Üvey evlat değil, ORDUNUN BEL KEMİĞİYİZ

ersen-gurpinar-aydinlik-roportaj

En büyük sorunları özlük hakları. Emekli Astsubaylar Güçbirliği Platformu Sözcüsü Emekli Personel Başçavuş Ersen Gürpınar'la emekli ve muvazzaf astsubayların sorunlarını konuştuk, bir dokunduk bin ah işittik.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük yükünü omuzlayan astsubaylar çok ciddi sorunları olduğunu haykırmak için defalarca protesto eylemi düzenledi. Ancak astsubayların sorunları ordunun kanayan bir yarası olarak varlığını sürdürüyor. TSK'da her an her görevi büyük bir özveriyle yerine getiren, kimi zaman eğitimci, kimi zaman komutan, kimi zaman da kahraman bir savaşçı olan astsubayların dertlerini Emekli Astsubaylar Güç-birliği Platformu Sözcüsü Emekli Personel Kıdemli Başçavuş Ersen Gürpınar'dan dinledik

  • Kimdir astsubaylar? Orduda hangi görevleri yerine getirirler?
Biz, Yunan sınırında, Irak sınırında, GABAR Dağında, Bosna'da, Lübnan'dayız. Biz Şemdinli'de, Hakkari'deyiz...

Biz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teknik ve idari kadrosuyuz. Tankların, uçakların, gemilerin, tüm silah ve sistemlerinin bakımı, sevk ve idaresi bizim sorumluluğumuzdadır. Uçağa silahı biz yükler, bakımını biz yapar, uçuşa biz hazır eder, pist başına kadar biz getirir, son kontrolunu biz yaparız. Astsubay yeri geldiğinde işçi, yeri geldiğinde memurdur. Yeri geldiğinde lider ve komutan yeri geldiğinde öğretmendir. Astsubaylar olmadan gemilerin, tankların hareket etmesi, uçakların uçması mümkün olmadığı gibi askerin karnını doyurması da mümkün değildir. İç güvenlikte, asayişte, depremde, sel felaketinde, kargaşada, anarşide, bölücü terörle mücadelede biz hep ön plandayız. Yasaya göre astsubay subayın yardımcısıdır. Subayın görev yaptığı her yerde görev alır. Biz, Yunan sınırında, Irak sınırında, GABAR Dağında, Bosna'da, Lüb-nan'dayız. Biz Şemdinli'de, Hakkari'deyiz...

"En çok şehit ve gazisi olan meslek grubuyuz"
Hiyerarşiye saygılıyız, ne daha fazlasını ne de imtiyaz istiyoruz. Bizler sadece adalet, eşitlik ve insan onuruna saygıyı istiyoruz.
  • Çalışma koşullarını anlatır mısınız?

Mesai saatimiz yoktur. İş bitince gideriz evimize. Ayda ortalama 5 gün 24 saat esasına göre tek kuruş fazla mesai ücreti almadan nöbet tutarız, haftanın bir günü gece eğitimine katılırız. Tatbikatlar, özel görevler bunun dışındadır. Görev gerektiğinde zaman kavramı yoktur. Ayağımızdan postal çıkarmadan, sıcak bir yatak görmeden günlerce 24 saat esasına göre çalıştığımız olur; bu ülke için en cok şehit ve gazisi olan meslek grubu astsubaylardır.

"Çocukların da rütbesi var"
Lisans mezunu subayların bilgisayarla uzaktan eğitimle yüksek lisans yapmaları sağlanmasına rağmen bu haktan assubaylar yararlandırılamaktadır.
  • Astsubaylar orduevlerinden yeterince faydalanamadıklarını söylüyor...

Sosyal tesisler söz konusu olunca subay ve astsubay tamamen birbirinden ayrılır. Aynı yerde yatamaz ve yemek yiyemezler. Orduevlerinden askeri kamplara ve lojmanlara kadar tum sosyal tesislerde hem nitelik yönünden hem sayısal olarak astsubaylara sağlanan imkanlar subaylara tanınan imkanların üçte biri bile değildir. Askerlıkte hiyerarsik yapı gerekli ve hatta zorunludur. Bunu üniforma taşıyan herkes bilir ve kabul eder. Ancak, askeri gazinolarda eşlerin ve çok acıdır ki çocukların da rütbesi vardır. Karşılılı insani saygıdan kimsenin rahatsızlık duyması szö konusu değildir. Ancak, senin baban astsubay sen arka sıraya geç... Benim babam subay senden önde oturacağım, burası subayların sosyal tesisleri sen astsubay eşi çocuğusun giremezsin, benim eşimin rütbesi seninkinden yüksek hizmet önceliği benim mantığı terk edilmelidir.

'OYAK yönetiminde görev alamıyoruz"
  • Emekli subaylar Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)'nda ve bağlı şirketlerinde görev alabiliyor. Bu astsubay emeklileri için de geçerli mi?

Üyelerinin yüzde 60 ını oluşturan astsubaylar OYAK ve şirketlerinde denetim ve yönetim kurullarında temsil edilmemektedir. OYAK, emekli olanlara birikmiş aidatlanna cüzi bir nema ödeyerek kurumla ilişiklerini kesmektedir. OYAK, adeta emekli general ve subayların istihdam edildiği bir kurum olmuştur, kurum iştiraklerinin yönetim ve denetim kurullarında sayılarımızla orantılı temsil hakkı tanınmalı kurum iştiraklerinde suistimal ve kayırmacılığı önlemek için kesinlikle emekli subay ve astsubay istihdam edilmeyip buralarda belli kriterlere dayanan personele yer verilmelidir. Aynı şekilde emekli subaylara Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 6 vakıfta yönetim ve idari iş verilirken astsubaylara verilmiyor.  Emekli astsubaylar TSK vakıflarına ait onlarca şirkette de çalışamıyor.

"Subayla astsubay aynı doktora muayene olamaz"
  • Astsubaylar kendilerine askeri hastanelerde de ayırım yapıldığını söylüyor. Bu doğru mu?

Evet doğru. Hastanın emeklinin rütbelisi olur mu? Ancak birçok askeri hastanede A-B-C poliklinik hizmetleri ile subaylar lehine ayrımcılık yapılıyor. Subayın muayene olduğu doktora emekli ve muvazzaf astsubaylar muayene olamıyor.

  • Askeri lojmanlarda durum ne?

Lojman konusu daha da iç karartıcıdır. Subaylann tamamı lojmandan faydalanırken arta kalan lojmanlar astsubaylara verilir, Mevcut lojmanların tahsisinde kalorifersiz eski lojmanlar astsubay ve diğer personele tahsis edilir. Lojman bulamadığı için birçok astsubay ve uzman personel ailelerini Güneydoğu'ya götürmemektedir. Cizre'de güvenliksiz bir ortamda ev tutan iki uzman çavuş, Hakkari'de sokakta, yine Cizre'de sivil evde oturmak zorunda kalan Levent astsubay evini basan PKK'lılarca evlatlarının, eşinin gözü önünde şehit edilmiş evladı ise yaralanmıştır.

"Haklarımızın görüşüldüğü bir kurul yok"
  • Devlet personel planlamasında astsubaylar nasıl statülendirilir?

Üniversite bitirdiği halde 1. derecenin 4. kademesine düşemeyen tek kamu personeli astsubaylardır. Görev koşulları ve sorumlulukları astsubaylarla kıyaslanamayacak birçok devlet memurundan daha alt derece ve kademeden göreve başlatılıyoruz. Tek neden astsubay oluşumuzdur. Bu durum akla, mantığa, anayasaya ve hatta insanlık anlayışına aykırıdır. MYO mezunu Emniyet Hizmetleri, meclis stenograftan, ziraat ev ekonomistleri teknik hizmetleri ile lisans mezunu olan daha birçok devlet memuru 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ortak hükümlerinde belirtilen derece ve kademelerin (görev koşulları dikkate alınarak) bir üst derecesinden göreve başlarlarken bu hak astsubaylardan esirgenmiş, yüksek okul mezunu astsubaylar büro memurları ile aynı derece ve kademeden göreve başlatılmışlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden lise mezunu olup, aylığa yükselenler mevcuttur. Daha sonra harp okulları iki, üç ve son olarak dört yıla çıkartılmıştır. Emekli olanların intibakları da yeni duruma göre düzeltilmiştir. Astsubay okulları da yüksekokul seviyesine çıkartılmış olmasına rağmen, intibaklarımız konusunda verilen sözler tutulmamıştır. Kamu düzeninin işleyişi bellidir. Polisin özlük hakları İçişleri Bakanlığı tarafından takip ve teklif edilir. Öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin kanun ve teklifler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından personel ayırımı yapılmadan tüm personelin hakları korunarak takip edilir. Astsubayların haklarının da Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından takip edilmesi gerekir. Ancak hem görevde olan astsubaylara hem de emeklilerine üvey evlat muamelesi yapılmaktadır. Astsubayların haklarının görüşüldüğü herhangi bir kurul yoktur.

Astsubay üniversite bitirse de kademesi aynı

22-02-2011Bizler subaylarla yan yana hatta daha ağır şartlarda görev yaptık. Subaylara emekli olduklarında ödenen tazminatlar bizlere ödenmiyor. Biz de bu ülkenin üniversitesini bitirdik. Üniversite mezunu tüm devlet memurları 1/4 kademesine kadar yükselirken sadece astsubaylara bu hakkın  verilmemesi ikinci sınıf vatandaş yerine konulmak değil de nedir? Bir astsubay kaç üniversite bitirirse bitirsin 1. sınıf kademesine yükselemiyor, 2. dereceden emekli oluyor. Bu 2 derece arasındaki maaş farkı 400 lira. Aynı süre görev yapan, aynı tahsi süresine  tabi bir emekli subayla bir emekli astsubay kıyaslandığında da aradaki maaş farkı yüzde 300. Astsubaylar kadrosuzluktan emekli olduklarında maaşlarının yüzde 45'i kesiliyor. Subaylar görevdeymiş gibi maaşlarını alıyor.

Bir Albay 42 yaşında emekli olmaya hak kazanırken astsubaylar 48 yaşında emeklilik hakkı kazanıyor. Ayrıca tazminat alamayan emekli devlet memurlarına ödenen 100 liralık tutarın emekli astsubayların maaşlarına da yansıtılmasını istiyoruz."

Danıştay kararına rağmen haksızlıklar devam ediyor

631 sayılı KHK gereği almaları gereken tazminatları alamamaktadırlar. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 631 sayılı KHK özüne aykırı olarak uygulama içeren 2002/3546 sayılı BKK 1'nci maddesinin adil olmadığı gerekçesi ile iptaline karar vermiş olmasına rağmen yei düzenlemede aynı haksızlık devam ettirilmiştir. Bu tazminatı alamayan Emniyet Hizmetleri, MİT görevlileri gibi kamu görevlilerine denge tazminatı ödenmesine rağmen bu hak da astsubaylardan esirgenmiştir.

Aydinlik-AnaSayfaAydinlik-Roportaj

Gökçen BEYAZ-AYDINLIK GAZETESI (15.Nisan.2012)

Ögeyi Oylayın
(35 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#11 Ali AKKAŞ 05-05-2012 00:00
Değerli Ersen ağabeyciğim, sizlerin sayesinde camia biraz toparlandı ve kendine gelir gibi oldu. Biraz daha donanımlı bir şekilde devam edilirse inancım odur ki inşallah herkes değişimi sindirecektir.
Alıntı
#10 TEKİNAY 1977 17-04-2012 12:10
Emekli ve görevdeki assubayların sorunlarını her platformda mücadele ile dile getirmenizden dolayı sizi bir defa daha kutlarım.
Aslında nerede bizim yasal temsilcimiz olduğu söylenen dernek, nerede ?..
Saygılar sunarım....
Alıntı
#9 Adnan Fuat Özdemir 16-04-2012 23:12
Önce bu toplumun doğal lideri Sayın Ersen GÜRPINAR büyüğümüze Assubayları birinci sayfaya manşet yapma başarısı için sonsuz teşekkürler,iyi ki başımızda ve hep bir adım önde.Gazeteye komünist gazetesi yakıştırması yapacak kadar,aciz ve cahil insanlara rağmen gelinen nokta ışığın göründüğü yerdir.Bütün meşru platformlar savaş alanımızdır.TEMAD 1 MAYIS'ta gururla kutlama alanına gitmelidir.
Alıntı
#8 mehmet önal 16-04-2012 18:44
Sayın Gürpınar, sizi kutluyorum, yüreğinize, ağzınıza sağlık.
Alıntı
#7 cenan EYNUR 16-04-2012 01:18
Erdoğan'dan TSK'ya büyük jest!

Hükümet, TSK'daki personele zam yaptı. İşte kadame kademe yapılan zam oranları...

28 Şubat soruşturması, 12 Eylül darbesi yargılaması, Ergenekon ve Balyoz davaları ile Org. İlker Başbuğ'un tutuklanmasıyla gündemden düşmeyen TSK'ya, hükümet jest yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) zam müjdesi geldi. 28 Şubat soruşturması, 12 Eylül darbesi yargılaması, Ergenekon ve Balyoz davaları ile Genelkurmay eski Başkanı emekli Org. İlker Başbuğ'un tutuklanmasıyla gündemden düşmeyen TSK'ya, Hükümet jest yaptı.

İŞTE ZAM MİKTARLARI

TSK'daki kurmay subaylar ile Komutanlık ve Karargah Subaylığı (KOMKARSU) eğitimi alan personele, 123-354 TL arasında zam yapıldı.

2012 Askeri Personel Yan Ödeme Kararnamesi'nde yapılan değişiklik kapsamında general-amirallerin maaşları 354 TL, albaylarda 283 TL, üsteğmenlerde 212 TL, KOMKARSU eğitimi alan albaylarınki ise 177 TL artacak.

Zamdan Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel de en üst düzeyde yararlanacak. Yapılan zam, maaşlarının üçte ikisini alan Ergenekon, Balyoz ve Kafes gibi çeşitli davalardan tutuklu yargılanan komutanlara da verilecek.

ERDOĞAN OLUR VERDİ

Org. Özel'in zam önerisinin Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandığı öğrenildi. Başbakan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Harp Akademileri Komutanlığı'nda kurmay subaylara seslenmiş, Türkiye'nin dış politika vizyonu, terörle mücadele, demokratikleşme adımları, savunma sanayindeki gelişmeler, ekonomiye ilişkin bilgilendirme konuşması yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise verdiği konferansta, genç subaylara seslenip, sorularını yanıtlamıştı. Zamla ilgili Gül'ün de bilgilendirildiği, Köşk'te konuyla ilgili çalışma yürütüldüğü bildirildi.
Alıntı
#6 Hüseyin ÇETİN 16-04-2012 00:10
Teşekkürler Sayın Ersen GÜRPINAR, sizin emeğiniz ve fedakarlığınız için bütün kelimeler yetersizdir, İYİ Kİ VARSINIZ.
Alıntı
#5 Ersen Gürpınar 15-04-2012 23:44
Değerli arkadaşlarım
Bu söyleşi sadece benim gayretimle gerçekleşen bir olay değildir emeği geçen arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Yazının bir bölümü yazım hatası nedeniyle eksik çıkmıştır (Dereceler konusu) bu konudaki düzeltme ve diğer arkadaşlarımızla yapılan kısa yorumlar ayrıca yayınlanacaktır. Sizlerin desteğine yazı dizisinin yapılmasına büyük destek veren Sn.Ahmet SEZGİN, Sn.Ergin GELDİKAYA, muhabir Sn.Gökçen BEYAZ şahsında AYDINLIK gazetesine teşekkürlerimi sunuyorum.
Alıntı
#4 metin ayan 15-04-2012 23:24
CUMHURİYETİN BEKÇİSİYİZ,DEMOKRATIZ,LAİKİZ DİYEREK HALKI KANDIRAN TSK'DA AYRIMCILIĞIN AĞABABALARI,VATAN GÖREVİ YAPAN HALK ÇOCUKLARINI HAKİR GÖREN, KENDİ ÇOCUKLARI ANKARA'DAN ÖTESİNİ BİLMEZKEN,DOĞUYA GÖNDERDİĞİ HALKIN ÇOCUĞUNA KÖLE MUAMELESİ YAPAN BERABER ÇALIŞTIĞI ASB.LARA HAK İHLALLERİ İLE AYRIMCILIK YAPAN,ASSUBAYI BATIDA EZİP İŞ OHAL BÖLGESİNE GELİNCE KADER ORTAĞI YOL ARKADAŞI SAYANLAR...SON KARARNAME YÜZÜNÜZÜ KIZARTMADI BİLİYORUM, HEPİNİZİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM.BU DEMEK DEĞİL Kİ HAKKIMI ARAMAYACAĞIM!

Onlar TSK'nın sahibi bizler değiliz,bizler onların çalıştırdığı köleleriz, bizler Türk ve vatanperver değil, yevmiyeyle/parayla çalıştırılan köleleriz,ne hakkı ne hukuku,biz kim oluyoruz ki!..
Alıntı
#3 RA_MU 15-04-2012 23:07
ERSEN KOMUTANIM...
ELİNE, KALEMİNE, YÜREĞİNE SAĞLIK....
İYİ Kİ VARSINIZ...
Alıntı
#2 Elbirce 15-04-2012 21:38
Değerli büyüğüm Ersen Gürpınar; bu davaya gönül verişinizi, sahiplenişinizi; neredeyse, bizimle ilgili bir sorunun yazılıp çizildiği her platforma yetişmenizi hayranlıkla ve gıptayla izliyorum. Bugün Aydınlık alarak, verdiğiniz röportajı okudum. Gazetenin haberi sürmanşetten vermesi, gazeteyi almayanların bile, en azından başlığını okumasına vesile olmuştur. Yüreğinize, ağzınıza sağlık...
Umuyor ve diliyorum ki; bu çabalar meyvesini verecek, haksızlıklar sona erecektir.
İzmir'e yolum düştüğünde tanışabilmek dileklerimle, saygılarımı sunuyorum.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN TBMM'nin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ''Mareşal'' rütbesi ile ''Gazi'' unvanı verişinin 102. yıl dönümü ve Gaziler Günü törenlerle kutlanacaktır. Kahraman gazilerimizin, oluşan bedensel engellerinin yanında başta devletimizin mevzuatlarından kaynaklanan birçok sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Gazilerimize devletimizin yetkililerince...
Salı, 19 Eylül 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
EMPERYALİSTLERİ DİZE GETİRDİĞİMİZ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZIN 101. YILI YÜCE TÜRK MİLLETİNE KUTLU OLSUN. ORDU YOK DEDİLER KURULUR DEDİ PARA YOK DEDİLER BULUNUR DEDİ DÜŞMAN ÇOK DEDİLER YENİLİR DEDİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Saygıdeğer Üyelerimiz İtilaf Devletleri tarafından son dönemlerinde bütün orduları dağıtılan, işgal edilen ve tersanelerine g...
Çarşamba, 30 Ağustos 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
ZAFER HAFTASI KUTLU OLSUN Osmanlı İmparatorluğunun SEVR ile parçalanmasına HAYIR diyen bir avuç kahraman ATATÜRK önderliğinde 19 Mayıs 1919 tarihinde başlattıkları kurtuluş mücadelesini 26 Ağustos 1922 yılında Afyon Kocatepe'de başlayan dünyanın takdirini kazanan bir taarruzla bozguna uğrattıkları düşmanı 30 Ağustos'ta kesin yenilgiye uğratarak ülkemizin bağımsı...
Cumartesi, 26 Ağustos 2023

Son Eklenenler

Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ