OYAK’da Neler Oldu?

By Eski Tüfek 29.04.2014 Okunma Sayısı: 3487 Yorumlar (6)

 kapak

Mesele yeni değil!

Zaman zaman basın-yayında gündeme getirmişler.

Herşeyi açık açık yazmışlar.

Fakat kimse umursamamış!image003

Vatan gazetesinin 11 Kasım 2005 tarihli nüshasında Dr. Sayın Tamer KUMKALE bu konuda çok önemli bir makâle neşretmiş.

Ve OYAK’ı çok açık bir şekilde ikâz etmiş.

Yakın zamanda gündeme geldiği tarih ise 2005. OYAK Sigorta’nın ortağı Fransız Axa sigorta şirketi kendilerine sözde “Ermeni soykırım mazlumlarının torunları” diyen beş binden fazla Ermeni’ye tazminât ödemeye karar verdiğini Ekim 2005’de açıklayınca meselenin vahâmeti ortaya saçılmış.

Buraya kadar mesele yok!..

Peki bugüne kadar yazılan çizilenler ve en önemlisi bu vakde kadar çevrilen dolaplar konusunda kim, ne yapmış?

İşde asıl mesele bu!..

Bugün ele alacağımız konu aslında bir hayat sigortası tuzağı.

Hem siyâsi, hem coğrafî hem de mâli neticelere gebe bir tuzak...

Bir tarafda hayat sigortası yapdıran nâm-ı diğer teba-i sâdıka dediğimiz Osmanlı Ermenileri var.

Diğer tarafda bu hayat sigortasının muhatabı olan Fransız ve Amerikan sigorta şirketleri.

New York Life isimli Amerikan sigorta şirketi 1885 tarihinde taa 20 bin kilometre öteden Atlantik Deryâsını aşıp Anadolu’ya gelir. Müşteri arayıp hayat sigortası satmaya başlar. Bu sigorta şirketinin hedef ülke olarak Osmanlı Devletini seçmesinin altında sinsi ve çok tehlikeli bir tuzak vardır ki meselenin bu veçhesi, makâlemizin konusu değildir.

Hayat sigortasına bir nevi kumar nazarıyla bakan ceddimiz bu işe rağbet etmemiş. Fakat her niyeyse Ermeniler bu sigorta işine pek teşne olmuşlar. New York Life sigorta şirketi o vakitler Amerika’dakinden daha fazla sigorta satar Anadolu’da. Sigortaların beş binden fazlasını da Ermeniler satın alır.

Gel vakit git vakit hayat sigortası yapdıran Ermeniler, ikinci dünya savaşının cerayân etdiği senelerde sigorta taksitlerini ödeyecek şube bulamazlar Türkiye’de.

Ermenilerin imdânına Amerika yetişir. İstanbul’daki Amerikan Konsolosluğu Ermenilerden topladığı sigorta taksidini alır ve Amerika’daki New York Life sigorta şirketine gönderir.

Aynı dönemlerde Fransız sigorta şirketleri de gelip Anadolu’da Ermenilere hayat sigortası satar. Bu şirketlerden birisinin adı da pek âşina bir isimdir.

Axa Group!..

*  *  *

Fransız sigorta şirketi Axa, UAP isimli başka bir Fransız sigorta şirketini 1999 tarihinde satın alarak yutar. UAP sigorta şirketi, Osmanlı Devlet sınırları içinde yaşayan Ermenilerin sözde soykırıma uğratıldığını 1922’de kabul etmişdir.

Aslında hukuken hiçbir mesnedi ve değeri olmayan ve kendi başına aldığı bu kararını, UAP sigorta şirketi Fransız Dışişleri Bakanlığı’na beyân etmiş bir şirketdir. Bir başka ifadeyle ileri tarihlerde gündeme getirilecek Ermeni soykırım tazminâtlarını ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmişdir. Bu hülleli ortaklık kılıfıyla UAP’nin bu konudaki taahhütlerini ödemeyi bu kez Axa şirketi üzerine alır.

Turpun büyüğü heybededir artık. Axa, bunları yerleştirmek için harıl harıl münasip bir yer aramaya başlar.

Axa şirketi fazla vakit kaybetmez. Heybedeki turpun kallavisini yerleştirmek için hemen bir göz(!), yani bir ortak bulur. Böylesi kirli oyunların içine girmiş bir şirket ile bizim OYAK, aynı sene içinde, 1999’da %50 nisbetinde ortak olur. Amaç, Axa-OYAK Sigorta ismiyle memleketimizde sigortacılık yapmakdır.

Bu ortaklık sayesinde Axa sigorta, UAP’den devraldığı Ermenilerin tazminât taleplerini bu kez de OYAK’ın sırtına yükler.

OYAK, Axa’nın yemsiz zokasını hiç düşünmeden yutmuşdur artık.

Nasıl?

Güzel bir tuzak değil mi?..

Axa, UAP şirketinden devraldığı Ermeni borçlarını ödeyecek yeni bir müteahhid olarak OYAK’ı hayalarından yakalamışdır.

Hayat sigortası ile âlâkalı olarak Amerikan mahkemelerinin bugüne kadar verdiği kararların hiçbirisinde "soykırım" sözcüğü geçmiyor. OYAK posduna bürünen Axa, Türk hukuk mevzuatında kendine yol bulmuşdur bir kere!..

OYAK’ın döşediği mayınlı tarlada yürümek isteyen Ermeni sevdalıları sıraya girmişdir artık.image005

Bu mayınlı tarlada yürüyen ilk Türk devlet adamı da RTE olur.

Biz Türkler, Ermenilerin sinsi intikam tasarılarının 3T’den ibaret olduğunu zannederdik. Meğerse 3 değil, 4T imiş. Birinci T’yi de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun doksan dokuzuncu sene-i devriyesinde Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN yumurtaladı. Ta’ziye!.. 

Takvim yaprağı 2014 senesinin Nisan ayının 23’ünü gösterirken

Başbakan Sayın ERDOĞAN

1915 vak’aları hakkında

T.C. nüfüs cüzdanı taşıyan Ermeni vatandaşlarına ta’ziye (başsağlığı) diledi.

Geriye kaldı 3T...

Başbakan’ın yapdığı bu hamle T.C. tarihinde bu yönde yapılan bir “ilk” olarak tarihdeki yerini aldı.

Sözcük isrâf etmeye hâcet yok!

Ermeni taşnak ve hınçak çetelerin şalvarının içine saklanan Türk düşmanı devletlerin bu tarihden sonra yapacaklarını mahallemizdeki üç yaşındaki çocuklar dahi biliyor.

Rüşvetsiz selam bile vermeyen siyâsetcisiyle, omuzu bol yıldızlı subayı ile ve yabancı vakıflardan aldığı para ile şakıyan münevver kılıklı garp bülbülleri bu işin farkında mı?

Bu güruhun bizim mahalledeki çocuklar kadar dahi aklı yok mu?

Peki yarın ne olacak?

Hayat sigortasını OYAK üzerinden Türkiye’ye ödeten Ermenilerin ikinci hamlesi sözde soykırımı Türkiye’ye tanıtmak olacak.

Ta’ziye dilemekde sakınca görmeyen er kişi, sözde soykırımı tanımakda niye mahsur görsün?

Şunun şurasında bir sene var.

Başbakan’ın odasının duvarında asılı takvim yaprağı 2015 senesinin Nisan 23’ünü gösderirken bakalım neler olacak!..

*  *  *

Tevâzuya gerek yok.

Garb’lılarda teknoloji vardır. Fakat medeniyet yokdur. Merhâmet, müsâmaha nedir bilmezler!

Vicdân, merhamet, müsâmaha bize özgüdür. Bu ulvî hasletleri Allah, biz Türk’lere nâsib etmişdir.

Biz, müsâmaha deriz. Garb’lı, tolerans der.

Biz, müsâmaha etmekden hoşgörmeyi anlarız. Onlar, toleransdan tahammül etmeyi anlar.

Tahammül etmek demek ne hoşgörmek demekdir ne de müsâmaha etmek...

Rahmetli ERBAKAN’ın dediği gibi Garb’lı ile biz müslüman Türkler arasında tam anlamıyla bir kan uyuşmazlığı vardır.

Mâide Suresi Âyet 51 kıyâmet gününe kadar muteber kalacak!..

Tahkir etmek değil muradımız bunları fâş eylemekle.

Garb’ın uşağına elinizi verdiyseniz şâyet

Değil kolunuzu,

Gıçınızdaki donunuza kadar kaybetmeye hazır olun!..

Kasdımız bundan ibaretdir.

*  *  *

Ermenilerin Amerika’da açdığı davaların konusu şimdilik hayat sigortası yapdıran ölmüş baba ya da dedelerinin sigortada birikmiş paralarını almakdan ibâret. Fakat Batı’nın yüzsüz ve kurnaz insanları bu hayat sigortasını soykırım tazminâtına çevirmekte hiç tereddüt etmezler.

Makyavelli onlardan değil mi?

Garb’ın paraperest ve anamalcı zihniyetli insanları şahsî emellerine ulaşmak için her yolu mübah bilirler, her şeyi yaparlar.

Hele bir de göbeğinden besledikleri dâhili bedhahları arar bulurlarsa...

Rahmetli Kaptan şair ne demişdi?

Türkiye’nin hain kontenjanı %10’dur.”(1)

*  *  *

OYAK’ın düşdüğü ya da düşürüldüğü bu affedilmez tuzak ile Axa’nın bugün OYAK üzerinden Ermenilere ödediği “hayat sigorta ikramiyesi”, ileri tarihlerde Türkiye’yi Ermenistan’a “soykırım tazminâtı” ödemek zorunda bırakacak bir sonun başlangıcı olacak. Meselenin bu tarafını hesap edemeyen insanın saf değilse bile hain olması gerekir.

Bütün bu kepazeliğin asıl sorumluları da elbette OYAK’ın başında oturan çok bilmiş subay emeklisi dinazor askerler ve sivillerdir.

Eh, kendi düşen ağlamaz da!..

Filler tepişmesine tepişsin de

Ezilen çimenler oluyor..

Burada kararı verenlerden çok bu karardan haberi bile olmayan iki yüz seksen binden fazla OYAK üyesinin anası ağlıyor.

*  *  *

Gel zaman git zaman...

Amerikan ve Fransız sigorta şirketlerine hayat sigortası yapdıran Ermeniler bu sigortaların vaad etdiği ikramiyelerin peşine düşerler. Çok ince, çok planlı, çok sinsi ve çok sabırlı çalışırlar. Dünya’nın her ülkesinden, her seviyeden, her meslekden, her meşrepden adam satın alırlar. Kânun’ların altından girip üsdünden çıkarlar. Türkiye’den de hem subay hem siyâsi hem de işbirlikcileri yemleyip ayartdığını söylersek, hatâ eder miyiz?

Ermeniler hayat sigortası yapdırdığı Amerikan şirketini en sonunda Amerika’daki bir mahkemede hayat sigortası tazminâtı ödemeye mahkum etdirirler. 1918-1922 tarihleri arasınde sigorta şirketine hayat sigortası yapdıran Anadolu Ermenilerinin torunları, ölmüş baba ve dedelerinin sigorta ikramiyesini almaya hak kazanırlar. Bunu yapasıya kadar Ermeniler gene akla ziyân dalavereler çevirirler.

Artık maya tutmuşdur. OYAK zokayı yutmuşdur. Sigorta şirketini tazminât ödemeye mahkum ettiren Ermeniler şimdi bu parayı alacak yağlı bir kuyruk aramaya başlar.

Bunun için en yağlı ülke, Türkiye; en yağlı kuyruk da Ordu Yardımlaşma Kurumu adıyla maruf OYAK’dır.

*  *  *

Meseleyi buraya kadar özetleyelim.

Zihnimizi üç boyutlu, gözümüzü de dört açalım ve

Şu hakikâtleri idrâk edelim;

 • 1994 - OYAK Sigorta, bir kısım hissesini Fransız Axa Grubuna satar.(2) Aşklarının şiddetinden olsa gerek. OYAK, Axa ile hemen söz keser.
 • 1995 – OYAK, Fransız Axa Grubu ile birlikte Axa OYAK Hayat Sigorta A.Ş.'yi kurdu.(2) Axa OYAK arasındaki aşk bir adım daha ileri götürüldü ve iki şirket Türk milletinin gözü önünde nişanlandığını ilân etdi.
 • 1996 - Fransız Axa şirketi sözde Ermeni soykırımını tanıyan ve Ermenilere tazminât ödemeyi 1922 senesinde kabul eden Fransız UAP sigorta şirketi ile anlaşmalı bir ortaklık yapdı. Ve Axa, UAP’nin bu konudaki bütün tazminât taahhüdünü üstüne aldı. Yeni şirketin yeni adı Axa-UAP oldu.(3)

21 Kasım 1996 tarihli Fransız L’Express gazetesi haberi şu başlık ile duyurdu dünyaya;

Fransız kapitalizmini sarsacak ortaklık!

Fransız şarabı ile Türk lokumu sarmaş dolaş oldu.

Ve şarlok diyebileceğimiz içi dinamit dolu ucube bir nesne çıkdı ortaya.

Holmes ise daha sonra zuhur eyleyecekdi.

Füzyon Tamam idi.

Lexpress 

 • 1999 - Kucağında Fransız UAP sigorta şirketi’nin Ermeni tazminât bombası ile ortada dolaşan Fransız Axa, bu bombayı eline  vereceği yeni bir ortak aradı. Ve hemen buldu. Axa, OYAK sigorta ile aynı sene içinde aynı yatağa girdi. Kimin dâmâd olduğu ise ileriki yıllarda anlaşılacakdı.

Axa ile ortaklığı OYAK’ın örütbağında üyelerine şu sözler ile ilân etdi:

1999 yılında Fransız Axa Grubu ile Axa OYAK Holding A.Ş. kuruldu. OYAK ve Axa'nın sigorta şirketleri bu Holding çatısı altında toplandı. 

Üyeler ile daimi teması sağlamak amacı ile Üye Daimi Temas Noktası (ÜDTEN) aynı yıl içinde kuruldu.(4)

Yukarıdaki cümlede gördüğünüz ortaklık haberinin ikinci parağrafında bahsedilen “Üyeler” kim oluyordu dersiniz?

Söze konu ortaklık haberini

04 Mayıs 1999 tarihli Milliyet gazetesi, L’Express gazetesinin atdığı aynı başlık ile duyurdu.

Füzyon Tamam.(5)

tamam

 • Bu füzyon ile OYAK piyasada yokken Amerikan ve Fransız sigorta şirketlerine hayat sigortası yapdıran Ermeniler bir anda OYAK’ın hissedârı oldular. Üsdelik OYAK’a bir tek delikli guruş aidat ödemeden.
 • Axa sigorta şirketi, OYAK ile ortak oldukdan hemen sonra UAP’ın sigorta aidatı topladığı Ermeni vatandaşlarına davetiye gönderdi. Hattâ “inlerine kadar girdi” ve onları buldu. Ve dedi ki UAP’den almanız gereken sigorta tazminâtlarını ben vereceğim. Getirin UAP sigorta belgelerinizi, alın paranızı. Bütün bu tezgâhı yaparken ortağı OYAK’a haber verdi mi acap? Bunu, OYAK açıklasın!
 • OYAK’ın ortağı Fransız Axa, Ermenilere parayı vermesine verekcekdi de. Vereceği paranın bir kısmını, ortaklık nisbeti kadarını tabii ki bizim OYAK’ın cebinden alacakdı. Bizim ifademizle Ali’nin borcunu hiçbir borcu harcı, günahı ve dahi bunlardan haberi olmayan saf Veli ödedi. Fransız’ın Axa şirketi Türk OYAK’a yağsız bir kazık atdı.
 • Axa’nın davetine yaklaşık yedi bin civarında Ermeni vatandaşı icâbet etdi. Axa-OYAK sigorta şirketi’nin Ermenilere bugüne kadar 20 milyon dolar “tazminât” ödediği söyleniyor. Tabii ki bu miktar yazılan, çizilen...
 • Axa’nın sokduğu bu yağsız kazığının acısını ancak 2008’de farkedebilen OYAK, Axa ile ortaklığına hemen son verdi. Öküz öldü, ortaklık bitdi. Daha doğrusu öküz ölmedi! Fransız Axa, sarı öküzü Türk OYAK’dan alıp Ermeni’ye verdi.
 • Anlaşmalı evlilik 2008’de boşanma ile “resmen” sona erdi. Axa ile yollarını ayıran OYAK, ortaklığın sona erdiğini şu sözlere duyurdu biz üyelere.

2008 - Ortaklığın OYAK Grubu'nun %50 hissesine sahip olduğu Axa OYAK Holding ve bağlı şirketleri Axa OYAK Sigorta ve Axa OYAK Hayat Sigorta şirket hisselerinin Axa Grubu'na satışına yönelik süreç resmen tamamlandı.(6)

OYAK’ın ifâdesine dikkat buyurunuz!. Hissesinin tamamını Fransız Axa’ya satarak çıkıyor ortaklıkdan.

Tek cümlelik bu açıklama ile OYAK, yutduğu yemsiz zokayı ve Fransız Axa’dan yediği yağsız kazığı açıkca itiraf ediyor.

06 Şubat 2008 tarihli Hürriyet gazetesi Axa-OYAK boşanma haberini şöyle duyurdu.(7)

OYAK 525 milyon dolar aldı, sigortasını Axa’ya bıraktı!..

image013 

Bu cümlenin tefsiri şu oluyor yiğit yârenler, muhterem üyeler; Hissemizin tamamını verdik ve kurtulduk, netekim!..

Fransız Axa’dan kazığı yiyen OYAK, ortaklıkdaki hissesinin tamamını Axa’ya satdı ve hayat sigortası piyasasından çekildi.

Ve böylece,

Holmes, huzurlara zuhur eyledi!..

*  *  *

Filim bu kadar...

Ortaklık hilesi ile 1995 tarihinde Fransız Axa ile yatağa giren OYAK, 2008’de çok şeyler kaybederek uyandı!!!

Ermeniler hayat sigorta tazminâtı istemiş; OYAK Sigorta, dolayısıyla bizim OYAK basdırmış milyon dolarları.

Üç nesil Ermeninin devam etdirdiği ve 1999’da OYAK’ın ortaklığı ile ivme kazanan bu hain tuzağa karşı bizim devletlüler bugüne kadar ne yapdı?

Bütün bu dalavereler çevrilirken OYAK’ın başında oturan beyni çürümüş emekli dinazor subaylar ve onların emirerleri; galın enselerini, iri başlarını ve o yağlı goca gıçlarını hangi yana doğru gıvırtdılar acap?..

 • 1999 senesinde Fransız Axa şirketine elini verip ortak olan OYAK,
 • 2008 senesinde OYAK sigortayı Axa’ya devredip kolunu kapdırarak ortaklıkdan ayrıldı.
 • 1996 senesinde UAP sigorta şirketini yutan Axa şirketi, Fransa’yı salladı.
 • 2008’de Fransız Axa şirketi OYAK sigorta’yı yutdu. Fakat Türkiye’de kimsenin burnunun kılı dahi kıpırdamadı.

*  *  *

image015Memur-Sen Yönetim Kurulu, bağlı sendikalar ve üyeleri 15 Kasım 2005 tarihinde Axa Oyak Bölge Müdürlüğü’nün Ankara’daki binâsının önünde bir basın açıklaması yaptı.(8)

Sendika nâmına konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Dr. Sayın Ahmet AKSU, Fransız sigorta şirketi Axa’nın Osmanlı Devleti’nin 1915’teki tehcir (göç) esnasında hayatını kaybeden Ermenilerin yakınlarına 17 milyon dolar ödemesini protesto etdi.

Soykırım suçlamasını Türkiye’ye zorla kabul ettirmek isteyen güçlerin bu defâ bu şekilde hileli ve muhataralı bir yola başvurduğunu söyledi. Dr. AKSU, OYAK’ın Axa ile ortaklığını derhâl bitirmesini istedi.

 • Memurların sendikası Memur-Sen, OYAK’ın Fransız Axa sigorta şirketi ile ortaklığı bitirmesinin hem ülkemiz hem de 280.000 OYAK üyesi adına hayırlı olacağını taa 2005 senesinde tespit ve ilân etdi.
 • Fakat OYAK’ın başına çöreklenen subay emeklisi dinazor müdürler bu tehlikeyi tam üç sene sonra fark etdi.
 • OYAK ile hiçbir menfaat ilişkisi olmayan Memur-Sen, vatanseverlik saikiyle millî servetimiz olan OYAK’a sahip çıkarken asker dernekleri TESUD ve TEMAD nerelerdeydi?
 • Bütün bu rezâletlerin ortaya saçıldığı tarihlerde TESUD ve TEMAD’ın asker emeklisi Başkanları ne yapıyordu?

*  *  *

Meselenin hukûkî, siyâsi, tarihî ve coğrafî sonuçları yukarıda da ifâde etdiğimiz üzere makâlemizin konusu değildir. İşin bu veçheleri evvela devletimizi, sonra hamiyyetperver ve vicdan ehli uzmanları ilgilendirir.

Biz gelelim bu ahlâksız ortaklığın OYAK üyelerini alâkadar eden mâli veçhesine.

Bugün artık  şu sualleri sormamız ve cevâbını mutlaka bulmamız gerekiyor.

 • Kucağında Ermenilerin adı konmamış milyon dolarlık tazminât borcu ile Türkiye’ye gelen Fransız Axa sigorta ile ortaklık anlaşmasına imza atan OYAK yetkilileri kimlerdir?
 • UAP/Axa’nın borcu olarak OYAK sigortanın bugüne kadar tazminât ödediği Ermeni sayısı nedir?
 • UAP/Axa’nın borcu olarak OYAK sigortanın bugüne kadar Ermenilere ödediği tazminât miktarı nedir?
 • Fransız Axa şirketi ile yapdığı ortaklıkdan dolayı OYAK’ın uğradığı doğrudan ve dolaylı zararın miktarı nedir?
 • Axa ile ya da başka yabancı şirketler ile yapdığı ortaklıkdan dolayı OYAK benzer zararlara uğratılmış mıdır?
 • OYAK’ın Axa ile yapdığı ortaklıkdan dolayı tazminât ödemek suretiyle uğratıldığı zarar konusunda OYAK’ın huzur hakkı alan meşhur kurulları bugüne kadar herhangi bir hukûkî işlem yapdı mı?
 • Zamanın Genelkurmay Başkanı ve TESUD’un haberi ve dahi kabulu olmadan OYAK, yabancı bir şirket olan Axa ile böyle bir ortaklık yapamaz. Bu ortaklığa he diyen Genelkurmay Başkanı kim?
 • TESUD’un bu konuda suskun kaldığı görülüyor. Sessizlik, fiile ortaklık anlamına gelmez mi? Taktik, strateji, nosyon, misyon ve füzyon bilen ve bin yıla meydan okuyan dört yıldızlı gomutanlarımız bu zokayı niye yutdu?
 • Buna ilâve olarak bütün bu olup bitenler karşısında TESUD ve TEMAD bu konuyu gündemine hiç aldı mı?
 • TESUD ve TEMAD bu konuda bugüne kadar herhangi bir hukûkî işlem yapdı mı?
 • Üyelerinin hakkını aradı mı?
 • Muvazzaf iken maaşımızdan cebren kesdiği aidatları OYAK, hile ile kimlere verdi?
 • OYAK’a kurulan bu tuzağın ve tezgâhın OYAK içindeki yardakcıları, işbirlikcileri, aracıları ve komisyoncu sülükleri kimlerdir?
 • OYAK’ı kazıklayan Fransız Axa, askerî karargâhlardaki sigortacılık faaliyetine bugün dahi devam ediyor mu?
 • OYAK Bank yabancılara satıldığında ayağa kalkan sahte hamiyyetperver ve çığırtkan takımı şimdi nerede?

*  *  *

Memuruyla, siviliyle, subayıyla, astsubayıyla

Sizler gibi

Ben de bir OYAK üyesiyim.

Bu suallerin cevâbını bilmek hakkımdır.

Öğrenmek istiyorum!

*  *  *

Yayına verileli 10 sene geçmesine rağmen Dr. Sayın Tamer KUMKALE’nin bu konuda yazdığı makâleyi

10 senede sâdece 18 (on sekiz) kişi okudu.

Ben, söze konu bu makâleyi okuyan 19’uncu kişi oldum. (9)

Bugün, 28 Nisan 2014...

OYAK’ın 280.000 civârında üyesi var.

10 sene sonra tekrar gündeme getirdiğimiz aynı konulu bu makâlemizi

Bakalım bu kez kaç kişi okuyacak!..

 brove

 

 

 

 

Şükrü IRBIK
(E) SG Tls.Astsb. III Kad.Kd.Bçvş.

 

Kaynakca:
 1. http://www.kozanbilgi.net/eKitap/butun_kaleler.pdf (Bütün Kaleler Zaptedilmedi – Attilâ İLHAN – Hulki CEVİZOĞLU-2004)
 2. http://www.oyak.com.tr/TR/kurumsal/tarihce/1991---2000.html
 3. http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Axa%20Sigorta/
 4. http://en.wikipedia.org/wiki/AXA
 5. http://www.oyak.com.tr/TR/kurumsal/tarihce/1991---2000.html
 6. http://www.oyak.com.tr/TR/kurumsal/tarihce/2001---2010.html
 7. http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/121685-aksu-oyak-axa-ile-ortakligi-bitirsin
 8. http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=8175038
 9. http://www.oncevatan.com.tr/axa-oyak-sigorta-ortakligi-ve-ermeni-soykirim-tazminati-makale,19504.html
Ögeyi Oylayın
(41 oy)
Son Düzenlenme Çarşamba, 03 Ekim 2018 00:50

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#6 MEHMET KAYALI 30-04-2014 00:31
EVET BU GÜN SAYIN ŞÜKRÜ IRBIK GÜNÜ. ONUN YAZILARINI OKUYARAK MUTLU OLMAK VAR GÜNDEMİMDE. TEŞEKKÜR EDERİM. BİLGİLENMEK VAR. GERÇEK BELGELERİN KARİNESİ DAYANAĞINDA. KONU NE OLURSA OLSUN. BIYIK OLSUN SAKAL OLSUN , KIL OLSUN, KIL' CIK OLSUN FARK ETMEZ. İÇTENLİKLİ ARAŞTIRMACI, SAYIN IRBIK'IN YAZILARI OLUNCA. GERÇEK İSTENEN, BEKLENEN, ASTSUBAY HAKLARI GÜNDEMİDİR, KONULARIDIR. ANCAK SEVGİLİ ŞÜKRÜ ZAMAN, ZAMAN FARKLI KONULARDA DA BİLGİLENDİRMEK İSTER TOPLUMUNU, ELBETTE. KONUDAN UZAKLAŞMAK OLSA DA. SOFULUK ORTAMINA SAPMALAR. RAHATLAMAK, İÇİN. GERÇEK KONULARI DA YİNE GÜNDEME GETİREN ŞÜKRÜ IRBIK DEĞİL Mİ? ELBETTE O'DUR. GÜNÜ GELİR YİNE ONUN KENDİ GAYRETLERİNDE KONULAR ASTSUBAY HAKLARI OLUR MUTLAKA. ONUN USTA KALEMİDİR. DOYURUCU BİLGİLERLE, DOPDOLU OLACAK OLAN.
ELBETTE. HAKSIZLIKLARIN , GİZEMLİ ORTAMLARINI DELEREK, GÜN IŞIĞINA ÇIKARTAN IRBIK’ IN YAZIMLARI. DEĞİL Mİ? BU GÜN DE AXA OYAK VAR GÜNDEMDE. KUTLARIM BU İÇTENLİKLİ ARAŞTIRMACIYI TOPLUMUNU BİLGİLENDİRDİĞİ İÇİN.
Alıntı
#5 Hüseyin ÇETİN 29-04-2014 23:38
Bu güne kadar kurulan hükümetler OYAK ile ilgili sorunlara göz yumdular, 10 yıldan fazla süredir AKP hükümeti görevde, emekliler olarak OYAK hakkındaki şikayetlerimizi TBMM Dilekçe Komisyonu Bşk.lığına ilettik, SAYIŞTAY raporu hazırlandı ancak TBMM'de her nedense bir türlü gündeme getirilmiyor. Türkiye'de hukuk taraflı işlediği sürece ve hükümetler OYAK'a el atmadığı sürece bizler avucumuzu yalamaya devam ederiz. Kadıyı kadıya şikayet etmekten başka nedir yaptığımız.
Alıntı
#4 Erdal Günşer 29-04-2014 18:51
Sayın Irbık, gözden kaçan ama hiç kaçmaması gereken konuları bulup bulup karşımıza çıkarıyorsunuz. İyi ki varsınız. Ben bir bölüme takıldım. Memur Sendikasının gösterdiği tepkiyi TEMAD’ın göstermediğini yazmışsınız. Hatırladığım kadarıyla TEMAD o yıllarda postal giymekle meşgul idi. Şimdilerde o günlere nazaran daha olumlu ve etrafında daha bilinçli bir kitlenin dikkatini çekmiş durumda. Ancak her dönemin bir sorumluluğu vardır. O gün TEMAD veya benzeri sivil toplum örgütleri AXA OYAK gerçeğini göremediler. Şimdi acaba hangi gerçeği göremiyoruz? Şu sıralar Barolar Birliği ile TEMAD Genel Merkezinin görüşmeleri gündemde. Bizim sorunlarımız hukukçulara anlatılıyor. Onlardan destek isteniyor. Sizin yazınızın açtığı bu kanal ile TEMAD’a soruyorum. Barolar Birliğinin İstanbul’da yaşanan Gezi olaylarında, vatandaşa, gazetecilere ve basın mensuplarına takınılan anti demokratik, çağdışı tavrı seslendirdiği esnada assubayların özlük haklarını seslendirmekten öteye giderek demokrasi ve insan hakları adına bir açıklama yapması gerekirken tutup da kendilerine orduevi yasağı getiren, Genelkurmay Başkanlığının statüsü üzerinde fikir beyan edip sözde fikir önderliğine soyunulması şık olmuş mudur? Bu tür davranışın bir açıklaması vardır elbet. Bunu da tarih ara satırlarda şöyle geçecektir.
“Sendika ve sivil toplum kuruluşları yaşanan olaylarda devletin uyguladığı orantısız şiddetli polis gücü kullanması karşısında duyarsız ve pasif kalmışlar ve korkak davranmışlardır.”
Alıntı
#3 Erdoğan Evkaya 29-04-2014 17:55
Başlığı Assubaylara zam var diye atsaydınız yüzlerce kişi balıklama dalıp okurdu. AXA ile yapılan ortaklık OYAK Yönetiminin yaptığı tek hata değilki,buna benzer daha neler yapıldı bilemiyoruz,çünkü yönetimde temsil edilmiyoruz, dolayısıyla astığım astık mantığı ile onlarca şirket yönetiliyor gibi yapılıp yönetilemiyor,Borsaya kote olmuş herhangi bir şirket kar payı olarak %20-25 kar payı dağıtırken bizler % 13-14 civarında kar payına razı ediliyoruz.Bu sene Ereğli Demir Çelik geçen yıla göre karını % 100 artırdı(2012 yılı 453 Milyon TL 2013 926 Milyon TL),bu halde bize verilecek kar payı aynı oranda olmayacak,bekleyip göreceğiz.
Alıntı
#2 TEKİNAY 1977 29-04-2014 14:25
Öncelikle araştırmanız ve yaptığınız bigilendirme için çok teşekkür ederim.
Sorular gayet net ve açık ,bunları cevaplayabilecek olan sözde yönetici varsa cevaplasın.
Neredesiniz Ey sorumlular...cevap bekliyoruz....!!!
Alıntı
#1 Ersen Gürpınar 29-04-2014 11:56
Sn.Irbık yine her zamanki gibi harika bir araştırma yazınız için sizi kutluyorum. OYAK Varlığını borçlu olduğu en büyük iştirakçileri assubaylar dışında herkese avantajlar sunan kurum. Yüreğinde adalet olan bir babayiğit yetkilinin bu kuruma çeki düzen vermesini bekliyoruz. KURUM İŞTİRAKLERİNDE TÜM ÜYELERİN HAKKI VARDIR, KATILIM NİSPETİNDE TÜM ÜYELERİNE HİSSE SENEDİ VERİLMELİDİR. Dileyen yine birikimlerini kurumda değerlendirebilir. Bu talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZIN 104. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN. 19 MAYIS, EMPERYALİST İŞGALE KARŞI MİLLİ DURUŞUMUZDUR! 19 Mayıs 1919; Anadolu'nun emperyalistlerce ișgaline baș kaldırarak dur diyen Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Samsun'a ayak basması ile başlayan, Erzurum ve Sivas kongreleriyle kararlaştırılan, 11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi ile sonuçla...
Cuma, 19 Mayıs 2023
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
ANNELERİMİZİN VE YÜREĞİNDE ANNE SEVGİSİ OLAN KADINLARIMIZIN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN. "Ana başta taç imiş, her derde ilaç imiş,bir evlat pir olsa da Ana'ya muhtaç imiş." Analar bizi dünyaya getiren, evlatlarımızı bize bağışlayan yüce insanlar, onlara minnettarız. Anneler gününde emekleri ve aziz hatıraları önünde saygı ile eğilirken anneler g...
Pazar, 14 Mayıs 2023
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA BAYRAMI TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN Değerli Meslektaşlarımız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyoruz. Bizler de TSK emekçileri assubaylar olarak ön yargılarla haksızlıklara uğratılan mesleklerin başında geliyoruz. Haksızlıklara sessiz kalmak haksızlık kadar suçtur, kendi mücadelemizi yaparken emeğe saygı ve adalet talep edenlerin ya...
Pazartesi, 01 Mayıs 2023
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ