OLAĞANÜSTÜ SEÇİM KARARININ GEREKÇELERİ

Değerli Meslektaşlarımız, olağanüstü seçim kararını alan TEMAD yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın NİÇİN ERKEN SEÇİM yazısına ek bilgilendirme yazılarını değerlendirme ve takdirlerinize sunuyoruz. SİTE YÖNETİMİ

 

Saygıdeğer Meslektaşlarımız 

Bizler  Sn.Ahmet Keser başkanlığındaki YENİ OLUŞUM grubu ile  sizleri temsil etmek adına yönetime talip olduk. Sizlerin güvenini alarak yıllarca ön yargılarla tahakküme varan haksızlığa uğratılan assubayları temsil için yönetim kurulumuzu oluşturup göreve başladık.

Hiçbir yönetim dağılmak,parçalanmak ve kendi arasında sorunlar yaşamak için oluşturulmaz bu eşyanın tabiatına aykırıdır. 

Yönetimlerde elbette başkan liderdir ancak liderler demokratik temaüllere aykırı olarak  tek adam olmaya  başladıkları andan itibaren amaçların gerçekleşmesi mümkün olamaz bu nedenle  bizlere verilen temsil görevinin sorumluluklarının gereğini yapma mecburiyeti doğmuştur. Sn.Başkan kendi kararı ile farklı bir stateji uyguladı sizlerin desteği ile oluşturulan basın rüzgarında genelkurmayın ilk günlerdeki görüşmelerimizdeki sıcak,samimi ve yapıcı yaklaşımları gözardı edilerek adeta karşımıza alındı yönetim kurulu kilitlendi başta Askeri disiplin ve personel yasası olmak üzere haklarımızla ilgili  yeterli çalışmalar yapılamadı şifahi uyarılarımızın dikkate alınmaması üzerine siz değerli meslektaşlarımızdan gelen öneri şikayet ve eleştirileri de dikkate alarak  24 Haziran 2013 tarihli yönetim kurulu toplantısında TEMAD YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA aşağıda imzası bulunan üyeler  yazılı olarak endişe ve kaygılarımızı dile getirdik.

Sürekli olarak yanlış anlaşılma yanlış lanse edilme ve mücadeleye zarar verme endişesi ile çoğu kez sorunları sizlere intikal ettirmeyerek kendi içimizde çözmeye çalıştık, yazılı taleplerimiz de dikkate alınmayınca toplumun vebalini daha fazla taşımamak,mücadelenin önünü açmak ve soruna kesin çözüm bulmak adına OLAĞANÜSTÜ SEÇİM KARARI ALDIK. 

Bu davranışın bazı yandaş yorum ve değerlendirmelerin aksine iyi niyet ve assubay onur mücadelesinin devamını ve sorunların çözümüne katkı sağlamak olduğunu belirtir siz değerli meslektaşlarımızın takdirine sunarız. Saygılarımızla   

 

TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ GENEL BAŞKANLIĞI

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNA

Özellikle son zamanlarda, üye olan veya olmayan meslektaşlarımızın Genel Merkez Yönetimine olan güveninin önemli ölçüde sarsıldığını ortaya koyan açıklamalar yapılmaktadır.

            Genel Merkez Yönetiminin şeffaf ve katılımcı, etkin bir resmi yayın organı oluşturamamış olması sebebiyle, bahsedilen açıklamalar tamamen sosyal medyada yer almakta ve bilgi kirliliğinin de etkisiyle meydana gelen güven bunalımının çığ gibi büyümesine neden olunmaktadır.

Meslektaşlarımızın büyük teveccühü ile göreve gelirken ortaya koyduğumuz vizyonumuza uygun düşmeyen somut durumun, aynı zamanda misyonumuzu yerine getirmediğimiz ve bu aşamadan sonra da getirmeyeceğimiz algısına yol açtığı ve hepsinden önemlisi Genel Merkez Yönetiminde olan bizlerinde aynı algıya neden olduğumuzu açıklamak zorundayız. 

İçinde bulunduğumuz bu olumsuz durumu aşağıda kategoriler halinde sıraladığımız sebeplere dayandığını düşündüğümüzden, bu hususların Genel Merkez Yönetim Kurulunda tartışılması, sosyal medyada dile getirilen hususların öncelikle Yönetim Kurulunda açıklanarak, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve ardından yeniden güven tazeleme yönünde atılacak adımların belirlenmesi maksadıyla Genel merkez yönetim kuruluna sunulmasına ihtiyaç duyduk.

Tespit ettiğimiz ve giderilmesini talep ettiğimiz aksaklıklar, çözüm önerileri ve açıklanmasına ihtiyaç duyduğumuz hususlar aşağıda arz ve izah olunmuştur.

A.TEŞKİLAT VE YÖNETİM          :

1.         Genel Merkez Yönetim Kurulu, Derneğin yakın, orta ve uzak vadede yapacaklarının tespit edildiği ve uygulama aşamalarının da tartışıldığı bir organdır. Buna rağmen, her biri seçimle işbaşına gelmiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ile istişare edilmeden bir kısım kararların alındığı ve uygulamaya konulduğu anlaşılmaktadır.

            İstişare, görevin yerine getirilmesi aşamasında meydana gelebilecek aksaklıkların önceden tespiti ve önlenmesi ile üst düzeyde verim alınmasını sağlayan önemli bir yönetim ilkesidir. Buna karşın, şu an Genel Merkez yönetimine hakim olan anlayışın, yönetim kurulu ile tartışmaya gerek görülmeksizin kararların alınması ve uygulamaya geçirilmesinden ibaret olduğunu, aksi yönde görüş beyan eden yönetim kurulu üyelerin fikirlerine değer verilip tartışmaya açılmak yerine, fikir sahiplerinin sindirilmesi ve bu maksatla her türlü tedbire başvurulduğunu ve yönetim kurulu üyelerinin etkisizleştirilmeye çalışıldığını, bu doğrultuda yönetim kurulu üyeleri arasında da birlik ve beraberliğin yok edilerek, iç çatışmanın artırıldığını üzülerek gözlemlemekteyiz. Nitekim; bu dilekçemiz de, aslen Yönetim Kurulu üyesi olmamıza rağmen fikirlerimizin dikkate alınmadığı ve yönetim kurulunda tartışılamadığından kaleme alınmak zorunda kalınmıştır.

            Bu olumsuz yönetim anlayışının sona erdirilmesi ve kararların daha etkin ve anında uygulamaya konulabilmesi, aidiyet duygusunun artırılması maksadıyla yönetim kurulu üyelerine aynı düzeyde değer verilmesi gerekliliğin dikkate alınması zorunluluğunu belirtmek istiyoruz.

2.         Genel Merkez tüm üyeleri ile şube, il / ilçe başkanlıklarını ayrım yapmadan kucaklayan, kapsayan bir anlayışa sahip olmak zorundadır. Buna rağmen, bir kısım şube, il / ilçe başkanlarının, tamamen temsil ettiği üyelerinin ve camiamızın çıkarlarının savunulmasına yönelik talep ve düşüncelerine değer verilmediğini ve aksine Genel Merkez yönetimini eleştiren tarzda beyanları olanların ise etkisizleştirilmesi maksadıyla her türlü kulis faaliyetlerinden de geri kalınmadığını üzülerek gözlemliyoruz. Bu durumun camiamıza hizmet etmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

3.         Aynı olumsuz düşüncelerle bir kısım Şube, il / İlçe Başkanlarının taleplerinin değerlendirilmediği, çağrılarına hiçbir cevap verilmediği veya dikkate alınmadığı dikkat çekmektedir. Bu durumda ilgili şube il / ilçe başkanları kendi bölgelerinde etkin bir yönetim oluşturmayacağı ve üyeleri nezdinde de etkinliğini ve saygınlığını kaybedeceği dikkate alınmamaktadır.

4.         Şube Genel Kurullarına katılınmadığı, İl toplantılarına katılım kararı alınmadığı, katılımı düşünülen toplantılara ise yönetimde olmayan bir kısım kişiler ile katılım yapıldığı görülmektedir.  17 Ekim etkinliği gibi önemli planlamalarda İl Başkanlarının görüşlerine başvurulmaması, teşkilatların ziyaretinde ayrım yapılması, ziyaret planlarında oy katkısının ve son dönemde verilen oyların dikkate alınarak ziyaret planlarına alınmaması gibi hususlar yönetime gelirken vaad ettiğimiz söylemlerle çelişmektedir.

            Nitekim; yönetime gelirken dile getirdiğimiz hususlardan özellikle;

            “TEMAD, İl, İlçe Başkanlıkları ve üyelerinin de katılımını sağlayacak demokratik bir yönetim anlayışıyla yeniden yapılandırılacaktır.

İl ve İlçe Başkanlıkları ile TEMAD yönetimi “Telekonferans sistemi” ile ortak toplantılar düzenleyerek “Katılımcı Yönetim” uygulaması yapılacaktır.

TEMAD yönetimi de yeniden yapılandırılacak, öncelikle danışma kurulu sistemi oluşturulacaktır…”

Şeklinde dile getirdiğimiz önceliklerimiz, bu güne kadar hiçbir şekilde sağlanmamış, bırakın geniş katılımı Yönetim Kurulunun dahi karar mekanizmasına dahil edilmeyip etkisizleştirildiği bir aşamaya gelinmiştir.

5.         Hiçbir alanda Danışma Komisyonları kurulmamış, dernek yönetimi ve toplulukların yönetimi, derneğimizin temel amaçları ile ilgili çalışma biçimi hususlarında hiçbir profesyoneleğitim kurumlarından destek alınmaksızın kara düzen faaliyetlere girişilmiştir. Ancak hiçbir şekilde yönetim kurulunda karar alınmadan kadınlar kolu kurulmuş, başkanlık ataması yapılmış, sonradan fahri üye olan bir bayan kadınlar kolu başkan yardımcısı diye görevlendirilmiştir.

6.         Vaat ettiğimiz tüzük çalışmasında bir belirlenememiştir. Tabanımızın bu konudaki eleştirel yaklaşımları da doğrudur. Bu kapsamda yapılan hazırlık çalışması bırakın ilk altı ayda bu çalışmanın sona ereceği vaadini, halen sümen altında beklemektedir.

7.         Etkin ve katılımcı bir iletişim ağı kurulamamış, İnternet sitemiz sadece bir kişinin tekelinde ve kimsenin görüşüne yer vermeyecek şekilde planlanmış ve neticede aksi görüşlerin sosyal medyada yer almasına ve bu sebeple de bilgi kirliliğinin artarak güven bunalımı yaşanmasına sebebiyet verilmiştir.

8.         Dernek iç işleyişinde bile üye kayıtları, evrak akışı, kayıt sistemi, raporlama ve tasnif gibi hususlarda düzen sağlanamamış, bu anlamda görev ve sorumluluklar belirlenememiştir.

9.         Seyahatlerde şov yapıldığından sıklıkla bahsedilmektedir, bu seyahatlerle ulaşılmak istenen amaç anlaşılamamıştır. Seyahatlerde yapılan konuşma ve görüşmeler, fikir alışverişleri ve elde edilen sonuçlar kayıt altına alınıp resmi internet sitemizde paylaşılmadığından bu tür haberler artmaya devam edecektir. Açıklamaların facebook adlı sosyal medyadan yapıldığı beyan edilmesine rağmen, bu ortamda da beş aydır hiçbir yorum olmadığı anlaşılmakta, zaten resmi internet sayfamız da sadece resimlerden ve vefat haberlerinden başka bir amaca hizmet edememektedir. Bu sebeple sadece şov olduğu değerlendirmelerinin haklı olduğu sonucuna ulaşılmakta, zaman, emek ve sermayeyi daha etkili kullanılması gerektiği sorgulanmaktadır.

10.      Şube kapanmalarının önüne geçilmeli ve özellikle maddi imkansızlıklar sebebiyle kapanma durumuna gelmiş şubelere destek olunmalıdır.

11.      TEMAD genel merkezi içinde bir fikir ve görüş ayrılığının olduğu, yönetim kurulunda ciddi uyumsuzluk olduğu dile getirilmekte, iki istifanın gerekçesi açıklanamadığından, hatta hainlik suçlamasına kadar ağır değerlendirmelerin önüne geçilememesinden dolayı bu tür yorumlara sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır. Evet, yönetimde uyumsuzluk ve yukarıda belirtilen hususlar sebebiyle etkisizleştirme mevcuttur. Bunun giderilmesine çalışılmak ve açıklamalarda bulunmak yerine tüm söylemlerde “yönetim kurulu arkamda” şeklindeki beyan inandırıcı olmamaktadır.

12.      İstifalardan sonra istifaların nedenleri konuşulmamış,  bu konuda konuşma ve görüşme taleplerine cevap verilmemiştir. İstifalardan sonra yapılacak görevlendirmelerin bile yönetim kurulunda görüşülme gereği duyulmamıştır, görevlendirmelerin mevcut yönetim içinden değerlendirilmesi bile düşünülmemiştir. Bu konuyla ilgili bilgi talep eden il / İlçe başkanlarına bile doğrular söylenmemiştir.

13.      Özlük hakları konusundaki çalışmalarda, Genelkurmay ile yapılan görüşmede kullanılan yöntemden kaynaklı olarak şu an kapıların TEMAD’ a kapalı olduğu, Genelkurmay ile iletişim kurma imkânımızın kalmadığı söylemleri ağırlıkla dile getirilmektedir. Bu hususta ivedi çalışma yapılarak tabanımız bilgilendirilmelidir.

14.      Üyelerimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren mevzuat değişikliği kapsamında yapılan çalışmalarda, ne Genelkurmay aşaması ve ne de komisyonlarda görüşülme ve genel kurul aşamasında taraf olunamamıştır. Bu husus en çok eleştirilen hususlardandır. Bu konularda sadece sosyal medyada örgütlendiğimizden bahsedilmekte ve fakat bunun hiçbir sonuç vermediği herkesin ortak değerlendirmesi olmasına rağmen, kanunların yapım aşamalarında hiçbir etkisi olmayan ve hatta kendisinin bu hususta taraf olduğunu dahi kabul ettiremeyen TEMAD yönetiminin varlık sebebi sorgulanmaya başlanmıştır.

15.      Ziyaret edilmesi gereken birçok kurum ve kuruluşa gidilmezken TEMAD yönetim kurulu sıfatı ile TSK’dan ayırılanların kurduğu derneğin ziyaretine neden gidildiği anlaşılamamıştır.

16.      Genel Merkezde çalışan personel arasında bile ayrımcılık yapılmaktadır.

17.      Genel Merkezde çalışanların derneğe geliş ve gidişlerde sağlanan servis imkanları hususunda dahi ayrımcılık yapılmıştır. Araçların yol kayıtların tutulmadığı, üye dahi olmayan kişilere araçların tahsis edildiği, araçların hizmet maksadı dışında kullanılmıştır.

18.      OYAK ile ilgili çalışma yapılmamış, OYAK Yönetim Kuruluna yıllarca meslektaşlarımızdan da atanması gerektiğini dile getirmemize rağmen, yönetim kuruluna seçilmiş meslektaşlarımız ile ilgili tanışma ve fikir alışverişi hususlarında hiçbir çalışma yapılmamış olması kabul edilemez bir davranıştır.

19.      Sonuç olarak; mevcut yönetimin tabanını, üyelerini, üye olmayan meslektaşlarının söylemlerini ve hepsinden önemlisi Yönetim Kurulu üyelerini dahi dikkate almayan bir yapı içerisinde olduğu düşünülmektedir.

            Bu sebeple, katılımcı ve özgürlükçü düşünce yapısına değer verilerek, yönetim kurulu üyelerinin fikirleri ve tabanın düşünceleri dikkate alınmalıdır. Tabanını ve yönetimi kurulu üyelerini yok saymak, etkisizleştirmek çağdaş yönetim anlayışı değildir ve yıkılmaya mahkûmdur.

            Arz ve izah edilen hususlarda ivedilikle yönetim anlayışının değiştirilmesi, tabana gerekli ve doyurucu açıklamaların yapılması bizlere geleceğini emanet eden üyelerimizin güveninin tekrar kazanılması sağlanmalıdır.

B. MALİ HUSUSLAR         :

1.         Sosyal Medyada dile getirilen birçok husus, Yönetim Kurulunda dahi tartışılamadığından ve hatta yönetim kurulunun bilgisine dahi sunulmadığından, suiistimale açık konular olarak sürekli eleştiri almaya devam etmiş, güvenin zayıflamasında önemli etkiye sahip olmuştur. Bu kapsamda özellikle;

            a.         Denetleme Kurulu Raporlarının Yönetim Kurulunda görüşülmemesi,

            b.         Bilanço ve harcamaların yönetim kurulunun bilgisine sunulmaması (Tüzük Md.61)

            c.         Gayrimenkullerin kullanımı konusunda sosyal medyada bu konulardaki sorulara cevap verilmemesi, bir kısmının depo olarak kullanıldığı iddialarına sessiz kalınması,

            ç.         Yapılan harcamaların usule uygun olarak heyetçe alınacak teklif mektupları ile yapılması,

            d.         Tur ve gezilerden elde edilen gelirlerde yapılan masraflar, gezi ücretlerinin ne şekilde karşılandığı, elde edilen gelirlerin miktarları ve kasaya alınması ile ilgili bilgi verilmemesi herhangi bir kayıdın tutulmaması,

            e.         Dernek faaliyetleri adına yapılan seyahatlerde yapılan harcamaların makul ölçülerin üstünde olması

            f.          10.000 adet olarak bastırılan derginin büyük bir kısmının neden hala depoda beklediği anlaşılamamakta, elde edilen gelir hakkında bilgi verilmemektedir. TEMAD tabanı maddi desteğini esirgemekten çekinmez iken, daha önceleri ücretsiz dağıtıldığı halde gelir elde etmek adına ücretli dergi yayınlanması hususu tabanımızın ortak eleştirilerindendir.

            g.         Yapılan ve satılan ajandalardan elde edilen gelirlerin ve masrafların aylarca hesabının yapılmaması ve bilgi verilmemesi,

            h.         Kendi bilançomuzu kendi yönetim kurulumuza dahi açıklamazken, bir önceki yönetimin harcamalarını, faturalarını kamuoyuna sızdırarak Genel Kurulda ibra edilmiş yönetimin etik dışı davranışla zan altında bırakılmaya çalışılması,

            ı.          Gezileri tertip ettiği bilinen ve yoğun eleştiri konusu olan bayan ile ilgili dedikodulara ve Genel Merkezi yıpratacak haberlere cevap verilmemesi; hatta   bayanın “ben gidersem Ahmet KESER buralarda duramaz” gibi sözlerinin açıklanamaması; Kartalkaya, Ilgaz benzeri gezi ve kutlamalarla ilgili yoğun eleştirilere maruz kalınmasına rağmen açıklama yapılmaması,

            j.          Özellikle muvazzaf arkadaşlarımızın otomatik ödeme talimatlarıyla desteklerini esirgemediği yardımlarından elde edilen gelirlerin miktarının açıklanmaması ve gelinen güvensizlik ortamında bir kısım muvazzafların “hakkımı helal etmiyorum” tarzındaki beyanlarının vebali altında olmamak adına açıklama yapılmaması,

C. MUVAZZAFLAR :

1.         Muvazzafların özlük hakları konusunda yapılan çalışmalar, tamamen çatışmacı ve subay-astsubay ayrımını çağrıştıran söylemlerle dile getirilmeye çalışılmıştır. Hukuksal düzlemde haklılığın anlatılmasından ve haksızlıkların yine genel hukuk ilkelerine aykırılığından mukayeseli olarak bahsedilmesi yerine çatışmacı ve ötekileştirici zihniyet körüklenmiş, yangına hortumla gidilmiştir. Bu amaçla yazılı ve görsel medyada yapılan açıklamalar ile muvazzaf arkadaşlarımız tahrik edilmiş ve birçoğunun küfür ve hakaretlerle hak aramaya çalışmasına sessiz kalınmıştır. Neticede, zarar görenler muvazzaf meslektaşlarımız olmuş, şu an kıt’ a ve kurumlarda ayrımcılık had safhaya ulaşmış ve muvazzaf meslektaşlarımıza karşı yoğun bir baskı yapılmaya başlanmıştır.

2.         Sosyal medyada muvazzafların sıkıntıları ve özlük hakları ile ilgili olarak medyada dile getirilecek ve kullanılması gereken dil ve iletişim araçları gibi hususlar yönetim kurulunda hiçbir zaman görüşülmemiştir.

3.         Yönetim kurulunda, bu yöntemin hak arama mücadelesinde yanlış olduğu muvazzafları galeyana getirecek açıklamaların yapılmaması ve kendilerine yöntemle ilgili açıklayıcı bilgi verilerek frenlenmesinin sağlanması ve neticede Askeri mevzuat karşısında zor durumda kalmamaları için yapılan uyarılara “yapsınlar, iyi olur, bir şey olmaz..” gibisinden cevaplar verilmiştir. Gelinen aşamada onlarca personel sosyal medyada yaptıkları açıklamalar nedeniyle mahkemelik duruma düşmüş, yargılanmışlar, tutuklanmışlar, hüküm giymişler, mesleki ve ailevi huzurlarını kaybetmişlerdir. Bu olumsuz durumun tespiti dahi yapılmamış, büyük birliklere gidilmek suretiyle meslektaşlarımızın durumları araştırılmamış, kendilerine destek olunmamış, mücadele yolunda atmamız gereken adımlar, halen meslekte olan arkadaşlarımız galeyana getirilerek atılmaya çalışılmakla gelinen noktada askeri birliklerde çalışma barış ve huzurunun bozulmasına sebebiyet verilmiştir.

2.         Mevcut durum; sosyal medyada örgütlenmenin tek ve en etkili yöntem olduğunu düşünmektedir. Ne yazık ki; bu alanı da iyi yönetemediğinden, bunun sonucunda kişilerin ve kurumların zarar görmesine sebebiyet verilmektedir. Halbuki; iletişim çağının en önemli araçlarından olan medyanın çatışmasız ve kişiler ile kurumlara zarar vermeksizin kullanılmasının mümkün olacağı anlaşılmamış, örneğin bir radyo kanalı tesis ederek geniş katılımlı ve herkese seslenebilecek sistemler geliştirilmemiş, çok geniş kitlelere ulaşma imkanı araştırılmamış, halen kara düzen gezilerle kitlelere ulaşılmaya çalışılmıştır.

 

SONUÇ         :

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz hususlar, tamamen yönetim anlayışından kaynaklanan sebeplerle, güvensizlik ortamına gelinmesine sebebiyet veren hususların sadece ön plana çıkanlarından ibarettir.

Tamamen gönüllülük esasına dayalı olan Yönetim Kurulu üyelerinin tek amacı somut, haklı davamıza sahip çıkmaktan başka bir şey olmamalı ve her biri seçimle işbaşına gelen ve kendilerinden hizmet beklenen kişilerin fikirlerine önem verilerek, ortak amaç uğrunda çalışma barışı sağlanarak, meslektaşlarımızın emanetine sahip çıkılmalıdır.

Bu kapsamda; yukarıda belirtilen aksaklıkların giderilmesi, açıklanması gereken hususların yönetim kurulu üyelerine ve tabanımıza açıklanması ivedilik arz etmektedir.

            Aksi takdirde mevcut yönetime duyulan güvensizlik artarak devam edecek ve neticede vebal altında kalınacağından bizler bu vebale ortak olmak istemiyoruz, Bu maksatla sorunların ivedi çözülmesi için bu mevcud konuların yönetim kurulunda tartışılarak ortak noktaların ivedi bulunup uygulamaya başlanması ve gereğini arz ve talep ederiz.

 Ayhan YILDIRIM                               M.Ali SARIKAYA                             Av.Fevzi AKSOY          Yunus EKİNCİ                 Yaşar CENGİZ                                

 Ayhan BAŞÇILAR                            Muharrem BASKAK

 

 

 

Ögeyi Oylayın
(14 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#10 Cevat KILINÇDEMİR 12-08-2013 23:38
BİZİM CAMİADA AYAK OYUNLARI BİTMİYOR
Olağanüstü Seçim Kararının Gerekçeleri yazısını defalarca okuyup düşündüm . Yazılanların bir çoğunu okuyup alt görevlere indirgeyip incelendiğimde şu sonuçlara varıyorum.
1. Teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı kendisinin yapması gereken görevlerini yapmadığını itiraf ediyor kendi görevleri ile ilgili her sorundan genel başkanı sorumlu tutmaya çalışıyor . Kendisinin teşkilatların bazılarını ve yıllarca bu davaya emek vermiş kendisinden yaş ve kıdemce büyük TEMAD üyeleri ile bizim davamıza destek olmaya çalışan insanlara "Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla " yaptığı saygısızlıkları ne çabuk unutmuş gözüküyor.
2. Mali konularda eksikliklerden söz ediliyor bu sıkıntılar vardı madem Genel Muhasip ne yapmış acaba onun işini de TEMAD genel başkanı mı yapması takip etmesi mi gerekirdi.
3. Sosyal işlerdeki bir çok sorunlardan bahsediliyor yazdıkları eksiklikleri TEMAD Genel Başkanı mı yapması takip etmesi mi gerekirdi.
4.İdari konulardaki eksiklikler yapılan gezilerdeki eksiklerden daha bir çok eksikliklerden yazının altındaki imzaları olan kişilerin sorumluluğu olduğu görülmektedir. Yukarıda imzaları olanların bir çoğu ayda bir yapılan toplantılara işleri gereği toplantıdan toplantıya TEMAD Genel Merkezine gittiklerini kendileri beyan etmektedir .
5. Bu kadar sorun vardı da 22 aydır sizler ne yaptınız yönetimsel olarak ne katkınız oldu açıklamanızı beklerdim.
6. Hep baraber gittiğiniz gezilerden bu kadar rahatsız oldunuz sıkıntılar duydunuz neden hepsine gitmek için birbinizle yarıştınız veya gitmemeyi denemediniz.
7. Yazdığınız bir çok şikayetin aslında bir Genel Başkan Yardımcısının çekemediğiniz açıkça belli olmuyor mu o yüzden sn Ersen GÜRPINAR'ın dediği gibi incir çekirdeğini doldurmayan konulardan kendi hatalarınızı da ekleyerek Sn TEMAD Genel Başkanına yüklemeye çalıştığınız Genel Merkeze arada bir gidip gelen herkes bilmektedir.
Yeni Oluşum Gurubu olarak yıllardır ben de içlerinde beraber mücadele ettiğimiz TEMAD sevdalısı olarak bildiğimiz bu insanlar ( Yalnız istifa ederek ayrılan yönetim kurulu üyeleri ile iki kere yönetim kurulu toplantısına katılan ile ilk defa yönetm kurulu toplantısına katılarak bu kanıya varan bu olayın altına imza atan iki kişiyi vijdanları ile başbaşa bırakarak eleştirilerimden hariç tutuyorum ) ilk fırsatta bir dönem bile mücedele etmeden ayak oyunları yaparak TEMAD ailesine verdikleri verecekleri zarardan 22 AGOSTOS'ta bu ailenin daha güçlü daha çok kazanımlarla çıkması kayıtsız şartsız TEMAD neferi olarak ömür boyu çalışmaya and içmiş biri olarak en büyük dileğimdir.
Son söz olarak Sn Genel Başkan Ahmet KESER'in de eleştirilecek bir çok yönü olabilir yazdıklarında çok az da olsa haklı yönleri de olabilir ama yakınen şahit olduğum bizzat yukarıda imzası olanlardan duyduğum konulardan ve yakından bakınca bu sonuçlara vardım. BİZDE AYAK OYUNLARI BİTMİYOR...
Alıntı
#9 Orhan ORHUN 06-08-2013 02:55
BİR DAHA SAPINI BİLE BULAMAYIZ !

Bu toplum; eski TEMAD yönetimi devr-i iktidarında itilip kakıldığını, sanallarla oyalanıp değersizleştirildiğini, dokuz yıl kış uykusuna yatırıldığını ve tüm olanlara rağmen olağanüstü genel kurula gidilmediğini ne çabuk unuttu.
Şimdi alınan kararın ve yapılan eleştirilerin insani olmadığını, kararın ve sebep olanların başkan ve kurumu karaladığını, topluma zarar verildiğini ve birilerinin ekmeğine yağ sürüldüğünü bilmemiz gerekmez mi?
Hiç kimse sıfır kusurlu değildir. Son tahlilde Sayın TEMAD Başkanı KESER’e haksızlık boyutunda eleştiriler yapılmadığını kim inkar edebilir ?
Geçmişte söz dinleyen, saygıda kusur etmeyen, istenildiğince şekillendirilip kontrol edilebilen, bir albayın telefonuna esir olup, postal giyme emri bekleyenlerce yönetildiğimizi ne çabuk unuttuk !
Geçmişte Assubaylara devrim sözü verip tuş edenlerin; TEMAD ziyaretinde bulundukları ile bunu bizleri sevdikleri için yapmadıkları gerçeğini ne çabuk unuttuk !
Bir meslektaşımızın ifade buyurduğu gibi, Assubayların Assubay olduklarını Sayın Başkan KESER zamanında hissettiklerini kim inkar edebilir ?
Hak arayışımızın,
Mücadele azmimizin,
Onurlu ve gururlu dik duruşumuzun,
Sayın Başkan KESER’le vücut bulduğunu kim inkar edeblir ?
Sorunlarımızın ilk defa, bu boyutta ve tüm medyada gündeme alındığını kim inkar edebilir ?
Uzun lafın kısası, Sayın Başkan KESER zamanında ;
Hak ve hukukumuz aranmış, zulmedenlere baş kaldırılmış, medyada Assubay adı ve sorunları duyulur olmuştur.
TEMAD başkanı eskisi gibi yönlendirilebilen bir kişi değil, zulme ve zulmedenlere başkaldırmış LİDER’dir.
O halde askeri vesayet; kontrolden çıkmış, şekillendirmekte zorlandığı bu lideri balans ayarı yaparak cezalandırmalıydı.
Nasıl mı ?
BRÜTÜS’ler ile…
Zaman aklımızı devşirme zamanı.
Assubay sınıfını ve Sayın Başkan KESER’i küçük hesaplara ve UFKU DAR BEYİNLER'e kurban etmeyelim.
Bir daha sapını bile bulamayız.
Kalın sağlıcakla…
Alıntı
#8 MEHMET KAYALI 06-08-2013 01:18
Ben de Atila Abaylı arkadaşıma katılıyorum. Olması gereken de o. Macera aramaya gerek yok. Hayli atılımları başarılı çalışmaları olan arkadaşımızın, değerini bilmeliyiz. Başarılar Ahmet Keser'in olsun.
Alıntı
#7 Mehmet KARTAL 04-08-2013 14:11
Kötü yönetildiğimizi anladım.Bilgilendim.Açıklamayı yapanlara teşekkürü borç bilirim.Açıklamalarda çok önemli konular var. Çok önemsiyorum.TEMAD başkanı bizi sukutuhayale uğrattığından da üzğünüm.Zaten baştan beri söylediğim ve savunduğum bir konu var.EKİPSİZ VE DANIŞMANSIZ ÇALIŞAN TEMAD BAŞKANLARI BAŞARISIZ OLMAYA MAHKUMDUR DİYORUM.Bundan öncekiler aynı şekilde danışmansız çalışmışlar ve başarısız olmuşlardır. Sistem aynı şekilde devam ediyor,sanki birbirlerini örnek alıyorlar. HZ.ALİ'NİN ŞU MEŞHUR SÖZÜNÜ UNUTMA.HAKSIZLIĞIN ÖNÜNDE BOYUN EĞME,HAKKINLA BERABER ŞEREFİNİ DE KAYBEDERSİN.

Gnkur.kapıları ardına kadar açmışken,sn.Gnkur.başkanımız her şeye yardımcı olacağım,görüşelim sokaklara çıkmayın demişken, TEMAD'ın bunu niçin değerlendirmediğini anlayamıyorum.Anlayan varsa yazsın öğrenelim.
Alıntı
#6 MEHMET ALİ KILINÇ 04-08-2013 09:33
Hep söylüyorum.
Sn.Ahmet Keser'in eleştirilecek bir sürü yönü var.
Örneğin, (bence)bilerek veya bilmeyerek, Astsubay sorunlarını siyasete çözdürmek değil, daha ziyade kullandırma fırsatı verdikleri, buna çanak tuttukları, siyasetçilerin hedef aldıkları kurum ve makamlara açık açık söyleyemedikleri bazı şeyleri Sn.Ahmet Keser'e söylettirdikleri gibi konularda eleştirebilirim.
Ama dernek yönetiminin bu yarı yolda bırakma, seçim kararı almasına neden olan yönetim kurulu üyelerinin gerekçe olarak sıraladıkları nedenler, aşılamayacak, (bence) incirin çekirdeğini dolduracak nedenler değil.
Aday sayısının bu kadar fazla olması da, (bence) yine Sn.Ahmet Keser sayesindedir..
Kamuoyunda meraklıları dışında adı sanı kimse tarafından bilinmeyen TEMAD, Sn.Ahmet Keser döneminde, (bence) Sn.Ahmet Keser tarafından,(bana böyle yansıyor) kamuoyunu etkin biçimde kullanma becerisi yönünden üzerinde üniversitelerin tez hazırladığı dernek haline getirilmiştir.
Bence, yönetimde aynı şekilde taşın altına ellerini sokan, TEMAD yönetimi görevi yapmış olma referansı üzerinden başka sahalarda beklentileri olan, en azından kendileri de meslek kamuoyu tarafından alkışlanmak istenen meslektaşlarımız, Sn.Ahmet Keser'in hep ön planda olmasından rahatsız olmuşlar, birlik olup bir hedefe yönelmek yerine, görünen o ki, mesailerini birbirlerinin açıklarını ajandalarına not almaya harcar hale gelmişler..
Özet olarak, TEMAD Genel Başkanlığının kıymete binmesi ve aday sayısının fazla olması Sn.Ahmet Keser sayesindedir..
Alıntı
#5 atilla abaylı 03-08-2013 13:46
Sayın KESER 2014' deki yani olagan kurultaya dek görevini sürdürmelidir.Olagan genel kurula dek yarım kalmış planlanan işlerini yeni ekibi ile yapma fırsatı verilerek güven tazelemesi iyi olacaktır.Bu surede tüm delegeler ve arkadaşlarımız sureci daha iyi degerlendirme fırsatı bulacaklardır.
Saygı ve sevgilerimle...
Alıntı
#4 MEHMET ALİ KILINÇ 03-08-2013 09:24
İncirin çekirdeği bu kadar büyük müydü yahu?
Alıntı
#3 Osman BEREKET 02-08-2013 23:56
Astsubayların hak talepleri AİHM ve Ulusal hukukta tescillenmişken, Genkur'ın ilgili makamlara yazılı olarak yaptığı ve kamuoyuna yıllardır duyurduğu tüm tekliflerin akıbeti meçhul iken, TEMAD yönetimlerinin elinde bu kadar gerekçe de var iken, hiçbir sonucun alınamaması düşündürücüdür. Seçilecek yeni yönetimin, bugünkü Genkur ve Hükümetin dilinden anlamalı ve o dilden konuşmalıdır. Yıllardır STK'larına büyük önem veren bugünkü hükümettin, TEMAD'I dışlaması kalâ almamasının temelinde, yönetim organizasyon İstikrarsızlığının, karşı söylemlerin, karşı renk göstermelerinin bir sonucudur. Bu büyük camianın, hak talepleri birkaç kişinin siyasal ve bencil tutumlarına bırakılması da doğru değildir. Bu zor göreve talip olan tüm arkadaşlara başarılar dilerim.
Alıntı
#2 Mustafa Savaş EVRAN 02-08-2013 19:26
Belki de sayın Keser'in suskunluğu,bu açıklama ve ortaya konulan belge karşısında söyleyecek sözü olmadığındandır Sayın Akalp. Evet Sn.Ahmet KESER,As(T)subayların umudunu, kolkola girdikleri ile birlikte Gelecek 50 yıllarını gaspederek yok etmeyi başarmıştır.TSK'leri disiplin yasası ve 926 sayılı personel yasası ancak 50 yılda bir gündeme getirilebiliyor. Önce bizzat sn.Genku Başkanı tarafından bu konularda birlikte çalışın diye Personel Bşk.nına emir veriliyor,bu emir gereği ilk çaşışmaya katılarak masaya oturtuluyor,sonra ne oluyor da masadan kaldırılıyor,bunun analizi yapıldığı ve Sn.Keser'in çevresinde kalan özellikle küfürbaz silahşörlerinin facedeki duvarları incelendiğinde neden masadan kaldırıldığı da açıkça görülüyor.Evet, bana göre Sn.Keser ikmale falan değil,doğrudan sınıfta kalmıştır ve kendisine Assubayların sırtından inmesini öneririm.
Alıntı
#1 AKALP 02-08-2013 17:10
Bir sıkıntının olduğu gerçek, neden Sn.Keser bu konuda açıklama yapmıyor? Herhalde polemik konusu olmasın istiyordur. Ben muhalefet edenlerin hakkını teslim ederek ve de mevcut adayları da dikkate alarak Sn.Keser'e İkmale kaldın yeni ekibini kur çalışmalarını bitir seneye karşımıza öyle çık sınavı ver yoksa sınıfta kalırsın demenin doğru olacağını düşünüyorum.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN TBMM'nin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ''Mareşal'' rütbesi ile ''Gazi'' unvanı verişinin 102. yıl dönümü ve Gaziler Günü törenlerle kutlanacaktır. Kahraman gazilerimizin, oluşan bedensel engellerinin yanında başta devletimizin mevzuatlarından kaynaklanan birçok sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Gazilerimize devletimizin yetkililerince...
Salı, 19 Eylül 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
EMPERYALİSTLERİ DİZE GETİRDİĞİMİZ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZIN 101. YILI YÜCE TÜRK MİLLETİNE KUTLU OLSUN. ORDU YOK DEDİLER KURULUR DEDİ PARA YOK DEDİLER BULUNUR DEDİ DÜŞMAN ÇOK DEDİLER YENİLİR DEDİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Saygıdeğer Üyelerimiz İtilaf Devletleri tarafından son dönemlerinde bütün orduları dağıtılan, işgal edilen ve tersanelerine g...
Çarşamba, 30 Ağustos 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
ZAFER HAFTASI KUTLU OLSUN Osmanlı İmparatorluğunun SEVR ile parçalanmasına HAYIR diyen bir avuç kahraman ATATÜRK önderliğinde 19 Mayıs 1919 tarihinde başlattıkları kurtuluş mücadelesini 26 Ağustos 1922 yılında Afyon Kocatepe'de başlayan dünyanın takdirini kazanan bir taarruzla bozguna uğrattıkları düşmanı 30 Ağustos'ta kesin yenilgiye uğratarak ülkemizin bağımsı...
Cumartesi, 26 Ağustos 2023

Son Eklenenler

Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ