demek-oyle

Muhtıralarla ünlü Türk Silahlı Kuvvetleri 4 Mayıs 2012 tarihinde kendisi için ölmeye yemin etmiş ve sadakatini teri, kanı ve canı ile ispatlamış en temel personeli assubaylara  muhtıra verdi.

Muhtırada özetle bazı basın yayın organlarında muvazzaf ve emekli assubayların özlük hakları hakkında doğru olmayan haber ve yorumların yer aldığı bildirilerek, "dünyanın diğer ordularında olduğu gibi TSK'de de statülerin görev ve sorumlulukları mevzuat ile belirlenmiş, personelin hiyerarşik bir emir komuta içersinde buna göre görev yaptığı büyük bir kurumdur" denilmiştir.

Statü hukukuna dayalı görev bölümünde; subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli er, erbaş ve er  şeklinde oluşturulmuş buna uygun olarak sorumluluk ve yetkiler paylaştırılmıştır. Bu statülerden birine talep etmek, aranan kriterlere bağlı olarak kişilerin kendi tercihidir. Benzer yapılar 'resmi veya özel' diğer kurum ve kuruluşlarda da mevcuttur. "Bu açıdan, birbiri ile kısaylanamayacak statü, görev ve sorumlulukları nedeniyle personelin sahip olduğu bazı hak ve yetkilerin, eşitsizlik veya adaletsizlik olarak değerlendirilmesi asker ve sivil kurum ve kuruluşların doğasına aykırıdır" denilerek özlük haklarına yönelik iyileştirmeler  hakkında yapılan çalışmalardan örnekler verilmiştir. En önemlisi TEMAD ‘ın kamuoyunu gerçek dışı ve yanlış bilgilendirdiği, kuruluş amacına aykırı muvazzaf personeli tahrik etmeye yönelik girişimlerde bulunduğunun ESEFLE! izlenmekte olduğunu belirtmişlerdir.

BİZLER DE BU AÇIKLAMAYI ESEFLE İZLEYİP BU TSK İÇİN AKITTIĞIMIZ TERİ VE KANI BİR KEZ DAHA SORGULAMA DURUMUNDA KALDIK!

Assubaylar STATÜ’ye karşı değillerdir. STATÜ kişinin toplumsal yapıdaki yeri ve yetkisini belirler. Bizlerin statü ile ilgili temel talebimiz yok. Hiç bir assubay "bizi alay komutanı yapın" demiyor. Bize insan gibi davranın yeter! Açıklamanızda belirttiğiniz gibi; bir aile olduğumuzu, birbirimize bağlı olduğumuzu hissetmek istiyoruz. Bunun için, bize ön yargılarınızla yaptığınız haksızlıklara son verin!

Temel sorunlarımız olan ve hiç biri ayrıcalık ve imtiyaz talebi içermeyen isteklerimiz ise;
  • 'Görev şartları ve sorumlulukları assubaylarla kıyaslanamayacak birçok devlet memuru gibi' göreve başlangıç derecemiz; MYO mezunlarında 9/2, lisans mezunlarında 8'inci dereceden başlamalı ve yüksek okul mezunu tüm memurların yükseldiği ¼ kademeye yükseltilmeliyiz.
  • Bizim de TSK içinde makam ve ünvanımız var. 631 SKHK özüne uygun olarak, bize de temsil tazminatı verilmelidir.
  • TSK dışında hiç bir personel resen “görev yapamaz“ raporu alarak emekli edilmiyor. Biz bu orduya girerken tam teşekküllü hastaneden sağlam raporu aldık. Bu nedenle emsallerimizin derecesine ulaşmamız sağlanmalıdır.
  • Anayasa ve AİHS gereğince angarya sayılan zorla çalıştırma 'yani mecburi hizmet' okutulan süreye orantılı, makul bir süreye çekilmeli, bu süreyi dolduramayan, tazminat ödeyerek ayrılabilmelidir.
  • AİHM kararları gereği şahsi hürriyet ancak hakim kararı ile kısıtlanabileceğinden, yasalarda yazılı suçları işlersek, bizi hakim yargılamalı, amirin iki dudağından çıkan kararla hapsedilmemeliyiz.
  • Lojman, orduevi ve kamp tahsislerinde sayılarımızla orantılı yararlanalım. Astsubay tesislerinin kapasite ve hizmet sunumu bize 2'nci sınıf vatandaş olduğumuzu hissettirmesin.
  • Hukuksuz olarak birinci derece hakkı assubaylardan esirgendiğinden, görevin ağır koşulları nedeniyle de "beklememe gerek yok" diyerek hizmet süresini tamamlayıp 3. ve 2'nci dereceden ayrılan personel, Em.San.Md.70 (1) fırka (b) bendindeki  adaletsiz oranlar yüzünden mağdur durumdadır. Bu oranların düzeltilmesini talep ediyoruz.
  • OYAK bizim aidatlarımızla kuruldu. Tüm kurum iştiraklerinde hakkımız var. Bu nedenle katılım nispetinde hisse senedi verilsin, dileyen yine birikimini kurumda değerlendirme talebinde bulunabilsin.
  • Askeri Ceza, İç Hizmet, Personel Kanunu gibi çağın gerisinde kalan yasalar yeniden düzenlensin. Asb. MYO lisans seviyesine çıkarılsın. Tahsilimizin görev ifasında büyük  etkisi olacaktır.
BUNLARI TALEP ETMEK Mİ YALAN BEYANDA BULUNMAK, KAMU OYUNU GERÇEK DIŞI BİLGİLENDİRMEK? BİR YETKİLİ ÇIKIP BUNLARIN GERÇEKLERİ YANSITMADIĞINI BELİRTEBİLİR Mİ? GENELKURMAYIN BASIN BİLDİRİSİNDEKİ BAZI İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDAN BAHSETMESİ BİLE BİZLERİN HAKLILIĞININ KANITIDIR!

Her kurum personelini koruyup kollarken, onların başarısını takdir edip ödüllendirirken, TSK'nin personeli arasında ayırım yapması ordumuzda sevgisizlik sarmaşığının her geçen gün büyümesine neden olmaktadır.

Genelkurmayın sayın kurmay subayları, örnek verdikleri gibi, diğer ordulardaki astsubay statülerini, özlük haklarını zahmet edip incelesinler. Muz cumhuriyetleri dahil hiç bir ordu subayı kendisinin en yakın yardımcısını beyaz köle gibi görüp, ona her fırsatta değersiz olduğunu hissettirmez! Subaylarını NATO ordusu subaylarından bir gömlek üstün tutabilmek için milyon dolarlarla yatırımlar yapan TSK, assubaylarından NATO orduları assubaylarının standardını esirgemektedir!

Kölelerin ülkelerine devlet ve genelkurmay başkanı olduğu bir dünyada, assubaylarına sosyal, ekonomik ve insani haksızlıklar yapan bir ordu görevli personelinin moral ve motivasyonunu, emekli personelinin ise saygı ve aidiyet duygusunu sağlayamaz!

Bizler büyükleri olarak, görevdeki meslektaşlarımızı tahrik etmek bir yana sürekli sağduyu, sükunet ve mevcut yasaları beğenmesek bile uymak zorunda olduğumuzu tavsiye ediyor, onları sakinleştiriyoruz. Bu ülkede hiç bir sınıf bizim kadar haksızlığa uğramamış, hiç bir sınıf bizler kadar kurumlarına saygısından “Kol kırılır yen içinde kalır” dememiştir .

Bu gerçekleri görerek, Genelkurmay’ın "assubaylarımızın haklı taleplerini karşılamak, sorunlarını ilk elden dinlemek üzere şu tarihte muvazzaf ve emekli personel ile geniş katılımlı bir toplantı yapılacaktır" açıklaması beklerken, yerine bu basın açıklaması bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır!

Bizler artık “Kol kırılır yen içinde kalır” diyerek kanadımızın da kırılmasına izin vermeyeceğiz. Genelkurmay Başkanlığı ordumuzun büyüklüğüne yakışır bir şekilde bizim adalet, eşitlik ve insan onuruna saygı taleplerimizi karşılamasını bekliyoruz.

Saygılarımla.


Ögeyi Oylayın
(65 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#11 H.ibrahim BEGİMGİL 08-05-2012 22:48
Daha önce düzenlenen mail kampanyalarımız vardı ya !Sanırım onları da dikkate alarak e-muhtıra kaleme almış sayın Gen.Kurmayımız!!!Tabii görsel ve yazılı basında kol kırılıp yen içinde kalmıyor değil mi ?
Alıntı
#10 Murathan SİPAHİOĞLU 08-05-2012 20:01
SESSİZ DÜŞÜNMEK…

((( Dalga dalga gidenlerin ardından, ön sırada yer kapalım. )))

((( Dalga geçmenin zamanı değil, uyanık olalım. )))

((( Paranın daniskasını kaptık, sessiz olalım. )))

((( Gerzekliğin alemi yok, kafayı kullanalım. )))

TISS…
Alıntı
#9 ahmetçam 08-05-2012 14:42
Sn Gürpınar
Ne yazık ki bunları YAZMAK zorunda KALDIK,kalıyoruz. Kime KARŞI? Kendi YUVAMIZ bildiğimiz KURUMA ve bu KURUMU BÖYLE yönetirim diyenlere karşı. Bizim için aslında ZOR ama BİZLERİ bu durumda BIRAKAN ve hâlâ YÖNETTİKLERİNİ zannedenler ZORLADILAR ve yaptıkları GERÇEKLERDEN UZAK açıklamaları ÇÖZÜM için ne kadar UZAK ve ISRARCI olduklarının göstergesidir.
Alıntı
#8 HARUN KURUOĞLU 08-05-2012 12:24
Acizliği ve çaresizliği ifade eden bu basın açıklamalarından sonra ''SERT''sözcüğü de anlamını yitirmiştir. Genkur bundan sonra hangi konuda olursa olsun bir daha basın açıklaması yapmamalı; çünkü her açıklamada kendi kendini itibarsızlaştırıyor, kamuoyunda kendini ciddiye alan insan sayısı gittikçe azalıyor.
Alıntı
#7 Mustafa Savaş EVRAN 08-05-2012 07:50
Sevgili meslektaşlarım. 1971'lerde Mezarında solucanı bol olsun dönemin Hv.K.K.nı Muhsin BATUR;"Hak arayanlar Mao'nun Ordusuna gitsin" diyerek İç muhtıra veriyodu.O günden bu güne kendilerini öyle geliştirmişler ki,bu gün Kamuoyu önünde "Boru mu bu STATÜKO" diyerek dış muhtura veriyorlar.Aradan 42 yıl geçmiş, anlayışta değişen bir şey yok.
Alıntı
#6 yasarcakan 08-05-2012 01:33
Zihniyet eski zihniyet.Bir zamanlar top'lar katırlarla çekiliyordu.Bizlere karşı düşünceleri de o zamandan kalma. Muvazzaf personel tahrik ediliyormuş.Neden tahrik ediliyormuş? Komutan bu soruyu önce kendilerine sorsa zaten çözümü bulacak.Ama ne çare... Yıl 2012,top'lar katırlarla çekilmiyor.Paletli olanları var.Kendisi gidiyor,sipere giriyor ve atışa hazır hale gelmesi birkaç dakikayı alıyor. Yani her şey otomatik.Kendi imalatımız top bile var,adı fırtına,mühendislik harikası.Onun teknisyeninin de Assubay olduğunu hatırlatırım.Hani şu özlük haklarını vermediğiniz Astsubay’lardan.

Bu zihniyet de çağ atlamalı artık.Assubay’ı alay komutanı yapın demiyoruz ki..Hiyerarşiyi ortadan kaldırın demiyoruz ki..Biz subaydan daha kıdemli olalım demiyoruz ki..Hani disiplinin tarifinde “Astın hukukuna riayet etme”var ya..Kısacası adaleti sağlama,ama her konuda,ekonomik konularda dahil..İşte ONU İSTİYORUZ sayın Komutan..Çok şey mi istiyoruz?.Ha, vermiyor musunuz? O zaman bizim derneğe bir muhtıra daha gönderin efendim.Bakalım susturabilecek misiniz?.
Alıntı
#5 Erdoğan Evkaya 07-05-2012 23:47
Türk Subay Kuvvetleri muhtıra veriyor onu anladık da darbeler ve muhtıralara karşı olan hükümet ne yapıyor? Sn Ersen abim bunlar saltanatın çatırtısını duydular artık kaçış yok son çırpınışları, bu defa ya başaracağız,ya başaracağız,taviz yok.
Alıntı
#4 Hüseyin ÇETİN 07-05-2012 23:44
Assubay sınıf okulunda öğrenim görürken ders veren subaylardan bazıları arada bir üzerine basa basa " BİZ PALİKARYA ORDUSU DEĞİLİZ " diyorlardı. Son 10 yıldır yapılan haksizlıklar, ötelemeler, bilhassa son günlerde ORDUMUZUN DÜNYANIN EN DİSİPLİNLİ ORDUSU OLDUĞUNU SÖYLEYENLER assubaylara MUHTIRA vererek ve emekli assubayların görevdeki assubayları kışkırttığını söyleyenler milletimizin göz bebeği ordusunu palikarya ordusu yapma yolundadırlar. Bölücü terör örgütü diyenler Silahlı Kuvvetleri de bölmeyi mi amaçlamaktadırlar?.
Alıntı
#3 EMEKLİASSUBAY 07-05-2012 23:09
Sayın Rafet Duran'ın site yönetimine gönderdiği ileti,ilgili makaleye taşınmıştır.
Bölüm Yöneticisi
-
Saygıdeğer Ersen GÜRPINAR;

Ne demişlerdi bize; "Bu açıdan, birbiri ile kısaylanamayacak statü, görev ve sorumlulukları nedeniyle personelin sahip olduğu bazı hak ve yetkilerin, eşitsizlik veya adaletsizlik olarak değerlendirilmesi asker ve sivil kurum ve kuruluşların doğasına aykırıdır”

Fazla ileri giderseniz, o damlayanı da kaybedersiniz denmedi mi?Yazınızın başındaki şu boru örneği var ya, yapılmak isteneni, razı olunması gerekeni çok güzel özetliyor. Statü bu, boru değil. Size ve Semih kardeşime de emeğiniz için çok teşekkürler.
Alıntı
#2 cenan EYNUR 07-05-2012 22:58
ERSEN ABİ ELİNE,DİLİNE KALEMİNE SAĞLIK.BUNLARIN ÜSTESİNDEN GELİRİZ EVEL ALLAH.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
Baş öğretmenimiz ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsında tüm öğretmenlerimizin ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN... Demokrasinin, adaletin, huzurun ve refahın hakim olduğu nice öğretmenler günü kutlamak dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Cuma, 24 Kasım 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
BAĞIMSIZLIK SAVAŞIMIZIN KAHRAMANI, LAİK, DEMOKRATİK CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU, EBEDİ ÖNDERİMİZ VE BAȘKOMUTANIMIZ BÜYÜK DEVRİMCİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü BEDENEN ARAMIZDAN AYRILIȘININ 85. YILINDA SAYGI, ÖZLEM VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ... RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN. 10 KASIM 1938 ! Bir devre damgasını vurmuş, dünyanın gidişatını değiştirmiş, yalnızca ya...
Cuma, 10 Kasım 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluș Yıldönümü kutlu olsun. Laik Demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Atatürk, silah arkadașları ve devletimizin bekası uğrunda canlarını veren aziz șehitlerimize minnettarız, ıșıklar içinde uyusunlar. Gazilerimize de șükranlarımızı sunuyoruz...
Pazar, 29 Ekim 2023
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ