Bu sayfayı yazdır

ÇOK DEĞERLİ SİLAH ARKADAŞIM VE SAYIN GENELKURMAY BAŞKANIM

İŞTE İÇ HİZMET KANUNU
 • Madde 13 – DİSİPLİN: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir.
İŞTE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAKİ HİZMET BELGEMİN KAYDI
 • 30.08.1969 KIDEMLİ BAŞ ÇAVUŞLUĞA YÜKSELME TARİHİM.
 • 01.03.1975 KIDEMLİ BAŞÇAVUŞLUĞUMUN 6'NCI YILI.
 • 01.03.1975 ile 30.08.1975 TARİHLERİ ARASINDA DERECEM 6'NCI DERECE 3'ÜNCÜ KADEME

İŞTE 926 SAYILI TSK PERSONEL KANUNU

 • 926 sayılı kanunun 7'nci maddesi; Kanunlarda yazılı haller dışında, Astsubayların aylık ve diğer hakları ellerinden alınamaz.
01.03.1975 tarihinden geçerli olarak 11.07.1975 tarihli R.G. yayınlanan 1923 sayılı kanunun 37'nci maddesiyle değiştirilen 926 sayılı kanunun 137'nci maddesindeki EK-V111 astsubay gösterge tablosu
Derece Rütbeler
2 II. Kademeli Kıdemli Başçavuş
3 Kademeli Kıdemli Başçavuş
4 Kıdemli Başçavuş
5 Kademeli Başçavuş
6 Başçavuş
7 Kıdemli Üstçavuş
8 Üstçavuş
9 Kıdemli Çavuş
10 Çavuş

01.03.1975 tarihinden geçerli olarak 11.07.1975 tarihli resmi gazetede yayınlanan 1923 sayılı kanunun 51'inci maddesiyle 926 sayılı kanuna eklenen ek geçici 31'inci madde: 01.03.1975 tarihinden geçerli olarak Astsubay rütbelerine Kademeli Başçavuş, Kademeli Kıdemli Başçavuş ve 2 Kademeli Kıdemli Başçavuş rütbeleri eklenmiştir.

 1. Başçavuşluğun 4. ve daha fazla yılında bulunanlar kademeli Başçavuşluğun;
 2. Kıdemli Başçavuşluğun 4, 5, 6.Yılındakiler kademeli kıdemli Başçavuşluğun;
 3. Kıdemli Başçavuşluğun 7'nci ve daha fazla yılında bulunanlar 2'nci kademeli kıdemli Başçavuşluğun Derece ve kademelerine, intibak ettirilirler.
İŞTE DİSİPLİN KANUNU

Disiplin amirinin disiplin cezası verme yetkisi

 • MADDE 8 – (1) Disiplinsizliği tespit edilen personele disiplin amiri tarafından bu Kanundaki esaslara uygun olarak disiplin cezası verilir. Disiplin cezaları
 • MADDE 11 – (1) Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında verilebilecek disiplin cezaları ağırlık derecesine göre aşağıda belirtilmiştir:
 • a) Uyarma
 • b) Kınama
 • c) Hizmete kısmi süreli devam
 • ç) Aylıktan kesme
 • d) Hizmet yerini terk etmeme
 • e) Oda hapsi
 • f) Silahlı Kuvvetlerden ayırma

Çok Değerli Genelkurmay Başkanım;

Kanunların, her kurum ve makam tarafından uygulanması gerektiğini ve hiç kimsenin kanunların yanlış olduğunu ileri süremeyeceğini aksi halde disiplinin temelden sarsılacağını benden daha iyi bilirsiniz.

Disiplin gereğince ve yukarıda sunduğum 926 sayılı kanunun geçici 31'inci maddesi gereğince 01.03.1975 tarihinde Kıdemli Başçavuşluğun 6'ncı yılında olduğumdan 01.03.1975 tarihinde Kademeli Kıdemli Başçavuşluğa ve 3'üncü derecenin 3'üncü kademesine intibakımın yapılması gerekirken TÜM ASTSUBAYLAR gibi benim de hakkım elimden alınarak intibakım yapılmamıştır.

Kanuni hakkım gereği 3'üncü derecenin 3'üncü kademesine intibakım yapılsaydı 2260 sayılı kanundan faydalanarak 1'inci derecenin 4'üncü kademesine yükseleceğimden emekli aylığımı 1'inci derecenin 4'üncü kademesinden alacaktım.

Kanunlarımıza göre vakit geçmiş değildir. Hukuka itaat ve haklara riayet edildiği takdirde kanunlara uygun şekilde hizmet belgemin yeniden tanzim edilmesiyle mağduriyetim giderilebilecektir.

NOT: Buna benzer mağduriyeti 1968 ve daha eski nasıplı tüm Astsubaylar yıllardan beri yaşamaktadır!
Ögeyi Oylayın
(71 oy)
İSMAİL TURAN

Son ekleyen İSMAİL TURAN