MÜCADELE BİR BAYRAK YARIŞIDIR

Saygıdeğer Meslektaşlarım

Assubaylar verilen her görevi zaman, zaman imkansızlıkları aşarak yerine getirmelerine,  ülkelerine  ve orduya sadakatlerini teri, kanı ve canları ile ispat etmelerine rağmen ön yargılarla tahakküme varan haksızlıklara uğratılmışlardır.

Bu haksızlıklara olan isyanımızı dile getirmek, adaletin gerçekleşmesini sağlamak için ONUR MÜCADELESİ başlattık. Elbette bu mücadelede bizim yasal temsilcimiz TEMAD yönetimidir. Mücadelenin başarıya ulaşması için maddi ve manevi desteğimizi sunduğumuz derneğimizin yönetimine  zaman zaman yapıcı eleştiriler ve öneriler sunmak en doğal hakkımızdır. Çünkü bizler aynı gemideyiz...

Sn.Ahmet KESER yönetiminden önceki yönetim bizi yeterince temsil edemediği için mücadeleyi bizzat www.emekliassubaylar.org sitesi ve üyeleri üstlendi. Bir çok taşın yerinden oynamasını ve mücadelenin bu noktalara gelmesini sağladılar.

Sn.Ahmet KESER ve ekibinin bizleri temsil görevini üstlenmeleri üzerine onların şahsında TEMAD yönetimine verdiğim destek, olumsuzluklar karşısında tepkim ile arkadaşlarımı itidale davet için yazdığım yazı ve yorumlar bazı çevrelerce imalarla "riyakarlık" olarak değerlendirildi.

Mevcut yönetimin umudumuzu artırdığını, onlardan mucize beklemediğimizi belirtmemize rağmen, içlerindeki huzursuzluğu sonlandırıp mücadelemize kanalize olmalarını isteyen yazıyı yazınca da bu kez "yönetime muhtıra vermek"le suçlayan arkadaşlarımız oldu.

Ben, olayları hissiyatımla değil, akıl ve mantık süzgeçinden geçirip vicdanımda değerlerdirmeyi ilke edinen biriyim. Bu nedenle iyi niyetli olmayıp birilerine mesaj vermek için yapılan değerlendirmeleri önemsemiyorum. Önemsediğim tek şey assubayların saygınlığı ve adaletin gerçekleşmesine katkılar sunmaktır.

ELEŞTİRİ mükemmele açılan kapının anahtarıdır. Eleştiri ile saldırı arasındaki farkı anlamak kadar, eleştiriye saygı duymak da gereklidir.

Bütün bunları niçin yazdığımı merak etmiş olabilirsiniz. Sosyal medyada TEMAD yönetimini eleştirenler, alkışlayanlar, eleştirenlere saldıranlar yazılar yazılıyor. Herkesin kendine göre haklı sebepleri ya da kişisel hesapları olabilir; inanıyorum ki Gn.Merkez yönetiminin bu eleştirileri, önerileri dikkate aldığını belirtip,mücadele adına yaptığı çalışmaları bizlerle paylaşsa kaos sona erer ve durum çok daha farklı olur...

Meslektaşlarımızın büyük bölümü şahsî hürriyetin amir tarafından kısıtlanmasına sınır getirilmiş olmasına rağmen mevcut disiplin yasasının daha ağır hükümler içerdiğini muvazzafların üzerinde demoklas’in kılıcı gibi sallandığını biliyorlar, aynı hayal kırıklığını personel yasasında yaşamak istemiyoruz. Personel yasa taslağında elbette lehte düzenlemeler vardır, ancak örneğin 35 yıldır devam eden genelkurmay basın bilgi notu ve MSB yazılı açıklamalarına rağmen ekonomik kayıplarımızın yanı sıra bizleri birçok kamu görevlisinden daha alt kademeden göreve başlatarak psikolojik eziklik sağlamayı amaçlayan başlangıç derecelerimizdeki adaletsizliğin giderilmesi,  tazminatların  1'inci derece değil astsubayların en üst rütbesi olan kıdemli başçavuşlara ödenmesi konusundaki taleplerimizin akibeti hakkında ise hiçbirşey bilmiyoruz... 

TEMAD yönetiminin elbette mücadele statejisi vardır buna saygı duyuyoruz, ancak toplumun sürenin uzaması karşısında duyduğu endişe ve umutsuzluğu gidermek de genel merkezin görevidir.

Tüzük değişikliği için 9 Kasım'da, çoğunluk sağlanamaması halinde 16 Kasım'da tüzük kurultayı öncesi genel merkezimiz genç kardeşlerimize uygulanan mobingi ve sosyal, ekonomik ve insani haksızlıklarımızın giderilmesini bir kez daha yüksek sesle duyurmak için basın açıklaması yapacaktır, bunu ve içeriğini önemsiyoruz .

TÜZÜK konusunda site yönetiminden Sn.M.Emin ATILGAN başkanlığındaki çalışmayı sizlerle paylaştık, değerlendirilmesi için genel merkezimize sunduk, başka önerilerin de olduğunu biliyoruz. Gn.Merkezin hazırladığı taslak tüzüğü incelediğimizde birçok hususun dikkate alındığını gördük, ancak aşağıdaki maddelerinde değişmesi daha demokratik bir STK olmamızın kapısını açacaktır. Kurultayın sadece TEMAD taslağının oylanması için toplanmadığını bu ve diğer değişikliklerin mutlaka görüşülüp karara bağlanacağını düşünüyoruz.

Mücadelenin  bir bayrak yarışı olduğunu, birlikte başarmamız gerektiğine olan inancımı bir kez daha yineleyerek esenlik dileklerimle başarılar diliyorum.

TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK TASLAĞINDA YER ALMAYAN ÖNEMLİ HUSUSLAR :

1.Tüzüğün 1'inci Md. (c) fıkrasında Büyükşehirde  il temsilcisinin  ilk kurulan şube olduğu belirtilmiştir, bunun saygınlık ve işlevsel mahsurları vardır. Büyükşehirlerde il başkanı seçimi, mevcut şube başkanları arasından il delegelerinin katılımı ile gerçekleştirilmelidir.

2.Tüzüğün 1'inci Md. (d) fıkrasında Ankara’da il başkanlığı genel merkezin uhdesindedir, bunun sakıncaları ve TEMAD Gn.Bşk. aynı zamanda il başkanı olmasının mahsurları malumlarınızdır, bu maddenin iptali ve Ankara il başkanının © fıkrası hükümlerine göre seçilmesi.

3.Tüzüğün 11'inci Md. (b) fıkrası üyelerin yükümlülüklerini belirtmekte 3'üncü bendinde  üyelere,yöneticilere ve yönetim kurulunca alınacak kararlara saygılı olmak hükmü vardır buna “Yasalar,yönetmelikler ve dernek tüzüğüne uygun” alınacak kararlara saygılı olmak ibaresi eklenmelidir.

4.11'inci Md. (b)fıkrası 6'ncı bendinde üyelere dernek organlarınca verilecek görevleri yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Oysa STK gönüllülük esası vardır, yarın şu görevi verdik yapmadı diye ihraç edilmeye kalkılacak arkadaşlarımız olabilir, bu nedenle madde iptal edilmeli ya da gönülü olarak katkıda bulunabilir ibaresi yazılmalıdır.

5.Tüzüğün 12'nci Md. (b) fıkrasında aidatını uyarıya rağmen 6 ay içinde ödemeyenin üyelikten çıkarılması öngörülmektedir. Üyenin ihracı derneğe bir şey kazandırmayacağı gerçeği dikkate alınarak ihraç yerine üyelik hakları aidat borçlarını ödeyinceye kadar askıya alınır ibaresi yazılmalıdır.

6.Tüzüğün 14'üncü Md. (a) fıkrası 3'üncü bendinde Gn.Başkanlığa yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin ikametlerini ANKARA’ya alma zorunluluğu vardır, bu maddeye 1Bşk.Yrdc. 3 yönetim kurulu üyesi ile denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin (Bşk.hariç) Ankara'da ikamet şartı aranmaz ,yönetim teşkilinde kuvvetler dengesi dikkate alınarak şubeler dahil yönetimlerde 3 dönemden fazla görev alınamaz maddesi eklenmelidir .

7.Tüzüğün 27'nci Md. (a) fıkrası 50 üye için bir delege seçilmesini gerektirmektedir. Bu sayı 100 üye olarak değiştirilmelidir. Çünkü her geçen gün üye sayısı artmakta buna paralel olarak artan delegelerin Ankara'da iaeşe ve ikameti sorunlar yaşamakta ayrıca kongre salonlarında çalışmalar yoğunluktan sağlıklı yürütülememektedir...

Ögeyi Oylayın
(32 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#3 atilla abaylı 06-11-2013 11:12
Tüzük bir dernegin anayasasıdır.Çagın gerisinde kalmış bu mevcut tüzük gelecek yıllara ışık tutacak yenilikler ile yapılandırılmalıdır. Aceleye getirilerek,oldu bitti ile yapılması mahsurludur.Tüzük kurultayı verilen bilgilere göre yarım gün toplanacagı anlaşılmaktadır.Dikmen kapısındaki basın acıklaması sonrası o gün için kalan surenin yeterli olamayacagı kanaatindeyim. Özel süzgeçten gecirilmiş platformumuzun hazırladıgı ve sundugu yedi madde dikkate alınmalıdır.
Saygılarımla...
Alıntı
#2 Osman Ada 06-11-2013 10:45
Taslak tüzükte mutlaka il başkanlığı konusu dikkate alınmalı,Tüzüğe genel başkana yönetim dışında kuvvetlerden danışman atanması yetkisi verilmelidir, bir de eklenen 28/c genel kurula delegeler dışında delege katılamaz ilavesi anlaşılamamıştır.
Alıntı
#1 EMEKLİASSUBAYLAR 06-11-2013 10:41
Değerli meslektaşlarımız ve delegelerimizin dikkatine :
TEMAD Gn.Başkanlığının tüzük taslağına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Tüzük değişikliği sırasında TEMAD logosunun da değiştirilmesi görüşülmelidir. Mevcut logo sanki emekli piyadeler derneğinin logosuna benzemektedir. Site yönetimi olarak önerimiz 3 kuvvetin sembolleri TEMAD yazısının bulunduğu bir logodur, ya da Türk bayrağı ve Atatürk'ü simgeleyen bir logo, takdir delegelerindir.
http://excel.office.live.com/x/ExcelView.aspx?FBsrc=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fattachments%2Fdoc_preview.php%3Fmid%3Dmid.1382298475972%253Afe8fa663d683713527%26id%3D4d0ad9d8502d4b1a69120bde63e884f3%26metadata&access_token=715331935%3AAQBiNsIxQmj4WC4w&title=T%C3%83%C5%93Z%C3%83%C5%93K%202013%20%C3%83%C2%A7al%C3%84%C2%B1%C3%85%C5%B8ma%20(ynt.krl%20%C3%83%C2%A7al%C3%84%C2%B1%C3%85%C5%B8mas%C3%84%C2%B1)%20(1)
NOT. Bu taslak dışında bir çalışma varsa genel merkez bunun delegeler tarafından değerlendirilmesini teminen paylaşmalıdır.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

Değerli meslekdaşlarımız, Bugün gazeteci Sn.Umur TALU'nun doğum günü kutlu olsun Gazeteci olmak kolaydır ama yürekli kalemini satmayan mazlumun yanında olmak zordur. Umur bey tüm mağdurlar gibi assubayların adalet talebinde hep yanlarında ve sesimiz olmuştur minnettarız Sen çok ve sağlıklı yaşa Sn.Tulu kalemin hiç bitmesin Saygılarımızla
Cuma, 07 Ağustos 2020
KURBAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN Saygıdeğer Meslektaşlarımız Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Her şeyin gönlünüzce gerçekleşeceği SAĞLIK, MUTLULUK VE HUZUR dolu nice bayramlar geçirmenizi diler sevgi ve saygılarımızı sunarız.
Perşembe, 30 Temmuz 2020
Bugün yine yüreğimiz yandı; Kıbrıs'taki birliklerine giderken Mersin Mut ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 4 vatan evladı şehit oldu Otobüs şoförlerininde öldüğü kazada ağır yaralilarimizda var Allah ölenlere rahmet yaralılara acil şifalar ailelerine sabırlar versin
Pazartesi, 27 Temmuz 2020
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ