OYAK'LA İLGİLİ BİLMEDİKLERİMİZ

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU

Kanun No. :205 .Kabul Tarihi :3/1/1961

KURULUŞ

Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına bu Kanunda yazılı sosyal yardımları sağlamak ve merkezi

Ankara’da bulunmak üzere (Ordu Yardımlaşma Kurumu) teşkil edilmiştir.Kurum, bu Kanun ile hususi hukuk hükümlerine tabi olup, mali ve idari Denetçilere verilecek ücretler, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.bakımdan muhtar ve hükmi şahsiyeti haiz bir teşekküldür.

YÖNETİM KURULU

Madde 7 - Yönetim Kurulu 7 üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri 8 inci madde hükmü dairesinde seçilir.Genel Müdür, Kurulun tabii üyesidir ve kararlarda oy sahibidir

Madde 8 - Yönetim Kuruluna seçilecek Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli üç üyeden ikisi Milli Savunma Bakanı tarafından gösterilecek 4 aday arasından biri de Genelkurmay Başkanı tarafından gösterilecek iki adaydan Genel Kurulca seçilir. Seçimler gizli oyla yapılır.

Diğer 4 üye, maliye, hukuk ve bankacılık ve sigorta sahalarında ihtisas,tecrübe sahibi ve yüksek tahsilli olmak şartıyla Milli Savunma, Maliye Bakanları ve Sayıştay, Umumi Murakabe Heyeti, Ticaret Odaları Ticaret Borsaları Birliği ve Türk Bankalar Birliği İdare Heyetleri Başkanlarındanmüteşekkil ve bu maksatla hususi olarak teşekkül edecek bir seçim komitesi tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanını da bu Komite seçer.

Genel Kurul, Yönetim Kurulunu denetler ve gerekirse vazifelerine nihayet verebilir. Ancak, bu yolda bir karar alınabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerinin vazifelerine nihayet verilmesi hususu müzakeresinin Genel Kurul üyeleri dörtte biri tarafından yazılı olarak gündeme alınması teklifinin toplantıdan en az üç gün önce yapılması lazımdır.

k) Kurumun memur ve müstahdemlerine maaş ve ücretlerinden gayri verilecek tazminat,ikramiye ve sair özlük haklarını Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Genel Müdüre verilecek olanları re'sen tespit etmek,

Madde 14 - Genel Müdür ve Yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından tayin olunurlar

Genel Müdür ve yardımcılarına verilecek maaş, ücret, tazminat, ikramiye vesair özlük hakları Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.

oyak-soruDeğerli arkadaşlarım;

OYAK kanunun dikkatimi çeken maddelerini alarak yukarıya çıkardım. Araştırılıp incelendiğinde;

1.nci mad.de MSB na bağlı, TSK mensuplarına (Sb - Asb - Uzm. Svl memur ayırımı yok) SOSYAL YRD ları sağlamak üzere teşkil edilmiştir. Bu Kanun ile hususi hukuk hükümlerine tabi olup, mali ve idari bakımdan muhtar ve hükmi şahsiyeti haiz bir teşekküldür.

Özel HÜKME tabi olup, MALİ ve İDARİ açıdan BAĞIMSIZ ve HÜKMİ şahsiyetiyle oluşan KURULUŞTUR der.

Şimdi BU DURUMA GÖRE ÖZEL hükme tabi olan bir KURUMUN yaptığı ticari işlerde DEVLETİN BELİRLEMİŞ OLDUĞU enflasyon ORANINA GÖRE üyelerin BİRİKİMLERİNE değerlendirme yapması, TENKİTLERİN önünü kapatabilmek için ENFLASYONUN üzerinde bir rakam belirlemesi ne kadar GERÇEKÇİ ve İNANDIRICI olur. Şayet bu sene ENFLASYON % 50 OLSAYDI oyak ÜYELERİNE % 100 ün üzerinde mi NEMA dağıtacaktı. Bu rakamların belirlenmesinde KRİTERLER nelerdir?

Mademki OYAK yıllardır EMİN ve GÜVENİLİR ellerde, her yıl yapılan GENEL KURULLAR sonunda BAŞARILI görülüyor, yönetim tebrik ediliyor, MALİ ve İDARİ konumda yasa gereği BAĞIMSIZ olan bu kurumun AYAKTA KALABİLMEK, ÜYELERİN NEMALARININ YÜKSEK TUTULMASI YARARINA YÖNELİK FAALİYETLERDE BULUNMASI DA DAHA DOĞRU OLMAZ MIYDI?

1961 YILINDAN BU YANA YAPILAN genel kurullarda YÖNETİMLERİN yaptığı yanlışların ortaya çıkarıldığı, BİLANÇOLARIN İBRA edilmediği bir yıl olmuş mudur?

Genel kurulun, Yönetim kurulunu YETERSİZ ve BAŞARISIZ görüp yetkisini kullanarak görevlerine SON verdiği olmuş mudur?

Kurumda hiç mi başarısızlık görülmemiş, yolsuzluk olmamıştır. (Bilinen ve gazetelere yansıyan kazada ölen yönetimdekilerin hangi arsayı aldıkları, renaultun seçim v.s. gibi). Bunlar olmuş mudur? Olduysa üzerleri örtülmüş müdür? Örtüldü ise kimler tarafından hangi amaçla örtülmüştür?

Kurumun YASAL DAİMİ ÜYELERİ olan GENKUR BŞK ları ve Kuvvet K .ları yapılan tüm toplantılarda ÜYELERE ödenecek olan NEMALARIN yüksek tutulması yönünde bir TEKLİFLERİ olmuş mudur? Yoksa sadece önlerine konulan blançoların onaylanmasını mı seyretmişlerdir?

GENKUR BŞK tüm silahlı kuvvetlerin komutanı değil midir? Komutanın MAHİYETİNİN HAK VE HUKUKUNU GÖZETEN, KORUYAN, KOLLAYAN KİŞİ OLMASI GEREKMEZ Mİ? BUGÜNE KADAR üyelerin hakları DEĞİLDE belli KESİMİN hakları ön planda tutularak mı gözetlenmiştir.

MSB nın YASAL olarak yetkili olduğu ve teklif ettiği iki üyelerin arasında bugüne kadar YÜKSEK TAHSİL, DOKTORASINI ve MASTIRINI YAPMIŞ olan ASSUBAYLARDAN BİR TANE OLSUN var mıdır?

Teklif için YÜKSEK tahsil şartının dışında HANGİ KRİTERLER gerekmektedir. Bu teklifler için İlla ki GENERAL - SUBAY MI OLMAK gerekmektedir?

Eğer hal böyle ise neden OYAK yasasını SADECE SUBAYLAR için çıkarıp, OYAKA en büyük FİNANSÖR konumunda olan ASSUBAYLARI DAHİL etmişlerdir. Kanun çıkarılırken sadece yapılacak kesintilerden dolayı mı ASSUBAYLAR yasaya dahil edilmişlerdir?

Assubaylar için ayrı bir kurum kursalardı o zaman ŞİRKETLER bugünkü durumuna gelemez, ASSUBAYLAR için kurulacak olanlar çok daha ileri düzeyde olur, kendilerini geçer diye mi korkulmuştur, YOKSA ASSUBAYLARIN ÖDEYECEK AİDATLARI MI ÖN PLANDA TUTULMUŞTUR?

OYAK ın Ynt Kurulu Bşk dahil tüm kurum ve kuruluşlarında görev alan en üst kademedeki Gn md ve yardımcıları, md.lerinin almış olduğu maaş, ödenek, ikramiye ve tazminatlar ne kadardır? Yapılan ödemelerin kriterleri nedir?

BİR YIL SONUNDA ÜYELERE ÖVÜNÜLEREK DAĞITILAN NEMALAR Müdürlerin aldıkları aylıktan daha mı az SEVİYEDE Mİ kalmaktadır?

Kurumda HANGİ görevlilerin KAÇ ŞİRKETİN YÖNETİM KURULLARINDAN HUZUR HAKKI ALDIĞININ açıklanması doğru olmaz mı?

OYAKTA ÖRTÜLÜ ÖDENEK VAR MIDIR? VARSA KİMLERİN YETKİLERİNDEDİR? Hangi hallerde kullanılır?

Üyesi olduğum ve rızam dışında KESİNTİLERİMİN yapıldığı bu kurum içinde yapılanları BİLMEM ÜYE olarak benim YASAL HAKKIMIZ değil midir?

Üyesi olduğum KURUMUN BİR ÇİFTLİK, TOPLUM İÇİNDE YAYGIN HALE GELİP KABUL GÖRMÜŞ olan BAZI KİŞİLERİN ARKA BAHÇESİ VE ARPALIĞI, YAKINLARININ İŞ SAHALARI GİBİ Mİ, YOKSA YASALARIN BELİRLEDİĞİ KRİTERLER İÇİNDE YÖNETİLDİĞİ HUSUSUNDA BİLGİ SAHİBİ olmak istememmiden daha doğal bir şey olabilir mi? Paramızı kimlerin, nasıl yönettiğini öğrenmek, görmek, bilmek en tabi hakkımız değil midir?

OYAK yönetimince bunların tüm üyelere açıklanması üyelerin BİLGİLENDİRİLMESİ KURUMUN ŞEFFAFLIĞINI ortaya koymaz mı?

Değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi MİSYON ve VİZYON sahibi olduğu söylenilen OYAK hakkında BİLMEDİKLERİMİZ ne kadar çok. Araştırsak belki de çok daha fazlasını da buluruz. Bu konuda YÖNETİMİN tüm üyeleri İKNA edecek AYDINLATACAK bilgileri vermesini  diliyor, talep ediyorum.

Saygılarımla.

Ögeyi Oylayın
(19 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#9 Ejder CENGİZ 23-02-2011 03:01
OYAK kesinlikle acilen satılmalı. Hak sahiplerinin parası dağıtılarak başka yerlere aktarılan alın terimizin geri iade edilmesini ümitle bekliyorum.
Alıntı
#8 Gökhan Çiftçi 22-02-2011 20:08
HAKKIMI YİYENİ BAŞBAKAN ERDOĞAN'A HAVALE EDİYORUM::))))
Alıntı
#7 tamer gökçeli 22-02-2011 19:36
Yarım yüzyıldır uyguladıkları hukuksuzluk ve adaletsizlik sistemi şimdi kendilerini teslim aldı.Engin ve zengin ufuklara sürükleyen yarattıkları rüzgar şimdi fırtınaya dönüştü her geçen gün onları biraz daha dibe sürüklemekte. Keser döndü sap döndü gün artık hesabın dönme günü.Oyak'ta saltanat sürenlerin de fitilleri tutuştu;bomba haberlerin ardı ardına patlayacağı günler çok yakın.
Alıntı
#6 kavurgali 22-02-2011 17:24
22 şubat 2011 tarihli "ankarahaber" com'da oyakla ilgili "OYAK çalışanından müthiş iddia" başlıklı haberi lütfen okuyunuz ve bu habere göre yorum yapınız.

http://www.ankarahaber.com/haber/OYAK-calisanindan-muthis-iddia/80210

Üzeyir Yüzbaşıoğlu
22 Şubat 2011
Alıntı
#5 Ayhan 22-02-2011 16:49
Sayın arkadaşlar gerçekten çok merak ediyorum oyak şirketleri her yıl enflasyonun bir iki puan üzerinde mi kar edebiliyor enflasyona endeksli mi çalışıyor şirketler enflasyon yüksek olunca yüksek kar düşük olunca ona göre az kar bu nasıl şirket yönetimidir o zaman bankaların mevduat faizlerinden ne farkı kaldı bir fabrika yıllık karını tamamen enflasyona endeksli deniyorsa buna inanmam başka gerekçeler varsa bilmek isterim.
Alıntı
#4 zeki doğan 20-02-2011 13:52
Arkadaşlar..Ben 2 yıl önce öğrendim.Oyak her üye birikiminden her yıl riziko pirimi-yönetim gideri adı altında çok yüksek para kesiyor.Emekli-görevde farketmiyor.Krizler oldu insanlar işini kaybetti-maaşları azaldı,ama oyak bu kesintileri aynen devam ettirdi.Bu kesilen ücretin azalması gerek,ama kime anlatacağız?..
Alıntı
#3 Erdal Günşer 18-02-2011 22:43
Birkaç soru da ben yönelteyim. Fransızlardan satın alınan Aslan Çimento'nun karı ne olmuştur?
Bu fabrikanın kalan hammadde stoğu ne kadardır?
OYAK'ın Toplam çimento fabrikaları karı 2008 ve 2009 yıllarında yaklaşık yüzde 20 azaldı. Çimento sektörü en karsız sektörlerden biri iken ve üçüncü dünya ülkelerine ait çevre ile dost olmayan bir sanayi iken ve bankacılık en karlı sektör iken neden banka satılıp çimento fabrikası alındı? Bu kararın alınmasındaki etken birilerinin daha çok istihdam edilmesinin sağlanması mı? Hangi iştirakte ne kadar emekli subay ve assubay çalışıyor? Saygılarımla...
Alıntı
#2 Hasan ÇANKAYA 18-02-2011 12:47
Bu yönetim kurulu bizim adımıza kararlar almaktadır. Zamanında çok iyi gözüken kararların bugün ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkmaktadır. Oyakbank 2 milyar 673 bin dolara ing banka satılmıştı. Bu günlerde bütün bankalar kârlarını açıklamaktadır. Bir çok banka 2 milyarın üzerinde kâr açıklamıştır.

Ülkenin bir çok yerinde şubesi olmayan Finansbankın bile 2010 yılı net kârı 915 milyon liradır. Oyak'ın 2010 yılı kârı ise Yıldırım TÜRKER'in hakaretleriyle dolu dergisine göre 1,1 milyar liradır. Oyakbank satıldı ve o sene %54 üylerine kar verdi. Ancak ondan sonra geçen sene için %14 bu sene %12 kar açıkladı. % 54 verdiği karı kat kat geri aldı. Yerine çok yüksek fiyatlarla aldıkları Erdemir 2009 da 168,7 milyon lira zarar etti. 2010 nun ilk dokuz ayındaki karı ise 653,7 milyon lira. İşte aldıkları kararlar bunlar. Erdemirle ilgili eleştiri yapan herkeside mahkemeye verdiler. İnternette kısa bir araştırma yapalım o dönemde ne kadar yanlış bir karar olduğunu herkes söylemiş. Haklı çıkmadılar mı? İşte bununla ilgili iki yorumun adresleri aşağıda.

http://www.patronlardunyasi.com/yazar/Oyak-Erdemir-de-hata-mi-yapti/19

http://www.haberturk.com/yazarlar/507776-oyakbanki-sattigin-gun-darbeyi-yedin
Alıntı
#1 Hüseyin ÇETİN 18-02-2011 00:16
Sayın Ahmet ÇAM çok güzel bir aydınlatma teşekkürler. Bana göre de kimsenin görmediğini düşündükleri buharlaşmalar var. Buharlaşanan ne olduğunu hepimiz anladık, ibra etmeye gerek var mı?
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
BABALAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN... Zorlu görev yıllarımızda evlatlarımızı doyasıya sevemeden, birçok kez sadece uyurken saçlarını okşayan,ama hayatını onlara feda edip çok mükemmel evlatlar yetiştiren başta Assubay Babalar ve yüreğinde baba sevgisi, şefkati olanların bu mutlu gününü kutlar; sağlık, başarı ve mutluluk dolu nice yıllar dileriz. Hayattan göçenlerimiz...
Pazar, 19 Haziran 2022
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZIN 103. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN. 19 MAYIS, EMPERYALİST İŞGALE KARŞI MİLLİ DURUŞUMUZDUR! 19 Mayıs 1919; Anadolu'nun emperyalistlerce ișgaline baș kaldırarak dur diyen Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Samsun'a ayak basması ile başlayan, Erzurum ve Sivas kongreleriyle kararlaştırılan, 11 Ekim 1922 Mudanya Müt...
Perşembe, 19 Mayıs 2022
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
TÜM ANNELERİMİZİN VE YÜREĞİNDE ANNE SEVGİSİ OLAN KADINLARIMIZIN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN. "Ana başta taç imiş, her derde ilaç imiş,bir evlat pir olsa da Ana'ya muhtaç imiş." Analar bizi dünyaya getiren, evlatlarımızı bize bağışlayan yüce insanlar, onlara minnettarız. Anneler gününde emekleri ve aziz hatıraları önünde saygı ile eğilirken annel...
Pazar, 08 Mayıs 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ