ASTSUBAY KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR

Saygıdeğer Meslektaşlarımız

TEMAD ve mücadeleye desteği misyon edinmiş assubayların özgür sesi sitemiz assubayları yakından ilgilendiren OLAĞANÜSTÜ SEÇİM için aday olacaklara tarafsızlık ilkesi gereğince kendilerini farklı bir platformda tanıtma imkanı vereceğini daha önce duyurmuştur. İlk kez GENÇ KUŞAK EMEKLİ ASTSUBAYLAR grubundan gelen yazıyı bilgilerinize sunuyoruz.

Saygılarımızla.

EMEKLİ ASSUBAYLAR

Emekli Astsubayların artarak devam eden sorunları günümüze kadar göreve gelen TEMAD yönetimleri tarafından çözülememiş, çözme çabaları da maalesef sonuçsuz kalmıştır.

Bugüne kadarki yönetimler sorunlarımıza çözüm arayışları içinde muhatapları tarafından hep oyalanmıştır. Astsubay toplumu üzerinde korku, baskı oluşturmaya çalışan bürokratik güçlere defalarca anlatılmasına rağmen inanma ve umut etme yanlışına düşmüşlerdir.

Ülkemizde çok kanallı medya ve iletişim araçlarının yaygınlaşması sonucu farklı düşünceler ortaya konulmakta, hiçbir olay gizli saklı kalmadan en kısa zamanda yayılmaktadır.

Yerinde say komutunu kaldırıp ileri marş komutu ile haklı taleplerimizi hukuk içinde elde etmek için, biz Genç Kuşak Emekli Astsubaylar TEMAD Genel Merkez Yönetimine siz değerli arkadaşlarımızın ve Delegelerin desteği ile HER ŞARTLARDA! TALİBİZ.

Genç Kuşak Emekli Astsubaylar olarak hedefimiz sorunların bir parçası değil, çözümün öncüsü, ayrıştırıcı değil, birleştirici, bütünleştirici, farklılıkları olduğu gibi görüp kabul eden, farklılıklarda değil birlikteliklerde buluşan, çatışmacı değil uzlaşmacı, tavizci değil, hakkını alan, statükocu, baskıcı değil değişime, yeniliğe, çok sesliliğe açık bir düşünce yapısı ile buradayız. Bizi tanımak için kendinize bakın, uzaklarda değil aranızdayız.

‘’ Bir şeyi değiştirirseniz her şeyi değiştirmiş olursunuz.’’

Yeni bir yönetim oluşturmak,

Yeni bir yönetim anlayış geliştirmek,

Yeni bir yönetim kadrosu belirlemek,

Yeni bir yol izlemek.

 

Ne yaptığını ve yapacağını bilen, özgüveni tam, kararlı, dürüst, zorlukları ve kazanımları meslektaşları ile paylaşan bir yönetim oluşturmak.

Merkezi otorite yerine bütün teşkilatlarıyla ortak karar alan, ortak akılla hareket eden, ben bilirim yerine biz biliriz ve her güçlüğü beraber aşabiliriz diyen bir yönetim anlayışı geliştirmek.

Kadroları yalnız Ankara’dan değil Türkiye’nin neresinde olursa olsun alanında temayüz etmiş uzman, mücadele azmi ile tutuşan meslektaşlarını bulan kadrolarına dahil eden ve edecek, herkesin bilgisinden görgüsünden faydalanacak zenginleşmiş, bir yönetim kadrosu belirlemek.

Verdiği sözleri ve vaatleri gerçekleştirmek için planlı programlı hareket eden, uyumlu, diklenmeden dik duran, yol kapandığında yeni yol bulan, bulamadığında yol açacak, bütün çabalarına karşılık; Verdiği sözleri gerçekleştiremediğinde zaman kaybetmeden yerini yeni bir yönetime bırakacak yol izleyecek bir yönetim.

Amaç ve hedeflerimiz;

1-Sadece TEMAD genel merkezi değil tüm şubeleri ile birlikte güç ve hareketlilik sağlayarak toplumda ve kamu alanında hak ettiği saygın yerini almasıdır.

Bu amaçla öncelikli hedefimiz üye sayımızın hızla artırılmasını sağlamak( söylenildiği gibi üye sayımız 50.000 lerde değil, yarısı değerdedir)2011 genel kurulda alınan karar ile ihraçlarla ilgili kararı uygulanır hale getirip, teşkilatlarımız aracılığıyla ulaşıp, fikrini almak, ikna etmek ve üyeliğini sağlamak öncelikli hedefimizdir.

2-Genel merkez ve şubelerde çalışma grupları oluşturarak sorunlarımızı sebep-sonuç ilişkisine göre analiz edeceğiz, çözüm önerileri üreterek ilgili, yetkili makamlardan sonuç alınıncaya kadar takipçisi olacağız.

3-TEMAD üyeliğinin onurunu ve ayrıcalığını üyelerimize sağlayacağız. Bu amaçla tüm şubelerin mekanları, ortamları, faaliyetleri belirlenen ölçütlere göre standart olacaktır.

4-Şubeler ile genel merkez arasında doğrudan iletişim kurulacak, genel merkezde bir arkadaşımız teşkilattan sorumlu olarak şubelerin üyelerle ilgili her türlü taleplerini değerlendirecek, sorunlarına çözüm arayacaktır. Şubeler ile uyumlu, koordineli hareket edilecektir.Şubelerin yazdığı yazı ve sorunlarına üç maymun misali duyarsız kalınmayacaktır.

5-Belirlediğimiz amaç ve hedefe göre planlı, programlı çalışacağız. Her faaliyetimiz açık ve şeffaf olacak, üyelerimize öncelik ile şubeler aracılığı ile her zaman bilgi desteği sağlanacaktır. Şube oluru olmadan üye ile bağlantıya geçilmeyecektir.

6-Yerel ve ulusal tüm medya kanalları ile genel merkez ve şubeler aracılığıyla doğrudan iletişime geçeceğiz. T.B.M.M, Hükümet, Kamu kurumları ve kamuoyuna sorunlarımızın geniş kitlelere duyurulması için, desteğini sağlayacağız.

7-Diğer sivil toplum örgütleri ile yakın ilişki ve işbirliği içinde olacağız. Her konuda bilgi ve tecrübelerinden faydalanacağız. Genel merkezde uluslararası ilişkiler biriminde görevlendirilecek arkadaşımız ile uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile de faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

8-Şubelerimizin yerel alanda eğitim, istihdam, kültür, sağlık, ulaşım, moral-isteklendirme faaliyetlerine ve geliştirmelerine tam destek vereceğiz. Şubelerimizi kaderi ile baş başa bırakmayacağız. Her arkadaşımızın özel sorunlarının yerinde tespit edilerek çözümünün sağlanması için gerekli girişimleri şubesinden başlama ile bulunulacaktır. Hiçbir arkadaşımız yalnızlık psikolojisi içine düşmesine fırsat vermeyeceğiz. Birliktelik ve aidiyet duygusunu güçlendirerek geliştireceğiz.

Arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmeleri, ifade etmeleri, resim, müzik, spor ve benzeri alanlardaki yeteneklerini sergilemeleri için onlara destek vereceğiz.

Üyelerimizin sağlık, tedavi, cenaze defin gibi durumlarında yanlarında olacağız. İlgili birimler ile hızla irtibata geçerek mağdur edilmeden sorunlarına çözüm sağlayacağız.

Spor, gezi, sanat etkinliklerinde organizasyonlar tertip edeceğiz, en ekonomik ve kolay imkanlar ile üyelerimizin bu faaliyetlerden faydalanmasını sağlayacağız.

9-Milli, dini günler ile önemli tarihi olayların yıl dönümlerinde tanınmış bilim ve ilim insanlarının katılacağı toplantı ve konferanslar düzenlenecektir.

10-Demokratik katılımın gelişmesi için üyelerimizin sivil toplum örgütlerinde üye olmalarını, aktif görev almalarını, yerel ve genel yönetimlerde aday olmaları halinde destekleyeceğiz.

11-Çalışmak isteyen üyelerimize yerelde imkanlar kullanılarak şubelerimiz aracılığı ile bölgelerindeki ticaret, sanayi odaları başta olmak üzere tüm meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile irtibata geçerek istihdam imkanları araştırılacak ve üyelerimizin iş sahibi olmaları, iş kurmaları, bu alanda açılacak kurslardan haberdar edilerek faydalanmaları sağlanacaktır.

12-Emekli astsubay nüfusunun yoğun olduğu ve ihtiyaç duyulan yerlerde yaşlılara huzur ve bakım evleri, büyük şehirlerde ve yurt sıkıntısı üniversite şehirlerinde öğrenci yurtları veya apartlar ihtiyaçlarını karşılamak için hazırladığımız projeleri uygulamaya çalışacağız.

13-Tüzük değişikliğine gidilerek her üyenin seçilme hakkı sağlanacaktır. Bunun için Ankara’da oturma şartı aranmayacaktır. Danışma kurulu oluşturularak şeffaf dernek olunması sağlanacaktır. Bu amaçla yönetimi devraldığımızın ilk iki ayı içerisinde TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİ YAPACAĞIZ. ‘’ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMİ İLE ‘’ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA GİDECEĞİZ.

14-Bugüne kadar mesafe alınamayan, alınan mesafede de atılan köprülerin yeniden yıkılmamak üzere onarımına gidilecek, özlük hakları talepleri çözüm önerileri ile birlikte başta T.B.M.M., Hükümet, Bakanlar kurulu üyeleri başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar ile doğrudan görüşülecek, haklı taleplerimizden asla taviz vermeden gerektiğinde kamuoyu, medya ve diğer sivil toplum örgütlerinin de desteğini alarak gösteri- yürüyüşlerden başlayarak aşamalı olarak sonuna kadar eylemlerimizi gerçekleştireceğiz.

15-Varlığımızı ve birçok haklarımızın alımında hiçbir şey beklemeden 1970-1975 Hak ve Eşitlik mücadelesi veren Elleri öpülesi değerlerimize vefa borcumuzu ödeyeceğiz. O yıllarda ordudan ilişiği kesilenleri derneğimizin onur üyesi olmalarını ve müstafi astsubay konumundaki meslektaşlarımızı asli üye olmaları için yapılacak olan tüzük değişikliği ile derneğimiz çatısı altında olmalarını sağlayacağız. Onlara başka bir dernek kurmalarını önermeyeceğiz.

16-Tüm kararlarımızı birlikte ‘’ ortak akıl ‘’ ile alacağız ve faaliyetlerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Sorunlarımız beklemekle çözülmediği gibi her geçen gün daha da çözümsüz hale gelmektedir. Çözümün merkezi birlikte biziz.

Siz değerli meslektaşlarımıza yukarıda arz ettiğimiz konuları nasıl gerçekleştireceğiz?

Dünyanın neresinde olursa olsun sivil toplum örgütleri aldıkları bağış ve yardımlarla ayakta kalır. Veya kendisi gelir getiren teşekküller oluşturur. Bizde TEMAD sigortayı piyasa koşullarına uygun olarak profesyonel yönetim anlayışıyla daha etkin hale getirerek yeniden teşkilatlandıracak ve kısa sürede elde edeceğimiz gelirle hazırladığımız projeleri uygulayarak emekli arkadaşlarımızla muvazzaf arkadaşlarımızın ailelerine istihdam sağlayacağız.

TEMAD Güvenlik, TEMAD Temizlik, TEMAD Ulaşım ve TEMAD Yemek iktisadi teşekküllerini kendi öz kaynaklarımızdan elde edeceğimiz gelirle faaliyete geçirerek belirli bir finans birikimine ulaşmayı hedefliyoruz.

TEMAD A. Ş neden olmasın! Tüm sıkıntıları ve engellerin aşımında bu gerekli değil mi?

Daha sonra programımıza uygun olarak yurt, bakım ve huzur evi gibi diğer projelerimizi gerçekleştirme yoluna gideceğiz. Devamı çalıştıkça omuz omuza verdikçe gelecektir.

Lider, Kadro, Teşkilat ve Finans hepsi bizim için emekli astsubaylar için hayal gibi görüneni gerçekleştirmek için, biz elimizi uzattık hadi uzatın ellerinizi ve geleceğimizi birlikte kuralım, kurtaralım.
Genç Kuşak Emekli Astsubay diyerek yaş kastettiğimiz düşünülmesin, kendini genç hisseden ve genç fikirlere sahip bütün meslektaşlarımız Genç Kuşak Emekli Astsubaydır.

TÜM EMEKLİ ASTSUBAY ARKADAŞLARIMIZI TEMAD ÇATISI ALTINDA BİRLİK OLMAYA, BİRLİKTEN OLUŞAN GÜCÜMÜZÜ HAKLI DAVAMIZDA ORTAYA KOYMAYA DAVET EDİYORUZ.

 

GENÇ KUŞAK EMEKLİ ASTSUBAYLAR

http://www.genckusakemekliastsubaylar.com/?Syf=26&Syz=257273&/ASTSUBAY-KAMUOYUNA-SAYGI-İLE-DUYURULUR.

Ögeyi Oylayın
(20 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#8 MEHMET ALİ KILINÇ 28-07-2013 15:17
Değerli Meslektaşlarım..
Klavyenin başına geçip,lügat parçalamak, oturduğumuz yerden yönetimler yıkıp, yeni yönetimler oluşturmak çok kolay; biliyorum..
Dernek yönetimi gibi bir göreve gönüllü kişiler bulmak zor, gönüllülerden bu göreve en uygun kişiyi bulmak daha da zordur..
TEMAD Genel Merkezi yönetimine biz de varız deyip, birden fazla ekibin talip olması, hatta bir kaç tane daha talip olması beni sevindirir..
Yönetime aday olmak çok doğal hakkınız..
Hayırlı uğurlu olsun..
Ancak sadece talip olmakla iş bitmiyor.
O göreve gelmeniz için benim yani üyelerin desteğine, oyuna ihtiyacınız var ki doğru olan da odur..
Öyleyse beni ikna etmeniz gerekir..
Bu nedenle, size iyi niyetli bir önerim var..
"Genç Kuşak" ibaresine alınganlık göstermiyorum;çünkü ben kafa olarak yaşlılığı kendime uygun görmüyorum, yaşlılığı üzerime alınmıyorum..
Ancak İnternet ortamında yaptığınız bir uygulama, bana çok itici geliyor..
Her gün "Bilmem kimceğizi Genç Kuşak Emekli Astsubaylar saflarına katıldı" uygulaması var ya, onu kast ediyorum..
Dediğim gibi bu uygulamanız bana çok itici geliyor. Ne olur ne olmaz, ileri demokrasi cephesinden saldırıya geçen olabilir; günümüzden örnek veremiyorum. Bana Demokrat Parti döneminde, toplumu kamplara ayırıp cepheleştiren her gün katılımların radyolarda ilan edilen "Vatan Cephesi" uygulamasını hatırlatıyor.
Lütfen yapmayın..
Toplumu cepheleştirecek uygulamalardan kaçının..
Alıntı
#7 Elbirce 26-07-2013 23:45
Eğer TEMAD'ın içinde bazı hizipleşmeler ve gruplaşmalar varsa, ben, bu hizip veya grupların hiçbirine mensup değilim. Dışarıdan ve bağımsız bir gözle bakıyor ve kendimce değerlendirmeler yapıyorum. Bu bağlamda bu yazıyla ilgili değerlendirmem şudur; fazla iddialı, fazla politik ve samimiyetten yoksun.
Emek verenler, lütfen, kusura bakmasın. Duygu ve düşüncelerimi paylaşmaktan öte bir amacım yoktur.
Alıntı
#6 orhan DERELİ 26-07-2013 07:09
Sn.Ahmet KESER ne yapmış hırsızlık mı yapmış yoksa biz üyelerin bilmediği bir şey mi? Yıllardır birikmiş otuz yıllık sorunları 2011 yılında Genel Başkanlığa seçimle oy alarak gelmiş bir kişiye yıkılsın.Burada Yönetim Kurulu üyeleri daha önce Olağanüstü genel kurul kararı neden aldırmamış onların hiç suçu yok mu? Fatura niye Sn.KESER’e kesiliyor? Yarın onlar seçim listelerinde yer alacaklar, üyeler bunlara nasıl güvenecekler temsil edilecek makam Türkiye Geneli öyle her babayiğittin harcı değil.
İl Şubeler ile genel merkez arasında doğrudan iletişim kurulacak, genel merkezde bir arkadaşımız teşkilattan sorumlu olarak görev yapacak deniliyor, zaten Teşkilattan sorumlu Gn.Bşk.Yrd.yok mu?
Siz yönetime geldiğinizde üyeler sizinle direkt muhatap olamayacak,emekli olmuş kişi size gönüllü aidat ödeyecek,eski Askerlik düzenine devam edecek (Takım Komutanını atlayıp Bölük Komutanına) derdini anlatmak için sizin direkt kapınızı çalamayacak, Allah bilir Genel Merkeze merak edip gelen bir üyeye çay bile söylemeden hadi Arkadaşım Şubeniz neresi ise oraya gidiniz, anladığım bu...
Biz Astsubayların bütün özlük haklarını alıp,bir de Holding kurup hizmet edeceksiniz, Siz TESUD’la karıştırıyorsunuz herhalde TEMAD’ı. Biz biribirimizi çekemiyoruz, işler biraz düzelmeye başladığında birbirimizle didişiyoruz.Sizin 2011’deki projeleriniz iyi olsaydı zaten delegeler size on üç oy vermezdi.Siz elli bin üyeden bahsediyorsunuz. Şu an TEMAD’a destek veren Muvazzaflar bile Yardımı keserler,Çünkü Mücadele Ateşini,ruhunu TEMAD’ın ne olduğunu herkese aşılayan Genel Başkanımız Ahmet KESER’dir.İnşaallah ben düşüncelerimde yanılırım da kazanan TEMAD'IMIZ yuvamız olur.Saygılarımla.
Alıntı
#5 Mustafa Levent 25-07-2013 13:30
Arkadaşlar demokratik haklarını kullanıyor saygı duydum bu bizim zenginliğimizdir, ben de sadece bu arkadaşların değil yönetime aday olan tüm adayları ve düşüncelerini bilmeyi arzu ediyorum hayırlısı olsun.
Alıntı
#4 AKALP 25-07-2013 12:50
Kağıt üzerinde herşey güzel bu hedeflere bizi kim götürecek bu grubun lideri kimdir? GRUBUN ADAYLARI AÇIKLANIP BU DUYURU YAPILMIŞ OLSAYDI DAHA FARKLI DEĞERLENDİRİLEBİLİRDİ.
Alıntı
#3 Turgay İyialkan 25-07-2013 12:48
Bu kadar uzun bir bildiri ancak bu işleri kimlerin yapacak kadro belli değil. Kadronuzdaki isimlerin tepki toplayacağı için mi yazmadınız, yoksa biz aday olalımda nasılsa 3-5 kişi toplarız diyemi düşündünüz. Ciddiye almıyorum
Alıntı
#2 atilla abaylı 25-07-2013 09:06
Yıllardır acı çeken bir sınıf gecen zamanlarda yaşadıklarımız ile tecrübe kazanması gerekir.Metini defalarca okudum..Artık bu gerçegi tüm arkadaşlarımın bilmesi gerekir.
Her işi insanlar yapar ilkesinden maket olarak görülen bu planın gerçege kimler tarafından dönüştürülecegi EN ÖNEMLİ noktadır. Kadroları görmek aslında icraaatcı takımı tanımak gerek diye düşünüyorum .
Saygılarımı ve sevgilerimi sunarım .
Alıntı
#1 Orhan ORHUN 25-07-2013 04:34
Assubayları dokuz yıl oyalayan,askeri vesayetin oyuncağı yapan, hak ve hukukunun gaspına göz yuman, sanal kalemşörlerle aşağılayan Eski TEMAD yönetimi ile Cengiz ERTEN'e hayır demek asli görevimiz olmalıdır.
Mazlum toplumumuz kendisini aşağılayanları destekleyecek kadar balık hafızalı değildir. Hiç kimse akıl ve hafızamızla alay etmeyi aklından geçirme hafifliğini göstermeye cüret etmesin.
ESKİYE RAĞBET OLSAYDI BİT PAZARINA NUR YAĞARDI !
Bu ne yüzsüzlük, ne cüret,
Başka kapıya,
Başka kapıya...
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
Baş öğretmenimiz ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsında tüm öğretmenlerimizin ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN... Demokrasinin, adaletin, huzurun ve refahın hakim olduğu nice öğretmenler günü kutlamak dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Perşembe, 24 Kasım 2022
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
BAĞIMSIZLIK SAVAŞIMIZIN KAHRAMANI VE LAİK, DEMOKRATİK CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU, EBEDİ ÖNDERİMİZ VE BAȘKOMUTANIMIZ BÜYÜK DEVRİMCİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü BEDENEN ARAMIZDAN AYRILIȘININ 84. YILINDA SAYGI, ÖZLEM VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ... RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN. 10 KASIM 1938 ! Bir devre damgasını vurmuş, dünyanın gidişatını değiştirmiş, yalnızca y...
Perşembe, 10 Kasım 2022
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN. Cumhuriyetimizin 99. Kuruluș Yıldönümü kutlu olsun. Laik Demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Atatürk, silah arkadașları ve devletimizin bekası uğrunda canlarını veren aziz șehitlerimize minnettarız, ıșıklar içinde uyusunlar. Gazilerimize de șükranlarımızı sunuyoruz...
Cumartesi, 29 Ekim 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ