Eski Tüfek Şükrü IRBIK’dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ’a Açık Mektup

By Eski Tüfek 17.10.2018 Okunma Sayısı: 11655 Yorum Ekle
Eski Tüfek Şükrü IRBIK’dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ’a Açık Mektup Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Eski Tüfek Şükrü IRBIK’dan

Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ’a Açık Mektup

 

 

Sayın Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ

 

Ben Şükrü IRBIK, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 31 sene

Ve

Sâhil Güvenlik Komutanlığında da 3 sene olmak üzere;

 

 • 34 sene bilfiil hizmet etmiş

  Ve dahi

 • 2011 senesinde de kendi isdeğim ile emekli olmuş bir asubayım.

 

 "  1982 senesinde görevime ilk başladığım gün bana  “astsubay” demişler idi.

 

 "  2011 senesinde emekli olduğum gün bana gene “astsubay” dediler.

 

 

Ümit Hocam siz;

 

Üniversite tahsilinden sonra okumaya devâm etdiniz,

Anayasa’dan neşet eden “kendini gelişdirme” hakkınızı kullandınız,

Ve dahi

T.C. devletinin bir vatandaşı olarak sırası ile;

 • Araşdırma görevlisi
 • Asistan
 • Doktor
 • Doçent oldunuz!

 

Ve en son olarak da yaklaşık 20 senelik başarılı çalışmanız neticesinde

 • Mesleğinizde son hedefiniz olan “profesör” unvânını ihrâz etdiniz!..

 

Fakat aynı T.C devletinin başka bir vatandaşı olan ben Şükrü IRBIK ise;

 • Görevime "astsubay" olarak başladım.

         Ve dahi

 • "Astsubay" olarak 30 sene çalışdıkdan sonra gene "astsubay" olarak bitirdim! 

 

Ümit hocam siz, lisans sahibi olmak için 4 sene okudunuz.

 

Ben Şükrü IRBIK ise asubay olmak için 4 sene okudum.

 

Anayasa'nın emrine rağmen,

Genekurmay Başkanları biz asubaylara yüksek tahsili yasak etdiğinden dolayı

Görevde iken kazandığım Ankara Üniversitesine kayıt bile yapdıramadım.

Bu cümlenin üzerini tıklar iseniz şâyet 1987 ÖSYS Sonuç Belgemi görebilirsiniz!

 

 

Sizin anlayacağınız kelimeler ile söyleyeyim hocam;

 

 • Astsubay” unvânı ile tam 30 sene çalışmışım,
 •  Fakat 30 senede bir arpa boyu dahi yol gidememişim!..

  *  *  *  *  * 

 

 

Emekli olduğum günden bu yana askerlik konusunda,

Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Bâhusus cârî mevzuâtımıza göre “astsubay” denilen asker sınıfının târihi hakkında makâle yazıyorum.

Ve dahi

yazdığım makâlelerimi de emekliassubaylar.org isimli mecrâdaki Eski Tüfek'de neşrediyorum.

 

Bu köşemde bugüne kadar neşrediğim doksan küsur makâlemde ortaya çıkartdığım “resmî yalanların” ve “kânunsuzlukların” hiçbirisini Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı tekzip edemedi.

Edemez de!..

Çünkü bu makâlelerimi kimsenin inkâr dahi edemeyeceği belgelere müsteniden yazdım.

 

 

Bugün size hitâben yazdığım bu makâlem için de durum aynıdır.

 

Yazdıklarımın bir kelimesinin bile yanlış olduğunu hiç kimse iddia edemez!..

 

Çünkü hocam; 

Burada sarf etdiğim her kelime, her cümle, her ifâde doğrunun ta kendisidir.

 

 

Ümit Hocam,

 

Genelkurmay Başkanlığımızın “astsubay” olarak tesmiye etdiği

Ve dahiEski Tüfek Şükrü IRBIK'dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Sizin de “assubay” dediğiniz asker kişiler hakkında

Yeniçağ gazetesindeki köşenizde 18 Ekim 2013 Perşembe günü neşretdiğiniz “Dünya Assubaylar Günü ve Assubaylar” isimli makâlenizi okumuş idim. 

 

 

Eski Tüfek Şükrü IRBIK'dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Bu makâleniz hakkındaki şahsî fikrimi de

 Sol tarafınızda bağlantılı resmini gördüğünüz

Asubay Tefrikası-2 isimli makâlemde

09 Mart 2017 Perşembe günü kısmen serdetmiş idim.

 

 

Söze konu bu makâlenizde “asubaylar” hakkında temâs etdiğiniz konulara kimi zamân cevâben,

Kimi zamân da reddiye mahiyetinde yazdığım aşağıdaki mektubumu da size bugün gönderiyorum.

 

 

 *  *  *  *  * 
 

 

Prof.Dr. Sayın Ümit ÖZDAĞ,

 

Söze konu makâlenizin daha ilk cümlesinde şöyle demişsiniz;

17 Ekim Dünya Assubaylar Günü” olarak kutlanmaktadır.

 

Size söylendiği şekli ile “Dünya Assubaylar Günü” hakkında ben Şükrü IRBIK şunları söyleyeyim; 

 

 • 17 Ekim’i “Dünya Assubaylar Günü” olarak kutlayan Türk emekli asubayından başka devletlerin asubayı var mıdır?

 

 • Bu konuda herhangi bir araşdırma yapdınız mı?

         Ya da

 • Bir subay mahdumu olarak “assubaylık” konusunda bir fikriniz var mı?
 • Var ise şâyet, bu fikirlerinizi lutfedip de biz asubaylar ile paylaşır mısınız?

 

 

 Sayın ÖZDAĞ,

 

Söze konu makâlenizin ikinci cümlesinde ise şöyle diyorsunuz;Eski Tüfek Şükrü IRBIK'dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Dünyada subaylar günü olduğunu veya generaller günü olduğunu duymadım.

 

Hocam, müsaade eder iseniz şâyet bu tesbitinize bir tesbit de ben ilâve edeyim; 

 

Türkiye’den başka bir ülkede, “Dünya assubaylar günü” olduğunu ve kutlandığını da

Ben asubay Şükrü IRBIK duymadım!

 

 

17 Ekim’in “Dünya Assubaylar Günü” olarak kutlanması konusunda;

 • Hem çalan
 • Hem de oynayan sâdece TEMAD olmuş idi.

 

Aslına bakar iseniz şâyet;

 • “Dünyâ Assubaylar Günü” tertip eden ve kutlayan TEMAD’dan başka bir dernek,

   Ve dahi

 • Türk asubayından başka asubay da yok!

 

 

Zâten dönemin Genelkurmay Başkanı “memurNecdet ÖZEL de

TEMAD’ın 2014 senesinde tertip etdiği “Dünya Assubaylar Gününü” külliyen inkâr ve reddedmiş idi.

 

 *  *  *  *  * 

 

İşbu makâlenizin üçüncü cümlesinde şöyle diyorsunuz, hocam; 

 

Sadece bu günün varlığı dahi assubayların bütün dünyada görev yaptıkları ordularda istedikleri veya olmaları gereken noktada olmadığını göstermektedir.

 

Muhterem Ümit Hocam,

"Bütün dünya ordularında “assubay” ismi verilen bir asker sınıfı olduğunu nereden biliyorsunuz?

"Assubaylık konusunda şu güne kadar neşretdiğiniz bir çalışmanız var mıdır?

 

 

Ayrıca meselâ, Ümit Hocam; 

 

 • Bugün itibârı ile dünyânın en büyük ve gelişmiş ordusu olan Amerikan ordusunda “assubay” denilen asker sınıfı var mıdır?
 • İngiliz ordusunda “assubay” denilen asker sınıfı var mıdır?
 • Bu devletlerin Anayasalarını, kânunlarını  okumaya tenezzül etdiniz mi hiç?
 • Tenezzül edip de okudunuz ise şâyet bu Anayasalarda, kânunlarda “assubay” olarak târif ve tesmiye edilmiş bir asker sınıfının mevcudiyetine rast geldiniz mi?
 • Sizin babanız subay idi. Teğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay vs. "rütbeleri" var idi. Subay arkadaşları babanıza, bu "rütbeleri" ile hitâp etdiler. Fakat bir sayfalık makâlenizde hocam siz, tam 29 kere "assubay" kelimesi kullanmışsınız. Bu kelime, mâlumunuz, unvândır.    "Assubay" deyip dilinize pelesenk etdiğiniz bu asker kişilerin "rütbesi" yok mudur, Allah aşkına?..
 • Assubay deyip bağrınıza basdığınız bu köle askerlerin rütbe silsilesini bitamâm söyleyebilir misiniz, hocam?
 • Meselâ; bu makâlemin altına yazdığım benim rütbemi kekelemeden, duralamadan bir çırpıda söyleyebilir ve tam olarak yazabilir misiniz, hocam?
 • Bu konulardaki bilgilerinizi lutfedip de biz asubaylar ile paylaşmaya tenezzül eder misiniz?
 • Bunca senelerden beri milletvekili olarak meclisde görev yapıyorsunuz. Devletimiz, 200.000 assubayın maaşından kesdiği vergiler ile size maaş  ödüyor. "Assubay" dediğiniz bu asker kişiler hakkında, meclisde bugüne kadar bir tek soru önergesi verdiniz mi? 
 • Gazetenizdeki köşenizde "assubaylar" hakkında işkembeden üfürmeyi biliyorsunuz da!.. Bir kere dahi olsun milletvekili sıfatı ile meclisde söz alıp da "assubaylar" hakkında bu makâlenizde bahsetdiğiniz konularda iki kelime konuşdunuz mu?

 

Kıymetli Ümit Hocam,

Size tevcih etdiğim bu suâllerin cevâbını ben biliyorum.

Çünkü; bunların hepsini tetebbu etdim, hocam!..

 

 *  *  *  *  * 

 

Bugünkü cârî askerî mevzuatımıza göre “astsubay” olarak bildiğimiz asker sınıfı,

Üçüncü bir asker sınıfı olarak” karanlık suratlı darbeci subayların

Muayyen târihlerde cebren ve hile ile tertip etdiği darbe kânunları ile teşkil edilmiş “sahte” ve “uyduruk” bir asker sınıfıdır.

 

Biliyor musunuz hocam?

Muvazzaf astsubay” tâbirinin “İngilizce tercümesini” sordum, Genelkurmay Başkanlığımıza. Verecek cevâp bulamadılar.

Bu konuda gönderdiğim dilekceyi ve gelen cevâbı merak eder iseniz şâyet size memnuniyet ile gönderebilirim.

 

 

Bir şey daha söyleyeyim size!

 

Subay mahdumu bir profesör olarak siz, Ümit ÖZDAĞ;

Cârî askerî mevzuâtımızda mevcut olan “Muvazzaf astsubay” tâbirini İngilizceye tercüme edebilir iseniz şâyet

 • Millî Savunma Bakanı emekli subay Hulusi AKAR

         Ve dahi

 • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER’in huzurunda

Yaş itibârı ile benden küçük olmanıza rağmen sizin elini öpmeye hazırım hocam!

 

 

Ümit Hocam,

 

Amerika, İngiltere gibi; 

Dünyâda askerlik ve harb sanatının gelişdiği

Ve dahi 

İnsan haklarının yerleşip adâletin yeşerdiği devlet ordularında

Sâdece iki sınıf asker vardır; 

 

1. Er (Mükellef/gönüllü Er, Nefer) (Drafted / Conscripted / Enlisted Man)

2. Subay (Muvazzaf Zâbit) (Commissioned Officer)

 

 

 *  *  *  *  * 

 

Muhterem Ümit Hocam, 

Yeniçağ gazetesindeki köşenizde 18 Ekim 2013 Perşembe günü şöyle demişsiniz; 

 

“TSK’nın son dönemde yaşadığı önemli sorunlardan birisi de assubayların sorunlarıdır.”

“Bu sorun o kadar büyümüştür ki, artık ordu içinde bir gerilim, 

Hatta astsubay-subay sert bir ifade ile  “düşmanlığına”  dönüşmüştür.”

 

 

Bu tesbitiniz gâyet isâbetli ve çok doğrudur hocam!

Peki,

" Astsubay-subay arasındaki bu “düşmanlığın” sebebini biliyor musunuz?

" Bu çok tehlikeli “düşmanlığın” sebebini anlayacak kadar bilginiz ve vicdânınız var mı?

" Astsubayları ve subayları birbirine “düşmân” olan dünyâda başka ordu var mı?

 

Bir ipucu vereyim size;

 • " İki cambaz bir ipde oynar mı?
 • " Köprüde karşılaşan “iki keçi” hikâyesini bilir misiz?

ha babam ha

 

Mahzûnî'nden de şu türküyü dinler misiniz, Ümit hocam?

 

  *  *  *  *  * 

 

Utanmadan, sıkılmadan “târihciyim” diyerek sanat icrâ etmeye yeltenen


Ve dahi

Kimisi subay, kimisi sizin deyişiniz ile “assubay” sıfatı taşıyan “fareli köyün kavalcılarına” hocam, siz inanmayın lutfen!

 

Çünkü;

Bu ordularda, subay ile er arasında müebbet hapse mahkum edilmiş ve “assubay” denilen bir asker sınıfı yokdur.

 

Bugün “astsubay” dediğimiz asker sınıfını Türk Ordusunda kimlerin hangi maksatlar için teşkil ve tertip etdiğini de

Asubay Tefrikası 6-2, 6-3 ve 6-4 isimli makâle tefrikamızda belgeleri ile isbat ve fâş eyledik!

 

Tenezzül edip de okur iseniz şâyet

"Assubay" dediğiniz uyduruk asker sınıfı hakkında bir Prof. olarak hiçbir şey bilmediğinizi göreceksiniz.

 

 *  *  *  *  * 

 

Sayın Hocam,

 

Sizin “assubay” olarak tesmiye etdiğiniz asker sınıfının ismi de cismi de, cibilliyeti de, mevcudiyeti de sahtedir, uydurmadır, kânunsuzdur.

Nasıl mı?

Bakınız bugünkü cârî askerî mevzuâtımıza göre “astsubay” olduğu söylenen kelime bile yalandır, uydurmadır, sahtedir.

 

Çünkü; 

Bugün bize “astsubay” olarak yutdurulan tâbirin aslı, “Asubay”dır.

Ve dahi

Eski Tüfek Şükrü IRBIK'dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Bu tâbiri, 1935 senesinde ATATÜRK bizzat kendisi türetdi.

Sağ tarafınızda gördüğünüz şu resimin üzerine tıklar iseniz şâyet,

Meselenin hâl-i pür melâlini öğrenebilirsiniz.

 

Bu konuda gözlerinizi yuvasından uğratacak şu bilgiyi de vereyim size;

İngilizce “Non-commissioned officer” ve “Petty officer” tâbirâtını Türkceye “astsubay” olarak  tercüme etmenin, bu tâbirâtın aslı ve ıstılâhı ile alâkası yokdur. 

 

 

Her iki İngilizce tâbirâtı “astsubay” olarak Türkceye tercüme etmek,

 

Genelkurmay Başkanlığımızın yapdığı ucuz bir işgüzarlık ve sığ bir câhillikden başka bir şey değildir.

 

 

Çünkü;

ATATÜRK’ün 1935 senesinde kendisinin türetdiği “asubay” tâbirini, 

ATATÜRKCÜ olduğunu söyleyen sahtekâr ve zübük subaylarımız; 

 • 1938 senesinde, üsdelik ATATÜRK henüz hayâtda iken, meclisde “assubay” şeklinde,
 • 1951 senesinde gene meclisde “astsubay” şeklinde tahrif etdiler.

 

 

Sayın Ümit Hocam,

 

Biraz aklı olan her insanı hayretlere düşürecek bir hakikâtı da

Emekli asubay ben Şükrü IRBIK ilk kez olmak üzere size yazdığım bu mektubumda fâş eyliyorum; 

 

 

Gerek ıstılâh ve dahi gerek ise kelime yapısı itibârı ile muharref olan “astsubay” tâbirinin,

TBMM’nin kabul ve tasdik etdiği İngilizce bir tercümesi bugün dahi hâlâ yokdur.

Nasıl? Gözel mi, hocam?..

 

 

 *  *  *  *  * 

 

Ümit Bey,

 

Makâlenizin bir yerinde serdetdiğiniz cümlede ise şöyle demişsiniz;

 

“Bir ordunun assubaysız çalışması, yürümesi ve savaşması çok mümkün değildir."

"Buna rağmen  tarih  assubayların  ordular içinde üstlendikleri önemli rolü ne yazık ki görmemezlikten gelir..

 

 

Sayın Ümit Hocam,

 

"Assubay” dediğiniz askerlerin ordular içinde üstlendikleri önemli rolü inkâr edenler konusunda da ne yazık ki

Baltayı taşa vurmuşsunuz!

 

Kim bilir? Belki de hedef sapdırmak niyeti ile böyle bir cümle sarf etdiniz!..

 

Fakat vaziyet ne olur ise olsun, 

Tıpkı Sezar’ın hakkını Sezar’a vermek icâb etdiği gibi 

 

" Asubayın hakkını da asubaya vermeli, değil mi? " 

 

 

Çünkü; 

Türk Ordusunun “asubayları” söz konusu olduğunda; 

 • Asubayların ordumuz içinde üstlendikleri önemli rolü görmemezlikten gelen târih değil,

Fakat 

 • Ne yazık ki “silah arkadaşımız” olduğunu söyleyen beyaz subaylarımızın ta kendisidir.”

 

 

 *  *  *  *  * 

 

Makâlenizin ilerleyen bir yerinde ise Ümit Bey, şöyle demişsiniz;  

   " Assubaylar farklı ortamlarda farklı görevler yapmalarına rağmen

    diğer memurlarla aynı derece ve kademeden  göreve başlarlar."

 

Üzülerek ifâde etmeliyim ki bu sözünüz de yanlış!

 

Sayın Hocam, 

Siz, Yeniçağ gazetesindeki söze konu makâlenizi 18 Ekim 2013 Cuma günü neşretmişsiniz.

 

Size hitâben kaleme aldığım bu açık mektubumu da ben Şükrü IRBIK,

Tatlı bir tesâdüf eseri olarak,

Sizin makâlenizin neşir târihinin tam da beşinci sene-i devriyyesinde, 18 Ekim 2018 Perşembe günü neşretmeye başladım.

 

Aradan tam 5 sene deverân ve güzerân eylemesine rağmen

 Sayın Ümit Hocam,

Asubaylar, aynı tahsili yapmış memurlarımıza göre “bir kademe aşağıdan” göreve başlatılıyorlar.

 

 

Belki biliyorsunuzdur, Hocam! Fakat ben gene de hatırlatayım(!);

 

Böyle âdi, böyle alçak ve böyle tefrikacı bir muameleye

Ve dahi

Böyle ölçüsüz bir kânunsuzluğa mâruz kalan

Bugün dahi Asubaylardan başka T.C vatandaşı yok!

 

 
Bu, vaziyet;

Sizin makâlenizi neşretdiğiniz 18 Ekim 2013 Cuma günü böyle idi.

 

O günden bu güne tam 5 sene takvim yapraklarını terk etmesine rağmen

Size hitâben kaleme aldığım bu mektubumu neşretmeye başladığım 18 Ekim 2018 Perşembe günü de bu vaziyet,

Hâlâ aynı minvâl üzere..

 

Asubaylara 2003 senesinden beri yapılan bu haksızlık ve kânunsuzluk,

Bugün de hâlâ ve aynen devâm ediyor.

 

Bu hatânızdan zuhur eden hakikât de şudur;

Her kim ise, bu bilgileri yazıp elinize tutuşduran meslekdaşım,

Mensubu olduğu asubaylığın meselelerine vâkıf olmayı bile becerememiş!

 

Subay mahdumu olarak bu sözümüzden sizin anlamanız gereken husus, budur, Ümit hocam! 

 

 

Sizin bu hatânızdan biz asubayların çıkarması gereken acı ders ise şudur;

Asubayların dertlerini ve meselelerini

Gene ve ancak bir asubay anlayabilir ve anlatabilir!

 

 

 *  *  *  *  * 

 

 Sayın ÖZDAĞ,

Eski Tüfek Şükrü IRBIK'dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup_Eski Tüfek Şükrü IRBIK 

TEMAD’ın sâbık Genelbaşkan Yardımcılarından Sayın Yüksel BİNİCİ’yi ben, şahsen tanırım. Kendisi Dünya Assubaylar Günü’nü memleketimizde ihdâs eden kıymetli bir meslekdaşımızdır. Çeşitli vesileler ile ve TEMAD’ın 2014 senesinde tertip etdiği “İlk Dünya Assubaylar Günü” faaliyetleri kapsamında kendisi ile berâber çalışdık. 

 

Sayın BİNİCİ de beni iyi tanır. Kendisi; 12 Eylül darbeci subaylarının 1984 senesinde cebren ve hile ile TEMAD’ı teşkil etdiğinden başka Türk Ordusundaki “astsubaylık” hakkında hiçbir şey bilmeyen bir meslekdaşımızdır.

 

Çünkü;

Mensubu olduğu “kara asubaylığına” menşe teşkil eden “küçük zâbitliğini”  31 Mart darbecisi zâbitân heyetinin 05 Ekim 1909 târihinde cebren ve hile teşkil etdiği hakikâti orta yerde durur iken;

Tertip etmeye çalışdığı sözde “Dünya Assubaylar Günü” için 12 Eylül darbeci subaylarının gene cebren ve hile ile teşkil etdiği TEMAD’ın kuruluş târihini esâs alması,

Kıymetli meslekdaşım Yüksel BİNİCİ’nin asubaylık konusundaki yüksek târih şuurunun(!) müşahhas bir tezâhürü olarak karşımıza çıkmakdadır.

 

Çünkü;

Uyduruk, ortada sandık, sahte ve köle bir asker sınıfı bile olsa,

Kara Asubaylığının târihini TEMAD’ın kuruluş târihine tenzil etmek,

Hem târifsiz derinlikde bir târihi cehâletin tezâhürüdür

Hem de aynı zamânda bir asubayın kendi mesleğine yapabileceği en büyük haksızlık ve kötülükdür.

 

Ayrıca ben Şükrü IRBIK,

Assubaylık” konusunda Sayın BİNİCİ’nin bugüne kadar yazdığı bir tek makâlesine dahi rast gelmedim.

 

Var ise şâyet ki, dervişe dönmek yaraşır!

Yüksel Bey kerem buyursun da bizleri şöyle bir irşâd etsin bakalım!..

 

 *  *  *  *  * 

 

Ümit Hocam,

 

Assubayı” bu yazınızda siz, “tampon”’a benzetmişsiniz!

Farklı bir anlamı var mı diye ben de TDK’nın Büyük Türkce Sözlüğüne bugün bir kez daha bakdım.

Ve dahi

Tampon” kelimesinin anlamlarının şunlar olduğunu bir kez daha gördüm; 

 

Eski Tüfek Şükrü IRBIK'dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup_Eski Tüfek Şükrü IRBIK  

Kelâm-ı kibar kullanmayı ve teşbih yapmayı ben de severim, Ümit Hocam!

Ve dahi

Bilirim ve hak veririm ki; Teşbihde hatâ câizdir!

 

 

Lâkin;

 

 • Ordumuzun “asubaylarını” târif etmek için kullandığınız “tampon” teşbihi, amacını fersah fersah aşmış ve maksadı zehirleyen bir benzetme olmuş, bu, bir. 
 • Asubayları” benzetdiğiniz “tampon” kelimesi hakkında TEMAD Genel başkan yardımcılarından Sayın Yüksel BİNİCİ’nin tavrı ne olmuş idi? Meselâ Yüksel Bey kendisini “tampon”’a benzetiyor mu idi, Bu, iki!.. 
 • Bir asubay olarak ben, aynada kendime bakıyorum. Ve “tampon” kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamlarının hiçbirine benzemediğimi görüyorum. Bu sebepden nâşi; biz asubayları “tampon”’a benzetmenizi bir asubay olarak ben Şükrü IRBIK, kendi şahsıma şiddet ile takbih ediyor ve bu “tampon” benzetmenizi size iade ediyorum. Bu, üç!.. 
 • TBMM’nin 1951 senesinde meriyyete koyduğu 5802 sayılı Astsubay Kânununun birinci maddesi, “astsubay” denilen asker kişileri “subay yardımıcısı” olarak târif ve tefrik eder. Bu çıkarsamanın devâmı olmak üzere, sizin bu teşbihinize göre “subayların da esâs tampon olduğu” ortaya çıkmakdadır, değil mi? Bu, dört!.. 
 • Bu mesnetsiz tesbitiniz için asubaylardan özür dilemenizi de ben, sizin bilim ahlâkınıza bırakıyorum, bu da beş!..

 

 

Sayın ÖZDAĞ,


Bu mektubuma konu makâlenizde bir yandan “Bir ordunun assubaysız çalışması, yürümesi ve savaşması çok mümkün değildir.” der iken

 

Öte yandan bu kadar önem atfetdiğiniz bu asker kişileri “tampon” olarak târif etmenizdeki iç gıdıklayıcı bu tenâkuzu, siz açıklayabilir misiniz, hocam?

 

 *  *  *  *  * 

 

Sayın Ümit ÖZDAĞ,

 

 Amerika ve İngiltere gibi dünyâda söz sâhibi devletlerin ordularında,

Assubay” ismi verilen “ortada sandık” misâli bir asker sınıfı yokdur.

 

Bu sebepden dolayı dünyâda ilk kez olmak üzere TEMAD’ın tertip etdiği “Dünya Assubaylar Günü”’ne bilir misiniz,

Bosna-Hersek’den başka iştirâk eden ve temsilci asubay gönderen devlet olmadı.

Bunun sebebini anlamak zannederim sizin için zor olmasa gerek!

 

İşde,

Dünyâda söz sâhibi ordularda “assubay” ismi ile “ortada sandık” misâli uyduruk bir asker sınıfı mevcut olmadığından dolayı TEMAD’ın bu faaliyeti rağbet görmedi.

 

17 Ekim’in “Dünya Astsubay Günü” olarak kutlanması konusunda hem çalan hem de oynayan sâdece TEMAD oldu.

Ve dahi

İkincisini dahi kutlayabilecek bir zemin bulamadan kendini tüketdi.

 

Ayrıca,

Assubay” dediğiniz asker sınıfı hakkında şu hakikâtleri biliyor musunuz? 

 

Dünyânın gelişmiş devletlerinin ordularında sâdece iki sınıf asker var; 

 • Birincisi; ordunun “kas gücü”nü teşkil eden er,
 • İkincisi de; ordunun “beyin gücü”nü teşkil eden subay.

 

 

 

Söyler misiniz, Sayın ÖZDAĞ; 

Ölmek ve öldürmek hak ve salâhiyyetini hâiz yegâne meslek olan askerlik söz konusu olduğunda; 

Beyin gücü”  ile “kas gücü” arasına, 

Ordu ve siyâset ilişkisi” konusunda “doktor” pâyesi kazanmış siz profesöre göre,“ne tür bir güç” sokuşdurulabilir?..

 

 

 

  Bu ordularda, subay ile er arasına müebbeten hapsedilmiş 

  Ve dahi 

  Sizin deyişiniz ile “assubay” olarak tesmiye edilen bir asker sınıfı yokdur. Var olduğunu iddia eden var ise şâyet, buyursun, gelsin karşıma!..

   “Subay ile er” arasında “astsubay” denilen üçüncü bir sınıf asker sınıfı var diyerek

  Karanlık suratlı beyaz subaylarımızın bir asır evvel hile tertip etdiği

  Ve dahi 

  Son bir asırdan beri insanlarımızı efsunlayıp uyutduğu bu kara büyüyü 

  Ben Eski Tüfek Şükrü IRBIK, burada bir kere daha bozuyorum.

 

 

 *  *  *  *  * 

 

Şimdi müsaade eder iseniz şâyet Sayın ÖZDAĞ,

Bugünkü cârî mevzuâtımıza göre MSB ve Genelkurmay Başkanlığımızın “astsubay” dediği asker sınıfının

Bahrî ve Berrî ordumuzda teşkil edilmesinin tarihçesini doğru cümleler ile  kısaca anlatayım size. 

    1. Bahrî  Ordumuzda Astsubaylığın Teşkili;   

Eski Tüfek Şükrü IRBIK'dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

1890 senesine kadar Osmanlı Bahrî Ordusunda

Bugünün tâbiri ile “Assubay” olarak bilinen üçüncü bir asker sınıfı yok idi. Bu târihi geriye götürmeye tevessül etmek olsa olsa câhillik ve ahmaklık olabilir. Bahrî Ordumuzda “gedikli” sınıfı, Sultan II. Abdülhamid’in aşağıda gördüğünüz şu fermânı ile 1890 senesinde teşkil edildi.

Osmanlı Bahrî Ordusuna üçüncü bir asker sınıfı olarak zâbit ile nefer arasına sokuşdurulan ve “gedikli” olarak tesmiye edilen asker sınıfı, İngiliz Bahrî Ordusundan aşırmadır. Gençlerimiz rağbet etmediğinden dolayı teşkil edilmesinden kısa bir süre sonra, “gedikli” sınıfı, 1900’larda iflâs etdi. Sorabilirsiniz;  bu gedikli sınıfını ne zamân lağvetdiğini Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız bile bilmiyor. Yaklaşık 10 sene hizmet veren “gedikli”  mekteblerinden mezun olan gediklilerin hepsi, padişah fermanı ile “zâbit” sınıfına nakil edildi.

 

Eski Tüfek Şükrü IRBIK'dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

1914 senesinde Osmanlı Bahrî Ordusunda “küçük zâbit” ve “gedikli zâbit” isimleri ile iki yeni asker sınıfı teşkil edildi. Böylece bahriyemizdeki asker sınıfının sayısı ikiden dörde yükseldi. Bu yeni iki asker sınıfını uyanık kurmay zâbitân heyetimiz bu kez de gene İngiliz Bahrî Ordusundan aşırdı. Fakat İngiltere’nin kendi “küçük zâbitine” ve “gedikli zâbitine” verdiği hakları, bizim zâbitân heyetimiz kendi “küçük zâbiti” ve “gedikli zâbitine” vermedi.

 

Zâbit sınıfına dâhil olarak teşkil edilen “gedikli zâbitliği” de bahriye zâbitânımız kendisine çetin bir rakip olarak gördüğü ve sâhip olduğu imtiyazları paylaşmak isdemediğinden dolayı 1929 senesinde lağvetdi.

Eski Tüfek Şükrü IRBIK'dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Bahrî Ordumuzda “astsubaylığın” hangi zehirli maksat ile teşkil edildiğini öğrenmeye  isdekli iseniz şâyet  Ümit hocam, 

Sağ tarafınızda gördüğünüz şu bağlantılı çerçeveyi tıklayın hele bir… 

 

Bakın, neler göreceksiniz!..

 *  *  *  *  * 

 

   2. Berrî Ordumuzda Astsubaylığın Teşkili;        

 

1909 senesine kadar da Osmanlı Berrî Ordusunda

Bugünün tâbiri ile “Assubay” olarak bilinen üçüncü bir asker sınıfı yok idi. Bu târihi geriye götürmeye tevessül etmek olsa olsa câhillik ve ahmaklık olabilir.

Eski Tüfek Şükrü IRBIK'dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Berrî Ordumuzda “astsubaylığın” hangi maksat ile teşkil edildiğini öğrenmek isder iseniz şâyet Ümit hocam,

 

Sağ tarafınızda gördüğünüz şu bağlantılı çerçeveyi tıklamanız kâfidir.

 

Ömrü hayâtınızda ilk defâ Eski Tüfek'den duyacağınız bu bilgiler karşısında gözleriniz yuvasından uğrayacak hocam!..

 

Eski Tüfek Şükrü IRBIK'dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Yukarıda gördüğünüz (Berrî) Küçük Zâbit Mektebleri Nizamnâmesi;

 

31 Mart darbesinin hemen arefesinde, darbeci zâbitân heyetinin Meclis-i Mebusânı kapatdığı günlerde

Darbeci Müşir Mahmut Şevket Paşa’nın Harbiye Nezâretinde silâh zoru ile yazdırdığı

Ve dahi

Meclisden ve padişahdan kaçırarak çıkartdığı bir darbe kânunudur.

 

İşde bu sebepden dolayı ordumuzun “berrî küçük zâbitliği” (asubaylığı) gayri meşrudur, gayri kânunidir, sayın hocam.

Bu bilgiyi de ilk kez olmak üzere burada, Eski Tüfek ben Şükrü IRBIK ilan ediyorum.

 

 

Osmanlı Berrî Ordusuna üçüncü bir asker sınıfı olarak zâbit ile efrad arasına sokuşdurulan ve “küçük zâbit” olarak tesmiye edilen asker sınıfı ise

Alman (Prusya) Berrî ordusundan aşırmadır.

Alman Berrî ordusu örnek alınarak teşkil edilen “berrî küçük zâbitliği”, 31 Mart darbecisi Müşir Mahmut Şevket Paşa, Padişaha rağmen teşkil etdi. (Bkz.; Asubay Tefrikası 6-4)

 

Eski Tüfek Şükrü IRBIK'dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 Fakat

Almanya’nın kendi küçük zâbitânına verdiği hakların nerede ise hiçbirisini Harbiye Nâzırı Mahmut Şevket Paşa bizim küçük zâbitânımıza vermedi.

 

Darbeci Mahmut Şevket Paşa;

Harbiye Nâzırı unvânı ile 1910 senesinde ziyâret etdiği Dersaadet Küçük Zâbit Mektebinde, bir nutuk atdı.

 

31 Mart darbecisi Müşir Mahmut Şevket Paşa_Eski Tüfek Şükrü IRBIK'dam Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup

 

Ve dahi

Kimisi mektebden firâr eden, kimisi intihâr edenlerden geriye kalan mezun üç-beş küçük zâbit namzetine şöyle dedi.

 

“Evlatlarım; Sizleri harbiyeye  namzet bir şekilde yetiştireceğiz. Yani ordumuzun gözbebeği olacaksınız!”

(Bkz. Asubay Tefrikası 6-4)

 

Eski Tüfek Şükrü IRBIK'dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Müşir Mahmut Şevket Paşa’nın 1910 senesinde Harbiye Nâzırı sıfatı ile söylediği bu sözünü, işde, siz de ilk defâ olmak üzere işitdiniz!

 

 

Bu söz üzerine şimdi size soruyorum Ümit Bey;

“Harbiyeye namzet olmak” ne demekdir?

“Ordumuzun göz bebeği olmak” ne demekdir?

Size göre hocam; Söz, insanın neresinden çıkar?

 

 *  *  *  *  * 

 

    3. Havaî Ordumuzda Astsubaylığın Teşkili;    


eyyam

Havaî Ordumuzda “astsubaylığın” teşkil edilişini öğrenmeye isdekli iseniz şâyet Ümit hocam,

Sol tarafınızda gördüğünüz şu çerçeveyi tıklayınız!

 

 

 

Tıklayınız da

Hava astsubaylığının “târihi” konusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın çevirdiği fırıldakları

Ve dahi

Hava astsubaylarına yapdığı terbiyesizliği ve inkârcılığı kendi gözleriniz ile görünüz!..

 

 *  *  *  *  * 

 

Kendisinin Sultanahmet Meydânında meçhul bir suikast ile 1913 senesinde katledilmesi neticesinde

Müşir Mahmut Şevket Paşa’nın verdiği bu sözlerin hepsi suya düşdü.

 

 1912 senesinde başlayıp 1922 senesine kadar devâm eden harbler neticesinde

Ve dahi

Küçük zâbitânın “zâbit” değil de “nefer” olduğunun anlaşılmasından sonra

Bu mesleğe kimse müracaat etmedi ve bu mektebler kapılarına kilit vurdu.

 

Fakat

Bakınız, o günlerden bize o küçük zâbitândan yürek yakıcı şu hâtırât yâdigâr kaldı. 

  Eski Tüfek Şükrü IRBIK'dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup_Eski Tüfek Şükrü IRBIK   Eski Tüfek Şükrü IRBIK'dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup_Eski Tüfek Şükrü IRBIK  Eski Tüfek Şükrü IRBIK'dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

31 Mart darbecisi Müşir Mahmut Şevket Paşa

Ve dahi

O’nun gibi düşünen beyaz zâbitânımızın,

Küçük zâbitân” olarak tesmiye etdikleri askerlere yapdığı

 • Hâinlikleri,
 • Kalleşlikleri,
 • Ve şerefsizlikleri biliyor musunuz siz, hocam?

 

 

 

Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ, 

 • Ruslara esir düşen Küçük Zâbit Süleyman NURİ’den Uyanan Esirler’i okudunuz mu?
 • İngilizlere esir düşen Küçük Zâbit Hamit ERCAN’dan Bir Osmanlı Askerinin Anıları’nı okudunuz mu?

        Ve dahi

 • Kendi asker ocağında esir ve köle muâmelesi gören Güççük Zâbit Emin ÇÖL’den Bir Erin Anıları’nı okudunuz mu?
 • Bu küçük zâbitânı, dönemin Harbiye Nezâretinin nasıl kandırdığını biliyor musunuz, siz hocam?
 • Sizin "assubay" dediğiniz "küçük zâbitlere", bizim kendi zâbitânımızın yapdığı haksızlık, kalleşlik ve şerefsizlikleri esir kampında Rusların ve İngilizlerin bile yapmadığını şimdi burada işitseniz, şaşırır mısınız, hocam? 

 

İşde;

 

Beyaz zâbitânımızın gadrine uğrayan küçük zâbitândan

Sâdece üçünün bize anlatdığı ibret dolu ve acıklı hakikâtler...

 

 

Piyâde Küçük Zâbit Başçavuş Emin ÇÖL;

 

Mersin'li Emin Efendi, Beyrut Küçük Zâbit Mektebinden 1911 senesinde Küçük Zâbit Onbaşı rütbesi ile mezun oldu. Arabistan çöllerinde ve Çanakkale’de harp etdi. 1917 senesinde Beyrisebi harbinde şakağına isâbet eden bir mermi çekirdeği ile tamamen kör oldu ve İngilizlere esir düşdü.

Cephede harb eder iken Enver Paşa’nın icâd etdiği ve “zâbit” kadrosu olan “Takımbaşı” olarak görev yapdı.

Zâbite mahsus olan paslı bir kılıç, çakaralmaz bir tabanca ve fakat iyi bir dürbün techizâtı verdiler Emin Efendiye.

Mâlûl emekli olmak için harbden sonra Harbiye Nezâretine müracaat etdi.

 

Adana'lı Güççük Zâbit Emin Efendi; 

 • " Mektebden "küçük zâbit" unvânı ile mezun oldu, 
 • "Zâbit" kadrosu olan "Takımbaşı" unvânı ile cephenin en önünde harb etdi.

 

"Fakat emekli olur iken "küçük zâbit" maaşı alacağı yerde kendisine "er" maaşı bağladılar. 

 

Küçük zâbit olmasına rağmen emekli olur iken uğradığı haksızlığı anlatmak için yazdığı kitaba kinâyen “Bir Erin Anıları” ismini verdi.

 

Yaşadığı bu haksızlığı "Güççük zâbit" Emin Efendi şu vecizi ile târihe kayıt etdi; 

"   Yüke gelince deve, aşa gelince guş oldum!    "

 

 

  *  *  *  

 

Muhabere Küçük Zâbit Başçavuş Hamit ERCAN;

 

Muhabereci olan Hamit Efendi, Başçavuş rütbesindeyken 1916 senesinde Mısır'da İngilizlere esir düşdü ve Belbis esir kampına kapatıldı. Burada esir neferâtımız ile aynı barakada iskân, iâşe ve ibâte edildi. Zâbit değil de er olduğunu bu esir kampına katılınca ancak anlayabildi. Gönüllü olarak çalışmak isdediğini söyledi. İngilizler Hamit Efendiyi, tâmir için zâbitânımızın hapsedildiği Seydibeşir esir kampına  gönderdiler.

 

   Yazdığı anılarında Hamit Efendi, 

   Esir Osmanlı zâbitânının kaldığı bu kampda;

" Kütüphâne ve çamaşırhâne mevcut olduğundan,

 

" Geceleri sinema oynatıldığından ve 

" İçki satıldığından hayret ile bahseder. 

 

Kadıköylü Küçük Zâbit Hamit ERCAN da aslında “zâbit” değil de “nefer” olduğunu esir düşdüğü kampda anlayabildi.

 

 

  *  *  *  

 

 

Piyâde Küçük Zâbit Başçavuş Süleyman NURİ;

 

İstanbul'daki Mühendislik mektebine kayıt etdirmiş idi kendisini. Akşam eve gelip de bu yapdığını anlatınca nalbant babası O’nu eşşek sudan gelesiye kadar dövdü. Sözde milliyetçi bir insan olan Süleyman’ın babası, O’nun elinde tutdu ve ertesi gün götürüp Dersaadet Küçük Zâbit Mektebine kayıt etdirdi. Çünkü devletine hizmet etmesi için babası, Süleyman'ın zâbit olmasını isdiyor idi. 

Talebeliği esnâsında mektebde kendilerine çok kötü muamele etdiler.

Harbiye'de okuyan talebelere çok iyi yemekler verilirken kendilerine hem az, hem de kötü yemekler verildiğini gören Süleyman, şöyle dedi;

 

Mektebde kara ekmek yiyorduk!

" Zâbit mekteblerindeki talebelere verdiklerinden daha az yemek veriyorlardı bize.

" Rütbe farkını anlıyordum da!.. Mide farkını aklım bir türlü almıyor idi!

 

 Süleyman mektebden mezun olunca hemen Kafkas Cephesine sürüldü ve burada Ruslara esir düşdü. Zehirli yılanları ile meşhur Nargin adasındaki esir kampına gönderildi. Rütbesini soran Rus askerine kendisinin bir Osmanlı “zâbiti” olduğunu söyledi. Ve Ruslar, Süleyman NURİ’yi esir zâbitânımızın kaldığı subay kampına gönderdi.

Fakat buradaki beyaz zâbitânımız, Süleyman NURİ’nin “zâbit” olmadığını Rus kamp komutanına ihbâr etdi. Bu ihbâr üzerine Süleyman NURİ’yi Ruslar, zâbit kampından çıkartdılar ve neferâtımızın kaldığı kampa kapatdılar. “Zâbit” değil de “nefer” olduğunu esir düşdüğü bu esir kampında anlayan Süleyman NURİ; vatanına küsdü, dininden ve milliyetinden irtidâ; kendi ordusundan da firâr etdi.

Osmanlı Ordusunda iken kendi zâbitân heyetimizin yapdığı kötü muamele, hâinlik, tefrika ve şerefsizliklerden o kadar nefret etdi ki Süleyman Efendi. Nargin esir kampından serbest bırakıldıktan sonra baba ocağı İstanbul’a dönmedi...

Küçük Zâbit Süleyman Efendi İstanbul’da mühendis olamamış idi fakat Rusya’da okudu ve mühendis oldu.

Azerî Türkü bir kadın ile evlendi.

 Küçük Zâbit Başçavuş Süleyman NURİ, öldüğünde Azerbeycan’a gömülmesini vasiyet etmiş idi.

Sevenleri de öyle yapdı...

 

 *  *  *  *  * 

 

1934-1950 seneleri arasında Berrî ve Bahrî ordularımızda gayri meşru olarak teşkil edilen “gedikli erbaşlık” dönemi mevcut idi. Kânunsuz olarak teşkil edilen “gedikli erbaşlık”, 5802 sayılı kânun ile 1951 senesinde lağvedildi ve yerine “astsubay” olarak tesmiye edilen üçüncü bir asker sınıfı teşkil edildi. Başbakan Adnan MENDERES’in “astsubay” olarak tesmiye etdiği askerler, dokuz sene hizmet etdikden sonra subaylığa nakil edilecekler idi.

Fakat Başbakanın bu karârına ve 5802 sayılı Astsubay Kânununun emrine rağmen Genelkurmay Başkanları, astsubayları subaylığa nakil etmediler.

 

 

Sizin babanızın da dâhil olduğu 27 Mayıs darbeci subaylarının hazırladığı 

Ve dahi 

Gene bu darbeci subayların kılıcının gölgesinde; 

 • 1961 senesinde meclisden geçirdiği 211 sayılı TSK İç Hizmet Kânunu

  Ve dahi

 • 1967 senesinde meclisden geçirdiği 926 sayılı TSK Personel Kânunu ile de

 

Astsubay” ismini verdikleri askerlere subaylarımız, köle muâmelesi yapmaya başladılar.

 

 

 *  *  *  *  * 

 

 Sayın ÖZDAĞ,

Yeniçağ gazetesinde neşretdiğiniz söze konu makâlenizin bir yerinde şöyle bir söz sarf etmişsiniz;

 

  “Napoleon,  “Ordular midelerinin üzerinde yürür!” demiş.  

 

  Herhalde bir başka şey söylese idi o da 

 

  “ Ordular assubayların omzunda yürür”  olurdu.

 

Sarf etdiğiniz bu cümlenizde bir “yanlış” var; evvelâ onu tashih edelim.

 

Akabinde de 

Napolyon’un “söylediği” ve fakat “sizin bilmediğiniz” bir sözü burada iktibâs edelim.

 

 

Lâkin önce şu suâllerime cevâp verin lutfen, Ümit hocam; 

Siz, bilim adamısınız! Mâlûm, askerlik sanatı ile bilim, doğası itibârı ile birbirine taban tabana zıt mesleklerdir.

Mesleğin sâhibi, asubaylarımız,

Emeğin, alın terinin sâhibi, asubaylarımız,

Ezilen, itilen-kakılan, insan yerine bile konulmayanlar, asubaylarımız,

Subayımız ile erimiz arasında müebbet köleliğe mahkum edilenler, asubaylarımız,

Şehit olan; kolu, bacağı, eli, ayağı kopanlar; kafası, ağzı, burnu, gözleri parçalanıp gâzi olanlar, gene asubaylarımız...

 

Fakat

200.000 kişilik bu şehitler ve gâziler ordusu hakkında hüküm veren, darbeci bir subayın çocuğu…

 

Deniz (Bahrî) Assubaylığının icâd edildiği 1890 senesinden beri 

Kara (Berrî) Assubaylığının icâd edildiği 1909 senesinden beri 

Hava Assubaylığının icâd edildiği 1951 senesinden beri 

Ordumuz zâten “assubayların omuzlarında yürüyor”, Ümit hocam!

 

Subay çocuğu olarak siz bu hakikâtı bugün hâlâ bilmiyor iseniz şâyet, 

Ümit ÖZDAĞ siz, Prof.luğunuzdan utanmalısınız!..

 

Hâl ve durum böyle iken kendi cirminizce kerem buyurup; 

 • Askerlik sanatı hakkında ahkâm kesmek

        Ve dahi

 • Ordunun “assubayların omuzlarında" yürüyeceğine karâr vermek, bilim adamı olarak kala kala size mi kaldı?

       Ya da

 • ATATÜRK; “Vatan, çalışkan insanların omuzlarında yükselir!” dedi. ATATÜRK’ün bu vecizinden hareket ile; meselâ, bizim ordumuz, niye “subayların omuzlarında” yürümüyor, hocam? 
 • Orduyu “assubayların omuzlarında” yürütünce, geriye yapacak ne kalıyor, Ümit hocam?.. Subaylarımız kışlada, karârgâhda; seferde, hazerde öte beri kuru emirler yağdıracak ve ellerinde göt mü gezdirecekler?.. 
 • Orduyu “assubayların” omuzlarında yürütmeye karâr vermenizde darbeci bir subayın mahdumu olmanızın payı ve tesiri var mıdır acap?
 • Tazminâtların hepsini alanlar, subaylarımız,
 • En üst dereceden maaş alanlar, subaylarımız,
 • En yükseklerden makâm ve rütbe alanlar, subaylarımız,
 •  Beş yıldızlı subay kamplarında yedi bölge-dört mevsim göt-göbek besleyenler, subaylarımız,
 • Onbeş yıldızlı subay orduevlerinde iki bardak çay parasına 7/24 ceviz kırıp keyif çatanlar, gene subaylarımız... 
 • Zevâhir böyle iken ve hazır, rütbeleri de "omuzlarında" iken,

Hani diyorum ki Ümit Hocam;

Bir zahmet, ordumuz “subaylarımızın omuzlarında yürüse” ülkemiz için daha hasiyetli ve daha isâbetli olmaz mı?

 

 

"Şimdi geri gelelim, Napolyon’a izâfeten bahsetdiğiniz incili vecizlere…

 

Evet, Napolyon, “ordular, midelerinin üzerinde yürür!” dedi.

Fakat

Napolyon’un ordusunda “assubay” ismi ile teşkil edilmiş “ortada sandık” bir asker sınıfı yok idi.

Bu sebepden dolayı muhterem Ümit hocam;

Napolyon, ordusunu “olmayan assubayların omuzlarında yürütemez idi 

 

Bir bilim adamı olarak siz, Sayın ÖZDAĞ, tıpkı sömürgen ve kurnaz bir kurmay subay kolaycılığı ile

Bu konuyu araşdırma zahmetine bile katlanmadan; 

 • Kendi sakat fikr-i sâbitiniz ile bulamaç yapdığınız bu iğrenç sanrınızı, sanki hakikât imiş gibi pazarlamaya, 
 • Ve dahi
 • Bunu burada söylemeye mecburum, kamuoyunu alenen kandırmaya tevessül etmişsiniz!

 

 

Benim söylediğim bu husus söz konusu değil ise şâyet o zamân da yanlış bilgilendirdiğiniz kamuoyundan özür dilemelisiniz.

Yukarıda mezkûr iki cümlelik sözünüzdeki “yanlış” değil fakat “sakâmet” de şudur;

 

Birincisi; 

Şükürler olsun Çalap'a ki Ümit Hocam, dünyâ sizin bildiklerinizden ibâret değil!

  

İkincisi; 

Napolyon, ordusu hakkında sâdece sizin yukarıda bahsetdiğiniz sözü söylemedi.

 

 

Fransız Ordusunda, sizin “assubay” dediğiniz “ortada sandık” ve "uyduruk" bir asker sınıfı yok idi, Ümit hocam!

 

Eski Tüfek Şükrü IRBIK'dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Lâkin

 

Erlerini coşdurmak için Napolyon, başka bir şey daha söyledi.

 

Ve dahi

 

O muhteşem subay, şu hârika vecizi târihe yazdı;

İnkilâp târihleri, neferlerin çantasında dâima mareşallik batonu taşımışdır!” Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

  

 “Fransız Ordusunun her neferi

 sırtçantasında mareşallik batonu taşır!”

 

Bu sözünü unutmayan Napolyon;

Subaylarından önce düşmânın üzerine yalınkılıç atılan

Ve dahi

Kelle koltukda harb eden erlerinin eline hemen orada, harp meydânlarında, “mareşallik batonları” verdi. 

 

 

Fakat 

Kendi ülkemizde kendi subaylarımızın tertip etdiği “ihtilâller” ile 

 • Kendilerine “çifte kıyaklar” temin eden darbeci subaylarımız,
 • Sizin “assubay” olarak tesmiye etdiğiniz askerlere “çifte kazıklar” atdılar.

 

 

 *  *  *  *  * 

 

 

Makâlesinde dünyâda “assubay” olarak tesmiye edilen bir asker sınıfı olduğundan söz eden Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ, siz;

 • 1951 senesinde TBMM’nin kabul edip meriyyete koyduğu; 

       a. 5802 sayılı Astsubay Kânunundan, 

        b. Bu kânun için MSB Komisyonunun hazırlayıp TBMM’ye arz etdiği raporun gerekcesinden,

 • NATO’ya üye olmasına dâir T.C Devletinin imzâladığı ve TBMM’nin kabul edip meriyyete koyduğu 18 Şubat 1952 târih ve 5886 sayılı Kânundan, 
 • Bu Kânuna merbut olarak devletimizin kabul etdiği Kuzey Atlântik Andlaşmasından, 
 • Bu Andlaşmaya merbut olan ve NATO’da asker sınıflarını ihdâs eden STANAG 2116’dan, 
 • 1949 târihli Cenevre Sözleşmesini kabul etdiğimize dâir TBMM’nin kabul edip meriyyete koyduğu 21 Ocak 1953 târih ve 6020 sayılı Kânundan, 
 • Bu kânuna merbut olan ve esir asker sınıflarını tefrik eden 12 Ağustos 1949 târihli Cenevre Sözleşmesinden, 

         Ve dahi en önemlisi;

           a. 27 Mayıs darbeci subaylarının tertip etdiği 1961 Anayasası'nın 65 ve 

 •   b. 12 Eylül darbeci subaylarının tertip etdiği 1982 Anayasası’nın 11 ve 90’ıncı maddelerinden,

Haberiniz var mı?

 


 

  *  *  *  *  * 

 

Sayın ÖZDAĞ,

 

Söze konu makâlenizde bahsetdiğiniz,

Ve dahi

Darbeci subaylarımızın yapdığı darbe kânunları ile aşılmaz dört duvarlar arasına ömür boyu köle olarak hapsetdiği ordumuzun “asubayları” ve “asubaylık”, 

Hele de

Dünya Assubaylar Günü” hakkında makâlenizde sarf etdiğiniz sözleriniz konusunda

Benim bugün, burada size vereceğim cevâp şimdilik olmak kaydı ile bunlardan ibâretdir.

 

 

Fakat;Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

emekliassubaylar.org mecrâsındaki Eski Tüfek isimli köşemde;

 

2012 senesinden beri “asubaylık” hakkında bugüne kadar neşretdiğim makâlelerimde,

üç-beş doktora ve profluk tezini doyuracak kadar çok, çeşitli ve besleyici malzeme vardır.

 

Tenezzül edip de okur iseniz şâyet bu sözlerimin haklı olduğunu siz de göreceksiniz, hocam.

 


 

    Hulâsa;    

  Binbir haksızlık, şiddet ve kânunsuzluklara mâruz kalan bir asker sınıfı olarak 

  “astsubaylık” işde böyle, ite-kaka, yata-bata bugünlere vâsıl oldu. 

 

  Bir subay mahdumu olmanız hasebi ile sizden Ümit Hocam

    Asubayların dertlerini, meselelerini bilmenizi beklemem. 

 

  Çünkü subay olan babasının bilemediğini çocuğundan beklemek haksızlık olur! 

 

  Fakat  

 

  Asubay olduğunu söyleyip de  

 Kendi mesleğinin meselelerini bilmeyen harâmzâdelere de gül verip boncuk takmam!  

 

  Çünkü kendisini bilmeyen insanların başkalarına olsa olsa ancak zarârı olur. 

 

 Asubayları sözde tevkir ve takdir etmek gibi ulvî bir gâye ile yazdığınız işbu makâleniz ile 

 Hem siz,

Hem de yarım yamalak bu bilgileri sizin elinize tutuşduran meslekdaşım her kim ise 

 Uyduruk ve köle bir asker sınıfı olan “asubaylık” mesleğine zarâr vermişsiniz hocam!.. 

 

 Neşretdiğiniz bu makâleniz ile Sayın ÖZDAĞ siz;  

  Biricik kaş yapayım der iken birçok çift göz birden çıkartmışsınız!      

 

Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ,

Bu makâlemde size tevcih etdiğim suâllerime verecek cevâbınız var ise şâyet

Buyurun! Söz, sizin!.. 

Halep orada ise 

Arşın burada!..

 

 

Eski Tüfek Şükrü IRBIK'dan Prof.Dr. Ümit ÖZDAĞ'a Açık Mektup_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

 

 

Şükrü IRBIK

(E) SG Tls.Asb. III Kad.Kd.Bçvş.

 

 

Ögeyi Oylayın
(4 oy)
Son Düzenlenme Pazartesi, 08 Mayıs 2023 17:16

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZIN 104. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN. 19 MAYIS, EMPERYALİST İŞGALE KARŞI MİLLİ DURUŞUMUZDUR! 19 Mayıs 1919; Anadolu'nun emperyalistlerce ișgaline baș kaldırarak dur diyen Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Samsun'a ayak basması ile başlayan, Erzurum ve Sivas kongreleriyle kararlaştırılan, 11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi ile sonuçla...
Cuma, 19 Mayıs 2023
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
ANNELERİMİZİN VE YÜREĞİNDE ANNE SEVGİSİ OLAN KADINLARIMIZIN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN. "Ana başta taç imiş, her derde ilaç imiş,bir evlat pir olsa da Ana'ya muhtaç imiş." Analar bizi dünyaya getiren, evlatlarımızı bize bağışlayan yüce insanlar, onlara minnettarız. Anneler gününde emekleri ve aziz hatıraları önünde saygı ile eğilirken anneler g...
Pazar, 14 Mayıs 2023
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA BAYRAMI TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN Değerli Meslektaşlarımız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyoruz. Bizler de TSK emekçileri assubaylar olarak ön yargılarla haksızlıklara uğratılan mesleklerin başında geliyoruz. Haksızlıklara sessiz kalmak haksızlık kadar suçtur, kendi mücadelemizi yaparken emeğe saygı ve adalet talep edenlerin ya...
Pazartesi, 01 Mayıs 2023
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ