EMEKLİ ASSUBAYLAR

EMEKLİ ASSUBAYLAR

Değerli meslektaşlarım

İstiklal savaşımızın kahraman pilotu assubay rahmetli Vecihi HÜRKUŞ bizim iftiharımızdır. Kendisi uçak sanayimizin ilk mimarıdır; www.tayyarecivecihi.com  sitesinde yayınlanan bu yazı ile meslektaşımıza bir kez daha minnettarlığımızı sunmak ve ilk Türk Uçağı’nın serüvenini paylaşmak istedim, bu arada uçak sanayinin engellenmesindeki nedenlerden biri de assubay olmasıdır.

Bugüne kadar esirgenen vefanın yerine getirilmesi için büyük gayretlerle İstanbul’da yapılacak 3'üncü hava limanına Vecihi Hürkuş adının verilmesi için  imza kampanyası düzenleyen fedakar insanlara katkı görevimiz olmalıdır. Lütfen http://www.tayyarecivecihi.com/imza.asp adresine girip bir dakikalık zamanınızla bu görevinizi yerine getirin. Ruhu şad mekanı cennet olsun.  Saygılarımla.  

                                                                                            Osman ADA  E.Ord.Kd.Bşçvş.

 

Tarihler 28 Ocak 1925’i gösterirken, Vecihi Bey kendi yaptığı uçağını hangardan çıkarttı. Tasarımından imalatına alın teriyle hayata geçen projede kullandığı motor Yunan Hava Kuvvetleri’nden Kurtuluş Savaşı sırasında ele geçirilen bir uçağa aitti.

Vecihi Bey, K-VI’nın motorunu çalıştırdı. Pist başına gelerek kısa bir koşturmanın ardından uçağını havalandırdı. Türk Havacılığı’nda yeni bir sayfa açılıyordu. İlk Türk uçağı Vecihi K-VI gökyüzündeydi.

15 dakika sonra indiğinde onu ödül yerine onu ceza beklemekteydi. Vecihi uçuşunu izin verecek bir merci olmadığı için, izinsiz yapmışti.

Vecihi Hürkuş yılmadı. Ömrünün son günlerine kadar havacılıkta birçok ilkin altına imzasını atmaya devam etti.

Vecihi Bey, Resimli Ay dergisi'nin Nisan 1925'te yayınlanan 3. Sayısı'na Türk uçağının yapımı sırasında yaşadıklarını yazmıştı.

"İLK TÜRK TAYYARESİNİ NASIL YAPDIM VE NASIL TALTİF EDİLDİM.

Muharriri: Vecihi

"Bu satırları kendimi meth için yazmıyorum. Zaten Avrupa'nın tayyarecilikte fevkalade terakki etdiği, dünyayı dolaşabilecek tayyareler yaptıkları bu devirde küçük bir tayyare vücuda getirmek büyük bir maharet de sayılmamak icab eder. Binaen aleyh yaptığım tayyare haddı zatında büyük bir kıymeti haiz olan bir şey addedilmeyebilir. Fakat benden bu tayyareyi nasıl inşa ettiğimi ve bu sa'yimin (emeğimin) nasıl mükâfatlandırıldığını duyan Resimli Ay sahipleri onu karilerine de (okuyucularına) bildirmek istedikleri için aşağıdaki satırları ıztırar(mecburiyet, çaresizlik, ihtiyaç) ile yazmağa muvafakat ettim diyebilirim.

Memleketimiz tayyareci yetiştirmekte kısır değildir. Hele İstiklal Harbi'nden sonra tayyareciliğimiz hayli terakki etmiş, tayyare idaresinde muvaffakiyet ve maharet çoğalmıştır. Fakat tayyare ile uçmak otomobille gezmeğe benzer. Önünüze konulan makineyi idare etmesini öğrendikten sonra tayyare idare etmek basit bir iş kalır. Zaten bizde, büyük tehlikelere maruz tayyare seyahatleri yaparak cesaret ve maharetinizi göstermeğe imkân da yokdur. Binaen aleyh tayyare ile uçmağı basit ve adi bir iş addettim (saydım, kabul ettim) ve kendi kendime bir tayyare yapmağı düşündüm. Öteden beri makine ile meşgul olduğum için bunu başaracağıma emniyetim vardı. Uzun müddet tereddüd devresi geçirdim. Nihayet arkadaşlarımın teşvikiyle bir tecrübe yapmağa karar verdim.

Geceli gündüzlü çalışarak elimizde mevcut tayyarelerden tamamen farklı, onlardan daha basit fakat sürat ve mukavemet itibarıyle onlara faik (üstün) yeni bir proje vücuda getirdim. Bu projeyi mevkii faale koyabilmek için Kuvva-i Havaiye Müfettişliğinin tasvib etmesi lazımdı. Projemi Müfettişliğe verdim ve müsaade ettikleri takdirde bu proje dâhilinde yeni sistem bir Türk tayyaresi yapabileceğimi bildirdim. Müfettişlik, projemi eski bir tayyareci olan fen memuruna tetkik ettirdi. Fen Memurluğu projenin kabili tatbik olduğunu tasdik etti. Tayyarenin inşasına müsaade edildi.

Hayatımda o gün kadar mesud olduğumu hatırlamıyorum. Büsbütün yeni sistem bir tayyare yapacak, memleketime yeni bir şey hediye edecektim. İstikbalde tayyarenin oynayacağı mühim rolü herkesden iyi bildiğim için bu hediyenin ileride kıymet-i takdir edileceğine kani idim, inşaata başlamak için icab eden malzemeyi verdiler. Ben derhal faaliyete geçtim.

Benim yeni tayyarem, tayyare karargâhında bir hadise olmuştu. Bütün arkadaşlarım başıma üşüşüyor, faaliyetimi merakla takip ediyordu. İş muvaffakiyetle ilerliyordu. Gövdeyi yapdık. Ayakları takdık. Kuyruğunu bitirmek üzere idim. Ben henüz muvaffak olmak ümidiyle gece sevincimden uyku uyuyamıyor, gündüz yorulmak bilmez bir faaliyetle çalışıyordum. Artık beş on güne kadar tayyare bitecek, eserim tamam olacaktı. Bu sırada fen memuru istifa ediyordu. Bunun üzerine tayyarenin inşası tehir edildi. Bu karar beni ta kalpgahımdan vurdu. O gün beynime bir kurşun sıksalardı bu kadar müteessir olmayacakdım.

Bu kadar meşakkate tehammül ettikten, bu kadar ümide düştükten sonra birdenbire tamam olmak üzere olan eserimi topraklar üzerinde terk edip çekilmek bana çok acı geldi. Günlerce tayyaremin yanına gittim, eserimin yavaş yavaş ölüşüne şahit oldum. Ölüme mahkûm hasta çocuğu yanında ağlayan bir baba vaziyetinde idim. Eserimi itmam etmeme (tamamlamama, bitirmeme) müsaade etmiyorlardı. Nihayet ızdıraba mukavemet edemedim. Bir gün bütün cesaretimi toplayarak Müfettişliğe müracaat ettim:

-"Beyefendi" dedim, "memleketime ufak bir hizmet ifa etmek, ona küçük bir eser hediye etmek istiyordum. Buna müsaade edilmeyecekse ben tayyarecilikten çekiliyorum"

Mesleğimden adeta nefret etmiştim. İnsan terakki eseri gösterince böyle önüne mânialar dikmek reva-ı hak mıdır? Bu müracaatım müfettişliği yumuşattı, tekrar inşaata devam etmekliğime müsaade ettiler.

Artık ikinci bir mânie uğramak korkusuyla var kuvvetimle tayyaremin nevakasını (eksikler, noksanlar) ikmale başladım. İhmal yüzünden hâsıl olan hasaratı tamir ettim. 

Kanatları hazırladım. Motoru takdım. Tayyarem tamam olduğu gün dünyanın en büyük kâşifi kadar mesut ve bahtiyardım.

Müfettişliğe müracaat ettim. Tayyaremin hazır olduğunu ve tecrübeye amade bulunduğumu bildirdim. Tayyare ikiyüz beygirlik (beygirlik) bir motorla mücehhezdi ve saatte ikiyüz kilometre sürati vardı. Mukavemet itibarıyla da Avrupa'dan getirttiğimiz tayyarelerden hiç aşağı kalır yeri yokdu. Benim bu tecrübem daha ziyade kendi tayyarelerimizi kendi memleketimizde imal kabiliyetini göstermek itibarıyla haizi ehemmiyetti.

Fakat işte ikinci mânia ile mücadele etmek lazımdı. Müfettişlik, tayyarenin tecrübesine müsaade etmiyor, bir defa Heyet-i Fenniye tarafından tetkikine lüzum gösteriyordu. Tayyareyi ben yapmışdım. Üzerinde ben uçacak, hayatımı ben tehlikeye koyacakdım. Ben ne kadar sabırsızlanıyorsam onlar o kadar soğukkanlılık gösteriyorlardı. Heyet-i Fenniye tayyareyi tetkik etti. Uçmasına mani bir kusur görmedi. Fakat tecrübe yapılmasına da müsaade etmedi. Tetkikat bir aydan fazla sürdü. Bir türlü bir karar verilmiyor, tecrübe yapmama müsaade edilmiyordu.

Izdırabımdan çıldıracak bir hale gelmiştim. Müfettişlik kraldan ziyade kral taraftarlığı ediyor, benim hayatımı benden ziyade düşünüyordu. Ben tayyaremden emindim. Muvaffakiyetle uçacağımdan zerre kadar şüphem yoktu. Bunu Heyet-i Fenniye'ye fenni delillerle de ispat etmiştim. O halde neden bu eserimin tecrübe edilmesine müsaade etmiyorlardı? Artık tehammülüm kalmamıştı. Bir gün gizlice tayyaremi meydana çıkardım. Motoruna gaz doldurdum. Üzerine atladım. Ve makineleri tahrik ederek havalandım. Yükseldikçe ruhum açılıyor, muvaffakiyetimden ciğerlerim şişiyordu. Eminim ki ilk tayyare ile uçan mucitler bile bu kadar derin bir zevk duymamışlardır. İşte altımdaki makine aları şadman (sevinçli, şen) eden gürültülerle ilerliyor, semadan bütün cihana muvaffakiyetimi ilan ediyordu. Teyyareme son sürati verdim. Havada ikiyüz kilometre süratle uçuyordum. Yükselmek, aşağı inmek tecrübelerini yaptım. Tayyarem, elimizde mevcut tayyarelerin hepsinden daha büyük bir muvaffakiyetle işliyor, hepsinden iyi uçuyordu. Artık kalbim rahattı. Şimdi istedikleri kadar mümanaat edebilirlerdi. Tekrar geri döndüm, tayyaremi kaldırdığım yere indirdim.


 

ASSUBAYLAR NE İSTİYOR ?    Hazırlayan : Çağrı Bilgin  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

BAŞLARKEN 


YAZI DİZİSİ - 1      15 OCAK 2013  SALI

Ordu içinde kocaman bir ordu onlar. Subaylarla askerler arasındaki tampon görevi astsubaylar üstleniyor.Onlar kendilerini "ordunun orta direği" olarak tanımlıyorlar .Görev başındakini,emeklisini ve ailelerini de hesaba katarsak en az 1 milyon kişilik bir ordu. Şu anda 34 bin muvazzaf subay,97 bin muvazzaf astsubay var. Diğer bir deyişle TSK'daki her 4 komutandan 3'ü astsubay. Bu arada 100 bin de emekli astsubay mevcut.Neden astsubaylar dosyası açtık? Çünkü son dönemlerde hem yükleri hem de sıkıntıları çok arttı. Maddi sorunlarla boğuşuyorlar, emir komuta içinde bunalıyorlar... Ardı ardına astsubay intiharları boşuna mı yaşanıyor? Görev başındakiler dertlerini "ne olur ne olmaz" deyip kimliklerini açıklamadan anlattılar . Emeklilerin öyle bir çekincesi yok. Astsubaylara bir dokunduk bin ah işittik. Bu yazı dizisinde ordunun orta direği assubayların ne istediğini okuyacaksınız. 

Subaylara tanınan imkanların aynısını istedikleri yok….Subaylarla aşık atmak gibi bir arzuları da bulunmuyor. Tek istedikleri subaylarla assubaylar arasındaki maaş uçurumunun biraz olsun kapatılması. Daha rahat bir görev ve emeklilik dönemi yaşamak,çocuklarını iyi okutmak,ailelerine iyi bakmak istiyorlar

İŞTE KENDİ AĞIZLARINDAN TALEPLERİ

Adı üstünde “sivil “ toplum gücü ,eğer askerseniz zaten sivil değilsiniz. Emekli oluncaya  ya da o görevi bırakıncaya kadar da sivil olamazsınız. Biraz bu yüzden muvazzafıyla emeklisiyle astsubayların anlatacağı çok şey var. Kamuoyunda doktor-hemşire benzetmesinden başlıyorlar söze.

“Hiçbir hemşire hasta muayene etmez,ama biz bölük komutanlığı da yaparız,çatışma da yönetiriz.Hesabını da subaylardan ve doktorlardan fazla veririz” diyerek temel sıkıntılarının ve adalet isteklerinin altını çizmiş oluyorlar. Subaylara tanınan imkanların aynısını istedikleri falan yok,hiçbir zaman onlarla aşık da atmıyorlar. Astsubayların tek isteği ordunun bu iki grubu arasındaki makas açıklığının biraz olsun kapanması. Çalışma koşulları,sosyal hakları,emeklilik tazminatları,görev tazminatları,lojman kontenjanları,psikolojik baskı ve itibar,uzun nöbet süreleri,resen emeklilikler gibi onlarca sorunları var. Bunların hepsini masaya yatıracağız. Kendi ağızlarından astsubayların ana sorunları şöyle :

SORUNLAR BELLİ

1 .  Birinci derecenin 4'ncü kademesine yükselmemize rağmen ek göstergemizin hâlâ 3600 olarak kalması nedeniyle çalışırken ve emekliliğimizde yoksulluk sınırı altında maaş alıyor olmamız. Ayrıca yarbay ve üst rütbeli personele hem çalışırken hem de emeklilik durumlarında maaşları ile birlikte ödenen makam,temsil ve görev tazminatını alamamamız.

2.  Çalışan ve emekli astsubayların; aynı hizmet yılı ve öğrenimine sahip subaylara göre hem çalışırken,hem emeklilikte yarı yarıya maaş alması.

3.  Aynı işi aynı yerde yaptıkları veya aynı öğrenimi gördükleri halde (paraşüt,komando,hudut ve operasyon birliklerinde görev yapma,sayman,teknisyen, ikmal vb. assubaylara subayların yarısı oranında yan ödeme verilmesinin eşit işe eşit ücret politikası ile Anayasamızın 55'inci maddesine aykırılığı.

4.  Makam,temsil ve görev tazminatı alamayan emniyet ve MİT mensuplarına ödenen 100 TL zammı alamamamız.

5. Oyak ve bağlı kuruluşların temsil,yönetim ve denetiminde söz sahibi olamamamız.

6. Personel mevcudumuza gore orduevi,kamp ve sosyal tesislerden istifade oranımızın düşük olması.

7. Yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre mevcut lojmanların %55' inin subay %40’ ının assubay ve % 5’ inin ise sivil memur ve uzman erbaşlara tahsis edildiği bir ortamda Büyükşehir haricinde subaylar için tüm meslek hayatları boyunca lojman problem olmazken 4-5 astsubaya 1 lojman 14-15 sivil memur ve uzman ise 1 lojman tahsis edilmesi nedeniyle oluşan mağduriyet.

8. 211 sayılı İç Hizmet Kanunu ve  926 sayılı Personel Kanununun anayasa,eşitlik,insan hakları ile adil yaşam ve çalışma koşullarına göre yeniden düzenlenmesi (özellikle nöbet hizmetleri,askeri hastanelerden istifade,kıdem ve terfi işlemleri ,sicil,kadro ve atama durumlarını içeren maddeler)

9. Yurtdışı geçici ve sürekli görevlerde astsubay kontenjan ve kadrolarının çok düşük olması.

10.Savaşta ve barışta omuz omuza çalıştığımız ve her fırsatta bir aile olduğumuz söylendiği halde maaş ve özlük hakları ile sosyal haklarımız söz konusu olduğunda ayrı tutulmamız.

11. Çalışırken üzerimizde sorumluluğumuzun çok fazla olmasına rağmen buna eşdeğer yetkimizin hiç olmaması.

Hepsine yer vereceğiz. Fakat kendi ifadeleriyle ücretlerindeki adaletsizlik belki de  en büyük sorunları .Emekli Dz. Assubayı Levent Kesmen, subay ve astsubay maaşları arasındaki astronomik farkı yüzdelerle açıklıyor. İlk göreve başlağınımızda Asb.Çvş.2000 TL, Teğmen 2500 TL. yani subay maaşının % 80' ini alıyoruz. Yıllar sonra albay 5000 TL alırken Kd.Başçavuş 3000 TL. alıyor. Subay maaşının yüze 60’ına düşüyor. Emekli olunca albay, maaşının yüzde 80’i olan 4000 lira alırken 2 Kad.Kd.Bşçvş. 40 yıl üzerinden emekli olsa bile aldığı maaş 1670 TL oluyor. Yani albaya verilen emekli maaşının % 40' ını alıyor. 3/2 dereceden emekli olan Kd.Bşçvş. ise 1325 TL maaşla albay maaşının üçte birini bile alamıyor. Adil olmayan bir durum var”

ÖTELENEN HAKLAR DÜZELTİLMELİ

Bir astsubayın verdiği örnek çarpıcı,”Eşimle 2002 yılında evlendim..O zamanlar astsubay çavuştum (mesleğin ilk yılları) eşim sınıf öğretmeni. Ben 980 lira eşim de ek ders dahil 580 lira maaş alıyordu.Ben bugün 14 yıllık başçavuş olarak 2670 lira eşim de ek ders dahil 2600 lira maaş alıyor. Açıkcası maaşlarımız 11 yılda eşitlendi “ Assubaylar yıllar içinde eriyen maaşlarından şikayetçiler, dolayısıyla emeklilik dönemlerini de etkileyen bu durumun bir an önce düzeltilmesini talep ediyorlar. Astsubayların öncelikli isteği yıllardır görmezden gelinen ve ötelenen ekonomik haklarının bir an once düzeltilmesi.

Emeklinin feryadı ! NASIL GEÇİNDİĞİMİ TAHMİN BİLE EDEMEZSİNİZ

Ciğerlerimin dörte üçünü kaybettim ve 2005’te emekli oldum. 1500 TL. Emekli maaşı alıyorum. Bir oğlumu tıp fakültesinde bir oğlumu da harita mühendisliğinde okutuyorum. Nasıl yaşıyorum, nasıl geçiniyorum bir de bana sorun”

Kaan Berker Emekli Astsubay. TSK'nın çeşitli birliklerinde çalıştıktan sonra emekli olmuş, şimdi de geçim derdinde. Hazin bir de öyküsü var Kaan Berker”in. Kendi ağzından dinleyelim: “Yaşam kalitemi düşüren gelişmelerden sadece birini sizinle paylaşmak istiyorum. 1993 yılında Kıbrıs 28.Mot.P.Tüm.Mu.Tb.telsiz operatörü olarak atanmama rağmen görev emriyle müstakil olarak lojistik destek takım komutanlığına atandım. İki yıl bu görevi yaptım. Tabur karargahından ayrı tamamen müstakil,sorumluluğumda 40 civarı asker ve 18 araç bunlara ait savaş malzeme ve tesisatların savaşa hazır halde tutulmasını insan üstü gayretlerimle sağlamaya çalıştım. Görev yaptığım bu sürede hiçbir şekilde komutanlık tazminatı verilmedi.

Tüberküloz oldum:  Maddiyatı geçelim, bu süre zarfından sonraki yıllarda yaşam kalitemi düşürecek bir şekilde sağlığımı kaybettim. Şöyle ki; iki yıllık görevimin tamamlanmasına birkaç ay kala aşırı stres ve yoğun iş temposundan dolayı yorgun düştüğümden tüberküloz oldum. Hastalandığımda yaşım 31 idi ve 7-8 yaşlarında iki oğlum var. Türkiye’ye atandım ve direkt kendimi Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesinde buldum. Yaklaşık iki ay yatarak tedavi ve bir yıla yakın nekahat döneminden sonra göreve tekrar başladım. Hastalığım nedeniyle akciğerlerimin dörtte üçünü kaybettim. Şu an aşırı nefes darlığım var.

Bu bize reva mı ? 2005 yılında emekli oldum yaklaşık 1500 lira maaş alıyorum.  Bir oğlumu tıp fakültesinde bir oğlumu da harita mühendisliğinde okutuyorum. Aldığım bu maaşla nasıl geçindiğimi tahmin edemezsiniz Aynı sürede emekli olan bir subay 4000 TL maaş alırken ben 1500 TL alıyorum. Hiyerarşik sisteme karşı değilim sadece adil olmasını istiyorum. Subay emekli olunca maaşının yüzde 85’ini almaya devam ediyor. Astsubay emekli olunca yüzde 45’ini alıyor bu hak mı,reva mı?

                                           EMEKLİ  MAAŞLARI  (TL)

RÜTBE                         DERECE                      GÖREV YILI                  AYLIK

Kıdemli albay                       1/4                                         40                                4.000

Kıdemli albay                        ¼                                          36                                3.850

Albay                                   ¼                                          32                                3.150

Yarbay                                 ¼                                          29                                2.800

Kıdemli Başçavuş                  2/6                                        40                                1.670

Kıdemli Başçavuş                  ¼                                          30                                1.860

Kıdemli Başçavuş                 2/3                                         30                                1.475

Kıdemli Başçavuş                 3/2                                         25                                1.325

YARIN GÖREV TAZMİNATI

          x                                      x                                   x                              x

 YAZI DİZİSİ - 2      16 OCAK 2013  ÇARŞAMBA

Astsubaylar hak ettikleri parayı alamadıklarını hem muvazzafken hem de emeklilikte subaylarla aralarında maaş uçurumu olduğunu düşünüyorlar. Bu uçurumun en büyük nedeni de 2002’de getirilen görev tazminatı’ndan yararlanamamaları olduğunu söylüyorlar. Meslekte 5 yıl çalışan bütün devlet memurlarına tazminat verilirken assubaylara ve binbaşılara verilmiyor…..

Assubayların özlük hakları deyince bunu ağırlıklı olarak parasal konular oluşturuyor. Parasal konuları anlamak için birtakım terimler ve kavramları iyi kavramak gerekiyor. Bu tanımlar arasında ençok “tazminat “sözcüğü geçiyor.Hani büyük harflerle yazarsak yeridir TAZMİNAT! Biz okuya okuya,sora,sora dinleye,dinleye zor anladık. Ya da anlayabildik mi belli değil. Bakalım anlatabilecek miyiz? Türk Silahlı Kuvvetlerinde irili ufaklı dört çeşit tazminat sistemi uygulanıyor.

1.      Silahlı Kuvvetler Tazminatı, uzman çavuştan başlayarak general-amirale kadar her rütbedeki personele çalıştıkları sürece ödenir. Yer,yer “Hizmet tazminatı”olarak da anılır,emeklilikte bu tazminat verilmez.

2.      Temsil tazminatı, 2000 yılından sonra yalnız general ve amirallere uygulanmaya başladı .Emeklilikte devam eder.

3.      Görev tazminatı 2002 yılında getirildi. Eski emekliler dahil olmak üzere meslekte 5 yılını doldurmuş bütün devlet memurlarını kapsar.

4.      Komutanlık tazminatı, Askeri birimlerde komutanlık yapanlara,(örneğin alay,tabur,bölük komutanı gibi) ödeniyor.

Tazminatların özellikleri

Bu dört grup tazminat uygulamasına açıklık getirmek üzere konuya bir başka söylemle şu iki eklemeyi yapabiliriz.

Birincisi “Silahlı kuvvetler tazminatı” daha alt rütbelere Görev tazminatı ödenir. Bu tazminat yarbay ve albaya emekliliğinde de ödenmeye devam edir.

İkinci nokta. Bazı konumlarda 3 tazminat aynı kişide birleşebilir. Örneğin; Alay komutanı olan bir albay hem komutanlık tazminatı,hem görev tazminatı hem de Silahlı Kuvvetler tazminatı alabilir

İlle de “Görev Tazminatı”

Bu tazminatlar içinde astsubayları ve emeklilerini ilgilendiren,hem de pek çok ilgilendiren “Görev tazminatı”dır.Bu onların temel sorunlarının başında geliyor. Çünkü astsubaylara ve dolayısıyla emeklilerine bu tazminat ödenmiyor. Astsubayların bu konudaki görüşleri, beklentileri ve emeklilerin kişisel tepkileri bir yana Türkiye Emekli Assubaylar Derneği (TEMAD) durumu kısaca şöyle açıklıyor: Görev tazminatı kanun hükmünde kararname (KHK) ile getirildi ve hangi kesimlere ne zaman nasıl uygulanacağının tespitini Bakanlar Kuruluna bırakıldı. Aslında KHK 5 yılını doldurmuş bütün devlet memurlarını kapsamasına rağmen bugüne kadar sadece assubaylarla binbaşı ve kıdemli binbaşılara  uygulanmıyor. Binbaşıları çok etkilemiyor çünkü onlar nasıl olsa 1-2 yıl sonra yarbaylığa albaylığa yükselecekleri için bu tazminatı alacaklar. Ama assubayların böyle imkanı yok.

Hükümete başvuru

Tek başına iktidara gelen ve çok sayıda yasa çıkarmakla övünen AK Parti bu güne değin “Ordunun ortadireği” assubayların bu önemli sorununu çözmedi. Binbaşı ve astsubayların Görev tazminatı konusunu birçok kez hükümete götürdü ve çözüm istedi. Bu konu çözülürse devletin kasasına 2 milyon lira civarında ek bir yük getirecek.

İki istek daha

Görev tazminatının dışında astsubaylar “Silahlı Kuvvetler Tazminatı”nın belli bir oranda emeklilikte de verilmesini istiyorlar. Tabii bu istek subayları da kapsıyor. Astsubayların bir başka tazminat isteği ise Komutanlık Tazminatı’na ilişkin olabiliyor. Komutan olduğumuza göre biz komutanlık tazminatı almalıyız. Bu tazminat bir yarbayın albayın tazminatı ölçüsünde elbet olmaz, ama az da olsa belli bir oranda verilmeli diyorlar.

Tazminatlar sonucu maaşlar (TL)

Rütbe            1 Yıllık       10 Yıllık      25 Yıllık      Emekli

Subay               2500           3600            5000             4000

Astsubay           2100           2500            3100             1600

 

KOMUTAN  PAZAR EVLEN PAZARTESİ İŞTE OL  dedi

İsmini açıklayamayacağımız bir astsubay anlatıyor: “1992/1994 arasında Siirt Jandarma Komando Taburu’ndaydım. Komando kursu görmemiştim. Üstelik komando olmak için 1984’te GATA’dan “Komando olamaz” raporu verilmişti. Buna rağmen beni komando yaptılar ve tim komutanlığı görevi verdiler. 1994' te Temmuz’da tekrar Ankara'ya atandım. Yeni görevim Etimesgut’ta 700 Muhaberat Ana Depo ve Fabrika Komutanlığındaydı. Siirt'te görev yaparken sürekli operasyonlarda olduğum için düğünümü ertelemiştim. Ankara’da artık rahattım düğünümü yapacaktım. Komutanım olan albaya düğün tarihimi bildirip izin istedim. Sözlü olarak “tamam” dedi. Salon tuttum,davetiyeleri dağıttım. Cumartesi kına, Pazar da düğünüm olacaktı. Komutan hepsini biliyor olmasına rağmen Perşembe izin kağıdımı almak için gittiğimde “Düğün tarihi belirlerken bana mı sordun? Cumartesi Pazar düğün yapar Pazartesi mesai de olursun” dedi. Sonuçta komutanın dediği oldu ve ben Pazartesi sabahı işe geldim. Komutan keyfi bir uygulama ile en mutlu günümü zehir etmişti. Bu anlattığım olay her astsubayın başına gelebilecek en hafif acılardan biridir.

ASTSUBAY EMEKLİLERİ SİCİL AFFI TALEP EDİYOR.

      Geçmişte çok basit nedenlerle hapis ve kademe durdurma cezası almış astsubaylar emekli olduktan sonra da bunun acısını yaşıyor. Hâttâ ölümleri durumunda geride kalan eşleri ve çocuklarına da bu durum yansıyor. Emekli astsubay Zeki Çetinkaya TBMM'ne sunduğu dilekçede şu talepte bulunuyor. “Çıkarılan af  yöntemlerinde uygulanan Şartlılık Müeyyidesinin askeri disiplin suçları için de uygulanmasını bekliyoruz. Görev başındaki personelin aldığı kademe durdurma cezası yeni bir suç işlememesi şartıyla durdurulabiliyor. Personel yeni suç işlerse eski yeni cezasını birlikte çeker. Böyle bir duruma düşmemek için personel suç işlememeye azami dikkat gösterecektir. Emeklilerin de faydalanacağı bir disiplin ve sicil affı çıkarılması hem vicdani hem de hukuki bir gerekliliktir. Bu güne kadar bu ülkede onlarca af çıktı. Hapishaneler boşaldı. Ama bu aflardan biz askerler hiç yararlanamadık. Bu nasıl bir adalet anlayışıdır.

UTANIYORUZ İSTEYEMİYORUZ

Bütün devlet memurları için getirilen Görev tazminatı uygulamasında assubayların dışarıda bırakılması yaygın bir biçimde eleştiri konusu oluyor. Astsubayların başlıca beklentisi bu. Bu konudaki ortak görüş şu: Hava Kuvvetleri’ni gezerseniz uçakların altında bir er bir subay göremezsiniz. Astsubayları görürsünüz. Uçağa  bakan uçuşa hazırlayan da assubaydır. Bu tazminatın en azından 20 yılı geçen astsubaylara verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.Bekliyoruz,hep bekliyoruz. Sesimizi çok yükseltmek istemiyoruz. Çünkü biz askeri terbiye almış,kalbi bu vatan için çarpan canını bu vatana feda etmeye hazır askerleriz. Para düşkünü olduğumuz söylenecek diye hiçbirimiz sesimizi yükseltip hakkımız olan tazminatı isteyemiyoruz.

10 YILIM DOLSUN DİYE BEKLİYORUM

Halen görev başında olan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir astsubay şunları anlatıyor: Meslekte 6 yılım doldu. Diyarbakır,Hakkari ve Yüksekova’da terörle mücadele ettim. Defalarca çatışmaya girdim. Ölümü hep ensemde hissettim. Şimdi o bölgede geçen 2.5 yılın getirdiği ruhsal sıkıntıları unutmaya çalışıyorum. Rüyalarımda terliyor aniden bağırarak uyanıyorum. Takıntılarım oluştu. Psikolojik tedavi görüyorum. İlaç kullanıyorum. 28 yaşındayım ama kendimi 40 yaşında hissediyorum. Beni yaşadıklarımdan çok komutanlarımın  sert,ilgisiz ve acımasız tavırları yordu. Tek hedefim var; 10 yılımı doldurup emekli olmak. Benim dururumda olan binlerce astsubay bulunduğuna emin olabilirsiniz.

Yarın Sağlıkta çifte standarda hayır.


YAZI DİZİSİ - 3      17 OCAK 2013   PERŞEMBE

 

ORDUNUN ORTADİREĞİ ASTSUBAYLAR

 

Sağlıkta çifte standarda hayır!

Emekli astsubaylar Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki 3 poliklinik ayrımını eleştiriyor. Emeklilerden, yargıdan yeşil pasaporta ve tayinlere kadar pek çok sorun dinliyoruz

Görevdeki astsubaylarla emekli astsubayların dertleri aynı. Fakat emekliler hem konumlarından doğan serbestlikle hem de statülerinden dolayı yaşadıkları sorunların çokluğu nedeniyle adeta feryat ediyorlar. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği TEMAD'ın verdiği bilgiye göre, derneğin 90 şubesi var. 100 bin emekli astsubay olduğunu öğreniyoruz bunların 42 bini de derneğe üye. Vefat eden astsubayların eşleri de eklendiğinde bu sayı 200 bini buluyor. Bir de çalışan 100 bine yakın astsubayı hesaba kattığımızda 1 milyonu aşkın büyüklükte bir aileden söz edebiliriz.

Gülhane Sorunu

Sağlık hizmetleri konusunda karşılaşılan sorunları bir Emekli Kıdemli Başçavuş anlatıyor: "Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne gittiğimiz zaman, A polikliniği, B polikliniği olarak ayrıldığını görüyoruz. A polikliniği general ve amirallere, B polikliniği üst subaylara, binbaşı ve üzerine ayrılmış. Diğerleri normal poliklinikte muayene oluyor. Dolayısıyla astsubay hangi rütbeye gelirse gelsin, onu normal poliklinikte muayene ediyorlar." Diyeceksiniz ki, önemli olan muayene. Şu poliklinikte, bu poliklinikte, yapılması o kadar önemli değil. Generallere o kadar ayrıcalık tanınması da ordu hiyareraşisine uygun; o kadar fark olsun. Elbet olsun, ama iş poliklinik ayrımından ibaret değil, elbet muayene önemli. Ya peki?... Aynı astsubay farkı şöyle açıklıyor: "Normal poliklinikte vizite yapan doktorlar genellikle pratisyen veya asistan, yani yeni çıkmış doktorlar oluyor. Oysa B ve A polikliniklerinde çalışanlar

doçent ve profesör." Emekli astsubay, laboratuvar hizmetlerine değiniyor: "A ve B polikliniklerinde verilen laboratuvar hizmetleri, olduğu yerde verildiği halde, diğer laboratuar hizmetleri genel laboratuarda veriliyor. Bu da çok sıra beklememize neden oluyor. Mesela bir kan tahlilinde 400 kişinin içine giriyorsunuz."

Askeri yargı

Başka bir Emekli Kıdemli Başçavuş, sağlık astsubayı, ama askeri yargıyla ilgili bir konuyu gündeme getiriyor. Dediği ve istediği özetle şu: "Askeri mahkeme heyeti doğal olarak hukukçu subaylardan oluşuyor. Fakat mevzuattaki bir hükme göre, o birlikte yeterli hukukçu subay yoksa, yerine sınıf subayları alınarak boşluk dolduruluyor." Oysa, hukuk öğrenimi görerek üniversite diploması alan astsubaylar olduğunu belirten astsubay, sınıf subayı yerine hukukçu astsubayların heyete alınmasını öneriyor. "Hatta, süresini doldurarak astsubaylıktan subaylığa geçenler bile askeri yargıya alınmıyor" diyor. Bir de örnek veriyor: "En son, Mevki Hastanesi'nde bir astsubayımız hukuk fakültesini bitirdi, şu anda Hakkari'de görev yapıyor. Onu piyade sınıfında görevlendirdiler, yargıda görev vermediler. Bunlar bizi üzüyor, doğrusu." Bir başka astsubay, bunları, astsubayların öğrenim düzeylerinin yükselmesini özendirici bir yaklaşım almamak şeklinde yorumluyor.

Yeşil Pasaport

Konular bitecek gibi değil. Bir başka Jandarma iki Kademeli Başçavuş pasaport konusu üzerinde duruyor. Birinci, ikinci, üçüncü dereceye, yani mesleğin son aşamasına gelmiş astsubayların bugüne kadar yeşil pasaport aldığını belirten Başçavuş'un anlattığına göre, bir süre önce İçişleri Bakanlığı Genelkurmay'ın ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de görüşlerini alarak pasaport yasasında bir değişiklik tasarısı hazırlamış. Tasarıya göre kıdemli astsubaylara yeşil pasaport uygulamasına son veriliyormuş. Bu haber duyulunca bir heyet Hükümet ve Meclis üzerinde lobi çalışması yaparak, tasarının durdurulmasını sağlamış. Bu tasarının ileride tekrar gündeme gelme olasılığı astsubayları korkutuyor. Astsubayların haklarının korunması gereğine şimdiden dikkat çekiliyor.

Sık yer değiştirme

Bir başka astsubay, jandarma astsubaylarının atandığı il jandarma komutanlıkları emrinde 2-3 ayda bir yer değiştirilmesinden yakmıyor: "Alay Komutanı istediği anda istediği astsubayın yerini değiştirir. Jandarma astsubayları emekli oluncaya kadar en az 30-40 kere ev değiştirir. Bu jandarma astsubaylar için önemli bir sorun." 

"ÇOCUKLARIMI OKUTAMIYORUM"


İsmini vermek istemeyen bir astsubay şunları anlatıyor: "Astsubay okuluna müracaat tarihinin son beş gününe kadar astsubay nasıl olunur kesinlikle bilmiyordum. Astsubay, subay nedir bilmiyordum. 7 kardeşim var. İlkokulu, imkanları olmayan Doğu'da bir köyde bitirdim. 1 öğretmen ve 60 öğrenci aynı sınıfta 60 öğrenci aynı sınıfta ders yapıyorduk. Babam bir tek eşeğin koşulduğu karasaban ile üç tarlayı sürüp ailesini geçindiriyordu. Buna rağmen, "Oğlum, seni okutacağım" diyordu. Anam tarlalarda pancar çapalayarak bana harçlık gönderiyordu. Onlar olmasaydı ben şimdi karasabanla çift süren bir insandım. İlkokulu birincilikle bitirip, iki elemeli sınavı kazanıp devlet parasız yatılı ilköğretmen okuluna girdim. Bu okulu bitirenlerin öğretmen olma hakkının ortadan kalkması Astsubay olmama giden yolu hazırladı. Üniversiteye girme şansı 10 kişide 1 ama astsubay okuluna girme şansı 25 kişide 1'di. 26 bin kişi müracaat etti 1000 kişi alındı ben birincilikle kazandım. Sonra astsubay oldum. Astsubay maaşımla hem üniversiteyi bitirdim. Binbir güçlükle, yemeden içmeden, kızımı öğretmen, oğlumu mühendis oluncaya kadar okuttum. Geçinemiyorum."

"SUBAY HEMŞİRE" HASTA MI BAKAR?

İzmir'den Emekli Astsubay Erhan Gür TSK'daki hemşirelik sistemiyle ilgili bir ayrıntıya dikkat çekiyor: "1985'te GATA Yüksek Hemşirelik Okulu açıldı. 1989-1999 arasında hemşireler subay olarak mezun edildi. Bir yıl önce ve bir yıl sonra mezun olan hemşireler doğal olarak hemşirelik görevlerini yaptı. Hasta yatağı düzeltti, iğne, pansuman yaptı. Fakat subay hemşirelerin bu görevleri yapması mümkün mü? Onlar subay nasıl hasta bakar? Bu yüzden bu mezunlar yüksek hemşirelik okulu mezun olmasına rağmen yüksek hemşire ve büro hizmetlerinde kullanıldı. Neyseki bu uygulamaya 1999'da son verildi. Fakat emeklilikteki adeletsizlik devam ediyor. 1988'de sivil hemşire olarak mezun olan şimdi 1200 lira, bir yıl sonra subay hemşire olarak mezun olan 4000 lira emekli maaşı alıyor."

KAN REVAN İÇİNDE GELİRSEN İLAÇ VAR

Emekli Hava Astsubay Mahmut Filiz anlatıyor: "1970'lerde astsubaylığımın ilk yıllarında mide hastası oldum. İlacım bitmişti revire çıktım. Doktor üniversiteyi yeni bitirmiş bir asteğmendi. Doktor asteğmen, "Muayene yapamıyorum" dedi. Ben de, "Muayene olmak istemiyorum sadece ilaç yazdıracağım" dedim. "Yazamam" dedi. "Neden" diye sorunca, üzgün bir ifadeyle, "Üs komutanının emri var sadece acillere bakıyorum. Çünkü teftiş var" dedi. Oysa, teftiş bir hafta sonraydı. "İlacımı almak için ne yapmalıyım" diye sorunca, "Acil olman lazım, kan revan içinde gelmen lazım ancak o zaman ilaç yazabilirim" dedi. İlacımı alamadan görev yerime daha fazla mide ağrısıyla döndüm."

ASTSUBAYA İLAÇLI STEND TAKILMAZ

Mesleğinde sağlığını kaybeden Emekli Deniz Astsubayı Mustafa Aytar'ın öyküsü çok çarpıcı: "Kalbimin yüzde 35 performansla çalışması ve kalıcı hasar bulunması nedeniyle malulen emekli edilmiş bir Deniz Astsubayıyım. Foça 'da yeni kurulan olanakları zayıf bir birlikte yoğun iş hayatıma başladım. Akşam, gece, haftasonu, bayram demeden, izinsiz çalışıyordum. Hasta olmak da yasaktı. Bitmeyen bir mesai hayatı yaşıyordum. Bu yokluk ve zor şartlar içindeki yoğun tempoya ve strese kalbim dayanamadı ve kalp krizi geçirdim. Mesai arkadaşım ikmal astsubayı koluma girip revire götürmek istedi. Birlik Kurmay Başkanı Yarbay, "Nereye gidiyorsun, bir yere gitmek yok! Daha çok işimiz var, rapor alırsan seni mahkemeye veririm" diyerek tehditler savurdu. Bu tehditleri dinlemeyip koluma girip revire götürdüklerinde hemen teşhis konulmuş, ambulans çağrılmıştı.

Birliğe telefon edildi sevk kağıdı istendi. Kurmay Başkanı hâlâ inanmıyor ve diretiyordu. İzmir 9 Eylül Hastanesi'ne yetiştirdiklerinde hemen yoğun bakıma alındım. Yarım saat geç gelsem ölürmüşüm. Neyse kalbime stend takıldı. Stend bir yıl dolmadan tıkandı. Çünkü astsubaya ilaçlı stend takılmaz, maliyeti daha fazla olduğu için bedelini devlet ödemez. Bir yıl geçmeden stend tıkanıp ikinci kalp krizini de geçirdim. Şu anda kalbimde hasar var ve yüzde 35'in altında performansla yaşamaya çalışıyorum. Daha sonra arkadaşların da desteğiyle Kurmay Başkanı'nı mahkemeye verdim.

Komutan baskısı

Birlik komutanım Tuğgeneral'in üstü kapalı tehditleri ve şahit olacak arkadaşlara uyguladığı baskı nedeniyle davadan vazgeçmek zorunda kaldım. Askeri Mahkemede savcı bile bana, "Sağlığını korumamışsın, sağlığını korumamak suçtur biliyorsun değil mi?"diyerek şikayete devam edersem sonumun kötü olacağını ima etmişti. Paşamızın o tarihe kadar içinde bir tane bile B olmayan sicil geçmişimi bir kenara bırakıp, sicil belgemi C, D hatta E ile doldurmasına ne demeli? Aslında pek çok meslektaşım bundan daha kötü durumlar yaşıyor çok iyi biliyorum."

yarın: Orduevi ve lojman sorunları

 

 

posta.com.tr

YAZI DİZİSİ-4        18 OCAK 2013     CUMA               

ORDUNUN ORTADİREĞİ ASTSUBAYLAR

Lojmanlarda adil paylaşım istiyorlar

Rütbeli kesimin üçte ikisini astsubaylar oluşturuyor fakat lojman dağıtımında yüzde 55 subaylara tahsisat yapılıyor. Astsubaylar ancak "lojman
puanları" yüksekse lojmana sahip olabiliyor. Lojman seçme şansları ise yok, hele göreve yeni başlayana, lojman büyük ikramiye gibi bir şey

Astsubaylar çok sık tayin oluyor. Kimi zaman bir yerde 2 yıl kaldıkları bile olmuyor. İmdatlarına lojmanlar yetişiyor.
Fakat lojman paylaşımıyla ilgili epey dertliler. Bir astsubay, "Rütbeli kesimin üçte ikisini astsubaylar oluşturuyor fakat lojman dağıtımında yüzde 55 subaylara tahsisat yapılıyor. Ayrıca en iyi lojmanlara onlar geçiyor. Mesela bizim 4 ayrı yerde lojman var. En iyi yerler subayların. 80-90 metrekarelik küçük lojmanlarda hiç subay göremezsiniz. Onlar 100 metrakerenin üzerindeki dairelerde oturuyor. Ufak daireler hep astsubayların" diyor. Kendi oturduğu lojman 120 metrekare. Lojman puanı yüksek olduğu için girebildiklerini söylüyor.

800 TL kira nasıl verilir?
Bir başka Deniz Astsubayı'na kulak veriyoruz: "Bir çocuğum var, eşim üniversite mezunu fakat çalışmıyor. Denizci olduğum için hep turistik yerlere tayin oluyorum. Bu nedenle buralarda hayat biraz daha pahalı. Marmaris, Foça ve Çanakkale gibi yerlerde lojman imkanları da çok az. Bu yıl itibarıyla lojman puanım 145. Bu puanla istediğin lojmanı alırsın dediler. Meğer öyle değilmiş önce subaylara bu hak tanındı. Örneğin bir subaym 35-40 puanı var. O, 4 yıllık subay, ben 12 yüllık astsubay. Onlar bu kadarcık puanla yeni lojmanları alabiliyor. Sonra sıra bize geldiğinde kalanlarla yetiniyoruz. Yine de şükrettim çünkü Foça'da ev kiraları 700-800 TL, kira versem aldığım maaşla ailemi geçindir em em." Lojman konusunda adaletsizliğe sessiz kalmayan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir başka astsubay durumu şöyle özetliyor: "2009'da Ege Ordusu'nda lojman dağıtımına katıldım. Yaklaşık 450 personel bu dağıtıma katılmıştı. 80 küsur subay, 350'ye yakm da astsubay, uzman çavuş ve sivil memur vardı. Sadece 200 civarında daire dağıtılacaktı. Bunların yarısı subaylar için tahsisli, diğer yarısı sırasıyla Astsubay, uzman ve sivil personel içindi.

Bazıları lojmanını seçer alır
Önce subaylara lojmanlar dağıtıldı. Oraya 10-15 puanla gelmiş genç subaylara bile lojman teklif edildi. Bazısı aldı, bazısı beğenmeyip istemedi. Geri kalan personel ise kalan lojmanları kıran kırana paylaştı. Subayların beğenmediği zemin yada yüksek zemin katlar bile 97 puanla kapandı. 95 puanım olduğu için lojman alamadım. Lojman dağıtımında, hiçbir subay dışarıda kalamaz. Subaym beğenmediği her türden kötü daire şartlı olarak diğer personele tahsis edilir. Aynı binada astlar zeminlerde oturur. Şartlı oturanlar da her yıl karın ağrısı çeker aman bir subay dairemi almasın da çıkmayayım diye. Subay bloklarının zemin katlarında genellikle her daireye bir oda malzemelik olarak verilir, astsubay bloklarında zeminde de bir personel oturtulur aman devletin kaybı olmasın diye. Subaysanız lojmandaki arızanız hemen giderilir. Astsubaysanız sıra bekler durursunuz. Subaysanız, 5 yıl sonunda aynı daireyi tekrar alırsınız yada istediğiniz yeni bir daire. Astsubaysanız 5-6 yü sonra belki tekrar lojman görürsünüz."
Puana göre dağıtım
Durumu bu şekilde özetleyen astsubaym son sözü de şu oluyor: "Mevcut lojmanlardan yüzde 55 subay, yüzde 45 astsubay, yüzde 5 uzman ve sivil personel yararlanır kuralı mutlaka personel sayısıyla doğru orantılı olarak düzeltilmeli. Orduda 97 bin bin muvazzaf astsubay ve 45 bin subay var. Lojman, puanı yüksek olan personele hakça dağıtılmalı."

"SİZ ASTSUBAYSINIZ BU ORDUEVİNE GİREMEZSİNİZ"
Astsubaylar, orduevleri konusunda da dertli. "Çoğunluk astsubaylarda olduğu halde, yine kötü yerlerin kendilerine tahsis edildiğini" belirtiyorlar. Artık birçok yerde orduevleri subay-astsubay müşterek. Fakat büyük illerde subay-astsubay orduevleri yine ayrı. Bir astsubay, orduevlerinin verdiği hizmetten memnun: "İyi ve ucuz hizmet veriyorlar, eğlendiriyorlar, iyi şeyler yapıyorlar. Ancak, şikayetimiz şu: Subay ile astsubay orduevi ayrımı var. Mesela ben (isim söylüyor, ama yazılmasını istemiyor) bir orduevine sivil bir ahbabımm torpiliyle giriyorum. Kapıda bakıyor, Siz astsubaysınız, giremezsiniz' diyor." "Orduevlerinin subay-astsubay orduevi olarak ayrılmasını itirazınız var mı?" diye soruyoruz. "Var" diye söze başlarken, "Dünyada böyle bir ayrım var. Doğaldır ayırım olması" diyor. "Peki siz niye orduevlerinde bu ayrıma karşı mı çıkıyorsunuz?" diye soruyoruz. Yanıtı net: "İkimiz de ordu kökenliyiz. Niye ayrı olsun?" Hemen bir örnek veriyor bir diğer astsubay: Aksaray'da Vatan Caddesi'ndeki orduevinin 1978'den bu yana subay ve astsubaylara ortak hizmet verdiğini, aynı salonda oturulup yemek yenildiğini, "Bugüne kadar hiçbir olay çıkmadığını" anlatıyorlar; öteki orduevlerinde de aynı şeyin olabileceğini söylüyor.

Eşleri de hiyerarşik
Başka yerlerdeki subay-astsubay ayrımı konusunda ise, daha önce görev yaptığı Trabzon'dan örnek veriyor astsubay: "Trabzon'da kampımız vardı. Kumsalı bile ortadan zincir çekerek böldüler. Böyle ayrımlar var. Örneğin; yeni evlenmiş bir astsubayın eşi henüz durumu bilmediği için servis arabasında ön sıraya oturmuş; bir subay eşi onu yerinden kaldırmış. Bazı subay hanımları bize kırılmasın ama o hanım için denen şuydu: 'Kocası yarbay, ama kendisi general gibi davranıyor.'
Kampların bir yönetmeliği ve bir tahsis müdürlüğü olmasına rağmen keyfi dağıtımlardan ast rütbedeki personel oldukça rahatsız.
'22 yıl bekledim'
22 yıl sonra bir kamptan yararlanmak için talepte bulunan bir astsubayın anlattıkları ilginç: "Temmuz ayı çok yoğun başka bir tarih seçmelisiniz yanıtı aldım. 22 yıl sonra ilk kez böyle birşey istedim daha kaç yıl çalışmam gerekiyor bu tesislerden yararlanmak için? Ama subaylara kontenjan yüzdesi avantajıyla herşey çok kolay." Kamplara ve orduevlerine farklı bir açıdan yaklaşan bir astsubay da, "Şimdi 5 yıldızlı oteller gibi orduevlerimiz tesislerimiz var. Bize hitap ediyor. Yüzme havuzları var. Şimdi bunların hepsi birden istediğimiz gibi olamaz tabii, zamanla olacak. Orduevlerinden şikayetimiz; orduevlerine tayin edilen yöneticiler niteliksiz ise verdikleri hizmet de niteliksiz oluyor. Çünkü onlar orduevlerine göre yetiştirilip de gelmiyorlar, kıtalardan geliyorlar. Bu durum hoş değil" diyor.

"ÇAY BİLE İÇİRMİYORLAR"
Girne'den bize ulaşan bir astsubay anlatıyor: "Kızkardeşim bilgisayar yüksek mühendisi. Hava Kuvvetleri'nde subay olarak orduya girdi. Babam ve annem benim üzerimden Astsubay yakınları için , verilen kimlik kartını almıştı. Bu kimlikle astsubay sosyal tesislerinden yararlanabiliyorlardı. Kardeşim subay olunca subayların imkanları daha iyi olduğu için subay kimliği aldılar. Subay sosyal tesislerinden yaralanmaya başladılar. Astsubay olarak ben, ailemle subay tesislerinde aynı anda oturup çay bile içemeyiz. Bunun için yönetimden özel izin almak gerekiyor ki çoğunlukla vermiyorlar. Kardeşimle oturamıyorsam, babamla oturamıyorsam onu bırakalım askeri sivil memur diye çalıştırıp kimlik verilen mesai arkadaşımla bir bardak çay içemiyorsam bu sosyal tesisler niye var? Bu mantık hangi medeni ülkede var? Birileri bu ordunun sorunlarını sahiplensin. Sendikamız olsun." 

"KIZIM SUBAY, EŞİM ASTSUBAY ORDUEVİNE" 
30 yıl silahlı kuvvetlerde görev yapmış, isminin açıklanmasını istemeyen emekli bir astsubay yeni yaşadığı bir olayı anlatıyor: "Eşim emekli öğretmen, kızım mühendis, damadımz subay. Eşim emekli olduktan sonra torununa bakmak için Ankara'ya kızımın yanına gitti. Bir gün eşim ve kızım Ankara'da bir subay orduevine gidiyorlar. Kızım girebiliyor ama eşimi almıyorlar. Gerekçesini sorunca, 'Siz astsubay eşisiniz, buraya giremezsiniz' diyorlar. Normalde kızım yanında herhangi bir misafiriyle de bu orduevine gidebilir ama kendi öz annesiyle orduevine giremiyor. Bu olay eşimin ve benim moralimi çok bozdu. Bu kötü muamele karşısında günlerce uyuyamadık. Subay ve astsubay orduevleri birleştirilmeli.

yarın: Tayin sorunları

YAZI DİZİSİ 5        19 OCAK 2013    CUMARTESİ

 

21 YILDA 10 TAYİNE  EŞYA BİLE DAYANMAZ

Sık tayinler assubayları ekonomik yönden zorluyor, çocuklarının eğitim hayatı sekteye uğruyor. Sınır karakollarında görev yapanlar bir de evliyse hayatları çok zor. 21 yılda 10 kez tayini çıkan bir assubay eşya dayandıramadığını söylüyor . 

Görevde olsun,emekli olsun astsubayların en çok alındıkları ve tepki verdikleri konu,başka meslek sahipleri ile kıyaslanmaları. Bu kıyaslama yapılırken,kendi isteklerini dile getiren ve haklarını savunanların astsubaylığı küçümser bir eda içinde konuşmaları ya da açıklama yapmaları tepki çekiyor. Hani var ya;”Bir astsubay kadar itibarımız yok” Bile…Kadar….İşte bu kıyaslamalara kıdemsizi de kıdemlisi de yenisi de emeklisi de amiyane sözcüğü ile “gıcık” oluyor. Küçümsercesine yapılan kıyaslamalara tepki gösteren astsubaylar, bu arada kendi durumlarını,çalışma koşullarını ve sıkıntılarını anlatıyor. Bir de sık tayinler var ki sormayın… Assubayları ekonomik yönden zorluyor ve yoruyor. Aile düzenleri alt üst oluyor. Hele bir de eğitim gören çocukları varsa sürekli okul değiştirmek çocukların psikolojisini bozuyor. Normal şartlarda astsubay meslek hayatında 3 defa şark hizmetine gidiyor. Subaylar ise 1 kez şark görevi yapıyor. Astsubaylar bu dengesizliğe çok isyana etmeseler de yıprandıklarını belirtiyorlar. Her defasında eşya taşımak ki eşyaların kullanılacak halinin kalmadığını söylüyorlar, lojman-ev sorunu yeni bir hayata adapte olmanın güçlükleri onların canını sıkmaya yetiyor.

Kim sürekli tayin oluyor?

Jandarmada çalışan 21 yıllık bir astsubay kıdemli başçavuş şunları söylüyor; ben basından takip ediyorum profesörlerimiz olsun ya da başkaları olsun, hep Silahlı Kuvvetler’de astsubayların aldığı maaşı göz önünde tutuyorlar. 21 yıllık askerim, bu 21 yıllık hizmetimde 10 kere il gezmişim, bunun 8 yılı Güneydoğu’da. Eşyam da taşınıyor,gidiyor geliyor. Ben şimdi bizi örnek gösterenlere soruyorum Bu ülkede kaç kişi canını vermek pahasına Güneydoğu’ya gidebilir?

Bu noktada astsubayların telaffuz etmediği ama bizim hissettiğimiz bir soru aklımızdan teğet geçiyor: Hangi sermaye güneydoğuya yatırım yapıyor? Dillere pelesenk edilen “Sermaye güven ister” lafı iyi de insanın canı güven istemez mi? Başçavuş son noktayı koyuyor: “Ahkam kesmek çok kolay, herkes kesiyor” Ekonomik durum ya da geçim sıkıntısı konusunda ise şunları söylüyor; “Ben 10 defa tayin oldum 10 il gördüm. Şimdi görebiliyor musunuz durumumuzu,aldığımız maaş ortada,iki tayin demek bir yangın demek . İki defa taşının eşyanız hurda olur. Ben demek ki beş defa eşya değiştirmek mecburiyetindeyim. Yazık günah”

Sinemaya 1 kez gitmiş

İstihbaratçı bir astsubay da aynı konuda dertleniyor. Yaptığımız hizmete göre 24 saat hizmet veriyoruz. Karakolda görev yapan bir arkadaşın bölgesinde 8 tane olay olsun,aynı gün 8 olaya gider. Bazen gazetelerde okuyoruz; mesela dün şöyle bir haber vardı; Silahlı Kuvvetlere zam yapılacak, polisler ayağa kalktı . Polis bir gittiği ilde 13-15 sene kalıyor. Şark’ı bir tane. Benim astsubay arkadaşlarım 2 yıl gider doğu’ya 2 sene batı, 2 sene doğu, 2 sene batı git babam git! Emekli oluncaya kadar böyle git,gel. Ben lojmanda oturmuyorum,kirada oturuyorum. Verdiğim kira bedeli 500 lira . Elektrik,su ,doğalgazı şunu bunu ekleyin 700 lira .

Çocuklardan birine diğeri gönül koymasın diye “Oğlum seni de gelecek yıl dersaneye göndeririz” dedik. Kızım için 350 TL dersaneye veriyorum 1000 lirayı geçti, maaşın yarıdan fazlası gitti. Ben hayatım boyunca sinemaya bir kere gittim o da astsubay okulunda öğrenciyken. En büyük lüksümüz sosyal tesislerde vakit geçirmek.”Kıyaslama” konusunda deniz astsubaylarından da yakınlamalar dinledik. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Başçavuş “Geçenlerde bir televizyonda duydum çok rahatsız oldum. Bir öğretmen arkadaş assubaylar şu kadar maaş alıyor diye kıyaslama yapıyordu. Bence kıstas o olmamalı. Yani öğretmenin karşılığı asker olmamalı. Avrupa birliğine öğretmenleri kıstas almak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü askerlik çok farklı bir meslek.”

24 Saat nöbet çabası

Kıdemli bir Başçavuş nizamiye nöbetine değiniyor. “Astsubaylar nizamiye’de 24 saat esasına göre nöbet tutuyor. Subaylar hiçbir zaman 24 saat esasına göre nöbet tutmuyor, hatta beşinci hizmet yıllarında Nöbetçi amirliği nöbeti tutuyor. Devriye yok, askerle en ufak temas yok,en ufak bir sorumluluk yok vs. vs. Başçavuş ise hiçbir kurumda örneği olmayan 24 saat ayağında bot dibine kadar risk ve sorumluluk altında nöbet tutuyor.

Kızımın doğumunda izin alamadım

Emekli bir jandarma astsubayı yaşadığı sorunları özetlemiş: Okuldan mezun olduk,karakol komutanı yaptılar, 25 yıl sonra yine karakol komutanıydım. Atandığım Doğu bölgesindeki karakolların çoğunda lojman yoktu. Herkesin bekar olması şart veya bekar yaşaması gerekiyor gibi bir mecburiyet varmış gibi davranılıyor.Atama istek formunda 5 tercih yapıyorum 5' te sıfır. O zaman niye tercih yaptırıyorsunuz? Bir de doğuya 4 kez atanıyorsunuz.Doğu'da görev yapanların en kıdemlisiyim ve 7 yıldan fazla doğuda kalmışım tekrar atıyorsunuz. Atama istek formu dikkate alınmadığı için erken yaşta mesleğe küserek ve de istemeyerek emekli oldum. Fakat okuttuğum bir kızım olduğu için çalışmak zorundayım. Tuğay,alay,tabur,bölük,karakol,takım ve tim nerede görev yaparsak yapalım zimmet ve sorumluluk bizde ama yetkimiz yok. Ben doğu’da 7.5 yıla yakın bekar kaldım. Çocuğumun doğumunda tabur komutanı izin vermediği için eşimin yanında olamadım. Evlenmek için izin dilekçemi yazdım, amirim dilekçe üzerine düğününüzü erteleyin diye yazdı. 6 kardeşiz yarısının düğününde bulunamadım. Çünkü izin alamadım.

Sorumlusun ama para yok

Emekli astsubay Muzaffer Güney’in anlattıkları çok çarpıcı : “1974’te Keşan Levazım şubesine tayin oldum. Eşya saymanlığı görevini bir yüzbaşı yapıyordu . Bazı nahoş olaylardan sonra bu yüzbaşıyı görevden aldılar. Daha sonra beni eşya mal saymanı olarak atadılar. Göreve  başladım. Maaşımın haricinde saymanlık puanı almam gerekiyordu. Müfettişe ben rapor vermeme ve sicilimin iyi olmasına rağmen bana ek ücret verilmedi.Çünkü ben astsubaydım. Bu görevi yaptığım 2 yıl boyunca bana saymanlık ücreti ödenmedi. Ben emekliyim bu tür haksızlıklar devam ediyor mu bilmiyorum. Ben, astsubay olarak bu görevi yapmaya yeterli değilsem neden bana bu görev verildi? Eğer yeterliysem neden görevimin hak ettiği saymanlık ucretini alamadım? Suçum assubay olmak mıydı?

‘8 yıl Doğu’da görev yaptım’

Antalya Jandarma komutanlığında görev yapan bir astsubaya kulak veriyoruz: Uzman çavuşluktan astsubaylığa geçtim. Uzman çavuşken ilk atamam 1991’de Mardin’deydi. 5 yıl görev yaptım. Assubayken de 3 yıl Muş’ta çalıştım. Toplam 8 sene Doğu hizmetim var. 8 yılın 6 aylık bölümünü stajerim diye Doğu hizmeti olarak saymadılar. Şimdi tekrar doğu hizmeti yapmam için yazı geldi. 2008’den sonra Doğu’ya giden personelin 6 aylık stajerlik dönemi hizmetten sayılıyor ama 2008' den öncekiler sayılmıyor. O zaman görev yapmadık mı?Yaptık, hem de yoklukta görev yaptık. OHAL’in terörün en şiddetli olduğu dönemde görev yaptık ve benim personeli olduğum jandarma teşkilatı bunu görmezden geliyor. İnanın ki benim gibi birçok personel mağdur.

 

YARIN : GÖREV VE KADRO SORUNLARI


  

 

YAZI DİZİSİ . 6      20 OCAK 2013    PAZAR

 

Ankara gibi olayı ve nüfusu çok bir ilin bomba imha ve olay yeri inceleme kadrolarının sayısı ile Kırıkkale,Kırşehir gibi küçük illerin kadro sayısı aynı. Yurtdışında yüksek lisans için astsubaylara ayrılmış bir kadro bile yok. Yerinde dil öğrenimleri için kadro astsubaya 1,subaya 5 şeklinde. Geziler kadro yine adaletsiz, 1 astsubaya 15 subay. 

Yurtdışında yüksek lisans için kadroları yok

Astsubayların kadro ve uzmanlaşmaları ile ilgili sıkıntıları üzerinde konuşmaya değer birçok örnek ile başlayalım. Olay yeri inceleme Timi’nin ve “bombacı”denilen patlayıcı madde imha uzmanı astsubayların parmak bastığı bir konu var. O sıkıntıyı bir başçavuş şöyle anlatıyor; Ankara'nın nufusu 4.5 milyon. Kırıkkale,Kırşehir yahut başka bir küçük ile ele almamım, nüfusu 50-60 bin, 100 bin olan. Kadrolarımız aynı. Olay yeri inceleme timi’nin bu illerdeki kadrolarıyla bizimki aynı. Bizim burada müdahale ettiğimiz olayların kapsamı,sayısı,oraların 3-4 katı ama kadrolar aynı. Bu konuda bir düzenleme yapılması hususunda müracaatlarımız var.

İL KÜÇÜK KADRO BÜYÜK

Başçavuş’un bu nazik ifadeli isteğini biraz açacak olursak; İller arasındaki kadro adaletsizliğini gidermeli.Her ilin nüfus ve olay potansiyeli dikkate alınarak güvenlik kadroları oluşturulmalı diyebiliriz. Astsubay jandarma bölgesindeki bomba ihbarlarına müdahale ettiklerini ayrıca askeri birliklerdeki mühimmat bomba imha işini de üstlendiklerini belirtiyor. Kadro sorununu anlatmak için konuya giren bir başka astsubay, kadrolardaki dengesizliğin yarattığı sorunları şöyle anlatıyor. “Orduda yaklaşık 95 bin astsubay 35 bin de subay var .Lojmanlar Ankara’da 1000 adet ise bunların 550 ‘si subayların 400’ü astsubayların, 50' si de memurların. Kamu konutları Kanunu’nda “yararlanma şartı” olarak sadece bir hüküm bulunuyor. O da daha once lojmandan yararlanmamış olmak şartı.

“Yararlananlar puanlarına göre istifade eder” diyor. Sadece kanunda bir satırda, “TSK ihtiyaçları doğrultusunda yönetmelik çıkarır dediği için ve bu yönetmelikleri hazırlayanlar da subaylar olduğu için maalesef sonuç böyle oluyor. Nakdi ödüller yine yüzdelendirilmiş. Yaklaşık yüzde 5 subay yüzde 3 astsubay,yüzde 2 uzman erbaş olarak… Yurtdışında yüksek lisans için astsubaylara ayrılmış bir kadro bile mevcut değil, Yerinde dil eğitimleri için kadro astsubaya 1 subaya 5 şeklinde. Geziler için kadro yine adaletsiz 1 astsubaya 15 subay. Büyük karargahlarda astsubaylardan çok subaylar mevcut. Mesai şartlarına gelince gerçek anlamda kişiye hizmet ediliyor. Komutan özellikle sert ise kimse “hayır” diyemiyor. Yapılan işlem eksik veya yanlış olsa da...

KADRO HANTALLIĞI

Aynı astsubay bir başka kadro sorununun astsubaylar üzerinde yarattığı yüke değiniyor. Yanlış kadrolaşmadan dolayı zaman içinde TSK hantallaşıyor. Bir örnek vereyim. Denetleme sistemi var. Bu oldukça da gerekli bir sistem. Ancak Milli Güvenlik öğretmeni olarak görev yapan albaylar, bu ders kaldırılınca boşa çıktılar. Ve denetleme subayı olarak atandılar. Denetçi subayın sayısı artınca birliklerimizde iş yapamaz hale geldik. Düşünün, dünyanın hangi işinde bir işyeri yılda 25-30 kez denetlenir? Sadece denetime hazırlanmak için 10-15 gün sürüyor. Bunun yanında gece dersleri var, nöbetler var… İnanın astsubaylar ve aileleri çok mutsuz… Sistemde teğmenden çok albay var. Sizin çalıştığınız birimde 10 yöneticinin 6 memurun olduğunu düşünün. Bir de MSB tarafından kurulan Astsubay Hakları Komisyonunun kimlerden oluştuğuna bakın. 1 Tuğgeneral, 2 kurmay albay,2 kurmay yarbay, 2 kurmay binbaşı…”

İYİ ÖRNEKLER DE VAR

Branşlaşma ya da uzmanlaşma konusunda bir jandarma kıdemli başçavuş ise olumlu örnek veriyor. Kendi uzmanlık alanını anlatarak başlıyor söze “Üçbuçuk aylık bomba imha temel kursundan sonra bir aylık tekamül (gelişme) kursu gördük. Daha sonra Bosna Hersek’te Türk Barış Kuvvetleri'nde görev yaptım. Ardından Amerika’da Luisana Polis Akademisi’nde 6 hafta sureli Patlayıcı Maddelere Karşı Önlemler Kursu gördük. Bu nedenle branşlaşma kapsamındayız. Sürekli aynı görevi yapıyoruz. Olay Yeri İnceleme Timi’nde branşlaşma iyi oturdu. İki yıl önce ihtisaslaşma diye bir kitap hazırlandı. İhtisas kitabında adınız varsa, başka bir ile de gidecek olsanız kesinlikle ihtisasınız olan branşlara atanıyorsunuz. “Trafik için de var mı? Trafikte de var, ama şu anda bir trafik timimiz mevcut 3 bin personel kursu görmüş assubay olarak. Yani hepsini branşta istihdam etmek mümkün değil. Bizde ise, öyle değil. Bizim sayımız kadar branş yerimiz var, ondan dolayı aynı branş yerlerine tayin oluyoruz.

20 yıl kıdemden sonra ilk kadroya dönüş

Antalya'dan emekli Astsubay Mehmet Ali Kılınç, ilginç bir noktaya temas ediyor; “Sadece 1 yıl kıdemli astsubayın, görev yapıp ayrıldığı kadroya 20 yıl kıdem aldıktan sonra yine aynı pozisyonda dönmesine ne dersiniz? Böyle bir meslek grubu hiç duydunuz mu? Astsubaysanız, bu olağan bir durumdur. Diyelim ki , mahalle kahvesi ortamında 50 yaşında bir emekli subaya 70 yaşında bir emekli astsubay “Ali bey” olarak tanıştırıldı. Aradan bir süre geçip emekli astsubay olduğu subay tarafından öğrenildiğinde anında subay “Bey”i kaldırır babası yaşındaki adama “Ali” demeye başlar. Bütün zamanlarda olduğu gibi astsubaylar bu mesleği ekonomik zorunluluk nedeniyle seçmişlerdir. Bu nedenle astsubay emekliliğini hak etme gününü iple çeker. Çalıştığı dönemde 20 yılını dolduran astsubay emekliliği hak eder,emekli olur. Emekli maaşı yetmese bile ek işte çalışırdı. Emekli olmak bir kurtuluştu. Artık emeklilikte yaş sınırlaması nedeniyle bu da mümkün değil. 60’lı yaşlarınıza kadar böyle adaletsiz, zor şartların hüküm sürdüğü bir ortamda umutsuz görev yapmak zorundasınız.

‘Aynı gemide yarım tazminat’

26 yıllık bir deniz astsubayıyım. Meslek hayatımın 20 yılını denizlerde fındık kabuğu gibi sallanan fırkateynlerde geçirdim.Aylarca ailemden uzakta kaldım.

Kızım, evden çok uzaklardayken dünyaya geldi. Onu 3 aylık olduğunda görebildim.Sonrasında da ayrılıklar hiç bitmedi. Eşim kızıma hem anne oldu hem de baba,seyirlerden dönünce beni tanımadı. Kiralık evlerde kömür taşırken merdivenlerden düştü ayağını kırdı ben yine yoktum. Ama hiç yılmadım hep vatana hizmet görevimdir dedim. Fırtınalı havalarda boynuma astığım poşetin içine kustum ama görev yerini terk etmedim. Fakat aynı gemide görev yaptığım subayın denizde çalıştığı için aldığı tazminatın yarısını aldığımı öğrendiğimde dondum kaldım. Düzeltilir, bir hata vardır dedim. Aynı subayın amir olduğu için bir tazminat,kurmay olduğu için başka bir tazminat daha aldığını duyunca düzelir, bana da verilir nasılsa diyerek ses çıkarmadım.

Emekli olunca benim maaşımın yarıya düştüğünü ama o subayın maaşının hiç düşmediğini öğrenince “pes”artık dedim. Bizim başkalarının parasında gözümüz yok. Ama haksızlıklar bunlarla sınırlı değil. Yaz kampları onlara hizmet eder,lojmanlar onlarındır,orduevleri krallara layıktır, makam araçları vardır.Biz de maalesef kira köşelerinde sürünür belki meslek hayatımız boyunca bir kerecik yaz kampına gidebiliriz. Bu maddi sıkıntıların yanında uğradığımız baskılar, hakaretler ve aşağılanmalar hiç bitmez. Derdimizi kime anlattıysak hep, "çalışmalar devam ediyor”denildi. 10 yıldır birşey değişmedi.

YARIN . OYAK’TA SÖZ HAKKI


 

YAZI DİZİSİ-7       21 OCAK 2013  PAZARTESİ

ORDUNUN ORTADİREĞİ ASTSUBAYLAR

OYAK YÖNETİMİNDE SÖZ HAKKI İSTİYORLAR

Orduda sayıları subayların 3 katı olan astsubaylar, OYAK Yönetim Kurulu'nda temsil adaleti istiyor. 11 kişilik Yönetim Kurulu'nda 1 üyeye ancak kavuşan astsubaylar, 'OYAK'ın kasasını biz dolduruyorsak, niçin yönetiminde yokuz' diye soruyor. OYAK'a kesilen nemaların adaletli dağıtılmasını da talep ediyorlar.

 

Astsubayların aylık maaşlarının yüzde 10'u, OYAK'a (Ordu Yardımlaşma Kurumu) kesiliyor. Ancak onlar, nemaların adaletli bir şekilde dağıtılmadığından yakmıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 34 bin subay ve 94 bin astsubay var. Astsubayların sayısı subayların tam 3 katı. OYAK kesintilerinin toplamında astsubayların payı daha büyük fakat yönetimde söz sahibi değiller. Kara KuvvetleriKomutanlığında 30 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan bir Kıdemli Başçavuş, OYAK'ta yaşandığını iddia ettiği "Nema" adaletsizliğini dile getirdi. "OYAK, iştiraklerinin gelirlerinin tamamının nema olarak üyelerine aktarması gerekiyordu. Bu yapılmadı. Sistemde olan-olmayan tüm üyelerin, kurum iştiraklerinde hakları olduğu için üyelerine hisse senedi verilmeliydi. Bu da yerine getirilmedi. OYAK ve iştiraklerinin yönetim ve denetim kurullarında, sayımızla orantılı şekilde adil temsil hakkımız engellendi. Bu konuda Türkiye'de mahkemeye başvurduk. Ancak dava reddedildi. İç hukuk yolları tükendiğinden konuyu AİHM'e götürdük. Fakat 5 Mayıs 2012'de ilginç bir olay oldu. Bir astsubay arkadaşımız yönetim kuruluna alındı. Bunun da AİHM'de dava yaklaştığı için göstermelik olduğunu düşünüyoruz." 

 

KÂR PAYI SORUNU 

Astsubay devam ediyor: "OYAK için subay ve astsubay maaşlarının yüzde 10'u her ay zorunlu olarak kesilir. Bu emekli olana kadar devam eder. Her yıl, OYAK ve bağlı şirketlerinin kâr payları açıklanır. 'Kâr ettik' derler biz onu göremeyiz. Halbuki bizden yıllık dağıtılacak nema açıklandıktan sonra masraf ve riziko primi adı altında da kesinti yapılmaktadır. Bu kesintilerin oranlarının ne kadar olduğunu bile bilmiyoruz. Bir tek OYAK Bank satıldığında yüzde 54 kâr payı aldık. Bize O YAK'ın şirketlerinin kâr paylarından da pay vermiyorlar. Bize faiz ve fonlarda değerlendirdikleri kârdan pay veriyorlar. Üzerine ise bir iki puanı şirketlerin elde ettikleri kârdan ekleme yaparak genel olarak yılık enflasyonun bir iki puan üzerinde nema dağıtıyorlar. OYAK'ın emekli olan subaylara daha yüksek, astsubaylara ise daha az ikramiye ödediği iddia ediliyor.

Bizler OYAK'ı denetleyemediğimiz için bunu tam olarak bilemiyoruz. Aynı durum askeri vakıflarda da geçerli. Yönetim kurulları, çalışan ve emekli generalle amirallerden oluşuyor. Bizler ayrıcalık değil gaspedilen haklarımızı istiyoruz. Yüksekokul mezunu astsubaylar, büro memuru ile aynı statüde görülüyor." 

 

OYAK KAPI DUVAR 

TSK'daki subay ve astsubaylara, yardım için kurulan OYAK'ın her alanına, general ve amiraller hakim.Bu durum, astsubayların büyük tepkisini çekiyor. OYAK, tüm TSK personeli için kurulmuş olmasına rağmen, astsubaylar için adeta kapı duvar olmuş. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan bir astsubay, OYAK'ın kapısını defalarca aşındırmış ama bir türlü içeriye girememiş. Astsubay kendisi ve meslektaşlarının uğradığı haksızlığı şöyle anlatıyor: "Bizler OYAK iştirakçisi olduğumuz halde, kurum hakkında bilgi sahibi değiliz. Kurum hakkında bilgi almak için harekete geçmeye karar verdik. Bir süredir OYAK Genel Kurulu'na katılmak ve bağlı şirketlerde görev almak için başvuruda bulundum. Ama kabul etmediler. Verdikleri cevapta 'OYAK ve iştiraklerinin yönetiminde görev alacakların, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlendiğini' belirttiler. 

 

52 YIL ÖNCE KURULDU 

OYAK, 01 Mart 1961'de kuruldu. Amacı, "Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sosyal yardımları sağlamak". Türk silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli muvazzaf subay, sözleşmeli subay, askeri memur, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalarla emekli maaşı sistemine giren üyeler ve ölümleri halinde sisteme devam etmek isteyen eşleri OYAK'ın daimi üyeleridir. Muvazzaf astsubaylar ve emekli astsubaylar OYAK Yönetim Kurulu'nda ve iştiraklerinde temsil edilmek istiyor. 11 kişilik OYAK Yönetim Kurulu'nda kendilerinden 1 muvazzaf üyenin alınmasını yetersiz bulan astsubaylar, bu atamanın göstermelik olduğunu düşünüyor. Sözün özü astsubaylar yönetim kurullarında daha çok üye ile yer almak istiyorlar.

EMEKLİYİM ÇOCUKLARIMA EL AÇIYORUM 

 

Emekli Hava Astsubay Vecihi Ünaldılar anlatıyor: "26 yıl önce emekli olmuş bir Hava Astsubayıyım. 1987'de 2'nin 2'sinden emekli oldum. Aylığım 1385 lira. Oyak iştirakçisi olmadığım için oradan ayrıca aldığım bir para yok. Emekli ikramiyem ve Oyak kredisini debirleştirerek aldığım 55 metrekare evimi, çocuğumun üniversite tahsilini tamamlayabilmesi için 10 yıl önce sattım ve kiraya çıktım. 

 

'KİRADAYIM' 

 

Şimdi çocuklarımın taksitlerini ödediği TOKİ'den aldıkları evde oturuyorum. Emeklilik yaşamımda hep çalıştım. Başka türlü geçinebilmek mümkün değildi. Bugün de bir iş bulsam çalışacağım. Maaselef bizim gibi eski emekliler çok zor durumda. Ya kendilerine uygun olmayan işlerde çalışıyorlar ya da evlât eline bakıyorlar. İyileştirme çalışmaları yıllardır bir türlü bitirilemiyor. Emekli MİT ve Emniyet mensuplarına verilen aylık 100 TL iyileştirme var. 2006'dan beri bu bize verilmiyor. Çünkü bir türlü kaynak bulunamadı. Şimdi yeni iyileştirmeçalışmalarından bahsediliyor. 

 

'NEDEN AÇIKLANMIYOR' 

 

Astsubaylarda da derece yerine rütbeye verilse bizim gibi mağdur olan 2 ve 3'ncü dereceden emekli olmuş arkadaşlarımız da bu haktan yararlanacak. Şahsen para, iyileştirme istemiyorum. Sadece ilgili kurumlar, neden bunca yıl bu çalışmaları bitiremiyor? Haklarımızı vermiyorlar, çıksınlar lütfen bunu kamu oyuna açıklasınlar."

  'Çekmeceden 5 gün oda hapsi yedim' 

Jandarma Kıdemli Başçavuş'un 13 yıl önce başından geçen olay çok çarpıcı: "13 yıl önce delojistik astsubayıydım şimdi de komik ama gerçek. İl Jandarma Komutanı ilçe Jandarmayı ziyaret  ediyor ama her yere girip bakıyor kontrol ediyor. Gezdi dolaştı, tabiri caizse bal dök yala her yer tertemiz. Teşekkür etti, "Aferin" dedi. Tam odamdan çıkarken dolabın çekmecesini açtı. Güzelce katlanmış bir ilaç poşeti buldu. Hemen anladım; emrimdeki yazıcı asker, ben komutanı karşılamaya inince korkusundan cebinden çıkarıp poşeti dolaba koymuş. Komutan bana dönerek, "İşte sizin temizlik ve disiplin anlayışınız bu kadar. Sen beni karşılamaya inince askerin ilaç poşetini buraya koymuş ama sen askerini disipline edememişsin. Sana 5 gün oda hapsi, askerini bul kimse ona da 21 gün oda hapsi" dedi. Yazıcı asker olayı öğrenince özür diledi. İlaç poşeti çekmecede olsa ne olur olmasa ne olur, ben 5 gün yattım. Aynı gün karakol komutanının biri cep telefonu ve arabasının anahtarını çekmecesine koymuş, vay efendim, "Çekmecede özel eşyamız nasıl olur" kıyamet koptu.

Sağlık Tazminatı sadece doktora

"Meslekte 12 yılını devirmiş bir astsubay olarak, sağlıkla ilgili çifte standartta tazminat konusuna değinmek istiyorum. Tam Gün Yasası ile askeri ve sivil doktorların muayenehane ve özel hastanelerde çalışmalarına yasak geldi. Yasağı kabul etmeleri için 'Sağlık Tazminatı' adı altında tazminat verilmeye başlandı. Tıp dünyasında birçok doktor yanında yardımcı sağlık personeline ihtiyaç duyar. Devlet hastanelerinde Döner Sermaye sadece doktorlara verilmeyip tüm personele dağıtılırken biz de Sağlık Tazminatı sadece doktorlara verilir. Hemşire, hasta bakıcı, teknisyen ve sağlık astsubayı sağlıkçı olarak görülmüyor. Oysa bu bir ekip işidir."

YARIN: Disiplin Cezaları


YAZI DİZİSİ - 8   22Ocak 2013  Salı               

Oda hapsi kaldırılsın adil yargılanma sağlansın

Astsubayların yeni 'Disiplin Yasa Tasarısı'nın bazı maddelerine itirazları var.

Tasarıdaki yargılanma ve disiplin cezası usullerinin Anayasa ve Türk Ceza Kanunu'na uygun düzenlenmesini talep ediyorlar.

Oda ya da göz hapsi cezalarının bitmesinin yanı sıra adil yargılanma hakkı istiyorlar

'Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Tasarısı" TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Muvazzaf ve emekli astsubaylar, fazla tekniğe girmeden bu yasa tasarısındaki haksızlıklara dikkat çekiyor. Tasarının bir kısım maddelerinin, evrensel ceza hukuku yasaları ve uluslararası insan haklarına ilişkin metinlere uygun olmadığı ve bu haliyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) süregelen disiplin yanlışlarını düzeltmeye yeterli olamayacağım düşünüyorlar. Aksine; amir, üst ve ast arasındaki saygı ve sevgi ortamını zedeleyeceğini vurgulanıyor. Astsubaylar, TSK'dan ayırma işlemlerine esas olan idari takdir yetkisinin, genişletilmesiyle personelin aidiyet duygusunu zedeleyici nitelikte düzenlemelere yer verildiğini söylüyor. Tasarının birinci maddesinde, "TSK'da etkin bir disiplin sisteminin tesisi, muhafazası ve idamesinin amaç edinildiği" açıklanmıştır diyen bir astsubay şöyle devam ediyor:

İHTİYAÇ VAR

"Ancak tasarıya bakıldığında, disiplinin amir ve üst konumundaki personele, astları konumundaki personel üzerinde geniş yetki ve özgürlüğü bağlayıcı cezalandırma yetkisi vermek suretiyle sağlanabileceği anlayışının hakim olduğu anlaşılıyor. En başta sorgulanması gereken husus, disiplinin katı kurallar ve kişi özgüllüğüne yapılan müdahalelerle mi? Yoksa astın ve üstün hukukuna riayetiyle mi sağlanabileceğinin araştırılmasıdır. 50 yıldan fazla süredir uygulanan disiplin mevzuatının da aynı doğrultuda düzenlendiği ve disiplin amirlerinin kişi özgürlüğünü kısıtlayan yetkilerle donatıldığı ve bu sebeple disiplinin tesisine olumlu etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle de yeni bir disiplin tasarısı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu yeni tasarıda da aynı yetkilerle disiplinin etkin bir şekilde sağlanabileceği düşüncesi, önceki düzenlemeden kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılamayacağının göstergesidir. Yeni tasarıyla, AİHM nezdinde amirlerce verilen 'oda yada göz hapsi' cezalarının kaldırılması ve bu anlamda ülkemizin AİHM nezdinde tazminata mahkum edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bunun dışındaki düzenlemelerin ise mevcut disiplin durumuna olumlu etkisinin olmayacağı, aksine amirle ast arasındaki sevgi, saygı ve muhabbete dayalı disiplin ortamını sağlamaya yeterli olmayacağı açıkça anlaşılıyor."

KABUL EDİLEMEZ

Aynı astsubay devam ediyor: "Keza; tasarının besince maddesindeki, 'Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, disiplin cezası verilmesini engellemez' şeklinde bir düzenleme var. Kişinin işlediği iddia edilen bir suçun, disiplin mevzuatında yazılı düzenlemelerden birinin ihlalini doğurması durumunda, soruşturmaya rağmen yetkili amir tarafından ayrıca disiplin cezası verilir. Bu durumda, suçu tespit edecek ve cezalandırma yoluna gidebilecek olan makam adli soruşturma ve kovuşturma makamları olmalıdır. Buna rağmen, disiplin cezası vermeye yetkili amir tarafından, ayrıca disiplin cezası verilmesine imkan tanıyan bu düzenlemenin kabulü mümkün değildir.

KEYFİYET OLMASIN

Çünkü keyfiliğe sebebiyet verebilecektir. Ağır mağduriyetlere sebebiyet verebilecek yönde keyfiliklere tasarıda yer verilmemelidir. Amirin tek basma disiplin soruşturması yapabilmesi keyfiliğin önüne geçemez. Amirin sadece emri altındaki personelden soruşturmacı tayin etmesi de aynı neticeyi doğurur. Bu sebeple, mümkün olduğunca, suç işleyenin doğrudan amiri olmayan ve disiplin amirinin de doğrudan emri altında olmayan personelden soruşturma heyeti teşkil edilmesi gerekir. Bunun gibi, disiplin suçu işlediği iddia edilen personelle aynı statüde ve onun görevi itibariyle aynı durumunu bilen personelden de en az 1 kişinin soruşturmacı  heyete dahil edilmesi doğrudur.

'3 YÖNTEMLE ATILIYORUZ'

Bir başka maddede de 3 farklı yöntemle askeri personelin TSK'dan ilişiğinin kesilebileceği belirtiliyor. Bunlar; ayırma cezası verilecek personelin disiplin amirlerince başlatılan işlem, ikincisi doğrudan Yüksek Disiplin Kurulu'nca başlatılacak işlem ve doğrudan Genelkurmay Başkam tarafından başlatılacak işlem. Her 3 yöntemde de personel hakkında düzenlenecek olan belgelerin Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilmesi ve kuvvet komutanı onayı dışında başka bir makamın onayına gerek kalmaksızın ilişiğinin kesilmesini öngörüyor. Oysa ayırma işlemlerinin tamamen mahkeme kararlarına dayalı olarak tesis edilmesi gerekmez mi?" Tasarının 21'nci maddesini yorumlayan bir başka astsubay da şu tespitte bulunuyor: "Disiplin ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası veriliyor. Oysa bunun disiplin amirleri tarafından verilecek cezalardan ziyade disiplin kurulları ve askeri mahkemelerce verilen cezalara dayandırılması gerekmez mi? 

Disiplin amirleri bir takım sübjektif düşüncelerle ceza verebilir. Bu cezalara dayanılarak personel hakkında ayırma cezası verilmesi doğru mu? Disiplin kurulları ve askeri mahkemelerce verilecek cezalar ve ardından yapılacak uyarılara uygun davranış sergilenmemesi durumunda personel hakkında ayırma işlemi tesis edilmesi gerekmez mi? Aksi durumda, birçok personelin mesleki geleceği amirlerinin inisiyatifine bırakılmış olacaktır."

'Eşimin başını açtırmak zorunda kaldım'

İsminin açıklanmasını istemeyen ordudan atılmış bir astsubaya kulak veriyoruz "Dindar bir köylü ailenin çocuğu olarak ortaokuldan sonra 14 yaşında deniz astsubay hazırlama okuluna başladım. Seyir astsubayı kadrosunda Mersin'de görev başladım. Komutanımın davranışları altında ezildim. Disiplinin tesisi adı altında her fırsatta onurumu kırdı. Ramazan ayında emrindeki 28 astsubayı toplantıya alıp çaycıya 'kelle say herkese çay getir' deyip oruçluyken önüme çay koydurttu. Komutanın eşinin düzenlediği çaya eşimin katılması için baskı gördüm. Eşimin başını açıp makyaj yaptırıp subay orduevine çaya götürdüm. Emrim altındaki astlarımın yanında benimle konuşmayıp iş dağılımını direk astlarımla yapıyor beni psikolojik olarak eziyordu. Ayak bileği melek i şişmeden dolayı eklem romatizması teşhisiyle devlet hastanesinden istirahat almama rağmen, "İstirahatini gemide geçirmen uygundur" diyerek yetkisini aşıp hukuksuz bir muamele yaptı. Tatbikat sırasında köprü üstü denilen geminin kumanda merkezinde gürültüden dolayı yükses sesle yanıt verdiğim için amire saygısızlıktan 21 gün oda hapsi aldım.... Bunun gibi birçok olay ve ben TSK'dan atıldım. Eşimin terk etmesi ve babamın dışlayıp küsmesiyle başlayan sıkıntılı dönemim tam 4 yıl sürdü."

'Henüz 28 yaşındayım psikolojim çok bozuk'

"Mesleğe girerken büyük bir hevesle ve istekle girdim. O üniformayı hep üzerimde hayal ettim. Ama mesleğe yeni girmiş bir astsubay olarak beni pes ettirdiler. Son 3 yılda hayatımın önceki 25 yıl boyunca aşağılanmadığım kadar aşağılandım. Sesimi çıkaracak oldum evimin yüzünü göremedim. Akşam mesai haftasonu mesaileriyle aile hayatım bozuldu. Evimize saatinde gidebilelim diye hiçbir şeye ses çıkaramaz oldum.

Eşim hastalandı ilgilenemedim. Mesai saatimiz bir kişinin dudakları arasındadır, istediği zaman 24 saat çalıştırır. Bunun için hiçbir plan yapamazsınız, otobüs biletinizi alırsınız, izninize 2 gün kala gönderilmeyeceğiniz söylenir. Bütün planlarınız alt üst olur. Psikolojim bozuldu. Hayatımı 25 sene duygusuz ve gurursuz halde geçirmek zorundayım."

‘Sigaradan 5 gün göz hapsi aldım’

İsmini vermek istemeyen bir astsubayın başından geçen olay ilginç "8 yıllık astsubayım. 2006'da Tokat İl  Jandarma'da görevliydim. Operasyondan dönüyorduk. 3 araçlık bir konvoyun konvoy komutanıydım. Arkamdaki araçların ikisinde uzman çavuş vardı. Dönüş esnasında aracımın arkasında bulunan (aracım kamyonet tipi ve arkayı göremiyorum) erlerden birisi sigara içmiş, kaldı ki hakkıdır içebilir çünkü 7 gündür arazide herkesin neredeyse canı çıkmıştı. O dönemin Jandarma Bölge Komutanı olan bir General ve eşi de yanımızdan sivil araçla geçmiş, arkadaki erin sigara içtiğini görmüş. Generalin eşi de arayıp beni şikayet etmiş. Derhal bütün telsizler beni anons etti ve yaka paça 5 gün göz hapsine atıldım. Dünyada böyle ikinci bir meslek acaba var mıdır merak ediyorum? Yıllarca bu cezayı unutamadım.

YARIN: FAZLA MESAİ 

 

YAZI DİZİSİ-9   23 OCAK 2013  ÇARŞAMBA    

ORDUNUN ORTADİREĞİ ASTSUBAYLAR

Fazla mesai ve nöbetten doğan haklanın istiyorlar 

Astsubaylar nöbetlerin 24 saat tutulmasından ve çoğu zaman nöbetten sonra mesaiye devam edilmesinden dertli. Hiç olmazsa fazla mesaiden doğan hak ettiklerine inandıkları ücreti almak istiyorlar. Kaba bir hesapla 25 yıl çalışan bir astsubayın 3.3 yılı nöbet 3.1 yılı da fazla mesaiyle geçiyor.

Astsubayların sıkıntılarının içinde 'fazla mesai' altı çizilmesi gereken bir konu. Bir astsubayın tespitleriyle başlayalım: "Düşünülmesi gereken şu: Astsubaylar fazla mesai yapar fakat bunun ücretini alır mı? Hayır. 25 yılda en az yılda tatbikat artı fazla mesailer bu süre 45 gün yapar. 25 yıl çalışan bir astsubayın 1125 günü fazla mesaiyle geçer. Bu 37 ay demek 3.1 yıla tekabül ediyor. Astsubaylar ayda en az 4 nöbet tutar. Sabah 9'dan ertesi gün 9'a kadar da sürer bu nöbet. Bu da yetmez o günkü normal mesaiye de devam ederler, istirahat yoktur. Peki nöbet ücreti alırlar mı? Hayır. Peki yılda kaç gündür bu nöbet? 48 gün. 25 yıl sonunda 1200 gün ya da 30 ay yapar, bir başka ifadeyle 3.3 yıl. Gece eğitimi meşhurdur, askerlik yapan herkes bilir. 3 ay olur, bu da ayda 4 gündür. Yılda 36 gün 25 yılın sonunda 900 gün bu da 2.5 yıldır. Diğer devlet memurlarınca önemli bizce önemsiz olanları söylemiyorum. Hapis, keyfi mesai ve denetleme nedeniyle kendi isteğimizle yapmak zorunda olduklarımız... Her dalda aşırı performans beklenir. Denetimlere hazırlık için günler geceler yetmez çünkü yapılması istenen özel emirler bitmez."

Astsubayın feryadı bitmiyor, "Böyle bir meslek var mı" diye soruyor: "Böyle devlet memurluğu gördünüz mü? 13 tayin (ara tayinleri saymıyorum) gördüm.

Kızım 5 okul değiştirdi. Bu tayinlerle değişen okullarda çocuğumdan nasıl başarı beklerim? Sadece bizim hayatımız değil çalınan, çocuklarımızın hayatı da çalınıyor. Ya eşlerimiz? Onlar da rütbe takıyor bizimle biliyor musunuz? İşleri yetiştiremeyip mesaiye kaldığım için, bir de "Sosyal faaliyetlere katılmaz" diye sicilime işlendi. Benim tercihimmiş gibi sicilimden 5-6 puanım gitti."

Nasıl geçineceğiz?

Fazla mesai için ücret beklentisinin ve umudunun olmadığını söyleyen bir başka astsubay da şöyle diyor: "Bugün sıradan bir memur dışarıda, anasının babasının yanında bayramını seyranını yapıyor. Yeni mezun Astsubay 2000 lira maaşla 600 TL kira, 400 TL yakıt +faturalara verip kalan 1000 lirayla nasıl evlenecek? Üstüne başına bir şey mi alacak? Karnını mı doyuracak? Yoksa annesine, babasına mı gönderecek? Bugün yeni polis memuru 2650 TL, teğmen 2900 TL alıyor. 2 yıl sonra 3200, beş yıl sonra 3500 TL alacaklar. Yeni mezun astsubay bu süre zarfında 2300 TL alabilecek. Aynı teğmen ve astsubay çavuş 23 yıl sonra karşılaştığında albay 5000 TL maaş alırken, o astsubay çavuş 3000 TL alıyor olacak. Fazla mesai yapmamız da cabası."

Çift maaşla ancak

Çalışma alanının Ankara'nın tümünü kapsadığını bir istihbaratçı başçavuş anlatıyor: "Eşim hemşire, 2 küçük çocuğum var. Sosyal hayatımız sınırlı. Çocukları ayda en fazla 1-2 kez Mc Donalds'a götürürüm. 1-2 defa da sinemaya gideriz. Ama istenen bu değildir. Ankara'da, Türkiye'nin başkentinde kalıyoruz; öteki mahrum yerlere nazaran daha çok bu tür faaliyetlere gitmemiz lazımken (gerçi zamanımız da yok ama), gidemiyoruz maalesef. Sabah 8, akşam 4-5 gibi mesai olayımız olmadığı için, işimiz bitene kadar çalışıyoruz. Bu 'sınırsız' çalışmaya karşılık bir 'fazla mesai' ücreti de söz konusu değil."

Uçuş riski aynı

Yine ismini vermek istemeyen bir astsubay, Uçuş Tazminatı'na değiniyor: "Çok önemli bir haksızlık daha var. Uçuş Tazminatı. Çok değil son 6 ayda şehit olan helikopter teknisyenlerinden size bir kaç örnek vereyim. 22 Temmuz 2012 Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki helikopter kazasında Jandarma Hava Teknisyen Astsubay Ahmet Çağlar şehit oldu. Özel durumlarda hava aracında 2 teknisyen uçar. Biri uçuş aynı zamanda helikoptere monteli silahı kullanır. Diğeri mürettebattır. kazada 2 pilot subay yaralı ve 1 teknisyen astsubay ağır yaralı kurtuldu. 10 Kasım 2012 Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu 17 asker şehit oldu. Şehit olanlardan biri de Kara Havacı Helikopter Teknisyen Üstçavuş Vedat Avcı'ydı. 17 Kasım 2012'de helikopter Yüksekova'dan operasyon bölgesine bir timi götürüyor. Helikopter, timi operasyon bölgesine indiriyor. İşi bitirip üsse dönerken kalkış esnasında helikopterin teknisyeni Astsubay Çavuş Nihat Gün, tek mermiyle helikopterin içinde şehit ediliyor.

Helikopter pilotu subay ile helikopter teknisyeni astsubay aynı helikopterde, aynı risk altında, aynı koşullarda uçuyor. Yeri geliyor savaşıyor. Fakat aldıkları uçuş tazminatları çok farklı. Ve fark giderek de artıyor.

Bir astsubayın önerisi var: "24 saat esasına göre emre intizar mesai saatinin diğer memurlar gibi 8 saatle sınırlandırılmasını istiyoruz. Acil durumlar gerektiren hallerde görev yapan askeri personele fazla mesai ücreti verilmesini, yine 24 saat esasına göre nöbet tutan personele doktorlar hemşireler gibi nöbet parası verilmesini talep ediyoruz. Bu kısıtlama amirlerin keyfi mesai uygulamasının önüne geçecektir." 

‘Terli elbiseyle nöbete başlarız’

"Askerlikte benimsenmiş ve herkesin dilinde dolaşan en büyük sorun nöbet, memet, zimmettir. TSK'nın en zor nöbetleri; nizamiye, mutfak, doldur boşalt, ani müdahale mangasından oluşur. Bu zor nöbetleri astsubaylar tutar. 24 saat esasına göre tutulan nöbetlerdir. Nöbeti teslim almadan önce birlikle beraber eğitim elbiseli olarak koşulara çıkarız. Saat 9'a kadar sporumuzu yaptıktan sonra, kıyafeti değiştiremeden, terli ve yorgun bir şekilde nöbetimizi teslim alırız. 24 saat boyunca hiç uyumadan, dinlenmeden nöbet tutmamız istenir. Nöbet bitiminde ise istrahat hakkımız olmasına rağmen işe devam ederiz. Memet problemine gelince memetlerin her problemi zaten bölük astsubayından geçer. Bölük komutanı imza makamıdır, o sadece takdir eder ve ceza verir. Zimmet sıkıntısı da astsubayı ilgilendiriyor. Çünkü tüm zimmet sorumluluğu astsubaydadır. Subayın bilgisayarı, arabası, masası da dahildir buna. Bodrum'daki jandarma karakol komutanı üsteğmen, Sırnak Silopi'nin Irak sınır hattındaki jandarma karakol komutaları astsubaylardır." 

MECBURİ HİZMET ADİL OLMALI

İsmini açıklamak istemeyen bir astsubay mecburi hizmet ile ilgili bir tespitte bulunuyor: "25 yıllık bir  astsubayım. 3 yıl hazırlık okul 1 yıl da sınıf okulu okudum. Bu 4 yılın sonunda haziran ayına kadar 15 yıl mecburi hizmete tabi tutuldum. Haziran 2012'den sonra mecburi hizmet 10 yıla düştü. Subaylar ise 4 yıl askeri lise, 4 yıl harp okulu ve 1 de sınıf okulu toplam 9 yıl devlet tarafından okutulur, bunun karşılığında o da 15 yıl şimdi de 10 yıl mecburi hizmete tabidir. Bu nasıl adalet? 4 yıl okuttuğunuz astsubayı da 10 yıla, 9 yıl okuttuğunuz subayı da 10 yıla mecburi kılıyorsunuz. Hakkaniyet bunun neresinde? Oysa okunan sürenin bir çarpanı olmalı ki adalet olsun. Örneğin okul yılı x 2 veya okul yılı x 3 gibi değil mi?"

2 GÜNE 6 AY HAPİS 

 

Emekli Astsubay İshak Candan anlatıyor: "Hava astsubayıydım 1973 mezunuyum. 1975 yılında maaşlarımızın düşüklüğüyle ilgili dilekçeler verdik. Yanıt alamadık. 1975 yılında 2 günlük mesaiye gitmeme eylemi yaptık. Bunun sonucunda toplam 6 ay hapis cezası aldık. Toplam 2500 kişiydik. Buradaki personelin bir kısmını da işten attılar. 2004 yılında emekli oldum. Herkese af geldi. 2 gün mesaiye gitmememiz karşılığında bize verdikleri sicilimizde kalmayan ceza yüzünden maaşlarımızı eksik alıyoruz. Bunun nedenini sorduğumuzda, bize 'kötü örnek olur' dediler. Dünyanın hiçbir yerinde 2 gün mesaiye gitmemenin cezası 6 ay hapis olamaz."  

Yarın: Özlük hakları 


YAZI DİZİSİ-10  24 OCAK 2013   PERŞEMBE 

'ÖZLÜK HAKLARIMIZ İÇİN VERİLEN SÖZLER TUTULSUN'

Son günlerde astsubayların ve emeklilerinin özlük haklarında iyileştirmeler yapılacağı, bu konuda çalışma ve incelemelerin devam ettiği belirtiliyor. Astsubaylar kendileri için düzenleme yapılmasından memnun fakat söylenenlerin lafta kaldığını, tarihin yine tekerrür ettiğini düşünüyor

Astsubayların özlük haklarında iyileştirme istekleri, belki de onların en önemli mücadelesi. Son günlerde yine astsubayların ve emeklilerinin maaşlarında iyileştirme yapılacağı, bu konuda çalışma ve incelemelerin devam ettiği belirtiliyor.
Milli Savunma Bakanı tarafından da bu doğrultuda olumlu açıklamalar yapılıyor. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın, astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin soru önergesine verdiği yanıt şöyle: "Astsubayların özlük haklarında bazı değişiklikler yapıldı. Bazıları da çalışma aşamasında. Buna göre, iç güvenlik faaliyeti icra edilen bölgelerde görevli personele verilen operasyon tazminatında, personel ve birlik sayısı artırıldı. Birinci derecede kritik olan illerde (Hakkari, Şırnak, Siirt, Hatay vb.) operasyon icra eden tabur ve karakollardaki personele ödenen 567 TL operasyon tazminatına astsubaylar da dahil edilecek. Operasyonlara katılan TSK personeline, ilave olarak günlük 11-43 TL ödenecek."

EMEKLİYE 100 TL VERİLMEDİ
Emekli astsubaylara 100 TL iyileştirme zammı
çalışmalarının devam ettiğini belirten Yılmaz, lojman tahsisi yapılmayan TSK personeline 400 TL
artış getirilmesini öngören yasa taslağının da Başbakanlığa gönderildiğini açıkladı. Ayrıca mal sorumluluğu verilen imal astsubaylarına ödenen tazminatlar m artırılması da planlanıyor. Yılmaz, astsubayların sosyal haklarında da (orduevi, askeri gazino, sosyal tesisler) iyileştirme yapılması için
çalışma ve incelemelerin devam ettiği belirtti.
Astsubaylar kendileri için yasal bir düzenleme yapılmasından memnun fakat söylenenlerin lafta kaldığını düşünüyor. 'Emekli Astsubaylar.org'da yer alan bir yazıda son çalışma şöyle yorumlanıyor: "Astsubayların sorunlarının yazılıp çizilmesi, ekonomik iyileştirmelerin yapılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğinin en yetkili ağızdan bildirilmesi camiamızı yine heyecanlandırıyor. Beklentilerimizin gerçekleşmesi umutlarımızı artırıyor olabilir. Ancak görünen o ki değişen hiçbir şey yok. Tarih yine tekerrür ediyor.

VERİLEN SÖZLER TUTULMUYOR
Yıllardır, astsubayların özlük haklarının iyileştirileceği, üzerinde çalışıldığı söylenir. En yetkili ağızlardan astsubayların sorunlarının çözümünün müjdesi verilir. Fakat bir türlü gerçekleşmez. Tutulmayan sözlerle uzayıp giden sonu gelmeyen ve yılan hikâyesine dönüştürülen bir süreçteyiz. Çözümü ne kadar zor bir meseleymiş şu, 'ast subayların özlük haklarının iyileştirilmesi' meselesi. Yıllardır irade sahipleri askeri yetkililer ve sivil yetkililer çalışmalar yapıyor, yasa tasarıları hazırlıyor. Didinip duruyorlar bizim için, sorunlarımızın çözümü için. Her ne hikmetse bir kördüğüm yumağına dönüştürülmüş sorunlar çözdükçe dolaşıyor. Milletvekillerinin maaşlarmm artırılması ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için bir gece yarısı verilen önergeyle çözülebiliyor. 2 yıl milletvekilliği yapan vekilin emekliliğe hak kazanması ve ömür boyu maaş alması sağlanabiliyor.

'BU KADARINA PES'
Başka iş yapmaları halinde emekli aylıklarının kesilmemesi sağlanabiliyor. Katkı payı ödemeden her türlü sağlık giderleri ödenerek en kaliteli hastanelerden sağlık hizmetleri almaları sağlanabiliyor. Milletvekillerine 'Yıpranma hakkı' olarak bilinen 'fiili hizmet zammı' getirilebiliyor. Bu kadarına pes! diyoruz, Artık yeter diyoruz. Astsubayların sorunları önemsiz ve yok mu sayılıyor? Astsubayların onur mücadelesi bütün gücüyle devam ediyor. Bilinmelidir ki; şimdiye kadar yaşanan süreç bizi yıldırmadı, bezdirmedi. Daha da hırslandık, güçlendik, kenetlendik. Yolumuz ne kadar yokuşlu tozlu dumanlı dikenli olsa da bu yolda yürümeye azmettik. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Zaman zaman umutsuzluğa düşmüş bezginlik hissetmiş olsak da yine titreyip kendimize geleceğiz. Bizi bizden başka kimse engelleyemez."

NEDEN BİZE GELİNCE BÖYLE?
Bize ulaşan emeldi bir astsubaya kulak veriyoruz: "23 yıllık meslek hayatımda ve emekli olduktan somaki 2.5 yıllık dönemdeki sorunlarımı anlatmaya kalksam buna vakit yetmez. Özellikle maddi problemlerimizin ve mağduriyetlerimizin giderilmesi amacıyla bir takım yasal çalışmaların olduğu saym Milli Savunma Bakanı tarafından açıklandı. Geçmişte de Milli Savunma bakanları tarafından buna benzer defalarca açıklama yapılmasına rağmen bizlerin maaşlarına yansıtılan herhangi bir iyileştirme olmadı. Hep bu tür kuru laflarla oyalanmaktan bıktık. Bütçe olanakları elvermediği için saym Maliye Bakanı bu iyileştirme zammına ve görev tazminatına karşıymış. Gerçekten bütçe olanakları bu kadar kısıtlıysa daha geçen yıl subaylara çok güzel bir zam yapıldı. Peki bu kaynak nereden bulundu? Bütçe olanakları subaylara gelince yeterli de astsubaylara gelince mi yetersiz? Hükümet neden konu astsubayların özlük hakları olunca işi bu kadar ağırdan alıyor? Gerekirse asgari ücret alalım ama ağırımıza giden kurum içindeki adaletsizlik. Bir tarafta emekli olunca 4.000-4.500 TL emekli maaşı alan bir albay, diğer tarafta 1300-1850 TL arasmda değişen emeldi maaşı alan astsubay. Benim isyanım buna. Üstelik Albay rütbesinde 2 yıl hizmet ederseniz kadrosuzluktan generallerle eşit maddi imkanlara sahip olarak emekliye ayrılıyorsunuz. Bu yasayı da hükümet çıkardı. Ama bize verilecek şu 2 zam için yıllardır oyalayıp duruyorlar. Benim isyanım buna."

'Komisyonda biz de olmalıyız'
Bir başka astsubay şunları aktarıyor:
"Milli Savunma Bakam Astsubay Özlük Hakları Düzenleme Kurulu'nda astsubayları 2 kurmay yarbay temsil edecekmiş. 'El, adamın eşeğini türkü çağırarak çağırırmış' diye bir atasözümüz var. Astsubay camiası içerisinde hukuk fakültesi mezunu binlerce meslektaşım var. Bizler bu kadar karacahil insanlar mıyız? Bizimle ilgili kararların alınacağı komisyonda neden bir tane astsubay yok? Kurmay yarbaylarımızın var güçleriyle çalışacaklarından eminim. Ama bizim olmamamıza pes diyorum.

'Emekli olmak zorunda kaldım'
Emekli Astsubay Yaşar Kaçar anlatıyor: "1982 yılında mezun olduktan sonra Türkiye'nin her yerinde çalıştım. En uzun görev yaptığım yer Çorlu, 8 yıl. 2005'te İzmir'e atandım. Görev sürem 8 yıl olmasına rağmen 5'nci yılda Van Başkale'ye atandım. Bir cumartesi günü bir karakola ziyarete gitmek için garnizondan ayrıldık. Bir askerimiz kimsenin bilgisi olmadan bir askeri aracı tamir ediyor. Tamir ettiği aracı denemek için kışla içinde sürmeye başlıyor. Ehliyeti yok. Nizamiyenin dışına çıkıyor. Tamir edilen frenler tutmuyor. Yoldan geçmekte olan bir tuğla kamyonuna çarpıyor. Askerin kendisi vefat ediyor. Yanındaki kişinin bir kaburgası kırılıyor. Burada günah keçisi ilan edildim ve emekli olmak zorunda kaldım."

Halkla ilişkilere kıdem niye yok?'
İsmini vermek istemeyen bir astsubay anlatıyor: "Son dönemde TSK'da Astsubaylara dair çözüm bekleyen özlük işlemleri 10 yıldır iktidar tarafından çözüme kavuşturulmadı. Ordu içinde yer alan ve herkesin bel kemiği diye tanımladığı astsubayların ihtiyaçlarına beklentilerine yanıt verilmedi. 2009'da halkla ilişkiler tanıtım anabilim dalı, halkla ilişkiler bilim dalında yüksek lisans yaptım. Evraklarımızı göndermemize rağmen kıdem verilmedi.
Astsubaylara 2010'da yüksek lisans kıdemi verileceğine dair kanunun çıktı. Bizim erken davrandığımız halde verilmedi. Çünkü halkla ilişkiler alanında yüksek lisans yapan personele kıdem verilmeyeceği belirtiliyor. Oysa 2008'de hangi alanda yüksek lisans yaparsa yapsın subaylara 1 defaya mahsus olmak üzere yüksek lisans kıdemi verildi. Üstelik daha önce yüksek kıdem verilmişse bu ikinci olarak verildi. Burada açıkça çifte standart görülüyor."

YARIN: İNTİBAK

YAZI DİZİSİ -11  25 OCAK 2013 CUMA 

 

Başçavuşlar 9 yıllık kıdemini geri istiyor

Astsubayların kıdemli başçavuş olabilmeleri için toplam 9 yıl fazla çalışmaları gerekiyor. Eskiden 18 yılda kıdemli başçavuş olabilen bir astsubay artık 27 yılda bu unvanı elde edebiliyor. Astsubaylar, "En azından kıdemimizi geri verin" diyor.

Astsubayların dertleri saymakla bitmiyor. Ama sıkıntılarının içinde biri var ki; biz de duyunca epey şaşırdık. 2008 yılına kadar astsubayların kıdem alırken 3 yıllık süreyi tamamlaması gerekiyormuş. O tarihten sonra bu süre 6 yıla çıkarılmış. Özetle şöyle: Bir üstçavuş 3 yıl sonra kıdemli üstçavuş, sonraki 3 yılın ardından başçavuş, bir 3 yıl sonra da kıdemli başçavuş oluyormuş. 2008'den sonraki dönemde bu süreler 6'şar yıla çıkarılmış. Artık kıdemli başçavuş olabilmeleri için toplam 9 yıl daha fazla çalışmaları gerekiyor. Eskiden 18 yılda kıdemli başçavuş olabilen bir astsubay artık 27 yılda bu unvanı elde edebiliyor. Astsubaylar, "En azından kıdemimizi geri verin" diyor.

İntibak sorununa el atıldı
Bu arada astsubayları çok tatmin etmese de bazı sorunları Meclis gündemine geliyor. İntibak düzenlemeleri de bunlardan biri. Bir an önce yasalaşmasını istiyorlar, çünkü Meclis'e gelip rafa kalkan yasa tekliflerinden usanmışlar. İntibak da onlardan biri. Emekli olmuş veya halen görevli olan ortaokul, lise veya dengi okullardan mezun astsubayların, 2 yıllık Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu kabul edilmesi için kanun teklifi hazırlandı. Çünkü eskiden astsubay okulları lise düzeyindeydi sonra bunlar yüksekokul olunca aynı görevde bulunan astsubaylar arasında ciddi maaş farkları oluştu.

Tasarıda ne deniliyor?
CHP Adana Milletvekili Ah Demirçalı tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinin gerekçesinde 6318 Sayılı yasa ile 4 yıllık fakülte mezunu olan subay ve astsubaylara l'inci derecenin dördüncü kademesine yükselme imkanı tanınmış. Ancak yasada ek gösterge değişikliği yapılmadığı için bu yükselme emekli maaşlarına yansımamış. Astsubaylar için intibak yasasının bir türlü çıkartılmadığı belirtilerek şöyle denildi: "Subay yetiştiren harp okulları 1963 yılına kadar 2 yıl, 1971 yılında 3 yıl, 1974 yılında ise 4 yıl olarak düzenlenmiştir. Eğitim süresi arttıkça yeni eğitim yılının özlük hakları bakımından getirdiği avantajlar, geçmişte mezun olan çalışan ve emekli personelin özlük haklarıyla intibak ettirilerek eskilerin mağduriyeti giderilmiştir. Aynısı geçmişte astsubay okullarının eğitim süreleri arttıkça astsubaylara da verilmiştir. Ancak 2002 yılında astsubay okulları Meslek Yüksek Okulları'na dönüştürülerek eğitim süresi 2 yıla yükseltilmiş ve bu düzenlemeden dolayı yeni bir intibak düzenlemesi yapılmamıştır" denildi. Kanun teklifi, eşit işe eşit ücret ve Anayasa'nın eşitlik ilkesi gereği çalışan ve emekli olmuş astsubayların, 2 yıllık meslek yüksekokul mezunu kabul edilerek intibaklarının yapılması öngörülüyor."
Astsubayların asıl derdi; bu intibaklar yapılırken daha rahat bir emeklilik yaşamını yine de elde edememek. Yıllarca devlet memurluğunun en üst düzeyli olan 1'nci derecenin 4'üncü kademesine (1/4) yükselemiyorlardı. Neyseki bu durum çözüldü. Hakları olan prestijlerini elde ettiler. Ya maaşları? 1/4'ten emekli olan bir astsubay kıdemli başçavuşun emekli maaşma bu yeni durum pek de yansımışa benzemiyor. Çünkü muvazzafken elde edemedikleri aslında subaylara verilen onlara verilmeyen tazminatlar buna engel oluyor. Görev, Makam, Kadrosuzluk, Komutanlık gibi bazı tazminatlar... Çünkü çalışırken bu tazminatları alamadıkları için emekli olduklarında maaşlarında da bir farklılık olmuyor.

1984'ten önceki mağduriyet
Emekli Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Sait Küçük'ün isyanı ise şöyle: "1984'ten sonra emekli olan astsubaylara 6 yıllık sicil notu ortalaması yüzde 90 ve daha yukarısı olmak kaydıyla, bulundukları aylık gösterge tablosunda l'nci dereceden intibakları yapıldı. Ben 1981'de emekli olduğum için bu haktan yararlanamadım. Mağduriyetimin ivedilikle araştırılacak bir mevzu olduğu aşikardır. Astsubayları 1984'ten önce ve 1984'ten sonra olarak ikiye bölmek doğru değildir. Tamamen 1984'ten önce emekli olan hiçbir sicilli astsubay olmadığını düşünmek de ne demek? Tüm astsubayları ihtiva etmeyen bu intibakları hazırlayarak 'astsubayları bölme' zihniyetine karşıyım. Dava açılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Ve 1981'de emekli olduğum için, hakkım olan 1'nci derecenin verilmesini istiyorum." Başka bir astsubay ise, "Lise mezunu olarak göreve başladığımda aynı gün benimle beraber yüksekokul mezunu olarak göreve başlayan arkadaşım, benden 1 derece ileride ve 2 yıl kıdemle işe başladı. Daha sonra ben çalışırken ön lisans ve lisans diplomalarını aldım. Aynı arkadaşımın halen önlisans diploması var ve ben derece kademede kendisiyle eşitim. Fakat rütbe olarak 2 yıl kıdemsizim. Adalet nerede?" diye soruyor.

Yüzde 50 az emekli maaşı
Emekli bir astsubay da, "Emekli astsubayın emekli maaşı Aralık 2002'den Aralık 2012'ye kadar geçen sürede, en düşük memur maaşının 1.52 katından 1.02 katına düşürüldü. Emekli kıdemli albayın emekli maaşı Aralık 2002'den Aralık 2012'ye kadar geçen sürede, en düşük memur maaşının 2.16 katından 2.38 katına çıkarılmıştır. Toplumun tüm kesimlerinin ülke ekonomisinin yükselmesinden aldıkları pay Ocak 2002-Aralık 2012 tarihleri arasında subaylar da dahil olmak üzere yükselirken, maalesef astsubayların aldıkları pay reel olarak yüzde 50 düşürülmüştür" diyor.

'Orman yangınını söndürdüm, yine cezayı yedim'
İsmini vermek istemeyen bir astsubay anlatıyor: "1994'te birgün sabah mesaisine elimde olmayan nedenle 10 dakika geciktim. Hemen sarı zarf içinde savunmamı isteyen bir yazı geldi. Elimde olmayan nedenlerle geç kaldığımı, geç kalmayı bir alışkanlık haline getirmediğimi ve bundan sonra çok daha dikkatli olacağımı yazarak savunmamı yaptım. Öğleye doğru bölgede bir orman yangını çıktığı haberi geldi. Verilen emir üzerine iş makineleri operatörü olduğum için dozerimi çekiciye yükleyip ekibimle birlikte orman yangınına müdahale etmeye gittim. O yangının, isin, tozun, toprağın içinde gece saat 11'e kadar bizzat dozer kullanarak yangınla mücadele ettim. Komutanım da bu vaziyete olduğu gibi şahit oldu. işimiz bitince kışlaya döndük, saat gece 12'ydi. Personel evlerine gitmeye hazırlanırken sabahki olay nedeniyle bana oda hapsi verildiği tebliğ edildi. Yüzüm gözüm kara içinde, gözlerim kanlanmış vaziyette ve yangının isi iç çamaşırlarıma kadar işlemiş durumda oda hapsine girdim."

2 gün için 7 gün hapis 

Emekli Tankçı Astsubay Hüsamettin Özenen'e kulak veriyoruz: " 1997'de ilk defa yazlık kamp çıktı. Aynı yıl da terör bölgesine Sason'a tayin oldum. 15 günlük kampımın 13'ncü günü Kartal Maltepe'deki birliğimden ilişiğimi kesmem gerekiyordu. Tabur Komutanlığı'na vekaleten bakan tankçı yüzbaşının yanına gittim. 'İlişiğimi cuma günü kesmem gerekiyor ama ilk defa kamp çıktı. Pazar günü kampım bitiyor, uygun görürseniz pazartesi geleyim, 2 günümü 15 günlük meyil iznimden kesersiniz' dedim. Kabul etti. Kampa gittim, geldim. Tugay Komutanı benim savunmamı istedi. Yüzbaşı da, "Benim haberim yok, ben izin vermedim" demiş. Nihayetinde savunmam alındı. 7 gün cezaevinde cezamı çektim. Evimde dahi fazla kalamadan terör bölgesine 2 yıllığına gittim. Şimdi ben soruyorum ben ne suç işledim? Amirlerime saygısızlık mı yaptım? " 

‘Spor denetiminde yaşa bakan yok’

Bir astsubay anlatıyor: "Her yıl 1 defa spor denetimine tutuluyoruz. Spor denetiminde Kara Kuvvetleri tarafından belirlenen standartlar var. Fakat size şunu söylemek istiyorum. Düşünsenize yaşınız 45 olmuş fakat sizden 20 yaşındaki askerle aynı performansı sergilemenizi bekliyorlar. 45 yaşındaki bir insan nasıl olur da 20 yaşındaki bir insanla aynı performansı gösterebilir. Bunu o yaştaki birinden beklemek mantıklı mı? Denetleme zamanı oldu ki hastalandınız. Sivil hastaneden bir uzman doktordan 1-2 gün spor istirahati veya yatak istirahati aldınız. Bunu gelip kışladaki doktora onaylatmanız gerekiyor. Uzman doktordan aldığınız bir raporu gelip kışladaki pratisyen hekime onaylatmazsanız raporunuz sayılmıyor.”

YARIN: 1 YILLIK KADEME KAYBI


YAZI DİZİSİ 12 POSTA GAZETESİ  Hazırlayan .Çağrı Bilgin Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir..

'MESLEĞE BAŞLARKEN KAYBETTİKLERİ 1 YILI İSTİYORLAR'

Aynı durumdaki devlet memurları görevlerine 9'ncu derecenin 2'nci kademesinden başlıyor. Astsubaylar ise 9'ncu derecenin 1'nci kademesinden vatani hizmetlerine atılıyor. 1 yıllık bir farkla başlıyorlar, hep 1 yıl geriden geliyorlar

Astsubaylar mesleğe diğer devlet memurları gibi başlayamıyor. Nasıl mı? Aynı durumdaki devlet memurları görevlerine 9'ncu derecenin 2'nci kademesinden başlıyor. Astsubaylar ise 9'ncu derecenin l'nci kademesinden vatani hizmetlerine atılıyor. 1 yıllık bir farkla başlıyorlar, hep 1 yıl geriden geliyorlar. "1 yılın lafı mı olur" demeyin. "Eşit işe eşit haklarsa" doğru olan, astsubayların da kendilerini üvey evlat gibi görmek istememesi çok anlaşılır bir durum. "Hakkımız olan 1 yılı versinler. Biz de devlet görevlisiyiz, niye kadememiz 1 yıl geriden geliyor. Bunun mantıklı bir izahı var mı" diye ister istemez soruyorlar.

Emekli bir astsubay bu durumu şöyle özetliyor: "Zaten birçok konuda haksızlığa uğruyoruz. Amacımız hep eleştirmek yada talep etmek değil. Bizler için yapılanları beğenmemek, eksik bulmak hiç değil. Astsubay sanki hep söylenir, hiçbir şeyi beğenmez diye bakılmaya başlandı bize. Oysa biz adalet istiyoruz. Fazla bir hak yada maddi çıkar peşinde değiliz. Bugüne kadar verilmeyen haklarımızı, sumen altı yapılan iyileştirme çalışmalarım ve itibarımızı istiyoruz. Sadece hakkımız olan da gözümüz.

Sadece adalet istiyoruz. Lütfen elinizi vicdanınıza koyup şöyle bir düşünün. Meslekte bizi 1 yü fazla çalıştırarak maaş kademesi verilmesinin nasıl bir açıklaması olabilir." 

 

'EŞİTLİK SAĞLANMALI' 

Emekli Astsubay Ruhi Kaynak kendinden örnek veriyor: "Zor şartlar altında 4 yıl süreli üniversiteyi bitirdim. Sadece 1 derece 3 kademe alabildim. Diğer meslek gruplarına 1 derece 4 kademe veriliyor. Ancak, astsubay olduğum için 1 kademem verilmedi. Devletten 1 kademe alacağım var. Subaylara böyle bir kısıtlama yok. Bu kanunun değiştirilmesi gerekiyor. Astsubayların üniforması kefendir. 1 ayın 8-10 gününü 24 saat esasına göre tek kuruş fazla mesai ücreti almadan kışlada geçirirler.

Görev koşulları ve sorumlulukları astsubaylarla kıyaslanamayacak kadar iyi birçok devlet memurundan daha alt derece ve kademeden göreve başlatılıyoruz. Tek nedeni astsubay oluşumuzdur. Bu durum akla, mantığa, anayasaya ve hatta insanlık anlayışına aykırıdır. Meslek yüksekokulu mezunu; birçok devlet memuru 657 sayılı Diğer memurlar devlet memurları kanununun ortak hükümlerinde belirtilen derece ve kademelerin (görev koşulları dikkate alınarak) bir üst derecesinden göreve başlarlar. Oysa yüksekokul mezunu astsubaylar büro memurlarıyla aynı derece ve kademeden göreve başlamaktadır. Adalet ve eşitlik gereği 2 yıllık yüksekokul mezunu astsubayların 9/2, 4 yıllık yüksekokul mezunlarının da 8'nci dereceden göreve başlatılmaları gerekil'. Adalet böyle sağlanır." 

 

'BİZ OLMASAK YÜRÜMEZ' 

Bir başka astsubay aynı konuya şöyle bir yorum getiriyor: "Ben 27 yıllık birastsubayım ve inanın çok şeyler gördüm. Yazı dizinizi askeri birliklerde bütün astsubaylar okuyor. Ancak endişeden pek çoğu size yazamıyor. Şu anda TSK'da astsubaylar olmasın inanın hiçbir iş yürümez. Astsubaylar cesaretle sabırla ve asla isyan etmeden vatan için, millet için işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Bizler aç gözlü insanlar değiliz. Sadece biraz olsun hakkımızı istiyoruz. Eskiden bir kıdemli başçavuş, bir yarbay veyayaklaşık albay kadar maaş alıyordu ama şimdi bir üsteğmen kadar alamıyoruz. Yularca sabrettik ve bekledik ama artık haklarımızın verilmesini istiyoruz. Siz hiç maaşından şikayet eden bir subay duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü onlara gelince her şey bir gecede halledilir. Biz sadece bir parça adalet istiyoruz." 

 

'İZİN, PARA İSTEMEK GİBİ' 

İsmini vermek istemeyen bir astsubayın anlattıklarına kulak veriyoruz: "Kışlalarda görevli personelin özlük haklarını S-l dediğimiz personel kısım amirleri gözetir. Henüz kıtalardaki 2'nci yılımda, bir astsubay çavuşken, atandım personel kısım amirliği kadrosuna. Çok önemli, bir o kadar da yoğun bir görevdir. O kadar ki bütün askeri personelin içinden eminim şu anda, "Bu göreve astsubay çavuş nasıl atanır?" sorusu geçiyordur. Subay olması gereken ama yoğunluğu nedeniyle genellikle astsubaya verilen bir kadrodur. Edirne'deydim. Her yıl denetlenirdik. Denetlemeden ziyade denetlemeye hazırlık safhası bitirirdi bizi. Haftalarca 2 sandalyeyi birleştirerek çalışma odamda yattım. Sabahları 2 poğaça, akşamları 2 tost. 1 ay böyle beslendim. En sonunda stresten dişlerim kırılmaya ve dökülmeye başladı. Vücudumda kızarıklıklar çıkıyordu. İşte bu ortamda dahi personelin özlük haklarını korumaya çalışıyordum. İzin konusu beni en rahatsız eden konuydu. İnsanlar izin isterken amirinden sanki borç para ister gibi davranıyordu. Daha vahimi amirlerde izin verirken böyle düşünüyordu. Yeni çocuğu olan bir astsubayla izin konusunda pazarlık yapılıyordu. Yıllık izin bitmeden mazeret izni verilmez, denetlemeni ver öyle git, işler yoğun sonra git gibi keyfiyete bağlıydı personel özlük hakları. Subay ve astsubayların yıllık izinleri 30 gün dinlenme, 15 gün mazeret izni olmak üzere 45 gündür. Ancak 30 gün iznini kullanabilenler kendisini şanslı sayıyordu. Aslında sorun kanun, yönetmelik ve yönergeler yazılırken, yani daha başta yapılıyordu. 'Amir izin verebilir, olabilir, yapabilir gibi...' Personel özlük haklarıyla ilgili bütün yasal mevzuatlarda bu pervasızlığı görebilirsiniz. Bunu özlük haklarında yapılan gaspın yasallaştırılması olarak düşünüyorum."

SAĞLIKÇIYIM AMA İSİMİ YAPAMIYORUM

Sağlık Astsubayı'nın anlattıkları ilginç: "İlkokulu birincilikle bitirdim, Anadolu ve süper lise sınavlarını kazandım. Fakat ailemin maddi durumu iyi olmadığından 14 yaşındayken GATA bünyesindeki Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu'na girdim. Ambulans ve acil bakım teknikeri olarak mezun oldum. 

 '5 YIL NİYE OKUDUM'

Şimdi yaptığım görev bölük astsubaylığı. TSK 5 yıl okutup mezun ettiği uzman sağlık personeline bu görevi yaptırıyor. Zaten bu durumumuzu dile getirsek dahi sonuç alamıyoruz. Özellikle bir konuya değinmek istiyorum. Sağlık astsubayına bölük astsubaylığı yaptıranlar, doktor sayısı yetersiz olduğu için revirde tek sağlık personeline hizmet verdirirler."

‘Dışarıda itibarımız düşük’

Emekli Astsubay Ahmet Özkurt, sivil hayatta da ayrımcılıktan şikayetçi:"Emekli olduktan sonra kızım üniversiteyi kazanınca tekrar çalışmaya başladım. Bir inşaat firmasında iş buldum. Davranış bozukluğu olan bir yönetici yüzünden ayrıldım. Orada tanıştığım emekli albay vasıtasıyla başka bir işe başladım. Fakat bu kişinin de askerlikten kurtulamadığını gördüm. Bana ilk zamanlar iyi davranan emekli albay, daha sonra rencide edici şekilde davranışlarda bulunmaya başladı. İstifa edip ayrılmak zorunda kaldım. Maalesef emekli olunca da bu ayrımcılık devam ediyor. "Emekli astsubayım" dediğinizde farklı bakış oluşuyor, "Emekli subayım" dediğiniz zaman başka... Bunun en güzel kanıtı bir yere gittiğinizde önce, "Emekli subayım" deyin daha sonra, "Emekli astsubayım" farkı o zaman çok bariz görürsünüz. Bir de 13 yıldır verilmeyen Temsil Tazminatlarını istiyoruz. 

 

‘Jandarmanın dertleri çok' 

İsmini vermek istemeyen bir astsubay şunları söylüyor: "Özellikle jandarma astsubayların o kadar çok sıkıntısı var ki anlatamam. Hangi insan bedeni hangi psikoloji bu ağır çalışma şartlarına dayanabilir. Ortalama bir insan haftada 40 saat çalışırken, bir astsubay haftada 90 saat çalışıyor. Ben de bir astsubay olarak daha 3'üncü yılımda olmama rağmen 2'inci tayin yerimi görüyorum. Jandarma astsubaylar her 3 yılda bir tayin oluyorlar. Lütfen hükümetimizin ve milletimizin bizi duymasını sağlayın. Çünkü bu konu gerçekten Türkiye'nin acı gerçeği. Artık biz de normal insanlar gibi olmak istiyoruz. İki dudak arası mesai ve tayin istemiyoruz.

YARIN : ASTSUBAY EŞLER


YAZI DİZİSİ-13         

Astsubay eşi olmak o gemide sen yuvada nöbet tutmaktır

Bir astsubay eşi olmanın ne anlama geldiğini eşlerine sorduk. "Her sabah kalktığımda sol tarafımın sızladığını hissetmek" diyen bir astsubay eşine bir başka bahriyeli eşi, "Fedakârlık demek, sabretmek demek, sevdiği gemide kendisi yuvasında nöbet tutmak demek" yanıtı veriyor

Astsubayların sıkıntılarının en büyük paydaşları eşleri ve çocukları. Sık sık yaşanan tayinler, zor şartlardaki yaşam koşulları, çocukların sürekli değişen okulları astsubay eşlerini zorluyor. Kimi astsubaylar tayin oldukları bazı yerlere ailesini götüremiyor ya da götürmek istemiyor. Uzun süreli ayrılıklar kimi yuvaların dağılmasına neden oluyor. Özellikle denizci astsubaylarda çocukların doğumunu göremeyen, eşlerini çok özel günlerinde yalnız bırakanların dramları gerçekten yürek burkuyor. Biz de astsubay eşlerine kulak verelim dedik. Bir astsubay eşi olmanın ne anlama geldiğini birinci ağızlardan dinledik. Belki birçok devlet memur eşinin yaşadığı sıkıntılar onların ki... Fakat bazı sorunları var ki, astsubay eşi olmanın dayanılmaz zorlukları işte onlar....

Bahriyeli farkı

Bir Emekli Deniz Astsubayı'nın eşi Zeynep Batımor anlatıyor: "Bahriyeli eşi olmak, seyirlere her gidişlerinde gözyaşlarıyla uğurlamak, arkasından el sallamak demekti. Gece karanlık çöktüğünde saatlerce fotoğraflarına bakmak, hayallere dalmak, yatağına yattığında yavrusuna sarılıp onunla uyumak, rüya ile gerçeği birbirine karıştırmak demekti. Sabırla, umutla ufuktan gelen geminin kendisine doğru geldiğini, sevdiğine sarılacağı anın heyecanını yaşamak, aslında eli boş kalmak... Yine de umutla, sabırla beklemek demekti. Kapı her çaldığında eli ayağı heyecanla titreyerek sevinçle koşmak, onu görememek ama yine de umudunu yitirmeden umutla, gururla, şerefle yolunu gözlemek demekti. Her dakika sevdiğini sevgiyle, sabırla beklemek, her zaman kalbi sanki duracakmış sanmak, nereye baksa onu görmek, her nefes alışında sevdiğini yaşamak demekti.

Yalnız genç kadın

Sanki daha önce sevdiğiyle doğmuş, dünya onsuz boşmuş gibi yaşamak. Her sabah kalktığında sol tarafının sızladığını hissetmek... Sevdiğini deliler gibi sevmek, özlemek, daha duvağını yeni açmış eli kınalı gelinin ne olduğunu bile bilemeden asker yolu, bahriyelisini beklemek demekti. İnsanlar tarafından başka gözle bakılan genç bir kadın yalnız kalır mı? Zihniyeti yanlış olanlara inatla 'ayaktayım' diyerek gururla eşinin geleceğini beklemek. Onunla gurur duymak, mutlu olmak, evinin hem kadını hem erkeği olmak, yavrularına anne-baba olmak demekti. Yavruları, 'Babam nerede' diye sorduklarında, 'Senin baban çok şerefli bir asker' demekti. Bahriyeli eşi olmak; fedakarlık demek, sıkıntılara göğüs germek, sabretmek demek. Sevdiği gemide kendisi yuvasında nöbet tutmak demekti. Yıllar geçse de asla pişmanlık duymadan gururla onunla yaşamak demekti. Kolay değildir bahriyeli eşi olmak. Bunu kimse anlayamaz ancak yaşamak gerek. Bahriyeli eşinin yaşadıkları saymakla bitmez, sayfalara sığmaz. Ne mutlu asker eşi, bahriyeli eşi olmak! Dünyaya tekrar gelsem yine bahriyeli eşi olmak isterim çünkü çok mutlu, gururluyum. Askerim; çünkü ben bahriyeliyim"

'Her gün şikayet'

Emekli bir başka astsubayın eşi Şenay Gürpınar ise şunları söylüyor: "Ben astsubay eşi emekli bir öğretmenim. 2 evladımızı en iyi şekilde okutup kariyer sahibi yaptık. Çok prestijli görevlerde çalışıyorlar. Eşimle 2 kişi 2 emekli maaşı alıyoruz. Evimiz arabamız var.,hiçbir sıkıntımız yok. Ancak eşimle evlendiğim 43 yılda 1 kez şikayetçi olmadığı günü hatırlamam. "Ben para istemiyorum isyanım haksızlıklara" diyordu. Bu ruh hali elbette evimize de yansıyordu. Sürekli söylediği, 'Biz subaylara altın tepside sunulan imtiyazı istemiyoruz. Adalet, eşitlik ve insan onuruna saygı istiyoruz. Üniformamız kefen, 1 ayın 8-10 gününü tek kuruş fazla mesai almadan 24 saat esasına göre kışlada geçiriyoruz. Ama klimalı ofislerinde günde 8 saat görev yapan büro memurlarıyla aynı, birçok memurdan daha alt kademeden göreve başlıyoruz. Haksızlıklara uğruyoruz, bu kanıma dokunuyor. Kanımızın rengi yeşil mi? Başka bir orduya mı hizmet ediyoruz? Subayın en yakın yardımcısı mıyız yoksa rakibi mi? Nedir bu düşmanca tavır?..' gibi sarfettiği sözlerden dolayı haksız mı? Siz söyleyin.

'Zorunlu kermes'

Eşim görevliyken orduevlerinde asker eşleri kermesler çaylar düzenlerdik. Subay eşleri aynı kocalarının zihniyetini bizlere uygulamak isterlerdi. Bu nasıl bir insanlık duygusudur nasıl bir zihniyettir? Ben öğretmenim. Eşim benimle aynı maaşı alıyor. Fakat onların hizmet koşulları, sorumlulukları bizlerle aynı mıydı? Elbette değildi tamam emeklinin unvanı, rütbesi olmaz diyelim. Peki o zaman neden bu imtiyaz ve ayrıcalık? Devletimizin ekonomik sıkıntısı bizlere gelince mi akla geliyor? Nimet ve külfet birlikte paylaşılsa ya! Bu maaşa, 'Ne yapalım imkanlar bu kadar' diyerek katlanırız. Bakınız hemşirelerden subay yaptılar. Sonra, 'Subay hemşire olur mu? Karizması çizilir' diye vazgeçtiler. Onlardan bir dönem önce ve bir dönem sonra aynı okuldan aynı eğitimle mezun olan hemşireler, daha ağır koşullarda çalıyor ama subayın maaşının üçte birini alıyorlar. Bu büe adaletsizliğin hukuksuzluğun imtiyazın kanıtıdır."

BİR ASTSUBAYA AŞIK OLMAK...

İsmini açıklamak istemeyen bir astsubay eşi yaşadığı zorlukları şöyle özetliyor: "Bir astsubaya aşık olmakla insan ne çok şey kaybeder bilseniz. Zordur, çok zordur. Mesleğinizden olursunuz, sağlığınızdan olursunuz. Ailenizden ve toprağınızdan olursunuz. En kötüsü karnınızdaki bebekten. Kaybetmişsinizdir çünkü, yanınızda yoktur o astsubay. Görevdedir izin gereklidir onca komutandan...

O astsubay eve dönene kadar siz yabancı bir memleketin hastane köşesinde acınızı üstlenmişsinizdir tek başınıza... Avuçlarınız soğumuştur, ruhunuz katılmıştır... İlk sınavınızdır belki de asker eşi olarak bu. Aklınızda magazin haberi gibi kalmıştır asker eşleri hiyerarşisi. Egeli bir kadındır bu belki, serzenişte bulunur dere otu bulamamış olmaktan Diyarbakır'ın Silvan'ında. Ertesi gün 8 şehit verilince Silvan'da, anlar kıyı Egeli astsubay eşi yeni gelin, ölüm enselerinde solumaktadır kalmamıştır dere otundan yana şikayeti artık. Emirler demirleri kesmektedir çünkü.

'SENDEN ÖZÜR DİLERİM KIZIM'

Bir astsubayın yaşadığı sıkıntıları kızına aktarışına kulak verelim: "Özür dilerim kızım; sana hak ettiğin maddiyatta bir hayat sunamadım. Her talebini karşılayamadım. İyi bir eğitim sağlayamadım. 2 yılda 1 gördüğüm keyfi atamalarla düzenli bir okul hayatın olamadı. Bazen kültürünü, bazen dilini bilmediğin çocuklarla farklı farklı okullarda eğitim gördün. Hiçbir arkadaşlığın 2 yıldan fazla sürmedi, hep yarım kaldın. Sana hak ettiğin bir oda veremedim. Adaletsiz lojman sistemi hayatımızı hep etkiledi. Birileri, "Lojmanın iyisi bana çıkar mı?" diye dertlenirken biz, "Acaba bize lojman çıkar mı?" diye kaygılandık. Çıkan lojmanlar ise kimsenin beğenmediği, güneşsiz, küçük basık yerler oldu. Bazen o kötü lojmana bile muhtaç olduk. Terörün ne olduğunu öğrenemeyecek kadar küçüktün. Öğrendin silah sesleriyle... Özür dilerim kızım; her istediğinde yanında olamadım. Hep birözlemle büyüdün. Keyfi mesailer, keyfi nöbetler, cezalar, denetleme hazırlıkları buna sebep oldu. Bazen seni ve ailemi götüremedim çalıştığım yerlere. Statümü ve rütbemi sen de taşıdın benim gibi. Serviste sana gösterilen yere oturdun. Yaşıtlarının babaları farklı rütbelerde olduğu için onlarla aynı sosyal mekanlarda oturamadın. Çok sıra bekledin. Seni hak ettiğin tatile götüremedim. Kamp sırası ise 10 yılda bir gelemedi. Diğerleri gibi her yıl gidemedik. Puanımız kontenjanımız yetemedi. Hastalandığında A polikliniğine gidemedik. Diğerleri gibi güzel parklarda oynayamadın. Astsubay olduğum için özür dilerim kızım." 

'ALT RÜTBELİNİN EŞİYİM, SELAM YOK'

İsmini vermek istemeyen bir astsubay eşinin aktardıkları çok çarpıcı: "Kimya ve İngilizce öğretmeniyim. Anne, baba, abla ve dedesi öğretmen olan, milliyetçi, İzmir'de modern bir ortamda yetişen, kolej ve Fen Lisesi okuyan bir kadınım. Fakat astsubay, eşi olduğum için 14 yıllık evliliğimde hiç kimsenin maruz kalmak istemeyeceği tavırlardan dolayı ordudan soğuyan bir vatandaşım. Bu kültürle yetiştiğim için orduevlerinde ve lojmanlarda zaman zaman aşağılanmalara maruz kalmaya alışmakla beraber 14 yıldır bir astsubay eşi olarak hem gururluyum hem de ordu tavrını içime sindiremiyorum. Bu seneler boyunca başıma bir çok olay geldi. Askeri ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalıştım. Eşimin hapse girmesi, sicil notunun fazlasıyla düşürülmesi pahasına askeri çaylara gitmemeye çalıştım. Buna rağmen çok sinir oldum, orduya küstüm. Derste olduğum saatte bile çaya katılmam için eşime uyarı geldi. 40 öğrenciyi bırakıp müdürden izin alıp komutan eşlerini memnun edecekmişim.Gitmedim tabi ki... Sadece şehit olduğu zaman insan yerine konulan astsubay ve uzman erlerin fazlasıyla sorunu var. Fakat eşlerin kabahati ne? Subay eşi bir meslektaşım beni subay eşi zannederken verdiği selamları astsubay eşi olduğumu anlayınca kesti. Okullarda bile subay eşleri öğretmenlerin yerleri bizden uzaktır. Kim subay, kim astsubay eşi anlarsınız. Gümüldür'de havacıların kampına yandaki pansiyonda kalırken yemek yemeğe giderdik. Orada bile lokantalar, plajlar ayrı. Astsubay plajı taşlı ve küçücükken, subay tarafı kumluk ve ferah. Subay komşularımız bizlere selam bile vermeye üşeniyorlar. Subayları yetiştiren bir öğretmen olarak hakkımızı çiğneyenlere hakkımı helal etmiyorum."

yarın: İç Hizmet yönetmeliği


YAZI DİZİSİ-14         

DAHA ÇAĞDAŞ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ İSTİYORLAR

Astsubaylar, 52 yıldır uygulanan TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği'ne dikkat çekiyor. İç Hizmet Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin çağa ayakuydurarak yenilenmesiyle, daha insani ve huzurlu bir ortamın sağlanacağından kuşku duymadıklarını vurguluyorlar...

1961 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, aradan geçen 52 yıl sonra bazı maddeleri zamana yenik düştüğü için astsubaylar tarafından eleştiriliyor. Astsubaylar; askeri disiplin ve geleneklerin karşısında olmadıklarını, ordudaki huzur ortamı için genel işleyişi şikayet etmek gibi bir dertleri olmadığını özellikle belirtiyor. Fakat gelişmiş ülke ordularında ast üst ilişkilerinde yaşanan daha modern ve çağdaş uygulama ve hiyerarşik yapının, Türk ordusunda da olmasını istediklerini belirtiyorlar. Rütbelere saygının arkasında olduklarım ifade eden astsubaylar; çağdaşlaşan İç Hizmet Yönetmeliği'yle, daha insani ve huzurlu bir ortamın sağlanacağından eminler.

'Gönül isteği şart olur mu?'

Astsubaylar İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği'nde çağa uygun olmadığını düşündükleri bazı maddeleri tek tek sıralıyor. Madde 4'ten başlıyorlar: "Mesleğin istediği mutlak itaati her astın gönül isteğiyle yapması şarttır. İtaatin; amir veya üstün kanuni selahiyetinden korkmaktan ziyade onun bilgisine, rütbe, makamına, şahsına karşı duyulan saygı ve sevgiden ileri geldiğine, astın bütün hal ve hareketlerinde, her yer ve zamanda göze çarpmalıdır. Bakışlarında parlamalıdır." Bu maddeye getirilen eleştiri, itaatin 'gönül isteğiyle' yapılması şartı olarak gösteriliyor.

Bir de bakışları parlamalıdır' şartı çok da çağdaş bir durum olarak görülmüyor.

'Üst asttan hep mi bilgili olur?'

Madde 5'te, "Her astın amirlerinin daha bilgili ve tecrübeli olduğuna, Silahlı Kuvvetler'e ve memlekete daha fazla hizmeti bulunduğuna ve kendi hakkında daima iyi düşünür olduğuna itimat etmesi ve korunduğuna emin olması lazımdır" deniliyor. Burada ise yeni mezun bir teğmenin, 20 yıllık tecrübeli bir kıdemli başçavuştan daha bilgili olduğuna itimat edilmesi sonucunun çıkması ve hatta bundan emin olunması eleştiriliyor.  Madde 7'de, "Üstlerin; asker, şahsi şeref ve haysiyetlerine dokunacak sözler söylemek, nerede olursa olsun çekiştirmek, şahsiyetlerini hor ve hakir görmek gibi teşebbüslerin; Silahlı Kuvvetler'in disiplin ruhuna asla uygun olmayan çok fena haller olduğunu ve bunların hiçbir zaman cezasız kalmayacağını her askerin bilmesi lazım" ifadesi yer alıyor. Astsubaylar ise burada üstlerin bu fiilleri yaptığında ceza almadığım söylüyor. Madde 8'de, "Ast, amirin her emrini bütün tahammül kuvvetini, sarf ederek istekle ve tam zamanında yapmağa mecburdur. Bundan başka gerek vazife sırasında ve gerekse vazife dışında amirlerine yardım etmek de her astın borcudur" kuralı var. Bu maddeki "vazife dışı" yaklaşımının ucunun açık olduğu ve özel hayata müdahale olduğu sonucu çıkarılıyor.

Gözüne istekle bakmak...

Madde 9'da, "Astlar, amirlerinin yanında her vakit dikkatli bulunurlar ve bir hizmet sırasında verilecek emirleri yapmaya hazır olduklarım göstermek için amirlerinin gözüne istekle bakmalıdırlar" hükmü var. Profesyonel yaşamda,"Gözüne istekle bakmak" zorunluluğu olması doğru bulunmuyor. Madde 18'deyse, "Amirler maiyetini sevgi ve samimiyet uyandırması itibarıyla soyadlarıyla da çağırabilirler" denilmesine karşın, genç bir teğmenin 40 yaşındaki bir başçavuşa ismiyle hitap ettiğinin görüldüğü belirtiliyor. Madde 20'deki, "Amirler, maiyetlerinin ruhlarına hakim olmalıdır" ifadesinin de çok sağlıklı olmadığı belirtiliyor.

Subaylara at yetiştirme hakkı

Eleştiri konusu olan diğer maddeler ise şöyle belirtiliyor: Madde 140:"Gazinolarda camekan önünde oturan ast, dışarıda bir üstün geçtiğini görürse toparlanarak başla selam verir. Sokaktan geçen ast, bir gazinoda camekan önünde bir üstün oturduğunu görürse elle selamlayarak geçer."Madde 73: "Subayların zati binekleri askeri veteriner hekimler tarafından parasız olarak muayene ve tedavi edilir. Bunların gerek hayvan hastanelerinde ve gerekse sivil veteriner hekimler tarafından tedavi edilmeleri halinde yem, ilaç, yer ve malzeme masrafları Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenir." Madde 143: "Ast, üste her yerde yol vermeye, umumi ulaştırma vasıtaları içinde yer vermeye ve kolaylık göstermeğe çalışır. Bunun için mümkün oldukça yerin ve yolun müsait kısmı üste terk edilmelidir. Merdivenler ve dar geçitler gibi yerlerde astlar durarak üstlerini selâmlar, yol verirler." Madde 155: "Kahve, gazino, sinema ve san- buna benzer umumi yerlerde bulunurken subay, askeri memur ve astsubaylar içeriye girince kahve küçük ise erbaş ve erlerin hepsi birden, büyük ise üst önlerinden geçerken kalkarak, her biri esas duruşta başlarıyla üstü selamlarlar. Madde 344:Hayvanlara bakan astsubay erbaş ve erler; veterinerin bulunmadığında yadahayvanlarıyla bir vazifeye gittikleri zaman hastalanacak hayvanlara yapılması lazım olan tedbirleri bilmeli ve yapabilmelidir. Hayvan hastalıklarına ait alametleri bümeleri lazımdır."

TEMAD'ın eleştirisi

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Ahmet Keser, ana sorunun kanun ve uygulamaların genel hukuk kurallarına uygun hale getirilmemesi olduğunu söylüyor. TEMAD Başkanı şöyle devam ediyor: "Anayasa Madde 128'de; 'Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri, diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır' Biz de devlet görevlisiysek bu hükümlere tabii olmak istiyoruz. Türk Ceza Kanunu 2'nci maddesinde; 'Kanunim açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.' Fakat temel yasalara aykırı askeri mevzuat hükümleri vardır."

MAAŞ YETMİYOR PAZARDA ÇALIŞIYORUM

Emekli Hava Astsubayı Cengiz Bayram da bir aile dramı anlatıyor:" 1300 lira maaş alıyorum. 2 çocuğum var üniversitede  okuyor. Birini zar zor evlendirdim, daha düğün borçlarını bitiremedim. Mecburen bankalardan kredi çektim ödemekte zorlanıyorum. İkinci çocuğum da üniversitede okuyor. Cep harçlığı verirken zorlanıyorum. İnsanca bir yaşamdan geçtik  zaruri ihtiyaçlarımızı bile zor karşılıyoruz. Hiçbir emekli astsubay yoktur ki emekli olduktan sonra bir iş bulup çalışmasın. Yoksa geçinemez, ben de çalışıyorum. Pazarda bir yakınımın yanında günlük 20 lira alıyorum. O da ayda 14 gün. Yetiyor mu? Hayır ama günü kurtarıyoruz. İnsanca yaşamayı unuttuk, sosyal hayatımız neredeyse sıfır. Pazarda kendi meslektaşlarımı görüyorum. Biraz utanıyorum, 'Ama namusumla çalışıyorum' diye kendimi avutuyorum. Eşim ve çocuklarım halime üzülüyor. Onlara layık bir koca, baba olamamaktan utanıyorum.

'FERYADIMIZI DUYUN' 

Yıllardır maaşların iyileştirileceği hayalleriyle uyutulduk, halen daha umut etmekten başka çaremiz yok. Başımızdaki siyasilerin feryadımızı duymasını istiyoruz. Subay ve astsubay arasındaki gelir uçurumunun bir nebze olsun kapatılması tek arzumuz. Paraya en fazla ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz, ya çocuklarımız üniversitede okuyor yada evlilik çağları geliyor. Maaşı yetmeyince de çareyi intiharda bulan birçok meslektaşım var. Bulunduğum ilde 2 ay önce üniversiteyi bitiren çocuğunu evlendiremediği için bir emekli astsubay kardeşimiz intihar etti. Ne yazık ki tek sebep ekonomikti."

‘BENİ SUBAY YAPMADILAR’

Emekli Deniz Astsubayı Ali Kalaycı anlatıyor "Meslektaşlarımız artık daha bilgili ve donanımlı. Yüksek okul ve üniversite okuyorlar, yüksek lisans vedoktora yapıyorlar. Bunun; ülkemiz, Silahlı Kuvvetlerimiz ve meslektaşlarımız için çok önemli bir gelişme olduğu şüphesizdir. Mesleğimle ilgili çok kursu dereceyle bitirdim, 20'nin üzerinde üstün basan ve takdirname aldım, iktisat fakültesi mezunuyum. Askeri Personel Kanunu'nun 25. Maddesi, 'Kendi nam ve hesabına 4 yıllık fakülte veya yüksek okul bitirenler subay sınıfına geçirilirler' der. Der ama uygulamada bin bir güçlük çıkartılır,'Kadro yok' denir. Benim sınıfım İkmal. Kendi sınıfımla ilgili bir fakülteyi birdim ama maalesef dikkate alınmadı. 1’nci derecenin 1’nci kademesinden maaş alıyorum. Maaşım 1715 TL. 28 yıl hizmet süresi ve 18 yıl eğitimin karşılığı bu.."

 

Saygıdeğer Meslektaşlarımız

TSK'nın olmazsa olmazı DİSİPLİN'in tarifinde "ast'ın ve üst'ün hukukuna riayet" ilkesi vardır. Ancak, bu ilke kağıt üzerinde kalmakta, kast sistemi ile disiplini sağlamaktan ziyade, astların sorgulamasını engellemek ve onları baskı altında tutmak için âmir keyfiyetine bırakılan cezalar uygulanmaktadır!

AİHM'de "şahsi hürriyet ancak hakim kararı ile kısıtlanabilir" kararı verilmesi, Türkiye'yi bir çok kez bu konuda mahkum etmesine rağmen bu gerekçeye dayandırıldığı bildirilen yeni DİSİPLİN CEZA YASASI'nda hukukun üstünlüğünü hiçe sayan yeni düzenlemelerle eskiyi aratan bir yasa teklifi meclise sunulmuş ve gündeme alınmıştır.

Hiç kimse emeklileri ilgilendirmiyor gerekçesi ile bizi buna karşı çıkmaktan alıkoyamaz. Bizler, bu hukuksuzlukların acılarını çektik diye görevdeki meslektaşlarımızın da çekmelerine seyirci kalamayız. Kaldı ki bizler, emekli olduktan sonra SEFER GÖREV EMRİ alıyoruz. Her an göreve çağırıp bu yasa dışı ceza uygulamasına tabi olabiliriz. Haksızlığa, hukuksuzluğa sessiz kalmak ona ortak olmaktır. Bu nedenle metini Genelkurmay Başkanlığına, tüm milletvekillerine ve diğer yetkililere göndermek için adınızı, soyadınızı (uygun görenler adının yanına TC.kimlik numaralarını yazabilirler) yazıp GÖNDER tuşuna basınız ve bu adaletsizliğe karşı görevinizi yapınız.

Saygılarımızla.

E.ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU

Sayın Milletvekillerimiz ve yetkililer;

AİHM, mevcut TSK disiplin kanunundaki göz ve oda hapsi cezalarını "şahsi hürriyet ancak hakim kararı ile kısıtlanabilir" kararı ile Türkiye'yi müteaddit defalar tazminata mahkum etmesine rağmen bu husus gerekçe gösterilerek sözde yasada değişiklik getiren teklifte cezaların ismi değiştirilerek daha ağır müeyyidelerle hukuksuzluğun devamı amaçlanmıştır.

Kast sistemini yasalaştıran Yüksek Askeri Şûra'nın hukuksuzlukla askeri personeli TSK’dan ayıran gücü, yeni “TSK Disiplin Mahkemeleri Kanun Taslağı” ile Disiplin Kurullarına devrediliyor.

Hukuksuzluğun yasalaştırılmaya çalışıldığı düzenlemeleri kabul edilemez buluyoruz.

Yasa teklifinin red edilerek, geniş bir katılımla "hukukun üstünlüğü" ilkesine göre yeniden hazırlanmasının teminini saygılarımla arz ederim.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUN TASARISINA İTİRAZLARIMIZ

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Tasarısı” adı altında TBMM Başkanlığı’ na sunulan mevzuat hakkında, bir dönemin muvazzaf astsubayları ve halen aynı camianın temsilcisi sivil toplum örgütü olmamız sebebiyle yaptığımız incelemelerde ve gerek halen muvazzaf olarak TSK'nde göreve devam eden ve gerekse emekli üyelerimiz ile yaptığımız istişare neticesinde, tasarının aşağıya alıntı yapılan bir kısım maddelerinin, evrensel ceza hukuku yasaları ve Uluslararası İnsan Haklarına ilişkin metinlere uygun olmadığı ve bu haliyle TSK'nde disiplin anlayışının süregelen yanlışlarını düzeltmeye yeterli olamayacağı, aksine âmir, üst ve ast arasındaki saygı ve sevgi ortamını zedeleyeceği, TSK’nden ayırma işlemlerine esas idari takdir yetkisinin genişletilmesi suretiyle personelin aidiyet duygusunu zedeleyici nitelikte düzenlemelere yer verildiği tespit edilmiştir.

Bu sebepler ve aşağıda açıklanan gerekçeler dikkate alındığında; TSK Disiplin Hukuku’ nun yazılı kaynaklarından olup 1930 yılından bu yana yürürlükte olan 1632 sayılı “Askeri Ceza Kanunu” ve 1964 yılından bu yana yürürlükte olan “Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanun” un lafzından kaynaklanan ve ülkemizin AİHM nezdinde defalarca kez ve on binlerce euro tazminata mahkum edilmesi ve Avrupa Birliği ve Evrensel Çağdaş Ceza Hukuk Sistemi karşısında kaybettiği prestijin tekrar kazanılmasını ve iç hukukta yargı birliğini sağlamayacağı gibi düzenlemenin doğrudan muhatabı olan TSK personeli arasında da birlik ve beraberlik ile aidiyet duygusunu zedeleyici nitelikte olduğu; TSK'nin kurumsal yapısını da olumsuz yöne etkileyeceği değerlendirilmektedir. Nitekim;

 1. Tasarının 1 nci maddesinde; “TSK nde etkin bir disiplin sisteminin tesisi, muhafazası ve idamesinin” amaç edinildiği açıklanmıştır. Ancak; tasarıya bakıldığında, disiplinin amir ve üst konumundaki personele, astları konumundaki personel üzerinde geniş tahakküm ve özgürlüğü bağlayıcı cezalandırma yetkisi vermek suretiyle sağlanabileceği anlayışının hakim olduğu anlaşılmaktadır. En başta sorgulanması gereken husus, disiplinin katı kurallar ve kişi özgürlüğüne yapılan müdahalelerle mi yoksa astın ve üstün hukukuna riayet ile mi sağlanabileceğinin araştırılmasıdır. 50 yıldan fazla süredir uygulanan disiplin mevzuatının da aynı doğrultuda düzenlendiği ve disiplin amirlerinin kişi özgürlüğünü kısıtlayan yetkilerle donatıldığı ve bu sebeple disiplinin tesisine olumlu etkisinin olmadığı anlaşılmıştır ki yeni bir disiplin tasarısı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu yeni tasarıda da aynı yetkiler ile disiplinin etkin bir şekilde sağlanabileceği düşüncesi, önceki düzenlemeden kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılamayacağının göstergesidir. Yeni tasarıda, asıl amacın sadece ülkemizin AİHM nezdinde amirlerce verilen “oda hapsi” cezalarının kaldırılması ve bu anlamda ülkemizin tazminata mahkum edilmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı, bunun dışındaki düzenlemelerin ise mevcut disiplin durumuna olumlu etkisinin olmayacağı, aksine amir ile ast arasındaki sevgi, saygı ve muhabbete dayalı disiplin ortamını sağlamaya yeterli olmayacağı açıkça anlaşılmaktadır.
 2. Tasarının 4 ncü maddesi ile genel ceza hukuku kurallarına uygun düzenleme yapılarak, suçta ve cezada kanunilik ve içtima kurallarına yer verilmekte ise de; maddenin 4 ncü fıkrasındaki “Bir fiilin diğer kanunlar kapsamında idari yaptırıma bağlanmış olması, aynı fiile bu Kanun kapsamında disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez” şeklindeki hükümle, ceza hukukunun bu genel ve evrensel ilkelerine aykırı bir düzenleme yapılmıştır. Bu fıkra ile keyfiliğin önü açılmış ve suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı bir şekilde disiplin cezası vermeye yetkili makamlara yeni suç ve cezalar ihdas etme imkanı tanınmıştır.
 3. Keza; tasarının 5 nci maddesindeki “Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, disiplin cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesini engellemez” şeklindeki düzenleme de, Suçta ve Cezada Kanunilik ilkesinin ihlali niteliğindedir. Kişinin işlediği iddia edilen bir suçun disiplin mevzuatında yazılı düzenlemelerden birinin ihlalini doğurması durumunda yetkili amir tarafından disiplin cezası ile tecziyesi, disiplin suçlarını oluşturan eylemlerin hiçbir yazılı düzenlemede bulunmayan ve tanımlanamayan eylemlerin personel tarafından işlenmesi ve bunun disiplini önemli derecede etkilediği düşüncesinden kaynaklanabilir. Fakat; eylemin adli soruşturmaya ve kovuşturmaya konu edilmesi, personelin eyleminin bir başka ceza yasasında tanımlanan ve suç teşkil eden fiili işlediği anlamına gelmektedir. Bu durumda, suçu tespit edecek ve cezalandırma yoluna gidebilecek olan makam adli soruşturma ve kovuşturma makamları olmalıdır. Soruşturma makamının “kovuşturmaya yer olmadığı” şeklindeki veya kovuşturma makamının da “beraat” gibi bir kararının anlamı, isnat edilen fiilin şüpheli veya sanık tarafından işlenmediği veya eylemin diğer sebeplerle cezalandırma şartlarının bulunmadığı anlamına gelmektedir. Bu nitelikteki kararlara rağmen, disiplin cezası vermeye yetkili amir tarafından, ayrıca disiplin cezası verilmesine imkan tanıyan bu düzenlemenin kabulü mümkün değildir ve keyfiliğe sebebiyet verebilecektir. Disiplin cezalarının personelin TSK nden çıkarılmasına kadar önemli etkilerinin olduğu dikkate alındığında, ağır mağduriyetlere sebebiyet verebilecek yönde keyfiliklere tasarıda yer verilmemelidir.
 4. Tasarının 6 ncı maddesi ile, disiplin cezası vermeye yetkili kişilerin bu yetkilerini kullanırken, takdir hakkını gerekçeli olarak kullanması ve ölçülülük, orantılılık, adalet ve hakkaniyet ilkelerine riayet etmek suretiyle ceza verilmesi anlayışının getirilmesi, keyfi ve hiçbir gerekçesi olmaksızın ve muhatabın savunmasını gerekçesiz olarak reddeden ve cezalandıran anlayışın önüne geçmek bakımından isabetli olmakla birlikte;

  Devam eden 7 nci maddede “disiplin soruşturmasının, soruşturmacılar vasıtasıyla ya da şahsen yapılabileceği ve disiplin soruşturmacısı olarak tek bir kişi görevlendirilebileceği gibi en az üç kişiden oluşan bir heyet de görevlendirilebileceği” şeklindeki takdire bırakılan hususlar, tasarının 6 ncı maddesindeki keyfiliğin önüne geçmeye yönelik düzenleme ile çelişmektedir. Her halukarda, bir disiplin amirinin disiplin suçu teşkil eden personel davranışını tespit etmesi durumunda, soruşturmacı heyet teşkil etmesi ve bu heyetin düşüncesi ve tespiti doğrultusunda ceza verip vermeme hususunda karar vermesi, takdir hakkının hukuka uygun kullanılması ve keyfiliği önleyici uygulamaların önüne geçilmesi bakımından önemlidir. Bu sebeple, 7 nci maddede geçen “şahsen” ibaresinin tasarı metninden çıkartılması ve her türlü disiplin soruşturmasının heyet marifetiyle yapılması ve heyetin de suçu işlediği iddia edilen personelin rütbesine uygun olarak subay, astsubay, uzman erbaş, erbaş ve erlerden teşkil edecek en az 3 kişiden oluşturulması gerekmektedir. Amirin tek başına disiplin soruşturması yapabilmesi keyfiliğin önüne geçemeyeceği gibi, amirin sadece emri altındaki personelden soruşturmacı tayin etmesi de aynı neticeyi doğuracaktır. Bu sebeple, mümkün olduğunca, suç işleyenin doğrudan amiri olmayan ve disiplin amirinin de doğrudan emri altında olmayan personelden soruşturma heyeti teşkil edilmesi hakkaniyete uygun bir soruşturmayı sağlayacaktır. Bunun gibi, disiplin suçu işlediği iddia edilen personel ile aynı statüde ve o’nun  görevi itibariyle aynı durumunu bilen personelden de en az bir kişinin soruşturmacı heyete dahil edilmesi, objektif cezalandırmayı sağlayabilmek ve otokontrolü de sağlamak bakımından önemli bir çözüm tarzı olacaktır.

  Bu anlayışın hakim olması ve amirlerin tek başına alacakları kararla disiplin cezası verme yetkilerinin kaldırılması, her durumda soruşturmacı bir heyet teşkil edilmesi, disiplin suçu işleyenin de daha sonraki görev anlayışı ve aidiyet duygusu ile suça meyilini önleyeceğinden, tasarının hiçbir yerinde tek başına cezalandırma yetkisi bulunmamalıdır. Disiplin mevzuatı ancak bu şekilde, kolektif bir soruşturma sonucunda cezalandırma yetkisini zorunlu kıldığı kadar hakkaniyete ve adalete uygun olabilecektir.

  Aynı esaslar dahilinde yapılan soruşturma neticesinde, disiplin amirinin ceza verip vermemekte takdir hakkının olduğu ve gerek görmediği takdirde ve gerekçeli olmak kaydıyla disiplin cezası vermekten vazgeçebileceği de düzenlemeye dahil edilmelidir.
 5. Tasarının 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasında düzenlenen “bu Kanunda belirlenmiş olan disiplinsizliklere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara, eylemleri adli veya askeri suç teşkil etse dahi aynı neviden disiplin cezaları verilebilir” hükmü, yukarıda açıklananlar gibi disiplin amirine sınırsız bir takdir hakkı tanımış olacaktır. Zira, disiplin tecavüzlerinin “hiçbir kanunda tanımlanmamış eylemler” olduğu ve bu suretle disiplin amirlerine cezalandırma yetkisinin tanındığı bilinmektedir. Bu durumda, bir personelin eyleminin adli veya askeri ceza kanunlarında tanımlanan bir suça vücut vermesi durumunda, disiplin amirinin yetkisinin sadece soruşturmayı yapmak ve adli veya askeri makamlara göndermekten ibaret olması gerekmektedir.
 6. Yine, tasarının 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrası (d) bendinde “Bu Kanuna göre cezalandırılması zorunlu olan bir disiplinsizlik bilinmesine rağmen kendinden önceki disiplin amirleri tarafından cezasız bırakılmışsa” şeklindeki düzenleme ile tasarının 14 ncü maddesi ile çelişkiye düşülmüştür. Zira; tasarının 14 ncü maddesi (3)ncü fıkrasında “Disiplin amirleri, uyarma, kınama ve hizmete kısmi süreli devam cezalarını gerektiren disiplinsizliklerinden dolayı personeline disiplin cezası vermeyebilir” şeklinde bir takdir hakkı ile donatılmış olmasına karşın, disiplin amirinin bu takdir hakkını ortadan kaldıracak şekilde sonraki disiplin amirine cezalandırma yetkisi verilmiş olması yasanın lafzı ile ruhuna da aykırıdır.
 7. Tasarının 10 ncu maddesi ile, disiplin amirine sınırsız bir yetki tanınmakta ve disiplin amirinin takdir hakkına dayalı olarak personele bir nevi cezalandırma niteliğinde ilave görev ve sorumlulukların verilebileceğinden bahsedilmektedir. Oysa ki; disiplin tecavüzü bir nevi hukuka aykırı eylemin karşılığıdır. İlave görev ve sorumluluklar ise hizmete ilişkin hususlar ile alakalı olup görev ve sorumlulukların cezalandırma amacıyla kullanılabilmesi, hizmette verimliliği düşüren ve göreve olan bağlılığı azaltan bir durumdur. Görev ile cezalandırma sistemi hiçbir disiplin mevzuatında yer almayan bir sistemdir. Yine; aynı maddenin 1 nci bendinde, amirin eleştirmesi ile sözlü veya yazılı olarak uyarmasının disiplin cezası sayılamayacağı belirtilirken, bu eleştiri ve uyarının mahiyetinin kesin çizgilerle belirlenmemiş olması da yine keyfi davranışlara sebebiyet verebilecek ve sınırın aşılması suretiyle kişilik haklarını zedeleyebilecek nitelikte bir düzenlemedir. Bu sebeple; bu madde hükmü tasarıdan çıkartılmalı, keyfi uygulamalara sebebiyet verilmemelidir.
 8. Tasarının 12 nci maddesinin (5) nci fıkrasında tanımlanan “Hizmet yerini terk etmeme cezası” nın disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilebileceği düzenlemesi hatalıdır. Bu tür özgürlüğü bağlayıcı cezaların disiplin amirleri tarafından verilmesi AİHM kararlarına da aykırılık teşkil etmektedir. Bu cezanın disiplin amirince verilebilecek süresinin, disiplin kurullarında tanınan yetkiden daha kısa süreli tutulması ise, özgürlüğü bağlayıcı nitelikte olması nedeniyle bir anlam ifade etmemektedir. 11 nci maddenin disiplin amirine tanıdığı yetkilerden kısa süreli de olsa özgürlüğü bağlayıcı nitelikteki yaptırımların tümünün disiplin kurulları tarafından verilmesi yasanın amacına daha uygun düşmektedir
 9. Tasarıda oda hapsi cezasının, barış zamanında tek bir istisna haricinde kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Bu istisna; karasuları dışında işlenen disiplinsizlikler kapsamında oda hapsi cezasının verilmesine imkan tanımasıdır. Bu hususun da kabulü mümkün değildir. Çünkü; AİHM kararlarından açıkça anlaşılacağı gibi, oda hapsi cezalarının adil yargılanma ve güvenlik haklarını ihlal ettiği, bu tür özgürlüğü bağlayıcı cezaların bağımsız ve tarafsız mahkemelerce verilmesinin gerekliliği yönündeki kararlar dikkate alındığında, bu tür cezaların disiplin mevzuatından tamamen kaldırılması ve bu tür cezalara sebebiyet verecek eylemlerin askeri veya adli yargı mercilerince kullanılması gerektiği kabul edilmelidir.
 10. Tasarının 13 ncü maddesinde; Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası ve usulü düzenlenmiştir. Bu düzenleme, mevcut ayırma işlemlerinden daha da vahim bir düzenlemeyi içermektedir. Nitekim; mevcut durumda Subay Sicil Yönetmeliğinin 92 ve Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 61 nci maddesi uyarınca başlatılan ayırma işlemleri, uygulamada çok büyük sakıncalara neden olmakta idi. Nitekim; aynı düzenleme YAŞ kararı ile de personelin ilişiğinin kesilmesine imkan tanımakta iken bu kez bakan onayı dahi gerekmeksizin, Kuvvet Komutanlıkları bünyesinde başlatılan işlemlerle personelin TSK nden ayrılmasına karar verilebilir hale getirilmiştir. Bu düzenleme, mevcut haliyle dahi bir çok karışıklığa sebebiyet vermekte ve maalesef kararın iptali maksadıyla müracaat edilebilecek yargı organı olan AYİM in de idare lehine verdiği kararlar ile hukuka aykırılığın boyutunu ve kişilerin mağduriyetini önleyemezken, son düzenleme ile kuvvet komutanlıkları bünyesinde oluşturulan kurullar aracılığı ile ve hatta bakan onayı dahi gerekmeksizin Kuvvet Komutanı ve Genelkurmay Başkanı onayı ile personelin TSK nden ilişiğinin kesilmesine imkan verecek tarzda düzenlenmesi kabul edilir gibi değildir.  Bilindiği gibi, TSK nde amir ve emir mekanizmaları, kayıtsız ve şartsız itaati emretmektedir. Mevcut durumda, personelin disiplin amiri, personel hakkında ayırmayı gerektiren bir disiplin durumu olmadığını düşünmesine rağmen, kuvvet komutanlıkları tarafından verilen emirler ile personel hakkında emirle ve TSK dan Ayırmayı Gerektirir nitelikte sicil belgeleri düzenleyebilmektedir. Disiplin ve sicil amiri, personelinden ne kadar memnun olsa da, verilen emir üzerine ayırma nitelikli sicil belgesi tanzim edebilmekte ve bu hususun ilgili kuvvet komutanlıklarında oluşturulan kurullarda görüşülmesi ile de personel hakkında ayırma işlemi yapılabilmektedir. Bir dönem bu işlemler Yargı Denetime kapalı YAŞ kararları ile yapılmış ve neticede bu durumun hukuka aykırılığı anlaşılarak TSK Personel Kanunu’ na geçici 32 nci madde eklenmek suretiyle, YAŞ kararlarının yargısal denetiminin önü açılmıştır. Ancak; şu an getirilmek istenen TSK Disiplin Hukuku’ nda daha vahim bir durumla karşılaşılmaktadır. Son tasarı ile bakan onayını dahi ortadan kaldıracak nitelikte ve tamamen Yüksek Disiplin Kurulu adıyla kurulan komisyonların takdir yetkisine bağlı olarak, hiçbir yargı kararına dahi ihtiyaç duyulmaksızın personelin TSK nden ilişiğinin kesilebilmesine zemin hazırlanmaktadır.

  Dikkat edildiğinde; üç farklı yöntemle personelin TSK nden ilişiği kesilebilmektedir. Bunlar; ayırma cezası verilecek personelin disiplin amirlerince başlatılan işlem, ikincisi doğrudan Yüksek Disiplin Kurulunca başlatılacak işlem ve son yöntem ise doğrudan Genelkurmay Başkanı tarafından başlatılacak işlem olarak öngörülmüştür. Her üç yöntemde de personel hakkında düzenlenecek olan belgelerin Yüksek Disiplin Kurulu diye adlandırılan kurula gönderilmesi ve bu kurulun kararı ve Kuvvet Komutanı onayı dışında başka bir makamın onayına gerek kalmaksızın ilişiğinin kesilmesi öngörülmüştür.

  Ayırma işlemlerinin tamamen mahkeme kararlarına dayalı olarak tesis edilmesi gerektiği ve bu işlemin disiplin kurullarına bırakılmaması yönündeki düşüncelerimizi tekrarlamakla birlikte; düzenlemeye göre disiplin amirleri tarafından işlemin başlatılması durumunda disiplin amirince personelin savunmasının alınması ve yine Yüksek Disiplin Kurulları tarafından işlemin başlatılması durumunda personelin yazılı veya sözlü savunmasının alınmasının zorunlu olması ve kurul toplantısında personelin hazır bulunmak suretiyle sözlü veya yazılı savunmada bulunabilmesi yönündeki düzenlemeler önemli ise de bunun bir zorunluluk olması ve personelin bu kurul önünde yapacağı savunmada bir müdafiin hukuki yardımından yararlanabilme imkanına sahip olabilmesi de düzenlemeye dahil edilmelidir. Çünkü; TSK personeli olan kişinin kendisinden kademelerce üst daire başkanları ve generallerden oluşan kurul önünde baskı altında kalabileceği ve sağlıklı savunma yapamayacağı veya bu imkandan mahrum bırakılabileceği de dikkate alınmak ve ayırma işlemi sonrasında bu işlemin iptali maksadıyla AYİM nezdinde ikame edilecek davada da dikkate alınmak maksadıyla, personelin Yüksek Disiplin Kurulu önündeki savunmasının ve müdafiinin beyanlarının karşısında kurulun aldığı kararların hukuka uygunluk denetiminin yapılması ancak bu durumda mümkün olabilecektir. Bu sebeple; Yüksek Disiplin Kurulunda Personelin Müdafii bulundurma imkanı ve tüm savunma ve beyanların tutanağa bağlanması ve neticenin de gerekçeli olarak karar altına alınması suretiyle gerekirse personelin ilişiğinin kesilmesine karar verilmesi şeklinde düzenleme yapılması hukuka ve hakkaniyete uygun düzenleme olacaktır.

  Bununla birlikte; personelin sıralı disiplin amirleri tarafından başlatılan işlemden bağımsız olarak, Genelkurmay Başkanlığı veya Kuvvet Komutanlıkları tarafından başlatılan işlemlere de son verilmesi gerekmektedir. Özellikle, son dönemlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı tarafından personelin özel hayatının ihlali ve bu yönde hukuka aykırı delil toplanması suretiyle, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar ile TCK ve CMK nun hukuka aykırı delil elde etme ve kişilerin özel hayatlarının ihlaline dayalı ve hukuka aykırı olarak elde edilen delillerle, bir çok personelin sorguya alındığı, zor durumda bırakılarak ifade vermeye zorlandığı ve neticede ilişiklerinin kesildiğine tanık olunmaktadır. Son 2 aylık dönemde bu yöntemle Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli Subay ve Astsubaylardan 150 ye yakınının ilişiği kesilmiştir. Bunlardan bir çoğu, kişilerin özel hayatlarının gizliliği ilkesine aykırı olarak delil elde etme ve kişileri baskı altına alma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Sonucunda da, kamuoyunu günlerce meşgul eden ve neticede Meclis araştırmasına dahi konu edilen Nazlı Üsteğmenin intiharı ile sonuçlanan ayırma işlemleri sıklıkla yapılmaktadır. Keza; Malatya 2.Ordu Askeri Mahkemesi nezdinde de bu tür sorguyu yapan Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı Personeli hakkında kovuşturma da başlatılmıştır. Dolayısıyla; idare kendi personelini aradığı en iyi niteliklerde göreve kabul ve devam yönünde ne kadar haklı ise de, bu sonucu hukuka aykırı delil elde etme yöntemi ve personelin hukuka aykırı sorgu yöntemleri ile ilişiğinin kesilmesi ile elde edememelidir. Bu doğrultuda, tasarının TSK nden ayırma cezasına ilişkin hükümleri tam bir şeffaflık içerisinde ve ilgili personelin bu kurul karşısında müdafiden faydalanma imkanları da tanınmak suretiyle yerine getirilmesine yönelik düzenlemeler önem arz etmektedir.
 11. Tasarının 20 nci maddesinde “Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler” hali düzenlenmiştir. Bu disiplinsizlik hallerinden aşırı borçlanmak hususu, kişinin geliri ve mal varlığı ile orantılı olmayacak şekilde aşırı borçlanmayı ifade etmelidir. Kişinin mal varlığı ve borçlanmayı gerektiren somut durumları ile borcunu ödeme yolunda gösterdiği iyi niyet kurallarına uygun davranışları dikkate alınmaksızın salt aşırı borçlanma nedenine dayalı olarak ilişiğinin kesilmesi kişilerin mağduriyetine neden olabileceği gibi borcun hiç ödenememesine de sebebiyet verebileceğinden dikkatli uygulanması ve yasa ile ayrıntılı düzenlemeyi gerektiren bir durumdur.

  Ahlaki zayıflık” gerekçesinin de kesin çizgilerle belirlenmesi ve kişinin görevi esnasında veya meslektaşları ile ilişkilerinde sahip olduğu ahlaki değerler ve bekâr bir personelin yaşam tarzına ilişkin hususlar konusunda ayırt edici düzenlemelere yer verilmesi gerekmektedir. Yine; bu hususlarda elde edilecek delillerin de hukuka uygun olmasına, kişilik haklarını ve özel hayatın gizliliğini zedeleyici nitelikte olmamasına dikkat edilmelidir.

  Hizmete engel davranışlarda bulunmak” ifadesinin sayma yoluyla belirlenmesi ve bu düzenlemenin genel anlamda kullanılmaması gerekmektedir.

  Disiplinsizliği alışkanlık hâline getirmek” hususunun da yine uyarı ve ikazlarla belgelenebilir olması, soyut iddialardan uzak olması gerekmektedir.
 12. Tasarının 21 nci maddesinde “Disiplin ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası verilmesi” hususu düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin disiplin amirleri tarafından verilecek cezalardan ziyade disiplin kurulları ve askeri mahkemelerce verilen cezalara dayandırılması gerekmektedir. Kısaca; disiplin amirlerinin bir takım sübjektif düşüncelere dayanarak cezalandırma işlemi yapabilmeleri mümkündür. Bu cezalara dayanılarak personel hakkında ayırma cezası verilmemeli, disiplin kurulları ve askeri mahkemelerden verilecek cezalar ve ardından yapılacak uyarılara uygun davranış sergilenmemesi durumunda personel hakkında ayırma işlemi tesis edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, birçok personelin mesleki geleceği amirlerinin inisiyatifine bırakılmış olacaktır ki şu an TSK nin profesyonelleşmesi adına atılmış adımlardan biri olan Uzman Erbaş sistemine yeterli müracaatın olmamasının sebebi de budur. Amirler, bir takım sübjektif düşüncelere dayanarak personel hakkında çok kısa sürede 30 gün ve üzeri disiplin cezası vermekte ve bağlı yetki kuralı uyarınca da personelin ilişiği kesilebilmektedir. Bu durumun farkında olan askerliğini yapmış gençler de uzman erbaşlık sistemine sıcak bakmamaktadırlar.
 13. Tasarının Sekizinci Bölümünde 32 nci madde ve devamında Disiplin Kurullarının teşkili ve görevlerinden bahsedilmiştir. Disiplin kurullarının bağımsız hakim sınıfından olmayan başkan ve üyelerle toplanması kabulü mümkün bir düzenleme değildir. Hele hele aynı kıt’ a komutanlığı nezdinde ve kıt’ a komutanının emri altındaki personelin disiplin kurluna başkanlık etmesi ise tamamen hukuka aykırı olup, bu yönde AİHM kararlarının da dikkate alınmadığının açık göstergesidir.

  Disiplin Kurulu tarafından yapılacak soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde, şüpheli veya sanığın bir müdafiin hukuki yardımından faydalanmasına imkan verecek tarzda düzenleme yapılmamış olması da yine evrensel hukuk ilkelerinden olan adil yargılanma ve savunma hakkının ihlali niteliğindedir. Nitekim; hali hazırdaki düzenleme olan 477 sayılı “Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanun” un 25 nci maddesinde müdafii atanmasından bahsedilmekte olmasına rağmen yeni tasarının 37 nci maddesinde bu hususa değinilmemiş olması önemli bir eksiklik ve hukuka aykırılıktır.
 14. Keza;  disiplin cezalarına verilecek cezanın zamanaşımı ile ilgili olarak, disiplin hukukunun bozulan askeri disiplinin muhafazası amacı da dikkate alınmak suretiyle daha kısa zamanaşımı süresine tabi tutulması gerekmesine rağmen, 5 yıl gibi bir üst zamanaşımı süresine tabii tutulması mümkün değildir. Disiplinin zafiyete uğraması nedeniyle, disiplin suçlarına 1 ay sonra ceza verilememesi ve neticede de mevcut haliyle (1) yıl içerisinde cezanın infaz edilmesi gerektiği hususu korunmalıdır.
 15. Tasarının 43 ncü maddesinde “Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezaları ile subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından barış zamanında verilmiş olan aylıktan kesme, hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi cezalarına karşı Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde iptal davası açılabilir“ yönünde düzenleme yapılmıştır. Bu haliyle Uyarma, Kınama ve Hizmete Kısmi Süreli Devam cezalarına ise yargısal denetim yollarının kapatıldığı anlaşılmaktadır. Fakat; Uyarma, Kınama ve Hizmete Kısmi Süreli Devam cezaları da tasarının 48 nci maddesindeki düzenleme ile puanlama sistemine dahil edilmiş bulunmaktadır. Yine; tasarının 21 nci maddesinde “Disiplin Ceza Puanına Bağlı Olarak Ayırma Cezasının Verilmesi” halleri düzenlenmiş olup, bu maddenin (a) bendi ile “en son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde onsekiz disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam oniki defa veya daha fazla disiplin cezası almış olmak” ve “ en son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son beş yıl içinde otuzbeş disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam yirmibeş defa veya daha fazla disiplin cezası almış olmak” hususu düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca puan sistemine dahil olan herhangi bir suçtan belirtilen miktarda ceza almış olmanın ayırmayı gerektireceği açıktır. Bu durumda, tasarının 48 nci maddesindeki puan sistemine dahil edilen uyarma, kınama ve Hizmete Kısmi Süreli Devam cezalarının da ayırma işleminde etkili olacağı açık olduğuna göre, bu cezaların da yargısal denetime tabi tutulmasının hukuk devleti ilkesine uygun olduğu kadar, keyfi işlemlerin de önüne geçilmesine uygun olduğu açıktır. Dolayısıyla; ya bu tür cezalandırmalar puanlama sistemi dışında bırakılmalı ya da bu tür cezalar da diğer cezalar gibi yargısal denetime tabi tutulmalıdır.

Saygılarımla.

 • Yukarıdaki metni göndermek için TIKLAYINIZ!

SAVAŞ SİMİTLİ

Aralık 20, 2012

İzmir doğumlu olan sanatçı bugüne kadar birçok kişisel ve karma sergiye katılmıştır. Sanatçı açmış olduğu tüm sergilerin gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlamış ve bu vakıf tarafından şükran plaketi ile ödüllendirilmiştir. Asker ressam olup aynı zamanda GESAM üyesidir. 2006 yılında kurmuş oluğu Antigone sanat evinde resim çalışmalarını sürdürmektedir. Ressam Savaş SİMİTLİ nin resimlerinde Kübist anlayış tarzının uzantısı olarak yüzeyleri parçalara ayırıp, bütünlüğü bozmadan illisyonist bir anlayış tarzına imza attığı gözlemlenir.

 • İzmir Atatürk Lisesini bitirdikten sonra 1984 yılından itibaren resim çalışmalarına başlamıştır.
 • Asker ressam olup, aynı zamanda GESAM üyesidir.
 • Astsubay olarak görev yaptığı yerleri incelemiş ve uzun süre onları tuvale aktarmıştır.
 • 1996 yılında; halen kullanılmakta olan Jandarma Genel Komutanlığının brövesini tasarlayarak katıldığı  yarışmada birincilik ödülünü almıştır.
 • 1998 yılı OYAK resim yarışmasına katılmış ve eseri sergilemeye değer ödülü almıştır.
 • 1998 yılında Osmaniye Valiliğinin katkısıyla Cumhuriyetin 75. yılı anısına kişisel sergi açmıştır.
 • 2001 yılında Van-Hakkari-Siirt-Şırnak ve Yüksekova'da Mehmetçik Vakfı yararına kişisel sergiler açmıştır.
 • 2004 yılında Jandarma müzesinin kuruluşu aşamasında görev almıştır.
 • 2004 yılında Jandarma adına çıkarılan özel pulun tasarımını yapmıştır.
 • 2005 yılında Anadolu Üniversitesini bitirmiştir.
 • 2000-2002-2004 ve 2006 yıllarında geleneksel olarak düzenlenen Yaşayan Asker Ressamlar sergilerine katılmış ve eserleri katalogda yer almıştır.
 • 2006 yılında Mehmetçik Vakfı yararına İstanbul Askeri Müzesinde kişisel sergi açmıştır
 • 2007 yılında TSK Eğitim Vakfı yararına İstanbul Askeri Müzesinde kişisel sergi açmıştır.
 • Emekli olduktan sonra 2006 yılında Çayyolu'nda Antigone Sanat Evini kurmuş ve çalışmalarına burada devam etmektedir.
 • 2007-2008-2009 yıllarında Design Plaza Kişisel sergiler açmıştır.
 • 2009 Ankart Sanat Buluşmasına katılmıştır.
 • 2010 Artform Sanat Fuarına katılmıştır.
 • 2011 ANSE MDM'de kişisel sergi açmıştır

Sanatçının yurt içi ve yurt dışı bir çok koleksiyonda yapıtları yer almaktadır.

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Yıllardır, önyargılarla tahakküme varan sosyal, ekonomik ve insani haksızlıklarımızı kamuoyu bilmiyordu. Çünkü, kurumumuza saygımızdan kol kırılır yen içinde kalır düşüncesindeydik. Bu kez kanadımızın da kırıldığını görünce özverili arkadaşlarımız ile mücadele ateşini yeniden yakarak sesimizi kamuoyu ve ilgililerle paylaştık.

Ne yazık ki haklılığımız tescil edilmesine rağmen verilen sözler yerine getirilmiyor! Daha önce MSB basına bu konuda açıklamalarda bulundu. Aylar önce MHP milletvekili Sn.Alim IŞIK'ın şimdi de CHP milletvekili Sn.Sena KALELİ'nin 'aşağıdaki' soru önergelerine verilen yanıtlar ne yazıkki sözden ileriye gitmedi.

Açıklamaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu düşünüyoruz. Nitekim bize daha önce destek veren FOX TV proğram yapımcısı Sn.Fatih PORTAKAL  destek talebinde bulunan arkadaşlarımızın mesajlarına verdiği yanıtta bizleri fevkalade üzen "Assubaylarda hiç bir şeyden mutlu olmuyor verilenlerle yetinin ülkenin şartları belli......" tarzında söz kullanmıştır.

NE VERİLDİ DE BİZ MUTLU OLMUYORUZ?

Bizim talebimiz hiç bir zaman imtiyaz ve ayrıcalık değil, adalet, eşitlik ve insan onuruna saygı olmuştur. Artık söz değil icraat istiyoruz. Sesimizi farklı bir şekilde duyurmamızı istiyorlarsa bizler o kararlılığı hiç kimsenin tahmin edemiyeceği bir şekilde gösteririz. Umarız buna gerek kalmadan yeni hak değil, gasp edilen haklarımızı alırız.

Sn.KALELİ'ye verilen yanıtı bilgilerinize ve ileride gerektiğinde bazılarına göstermek için sitemiz arşivine gönderiyoruz.

Saygılarımızla  


 

TASNİF DIŞI

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
ANKARA

28.Kasım.2012

MAİY :2012/7228/Kan. ve Kar.D.Kan Tetkik ve IşI.Ş.(2311)

KONU : Yazılı Soru Önergesi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Bşk.lığının 02 Ekim 2012 tarihli, A.01.0.KKB.0.10.00.00-86735 sayılı ve "Soru Önergesi" konulu yazısı.

İlgi ile, Bursa Milletvekili Sena KALELİ tarafından TBMM Başkanlığına verilen ve Millî Savunma Bakanı tarafından cevap verilmesi talep edilen, 7/10284 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı EK-A'da sunulmuştur.

Arz ederim.

İsmet YILMAZ
Milli Savunma Bakanı

EKİ

EK-A (Yazılı Soru Önergesinin Cevabı)


TASNİF DIŞI EK-A

28.Kasım.2012

MAİY: 2012/7228/Kan. ve Kar.D.Kan Tetkik ve İşl.Ş.(2311)

BURSA MİLLETVEKİLİ SENA KALELİ TARAFINDAN VERİLEN
7/10284 SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

1.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin özlük haklarına yönelik iyileştirmeler; imkânlar dâhilinde, ülke şartları ve askerlik mesleğinin kuralları dikkate alınarak, bir sistem bütünlüğü içinde incelenmekte; Genelkurmay Başkanlığı yetkisindeki düzenlemeler hayata geçirilmekte, diğer konular ilgili makamlara teklif edilmektedir.

2.Çalışmalar, ihtiyaçlar dikkate alınarak, bir bütünlük içerisinde, emekli ve muvazzaf personelin önerileri de dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler neticesinde hazırlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar aşağıda sunulmuştur.

a.Mali Konularda Tamamlanan ve Devam Eden Çalışmalar:
 • (1) Astsubayların Vinci derecenin 4'üncü kademesine yükselebilmesini amaçlayan "6318 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 03 Haziran 2012 tarihinde 28312 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • (2) Son bir yıllık sürede; iç güvenlik harekât (İGH) bölgesindeki personelin tamamı ile diğer bölgelerden makam ve rütbesi itibarıyla taşıdığı sorumluluğu, eğitimi, üstlendiği görevin riski/zorluk derecesi ve personelin ihtisası gibi hususlar da göz önünde bulundurularak seçilen personelin tazminatlarında kısmi artışlar sağlanabilmiştir. Bu kapsamda;

(a) İç güvenlik faaliyeti icra edilen bölgelerde görevli personele verilmekte olan operasyon tazminatı (aylık 567 TL) ile ilgili olarak tazminat verilen personel ve birlik sayısında artış yapılmıştır.

(b) Ayrıca, birinci derece kritik illerde (Hakkari, Şırnak, Siirt, Hatay vb.) görev yapan personele hâlen ödenmekte olan 567 TL operasyon tazminatına ilave olarak astsubayları da kapsayacak şekilde;

 1. Tabur ve aşağı seviyedeki hudut birlikleri, operasyon icra eden tabur ve aşağı seviyedeki birlikler ile ilçe jandarma komutanlıkları ve bağlı karakollardakı personele aylık sabit 677 TL,
 2. Kritik illerde operasyon icra eden diğer birlikler ile havacılık unsurlarına, operasyona iştirak edilen gün ile orantılı olarak günlük 11-43 TL ilave operasyon tazminatı ödenmesine başlanmıştır.

(c) Emsallerine göre daha zorlu şartlarda görev yapanları ve mesleki gelişim için personeli teşvik etmek, mahrumiyet bölgelerinde görev yapanlar ile risk seviyesi yüksek görevlerde bulunanları motive etmek maksadıyla;

 1. Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitimi (AÜKHE) alan astsubaylara,
 2. Belediye sınırları dışındaki jandarma karakol komutanlıklarında görevli personele,
 3. Patlayıcı madde imhası görevinde çalışan personele ilave tazminat verilmesi sağlanmıştır.

(ç) 2629 sayılı Kanun kapsamında; uçucu, paraşütçü, dalgıç, kurbağa adam gibi niteliklere sahip personelin tazminatlarında ortalama %5-20 oranında artış yapılmıştır.

 • (3)MİT, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli gibi emeklilerin maaşlarına 2006 yılında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nda yapılan değişiklikle sağlanan 100 TL iyileştirmenin, makam tazminatı alamayan astsubaylara da yapılması konusunda hazırlanan T.C.Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı 09 Eylül 2012 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir.
 • (4) Birinci dereceden maaş alan astsubaylara görev tazminatı verilmesini öngören 926 sayılı TSK Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı yasalaştırılmak üzere 11 Haziran 2012 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir.
 • (5) 2003 yılı ve öncesi göreve başlamış olan astsubaylarımızın bir üst dereceye intibak işlemlerinin yapılması için hazırlanan 926 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.
 • (6) Gelir seviyesi kısmen düşük olan astsubayların maaşlarına %20 oranında artış yapılması amacıyla TSK Hizmet Tazminatında artış yapılmasına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.
 • (7) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında görevlendirilen astsubaylara, görev yaptıkları her gün için en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarının 1/10'u tutarında (63 TL) ödeme yapılması maksadıyla hazırlanan 926 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.
 • (8) Mevcut durumda lojman tahsis edilmeyen personele her hangi bir tazminat ödenmemektedir. Lojman tahsis edilmeyen TSK personeline, yaklaşık 400 TL artış getirilmesini öngören 926 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı yasalaştırılmak üzere 24 Nisan 2012 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir.
 • (9) Ayrıca, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarda, mal sorumluluğu verilen Bölük/Batarya Astsubay/İkmal Astsubaylarına ödenen tazminatların artırılması planlanmaktadır.
b. Mesleki Gelişime Yönelik Tamamlanan ve Devam Eden Çalışmalar:

TSK'de görev yapan Astsubayların mesleki motivasyonunu yükseltmek, aidiyet duygularını geliştirmek, Kuvvet Komutanlıkları arasında uygulama birliği sağlamak ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde birlik ve beraberlik ile dayanışmayı artırmak maksadı ile;

 • (1) 05 Nisan 2010 tarihinden itibaren, TSK Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitimi (AÜKHE) verilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda;
 • (a) Eğitimi başarıyla bitiren astsubaylara bir yıl kıdem, tazminat ve Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Şerit Rozeti verilmesi sağlanmış,
 • (b) Ayrıca; 20 Mart 2012'den itibaren AÜKHE programına yurt dışı tetkik gezisi ilave edilmiştir.
 • (c) AÜKHE kontenjanları, Kuvvet ihtiyaçları ve On Yıllık Temin ve Tedarik Programı (OYTEP) kadroları dikkate alınarak 128'den 220'ye çıkarılmıştır. Yeni kontenjanlar aşağıda sunulmuştur:

Kontenjanın Kuvvetlere Göre Dağılımı

Kuvveti Eski Kontenjan Yeni Kontenjan
K.K.K.lığı 47 80
Dz.K.K.lığı 18 27
Hv.K.K.lığı 31 52
J.Gn.K.lığı 30 56
S.G.K.lıgı 2 5
Toplam 128 220
 • (2) Yurt dışında yabancı dil eğitimi imkânları artırılarak 2007 yılından itibaren 115 astsubay yurt dışına (ABD, İngiltere vb.) yabancı dil eğitimine gönderilmiştir.
 • (3) 2008 yılından 2012 yılına kadar astsubay yurt dışı sürekli görev (NATO ve ataşelik) kadrolarında % 51, yurt dışı geçici görev kadrolarında ise % 26 artış sağlanmıştır. Yeni NATO Komuta Yapısı kadro görüşmelerinde astsubay kadrolarının artırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir.
 • (4) Astsubayların mesleki motivasyonlarını artırmak maksadıyla, azami %15 olan astsubaylıktan subaylığa geçiş kontenjanı, 2012 yılında %25'e çıkarılmıştır.
 • (5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan muvazzaf subay ve astsubayların yükümlülük süresini günümüz koşullarına uygun hale getirerek kısaltılmasını amaçlayan "6318 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 03 Haziran 2012 tarihinde 28312 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 • (6) Disiplini ve mesleki bilgisiyle emsallerine göre temayüz etmiş lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu astsubayların askeri okulların uygun görülecek öğretmen kadrolarında görevlendirilmelerine imkân sağlamak amacıyla hazırlanan 5044 sayılı Askeri Okullar Öğretmenleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.
 • (7) Bu çalışmalara ilave olarak;
 • (a) Astsubayların atanabilecekleri görevlere ilişkin olarak görev-rütbe hiyerarşisi oluşturmak maksadıyla astsubay kadrolarının Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yeniden düzenlenmesi,
 • (b)  Astsubay statüsündeki personelin, personel yönetim sistemi içinde sorunlarının çözümü ile kurum içi iletişimlerinin sağlıklı ve güvenli bir yapıda yürütülmesine destek olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı astsubay kadrosu ihdas edilmiş ve 16 Temmuz 2012 tarihinde atama yapılmıştır. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilave olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında da kuvvet astsubaylığı uygulaması başlatılmıştır. Bu kapsamda; Genelkurmay Başkanlığı Astsubaylığı ve Kuvvet Astsubaylığı müesseselerine işlerlik kazandırma bakımından, TSK ağındaki kuvvet personel yönetim bilgi sistemleri üzerinde Astsubay İletişim Forumlarının oluşturulması,
 • (c)Belirli bir yaşın üzerinde bulunan personelin temel ve savaş beden eğitimibirlik standartlarını yerine getirme konusunda yaşadığı sıkıntıları gidermek maksadıyla, birlik standartlarının, "Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi" yaş gruplarına benzer şekilde yeniden düzenlenmesi,
 • (ç) Sınıf okullarındaki öğretmen yardımcısı kadroları ile AÜKHEM'deki öğretim elemanı ve öğretim elemanı yardımcısı kadrolarının "öğretmen" unvanı ile değiştirilmesi,
 • (d) Mevcut kadro görevleri ve bu görevlerin gerektirdiği eğitim ihtiyaçları doğrultusunda astsubaylara kuvvet nam ve hesabına lisans tamamlama imkânı verilmesi,
 • (e) Astsubaylara öğrenim kıdemi verilecek lisansüstü eğitim kontenjanları ve ilgili bilimsel dal sayılarının artırılması kapsamında kadroların yeniden incelenmesi,
 • (f) Pilotlar hariç diğer uçuş görevlerinde çalışan personelin bröve kullanma esaslarının MY 53-1 (B) TSK Bröve Yönergesi kapsamında belirlenmesi çalışmalarına devam edilmektedir.
c. Sosyal hakların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar:
 • (1) Hastanelerde statü ayrımı yapılmaması kapsamında;
 • (a) Polikliniklerde uygulanan "muayene öncelik sırası", statü ayrımı gözetilmeksizin randevulu hastalara öncelik verecek şekilde değiştirilmiş,
 • (b) "Hasta Servisleri"nin rütbelere göre değil hastaların cinsiyetlerine ve hastaların durumuna göre ayrılması şeklinde düzenleme yapılmıştır.
 • (2) Tanınmış kişilerin orduevi ve askeri gazinolara girişinde, astsubayların referansı ile tanınmış kişi kartı verilmesi uygulamasına 24 Nisan 2012 tarihinden itibaren başlanmıştır.
 • (3) 20 Nisan 2012 tarihinde "Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklik ile asker kişilerin; karakol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya asayişi temin ve kaçakçılığın men, takip ve tahkiki için görevlendirildiklerinde ya da önleyici, caydırıcı, düzenleyici, koruyucu ve adli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında veya bu görevlerinden dolayı sanık durumuna düşmeleri halinde avukatlık ücretlerinin ödenmesine imkân sağlanmıştır.
 • (4) OYAK Genel Kuruluna, Temsilciler Kurulu tarafından seçilen 20 üyenin 8'i astsubaydır. Ayrıca; Milli Savunma Bakanı, Maliye Bakanı, Sayıştay Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bşk. ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanından oluşan seçim komitesi tarafından OYAK Yönetim Kuruluna bir astsubay seçilmiştir.
 • (5) Disiplin hukukuna ilişkin problem sahalarının değişen ve gelişen günümüz hukuk anlayışına da uygun bir şekilde çözülmesinin gerekli olduğundan hareketle yeni bir Disiplin Kanunu oluşturulmasına yönelik olarak bir çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda; oda ve göz hapsi cezaları, dolayısıyla da Disiplin Ceza ve Tutukevleri kaldırılmış, amirlik görevinin en önemli yetkilerinden birisi olan disiplin cezası verme konusunda sicil verme yetkisi olan bütün astsubaylara ceza verme yetkisi tanınmıştır.
 • (6) İç Hizmet Yönetmeliğinde eski nasıplı astsubaylardan II.Kademeli Kıdemli Başçavuş rütbesinde olanlara verilen nöbet muafiyetinin,
 • (a) Astsubaylıktan subaylığa geçen personel için 23 hizmet yılını, Uzman Jandarma /Uzman Erbaşlıktan astsubaylığa geçen personel için 24 hizmet yılını dolduranlara,
 • (b)Altı yıllık bekleme süresine tabi olan yeni nasıplı astsubaylar için Kıdemli Başçavuş rütbesine ulaşanlara verilmesi şeklindeki İç Hizmet Yönetmeliği değişiklik taslağına ilişkin yasal düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.
 • (7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personelin özlük haklarında yapılan iyileştirmelerin subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için de uygulanmasını amaçlayan "6318 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 03 Haziran 2012 tarihinde 28312 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; eşi doğum yapan, kendisi veya çocuğu evlenen; eşi, anne, baba veya kardeşi vefat eden, bakmakla yükümlü olduğu yakını kaza geçiren veya önemli bir hastalığa yakalanan personele verilecek izin sürelerinin, Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan iyileştirmelere paralel hale getirilmesi sağlanmıştır.
 • (8) TSK personelinin orduevi, askeri gazino, sosyal tesisler ve özel/yerel eğitim merkezlerinden faydalanma şartlarının iyileştirilmesi hususunun incelenmesi devam etmektedir. Buna ilave olarak, subay orduevi olarak hizmet veren Ankara Sıhhiye Orduevinin C motel binası, 09 Ekim 2012 tarihinden itibaren "Astsubay Kısmı" olarak hizmete açılmıştır.

3. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük, sosyal ve eğitim hakları ile ilgili çalışmalar, personel ayırımı gözetilmeksizin bir bütün olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda teklifler, halen görevde bulunan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurların özlük hakları ile bunların emekli maaşlarında iyileştirme yapılmasını içerecek şekilde ihtiyaca göre muhtelif zamanlarda hazırlanmaktadır.

Bilgilerinize sunarım.


İsmet YILMAZ
Milli Savunma Bakanı

Saygıdeğer Meslektaşlarımız

Bizler ülkemiz  değerlerini korumak için gerektiğinde severek ölmeyi göze almış bir mesleğin mensuplarıyız. Görevde iken  asli görevlerimiz dışında ordumuzun birçok sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesinde  assubayların katkıları büyüktür ve takdire şayandır; örneğin yurdumuzun daha yaşanabilir bir hale gelmesi, çöl olmaması konusunda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında bizler bizzat projeleri yürüten kişiler olduk.

Sanayileşmenin getirdiği kirlilikle her geçen gün katledilen dünyamızda yaşanan bu olumsuzluk  bizleri üzmekte, sorumluluk bilincimizi paylaşmaktayız.

Kaldı ki bu dünya ve ülkemiz bizim değil bize büyüklerimiz tarafından evlatlarımıza teslim etmek üzere emanet bırakılmıştır.

Derneğimiz TEMAD  ön yargılarla tahakküme varan sosyal,ekonomik ve insanı haksızlıklarımızı çözme görevinin yanında bu bilinçle birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktadır. Bunlardan biri doğayı kirleten atık yağların yeniden ülke ekonomisine kazandırılmasını ve çevrenin korunmasını sağlayan  atık yağların toplanması projesidir.

Bu proje belirtilen yararların yanı sıra derneğimize maddi katkılar da sağlayacaktır. Meslektaşlarımızdan bu projeye destek olmaları çevre,arkadaş ve dostları yardımı ile büyük tesislerden,otellerden bu projeye destek sağlamalarını istirham ediyor, TEMAD Genel Başkanlığının bu konudaki açıklamasını bilgilerinize sunuyoruz. Saygılarımızla.

 

 

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Sosyal Sorumluluk Projelerine bir yenisi daha ekledi.Hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de çevreyi korumak adına kullanılmış her türlü bitkisel atık yağları topluyor.

Çevreye farkında olmadan karıştırdığımız bu bitkisel atık yağlar bir çok önemli zararlara sebep olmaktadır.Örneğin 1 litre Bitkisel Atık Yağ 1.000.000 litre içme suyun kirlenmesine sebep olmaktadır ayrıca Kanalizasyona karışan yağlar kanalizasyon hatlarında büyük ölçüde tıkanmalara neden olmaktadır.

Bir litre bitkisel atık yağ 1.000.000 litre suyun kirlenmesine neden olmaktadır işte bu yüzden

İşte bu yüzden her türlü konuda kamu yararına hizmet edinmeyi kendine ilke edinmiş olan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği kullanılmış atık bitkisel yağları toplama kararı almıştır.

TEMAD bu sosyal sorumluluk projesini KOLZA GERİKAZANIM TESİSİ ile  ortaklaşa gerçekleştirecektir.Bu konuda gerekli anlaşmalar imzalanmış gerekli olan tüm lisanslar alınmıştır.
(Araç Lisans No: ABY-06-/01) ayrıntı için tıklayınız

TEMAD - KOLZA GERİKAZANIM Tesisi İşbirliği ile Yapılan Bitkisel Yağların Toplanması Faaliyetine Tüm Meslektaşlarımızın Desteğini Bekliyoruz.

Gerekli Her Türlü Bilgiyi 0 507 616 44 33 - 0 533 321 28 78  veya 0 312 433 33 93  numaraları telefon numarasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: http://www.temad.org/haber.php?h=wmyjzjce

 

Değerli Meslektaşlarımız

Yıllardır ön yargılarla tahakküme varan haksızlıklar yaşayan, haklı talepleri ötelenen, hâttâ sicil, tayin ve ceza korkusu ile susturulan assubaylar, "kol kırılır yen içinde kalır dedikleri" zaman, bu kez kanatları kırıldı! "TSK bir ailedir" diyenler bizlere üvey evlat muamelesini bile çok gördüler. Fakat, artık haksızlıklara, hukuksuzluklara, üvey evlat muamelesine "HAYIR" diyen assubaylar, onur mücadelesinde kararlı bir şekilde yürüyor ve yürümeyede devam edecekler.

Genelkurmayın kapısında bekletilen, aba altından sopa gösterilen, "TSK'de adaletsizlik yok. Tüm personelin sosyal ve ekonomik hakları bir sistem dahilinde eşit olarak korunuyor" klişe sözleri ile bizleri oyalayanlar, kölelerin ülkelerinde genelkurmay ve devlet başkanı olduğu bir dünyada “söz vermeyin haklarımızı verin” diyen assubayların sesini duymak zorundadırlar.

"Güçlü ordu, güçlü Türkiye" sözü bir slogandan ibaret olmaması ve aidiyet duygumuzun kaybolmaması için ivedi çözümler üretmek zorunda olduklarını görmelidirler. Aksi halde kaybeden sadece assubaylar olmayacaktır!

Bu nasıl bir zihniyettir?  NATO 2008 yılını, ABD 2009 yılını 'Assubaylar Yılı' ilan etti. Genelkurmay ittifak üyesi olmasına rağmen, bir kuru mesajla dahi Türk assubaylarını kutlama zahmeti göstermedi! Bu talihsiz tavrını devam ettirerek, TEMAD tarafından organize edilen 'Dünya Assubaylar Günü' etkinliklerine iktidarın bakanı, Ana Muhalefet Lideri, milletvekilleri, seçkin konuklar ve yabancı ülke askeri ateşeleri katılmasına rağmen, bir tek temsilcisini gönderme zahmetinde bulunmadı!

Yıllardır bu sitede "assubayların marşı ve günü olsun. Manevi olarak bu mutluluğu yaşayalım" talebinde bulunduk. Bu talebimize, ne zamanın TEMAD yönetimi, nede diğer ilgililer yanıt vermedi! Her gecenin bir sabahı olduğu gibi, Sn.Ahmet KESER ve ekibi bir güneş gibi ortaya çıkıp bizlerin sesine, hislerine, taleplerine yanıt verdi. Bırakın assubaylar gününü, kimsenin cesaret edemeyeceği büyük bir organizasyona imza atarak muhteşem bir çoşku ile bizlere bu günü yaşattılar. Gn.Başkanımız  Sn.Ahmet KESER, organizasyon sorumlusu Gn.Bşk.Yrdc. Sn.Yüksel Binici başta olmak üzere tüm genel merkez yönetimine, destek verenlere, sponsorlara, katılanlara ve yürekleri ile bizleri destekleyenleri kutluyor, yüreklerinden ve gözlerinden öpüyoruz.

Assubaylar olmadan ordumuzun bırakın savaşmasını askerimiz karnını doyuramaz! Aksini savunanlar varsa, aynı zaman diliminde tüm assubaylara 48 saat izin versinler... Biz imtiyaz istemiyoruz, bizim terimiz, kanımız şaşal suyu değildir! Tek talebimiz adalet, eşitlik ve insan onuruna saygıdır.

Güçlü ordu güçlü Türkiye sloganla değil yukarıdaki resmin Türkiye'de gerçekleşmesi ile mümkündür.

Tekrar DÜNYA ASSUBAYLAR GÜNÜ’nü kutlar sevgi ve saygılar sunarız.

E.ASSUBAY GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU – EMEKLİ ASSUBAYLAR SİTE YÖNETİMİ

Değerli meslekdaşlarımız Türkiye'de iç hukuk yollarının tükenmesi üzerine adalet aradığımız bir kapı daha kapanıyor mu? Bunu zaman gösterecek, ancak ANAYASA MAHKEMESİ'ne bireysel başvuru hakkı tanınması üzerine 23 Eylül tarihinden itibaren 2 yıl süre ile AİHM'ne bireysel başvuru yapılamayacak. AİHM Anayasa mahkemesinin etkin bir denetim yaptığına karar verirse artık tüm başvurularımızı AİHM yerine ANAYASA mahkemesine yapacağız.

Bu konuda basında çıkan bir haberi bilgilerinize sunuyor adil ve huzur dolu günler diliyoruz.

                                                                                           SİTE YÖNETİMİ

                                                                                         

 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), başvuruların başlaması nedeniyle pazartesi gününden itibaren 2 yıl boyunca Türkiye'den başvuru almama kararı verdi. AİHMAnayasa Mahkemesi'nin etkin bir denetim yaptığı kanaatine varırsa bundan sonra Türkiye'den başvuru almayacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, 23 Eylül günü başlayacak olan bireysel başvuru uygulaması hakkında gazetelerin Ankara temsilcilerine bilgi verdi. Yeni uygulamanın detaylarını anlatan Kılıç "Evrensel değerlerle bütünleşmeyi sağlama amacındayız" dedi.

Kılıç'ın açıklamaları ve sistemin detayları şöyle;

MAHKEME YARGIYI KUŞATACAK

"Dünyada siyasal alandaki küreselleşmenin yanında hukuksal alanda da küreselleşme var. Hak ihlalleri artık dünyanın önemli bir meselesi haline geldi. Bu kadar önemli bir konunun yoğun yaşandığı bir ülkede buna kayıtsız kalınamazdı. Türkiye'nin hak ihlalleri alanındaki notunun kırık olması bireysel başvurunun bizde de olmasında zorunlu bir sebepti. Anayasa Mahkemesi yargının gideremediği, ya da yargının sebep olduğu sorunları gidermeye çalışacak. Hem idareyi hem yargıyı kuşatan bir anayasa mahkemesi ile karşı karşıyasınız diyebilirim."

KÜRSÜ HAKİMLERİ DİRENDİ

"Anayasa Mahkemesi'nin kararları aleyhine bireysel başvuru yolu kapalı. İdarenin yol açtığı hak ihlalleri kanun yollarının kullanılmasıyla giderilmeye çalışılacak. İhlal yargı tarafından giderilmiyorsa biz gidermek zorundayız. Anayasanın 90. maddesine eklenen fıkraya göre uluslararası yasa ile milli yasa arasında bir çatışma olursa uluslararası anlaşmaları üstün tutacaksınız dendi. 2004 ile 2012 arasında geçen süreye bakılırsa kürsü hakimlerinin bu konuda başarılı olduğunu söyleyemem. Hatta bir isteksizlik ve direnmenin olduğunu söyleyebilirim. Bireysel başvurunun getirilmesi bu yönüyle çok önemli. Anayasa Mahkemesi bunları denetleyecek. Amacımız AİHM'e başvuruları da azaltmak.  90. madde devrim niteliğinde bir değişiklikti . 90. maddeyi kürsü hakimlerine uygulatmayı başarabilirsek AİHM'e başvuruları azaltabilir.

19 BİN DAVA AİHM'DE

19 bin dava AİHM'de bekliyor. Böyle bir tabloda Türkiye'nin evrensel standartlara uygun hareket ettiğinden, bahsetmek zor. Bireysel başvurunun başarıyla uygulandığı Almanya ve İspanyan'dan örnek vermek istiyorum. Almanya'da yılda ortalama 6 bin dava, İspanya'da da 7 bin civarında kabul edilmiş dava var. Burada AYM denetimi sonunda iki ülkeden de AİHM'e giden (beğenmeyip) dava sayısı Almanya 159, İspanya 65 dosyadır. Yani bu bireysel başvurunun etkinliğini ve sonuçlarını ortaya koyması açısından önemli bir veridir."

AZERBAYCAN AİHM'İ İKNA EDEMEDİ

Azerbaycan'da da AYM'ne bireysel başvuru var ama AİHM etkili bir yol olarak kabul etmiyor. Altını çiziyorum: Türkiye'de etkin bir denetim olduğu kanısına varırsa artık Türkiye'den yapılacak başvuruları kabul etmeyeceklerini söylediler. Ama Azerbaycan gibi olursak, AYM'ne başvuru öncesinde bile başvuru kabul edeceklerdir. Başvuruda Rusya 1. Türkiye 2. sırada. Ama ihlal konusunda Türkiye 1. sırada. Bizim ihlal kararlarında da birinci sırada yer alan adil yargılama konusundaki adalet teşkilatının neden olduğu ihlaller birinci sırada. Daha önce işkence birinci sıradaydı. İşte bu nedenle bireysel başvuru anayasaya konuldu.

Bir kamu gücünün sebep olduğu ihlal kararlarıyla ilgili bütün yasal yollar tükenince AYM'ne başvurması hükmünü getirdi. AİHM çerçevesinde de bir sınır çizdi. Sadece AİHS'de yazılı olan haklarla ilgili, bireysel başvuruya konu olabilecek bir sınır çizdi. Ama biz çok önemli bir, denetimimizi kendi anayasamıza göre yapacağız. Biz bu denetimi yaparken sözleşme hükümlerini Anayasa hükümlerinin içine ithal etmek yöntemiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle (AİHS) çelişkisi olmayacak şekilde karar vereceğiz."

AYM KARARLARI BAĞLAYICIDIR

"Anayasa ile sözleşme arasında çok büyük farklılıklar yok. 82 yasasında sözleşmedeki haklar getirilmiş ama sınırlarında sorun olmuş. Sınırlar dar tutulmuş. Dar anlayıştan geniş anlayışa geçeceğiz. Türk mevzuatına göre ifade özgürlüğü çerçevesi ile AİHM ifade özgürlüğü çerçevesi arasında çok büyük fark var. Bizimki dar,AİHM'inki geniş. Artık bizim kararlar da daha özgürlükçü bir yaklaşım olacak. Amaç evrensel değerlerle standartlarla uyumlu hale gelebilmek."

AİHM'E RAPÖRTÖR GÖNDERDİK

"Raportör arkadaşlarımıza AİHS'nin ilk 20 maddesini didik didik ettirdik. AİHM'e rapörtörleri gönderdik. 6 aylık dönemlerde sistemi incelediler. Almanya, İspanya, Güney Kore'ye arkadaşlarımızı gönderdik. Bu ülkelerin uygulamaları bize kaynak oldu. Acil durumlarda tedbir amaçlı kararlar verilebilir. Mesela biri sınır dışı edilecekse ve vakit yoksa bu yola başvurulacak. 2 ciltlik 2 bin sayfalık bir kaynak eser hazırlattık, bütün kürsü hakimlerine dağıtılıyor. Türkiye Barolar Birliği de basıp bütün avukatlara dağıtacaklar. Sözleşme ile AYM arasında örtüşen örtüşmeyen bölümlerin tespiti konusunda da bir kitap hazırlanıyor. Kürsü hakimlerimiz avukatlarımız ne kadar başarılı  olursa bizim işimiz o kadar kolaylaşacak o nedenle eğitim çalışmalarına devam edeceğiz. 60 raportör ve 26 yardımcı ile bu işe başlıyoruz. AİHM bu sayının şimdilik yetebileceğini ifade etti. Anayasa yargısıyla ilgili doktorası olan arkadaşlar aldık. Bu işin motoru ve beyni olacak. Üyelerin bu kadar dosyanın ayrıntısını incelemesi zor."

MAHKEME İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

"Mahkeme 4 üye ve bir başkandan oluşuyor. İki mahkeme bireysel başvuruyu sonuçlandıracak. 6 grup komisyon oluştu. Her komisyonda iki kişi var. Vatandaş AYM'ye doğrudan başvurabileceği gibi herhangi bir adliyeye gidip harç yatırmak suretiyle başvurabilecek. Yurtdışı temsilciliklerimizi de aracı olarak kullanabilecekler. İlgili yerler, bilgisayar ortamında bunu bize aktaracaklar. Bu şekilde gelen başvurular 12 kişilik ekip tarafından incelenecek. Olması gereken belgelere bakacak. Belgeler tamamsa kabul edip komisyona gönderecek. Eksiklik varsa tamamlatmak üzere ilgili kişiye 15 gün süre verilecek. Bu süreç tamamlanınca, Komisyona gelecek, 6 komisyon, yapılan ihlalin kabul edilebilir ya da edilemez olduğuna karar verecek. Redderse karar kesindir. İki komisyon üyesi anlaşamazsa dosya bölüme gidecek ve bölüm karar verecek. Kabul ederse bölümüne gönderecek. Bölüm de gerçek yargılamayı ve incelemeyi yapacak. İki bölüm arasında sorun çıkarsa genel kurula gelecek. Genel kurul karar verecek. 172 lira harç yatırılacak, harç miktarları her yıl yeniden değerlendirilecek."

BİZ TEMYİZ YADA İSTİNAF MAHKEMESİ DEĞİLİZ

AİHM'in önünde 10 yıldır bekleyen dosyalar var. Bize yapılan başvuruların yüzde 1 yüzde 2'sini kabul edilebilir bulma hedefimiz var. Yargıtay'ın ya da Danıştay'ın görev alanına giren bir konuyu ayıklamak suretiyle bu sayıyı düşürmek istiyoruz. Eminim herkes bizi temyiz mahkemesi olarak görecek. Anayasa mahkemesi temyiz ya da istinaf mahkemesi değil, bunların yapamadığı konularda yapılmış ihlallerin görüleceği bir yer olacak. Bilinçli ve özenli davranılırsa AYM davalarla boğulmaz."

AİHM YOLU ARTIK TÜRKİYEYE FİİLEN KAPALI

"AİHM, temmuz ayında şöyle bir karar aldı. Türk AYM'nin başlaması nedeniyle 23 Eylül'den itibaren yapılacak başvuruları kabul etmeyecek. Taa ki AYM'nin gerçekten etkin bir denetim yaptığına karar verirse (2 yıllık süre) hiç almayacak. AİHM bunu resmi olarak hukuksal metne dökmüyor. Ama uygulamada böyle."

CHP'NİN HESAPLARINDA ÖZENSİZLİK VARDI

"Uçak biletini kendi adına kestiriyor. Şahsi mi, görev için mi göremiyoruz. Yazı istedik, özensiz davrandılar. Davalarla ilgili avukatlar yükümlülüklerini yerine getirmemiş, cezalar, gecikmeler ihmal davranışlarından kaynaklanıyor. Öyle sanıyorum ki 2010'dan itibaren olmayacak. Tıraş bıçaklarının, losyonların bile partiden alınması doğru değil. Paranın siyasi amaçlara uygun kullanılması önemli.  Deniz Feneri konusunda da belgelendirilemeyen bir konu var. Parti görev yazısı gönderirse bunları katmıyoruz. Denetimlerden sonra siyasi partiler düzene girdi. Uçak biletini Kemal Kılıçdaroğlu diye getirmişse kabul etmiyoruz. Yanında Parti görevi için gittiğini belgelerlerse sorun etmiyoruz. Bundan sonra denetimi Sayıştay yapacak, biz karara bağlayacağız "

SİVİLE ARTIK SİVİL MAHKEME BAKACAK

"Askeri teşkilatta çalışan sivil memurların asker sayılacağı kuralı vardı. Bunu iptal ettik, artık bununla ilgili açılacak bütün davalar sivil mahkemelerde görülecek. Örnek olayda sivil memur ile askeri personel kavga etmişti. Bundan böyle hem kişi hem de görevleri ile ilgili tüm konularda sivil mahkemelerde yargılanacaklar"

BAŞBUĞ'A TAHLİYE YOLU AYM'DEN GELEBİLİR

Tutuklama konusunda değerlendirme yapılırken AİHM kriterleri gözetilecektir. Mesela tutuklu birisi, mahkemeye itiraz etti. Red edildi. Bu kez bir üst mahkemeye başvurdu. Oradan da reddedildi. Bu kez iç hukuk yolunun bittiği yönünde bir görüş olabilir. AYM 'evet iç hukuk yolu bitmiştir' deyip dosyayı kabul edebilir ve esastan görüşebilir. Eğer AYM tutukluğun haksız olduğuna karar verirse yerel mahkeme bu kararı esas almak zorunda. Bu emsal teşkil eder.

.

Saygıdeğer Arkadaşlarımız

Hayatımızda, Doğum Günü, Anneler Günü, Sevgililer Günü, Denizciler Günü gibi birçok özel gün vardır. Özel günler ilgili kişileri onore eden, manevi değeri olan günlerdir.

Yıllardır assubayların da günü ve marşı olsun yönündeki taleplerimize yetkililer kulaklarını tıkadılar. Silahlı Kuvvetler'in en önemli unsurlarından olan assubaylar için bizim de ittifakta yer aldığımız NATO ve ABD bir tek günle yetinmeyip, NATO 2008 yılını, NATO’nun en büyük gücü ABD 2009 yılını assubaylar yılı olarak kutlayarak mensuplarına verdiği önem ve değeri ortaya koydu.

Bu kutlamalardan sonra sitemizde Assubaylar Günü ve marşının meslektaşlarımız ve aileleri için manevi değerini tekrar anlatıp böyle bir kutlamanın yapılması taleplerimizi tartışmıştık.

Sitemizde  meslektaşımız Sn. Ersen GÜRPINAR tarafından yazılan CİOR başlıklı yazı  sayesinde  WDF teşkilatının varlığından haberdar olan, 15 yıldır ödeneği ayrılıp aidatının yatırıldığını bizzat kendileri itiraf eden TEMAD eski yönetiminin yurtdışındaki bu toplantılara turist gibi katılmayıp ASSUBAYLAR GÜNÜ için bir öneri, bir bildiri sunabilmiş olsalardı belki bu günü kutluyor olacaktık!...

"Zararın neresinden dönülürse kârdır" düşüncesi ile TEMAD Genel Başkanı Sn.Ahmet KESER ve yönetimi, maddi ve manevi haklarımız konularındaki gösterdikleri kararlı mücadele ile 17 Ekim tarihinin "DÜNYA ASSUBAYLAR GÜNÜ" olarak kutlanması çalışmalarına ve bu büyük organizasyona başladılar.

 • "17 EKİM DÜNYA ASSUBAYLAR GÜNÜ" kutlamaları bizim birliğimiz ve mücadele kararlılığımız için buyük önem taşıyor. Çalışmalara bizzat destek veremesek de bu özverili yönetimin çalışmalar için gereksinim duyduğu finansmanı bizler küçük ama önemli katkılarla sağlamalıyız.
Uluslararası bir organizasyonun önemini hepimiz takdir ediyoruz. Yapılacak kutlamalar, kiralamalar, yabancı konukların ağırlanması, şubelerden gelecek arkadaşlarımızın seyahatine katkı, yemek olmasa bile birer kumanya ile ağırlanmalarına yine bizler katkıda bulunacağız. Bazı arkadaşlarımız ve TEMAD şubelerimiz özel girişimlerle otobüs temini, sponsor katkısını sağlayıp mümkün olduğu kadar büyük bir katılımla ANKARA'da olmamıza katkı sağlayacaklardır.  Zorunlu nedenlerle ANKARA’da bulunamayacak olan arkadaşlarımızın  gönülleri ANKARA’da olarak verdikleri  maddi destekle  kendilerine saygının gereğini yerine getireceklerdir...

Biz büyük bir toplumuz, birliğimizi ve kararlılığımızı dosta düşmana göstermek bu güzide girişimin başarısına kişisel katkılar için  TEMAD Gn.Mrk. aşağıdaki hesap numaralarına küçük de olsa destek vereceğinizden eminiz.

Sitemizde yayınlanan GOOGLE  ilanlarından çok cüzi de olsa  elde edeceğimiz gelirleri mücadelemiz ve sosyal hizmetler için harcayacağımızı  yıl sonunda bilançoyu sizlere sunacağımızı bildirmiştik.

 • Çam sakızı çoban armağanı olarak bu gün için genel merkez hesabına site yönetimi adına 500 TL. yatırıp  kampanyamızı başlatıyoruz.

Katkılarınız için minnettarlığımızı ve teşekkürlerimizi sunar 17 EKİM DÜNYA ASSUBAYLAR GÜNÜ’nü şimdiden kutlarız. Sevgi ve saygılarımızla.

SİTE VE E.ASSUBAYLAR GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ

 

TEMAD GENEL MERKEZİNİN  BANKA HESAP NUMARALARI

HALK BANKASI KIZILAY - ANKARA ŞUBESİ (0412)
HESAP NO:16000106
İBAN NO:TR61 0001 2009 4120 0016 0001 06

ZİRAAT BANKASI NECATİBEY-ANKARA ŞUBESİ (795)
HESAP NO:6565406-5003
İBAN NO:TR38 0001 0007 9506 5654 0650 03

VAKIFBANK KOLEJ - ANKARA ŞUBESİ (119)
HESAP NO:00158 00729 9860 980
İBAN NO:TR25 0001 5001 5800 7299 8609 80

AKBANK MİTHATPAŞA - ANKARA ŞUBESİ (0354)
HESAP NO:106098
İBAN NO:TR71 0004 6003 5488 8000 1060 9

İŞBANKASI İNCESU - ANKARA ŞUBESİ (4230)
HESAP NO:643112
İBAN NO:TR45 0006 4000 0014 2300 6431 12

GARANTİ MİTHATPAŞA - ANKARA ŞUBESİ (763)
HESAP NO:6298421
İBAN NO:TR05 0006 2000 7630 0006 2984 21

HESAP ADI : TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ
İNG BANK NECATİBEY - ANKARA ŞUBESİ (111)
HESAP NO:4735659-MT-001
İBAN NO:TR95 0009 9004 7356 5900 1000 01

TEB MEŞRUTİYET CAD. - ANKARA ŞUBESİ (105)
HESAP NO:8636320
İBAN NO:TR86 0003 2000 0000 0008 6363 20

TEMAD PTT POSTA ÇEKİ
888750

17-ekim-dunya-astsubaylar-gunu

Değerli Okurlarımız, Meslektaşlarımız;

17 EKİM DÜNYA ASSUBAYLAR günü kutlamalarına destek amacıyla TEMAD Genel Başkanlığı öncülüğünde ve koordinesinde FACEBOOK'ta kurulan grup yönetimi tarafından Site Yönetimimize gönderilen açıklama aşağıdadır; Site yönetimi  olarak hertürlü desteğe hazırız; Lütfen kişisel desteklerinizi esirgemeyiniz.Sevgi ve saygılarımızla 

17-Ekim-Kapak

TEMAD’a akan dereleriz” sloganıyla bütünleşmiş olan ve bizler, yani assubaylar tarafından kurulmuş olan www.emekliassubaylar.org’un güzide takipçileri, meslektaşlarımız...

Üç aydır değil, bir yıldır değil, beş yıldır değil, on yıldır değil onlarca yıldır camiamızın hizmetinde olan, bu uğurda; emek harcayan, alın teri döken siz meslektaşlarımıza selam ediyoruz.

Yıllardır, As(t)subay özlük hakları için nasıl bir çaba içinde olduğunuzu, ne kadar etkili yol ve yöntemler geliştirdiğinizi ve uyguladığınızı çok yakından takip ediyoruz.

Bizler, emeklisi ve çalışanıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin diğer bütün unsurlarıyla birlikte temel taşları olan astsubay/assubaylarıyız.

www.emekliassubaylar.org sitesi olarak sizlerin de sürekli olarak vurguladığınız üzere; "bizler hakkımız olandan ne bir eksik ne bir fazla bir şey istemiyoruz.” Bizler, özellikle son 20-30 yıl içinde bizden alınanları geri istiyoruz. Bu isteklerimiz, ana başlıklar halinde olsun, tek tek konuların içine girerek olsun binlerce kez hem siteniz hem de diğer yayın kuruluşlarımız vasıtasıyla kamuoyuna ve ilgililere duyurulmuştur.

TEMAD Genel Başkanlığı Yönetim Kurulunun 19 Mart 2012 tarihinde almış oduğu kararla Bu yıl ilk kez kutlanması kararlaştırlan 17 EKİM DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ kutlama çalışmalarına katkı ve destek sunmak amacıyla kurulan “17 EKİM DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ” isimli FACEBOOK grubumuza destek olmanızı bekliyoruz.

Amaç birliği içinde olan, olması gereken tüm sızıntıların, derelerin, yollarındaki tüm engellerin kaldırılarak daha güçlü bir şekilde TEMAD’a yönlendirilmesinin, isteklerimizin gerçekleşmesini kolaylaştıracak adımlar olduğunu düşünüyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

SESİMİZİ DÜNYA DUYACAK...

 

17 EKİM DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ
FACEBOOK GRUP YÖNETİMİ

genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN TBMM'nin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ''Mareşal'' rütbesi ile ''Gazi'' unvanı verişinin 102. yıl dönümü ve Gaziler Günü törenlerle kutlanacaktır. Kahraman gazilerimizin, oluşan bedensel engellerinin yanında başta devletimizin mevzuatlarından kaynaklanan birçok sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Gazilerimize devletimizin yetkililerince...
Salı, 19 Eylül 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
EMPERYALİSTLERİ DİZE GETİRDİĞİMİZ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZIN 101. YILI YÜCE TÜRK MİLLETİNE KUTLU OLSUN. ORDU YOK DEDİLER KURULUR DEDİ PARA YOK DEDİLER BULUNUR DEDİ DÜŞMAN ÇOK DEDİLER YENİLİR DEDİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Saygıdeğer Üyelerimiz İtilaf Devletleri tarafından son dönemlerinde bütün orduları dağıtılan, işgal edilen ve tersanelerine g...
Çarşamba, 30 Ağustos 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
ZAFER HAFTASI KUTLU OLSUN Osmanlı İmparatorluğunun SEVR ile parçalanmasına HAYIR diyen bir avuç kahraman ATATÜRK önderliğinde 19 Mayıs 1919 tarihinde başlattıkları kurtuluş mücadelesini 26 Ağustos 1922 yılında Afyon Kocatepe'de başlayan dünyanın takdirini kazanan bir taarruzla bozguna uğrattıkları düşmanı 30 Ağustos'ta kesin yenilgiye uğratarak ülkemizin bağımsı...
Cumartesi, 26 Ağustos 2023

Son Eklenenler

Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ