TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE TAZMİNATLAR

SIRALADIĞIMIZ AMA KONUŞMADIĞIMIZ TAZMİNATLAR
** Makam Tazminatı
** Görev Tazminatı
** Temsil Tazminatı
** Kadrosuzluk Tazminatı
** Komutanlık Tazminatı
** KOMKARSU Tazminatı
Adı geçen toplam 6 (Altı) tazminatı çeşitli platformlarda konuşuyor ve alt alta sıralıyoruz. Gelgelelim Makam ve Görev Tazminatı dışındakiler hakkında ne konuşuyor ne de paylaşım yapıyoruz, sadece adını söyleyip geçiyoruz. Adını duyduğumuz/bildiğimiz ancak içeriğinin ne olduğunu bilmediğimiz diğer 4 (Dört) tazminatın içeriği nedir onlara bir bakalım izninizle..!!
TEMSİL TAZMİNATI:
--------------------------------
I-Genel Açıklama: Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunla yürürlüğe girmiştir. En az 7000 gösterge üzerinden Makam veya Yüksek Hâkimlik Tazminatı alanların özlük haklarında yapılan çok önemli bir iyileştirmedir.
II- Temsil Tazminatı Alabilecekler:
Temsil tazminatı 4505 Sayılı Kanunun 5.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre makam veya yüksek hâkimlik tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlardan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlara 30.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere temsil tazminatı ödenir.
Temsil tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde makam tazminatı ile yüksek hâkimlik tazminatına ilişkin hükümler uygulanır.
III- Temsil Tazminatı Alamayacaklar:
Temsil tazminatı, teşkilat veya özel kanunlarında yer alan hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli,sözleşmeli veya kapsam dışı statüde çalışanlara, temsil tazminatı öngörülen kadroları tedvir, vekâlet ve benzeri geçici görevlendirme suretiyle yürütenlere, bu tazminat ödenmez.
VI- Temsil Tazminatının Ödenme Esasları
Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden ekli cetvelde yer alan gösterge rakamları üzerinden makam veya yüksek hâkimlik tazminatı alanlara, hizalarında gösterilen gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Temsil Tazminatı ödenir. Göstergeler aşağıda gösterilmiştir.
Makam veya Yüksek Hâkimlik ++ Temsil Tazminatı Göstergeleri
Tazminatı Göstergeleri ----------------------------------------- ------------------------------------------
30.000 olanlar 30.000
20.000 olanlar 20.000
15.000 olanlar 20.000
10.000 olanlar 19.000
8.000 olanlar 18.000
7.000 olanlar 17.000
KADROSUZLUK TAZMİNATI:
----------------------------------------
NOT:Oldukça uzun olan bu konuyu ÖZET olarak vereceğim izninizle;
Yaş haddinden emekliye ayrılan general- amiral ve albaylar ile,
VI - Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albay, yarbay,binbaşı ve yüzbaşılara,Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dahil); yüzbaşılara %30'u, binbaşılara %50'si, yarbaylara %55'i, albaylara %70'i,tuğgeneral-tuğamirallere %75'i, tümgeneral-tümamirallere % 80'i, korgeneral-koramirallere % 90'ı, orgeneral-oramirallere % 100'ü oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Emekli Sandığınca ödenir.
Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla olamaz.Emekli Sandığı 3 aylık devreler halinde bu meblağı faturası karşılığında Hazineden tahsil eder.Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez.
KOMUTANLIK VE KOMKARSU TAZMİNATI:
--------------------------------------------------------------
926 Sayılı TSK Personel K.'dan Madde başlıklarını sıralıyorum. Bu madde başlıklarına göre ilgili Kanundan bulabilirsiniz...
(Değişik:2.8.1998-4376/5 md.)
(Değişik:22.3.2011-6191/10-(7/c) md.)
(Değişik:2.8.1998-4376/5 md.)
İlgili personele yapılacak yan ödemeye esas emsali sınıf (muharip veya yardımcı) ve rütbedeki personel için belirlenen toplam iş güçlüğü ve iş riski zammı puanı Tabloda gösterilmiştir.
ÖNEMLİ NOT: ''Erken Emeklilik Tazminatı'' diye bir tazminat yoktur. 5,5 - 11 - 16 kat olarak ''Erken Emeklilik Ekstra Primi'' vardı ama OHAL KHK'si ile iptal edildi.
Sağlıklar dilerim...

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, gülümsüyor, yakın çekim

Fahrettin BAĞRI
E. Maliye Astsubayı

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, gülümsüyor, takım elbise


Ögeyi Oylayın
(10 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#1 EMEKLİASSUBAYLAR 15-07-2017 14:31
TSK. ve Emniyet personeli ölümle burun buruna mesai mefhumu gözetmeden görev yapan fedakar insanlardır.Devletimiz bunların emeğini, terini,kanını,canını ne yapsa ödeyemez elbette bizlerin kimsenin maaşında tazminatında gözümüz yoktur ANCAK eline gül dikeni batınca ayağa kalkıp bizim yıllardır sırtımızda hukuksuzluk hançeri ile yaşadığımızı hala fark etmediler, etseydiler tazminat bana ölüm ve görev sana düşüncesinde olmazlardı. Biz İmtiyaz değil sadece adalet istiyoruz ADALET OLMAYAN YERDE HİÇBİR ŞEY OLMAZ.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN Her şeyin gönlünüzce gerçekleşeceği; sağlık, başarı ve mutluluk dolu nice yıllar diliyoruz. SİTE VE ASSUBAY GÜÇ BİRLİĞİ YÖNETİMİ
Cumartesi, 31 Aralık 2022
Turan
Bu temad başkanı bu güne kadar bol gezi yaptı ve bol bol fotoğraf çektirdi, iktidarın verdiği haklarına kendi almış gibi lanse etmeye çalıştı.bu ek gösterge verilirken 3600 den emekli olan astsubaylara neden 5400 ü istemedi.eylül ekim gibi tazminatları alıyoruz dedi yıl bitti.eğer seçimden öncede alamazsak bir 5 yıl daha bekleriz.gerçi iktidar partisine astsubayları gör...
Perşembe, 22 Aralık 2022
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
Baş öğretmenimiz ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsında tüm öğretmenlerimizin ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN... Demokrasinin, adaletin, huzurun ve refahın hakim olduğu nice öğretmenler günü kutlamak dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Perşembe, 24 Kasım 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ