oyaktan-talepler
Değerli Meslektaşlarımız,

OYAK konusunda 'kendilerine imtiyaz tanınan üyeler dışında' hiç bir personelin mutlu olmadığını biliyoruz. OYAK, bir yardımlaşma kurumudur. Kurum kendi sitesinde misyon ve gayelerini açıklarken "205 sayılı yasa ile OYAK üyelerine T.C. Anayasasının öngördüğü Sosyal Güvenlik Sistemi dışında güvenceler sağlamak" olarak belirtmektedir. Genel Müdür ise yaptığı açıklamalar da  "OYAK’ın işinin üyelerinin yarınlarını garanti altına almak olduğu"nu belirtmektedir!

Peki bu amaç ve görevlerin gerçekleştiğini söyleyebilir miyiz? Elbette HAYIR.

OYAK, 1961 yılında kuruldu. O tarihteki ağabeylerimiz kurumun ilk temelini attılar. Kurum yıllar içerisinde büyüyerek dev bir holding halini aldı. Her yeni emekli üye bir öncekinden daha avantajlı oldu. Oysa hepimiz aynı şartlarda kuruma üye olduk!

OYAK bizlerin aidatları ile kurduğu şirketlerin gelirlerinin tamamını bizlere yansıtmadı. Büyük bölümünü yeni iştirakler için kullandı (büyümesi için bu gerekli idi). Bu nedenle, tüm kurum iştiraklerinde haklarımız vardır.
Bugün kurumda olan üyeler bu sistemi savunabilirler ama yarın onlar veya mirascılarının da şikayette bulunmaları kaçınılmazdır. Nemalandırma belli bir sistemle değil, şansa dayalı yürütülmektedir. Örneğin, OYAK Bank bir gecekondu fiatına satın alınırken sistemde olan üyeler, 2006 yılında kurumdan ilişiğini kesmiş ise 2007 yılında satılıp gelirden elde edilen %50 nemadan yararlanamamışlardır! Yine aynı şekilde OYAK satışından nema alan üye ileride OYAK RENAULT veya ERDEMİR satıldığında sistemde değilse bunun nemasından yararlanamayacaktır. Bu durumda; OYAK sosyal güvenlik kuruluşu değil, bir lotarya kuruluşu durumundadır.
Bugün OYAK üyelerinin brüt maaşlarından her ay %10 aidat almaktadır ve kazanımları bellidir. Mevcut diğer birçok yardımlaşma sandığı (örneğin Merkez Bankası, İş Bankası ) üyelerine aldıkları emekli maaşından fazla maaş bağlamaktadır. Aynı birikimi bir emeklilik fonunda değerlendirsek, kazancımızın daha fazla olacağı kesindir.

Haklı taleplerimizin karşılanmasını sağlamayıp kurumumuzu yıpratmayı amaçlayan çevrelere izin verilmemesini sağlamak kararlılığındayız.

Sonuç olarak; kuruluşundan itibaren kurumun öz varlıklarında hakkı olan üyelere katılımları nispetinde hisse senedi verilmeli, dileyen arkadaşlarımız birikimlerini ayrıca kurumda değerlendirmelidir. Kurum iştiraklerinde himaye ve iltiması önlemek için kesinlikle emekli TSK mensubu görevlendirilmemeli, kurumun iştiraklerinin yönetim ve denetim kurullarında belli kriterlere göre üye sayısı ile orantılı görevlendirme yapılarak kurumumuzun yönetiminde söz sahibi olmamız sağlanmalıdır.

Bu hususların temini için, 21 Nisanda Temsilciler kurulu ve 5 Mayısta  toplanacak Oyak Genel Kurulu'nda değerlendirmek üzere, aşağıdaki metni Oyak ve Genelkurmay Başkanlığı'na göndererek taleplerimizin karşılanmasını sağlayacağız. Vereceğiniz destek için teşekkür ediyoruz.


Sevgi ve saygılarımızla.

SİTE YÖNETİMİ
NOT: İlgili bölüme isminizi, sınıf ve rütbenizi yazıp (arzu edenler isminin yanına T.C. NO'sunu yazabilirler) GÖNDER tuşuna bastığınızda, dilekçeniz Genelkurmay ve OYAK’a gönderilmiş olacaktır.
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINAA N K A R A

1961 yılında 205 sayılı yasa ile TSK mensuplarına sosyal yardım amacı ile kurulmuş OYAK‘ın görevi "T.C. Anayasasının öngördüğü sosyal güvenlik kapsamında ve ana sosyal güvenlik kurumundan (SGK) ayrı olarak üyelerine güvenceler sağlamak" olarak belirtilmiş, Genel Müdür'ün açıklamalarında ise kurumun işinin "üyelerin yarınlarını garanti altına almak" olduğu söylenmiştir.

Ne yazık ki, kurum bu görevini tüm üyelere adil ve eşit bir şekilde yerine getirememiştir !

1961 yılında 65.000 üye ile kurulan Oyak'ın üye sayısı 2010 yılında 250 bine ulaşmıştır. Küçük bir şirket olarak faaliyete başlayan Oyak, üye sayısı ile birlikte büyümüş ve bugün Türkiye’nin sayılı holdingleri arasına girmiştir.

Bu duruma paralel olarak; yıllara göre yapılan ödemeler bir önceki döneme göre haksızlıklar içermektedir. Aynı şartlar ve sürede kuruma üye olanlar arasında yıllara göre nemalarda büyük farklılıklar oluşmuştur!

Örneğin; bir gecekondu fiyatına banka satın alınmış ve sonrasında önemli sayılabilecek bir kârla satılmıştır. Kurumun gelişmesine ve o bankayı satın alabilecek güce kavuşmasına yıllarca katkı sağlayan bir üye, sistemden bankanın satıldığı tarihten bir yıl önce (2006 yılında) ayrıldı ise satıştan elde eldilen kâr olan % 50 nemadan yararlanamamıştır. Banka 2008 yılında satılmış olsaydı, bu sefer de 2007 yılında yararlanmış ve ayrılmış olan aynı üye, yüksek nemadan yararlanamayacaktı!

Bankanın satıldığı 2007 yılından önce emekli olan bir üyenin "benim zamanımda OYAK RENAULT satılmadıysa, ben kendimi şanssız mı hissetmeliyim?" sorusuna verilecek yasal bir yanıt yoktur. "OYAK, bir yardımlaşma kurumu mu yoksa bir lotarya kuruluşu mudur?" sorusu üyeler tarafından sorulmaktadır.

Kurumun en güçlü iştiraklerinden olan Erdemir'in satın alınmasına sistemde olanlar katkı sağlamıştır. Bunlar bu yıl sistemden ayrılmış olsalar ve Erdemir 1-2 yıl sonra satılmış olsa elde edilecek nemadan yararlanamayacaklardır! Bunun adalete, eşitliğe ve kurumun amaçlarına uygun olduğunu söylemek mümkün müdür ?..

1993 yılında kurum üyeliği 21 yıl olan bir emekli assubay dolar bazında 2650 dolar, 1998 yılında emekli olan 26 yıllık bir assubay ortalama 4.000 dolar emekli ikramiyesi alırken, bugün emekli olan ve 21 yıllık üyeliği bulunan bir assubay 62.000 dolar almaktadır. Bu durumda, bugün sisteme giren bir assubay 20 yıl sonra asgari 100.000 dolar alacaktır. Aynı süre ve şartlarda kuruma  üye olup, şu an sistemde bulunan 1970 mezunu ile 1980 mezunu personel arasında büyük farklılıklar vardır. Bunu hangi değer yargısı ile haklı gösterebilirsiniz?

Bu örneklerden de görüldüğü gibi, kurum üyelerine eşit ve adil davranmamaktadır. Bugün Oyak kadar aidat almayan bir çok kurumun yardımlaşma sandıkları üyelerine aylıklarından fazla maaş vermektedir. Yine aynı şekilde, emeklilik fonlarının getirileri Oyak’tan fazla olmaktadır.

Kurumumuzun tüzel kişiliğine saygılıyız. Bu konuda yapılan menfi çalışmaların hep karşısında olduk. Ancak, kurumumuzun da bizlere sahip çıkmasını istiyoruz.

Bu adaletsizliklerin giderilmesine yönelik taleplerimiz şunlardır:

1.Kurum varlıklarının oluşumunda, kuruluşundan itibaren yer almış tüm üyelerin hakları vardır. OYAK adil bir sisteme geçmek için öncelikle 'kendi bilançosunda ayırdığı gibi' OYAK ve İŞTİRAKLER sistemini hayata geçirmelidir. OYAK’tan ayrılan bir üye iştiraklerden de ayrılmış sayılmalıdır. O kişiye, çalıştığı dönemdeki iştiraklerin özvarlıklarının ulaştığı boyut kadar hisse senedi verilmelidir.

Hisse senedi konusunda örnek vermek gerekirse; kişi göreve başlayıp kuruma üye olduğu tarihte kurumun özkaynağının 12 Milyar TL. olduğunu varsayalım. O kişi 25 yıl sonra emekli olurken özkaynak 25 Milyar TL' ye ulaşmış ise, OYAK o üyeye aradaki 13 milyar TL.'lik farkı, özvarlığın son bilanço tarihindeki personel sayısı ile katılım oranını dikkate alarak çıkan sonuca göre hisse senedi olarak vermelidir. Bu hesabın yapılması, uzmanlar ve mali müşavirler tarafından oluşturulacak bir sistemle mümkündür. Dileyen üye birikimlerini yine EMS ve BDES' de değerlendirebilir.

2.OYAK iştiraklerinde hiç bir emekli personel çalıştırılmamalıdır. Bu konu hassastır ki, beraberinde himayecilik ve iltiması getirir. Karşılığı yüksek bir yapılanma için, piyasa kurallarına uygun idareci ve personel alımından asla taviz verilmemelidir. Kurumun sahipleri olan üyeler ise, sayıları ile orantılı olarak şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görevlendirilmelidir.

3."Üye menfaatine" denilerek mevzuat değişikliği ile  BDES üyelerinin sistemden çıkışına izin verildiğine göre, çeşitli nedenlerle EMS sistemine girememiş, fakat bu konuda istekli olan üyelere yeni bir imkan sağlanmasını da arz ve talep ediyorum.

Saygılarımla.

NOT: Bu dilekçenin bir nüshası gereğinin yapılmasına katkı sağlaması amacıyla Genelkurmay Başkanlığına bilgi olarak sunulmuştur.

Adı ve Soyadı :

Snf.ve Rütbesi :

Ögeyi Oylayın
(38 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#27 Mehmet Solmaz 22-12-2018 19:24
Herhangi bir sebeple Emekli maaş sistemine katılamamış personele sisteme girmeleri için hak tanınmalıdır
Alıntı
#26 Dursun OCAK 16-09-2012 15:07
Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun önceki yönetim kurulu başkanı (şimdi cezaevinde) zamanında Oyak'tan maaş alanların maaşları 4 kez düşürüldü. Bu durum bunların çalışmadığını hâttâ yönetmeyi bile bilmediklerinin göstergesi değil mi? Böyle bilgisiz ilgisiz kişileri oraya atayanları kınıyorum.
Alıntı
#25 Edip Hayte 26-07-2012 12:24
“OYAK’TA REFORM ŞART”

Türkiye’de yaşayan İngiliz uzman Gareth Jenkins: "OYAK’ın en büyük işgücü gerçekte düşük rütbeli subaylarla astsubaylar, ama kurumdan genelde üst düzey subaylar yararlanıyor"

www.yeniasya.com.tr/haber_detay2.asp?id=39591
Alıntı
#24 EMEKLİASSUBAYLAR 10-04-2012 11:06
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ, OYAK'TAKİ HAKLARIMIZLA İLGİLİ MAİL KAMPANYAMIZ SONA ERMİŞTİR. HAKSIZLIKLARA SESSİZ KALMAYAN KENDİSİNE VE MESLEĞİNE SAYGILI ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ. BİZLER İMTİYAZ DEĞİL GASP EDİLEN HAKLARIMIZI TALEP EDİYORUZ VE MUTLAKA KAZANACAĞIZ. İYİ GÜNLER DİLERİZ.
SİTE YÖNETİMİ
Alıntı
#23 Osman Ada 26-03-2012 00:43
BAZILARINA YAZIKLAR OLSUN
Adalete uzanan bir adım ve Müjde yazısını 17 bin kişi okumuş ama OYAK kampanya yazısı 2600'de kalmış, demek ki en fazla 200-300 kişi kampanyaya katılmış... Kimlerin katıldığını site yönetimi açıklarsa bunların yüzü de kızarmaz. Bazı aklı evveller de "ben paramı OYAK'ta bıraktım sen çıktın ne hakkı" diye bencillik yapıyorlar, oysa bu kampanya onlar dahil tüm ordu mensuplarının hakkını korumaktadır.Hak sağlandığında en önde olacaklar biraz kendilerine saygı duysunlar. Armut piş ağzıma düş derseniz ağzınız açık beklersiniz.
Alıntı
#22 Mustafa Levent 23-03-2012 23:47
Özel sohbetlerden anladığım kadarı ile talepler açık ve net olmasına rağmen arkadaşlarımız konunun bilincinde değil, bu kampanya ile kimsenin elinden hak alınmayacak sistemde olan arkadaşlar da kendilerinin ve torunlarının geleceği için hisse senedi talebinde bulunmalıdır. Haksızlığa sessiz kalırsanız birilerinin himmetine sığınmış olursunuz.
Alıntı
#21 Ferit SARP 22-03-2012 15:11
Dilekçeyi gönderdim fakat gidip gitmediğine dair bir uyarı alamadım.

---------------------------------------------------------
YÖNETİCİ NOTU . GÖNDER tuşuna bastıktan sonra mesajın gönderildiği bildirisi sistem tarafından bildiriliyor, dilekçelerin bir nüshası yönetime geldiğinden Sn.Sarp'ın dilekçesinin gitmediği anlaşılmıştır yeniden göndermeniz gerekiyor iyi günler.
Alıntı
#20 Murathan SİPAHİOĞLU 21-03-2012 14:37
Oyak’ta EMS üyesi olmasına karşın, geçmişte büyüklerine yapılan adaletsiz gelir dağıtımını ve devam eden yanlış uygulamaları dile getiren, dilekçe kampanyasına katılarak, “birlik ve beraberliğimizi” gösteren, hayırlı olsun dileklerini ileten; “Sevgili Meslektaşlarıma” selamlar olsun.

Emekli olurken oyak’tan verilen para ile iki televizyon alabilmek için yarım TV parası eklemem gerekiyordu.

Enflasyon, devalüasyon, dolar molar, reel artış, döviz kuru muru bilemiyorum.

Hesap ortada; 1+1/2 TV…

Bilgilerinize.
Alıntı
#19 HÜSNÜ ÖZBEK 21-03-2012 11:28
Site yönetiminin hazırladığı metin ilgili yere gönderilmiştir. Emeği geçenlerin eline sağlık.Saygılarımla
Alıntı
#18 Hüseyin ÇETİN 21-03-2012 00:16
Yaşları ilerleyen bir çok meslektaşımızın internet ve bilgisayar ile pek arası yok, dilekçenin amacına ulaşması için TEMAD İlçe Başkanlıklarına büyük görev düşmektedir. İlçe başkanları üyelerini bu konuda bilgilendirerek üye dilekçelerini göndermelidir. Başkanlık koltuğuna oturmakla başkanlık olmuyor, başkanlar bu ve benzeri faaliyetlerde kendilerini göstermelidir.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
Baş öğretmenimiz ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsında tüm öğretmenlerimizin ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN... Demokrasinin, adaletin, huzurun ve refahın hakim olduğu nice öğretmenler günü kutlamak dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Perşembe, 24 Kasım 2022
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
BAĞIMSIZLIK SAVAŞIMIZIN KAHRAMANI VE LAİK, DEMOKRATİK CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU, EBEDİ ÖNDERİMİZ VE BAȘKOMUTANIMIZ BÜYÜK DEVRİMCİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü BEDENEN ARAMIZDAN AYRILIȘININ 84. YILINDA SAYGI, ÖZLEM VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ... RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN. 10 KASIM 1938 ! Bir devre damgasını vurmuş, dünyanın gidişatını değiştirmiş, yalnızca y...
Perşembe, 10 Kasım 2022
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN. Cumhuriyetimizin 99. Kuruluș Yıldönümü kutlu olsun. Laik Demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Atatürk, silah arkadașları ve devletimizin bekası uğrunda canlarını veren aziz șehitlerimize minnettarız, ıșıklar içinde uyusunlar. Gazilerimize de șükranlarımızı sunuyoruz...
Cumartesi, 29 Ekim 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ