LİSE ÜSTÜ TEKNİK OKULLARI BİTİREN ASTSUBAYLAR
 
Bu konu hakkında çeşitli tarihlerde yazdığım makalelerde "UNVAN" konusunun "Gaspedilmiş Hak" olduğuna işaret ediyor ve konunun ayrıntılarını yasal gerekçeleriyle birlikte ortaya koymaya çalışıyorum. Ancak, bildiğim kadarıyla bu Kanun hükümleri gereğince "TEKNİKER" unvanı alması gereken arkadaşlarımızın gerekli girişimleri yapmadığıdır. Şimdi aynı konuya biraz daha farklı ve geniş açıdan bakalım izninizle;
 
BAZI LİSE, OKUL VE FAKÜLTE MEZUNLARINA UNVAN VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası: 3795
Kabul Tarihi: 29/4/1992
 
Unvanlar
Madde 3–Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;
a) (Değişik: 2/12/2016-6764/50 md.)
Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara “teknisyen”,
b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",
c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker",
Geçici Madde 1–Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3üncü maddede belirtilen kurumlardan mezun olanlara da, aynı maddede öngörülen unvanlar verilir.
Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, gülümsüyor, yazı
 
 
HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI
 
1950 yılında havacılığın gelişen teknolojisine bağlı olarak, pilot dışındaki diğer ihtisas ve branşlarda elemanların yetiştirilmesi için çeşitli dönemlerde bazı teknik okullar açılmıştır. Bunlar Hava Muhabere Okulu, İkmal Okulu, Hava Ulaştırma Okulu ve Hava Meydan Tesis Bakım Teknik Okuludur. Bu okullar, Makinist Okulunu da içine alıp bir komutanlıkta birleştirilerek Hava Teknik Okullar Komutanlığı adını almıştır.
 
1998 yılında Hava Teknik Okullar Komutanlığının kuruluş kadrosu yeniden analiz edilerek, Komutanlığın adı “Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı” olarak değiştirilmiştir.
 
Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığının ismi 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren Hava Teknik Okullar Komutanlığı olarak değiştirilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına göre belirlenen programlarda 2 yıl süreli ön lisans eğitim ve öğretimi vererek muvazzaf hava astsubayı yetiştirilmektedir.
============================================

S O N U Ç-1: Kanun hükümleri bu kadar açık olduğu halde ve Teknik Okullardaki Eğitim-Öğretim seviyesinin de NET biçimde belli olmasına rağmen astsubaylara analarının ak sütü gibi hakettikleri UNVAN verildi mi? HAYIR...!!!
 
Şimdi de 4566 sayılı Kanunla <<HARP OKULLARINA BİLİMSEL ÖZERKLİK KAZANDIRMA GEREKÇELERİ>> ne kısaca bakalım...
 
Harp Okulları Kanunu
Kanun Numarası: 4566
Kabul Tarihi: 11/5/2000
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.2.1998 tarihinde kararlaştırılan "Harp Okulları Kanunu Tasarısı" gerekçesi ile ilişikte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. 9.3.1998
Mesut Yılmaz
Başbakan
 
GENEL GEREKÇE
Harp okulları, lise eğitiminden sonra askerlikle ilgili fen ve sosyal bilimlerde; teknik ve akademik yükseköğretim ve eğitim yapan ve Türk Ordusuna sürekli olarak muvazzaf subay yetiştirmek için kurulmuş yüksek kültür ve eğitim müesseselerinden biridir.
 
Harp okulları, mevcut eğitim programları ve yapılanması itibariyle gerçek anlamda üniversitelere eşdeğer lisans eğitimi verememektedir. Harp okullarındaki eğitim-öğretimin üniversitelerde okutulan bilimsel dal programlarına eşdeğer olmaması nedeniyle, harp okulu mezunu subaylara verilen lisans diploması sadece askerî alanda geçerli olabilmiş; bu nedenle, harp okulları mezunları, birbuçuk yıl kadar lisans tamamlama eğitimine tâbi tutulma zorunluluğu ile karşılaşmışlardır.Bu bakımdan, harp okullarında temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilim dallarından birinde lisans düzeyinde eğitim verilmesini sağlayacak ve bu eğitim ve öğretimin yapılmasında, planlanmasında, programlanmasında ve düzenlenmesinde ana ilkeleri de belirleyecek şekilde yasal düzenlemeye gidilmesi artık kaçınılmaz olmuştur.
 
Belirtilen nedenlerle; teknoloji ve bilim alanındaki son gelişmeler karşısında, mevcut Harp Okulları Kanununun artık günümüz ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği düşünüldüğünden, anılan Kanun yerine geçmek üzere hazırlanan bu Tasarıda; harp okullarının amacı, bu okullarda yapılacak eğitim ve öğretimin esasları,harp okullarının teşkilâtı, görevleri, öğretim elemanlarının görevleri, akademik unvanları kazanmaları,atanmaları,çalışma esasları, yurtiçinde ve dışında görevlendirilmeleri, özlük hakları ile harp okullarına giriş şartları ve okuldan çıkarılma gibi konularda günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda ayrıntılı hükümlere yer verilmekte ve aynı zamanda harp okullarına bilimsel özerklik kazandırılmaktadır.
 
S O N U Ç-2: Durum bu kadar açıkken astsubayların "Gaspedilen Haklarından" biri olan UNVAN konusunu bir kez daha bilgilerinize sundum. En kısa zamanda gereğinin yapılması umuduyla sağlıklar dilerim...
 
Fahrettin BAĞRI
(E) Maliye Astsubayı
 
Ögeyi Oylayın
(7 oy)
Son Düzenlenme Cumartesi, 24 Ağustos 2019 16:43

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE VE ASB.GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETMİ
Emperyalistlerin maşası olan soysuz terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarımız şehit edilmiştir Şehitlerimize rahmet ailelerine sabırlar diliyoruz Terör ve destekçilerine lânet olsun
Pazar, 14 Şubat 2021
Mehmet Aşkın Bayrakdar
Sevgili meslektaşlarım; 13 Şubat 2020 tarihi itibariyle Yargıtaya bir dava açmak üzere Ankarada birkaç meslektaşımız ile biraraya geliyoruz dava konusu " 1984-2000 yılları arasında Güneydoğuanadolu bölgesinde yada eski adıyla OHAL bölgesinde operasyonel birliklerde görev yapıp Örgütle Silahlı mücadelede görev alan tüm emekli ve çalışan personele "Gazilik&quo...
Cuma, 12 Şubat 2021
Cemal KAYA
Açık mektup yazdığınız kişi sizi çaycı görüyor unutmayın..kendisi fetocular tarafından derdest edilmiş bir KKK dır.. sizi küçük görür ancak düştüğü pozisyondan utanmaz.. Bir kuvvet komutanının birileri tarafından derdest edilip bırakılması onur kırıcı değilmi? terfi etmesi garip değilmi? İspanya Gn.Kr.Bşk erken aşı olduğu ortaya çıkınca istifa etti..
Cuma, 29 Ocak 2021
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ