Erbaş ve Er Ferdi Eğitiminden Assubaylar Sorumludur

Bir meslektaşımın göndermiş olduğu Eğitim ve Öğretim Yönergesi’nin ilgili bölümü assubayın orduda ne yaptığının özeti gibi. Şimdi yönergeye bakalım, assubaya ne gibi görevler verilmiş:

K.K. Eğitim ve Öğretim Yönergesi (KKY 164-1) 7’inci maddesinin (a) fıkrasında “Erbaş ve erlerin ferdi eğitimleri, askerliğe adım attıkları ilk günden başlar ve terhis olacakları güne kadar, mesai saatleri dışında da sürekli faaliyet olarak 24 saat devam eder” şeklinde tanımlanıyor, Ferdi Eğitim.

Yine aynı maddenin (c) fıkrasında ise; icra, planlama, uygulamaya nezaret etme, denetim ve kontrol görevleri açıklanmış:

Eğitimin icra sorumluluğu astsubaylarda:

Madde-7 (c)’de “Erbaş ve erlere yönelik ferdi eğitimin icrasından esas itibarıyla astsubaylar sorumludur.” denilerek “icra etme”, “uygulama sorumluluğu”nun astsubaylarda olduğu belirtildikten sonra, devamında “Eğitim konuları öğretilinceye kadar, mesai saatleri dışında da devam edilebilir.” denilmekte. Aynı fıkra içerisinde “Takım ve bölük komutanları planlama ve uygulamaya nezaret, Tb.K.ları ise hem eğiticileri hem de eğitilenleri denetim ve kontrol görevlerini icra ederler.” denilmekte.

Madde geçen hususların kime daha çok görev yüklemiş olduğu, okuyucunun takdirindedir.

***

Ferdi Eğitim neleri kapsıyor?

Ferdi Eğitimin neleri kapsadığı ise 7’nci madde, (f) fıkrası altında sıralanmış. Kısaca bunlara bakalım:

 1. Erbaş ve erlerin, göreve yönelik kullanacağı silah, araç, teçhizat ve malzemelerinin taktiksel ve teknik olarak nasıl kullanıldığının eğitiminin verilmesi,
 2. Hedef küçültme nasıl yapılır,
 3. Düşman ateşi altında ilerleme usulleri,
 4. Yön tayini nasıl yapılır,
 5. Mesafe tahmini nasıl yapılır,
 6. Hedef nasıl tarif edilir,
 7. Araziden nasıl faydalanılır,
 8. Örtü, gizleme ve kamuflaj teknikleri nelerdir,
 9. Portatif tahkim edevatı nasıl kullanılır,
 10. Gözetleme nasıl yapılır ve görülenler nasıl rapor edilir,
 11. Yanaşık düzen eğitimi uygulaması,
 12. Mekanik nişancılık atışın öğretilmesi,
 13. Bakım nasıl yapılır,
 14. İlk yardım teknikleri,
 15. İşaretle sevk ve idare şekilleri,
 16. Harita nasıl okunur,
 17. Manga, tim nasıl idare edilir, gibi pek çok konunun eğitim, öğretim icra sorumluluğu yönerge ile assubaylarda verilmiş bulunmakta.

Assubayın sorumluluğu elbette ki bunlarla bitmemektedir.

Kimi insan oturduğu koltuğun zimmetini almaktan kaçınırken; ister dağın zirvesinde, ister düz arazide, isterse denizin ortasında olsun, hemen hemen her assubayın bir maddi sorumluluğu vardır. Mal sorumlusu, ikmal assubayı, takım assubayı, bölük assubayı, batarya assubayı, mühimmat assubayı, karakol komutanı gibi görevlerde bulunan assubayların zimmet sorumlulukları milyarları bulabilmektedir.

Bunun dışında hesap sorumlusu, malzeme yöneticisi, sayman olan assubaylar ise teftişe dayalı olarak, maliyeti trilyonlara varan Devlet malını mevzuat hükümleri, emirler doğrultusunda yönetmektedirler.

Assubay zimmeti alınca işi bitmez. Atamalar yoluyla sürekli değişen görevlerine yönelik ne kadar yasal mevzuat varsa hepsine güncel olarak hâkim olmak durumundadır da.

Gelin görün ki; Askerliğin temeli olan bilgileri öğreten, ordunun milyarlarca lira zimmetini alan, idarî hizmetleri yürüten, halkın güvenliğini sağlamada önemli görevler üstlenmiş olan assubaylar ne çalışırken ne de emekliliğinde, sorumluklarının ve özverili çalışmalarının karşılığını ne yazık ki alamamaktadırlar. Halkın sesi olan gazeteler ve yazarlar assubayların dertlerini sayfa sayfa yazar ama ne Resmi Gazete, ne Bakanlar Kurulu Kararlarını yayımlayan Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü assubaylara yönelik anlamlı bir iyileştirme yayımlamaz.

***

Maliye Bakanı, Hükümet üyeleri bir düşünse, TSK’ya yönelik mal ve hizmet alımları için bütçeye koymuş oldukları ödeneklerin bir ucunda direkt olarak, hem de sorumlu olarak assubayların olduğunu göreceklerdir. Ama bunu onlara göstermesi gerekenler ya göstermiyor, ya da engelliyor. Kendileri vaktiyle görmemişler mi? Bu da ayrı bir soru.

Ögeyi Oylayın
(44 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#7 Rafet Duran 15-02-2013 10:01
Sayın KAYA; Bu yönergeye herkesin dikkatini çekmek için size gönderen meslektaşımı da, kaleme aldığınız için sizi de özellikle kutlarım.
Her sınıfta ve her kademedeki görevlerimizde olduğu gibi, bu yönergede de assubaylara yüklenen görev ve sorumlulukları, A4 kağının bir yanına, karşısına subay- assubayların yetki ve özlük haklarını yazıp, hem muvazzaf hem de emekli personelin mukayesesinin yapılması daha anlamlı olacaktır. Kimsenin aldığında verdiğinde gözümüz yok. Fakat,”siz kendinizi kiminle kıyaslıyorsunuz”? diyenlere bir fikir vermesi bakımından, bu yönerge çok önemli bir kaynaktır.
MSB. Karargahına bağlı bir kurumda, tek bir personelci olarak 8 yıl görev yaptım. İşleyişi çok yakından biliyorum.Herhangi bir konuda gerçek bir bilgiye sahip olmadan, doğru bir fikir sahibi olunabilir mi? Bizlerle ilgili hiçbir bilgiyi bizzat yaşayanlardan almadan fikir ve karar sahibi olunmaktadır. Bizlerin sorunlarını ve çektikleri sıkıntıları hissetme, algılama ve öğrenme imkanınız olabilir mi? Yıllarca yaşanan olay işte budur. Zaten dikkat edin, assubayların yazılı olarak Gnkur. ve MSB.lığına sorunları hakkında yaptıkları yazılı müracaatlarına, her iki makam tarafından neredeyse virgülüne kadar farklılık göstermeyen aynı cevaplar verilmektedir. Neden? Bakanların kabahatleri yok mudur? Bence çoktur. Bu yönergeyi imzalarken, bu kadar ağır görev ve sorumluluğu assubaylara verdiniz , kendinize de denetim ve gözetim görevi vermişsiniz.Tüm muvazzaf ve emekli personelin maaş bordrolarını getirin, incelemek istiyorum der mi ? Demez. Diyemez..

TSK.da yalnız subaylar mı istihdam edilmektedir. Bunca assubay, uzman ve sivil memurun sahibi ve haklarını koruyup kollayan yoktur. Gnkur. Kh assubayı ve Kuvvet assubayı atanmış!! Kim atamış? Atanan temsilci olursa, işte bu kadar olur. Neden assubaylara, kendilerini temsil edecek, sorunlarını bilen ve anlatabilecek temsilcileri seçme hakkı verilmez? Eğer demokratik ve insani bir amaçla bu uygulumaya gidilmişse, doğrusu bu değil midir? Bizlere, insan fizyolojisinin kaldıramayacağı kadar ağır görev ve sorumluluklar yükleyeceksiniz, haklara gelince KİT işçi kadar dahi hakkı çok göreceksiniz. Her işimizde olduğu gibi, Gnkur ve kuvvet assubayı atanmasıda tamamen sembolik işlerdir. Gözboyamada ki uzmanlığa diyecek yoktur.

Bu yönerge, yüksek trajlı ulusal bir gazetede yayınlansa, sonra ikinci pragrafta yazılanlarla kamuoyuna; görev,sorumluluk ve özlük hakları konularında kıyaslama imkanı verilse, çekilen acı ve ızdıraplarla birlikte, bizlerin neden feryat ettiği daha iyi anlaşılacaktır. Kimlerin nasıl görev yaptığı ya da iş tuttuğu, yetkili ve sorumlu olanlar ile vekillerimizin hak ve adalet konusundaki tutum ve davranışları çok daha iyi görülecektir.
Alıntı
#6 Ahmet CAN 14-02-2013 12:03
Ordumuzun bu kast sistemi belasından kurtulmasının yolu çok basit.Kaynak tek olacak.Buradan mezun olacakları, başlangıçta, misal 10 yıl Assubayların yaptığı görevlerde istihdam et.Statü olarak Assubaylığı beğenmezsen,başlangıçtan itibaren Subay statüsünde başlat.Hak edenler yükselsin. Yükselemeyip de Assubaylık sorumluluk ve statüsünde kalanları arzu etmeleri halinde tazminat vererek ayır.Sınıf farkı kalkacağından kin,nefret,kibir'zulüm gibi hastalıklar en alt seviyeye iner.Ama sırtına basacakları insanlar kalmayacağından böyle bir şeye tahammül edebilirler mi bilemem...
Alıntı
#5 İ.TURAN 14-02-2013 07:42
“Bİ ASSUBAY BİLE” DİYENLER GÖRÜN

Bİ Asssubay, psikiyatrist ve psikilog gibi, her branştaki mühendis gibi, muhasebeci ve mali müşavir gibi, mal müdürü ve defterdar gibi, bir komutan gibi, bir ana, bir baba, bir kardeş, bir öğretmen gibi, bir insan gibi, bir makine ve yakıtsız çalışan hiç arıza yapma hakkı olmayan bir motor gibi çalışmak zorunda olan ancak kadir ve kıymeti bilinmeyen bir meslektir.
Alıntı
#4 metin ayan 14-02-2013 00:28
Sorunlarımızla ilgili msb.lığına birçok defa bimerden ve başka kanallardan yazdım, cevap veren genkurdan bir albay, msb.'dan da bir albay ve cep telefonumdan da arayan msb genel sekreteriydi, yani bir general, ben msb.da assubay hakları ile ilgili tekliflerin yasalaşmama nedeni msb' deki subaylardır, genkur bunlar vasıtasıyla msb.'yi kontrol altında tutar istemediği bir yasa maddesini engeller (zamanında 1/4 ü gibi) msb. da subay emrinde çalışan assubay değil, assubaylara ait yasaların ve daim ilgili mevzuatın takibi için assubay temsilci olması gerek diyorum, msb.nın haberi olmadan cevabı subaylar veriyor olmaz diye,nitekim genkura da assubay temsilcisi asb atandı ama yetki verilmedi. Yetkisiz ne yapabilir...? Askerin eğitiminden yönerge yazmasa da asb. sorumlu zaten,bunun dışında iç hizmet ,TMK ve bazı yönergelerde şu da yazar,assubay subayın bl.k.'nının yardımcısıdır, assubay tmk.daki görevleri haricinde de bu nedenle personel subayına ,harekat subayına isth. sb.na müstakil takım k.lıklarına,konuşlu birliklerde bizzat bölük k.nı,jandarmada ise birçok yerde bl.k.nıdır...Bunların karşılığı mı evet veriyorlar verdiler allah razı olsun!ve yeni disiplin kanununu cevap olarak tehdit olarak geçirdiler. Biz mi? Biz de hazırız, biz de muvazzafı emeklisi beklemedikleri bir gol atacağız şaşıracaklar, sosyal yardımlar kazan kaldırma sadece münferit denemeler, genel uygulamada şaşakalacaklar...
Alıntı
#3 Ersen Gürpınar 13-02-2013 23:28
Asssubayları sadece göreve ve ölüme gönderirken hatırlayan geldiği yeri unutup kendini gökten zenbille inmiş sananlar TSK=Türk Subay Kuvvetleri rüyasından uyanmak zorundadır. Assubay olmadan bırakın ordunun savaşmasını asker karnını doyuramaz, aksini iddia edenler varsa aynı zaman diliminde assubaylara 48 saat izin versinler; yürekleri yetiyorsa bu mesleği kaldırsınlar onlar da biz de kurtulalım; çünkü artık çiftlik ağası maraba zihniyeti kabile devletlerinde bile kalmadı. Bu haksızlık,bu hukuksuzluk bu vicdansızlıklar Güçlü ordu güçlü Türkiye sadece slogandan ibarettir ve kimsenin bu orduya bu kötülüğü yapmaya hakkı yoktur.
Alıntı
#2 RA_MU 13-02-2013 19:18
KALEMİNİZE SAĞLIK...
KALDIRIN BU ASSUBAYLIĞI SİZ DE KURTULUN BİZ DE...
FAZLA SÖZE NE GEREK VAR...
SAYGILARIMLA...
Alıntı
#1 ibrahim 13-02-2013 14:36
Sayın KAYA,bu kadar sorumluluk yüklenen,bu kadar da ezilen başka bir meslek grubu olmadığı gibi, sorunlarımızın çözümünü gen.kur.hükümetin kucağına, hükümet de gen.kur.kucağına top gibi atmaya devam etmektedir. Saygılarımla.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN TBMM'nin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ''Mareşal'' rütbesi ile ''Gazi'' unvanı verişinin 102. yıl dönümü ve Gaziler Günü törenlerle kutlanacaktır. Kahraman gazilerimizin, oluşan bedensel engellerinin yanında başta devletimizin mevzuatlarından kaynaklanan birçok sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Gazilerimize devletimizin yetkililerince...
Salı, 19 Eylül 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
EMPERYALİSTLERİ DİZE GETİRDİĞİMİZ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZIN 101. YILI YÜCE TÜRK MİLLETİNE KUTLU OLSUN. ORDU YOK DEDİLER KURULUR DEDİ PARA YOK DEDİLER BULUNUR DEDİ DÜŞMAN ÇOK DEDİLER YENİLİR DEDİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Saygıdeğer Üyelerimiz İtilaf Devletleri tarafından son dönemlerinde bütün orduları dağıtılan, işgal edilen ve tersanelerine g...
Çarşamba, 30 Ağustos 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
ZAFER HAFTASI KUTLU OLSUN Osmanlı İmparatorluğunun SEVR ile parçalanmasına HAYIR diyen bir avuç kahraman ATATÜRK önderliğinde 19 Mayıs 1919 tarihinde başlattıkları kurtuluş mücadelesini 26 Ağustos 1922 yılında Afyon Kocatepe'de başlayan dünyanın takdirini kazanan bir taarruzla bozguna uğrattıkları düşmanı 30 Ağustos'ta kesin yenilgiye uğratarak ülkemizin bağımsı...
Cumartesi, 26 Ağustos 2023

Son Eklenenler

Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ