GENKUR AÇIKLAMASI SAMİMİ DEĞİL, GERÇEKLERDEN ÇOK UZAK

mutluluk-maskesi

Genkur'un açıkladığı konular GERÇEKLERDEN DE, SAMİMİYETTEN de SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETMEKTEN DE çok uzaktır. Sorunları GÖRMEZDEN gelerek, nasıl olsa bir MÜDDET sonra SESLERİ kesilir diye üzerini ÖRTMEK, ABA ALTINDAN SOPA göstermektir.

Açıklamalarda; "Bu statülerden birine talep, aranan kriterlere bağlı olarak kişilerin kendi tercihidir." denilmektedir.

Kişiler tercihlerini YAPARKEN bu HAKSIZLIKLARA uğrayacaklarını biliyorlar mıydı? Bu açıklamayı onlara yaptınız mı?

İçeriği bilinmeyen tahaütnalerle nereye varılabilinir? TAHAÜTNAMEDE NELER içerdiği BELİRTİLMEMEKTE, personel ÖTEKİLEŞTİRİLECEĞİNİ-AYIRIMA tabi tutulacağını BİLMEMEKTE-İKİNCİ SINIF İNSAN MUAMELESİ göreceğini aklına dahi getirmemekte, yapacağı tahsilin engelleneceğini, binbir emekle gizli olarak yapacağı TAHSİL sonunda EMEKLERİNİN karşılığını alamayacağını BİLEMEMEKTEDİR. Bunları bilerek bu KRİTERLER kabul edilebilir mi?

GENKUR'un yaptığı açıklamada belirtilen "ARANAN KRİTERLERE BAĞLI OLARAK KİŞİLERİN KENDİ TERCİHİDİR" diye açıklanıp kabul EDİLEBİLİR Mİ? Bu İFADE tamamen TOPLUMU yanıltmaya YÖNELİK OLUP, geçmişte OLDUĞU gibi SORUNLARI ÖRTME DÜŞÜNCESİNDE olan bir davranış biçimidir. TSK'da BİRLİK ve BERABERLİĞİ sağlamakla görevillere bu tür açıklama YAKIŞMADIĞI gibi bu düşünce ve davranışlar gelecek açısından da BÜYÜK SORUNLARA gebedir.

Genkur'un açıklamasındaki "birbiri ile kıyaslanamayacak statü, görev ve sorumlulukları nedeniyle personelin sahip olduğu bazı hak ve yetkilerin eşitsizlik veya adaletsizlik olarak nitelendirilmesi asker ve sivil kurum ve kuruluşların doğasına aykırıdır."

Kıyaslanamayacak olan STATÜde şu anda TSK'nın EN ÜST kademesinde olan kişi ve onun konumunda olanlarla ASSUBAY MYO'dan mezun olanlar TAHSİL olarak aynı statüye tabi olup,o dönemde HARP OKULLARI 2 yıl olup, sonradan Sb.meslek içi kurs, seminer ve kurmaylık imtihanlarıyla geliştirilirken, aynı ŞARTLAR  Assubaylara VERİLDİ DE ASSUBAYLAR MI YAPMADI? Bir sınıfın GELİŞMESİ ve YÜKSELMESİ için İMKANLAR  seferber edilirken diğer sınıfın tüm imkanları kısıtlanarak gelişim ve yükselme ÖNLENMİŞSE suç bunu uygulayanlarda değil midir? Bu konuda hâlâ KONUŞABİLENLER, TOPLUMUMUZDA YERLEŞMİŞ OLAN "YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ ŞAŞIRTIRMIŞ" olayını hatırlatmaktadır.

Görev konusunun GÜNDEME getirilmesi ise EN BÜYÜK HAKSIZLIKTIR. TSK'nın yükü ASSUBAYLARIN OMUZUNDADIR. Aksini iddia edebilenler varsa TSK'yı bir ay ASSUBAYLAR olmadan yönetsinler de görelim...

3.Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük haklarına yönelik iyileştirmeler; yüce devletimizin sağladığı imkânlar, ülkemizin şartları ve askerlik mesleğinin kuralları dikkate alınarak, bir sistem bütünlüğü içinde incelenmekte; Genelkurmay Başkanlığı yetkisindeki düzenlemeler hayata geçirilmekte, diğer konular ilgili makamlara teklif edilmektedir.

Bugüne kadarki UYGULAMALARDA Devletimizin YÜCELİĞİ hep Sb. yasalarında görülmüş olup, Assubaylarla ilgili  olarak GÖSTEREBİLECEKLERİ bir İYİLEŞTİRME yasası varsa göstersinler. İyileştirme diye KAZANILMIŞ hakları daha GERİ taşınarak PERSONELLE alay edilmiştir. Genkur. kendi YETKİSİNDE olup da yaptığı İYİ bir düzenlemeyi ÖRNEK olarak göstersin. Ayrıca TEKLİF edilen YASALAR Assubaylarla ilgili olanların dışndakiler yani Sb.lar için olanlar hemen YASALAŞIRKEN ASSUBAYLARINKİ "NEDEN" SÜRÜNCEMEDE kalıp Uzun yıllar YASALAŞMAMAKTADIR.

Bu davranış ayırım değil de nedir? Utanılacak bir durum değil midir?

4.Bu arada, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyelerinin de bazı medya organlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok önemli bir gücünü teşkil eden astsubaylarımız hakkında gerçeklere dayanmayan açıklamalar yaparak, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve derneğin kuruluş amaç ve çalışma alanının tamamen dışında, muvazzaf personelimizi tahrik etmeye yönelik girişimlerde bulunduğu esefle izlenmektedir.

5.Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olan astsubaylarımızın özlük hakları, eğitim olanakları, sosyal hakları ve sahip oldukları yetkiler konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

4 ve 5 c maddelerdeki açıklamalar ise TAMAMEN GERÇEK ve DOĞRULARDAN uzak olup, TEMAD bugüne kadar yapılan ve HALEN uygulanan YANLIŞ UYGULAMALAR ile HAKSIZLIKLARI dile getirmiş, personeli yatıştırmaya çalışarak İTİDALLİ davranmayı önermiştir. Esas ESEFLE izlenilen GENKUR'un bugüne kadar olan UYGULAMALARIDIR.

Terörle mücadelede aynı görevi yapan personele ödenen tazminatlar, statü ayrımı yapılmadan eşit miktarda artırılmıştır.

Mahrumiyet bölgeleri ile patlayıcı madde imhası gibi riskli ve özellikli görevlerde çalışan personele, statü ayrımı yapılmaksızın tazminat verilmiştir.

Subaylara benzer esaslarla yüksek lisans kıdemi alma hakkı verilmiştir.

Yurt dışı daimi ve geçici görev kadroları ile yurt içi ve yurt dışı lisan kurslarının kontenjanı artırılmıştır. (Yurt dışı sürekli görev kontenjanı 57’den 111’e çıkarılmıştır.)

Sicil verme yetkileri artırılmıştır.

Subaylara verilen üst düzey karargâh eğitimine benzer şekilde, yılda 128 astsubayımıza Üst Karargâh Hizmetleri Eğitimi ve bu eğitimi bitirenlere bir yıl kıdem verilmeye başlanmıştır.

Astsubaylıktan subaylığa geçişte % 15 olan kontenjan, 2012 yılından itibaren % 25’e çıkarılmıştır.

6.Bunun yanı sıra, yetkili makamlara teklif edilenlerden önemli olanlar aşağıda özetlenmiştir.

Astsubayların 1’nci derecenin 4’üncü kademesine kadar yükselmesinin sağlanması,

Yarbay ve daha üst rütbeli subaylara verilen görev tazminatının, birinci dereceye yükselmiş görevdeki ve emekli astsubaylara da verilebilmesi (Aylık yaklaşık 385 TL),

Hâlen, MİT ve Emniyet Hizmetleri sınıfından emekli olan personele verilen 100 TL ilave ödemenin emekli astsubaylara da verilmesi,

Mecburi hizmet süresinin 15 yıldan 10 yıla düşürülmesi,

Astsubaylara verilebilenler de dâhil olmak üzere tüm oda ve göz hapsi cezalarının kaldırılması,

Sicil veren astsubayların maiyetindeki personele disiplin cezası verebilmesi.

6 maddenin açıklaması da TAMAMEN bir SAPTIRMACA ve YANLIŞ bilgilendirmedir.

Genkur. SAMİMİ ise ASSUBAYLARLA ilgili 1/4 derece SİYASİLERCE kabul edilmişken HANGİ gerekçeyle GERİ aldırtmış, şimdi de neden 1/4 dereceyi YASALAŞTIRMAK için TEKLİF verdiğini açıklamalıdır? Ne değişti? STATÜNÜZ aynı. ASSUBAYLAR 1/4 DERECEYE yükselirlerse ALBAYLAR kadar MAAŞ MI alacak zannettiniz? TSK'da çalışan bir çok sivil memur 1/4 derecede görev yapmaktadır. Bakın bakalım çok değerli olan ALBAYINIZIN maaşı kadar mı almaktadırlar? Bu davranış olsa olsa ancak STATÜKOCU davranışın ve BİLGİ eksikliğinin gereğidir.

Genkur ;

1. 1/4 derecenin geri çekilmesi  ile,

2. Yarbay ve DAHA üst DÜZEY rütbelilere verilen GÖREV TAZMİNATLARININ kaç yıldan beri uygulandığını, bu yasa çıktığından bu yana ASSUBAYLARIN NEDEN MAĞDUR EDİLDİĞİNİ, AÇIKLAMALIDIR. Burada KRİTER nedir? Neden ASSUBAYLARIN HAKLARINA O zamanlar SAHİP çıkılmadı da ŞİMDİ teklif veriliyor? Yoksa bundan amaç HİÇ BİR ASTI SENİN TEĞMENİNDEN DAHA FAZLA MAAŞ ALAMAZ sözünün GEREĞİ olmasın.

3. MİT ve Emniyet Hizmetleri sınıfından emekli olan personele verilen 100 TL ilave ödemenin emekli astsubaylara da verilmesi...Bu YASA çıkalı KAÇ YIL oldu? Yasa ÇIKARKEN MSB'LIĞINDAKİ MÜŞTEŞARINIZ ile orada bulunan diğer HAKİM sınıfından olanlar neden görevlerini yapmamışlar ve ASSUBAYLARIN bugünkü ŞARTLARDA 8-10 BİN LİRA MAĞDUR OLMASINA SEBEP OLMUŞLARDIR? Subaylar için ÇIKARILACAK olan YASALARDA böyle bir ATLAMA SÖZ konusu olabilir mi? Bu DAVRANIŞLAR AYIRIMCILIK-ÖTEKİLEŞTİRME VE MAĞDUR ETME ADINA HAREKET ETME DEĞİLSE BUYRUN SAYIN ÖZEL bunun adını SİZ koyun bizler de öğrenelim. Bundan daha büyük AYIRIMCILIK olur mu? İNKAR politikasından vazgeçin. Doğrulara YÖNELİN.

7.Sonuç olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri; birbirlerine gönül bağıyla kenetlenmiş fedakâr ve kahraman mensuplarının moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak maksadıyla, devletimizin sağladığı imkânları kullanmak suretiyle, ihtiyaç duyulan ve yetkisi dâhilindeki düzenlemeleri titizlikle yapmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

7 Maddenin açıklaması da ARTIK ifade edilenden uzaktır. Bunun tek SORUMLUSU DA GENKUR'un uygulamalarıdır. GÖNÜL bağı EŞİTLİK ilkeleriyle SEVGİ ve SAYGININ olduğu ortamlarda GEÇERLİDİR. Hâlâ bunun VAR OLDUĞUNU iddia edebiliyorsanız PERSONEL arasında bir ANKET yaptırın ve GERÇEKLERİ görün.

FEDAKARLIK TSK'da sadece ASSUBAYLARA düşmüş, NİMET de Sb.'lar tarafından bölüşülmüştür. Bunun  DOĞRULUĞU 1970 YILI YARBAY MAAŞI =KD.BŞÇVŞ. MAAŞI, 2012 ÜTĞM. MAAŞI =KD.BŞÇVŞ. MAAŞI! Gördüğünüz gibi NİMETLERİN BÖLÜŞÜMÜ SUBAYA, FEDAKARLIĞIN BÖLÜŞÜMÜ DE ASSUBAYLARA düşmüştür. Devletin SAĞLADIĞI İMKANLAR SUBAYLAR İÇİN TİTİZLİKLE UYGULANIRKEN ASSUBAYLAR ÖTELENMİŞ-ÖTEKİLEŞTİRİLMİŞLERDİR. Bunları GÖRMEK istiyorsanız İYİ NİYETLİYSENİZ VERİN EMRİNİZİ GETİRSİNLER GÖRÜN SAYIN ÖZEL.  LÜTFEN SAMİMİYET...

GENELKURMAY BŞK.  bu olayları YUKARIDA açıklanan gibi biliyorsa YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMİŞ, ALDATILIYOR demektir. Yok eğer BİLGİSİ dahilinde ise hem mensuplarımıza, hem de MİLLETE bile bile DOĞRU SÖYLENMİYOR demektir.

Her ne şekilde olursa olsun. Assubayların artık dayanacak GÜCÜ kalmamış, BIÇAK kemiği DELMİŞTİR. Genkur bşk.'lığı olaylara daha YAPICI ve OLUMLU şekilde YAKLAŞARAK ÇÖZÜM ÜRETME YOLUNU SEÇMELİDİR. VAR OLAN SORUNLAR YOK DİYE GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILIRSA  UÇURUM DAHA BÜYÜYECEK, SORUNLAR ÇÖZÜLEMEYECEK HALE GELECEK DEMEKTİR. SORUNLAR GEÇİŞTİRİLECEK VE ÜZERİNDE DURULMAYACAK GİBİ DEĞİLDİR.

Ögeyi Oylayın
(44 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#8 Orhan ORHUN 06-05-2012 22:54
Kaleminize teşekkürler.
Alıntı
#7 HARUN KURUOĞLU 06-05-2012 21:40
Genelkurmay Başkanlığı tarafından bu zamana kadar yapılan basın açıklamaları ilgililer ve kamuoyu tarafından ne kadar ciddiye alınıyorsa bu basın açıklamasını biz de o kadar ciddiye alıyoruz, kısacası hiç umursamıyoruz bile. Biz yolumuza devam ediyoruz,sonuna kadar da edeceğiz.
Alıntı
#6 HÜSNÜ ÖZBEK 06-05-2012 18:28
Genelkurmayın içeriği tehdit kokan açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Personelini tanımadığını ispatlar nitelikte bir açıklama. Görevdeki assubaylar emeklilerden daha rahatsız,kim kimi kışkırtacak? Personelin içine girebilsen anlarsın ama sen personel olarak subayları gördüğün için assubaylar hangi duyguda, içinde hangi fırtınalar kopmakta,hangi şartlarda çalışmakta sen bunları bilemezsin. Adama demezler mi erkeksen bir de subaylar için yapılan çalışmaları açıkla, ne haklar sağladınız ama bir iki madde olarak değil yıllar itibariyle ver de ne kadar adil olduğunuzu cümle alem görsün...
Alıntı
#5 kamil demirbaş 06-05-2012 16:33
GENKUR. AÇIKLAMASINI ŞİDDETLE KINIYORUM.ARTIK ÇÖZÜM ÜRETİN. STATÜKOCU YAKLAŞIMDAN VAZGEÇİN.AYRIMCİLIĞA SON VERİN.
Alıntı
#4 Adil TAN 05-05-2012 21:23
Bu açıklama gerçeklerle bağdaşmayan ve tehdit içeren bir açıklamadır.Esefle kınıyorum...

Bu açıklama resmen Assubayları susdurmaya sindirmeye yönelik psikolojik bir harekattır...Bu açıklamayla gerçeklerin saptırıldığı,yapılan ayırımcılık ve haksızlıkların örtbas edilmeye çalışıldığı gün gibi ortadadır.Bundan sonra daha fazla birlik olacak,çığ gibi büyüyecek,sesimizi daha gür çıkaracak ve bu haksızlığın önünde her zamankinden daha fazla duracağız...

BEN BU FİLMİ DAHA ÖNCEDEN GÖRMÜŞTÜM... bu tür basın açıklamaları;bir zamanlar genele, tüm millete, millet tarafından seçilmiş hükümetlere yapılırdı.Şimdi ise aynı zihniyet; bu sefer de hakkını arayan Assubayları bir camiayı bir zümreyi hedef almıştır...DEMEK Kİ BAZI ALIŞKANLIKLARDAN KOLAY VAZGEÇİLEMİYOR...
Alıntı
#3 Erdal Günşer 05-05-2012 19:01
TESUD (Emekli Subaylar Derneği) Genel Merkezinde Devre Başkanları/ Temsilciler Meclisi toplantısı 24 Mart 2011’de yapılmış ve alınan kararlar ve gündem konuları maddeler halinde dernek sitesinde yayınlanmıştır.
Aşağıdaki alıntılar yorumsuzdur.
“(20) ANITKABİR’DE YAPILAN ÇELENK KOYMA Töreninin hava şartları ve katılım fazlalığı nedeniyle arzu edilen tertip ve düzen içerisinde yapılamadığı,
(3) Askeri hastanelerdeki “Emekli Personel Muayene Öncelikleri” sırasının daha adil (emekli olunan rütbelerde dikkate alınarak) düzenlenmesi,
(6) Üyelerin ilk elden bilgilendirilmesi maksadıyla, OYAK Temsilciler ve Genel Kurul Toplantılarına gerekli düzenlemeler yapılarak TESUD’dan da “GÖZLEMCİ” davet edilmesi,
(7) OYAK iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilen personelden TESUD üyesi olanlara TERCİH’te ÖNCELİK verilmesi,
(10) GAZİ ŞEREF AYLIĞI uygulamasındaki eşitsizliğin (sosyal güvencesi olan-olmayan şeklindeki) giderilmesi,
(15) Vefat halinde Albaylar için de Kuvvet K.lıkları tarafından gazete ilanı ile duyuru yapılması konusunun değerlendirilmesi,
(16) Milli Güvenlik Bilgisi Öğretmenliğine emekli subay görevlendirilmesinde mümkün olması halinde kontenjan artırımı yapılması,”
Alıntı
#2 yasarcakan 05-05-2012 15:00
Pantolon şeritleri ve şapka sakındırak renklerini değiştirmek, 30 Ağustos resepsiyonlarına katılım gibi göz boyama faaliyetlerini hak verme gibi gören zihniyet; personelini üvey evlat gibi görme zihniyetidir.Mızrak artık çuvala sığmıyor.Sayın Komutan sizi Kıbrıs Tümen K.lığınız döneminden tanıyorum.Bu feryatlara kulak vereceğinize inanmak istiyorum.

Karşınızda "şeklen" esas duruşta duran bir assubayın,kalbinde sıcak duygular,hakkaniyet,"SİZE ÖLMEYİ EMREDİYORUM" diyecek komutanlık vasıflarına ulaşmak istiyorsanız bizlere üvey evlat muamelesi yapmayınız.Özlük haklarımızı veriniz.Bizim üzerimizden şanlı ordumuzu pasifize etmek isteyen darbe şakşakcılarına fırsat vermeyiniz.Bizler hiyerarşiye karşı değiliz.Bizler artık suskun bir camia asla ama asla değiliz.
Saygılar bizden..
Alıntı
#1 ibrahim 05-05-2012 13:15
Sayın GEN.KUR.BŞK. kamuoyunu yanıltılıyor, dedikleriniz yukarıda çıkarsınız tek tek cevaplandırırsınız,içi boş basın bidrisine harcadığınız zamanı assubaylarınızın sorunlarına harcasaydınız daha hayırlı olurdu.Saygılarımla.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
24 TEMMUZ 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ 99. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN... Bu antlaşma, Türk Ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir yok etme eyleminin yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal zafer yapıtıdır! Mustafa Kemal ATATÜRK Değerli Meslektaşlar...
Pazar, 24 Temmuz 2022
SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
KIBRIS BARIŞ HAREKÂTININ 47. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN... Değerli Arkadaşlarımız 20 Temmuz 1974 yılında Türk Ulusu ile bütünleşmiş, O’nun bir parçası olan Kıbrıs Türk Ulusu’na adadaki Rum tarafınca yıllardır yapılan zulüm ve katliamların dayanılmaz şekilde artması nedeniyle bunları önlemek için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Zürih ve Londra anlaşmaları i...
Çarşamba, 20 Temmuz 2022
SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
KURBAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN Saygıdeğer Meslektaşlarımız Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Her şeyin gönlünüzce gerçekleşeceği SAĞLIK, MUTLULUK VE HUZUR dolu nice bayramlar geçirmenizi diler sevgi ve saygılarımızı sunarız.
Cumartesi, 09 Temmuz 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ