tasmektep

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Yıllardır ön yargılarla assubaylara yapılan sosyal ve ekonomik haksızlıkları her platformda dile getiriyoruz. Sesimizi sağır sultan duysa da kulaklarını ve vicdanlarını mühürleyenlere duyuruncaya kadar yasal mücadelemize devam edeceğiz.

Bazı ön yargılılar haksızlıkları hiyerarşi ve statü kılıfı ile haklı göstermeye çalışmakta, sık sık “Siz mesleğe girerken bu şartları bilmiyor muydunuz?” savunması ile karşımıza çıkmaktadırlar.

Bizler hiyerarşiye saygımızı her zaman belirttik. Haksızlığı hiç bir değer yargısı savunamaz! TSK olmazsa olmazı disiplinin tarifinde “Astın ve üstün hukukuna riayet” ilkesi vardır, tabi olduğumuz yasaların hiçbirinde subaya imtiyaz assubaya tahakküm uygulanacağına dair hüküm yoktur ...

Sn.Ersen Gürpınar’ın  ADALETSİZLİKTEN DE ÖTE yazısında belirttiği gibi, ekonomik haksızlıklarımızın yanına sosyal haksızlıklarımızın birinci sırasını orduevi ve kamplarda sayılarımızla ters orantılı ve kalitesiz hizmet almamız yer almaktadır. Bunu kabullenmemiz mümkün olamaz. İstanbul'da subaylar için yeterinden fazla orduevi olmasına rağmen Kasımpaşa subay orduevinin binasındaki sorun bahane edilerek Beylerbeyi Dz.Asb.Hzl. Okulu'nun bulunduğu yere subay ordu evi yapılacağı duyumlarını almış bulunuyoruz. Bu konudaki talebimizi Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na iletmek için adınızı, soyadınızı, sınıf ve rütbenizi yazarak aşağıdaki metnin ilgili komutanlıklara gitmesini temin edebilirsiniz. Unutmayın, haksızlıklara sessiz kalmak haksızlık kadar suçtur.

Saygılarımızla.


KOMUTANLIK MAKAMINA

Bizler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve askerlik mesleğine duyduğumuz ilgi ve “onurlu bir gelecek için TSK ailesine katılınız” ilanları ile bir aile olduğunu düşündüğümüz ordumuza ilk adımı atarak astsubay olduk. Verilen tüm görevleri şartları zorlayarak ifa ettik. Ordumuza ve TSK'ne bağlılığımızı terimiz, kanımız ve canımızla ispat ettik.

Hiyerarşiye saygı içersinde olduk. Hiç bir zaman imtiyaz ve ayrıcalık talebimiz olmadı. TSK her kuruma örnek olmasına rağmen, biz assubaylara uygulanan sosyal ve ekonomik haksızlıklar 'söz verilmesine rağmen' bugüne kadar giderilmemiştir.

Her kurum personelini koruyup kollarken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel direklerinden biri olan assubayların, sosyal ve ekonomik haksızlıklar konusundaki haklı talepleri çözüm bulmamıştır!

Devlet memurları yasasına tabi; emniyet hizmetleri, eğitim ve öğrenim hizmetleri, teknik hizmetler, adli hizmetler, din hizmetleri gibi yerlerde çalışan personel, memuriyetlerine ünvanlarının değil, öğrenim durumlarının belirlediği derece ve kademeden başlamakta, çalışma koşulları dikkate alınıp hak ettikleri tazminatlar ödenmekte ve sosyal tesislerinden de eşit faydalanmaktadırlar.

Bugün KİT işçi emeklisi dahi assubaylardan fazla emekli maaşı almaktadır.

Ekonomik sorunlarımızın yanı sıra, sosyal tesislerdeki sayılarımızla ters orantılı ve kalitesiz hizmet bizleri derinden yaralamaktadır. Bunun sonucunda, görevdeki personelin hizmet verimliliği ve moral motivasyonu olumsuz etkilenmekte, emeklilerin ise kurumlarına olan saygısı ve aidiyet duyguları zayıflatmaktadır!

Bizler imtiyaz ve ayrıcalık değil, adalet ve eşitlik istiyoruz! Komutanlığın da malumları olduğu gibi 211 sayılı İç Hizmet Kanunu'nun 99'uncu maddesi orduevi ve askeri gazinoların, 105'inci maddesi ise kampların kuruluşlarını düzenlemektedir.

Müşterek faydalanılan tesisler dışında, assubay tesisleri için personel sayıları ile ters orantılı ve kalitesiz hizmet sunulacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrı tesislerin kuruluş amacı; hizmet kalitesini arttırmakdır. Oysa, mevcut tesislerde "adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı olarak" assubaylar aleyhine uygulamalar söz konusudur.

Ordumuzun olmazsa olmazı "disiplin"in tarifinde; “astın ve üstün hukukuna riayet“ ilkesi vardır.

İstanbul’da donanmamıza uzun yıllar astsubay yetiştiren Beylerbeyi Dz. Asb. Hazırlama Okulu'nun bulunduğu yere subay ordu evi yapılacağı söylentileri vardır. Bir çok kentimizde olduğu gibi, İstanbul’da da subay sayısı astsubay sayısının üçte biri oranındadır. Subaylara ait Harbiye, Fenerbahçe, Kalender, Kasımpaşa, Aksaray, Büyükçekmece ordu evleri ve birçok askeri gazino olmasına rağmen, assubayların ordu evlerinin toplam kapasitesi bu tesislerin ancak bir tanesi kadardır!

Beylerbeyi, deniz assubayları için manevi değer taşıyan bir yerdir! Ayrıca arz ettiğim nedenler de dikkate alınarak, boğazdaki bir ordu evinde assubayların da dinlenmelerinin teminini, burada yapılacak tesisin astsubay ordu evi olmasını ya da müşterek kullanıma açılarak hizmet vermesinin teminini saygılarımla arz ederim.

Adı ve Soyadı:

Sınıf ve rütbe:

NOT. Dileyen arkadaşlarımızın isimlerinin yanına TC.Kimlik numaralarını yazmaları yararlı olacaktır.

Ögeyi Oylayın
(43 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#10 Erol SARAÇ 10-01-2012 16:29
Ümit ederim, TEMAD Genel Merkezimiz de duyarlı olacak ve gerekeni yapacaktır. Bu mücadeleye omuz-gönül veren, emek harcayan, destek olan, katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum.Sevgi ve saygılarımla.
Alıntı
#9 ibrahim 09-01-2012 20:14
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın assubaylar için ne kadar gayret sarf ettiğini ilerki günlerde ölmez ,sağ kalırsak hep birlikte göreceğiz.Saygılarımla.
Alıntı
#8 EMEKLİASSUBAYLAR 09-01-2012 15:42
Değerli Meslektaşlarımız, Ekonomik haksızlıklarımızla BEYLERBEYİ Dz.Asb.Okulunda yapılan orduevinin assubaylara tahsisini ya da ortak kullanıma açılmasını içeren mail kampanyamıza Dz.K.Komutanlığı gerekli duyarlılığı göstererek aşağıdaki yanıtı vermiştir.Kampanyamız amacına ulaştığı için sonlandırıyoruz. Bilgilerinize sunar emek ve destekleriniz için teşekkürlerimizi sunarız.Saygılarımızla.


Kimden: BEB Tarih: 9 Ocak 2012 11:17
Konu: BEYLERBEYİ
Kime: emekli Cc: (Site yönetimi)

T.C.
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
ANKARA
GENSEK : 5010-26-12/İltş.Ş.(BEK) 09 Ocak 2012
KONU : Elektronik Mektup.

Değerli Emekli Astsubaylarımız;

1. Beylerbeyi’nde inşaatı devam eden tesis hakkında yapmış olduğunuz başvurular Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından incelenmiştir.
2. Deniz Kuvvetlerimize uzun yıllar hizmet etmiş mensuplarımız olarak Beylerbeyi konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyet için teşekkür ederiz.
3. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak, Astsubaylarımız için her türlü gayret sarf edilmektedir.
Bilgilerinize rica ederiz.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

____________________________________________________________

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA
ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temel unsurlarından assubayların ekonomik ve sosyal haksızlıklarının devam etmesi dilekçelerimizde arz ettiğimiz gibi görevdeki personelin hizmet verimliliği ve moral motivasyonunu olumsuz etkileyip emekli personelin kurumlarına olan güven ve aidiyet duygusunu maalesef erezyona uğratmaktadır.

Dilekçemizdeki konular tüm emeklilerimizin ortak dileğidir, sitemizin yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle sizlere birçok dilekçenin intikal etmediğini düşünüyoruz. Komutanlığa sunmuş olduğumuz dilekçelerimize verilen aşağıdaki yanıt arkadaşlarımızı umutlandırarak mutlu etmiştir.

Yıllarca özveri ile hizmet edip görevde iken ettiğimiz yemine hâlâ sadık kalan emekli personeleriniz olarak verilen yanıtınız üzerine adil bir çözümün bulunacağına inanıyoruz.

Komutanlığı daha fazla meşgul etmemek için mail kampanyamıza son verme kararımızı bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz. 09.01.2012

Ersen Gürpınar E.Per.Kd.Bşçvş. Site ve Platform Yönetimi Sözcüsü
Alıntı
#7 Adilhan Şanlı 04-01-2012 21:35
Bizim bireysel çabalarımıza TEMAD'ımızın da kurumsal olarak katılıp daha radikal çözümler üretip,öneriler getirerek daha yogun mücadele vermesini beklemek hakkımız olsa gerek.Bu İstanbul'a giden bütün meslektaşlarımız için "Boş oda yok" bahanesini ortadan kaldıracak olması bakımından da önemlidir. Temad konuya nostaljik açıdan degil sosyal açıdan bakıp degerlendirmelidir.Yeni yıl ajandalarına altı kırmızı ile çizilerek gerekli yerlerle girişimlerde bulunulmalıdır.Bütün ugraşlarımıza karşın Sayın TURAN'ın açtıgı dava ile ilgili kampanya yeterince destek görmemiş olması düşündürücüdür. Yayınlanacak liste bence (üzülerek yazıyorum.) bir ibret vesikası olacaktır.Saygılarımla...!
Alıntı
#6 Mustafa Savaş EVRAN 04-01-2012 18:59
Tabii ki gereği yapıldı.
Alıntı
#5 Ragıp Tenim 04-01-2012 11:21
Memnuniyetle ve zevkle gönderdim. İlgilenen ve katkıda bulunanlara sonsuz teşekkürler.
Alıntı
#4 Elbirce 03-01-2012 23:40
Yazıyı hazırlayıp emek verenlere teşekkürler, ben hemen gönderdim.
İki küçük eleştirim var: İlki, kah assubay kah astsubay yazılmış olması ve okulun adının iki ayrı yerde iki farklı şekilde yazılması. (Resmi ve tam adı şudur: DENİZ ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU)
İkincisi de, "bugün KİT işçi emeklisi dahi assubaylardan fazla emekli maaşı almaktadır" ifadesinin yazılmış olmasıdır. Bir zamanlar "assubay çavuş" maaşı ile kendi maaşını karşılaştıran bazı grupların, küçümseyici yanlışına düşülmüş. Keşke olmasaydı!
Bütün arkadaşlarımı ve değerli büyüklerimi bu kampanyaya katılmaya, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'na da ayrıca yazmaya davet ediyorum.
_________________________________________________________________
YÖNETİCİ NOTU.
Sn.Elbir uyarı ve dikkatiniz için teşekkür ederiz. Astsubay kelimesini niçin assubay yazdığımızı bu site üyeleri gayet iyi biliyor, ancak biz kelimeyi bu şekilde yazsak da internetteki veya bilgisayardaki proğram gereği bazen astsubay olarak değişebiliyor; KİT işçisi maaşının örnek verilmesi ne kadar büyük haksızlık yaşandığını vurgulamak içindi.İyi günler.
Alıntı
#3 Mustafa SEZEK 03-01-2012 22:40
İşlem tamam yazı gönderildi, önderlik edenlere teşekkürler.
Alıntı
#2 İsmail DAMAR 03-01-2012 21:51
Assubay sınıfının hakları için emek harcayan TEMAD genel merkez yönetiminin de bu mücadeleye destek olacağına inancım tam..Emeği geçenlere teşekkür.
Alıntı
#1 Ersen Gürpınar 03-01-2012 21:50
Saygıdeğer Meslektaşlarım
Bu kampanya birliğimizin ve sorunlarımızın çözümündeki kararlılığımızın bir göstergesidir. Lütfen internet kullanmayan arkadaşlarımızın olurunu alarak onlar adına da (Tercihan TC. Kimlik numaralarını da yazarak) katılabilirsiniz. Bu konuda ve Sn.Turan'ın davasına desteğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN Her şeyin gönlünüzce gerçekleşeceği; sağlık, başarı ve mutluluk dolu nice yıllar diliyoruz. SİTE VE ASSUBAY GÜÇ BİRLİĞİ YÖNETİMİ
Cumartesi, 31 Aralık 2022
Turan
Bu temad başkanı bu güne kadar bol gezi yaptı ve bol bol fotoğraf çektirdi, iktidarın verdiği haklarına kendi almış gibi lanse etmeye çalıştı.bu ek gösterge verilirken 3600 den emekli olan astsubaylara neden 5400 ü istemedi.eylül ekim gibi tazminatları alıyoruz dedi yıl bitti.eğer seçimden öncede alamazsak bir 5 yıl daha bekleriz.gerçi iktidar partisine astsubayları gör...
Perşembe, 22 Aralık 2022
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
Baş öğretmenimiz ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsında tüm öğretmenlerimizin ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN... Demokrasinin, adaletin, huzurun ve refahın hakim olduğu nice öğretmenler günü kutlamak dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Perşembe, 24 Kasım 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ