MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNA DİLEKÇE

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MECLİSİ    MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

 

 

İlgi (a) : T.C. Anayasasının kişilerin öğrenim hakkı eşitliğine dair 42.nci maddesi

 

İlgi (b) : TC. Anayasasının yüksek öğrenim esaslarını düzenleyen 130-131. nci maddeleri.

 

İlgi (c) : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin eğitim hayatında bireyler arasındaki fırsat eşitliğini düzenleyen ve eşit şans verilmesi halinde her seviyede yatay ve dikey geçiş imkanı sağlayan 26. ncı maddesi.

 

İlgi (d) : İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin her bireyin yeteneklerine göre yüksek öğrenim den yararlanma özgürlüğünü düzenleyen 25-26.ncı maddeleri

 

İlgi(e) : Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Kültürel Haklar Kurumu (UNESCO) nun 1960 tarihli, Eğitim ve Öğretimde ayırımcılığın kaldırılmasını düzenleyen 1. 2. 3. 4. 5. nci maddeleri

 

İlgi(f) OHAL Kanununun 668-669-sayılı M.S.Üniversitesi kurulması ile Jandarma ve sahil Güvenlik K.lığının emniyet hizmetleri sınıfı kapsamında içişleri bakanlığına geçişine dair kanun.

 

1.)  Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf Subay yetiştirmek üzere faaliyet gösteren Harp Okulları dönemin Genelkurmay Başkanlığının görülen lüzumu üzerine yaptığı teklif ile 1971 yılında kabul edilen 1462 sayılı kanunla iki yıldan üç yıla çıkarılmış; kanuna ek paragrafta “bu süre Genel Kurmay Başkanının lüzum görmesi halinde bir yıl uzatılabilir “ metninin gerekçesine dayandırılmak suretiyle de 1979 yılında 2218 sayılı kanunun 4. Maddesi ile ilave değişiklik yapılmak suretiyle 1462 sayılı Harp Okulları Kanunun da öğrenim süresi 4 yıla çıkarılarak YÖK yasasına ilave edilmiştir.

 

2.)  Türk Silahlı Kuvvetlerinin muvazzaf Astsubay ihtiyacını karşılamak üzere faaliyet gösteren Astsubay Hazırlama Okulları 1973 yılında 3 yıllık lise dengi öğrenim seviyesine yükseltilmiş; çağın ve teknolojinin gerekliliği sonucu2002 yılında 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları kanunu ile 2003 yılından itibaren Meslek Yüksek Okulu seviyesine çıkarılmıştır.

 

 

3.)  Mevcut Meslek Yüksek Okulları nın lisans ve ön lisans eğitim proğramlarını düzenleyen 2547 sayılı YÖK. Kanunu ile 4702 sayılı kanunda bitirilen okulun alan türüne göre lisans proğramlarındaki kontenjanlara dikey geçiş yapılabilmesine dair mevzuat; Astsubay meslek Yüksek okullarının mesleki alanları YÖK müfredatında yer almadığından mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

4.)  Meslek yüksekokulları kanununun mevcut YÖK müfredatına uygunluk teşkil etmemesi sebebiyle; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni YÖK. taslağı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu tasarı ile Meslek Yüksek okullarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması hedeflenmektedir.

 

 

5.)  Meslek Yüksek okullarının itirazı neticesinde konu Anayasa uzlaşma komisyonuna getirilmiştir. Hazırlanan taslak çalışma Vakıf ve meslek yüksek okullarının 4 yıllık lisans düzeyine çıkarılarak iki yıllık ara lisans eğitimine son verilmesini hedefleyen bir Anayasal düzenlemeyi öngörmektedir.

 

6.)  15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında TSK nın yeniden reorganize edilerek düzenlenmesi ve bu teşkile muvazzaf personel yetiştirilmesindeki yeni düzenlemeye binaen 668 sayılı OHAL kararnamesi ile Jandarma ve sahil Güvenlik Komutanlığı TSK dan ayrılarak İçişler Bakanlığına devredilmiş, bu kuvvete dair tüm Okullar ve öğrenim kurumları da Jandarma ve sahil Güvenlik Akademisi adını almışlardır. YÖk kanununa göre bu sıfatın karşılığı olan öğrenim süresi 4 yıldır.

 

7.)   “Milli Savunma Üniversitesindeki”  fakülte ve yüksek okulların eğitim ve öğrenimlerinin sürelerini düzenleme yetkisi  MSB.lığı nezdinde M.S Üniversitesi rektörlüğüne  verilmiştir.Bu anlamda jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen akademik terim ünvanının M:S. Üniveristesine de konularak, isminin de

 

MİLLİ SAVUNMA ASKER AKADEMİSİ “OLARAK YENİDEN TANIMLANARAK;

 

 

8.)  Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2023 yapılanması ve profesyonel ordu teşkili çalışması çerçevesinde yapılan hazırlığa esas olmak üzere iki yıllık meslek yüksek okulu ara statüsündeki

 

ASTSUBAY MESLEK OKULUNUN DA; 4. MADDEYE OLAN İTİRAZA BİNAEN 5. MADDEDE ÖNGÖRÜLEN LİSANS DÜZEYİNE YÜKSELTİLMESİ YÖNÜNDE , İLGİ; A,B,C,D,E MADDELERİNDE BELİRTİLEN HUKUKİ VE ANAYASAL EŞİTLİK  GEREĞİ İKİ YILLIK SÜRE DAHA EKLENEREK 4 YILLIK ASKERİ FAKÜLTE SEVİYESİNE ÇIKARILMASINI;

 

9.)  Bu anlamda kurulma çalışmaları sürdürülen profesyonel ordu teşkilatına dair taslak projeye astsubay sınıfının; hem teknolojik, bilişim ve sistem donanımlı , hem de tüm lojistik alanlarda teknik komutanlıklar ve yapılanma şeklinde kadrolara oturtularak 2023 ün tekno ordu yapısının ana çekirdek ve gövdesinin  bu teknik donanımlı fakülte kaynaklarından sağlanmasını;

10.)           Türk Silahlı Kuvvetlerinin teknik ve idari tüm alt yapısının tamamının temsil ve kontrolü ile faaliyetlerini yüksek lisans ve bilgi donanımlı ASTSUBAY kesiminden oluşturmak ve kurgulamak suretiyle sayısal anlamda az ama teknolojik anlamda silah ve manevra gücü yüksek oranda yepyeni bir Türk ordusu teşkil etmek adına Türk Ordusunun  içinde yıllardır süregelen mali, hukuki ve sosyal ayırımcılığın da sona erdirilmesi konusunda bu yasal düzenleme yoluyla tarihi bir değişim ve dönüşümün bu mazlum sınıfına sağlanmasını;

 

Bu TEKLİFİN KÖKLÜ BİR DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞİM PROJESİ adı altında  değerlendirilmesini ve daha da açılımı yapılarak kanunlaşması yönünde  komisyonunuzda  gerekli girişimlerin sağlanmasını değerli Milli Savunma Komisyonu Başkan ve üyelerinden arz ederim.

Adnan Fuat ÖZDEMİR.

Emekli ASTSUBAY. 

Ögeyi Oylayın
(17 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#2 MEHMET KAYALI 08-06-2017 19:46
ÇAĞDAŞ ÜLKELERDE OLMAYAN. OLMASINA İZİN VERİLMEYEN.
HAKSIZ UYGULAMALAR.

ÜLKEMİZDE BAZI OKULLAR VAR Kİ.
HARP OKULU MEZUNU SUBAY YANLI,
HAKSIZLIK İÇERİKLİDİR.
SÜRE VE YIL OLARAK EKSİK EĞİMLİ BİLE OLSALAR.
KAYIRMALI ÜST STATÜDE İŞLEV GÖRMEKTE.
ELLERİNE GEÇİRDİKLERİ YETKE VE YETKİLER KONROLLERİNDEDİR.
PAYLAŞIMA YANAŞMAZLAR.
ÖRNEĞİN 1973 YILI ÖNCESİ,
İKİ YILLIK HARP OKULU MEZUNLARI.
KULLANDIKLARI EKONOMİK OLANAKLAR.
4 YIL SÜRELİ LİSANSLI ÜNİVERSİTE MEZUNLARI.
BU OLANAKLARDAN MAHRUMDUR.
GEREKÇESİ SADECE ASSUBAY OLMALARIDIR.
2000 YILINDAN SONRA.
LİSANSLI ASSUBAYLARIN KAZANILMIŞ KAKLARI BİLE,
ALT STATÜ-ÜST STATÜ UYDURMALARI-
MAKAM UNVAN GİBİ SÖYLEMLER YARATILARAK.
ASSUBAYLARIN KAZANILMIŞ HAKLARI BİLE.
KURUMUN İLGİLİ BİRİMİNDE HAZIRLANAN HAKSIZ YASALAR İLE.
BUHARLAŞTIRILMIŞTIR.
İKİLEMLİ HAKLARI YOK EDİCİ ORTAM YARATILMIŞTIR.
DEVLETİN MAAŞ BORDROLARI.
EMEKLİ SANDIĞI KAYITLARI.
KAZANILMIŞ HAKLARI SIFIRLAYAN OLUMSUZLUKLARIN KANITIDIR..
Alıntı
#1 EMEKLİASSUBAYLAR 08-06-2017 13:20
Mücadele kimsenin tekelinde değildir;
Özellikle TEMAD yönetiminin mücadele çalışmalarından tamamen kopması üzerine daha önce olduğu gibi hepimize düşen görevler var;
Her platformda haklı taleplerimizi ilgililere ileteceğiz.
Bu konuda özveride bulunan destek veren meslekdaşlarımıza sonsuz teşekkürler
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN Her şeyin gönlünüzce gerçekleşeceği; sağlık, başarı ve mutluluk dolu nice yıllar diliyoruz. SİTE VE ASSUBAY GÜÇ BİRLİĞİ YÖNETİMİ
Pazar, 31 Aralık 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
Baş öğretmenimiz ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsında tüm öğretmenlerimizin ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN... Demokrasinin, adaletin, huzurun ve refahın hakim olduğu nice öğretmenler günü kutlamak dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Cuma, 24 Kasım 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
BAĞIMSIZLIK SAVAŞIMIZIN KAHRAMANI, LAİK, DEMOKRATİK CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU, EBEDİ ÖNDERİMİZ VE BAȘKOMUTANIMIZ BÜYÜK DEVRİMCİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü BEDENEN ARAMIZDAN AYRILIȘININ 85. YILINDA SAYGI, ÖZLEM VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ... RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN. 10 KASIM 1938 ! Bir devre damgasını vurmuş, dünyanın gidişatını değiştirmiş, yalnızca ya...
Cuma, 10 Kasım 2023

Son Eklenenler

Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ