×

Uyarı

JUser: :_load: 2207 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.

YOLUNUZ, YOLUMUZ AÇIK OLSUN....

1930 Yıllarında TSK'nın düzenli orduya geçişi ile başlıyan bir sürecin sonunda bugün gelinen nokta;

 • "Benim teğmenim 30 yıllakta olsa bir assubaydan az maaş alamaz" utanç mantığı!
 • Bir Amiralin "namütenahi haklar içinde kaybolduk, yüzümüzü astlarımıza dönemedik" itirafı!
 • Bir başka generalin "bir verirsek iki isterler" işveren yaklaşımı!

Bunlar gibi 'üstün insan psikolojisi ile' defalarca demokrasiye yapılan mudehaleler sonrasında elde edilen haklar ve 1982 anayasası ile yüzbinlerce assubayın kaderini iki dudak arasına almış bir sistem!

Yıl 2014. Takvim yaprakları bir birini takip ediyor...

 • ARTIK DUR!
 • ARTIK YETER!
 • 21.YÜZYILDA KÖLE DÜZENİNİN SONU GELMEDİMİ?
TÜRKİYE ASSUBAY SENDİKASI ** TEAS *

Ülkemizin içinde bulunduğu sistem; assubayları açlık sınırına mahkum etmiş, görevdeki meslektaşlarımızı ise insan hak ve onuruna yakışmayan bir takım haksız uygulamalar ile meşakkatte en ön sırada olurken, paylaşımda ve adil sosyal haklarda görmemezlikten gelinmesi sonucunu doğurmuştur. Subayı birinci sınıf ve üstün zümre, emekli subayı Türk Silahlı Kuvvetler'inin vakıfları aracılığı ile Roketsan - MKE - Aselsan - Havelsan - Tai - Mehmetcik Vakfı vb. gibi vakıflara yerleştirip, onlara altın tepside bir hayat sunarken assubayların emeklisini açlığa mahkum etmiştir.

Bu sistemi yıkacağız!


EUROMIL ve TEAS HAKKINDA BİLGİLER
 • Euro-mil  nedir?

Avrupa Askeri Birlikler Örgütü (EUROMIL) Avrupa'daki tüm rütbeli askeri personelin sosyal ve mesleki çıkarlarını teşvik etmektedir. Organizasyon Avrupa çapında, ortak konularda ve profesyonel askeri birlikler arasındaki işbirliği için çalışan  bir forumdur.

EUROMIL çeşitli uluslardan 40 adet askeri dernek ve sendikanın şemsiye örgütüdür.

1972 yılında kurulan organizasyon, batıda İrlanda, doğuda Rusya Federasyonu, kuzeyde Finlandiya'dan güneyde Kıbrıs'a kadar 27 ülkeyi kapsar ve EUROMIL bu yönüyle gerçekten Avrupalı bir organizasyondur.

EUROMIL bilgi ve deneyimlerini Brüksel'deki uluslararası sekreteryası aracılığıyla sunarak, üye derneklerin yaşadığı sorunlarda çözümü kolaylaştırır.

Organizasyon, Avrupa çapındaki askerlerin insan hakları, temel özgürlükler ve sosyal-mesleki çıkarlarını savunarak, bunları korumak ve ilerletmek için çaba gösterir.

EUROMIL, askerlerin eşit haklardan faydalanmasını ve tedavi gerektiğinde yanında olmayı taahhüt eder.

EUROMIL, özellikle sendika kurmayı, bağımsız askeri derneklerin bu sendikalara katılmasını, yetkililerin bunlarla düzenli bir diyalog içinde olmasını ve kadın askerlerin haklarını savunmayı ilke edinmiştir.

EUROMIL, asker, askeri sivil memurların atama ve sosyal haklarındaki mevcut tüm kısıtlamaları kaldırmak için hükümetler düzeyinde çalışır.

EUROMIL, AB sosyal ve iş mevzuatı içine askeri personelin dahil olmasını destekler.

EUROMIL,  dini ve politik olarak bağımsız politikalar izler.

Askeri birliklerin komuta zincirine tamamen saygılıdır. Başkaldırma ve isyana destek olmaz!

Derneklerin stratejik veya operasyonel  konularına yorum yapmak niyetinde değildir!

 • Türkiye bu kuruluşa üye olurken nasıl bir kazanım elde edilecek?

Görevdeki tüm assubaylar sendikal haklar kazanacak. Haklarının pazarlığında masada olacak. Muazzaf assubayların gerektiğinde grev ve iş bırakma hakları olacak.

Emekli assubayların haklarının, görevdeki meslektaşları ile aynı seviyeye getirilmesinde, aradaki ekonomik makasın kapanmasında söz hakları olacaktır.

 • Ülkemizin önceden imzaladığı ve yaptırımı olan uluslararasi asker sendikaları ve bilgiler nedir?

4688 sayılı Sendikalar Kanunu’ nun 15/J maddesinde T.S.K. mensuplarının sendikalara üye olamayacakları belirtilmiştir. Ancak Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, Astsubay ve uzmanlara da sendika kurma ve üye olma hakkı tanıyor. Genel Kurul'una 1932 yılında üye olduğumuz ve sendikalılaşma-örgütlenme özgürlüğü tanıyan sözleşmesine 1949 yılında imza attığımız ILO yani Uluslararası Çalışma Örgütü bunun en bariz örneğidir.

Anayasamızın 90. maddesinde uluslararası antlaşmaların kanun hükmünde olduğu belirtilmiştir. Yani ILO sözleşmesi ülkemiz adına uyulması gereken bir kanundur.

Yine Anayasamızın 51/C maddesinde, önceden izin almadan sendika kurma ve bu sendikalara serbestçe üye olma hakkı kamu görevlisine tanınmıştır.

Taraf olduğumuz bir diğer antlaşma olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ nin 11/1. maddesinde sendika kurma özgürlüğü tanınmış, 11/2. maddesinde kolluk güçlerinin (Astsubay ve Uzmanların) sendika kurabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca Türkiye’nin imza attığı BM Evrensel Beyannamesi, BM İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşme gibi bir çok antlaşmada örgütlenme özgürlüğüne yer verilmiştir.

 • Sendikamız ilk 'emekli' olarak görülüyor. Sonraki aşama nedir?

Kuruluş aşamasında öncelik emeklilerdir. Çünkü, Kamusen, Emekli Sen'i kurmuştur. Polisler bu konuda mücadele vermektedir. Bu konuda kanuni bir sıkıntı yoktur.

Asıl amacımız görevdeki meslekteşlarımızın sendikal hakkı kazandırmaktır.

Nihai ve son amacımız bir siyasal partidir.

 • Kimler üye olabilir?

Emekli assubaylar, onların eşleri ve çocukları üye olabilirler.

 • Üyelik şartları nedir?

Belirlenecek aidatı ödemek, toplantılara ve eylemlere katılmak.

 • Üye olunacak yer ve yerler nerededir?

İstanbul Genel Merkezi ve illerdeki şube başkanlıklarıdır.

 • Temad Genel Merkez Yönetimi ile bu konu görüşüldü mü?

Temad Başkanını  telefonla aradık. Ancak iletişim kuramadık! Mail olarak yazdık ve bilgilendirdik. Resmi işler bittiğinde toplantı isteyeceğiz.

Biz, Temad'ın karşısında ve alternatifi değiliz. Biz işbirliği ve diyaloğun yararlarına inanırız. Bazı odaklar tarafından 'ısrarla' çıkarılan dedikodu ve söylemler bizi üzer. Ancak unutulmamalıdır ki; iddia sahipleri, iddialarını 'kanun önünde' ispatla yükümlüdür.

Siyasal hareketimizde kimseden icazet almayız. TEAS-SEN bağımsız ve bağlantısız bir örgüttür.

Temad ise Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı bir dernektir!

 • Kuruluş ve ön işlemlerden sonra Genelkurmay Başkanlığı ile konu hakkında bir görüşme planınız varmı?

Evet MSB, Genelkurmay ve diğer kuvvet komutanlıklarından görüşme talep edeceğiz ve bu yolları titizlikle açık tutacağız. Eylemden önce tüm iyi niyet ve diyalog yollarını deneyecğiz.

 • Tüzük hazırlığınız ne durumda?

Hukukcumuz ve avukat assubay kardeşlerimiz ile kurucular kurulumuz bu konu hakkında çalışmaktadır.

 • Euro-Mil Başkanı ile görüştüğünüzü ve yazıştığınızı biliyoruz. TEAS-SEN, Avrupa Asker Sendikası'na ne zaman kabul edilecek?

EUROMIL 12.Şubat.2014 tarihli Genel Kurulu'nda başvurumuz görüşülecek. Sn. Bşk. Emmanuel JACOB mailimize cevap verdi ve çalışmalar başladı.

 • Temad ve TEAS, neden bir bütün olarak hareket etmiyor?

Tekrar edilirse; Temad Genelkurmay Başkanlığı ile ipleri koparmıştır. Yeni çıkacak personel kanunu hakkında olumsuzluklar var. Haklar konusunda huzursuzluklar devam ediyor.

Temad'ın kurumsal kimliğiyle başımızın üzerinde yeri vardır. Fakat kurumdaki kişisel egolar, bireysel tutum ve davranışlar bir camiaya mal edilemez. Her yiğidin bir yoğur yiyişi vardır!

Şu anda Sn.Ahmet KESER görevdedir ve başkandır. Genel Kurul, icraatları için O'na 14 ay süreyle yetki verdi. Süre sonundaki yapılacak seçimlerdeki iradeye bakacağız. Başarılı çalışmalarında her zaman desteğimiz sürecek.

Biz de bu camianın ayrılmaz bir parçasıyız.

Bazı değerli kardeşlerimiz bizi Temad'ın karşısındaymış gibi gösterme eğilimindeler. Bu tamamen yanlış ve haksızdır!

İşlenmemiş günahın hesabını Allah da sormaz!

Bize sabrederlerse güzel günleri birlikte yaşayacağız.

İtilip kalkılarak değil, insanca ve onurluca..

Saygılarımızla...

TEAS-SEN
Atilla ABAYLI

Ögeyi Oylayın
(23 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#3 İbrahim Kapçak 08-02-2014 02:10
İşte dediğim çıktı!
Sayın Ersen Gürpınar’ın 22/04/2013 tarihinde yazmış olduğu ‘’Onur Mücadelesine Davet’’
isimli yazısına yapmış olduğum yorumda;

(((Öncelikle meslektaşım Ersen Bey’e teşekkür ediyorum, bu yazının altına imzamı canı gönülden atarım. Böyle bir hak mücadelesinde birlik olmak, tek çatı altında toplanmak ve yüreklerin birlikte atması elbette ki mühim değil elzemdir.
Astsubay camiası çok büyük bir camia olduğu için bu camiayı oluşturanların da farklı görüş, ideoloji,din,in anç,etnik köken vs. olması kadar tabii olan bir durum yoktur. Bu hak mücadelesinde ortak paydamız Astsubayların hak ve hukukudur. Vatan ve millet sevgisine gelince; ben inanıyorum ki tüm arkadaşlarımın gönlünde bu duygular da doruktadır, fakat işte burada bu sevgi farklı şekillerde tezahür edebilir. Bu da kişinin yukarıda saydığımız farklılıkların- d andır. Ama yine inanıyorum ki, hiç bir kardeşim bu vatanın ve aziz milletimizin zerre kadar zarar görmesini istemez.
Bizler,nasıl ki TSK içinde aidiyet duygusunun zayıfladığından bahsediyorsak, TEMAD içindeki aidiyet duygusu da bu hak mücadelesi içinde mühim değil elzemdir. TEMAD ; TUEMAD, TDEMAD, TMEMAD, TİEMAD, TKEMAD yada TEAS (yeni ekledim) vs. olmamalı TEMAD; TEMAD olarak kalmalıdır. Kendini yukarıdaki EMAD’lardan hissedenler ise bu fikirlerini farklı platformlarda dile getirebilirler, her fikre saygımız sonsuzdur. Ortak paydada ise TEMAD’da birleşilir.
Balıkesir toplantısında (Silivri ağzı ile )konuşan Zafer Bey’i beni ve benim gibi düşünenleri dışladığı duygusuna kapıldım. Kendi vatan ve millet sevgimi yokladım, acaba ben bu vatanı ve milletimi Zafer Bey kadar sevmiyor muyum acaba ? Hayır, bu güne kadar TSK içinde yaptığım görevleri bir ibadet şuuru içinde yaptım. Şu an emekli olmama rağmen gel bu vatan, bu millet için ölecek bir vatan evladına ihtiyaç var dense, hiç düşünmeden koşarım.
Peki,ben niye neşeyle coşkuyla TEMAD’lı olamıyorum. Ben de TEMAD’lı OLMAK İSTİYORUM ve tüm farklılıklarıyl a, tüm emekli arkadaşlarımla, omuz omuza ORTAK HAK MÜCADELEMİZDE birlikte olmak istiyorum .
Tüm emekli ve muvazzaf Astsubay kardeşlerimi sevgi ve saygı ile kucaklıyorum. ))) Yazmıştım. (orijinal yazımda bir dil sürçmesi sonucunda Zeki bey yazmışım Zafer Bey olarak düzeltiyorum. Özür dilerim.)

Birileri çıkıp Emekli Astsubay devleti kursa, o devlette subaylar gibi kendi ideolojisini dayatsa ben o devletin içinde olabilir miyim? Bana ideoloji dayatan kendi ideolojisinin dışında kalanları tu kaka diye dışlayan örgüt lazım değil. Bizler değilmiyiz TSK bizi dışlıyor diye şikayet eden. Sayın Abaylı yazılarınızdan ve yorumlarınızdan da belli ettiğiniz gibi yarın sen de beni ve senin ideolojin dışında fikre sahip olan Emekli Assubayları dışlayacaksın. Ersen Beyin yazısına yapmış olduğum yorumda da feryat ederek anlatmaya çalıştığım da bu. Sen ideolojini siyasi parti haline getireceksen buna Emekli Assubayları karıştırma. Kur siyasi partini, anlat yapacaklarını bekle bakalım kaç tane Emekli Astsubay oy verecek. Temad’ın neden hala yüzbinlerce destekçisi yok hala anlamadınızsa pes artık…
Alıntı
#2 Meftun TENİKECİ 07-02-2014 13:17
Sendikalarda amaç toplu sözleşme yapmak , beklentiler karşılanmadığında grev kararı almaktır. Üyeleri emekli personelden oluşan bir sendika nasıl grev kararı alacaktır?
TEMAD ' ın bağlı bir STK , TEAS ın ise bağımsız olduğu vurgulanırken TEMAD mı yoksa STK lar mı küçümseniyor?
Nihai amacın siyasi parti kurmak olduğu belirtilmiş. Amaç parti kurmaksa neden doğrudan partileşmeye gidilmiyor. Türkiyede adı duyulmamış onlarca parti varken kurulacak yeni partinin yüzde değil onbinde kaç oy alması bekleniyor?
TEMAD a muhalif onlarca sosyal medya grubundan sonra SENDİKA isimli başka bir topluluğun ayrışma ve bölünmeden başka bir yararı olmayacağını düşünüyorum.
Yukardaki yazı şahsi görüşümdür. Umarım şahsi görüşümü içeren bu yazıya aşırılık içeren cevap gelmez.
Alıntı
#1 AKALP 07-02-2014 12:49
Atilla ağabey daha önce belirttiğim hayırlı olsun dileğimi tekrarlıyorum, lakin siz muvazzaf assubayların sendika üyesi olacağına ve gerektiğinde Grev hakkını kullanacağına inanıyorsanız çok hayalperestsiniz, emeklilerin sendikası ikinci dernekten farklı olmaz azınlıkta olan şubeler dışında şubelerimiz ve genel merkez maalesef bizi hayal kırıklığına uğratıyor, dilerim sizler taahhüt ettiğiniz gibi mücadeleye katkılarınızla anılırsınız.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN TBMM'nin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ''Mareşal'' rütbesi ile ''Gazi'' unvanı verişinin 101. yıl dönümü ve Gaziler Günü törenlerle kutlanacaktır. Kahraman gazilerimizin, oluşan bedensel engellerinin yanında başta devletimizin mevzuatlarından kaynaklanan birçok sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Gazilerimize devletimizin yetkililerin...
Pazartesi, 19 Eylül 2022
fatih bektaş
UNUTMAYIN UNUTTURMAYIN 9/2 Sİ LİSE MEZUNU ASTSUBAY SINIF OKULU MEZUNU ASTSUBAYLARA DA VERİLMELİ BU HAK BÜTÜN ASTSUBAYLARIN OLMALI AYNI 2016 BÜTÜN ASTSUBAYLARI EŞİT SAYDINIZ OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ ŞİMDİ DE 9/2 Sİ EŞİT OLARAK VERİLMELİ
Cuma, 09 Eylül 2022
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
EMPERYALİSTLERİ DİZE GETİRDİĞİMİZ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZIN 100. YILI YÜCE TÜRK MİLLETİNE KUTLU OLSUN. ORDU YOK DEDİLER KURULUR DEDİ PARA YOK DEDİLER BULUNUR DEDİ DÜŞMAN ÇOK DEDİLER YENİLİR DEDİ M.K.ATATÜRK Saygıdeğer Üyelerimiz İtilaf Devletleri tarafından son dönemlerinde bütün orduları dağıtılan, işgal edilen ve tersanelerine girilen &qu...
Salı, 30 Ağustos 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ