İSMAİL TURAN

İSMAİL TURAN

İŞTE İÇ HİZMET KANUNU
 • Madde 13 – DİSİPLİN: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir.
İŞTE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAKİ HİZMET BELGEMİN KAYDI
 • 30.08.1969 KIDEMLİ BAŞ ÇAVUŞLUĞA YÜKSELME TARİHİM.
 • 01.03.1975 KIDEMLİ BAŞÇAVUŞLUĞUMUN 6'NCI YILI.
 • 01.03.1975 ile 30.08.1975 TARİHLERİ ARASINDA DERECEM 6'NCI DERECE 3'ÜNCÜ KADEME

İŞTE 926 SAYILI TSK PERSONEL KANUNU

 • 926 sayılı kanunun 7'nci maddesi; Kanunlarda yazılı haller dışında, Astsubayların aylık ve diğer hakları ellerinden alınamaz.
01.03.1975 tarihinden geçerli olarak 11.07.1975 tarihli R.G. yayınlanan 1923 sayılı kanunun 37'nci maddesiyle değiştirilen 926 sayılı kanunun 137'nci maddesindeki EK-V111 astsubay gösterge tablosu
Derece Rütbeler
2 II. Kademeli Kıdemli Başçavuş
3 Kademeli Kıdemli Başçavuş
4 Kıdemli Başçavuş
5 Kademeli Başçavuş
6 Başçavuş
7 Kıdemli Üstçavuş
8 Üstçavuş
9 Kıdemli Çavuş
10 Çavuş

01.03.1975 tarihinden geçerli olarak 11.07.1975 tarihli resmi gazetede yayınlanan 1923 sayılı kanunun 51'inci maddesiyle 926 sayılı kanuna eklenen ek geçici 31'inci madde: 01.03.1975 tarihinden geçerli olarak Astsubay rütbelerine Kademeli Başçavuş, Kademeli Kıdemli Başçavuş ve 2 Kademeli Kıdemli Başçavuş rütbeleri eklenmiştir.

 1. Başçavuşluğun 4. ve daha fazla yılında bulunanlar kademeli Başçavuşluğun;
 2. Kıdemli Başçavuşluğun 4, 5, 6.Yılındakiler kademeli kıdemli Başçavuşluğun;
 3. Kıdemli Başçavuşluğun 7'nci ve daha fazla yılında bulunanlar 2'nci kademeli kıdemli Başçavuşluğun Derece ve kademelerine, intibak ettirilirler.
İŞTE DİSİPLİN KANUNU

Disiplin amirinin disiplin cezası verme yetkisi

 • MADDE 8 – (1) Disiplinsizliği tespit edilen personele disiplin amiri tarafından bu Kanundaki esaslara uygun olarak disiplin cezası verilir. Disiplin cezaları
 • MADDE 11 – (1) Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında verilebilecek disiplin cezaları ağırlık derecesine göre aşağıda belirtilmiştir:
 • a) Uyarma
 • b) Kınama
 • c) Hizmete kısmi süreli devam
 • ç) Aylıktan kesme
 • d) Hizmet yerini terk etmeme
 • e) Oda hapsi
 • f) Silahlı Kuvvetlerden ayırma

Çok Değerli Genelkurmay Başkanım;

Kanunların, her kurum ve makam tarafından uygulanması gerektiğini ve hiç kimsenin kanunların yanlış olduğunu ileri süremeyeceğini aksi halde disiplinin temelden sarsılacağını benden daha iyi bilirsiniz.

Disiplin gereğince ve yukarıda sunduğum 926 sayılı kanunun geçici 31'inci maddesi gereğince 01.03.1975 tarihinde Kıdemli Başçavuşluğun 6'ncı yılında olduğumdan 01.03.1975 tarihinde Kademeli Kıdemli Başçavuşluğa ve 3'üncü derecenin 3'üncü kademesine intibakımın yapılması gerekirken TÜM ASTSUBAYLAR gibi benim de hakkım elimden alınarak intibakım yapılmamıştır.

Kanuni hakkım gereği 3'üncü derecenin 3'üncü kademesine intibakım yapılsaydı 2260 sayılı kanundan faydalanarak 1'inci derecenin 4'üncü kademesine yükseleceğimden emekli aylığımı 1'inci derecenin 4'üncü kademesinden alacaktım.

Kanunlarımıza göre vakit geçmiş değildir. Hukuka itaat ve haklara riayet edildiği takdirde kanunlara uygun şekilde hizmet belgemin yeniden tanzim edilmesiyle mağduriyetim giderilebilecektir.

NOT: Buna benzer mağduriyeti 1968 ve daha eski nasıplı tüm Astsubaylar yıllardan beri yaşamaktadır!

Sayın Arkadaşlarım,

Bildiğiniz gibi açtığımız dava önce Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde daha sonra İdare Mahkemesi'nde “görevsizlik” sebebiyle ret edilmişti. Daha sonra İş Mahkemesi'nde açtığım dava mahkemenin yetki alanında görülerek 2 sene boyunca görüşüldükten sonra “RET” kararı verilmesi üzerine İş Mahkemesi kararının “BOZULMASI” talebiyle temyiz etmiştim.

 • UYAP tarafından aldığım bilgilendirmeye göre YARGITAY İş Mahkemesi'nin kararını “GÖREVSİZLİK YÖNÜNDEN BOZMUŞTUR".


Yargıtayın gerekçeli kararı İş Mahkemesi kanalıyla tarafıma resmen tebliğ edilecektir.

Amacım kararın bozulması yönündeydi, şayet İş Mahkemesi'nin kararı “ONANSA” idi davayı kaybetmiş olacaktık. Bu duruma göre yeni bir hak kazandık.

Şimdiden her türlü hazırlığa başladım. Hakkımın kesin kullanılış şeklini gerekçeli kararın tarafıma tebliğ edilmesinden sonra belirleyip siz arkadaşlarıma anında bilgi sunacağım.

Saygılarımla.

Sınıf okulunda 18 yaş altında geçen sürelerin fiili hizmetten sayılması 18 yaş altında sınıf okulunda geçen sürelerin fiili hizmet süresinden sayılmasıyla emekli aylıklarında her yıl için % 1, her ay için de 1/12 oranında artış olacaktır. Bu artışların yapılabilmesi için yazılı olarak müracaat edip, göreve başlandığı yılda astsubay çavuş olarak alınan maaşa göre hesaplanacak emekli keseneğinin ödenmesi gerekmektedir.

Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek dilekçe örneği aşağıdadır. İlgili olan arkadaşlarım yine isterlerse dilekçe gönderebilirler.

..../..../2013

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA (Emekli Sandığı)

 

………..tarihinde Astsubay sınıf okuluna girdim, ……..tarihinde Astsubay çavuş rütbesiyle göreve başladım. ……….tarihinde isteğimle emekliye ayrıldım.

 1. 29.06.1978 tarihinde yürürlüğe giren 2168 sayılı kanun sınıf okullarında geçen sürelerin fiili hizmet sürelerinden sayılmasına amirdir. Sınıf okulunda geçen ……ay …....günlük süreye ait borçlanma talebim kabul edilmiş, ……ay ..…günlük sürem 18 yaş altında geçtiği gerekçesiyle kabul edilmemişti.
 2. DANIŞTAY 11. Dairesi 25.12.2009 tarih ve 2009/2407 Esas, 2009/11048 K. sayılı kararıyla Astsubayların sınıf okullarında geçen 18 yaşın altındaki başarılı sürelerinin de fiili hizmetlerinden sayılmasına karar vermiştir.
 3. Astsubay sınıf okulunda 18 yaşımın altında geçen ………ay ….günlük süremin de fiili hizmetimden sayılması için ……….tarihinde ilk aldığım astsubay çavuş maaşıma göre emekli keseneğimin hesaplanarak tarafıma bildirilmesini arz ederim.

Saygılarımla.

 imza

Adı soyadı

Emekli Sicil Numaram:

Astsubay Sicil Numaram:

Adresim:

Arkadaşlarımdan davayla ilgili telefonlar alıyorum.

Sayın arkadaşlarım, bildiğiniz gibi davalar uzun mesafeli bir maraton yarışı gibidir. Sonuçlanması için belirli etaplardan geçilmesi gerekiyor. Şahsî inancıma ve beklentime göre sona yaklaştık ve kazanacağız.

Her türlü gelişmenin anında yine bu sitede yayınlanacağını arkadaşlarımın tekrar bilgisine sunuyorum.

Saygılarımla.

AÇIKLAMA . Değerli meslekdaşlarımızdan konuyu bilmeyenler için küçük bir hatırlatma yapalım bizler görevde iken 1 yıllık hizmetimize ek olarak 3 ay FİİLİ HİZMET ZAMMI alıyoruz bunun karşılıkları kuruma yatırılıyor; 

Emekli olurken örneğin 20 yıl hizmetimiz karşılığı aldığımız 5 yıllık fiili hizmet süresine göre maaşımız ve ikramiyemiz 25 yıl üzerinden hesaplanıyor ama 25 yıllık hizmetin karşılığı olan derece ve kademeden değil 20 yılın karşılığında emekli ediliyoruz işte bu hukuka aykırıdır bu nedenle iş mahkemesindeki davamız Yargıtay aşamasındadır İnşallah kazanacağız kazanırsak fiili hizmet süresi kadar kıdem alacağız. Belirtilen dava bununla ilgilidir.

RÜYA

Ocak 12, 2013

Dün şöyle bir rüya gördüm;

1970 yılı Mayıs ayında Erzincan'da görevliymişim. Astsubayların cezalandırılmaları ve aylıklarının yarıya düşürülmesini yeniden düzenleyen yeni bir kanun çalışması için Milli Savunma Bakanlığında çalışma yapıldığını öğreniyoruz. TEMAY Genel Başkanı Kemal Kerim Kalkan ile bodrum katındaki evimizde Astsubay haklarının alınmasını önlemek için yapılacak eylemlerin plânlamasını yapıyoruz. Ertesi gün garnizonda bulunan 300'e yakın Astsubay eşi Belediye önünde toplandıktan sonra ellerindeki dilekçelerle adliyeye doğru yürüyüşe geçiyor. Dilekçede şunlar yazılı;

Ben …. Tarihinde …. eşimi sevdiğim ve mutlu olurum düşüncesiyle Astsubay ….ile evlendim.

Eşimin mesleğinden doğan maddi ve manevi şartları gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Eşimin tahsilinden daha az tahsili olan bazı Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, devletimizin imkânlarından daha çok yararlanarak çalışma ve yaşam şartları sürekli iyileşmesine rağmen bizim şartlarımız sürekli ağırlaşmaktadır.

Gece eğitimi, tatbikat, nöbet ve diğer görevler için ayın yarısından fazla bir süre görev başında bulunmak zorunda kalıyor. Bu yetmiyormuş gibi şimdi de maddi ve manevi şartlarımızı daha ağırlaştıracak kanun çıkarılacakmış.

Ailemizi daha mutlu ve huzurlu yaşama şartlarına kavuşturmak için sivil hayatta başka bir meslekte çalışmak amacıyla Astsubaylık mesleğinden istifa etmesini teklif ettim. Eşim, Türk Silahlı Kuvvetlerini, devletini ve milletini çok sevdiğini, Astsubaylığın fedakârlık mesleği olduğunu ileri sürerek istifa etmek istemediğini bana açıkça bildirdi.

"Türk Silahlı Kuvvetlerini, devletimizi ve milletimizi en az senin kadar ben de seviyorum. İstifa etmek devletimizi ve milletimizi sevmemek demek değildir... Vatandaş olarak aile düzenimizi yeniden düzenlemek bizim de anayasal haklarımız" dediğimde, eşim üstüme yürüdü ve manevi şiddet uyguladı.

1) Eşimin 6 aylığına evden uzaklaştırılmasını,

2) Tedbir nafakası bağlanmasını,

3) Birbirimizi çok sevmemize rağmen eşimin mesleğinden doğan stresli bir yaşamımız vardır. Evlilik hayatımız çekilmez hale gelmiştir. Bu yüzden boşanma kararı verilmesini,

arz ve talep ediyorum.

Haber anında komutanlara ve dünya basınına ulaştığında, Komutan tüm Astsubayları bir meydanda toplayıp şunları söyledi;

Siz nasıl Astsubaysınız? Karılarınıza sahip çıkamıyorsunuz! Karılarınız dava açtığında her duruşma günü tüm Astsubaylar adliye binalarında ve duruşma salonlarında olacağından uçaklar nasıl havalanacak? Tanklar nasıl yürüyecek? Telsizler ve haberleşme araçlarını kim çalıştıracak? Siz Mao'nun askerleri değil, subayların yardımcısı Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerlerisiniz. Şimdi koşun adliye önündeki eşlerinizin elindeki boşanma dilekçelerini alın ve bana getirin. Getirmeyenler başlarına geleceği düşünsün!

Uçarak adliyeye doğru koşarken, heyecanla uyandım.

İYİ Kİ RÜYAYMIŞ, YOKSA……………………..

dua

Maaş farkları arasındaki uçurum giderilerek mağduriyetlerimiz önlensin diyerek yırtınmamıza rağmen, aradaki uçurumun daha çok arttırılması için çalışma yapıldığını görüyoruz. Son çare olarak hukuk yoluna başvurduk. % 85- 90 kadarımızın mağduriyetini sona erdirecek davamızın Yargıtay temyiz süreci devam etmektedir. Şimdilik öncelikle Allah'a sığınarak dua etmekten, sonra da hâkimlerimize güvenmekten başka çaremiz yoktur.

926

Kendi nam ve hesabına ticari bir işyeri çalıştıranlar hariç, Sosyal Güvenlik Kurumuna üye tüm çalışanlar 3 ana kanuna tabi olacaklardır.

 • 1) KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞANLAR: Bunlar tüm haklarını grev hakkı da olan toplu sözleşme hükümlerine göre çatır çatır pazarlıkla almaktadırlar.
 • 2) KAMUDA MEMUR OLUP “TOPLU SÖZLEŞME” kanununa tabi çalışanlar. Bunlar haklarını grev hakları olmadan yapacakları pazarlıkla alacaklardır.
 • 3) KAMUDA MEMUR OLUP TOPLU SÖZLEŞME HAKLARI OLMAYAN MEMURLAR.

Bunlar haklarını yeni çıkarılacak olan devlet Personel Kanunu hükümlerine göre alacaklardır.

Bugün yürürlükte olan 657 ve 926 sayılı personel kanunlarıyla buna benzer diğer personel kanunları yürürlükten kaldırılacak ve bunların hepsini kapsayacak yepyeni bir DEVLET PERSONEL KANUNU çıkarılarak emekli aylıkları dahil tüm aylık, ödenek ve tazminatlar bu kanuna göre ödenecektir.

9/1, 9/2, 8/1 ve şu tazminatı bu tazminatı gibi talepleri bir kenara bırakarak biz Emekli ve muvazzaf Astsubaylarla TEMAD Genel Başkanlığına düşen görev, haklarımızın diğer görevlilere dengeli ve hakkaniyete göre bu kanunda yer almasını sağlamaktır.

mecburi-hizmet
1
 • a) 926 Sayılı personel kanununa göre, subay ve astsubaylar nasbedildikten itibaren 15 yıl fiilen hizmet etmedikçe görevlerinden istifa edemezler.
 • b) 5434 sayılı kanunun 32 ve 5510 sayılı kanunun 40. maddesine göre subay ve astsubayların her 360 gün fiili hizmetlerine fiili hizmet zammı olarak ayrıca 90 gün eklenir.
 • c) Bu kanunlara göre her yıl 3 ay fiili hizmet zammı eklenerek bir yıl (12 ay) hizmet 15 ay fiili hizmet sayıldığı için 12 yıl hizmet de 15 yıl fiili hizmet sayıldığından 926 sayılı kanunun şart gördüğü 15 yıllık çalışma yerine gelmiş oluyor. Bu gün kanunun yanlış yorumlamasıyla Subay ve Astsubayların mecburi hizmeti 15 yıl değil 18,5 yıl olarak uygulanmaktadır.
2
 • a) 5434 Sayılı kanunun 41. maddesi, fiili ve itibari hizmet süresi 25 yıl olanlara % 75 oranında emekli aylığı bağlanmasına,
 • b) 5510 sayılı kanunun 28. maddesi de 9000 gün prim ödeyenlerin ( yaş şartının yerine gelmesiyle) emekliye ayrılabilmelerine amirdir. a maddesine göre, (fiili hizmet zammı dahil) fiili hizmet + itibari hizmet ( kıbrıs ve diğer yurt dışı hizmetleri) toplamı 25 yıl olanlarla b maddesine göre bu hizmetlere uygun olarak toplam 9000 gün prim ödendiğinden astsubay arkadaşlarımın emekliye ayrılabilme hakları vardır. Bu güne kadar bize ezberletilen ve uygulanan, fiili hizmet zamlarının hesaba katılmadan fiilen 15 yıl sonra istifa edilmesiyle, Kıbrıstan kazanılan itibari hizmetlerimizin hesaba katılmadan 25 yıl hizmet edilmesiyle emekliye ayrılmamızdır.
3
 • Bu konu kanuni haklarımız hakkında arkadaşlarımızın bilgilendirilmesiyle ilgilidir. MUVAZZAF ARKADAŞLARIMIZIN BAŞTA 1. DERECEYE YÜKSELME OLMAK ÜZERE DİĞER HAKLARINI DA DİKKATE ALMALARI GEREKMEKTEDİR.
unity

Aldığımız haberlerin aslı çıkarsa, lojmanlarda, ordu evlerinde, kamplarda, çocukların oyun alanlarında, servislerde ve derecelerde General, Subay, Astsubay ve Uzman çavuş ayırımının sona ereceği anlaşılıyor.

Ayırımlardan biri; ortaokul, sanat okulu, lise, bir, iki, üç ve dört yıllık harp okulu, harp akademisi, iki yıllık yüksek okul, üç yıllık, dört yıllık, beş yıllık, altı yıllık, yedi yıllık fakülte ve ayrıca doktorlar gibi ihtisas görülen üniversite bölümlerinden mezun albay ve generaller vardır.

Astsubaylarla uzman çavuş ve emeklileri de subaylarda olduğu gibi ortaokul, lise, sınıf okulu, yüksek okul ve üniversite mezunudurlar.

Subaylar için ve uzman çavuşlar için bir adet aylık gösterge tablosu olmasına rağmen astsubaylara ait tam 4 adet aylık gösterge tablosu vardır.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde doğası gereği yetki, sorumluluk ve özlük hakları rütbelere göre belirlendiğinden subayların hepsi 8. dereceden başlar ve ¼'üne kadar yükselir.

Uzman çavuşlar da üniversite mezunu bile olsalar ortaokul mezunu muamelesi görerek derece ve kademe alırlar.

Astsubay ve emeklileri ise sanki Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu değiller de rütbeleri yokmuş gibi rütbe bekleme sürelerine ve mezun oldukları okullara göre bölük pörçük edilmiş 4 adet gösterge tablosundan derece alırlar. Üstelik 2003 yılından önceki muvazzaf ve emekli Astsubaylar ortaokul veya üniversite mezunu da olsalar EK-V111 gösterge tablosuna göre derece almaktadırlar.

Problemin kökten çözümü astsubayların da bir adet gösterge tablosu olması veya liseden sonra bir veya iki yıllık sınıf okulu mezunu olanların Astsubay Meslek Yüksekokulu astsubaylar gibi intibaklarının yapılmasıdır.

TEMAD Genel Başkanı'mızın dikkatine sunulur!

cezami-mukafatmi

Değerli arkadaşlarım,

OYAK konusunda açmış olduğumuz dava AİHM taşınmıştır. Ankara İş Mahkemesi'nde açtığımız ancak bilirkişi tarafından taleplerimiz dikkate alınmadan verilen rapor sonucu RET edilen taleplerimizden hepimizi ilgilendiren Fiili Hizmet Süreleri ile ilgili davanın dayanağı bilgilerinize sunulmuştur. Yargıtay'a TEMYİZ edilecek davanın kabul görülüp İş Mahkemesi'nin kararının bozulacağını bekliyorum.

 • 1) Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işler; Ağır, riskli ve sağlığa zararlı işler olup, çalışanları fiziki, ruhi ve fizyolojik bakımdan olumsuz yönde etkileyen ve bu işlerde çalışanların diğer alanlarda çalışanlara göre daha fazla yıpranmalarına neden olan ve ömürlerini kısaltan işlerdir.
 • 2) KANUN: Bu işlerde çalışanların 360 günlük fiili hizmetlerine ayrıca 90 gün fiili hizmet zammı eklenir. Fiili hizmet zamları emekli muamelelerinde fiili hizmet sayılır. Fiili hizmet zamlarının emekli kesenekleri karşılığı kurumlarınca ödenir.
 • 3) SORU: Fiili hizmet zamları diğer alanlarda çalışanlara göre daha fazla yıpranmalarına sebep olan ve ömürlerini kısaltan işlerde çalışanlara avantaj olarak mı veriliyor yoksa ceza olarak mı veriliyor?
 • 4) Rahat ve huzurlu işlerde çalışanla, yıpratıcı ve ömrü kısaltan işlerde çalışan ve 12. dereceden işe başlayan iki memuru ele alalım.
 • Rahat ve huzurlu işlerde çalışan memur 25 yıl sonra 4. derecenin 2. kademesine yükselerek emekli oluyor.
 • Yıpratıcı ve ömrü kısaltan işlerde çalışan memur da 5 yıl fiili hizmet zammıyla birlikte 25 yıl fiili hizmet yapmış sayılıyor. Bu memur 25 yıl fiili hizmet sonrasında ancak 6. derecenin 3. kademesine yükselerek emekli olabiliyor.
Hani, fiili hizmet zamları emekli muamelelerinde fiili hizmet sayılıyordu? Bu CEZA MIIIIIII YOKSA MÜKÂFAT MIIIIIIIIII?
İŞTE BEN CEZA OLAN BU UYGULAMAYI MÜKÂFATA ÇEVİRMEK İÇİN MAHKEME KAPILARINDA NÖBET TUTUYORUM
NOT: Sevgili meslektaşlarım dava giderlerine katkınız için teşekkür ederim. İngbank Denizli Ş.116-C-3069649-mt-1 nolu hasaba gönüllü katkıda bulunan arkadaşlarımızın isimlerini site yönetimi aracılığı ile bildireceğim, böylece arkadaşlarımız da  kontrol edebilecek, dava sonucuna göre paranın tamamı veya artan bölümü bir başka mücadelemizde harcanmak üzere TEMAD Genel merkezine bağış olarak gönderilecektir. Sevgi ve saygılarımla.
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
BABALAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN... Zorlu görev yıllarımızda evlatlarımızı doyasıya sevemeden, birçok kez sadece uyurken saçlarını okşayan,ama hayatını onlara feda edip çok mükemmel evlatlar yetiştiren başta Assubay Babalar ve yüreğinde baba sevgisi, şefkati olanların bu mutlu gününü kutlar; sağlık, başarı ve mutluluk dolu nice yıllar dileriz. Hayattan göçenlerimiz...
Pazar, 19 Haziran 2022
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZIN 103. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN. 19 MAYIS, EMPERYALİST İŞGALE KARŞI MİLLİ DURUŞUMUZDUR! 19 Mayıs 1919; Anadolu'nun emperyalistlerce ișgaline baș kaldırarak dur diyen Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Samsun'a ayak basması ile başlayan, Erzurum ve Sivas kongreleriyle kararlaştırılan, 11 Ekim 1922 Mudanya Müt...
Perşembe, 19 Mayıs 2022
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
TÜM ANNELERİMİZİN VE YÜREĞİNDE ANNE SEVGİSİ OLAN KADINLARIMIZIN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN. "Ana başta taç imiş, her derde ilaç imiş,bir evlat pir olsa da Ana'ya muhtaç imiş." Analar bizi dünyaya getiren, evlatlarımızı bize bağışlayan yüce insanlar, onlara minnettarız. Anneler gününde emekleri ve aziz hatıraları önünde saygı ile eğilirken annel...
Pazar, 08 Mayıs 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ