve E:2008/814, K:2008/1829 sayılı kararın; davacı tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : 5434 sayılı Kanunun geçici 170. maddesi uyarınca davacının astsubay sınıf okulunda geçen ve kazai rüşt kararı ile reşit kılındığı döneme ait sürelerin fiili hizmet süresinden sayılması gerekeceğinden, mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Düşüncesi : Dava, TSK'da kıdemli başçavuş rütbesi ile görev yapmakta iken isteği üzerine istifa etmek suretiyle görevinden ayrılan davacının, astsubay sınıf okulunda geçen ve kazai rüşt kararı ile reşit kılındığı döneme ait sürelerin borçlandırılması başvurusunun reddine dair işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 
5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanununun Ek 21.maddesinde, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kazai rüşt kararıalmak suretiyle Sandığa tabi ve öğrenimleriyle ilgili göreve atananlar hakkında,anılan Kanunun 12. maddesinde öngörülen 18 yaşın bitirilmiş olması şartının aranmayacağı hükme bağlanmıştır.
Buna göre, davacı 16.04.1987 tarihinde kazai rüşt kararı aldığı ve 5434 sayılı Yasanın Ek 21.maddesi kapsamında olduğundan, kazai rüşt kararından sonraki hizmetlerinin borçlandırılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenle, temyiz isteminin kabulüyle belirtilen hususla sınırlı olmak kaydıyla İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği görülmekle yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek işin gereği görüşüldü.
Dava, Kara Kuvvetleri Komutanlığında kıdemli başçavuş rütbesi ile görev yapmakta iken isteği üzerine istifa etmek suretiyle görevinden ayrılan davacının, astsubay sınıf okulunda geçen ve kazai rüşt kararı ile reşit kılındığı döneme ait sürelerin fiili hizmet süresinden sayılması yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesince, davacının 18 yaşını doldurduğu tarihte astsubaylığa nasıp edilerek öğrenimi ile ilgili bir göreve başladığı, kazai rüşt kararının alındığı tarih itibari ile henüz mesleği ile ilgili bir göreve başlamaması nedeniyle, kazai rüşt kararı uyarınca 18 yaşın altında geçen hizmet süresinin, 5434 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca fiili hizmet süresine dahil edilmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 
Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 12. maddesinde bu Kanunla tanınan haklardan faydalanabilmek için Türk uyruğunda olmak ve 18 yaşınıbitirmiş bulunmak gerektiği; 12/II-j, 15 ve 31. maddelerinde, astsubay sınıf okulu öğrencilerinin iştirakçi olarak ilgilendirilecekleri ve bu okulları bitirerek astsubay nasbedilenlerin sınıf okulunda geçen sürelerin fiili hizmetlerine ekleneği; ek 21. maddesinde, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kazai rüşt kararı almak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi ve öğrenimleri ile ilgili görevlere atananlar hakkında, 5434 sayılı Kanunun 12. maddesinde yazılı 18 yaşın bitirilmiş olması şartının aranmayacağı hükme bağlanmıştır. 
Aynı Kanunun geçici 170. maddesinin 2. fıkrasında; bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ortaokul ve dengi okul, astsubay hazırlama okulu, lise ve dengi okul mezunu olup da, sınıf okullarını başarı ile bitirerek astsubay nasbedilenlerinastsubay sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve öğretim sürelerinin fiili hizmet müddetinden sayılacağı, bundan doğacak borçlanmanın iştirakçiler tarafından astsubay nasbedildikleri tarihteki astsubay çavuş aylığı üzerinden Emekli Sandığına bir yıl içinde ödeneceği, emekli durumunda bulunan astsubayların sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve öğretim sürelerinin fiili hizmet sürelerine eklenerek kurumca gerekli işlemlerin yapılacağı, Emekli Sandığınca bu hizmet müddetleri için çıkarılacak borç miktarlarının, iştirakçiler tarafından bir yıl içinde eşit taksitlerle Emekli Sandığına ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, 6.9.1986 tarihinde astsubay sınıf okuluna başlayan davacının, 30.8.1987 tarihinde astsubaylığa nasbedildiği, 18 yaşını doldurmaması nedeniyle okulda iken 16.4.1987 tarihinde kazai rüşt kararı aldırılmak suretiyle reşit kılındığı, astsubay teknisyen kadrosunda görev yapmakta iken isteği üzerine istifa ederek görevinden ayrıldığı, 18 yaşından önce kazai rüşt kararı aldığı astsubay sınıf okulunda geçen döneme ait sürelerin fiili hizmet süresinden sayılması yolundaki başvurusunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır. 
Yukarıda aktarılan Yasa hükümlerinde, astsubay sınıf okulu öğrencilerinin iştirakçi olarak 5434 sayılı Kanunla ilgilendirileceği, astsubay sınıf okulunu başarı ile bitirerek astsubaylığa nasbedilenlerin astsubay sınıf okulunda geçen başarılı eğitim ve öğretim sürelerinin fiili hizmet süresinden sayılacağı belirtilmiş olup, bu sürelerin fiili hizmet süresinden sayılması konusunda 18 yaşından sonraki sürelerin dikkate alınacağına ilişkin bir hükme de yer verilmemiştir. 
Buna göre, astsubay sınıf okulu öğrencileri adına emekli keseneği yatırılmasını zorunlu kılan Yasa hükmü de değerlendirildiğinde, astsubay sınıf okulunu bitirerek doğrudan astsubaylığa nasbedilenlerin, bu okulda geçen sürelerinin fiili hizmet süresinden sayılması için 18 yaşını bitirmiş olmaları şartının aranmaması gerekmektedir.
Dolayısıyla, astsubay sınıf okulunu bitirdikten sonra, astsubaylığa nasbedilen ve okulda iken kazai rüşt kararı ile reşit kılınan davacının, 18 yaşından önce astsubay sınıf okulunda geçen sürelerinin fiili hizmet süresinden sayılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde ve davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacı temyiz isteminin kabulü ile Ankara 3. İdare Mahkemesinin 28.11.2008 tarih ve E:2008/814, K:2008/1829 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmediğinden, 25,60 TL harcın istemi halinde davacıya iadesine, 25.12.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Birçok meslektaşım sosyal medyada ve telefonla davaları sormaktadır. Önemli bir kısmı yeni sonuçlanan ve son safhada olan davalar aşağıdadır.

Anayasa Mahkemesinin kararına göre iki yıl süreli yüksek öğrenimli emekli astsubayların göreve başlangıç derecesi 9/2 ve dört yıl süreli yüksek öğrenimli emekli astsubayların ise 8/1 olmuştur. 

Birçok meslektaşım gibi hiç sınıfta kalmadan ben de 14 yıl öğrenim gördüm. Emekli aylığımız bizden az öğrenimli bazı albayların emekli aylığının üçte birine yaklaşmıştı. 

2008 yılında özlük haklarımızla ilgili olarak TEMAD hukuk komisyonu tarafından dava açılması teklifim kabul edilmeyince kendim dava açmaya karar verdim.

Genel Başkan olmadan önce TEMAD Genel Başkanımız Sayın Ahmet KESER  İş Mahkemesindeki duruşmaya katılmıştır.

Pozitif enerji destekleriyle yanımda olan tüm değerli meslektaşlarıma gerektiğinde onların destek oldukları gibi aynı şekilde ben de destekleyerek onların yanında olacağım. 

Kazandığım çok önemli bir dava temyizde bozulunca davanın bir hukukçu tarafından tüm hukuki boyutlarıyla incelenip araştırıldıktan sonra açılmasıyla ve yasaya uygun ispatlanmasıyla kazanılabileceğini anladım ve gerekeni yaptım. 

İsteyenler ikamet ettikleri il ve ilçelerdeki avukatlardan hukuki yardım alabilirler.

1971 YILINDA RÜTBELERİN DÜŞÜRÜLMESİ;

Reddedilmiştir. 

ASTSUBAY SINIF OKULU;

18 yaş öncesi Astsubay sınıf okulunda geçen 2 yıl 1 ay süreme karşılık ben de 2 maaş emekli ikramiyesi ve % 2 maaş artışı kazandım. 

Yaş’ a takılan emekli olsaydım iki yıla yakın erken emekli aylığı alabilecektim, görevde olsaydım erken emekliye ayrılma hakkı kazanacaktım.

FİİLİ HİZMET ZAMLARININ DERECEDEN SAYILMASI:

Reddedilmiştir. 

9/2 GÖREVE BAŞLANGIÇ DERECESİ (İNTİBAK):

Bir kademe yükselme kazandım. 

KEFALET İCRASINA AİT İTİRAZIMIN İPTALİ DAVASI;

Reddedilmiştir. 

HİSSE;

AİHM'de reddedilmiştir. 


İsmail TURAN
05056576412Anayasamız, vatandaşlarımızın çok okumasını teşvik etmekte ve ekonomik olarak desteklenmesini istemektedir. 

Tüm emekli ve muvazzaf astsubayların heyecanla bekledikleri intibak yasası bir yıl önce kabul edilmiştir. Yasa, hiçbir tazminatı kapsamadığından ve çok okuyana az, az okuyana çok kademe verdiğinden ve müktesep hakları yok ettiğinden hatalı doğmuştur.

Zor şartlarda ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören astsubayların hiç biri çok okuduklarından pişmanlık duymamakla beraber intibak yasasıyla mağdur olduklarından burukluk yaşamaktadırlar. 

Çok zor şartlarda yüksek öğrenim gören emekli ve muvazzaf astsubayların mağduriyetlerinin bir an önce giderilerek hak ettikleri derece ve kademelerinin ve tazminatlarının verilmesini Sayın Devlet büyüklerimizden diliyorum.

Sayfa 1 / 7
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN Her şeyin gönlünüzce gerçekleşeceği; sağlık, başarı ve mutluluk dolu nice yıllar diliyoruz. SİTE VE ASSUBAY GÜÇ BİRLİĞİ YÖNETİMİ
Pazar, 31 Aralık 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
Baş öğretmenimiz ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsında tüm öğretmenlerimizin ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN... Demokrasinin, adaletin, huzurun ve refahın hakim olduğu nice öğretmenler günü kutlamak dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Cuma, 24 Kasım 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
BAĞIMSIZLIK SAVAŞIMIZIN KAHRAMANI, LAİK, DEMOKRATİK CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU, EBEDİ ÖNDERİMİZ VE BAȘKOMUTANIMIZ BÜYÜK DEVRİMCİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü BEDENEN ARAMIZDAN AYRILIȘININ 85. YILINDA SAYGI, ÖZLEM VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ... RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN. 10 KASIM 1938 ! Bir devre damgasını vurmuş, dünyanın gidişatını değiştirmiş, yalnızca ya...
Cuma, 10 Kasım 2023

Son Eklenenler

Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ