ORDU YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’ni tanımak ve tanıtmak amacı ile yaptığımız bu söyleşi emekliassubaylar.org sitesi adına Hüseyin SAVCI tarafından yapılmıştır. Sorularımızı OYAD Başkanı Ömer ÖZTÜRK cevaplayacaktır. Söyleşide Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (OYAD) olarak emekliassubaylar.org sitesi (EA) olarak tanımlanacaktır. Başlamadan önce bir hususu size hatırlatmak isterim. Okumayı seven bir toplum değiliz, o nedenle cevaplarınızın kısa ve net olmasını temenni ederim.

EA: Öncelikle soralım, kimdir Ömer ÖZTÜRK?

OYAD: Yozgat 1963 doğumlu olup, ilk ,orta ve Lise eğitimini Yozgat' ta yaptıktan sonra 1982 yılında Ankara Muhabere Astsubay sınıf okulunda Astsubay olarak mezun oldu. Türk Silahlı kuvvetlerinde çeşitli birliklerde görev yaptıktan sonra 2004 yılında emekli oldu. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli firmalarda Özel Güvenlik yöneticiliği yapmıştır . Bir Özel Güvenlik sendikası Antalya il Başkanı ve Genel Yönetim Kurul üyeliği ile bir Tarım Derneğinde Genel Sekreterlik yapmıştır. OYAD Derneğinin kuruluşundan itibaren görev almış olup , 30 12.2022 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurul ile Genel Başkanlığa seçilmiştir. İşletme Fakültesi lisans mezunu olup,Evli ve 2 kiz çocuk sahibidir.

EA : Kısaca bize OYAD’ı anlatır mısınız? Kuruluş amacı nedir?

OYAD:ORDU Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (OYAD).VATAN ve BAYRAK sevgisini canından aziz bilip Karada,Havada,Denizde her zaman ve her yerde ,üstün görev bilinci ile hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri ,Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlığına bağlı Emekli Personellerinin , OYAK’taki birikimlerinin korunmasını,daha iyi yönetilmesini Yardımcı ve yol gösterici olmak , bir STK olarak denetim görevini yapmak ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak üzere 27.01.2021 tarih ve 06.143.334 kütük ve 312 tasdik numarası ile kurulmuştur.

Bu kapsamda OYAD olarak amacımız

Misyon ve vizyonumuza uygun olarak her kuvvet ve statüdeki OYAK üyelerinin bir çatı altında toplanmasını sağlamak.

OYAK ÜYELERİNİNDİR. Sözünden hareket ederek 1961 yılından beri uygulanmakta olan 205 sayılı kanunun güncellenerek üye lehine kazanımlar elde etmek.

205 sayılı kanun temelinde rütbe ve statülerin sayıları nispetinde OYAK kurullarında adaletli bir temsil imkanı sağlamak.

Üyelerin yapılacak yatırımlarda söz sahibi olması,Yönetim kurulunun bu husustaki harcama yetkisi miktarının verimli ve gerçekçi şekilde kullanılmasının takibi,her yıl açıklanan nema oranının, üyelerin memnuniyetini sağlayacak bir oran olmasının takibi,gerçekçi, hak edilen nemanın her sene üyelere yansıtılması başta olmak üzere OYAK’ın daha iyi ve verimli yönetilmesi için çalışmalar yapmaktır.

205 sayılı OYAK kanununu önce üyelere anlatarak ÜYE MİYİZ ?, ORTAK MIYIZ ? konusunda statünün yasal zemine oturtulmasını sağlamak ,kanunun günümüz şartlarında üyeler lehine değişikliği için çalışmalar yapmak,

özellikle, temsilde adalet, sürdürebilir bir nema ve OYAK yönetiminin üyelerine karşı , şeffaf yönetim sağlanması ve diğer konularda çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak ve bu faaliyetleri icra ederken OYAK’ın kurumsal yapısına zarar vermeden OYAK ve iştiraklerinin

daha etkin , yüksek kar potansiyeline sahip ,ülke ekonomisine yön veren üye lehine olumlu olacak her çalışmasına destek vermek amacımızdır.

EA : Bu durumda siz OYAK'ın karşısında değil, tam aksine yanındasınız. OYAK'ın daha rasyonel çalışmasını, üye haklarının korunmasını amaçlıyorsunuz, doğru mu anlıyorum?

OYAD:Tabiki biz OYAK’ın sahibiyiz. Burada bizlerin alın teri emeklerimizin karşılığı var. Bunun heba edilmesi, iştirak ve işletmelerin zarar etmesi önce bizleri etkileyecektir. Bizim paralarımızla ücret alan çalışanlar etkilenmeyecektir. Her yıl açıklanan nema oranının bir önceki yıla göre azalması sonucunda EMS maaşlarımızın düşmemesi bizim için çok önemlidir., Emekli Maaş Sistemi üyeleri buradan aldıkları maaş ile geçimini sağlamakta, ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ev ve araç taksiti buradan karşılanmaktadır.Bu çerçevede bizler OYAK ‘ın HASIMI değil OYAK’ın HAMİSİYİZ.

EA: OYAK'ın sermayesi şehit kanı, gazinin kaybettiği uzuvları, muvazzaf personelin alın teri, anasının ak sütü gibi helal hakkı. Bu durumda Şehidin kanına, gazinin kaybettiği uzuvlarına muvazzaf personelin alın terine göz diken, haksız menfaat sağlamaya çalışanlar eğer mevcutsa rütbesi, makamı, statüsü her ne olursa olsun lanetliyorum. Bu yönde sizin endişeniz, duyumunuz, bilginiz var mı?

OYAD:OYAK ülkemizin yüz akı kurumlarından birisidir. OYAK’ta Şehitlerin Canı , Gazilerin kanı vardır. Binlerce TSK mensubunun alın teri ve emeği vardır. Buraya göz dikenin ,kanından, ülke sevgisinden, ve insanlığından şüphe ederiz. Eğer bu düşüncede olanlar varsa , titreyip kendisine gelmesi gerekmektedir. Her yıl yapılan yatırımlar verimli , gerçekçi, ve sürdürülebilir olmalıdır. Kim olursa olsun OYAK’ ın kaynaklarını hovardaca harcayamaz. Bu konuda ciddi endişe duyuyoruz.

EA: Üye profiliniz?

OYAD:Türk Silahlı Kuvvetlerinde ,Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışırken OYAK ‘alın teri ve emeğinin bir kısmını her ay bırakmış ve emekli olarak sivil hayata atılmış General,Sb.Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Çavuş, Sivil Memur ve Sözleşmeli personelin tamamı üye profilimizi oluşturmaktadır.

EA: OYAK’ın iştirakçi dağılımı nedir? Subay, astsubay, uzman erbaş, sivil ve diğerleri.

OYAD:OYAK ‘ta TSK. Jandarma Genel Komutanlığı , Sahil Güvenlik K.lğında yaklaşık olarak 34. 000 Sb.112.000 Astsb.15.000 Uzman jandarma, 245.000 Uzman Çvş ve Sözleşmeli er ve 85.317 EMS üyesi olmak üzere toplam 460.255 üyesi mevcuttur.

EA: Kuruluş amacınızı temelde var olan OYAK’taki haksızlıklar olarak açıkladınız. Ana başlıkları halinde anlatır mısınız?

OYAD :Öncelikle OYAK üyelerinin Üye miyiz ? Ortak mıyız ikileminden bırakılması en büyük çelişki olarak ortaya çıkmaktadır.Sadece ÜYE statüsünün öne çıkarılması en büyük sorundur.

Üyelerin Yılların birikimi olan aidatları ile yatırımlar yaparak ülkemizin ekonomisine yön veren bir holding haline gelen OYAK İŞTİRAK ve ŞİRKETLERİNDE ,OYAK Üyelerinin hak sahibi olunduğunun tescillenerek ortaklık belgesinin kabul edilmesi önemli bir nokta olacaktır.

OYAK Emekli Maaş Sistemi üyelerinin Temsilciler kurulu ve Genel Kurulda temsil edilmemektedir.

OYAK Yönetim kurullarında her statüden personele sayıları oranında temsil hakkı tanınmamaktadır.

OYAK Tarafından EMS’ye bağlı üyelere uzun yıllar sonra Yapı Kredi Bankası ile ödenmeye başlayan promosyon miktarı yetersizdir. Bunun yükseltilmesi ve bütün bankalar ile bu anlaşmanın yapılarak rekabet ortamının oluşturulması.

Her yıl üyelerden kesilen Masraf ve Riziko Prim oranları yüksektir.

OYAK İştirak ve Şirketlerinin yönetimlerinde her statüden personele üye sayılarına göre eşit oranda görev verilmemektedir.

OYAK’tan çeşitli sebepler ile ayrılan ve tekrar Üye olmak isteyenlerin kabul edilmemektedir. Bu konuda çok sayıda talep vardır. Bunun değerlendirilerek ayrılan üyelerin tekrar kabul edilmesi önemlidir.

EA: Görüyorum ki üye profilinizde subaylar da var. Biz astsubaylara sistematik ayrımcılık uygulanması birçok konuda 50 yıldır devam eden rutin bir olay. Subayların bu husustaki rahatsızlıkları neler?

OYAD: Bu konuda 50 yıldır bir teamül ortaya çıkmıştır. Üst her zaman haklıdır ve üst her şeyin en iyisine ,güzeline ve fazlasına layıktır diye bir algı oluşmuştur. Kanun , yönetmelik ve prensip emirlerle desteklenen bu ayrıcalıklar , Dolayısı ile alt rütbelerde haksız ve adaletsiz uygulamalara karşı itirazların ortaya çıkarmıştır. Bu itirazlar, Sb.ların bazılarında rahatsızlık oluşturmuş,mevcut imtiyazlarımız elimizden gidecek diye bir korku ortaya çıkarmıştır. Halbuki Ast rütbelerde Görev yapan hiçbir personel hiyararşi bozulsun. Sb.ların elinde alınsın diye bir söylem içerisinde olmamıştır. İstenen sadece adaletin sağlanması ve hakkaniyet çerçevesinde konulara bakılmasıdır.

Tabi üyelerimiz arasında çok değerli Sb.ların var olması , bu haksızlıkların ve yanlışlıkların görüldüğünü , Türk Silahlı Kuvvetlerinde bazı şeylerin adaletli , ve hakkaniyetli şekilde değişmesi gerektiğini göstermektedir. TSK da her zaman söylenen, BİZ BİR AİLEYİZ kavramının OYAD nezdinde gerçekleşmesidir.

EA: Bu güne kadar OYAK Konusunda neler yaptınız dernek olarak?

OYAD:Bizler daha derneğimiz kurulmadan önce OYAK ‘taki haklarımızın devamı ve doğru yönetilmesi kapsamında bir avuç yürekli insan tarafından TOTAL ve MOİL yatırımlarının sorgulanması kapsamında başta Ankara olmak üzere İstanbul,Konya ,İzmir Antalya gibi illerde yasayan 70 yürekli OYAK EMS üyeleri ile OYAK Genel Md.lügü önünde basın açıklamasına katılarak OYAK’a dilekçe ile bu yatırımın gerekçeleri ve verimli olup olmadığını sorduk.

Akabinde 24.07 2020 , 15.12.2020 ve 15.02.2021 tarihlerinde OYAK ve MSB.lığına çeşitli konularda ayrıntılı dilekçe faaliyetleri icra edilmiş , hukuki anlamda kullanılmak üzere cevaplar alınmıştır.

Mecliste bir parti haricinde Grubu bulunan tüm siyasi partiler ile kanun değişikliği yapılmasının gerekliliği hakkında görüşmeler yapılmış bilgi dosyası sunulmuştur.

OYAK Genel Md.lüğü ile üst düzeyde görüşmeler yapılmış derneğimizin kuruluşu ve amacımız hakkında bilgi verilmiştir.

Facebook , Twitter , Telegram da olmak üzere yaklaşık 20 bin sosyal medya üyemizle teşkilatlanarak bilgilendirmeler yapılmıştır.

Twitter etkinliği üzerinden yola çıkarak her hafta salı günleri yüksek katılımla TAG çalışmaları yapılmıştır.

OYAD Web sayfası aktif hale getirilerek on-line üyelik işlemleri yapılmaya başlamış faaliyet ve çalışmalarımız sitemizden paylaşımlar yapılmaya başlamıştır.

OYAK EMS üyelerinin uzun yıllardır alamamış olduğu banka promosyonu konusunda ciddi adımlar atarak bankalara resmi yazılar yazılmış OYAK ile görüşmeleri sağlanmış Yapı kredi bankası ile üyelerimize 6.7.8 bin tl promosyon ödenmesine öncülük yapmıştır.

OYAK EMS üyelerinin OYAK yetkili kurullarında temsil edilmesi konusunda resmi yazı yazılmış bu konunun gündeme alınması sağlanmıştır. Ciddi hukuki çalışmalar devam etmektedir.

OYAK tarafından her yıl üyelerden kesilen Masraf ve Riziko prim oranlarının yüksek olduğu konusunda yazı yazılmış bu konunun OYAK Genel kurulunda gündeme alınması istenmiştir.

OYAK EMS üyelerinin maaş alma oran değişikliğini yapma işlemi Genel Kurul Sonrasına bırakılması tarafımızdan gündeme getirilerek düzeltilmiştir.

EA: OYAK devasa yatırımları, iştirakleri, kasasına her ay düzenli olarak giren sıcak parası ile siyasetin de iştahını kabartacak devasa bir kuruluş. Yönetimlerde Bu bağlamda Sivil-asker dengesinin asker lehine bozulduğunu düşünüyor musunuz?

OYAD: OYAK İştirak ve Ticari faaliyetleri ile Türkiye Ekonomisinde önemli bir yer etmektedir.Bunu yaparken en önemli özelliği yaklaşık 375.000 çalışan üyeden gelen bir aidat ve her yıl EMS üyeleri tarafından yapılan pay artırımı ve emsal tamamlama yapılarak sıcak para girişi olmaktadır. Bu kaynak ciddi bir kaynaktır. Buda OYAK’ ı her kesimin kontrol etmesini isteyeceği bir kurum durumuna sokmaktadır. OYAK ‘ın ortaklığı bulunan şirket ve iştiraklerin geçmiş yıllardaki yönetim kurullarında görev alan Asker ve Sivil oranına bakacak olursak ,2010 yılında Asker sayısı 37 , sivil sayısı 47 yüzde olarak 79 a denk gelirken, 2020 yılında ,Asker sayısı 12 Sivil sayısı 84 oran olarak yüzde 14 e düşmüştür. Buradan görüleceği gibi OYAK ‘ın tamamı ile bir sivilleşmeye doğru gittiği görülmektedir.

EA :İzlemeyi düşündüğünüz mücadele yöntemleri neler olacak?

OYAD:Öncelikle OYAD bütün statüleri bünyesinde toplayarak Türkiye’de bir ilki başararak tek yumruk halinde , bütünleşmiş gönüller olarak ortak paydalar üzerinde mücadele edeceğiz. Önceliğimiz OYAK ın kurumsal kimliğine zarar vermeden, yıpratılmasına müsaade etmeden. Kanuni düzenlemeleri yapmak üzere TBMM’ de çalışmalar yapacağız. Bu konuda TSK içerisinden çıkmış Hukukçu meslektaşlarımızdan oluşmuş Hukuk Komisyonumuzla aktif olacağız.

EA : Bir parantez açarak TEMAD, TESUD, UZDER V.B. derneklerle, özellikle de TEMAD’la ortak çalışmanız söz konusu mu?

OYAD :Derneğimiz üyeleri bahsettiğiniz bu Statü derneklerinin de aynı zamanda üyelerinden veya hedef kitlelerinden oluşuyor. Bu yüzden bu derneklerin vermiş olduğu her çeşit hak mücadelesine destek vermek ,ortak çalışmalar yapmak, platformlar oluşturarak projeler geliştirmek tüzüğümüzde yer almaktadır.

EA: Dernek Tüzüğünüze göre faaliyet alanınız yalnızca OYAK mı? Üye profilinizdeki insanların uğradıkları gerek bireysel, gerek toplumsal bağlamda haksızlıklar karşısında duruşunuz, çabanız var mı?

OYAD:Derneğimizin ana mücadele alanı OYAK olmasının yanında, dernek üyeleri ve aileleri arasında sosyal ,kültürel, ve ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile birlik ve beraberliğin sağlanması, konusunda her çeşit çalışmayı sağlamakta hedeflerimiz arasındadır. Bu kapsamda derneğimiz her mazlumun yanında , zaliminde karşısında duruşunu gerçekleştirecektir.

EA: Yanılıyorsam düzeltin, yeterince tanınmadığınızı, kendinizi tanıtmadığınızı düşünüyoruz, bize katılır mısınız?

OYAD:Tanınmadığımız konusu doğru değildir. Derneğimiz yeni kurulmuş bir dernek olmasına rağmen İç İşleri Bakanlığı dernekler Bilği Sistemine göre 2021ve 2022 yılında en çok üye kaydeden dernek olduğumuz bilgisi verilmiştir. Biz kendimizi tanıtmadan ziyade alt yapımızı ve teşkilat ağımızı sağlam oluşturup. Hedef kitlemizin karşısında çıktığımızda tercih edilen ve sarsılmaz bir bağ ile kuvvetlenmiş bir yapı ile yolumuza devam etmek istiyoruz.

30 Aralık 2022 tarihinde yapmış olduğumuz Olağanüstü kongre ile Tüzük ve yönetim değişikliği yaparak daha etkin ve aktif bir yapı oluşturduk. Bundan sonra tanıtım ve üyelerin faydasına olacak çalışmalara hız vereceğiz.

EA: Toplumdan, özellikle astsubay toplumundan yeterli destek görüyor musunuz? Hangi konularda ve nasıl bir destek bekliyorsunuz?

OYAD :Toplumun her kesiminden çok büyük bir teveccüh görüyoruz. Türkiye’de emekli olarak sivil hayata adım atmış TSK bünyesinde görev yapan bütün statüleri dernek çatımız altında toplayan tek yasal derneğiz. Başta Astsubaylar olmak üzere Sb. Uzman Jandarma ,Uzman Çavuş ve Sivil Memurlardan büyük bir katılım gözlüyoruz.

EA: Yasal yollardan sonuç almak karşınızda TSK Komuta kademesinin desteklediği OYAK’a karşı kolay değil. Şimdi de siyaset kurumunun iştahını kabarttığını biliyoruz. Örneklerini geçmişte gördük. Davalarınıza müdahil olan avukatların önce mesleğinde başarılı, sonra da davaya gönül vermiş insanlar olması gerekir. İşin bir de maddi boyutu var, nasıl çözüyorsunuz, ya da çözeceksiniz?

OYAD: OYAK 205 sayılı yasa gereği komuta kademesinin büyük bir kontrolü ve etkisi bulunmaktadır. Fakat 1961 yılının şartları ile günümüz şartları çok değişmiştir. Yapacağımız makul, mantıklı ve üyelerin menfaatine olacak her çeşit kanuni düzenleme ve çalışmalar komuta kademesi tarafından da olumlu karşılanacağını düşünüyoruz. Kurmuş olduğumuz hukuk komisyonu vasıtasıyla sorunların kaynağına inerek gereken gerçekçi kanuni düzenlemeler yapılacaktır. Bu faaliyetleri yapmak için tabi ki bir bütçe gerekiyor. Üyelerimizden aldığımız aidat ve bağışlar mücadelemizin başarıya ulaşması için yeterlidir. Ömer ÖZTÜRK olarak ben ve çok değerli Yönetim kurulumuz Huzur hakkı veya başka bir adla hiçbir şekilde dernek hesabı üzerinden ücret almıyoruz. Tam tersi biz katkıda bulunuyoruz.

EA: Biraz da genel konulara geçelim; Birbirleri ile ortak çıkarları dışında bağı olmayan yüzbinlerce EYT’li federasyon oluşturarak siyaset kurumuna ciddi anlamda geri adım attırırken çok daha homojen bir yapıya sahip Astsubay toplumu neden böylesine dağınık?

OYAD :Astsubay Toplumu güzide bir meslek grubu. Silahlı kuvvetlerin içerisinde çok önemli görevler üstlenen teknik ve taktik manada çok faydalı olan bir kesim. Çok mağdur edilmiş ,ekonomik ve sosyal konularda yalnız bırakılmıştır. Devletine küsmeyen , Vatan ve Millet sevgisi çok kuvvetli olan bu insanlar maalesef emekli olunca bir araya gelememektedir. Hak ve menfaatlerini alma konusunda ana konulara odaklanmaları gerekirken fazla önem teşkil etmeyen konulara ağırlık vererek enerjilerini boşa harcamaktadır.

Astsubay’ lar da lider eksikliği vardır, kırılgan bir yapı ve çok başlılık bulunmaktadır. Haklarından önce siyaset mekanizmasını savunma refleksi öne çıkmaktadır.

EA : Bu söyleşiyi siz yapıyor olsaydınız kendinize ne sorardınız?

OYAD:Kendimize şunu sorardım. Hedefinize ulaşacak mısınız?

Cevap olarak da . Bizler OYAD olarak bir tohum saçtık bitmezse toprak utansın.

Hedefe varmayan mızrak utansın.

Hey gidi küheylan Koşmana bak sen ,

Çatlarsan , doğuran kısrak utansın.

EA: Son Mesajınız, özellikle Astsubay Toplumuna.

OYAD: Astsubay toplumuna sadece şunu söylemek isterim.

Haklarınızın alınması ve Mağduriyetlerimizin giderilmesi konusunda Kim var ? denildiğinde sağınıza solunuza bakmadan BEN varım . Benim olmadığım yerde HİÇ KİMSE Yoktur. Bilincinde olunur ve bir araya gelinirse işte o zaman sorunlar çözülür. OYAK üyesi olsun olmasın TSK .’dan Emekli olmuş, Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Çavuş ve Sivil Memurları derneğimize üye olmaya ,mücadelemize katkı vermeye davet ediyorum.

Bize böyle bir imkanı verdiğiniz ve sesimiz olduğunuz için Şahsım ve derneğimiz adına teşekkürlerimizi sunar . Başarılar dilerim.

EA: Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Prensiplerimiz gereği imla hatalarınız (varsa) bile düzeltilmeden yayınlanacaktır. Emekliassubaylar.org, astsubay inisiyatifi gibi astsubayların yoğun olarak izlediği sosyal medya alanları sonuna kadar size açık. Her türlü desteğe hazır

BAŞARILAR DİLERİZ!

Ögeyi Oylayın
(2 oy)
Son Düzenlenme Pazartesi, 06 Mart 2023 00:20

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN Her şeyin gönlünüzce gerçekleşeceği; sağlık, başarı ve mutluluk dolu nice yıllar diliyoruz. SİTE VE ASSUBAY GÜÇ BİRLİĞİ YÖNETİMİ
Pazar, 31 Aralık 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
Baş öğretmenimiz ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsında tüm öğretmenlerimizin ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN... Demokrasinin, adaletin, huzurun ve refahın hakim olduğu nice öğretmenler günü kutlamak dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Cuma, 24 Kasım 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
BAĞIMSIZLIK SAVAŞIMIZIN KAHRAMANI, LAİK, DEMOKRATİK CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU, EBEDİ ÖNDERİMİZ VE BAȘKOMUTANIMIZ BÜYÜK DEVRİMCİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü BEDENEN ARAMIZDAN AYRILIȘININ 85. YILINDA SAYGI, ÖZLEM VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ... RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN. 10 KASIM 1938 ! Bir devre damgasını vurmuş, dünyanın gidişatını değiştirmiş, yalnızca ya...
Cuma, 10 Kasım 2023

Son Eklenenler

Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ