"ADİ MALUL" YERİNE <<ORDİNAR MALUL>>
 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/462)
 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku­rulunca 20.12.1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerek­çesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim.
 
Başbakan
Hasan Saka
 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu tasarısının gerekçesi
Teklifin gayesi;
 
1— Genel Bütçeden aylık alan memur, subay ve askerî memurlarla gediklilerin emekliye ayrılmalarında, âdi ve görev sakatlıklarında, kendilerine ve ölümlerinde dul ve yetimlerine bütçeden aylık bağlanmasını ve muayyen hizmet süresini
doldurmaksızın bu durumlara girenlerle bunların dul ve yetimlerine de görev aylıkları üzerinden toptan ödeme yapılmasını kabul etmiş bulunan 1683 sayılı Kanun, 1.VI.1930 tarihinde yürürlüğe girmiş ve o tarihten sonra geçinme şartlarında vukuagelen değişmeler sebebiyle hayat pahalılaştıkça bu aylıklara çeşitli kanunlarla ve muhtelif ad ve şekillerle zamlar yapılagelmiştir.
 
Bütün enerjisini görevinde iken harcamış ve ömrünün büyük kısmını Devlet hizmetinde geçir­miş bir kimsenin emekliye ayrıldıktan sonra çalışarak değil, iktisap ettiği görev aylığı tutarı üze­rinden ve hizmet süresine göre alacağı mâkul ve uygun bir emekli aylığı ile rahatça yaşayabilmesi kadar tabiî ve haklı bir şey olamaz iken, bu aylıkların bütçeden ödenmesi ve bütçenin ise daha faz­lasını vermeye müsait olmaması hasabiyle bu gayenin tahakkukuna, maalesef şimdiye kadar, imkân bulunamamıştır.
 
Y O R U M: O yıllarda da emekliye 'Kaynak yok" palavrası atılıyormuş şimdi de atılmaya devam ediliyor...!!!
 
 
ASIL ÖNEMLİ KONU İLE DEVAM EDELİM İZNİNİZLE;
 
6— Âdi ve görev sakatlığı aylıkları:
Tasarının 44 - 63 ncü maddelerinde âdi ve görev sakatlıkları ve bu sakatlıklardan dolayı bağ­lanacak aylıklarla ilgili hükümler yer almıştır.
 
Görevini yapamayacak derecede âdi sakatlığa uğrayanlar hariç olmak üzere hastalıkları ne kadar sürenler hakkında âdi sakat işlemi yapılacağı, yürürlükte bulunan hükümler tevhit olunmak ve bu arada Devlet Ekonomi Kurumları hizmetlerinin aksamasına mahal bırakılmamak, aynı za­manda da bu yüzden Sandığa yüklenecek külfet nazara alınmak suretiyle, teklif edilmiştir.
 
Gerek 1683 sayılı Kanunda, gerek emekli sandıkları kanunlarında âdi sakat durumuna giren­lerin hizmet süreleri 20 yılı doldurmuşsa kendilerine emekli aylığı bağlanmakta, aksi takdirde her hizmet yılı için son aylık veya ücret tutarının,3656 sayılı Kanundaki tutarları üzerinden bir aylık tazminat verilmekte ve emekli sandıklarında ayrıca kesenekler de iade olunmakta iken, tasarıda 15 yılı dolduranlara da âdi sakatlık aylığı bağlanması, doldurmayanlara da toptan ödeme yapılması teklif olunmuştur.
 
Y O R U M: "Adi ve Vazife Malullüğü" ifadesi 1949'da Emekli Sandığı Kanunu kabul edildiğinde "Âdi ve görev sakatlığı" olarak ifade edilmiş...
 
Sakatlık
MADDE 44— Her ne sebep ve suretle olursa olsun vücutlarında hâsıl olan arızalar veya du­çar oldukları tedavisi imkânsız hastalıklar yü­zünden görevlerini yapamayacak duruma giren iştirakçilere (Sakat) denir. Ve haklarında bu kanunun sakatlığa ilişkin hükümleri uygulanır.
 
MADDE 45— 44 ncü maddede yazılı sakatlık;
a) iştirakçilerin görevlerini yaptıkları sıra­da görevlerinden doğmuş olursa;
b) Görevleri dışında kurumların verdiği yine kuruma ait başka işler yaparken, bu işlerden doğmuş olursa;
c) Kurumların menfaatini korumak maksadiyle bir iş yaparken, o işten doğmuş olursa (Maksadın ilgili kurumlarca kabul edilmesi şarrtiyle);
ç) Fabrika, atelye ve benzeri iş yerlerinde, işe başlamadan evvel, iş sırasında veya işi bitir­dikten sonra; o iş yerinde husule gelen ve yine o iş yerinin mahiyetinden ve çalışma konusundan ileri gelen kazadan doğmuş olursa;
Buna (Görev sakatlığı) ve bunlara uğrayan iştirakçilere de <Görev sakatı> denir.
 
MADDE 46— 44 ncü maddede yazılı sakat­lık 45'nci maddede gösterilenler dışında kalan sebep ve hallerden doğmuş olursa (âdi sakatlık) ve bunlara uğrayan iştirakçilere de <âdi sakat> denir.
 
S O N U Ç: Günümüzden 69 yıl önce MALULİYETLER konusu bu ifadelerle tanınmış. Aradan geçen bunca zaman içinde bu ifadeler de değişmiş ama gel gelelim <<ADİ>> kelimesinin yerine uygun Türkçe bir kelime bulunamamış. Türkkçemizde uygun bir kelime bulamadanız ama aklınıza hiç mi yabancı kelime gelmedi? Örneğin <<ORDİNAR MALUL>>
Sağlıklar dilerim...
 
Fahrettin BAĞRI
(E) Maliye Astsubayı
 
Ögeyi Oylayın
(2 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#2 TALAT 01-01-2019 19:39
Erler âdi malul olarak emekli olabiliyormu.
Erler adi malül olarak emekli olamazlar askerlik yapmasına engel sağlık durumu varsa terhis edilir ancak vazife malülü olursa maaş bağlanır
Alıntı
#1 Erdal Yılmaz 28-11-2018 17:34
Fahrettin abi emeklerinize teşekkürler,biz teknik yazıdan anlamadığımızdan olsa gerek daha çok duygusal yazılara alaka göstermekteyiz lakin ordinar malül google karşılığına ulaşamadım profesyonel malül anlamındamı kullandınız saygılar
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE VE ASB.GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETMİ
Emperyalistlerin maşası olan soysuz terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarımız şehit edilmiştir Şehitlerimize rahmet ailelerine sabırlar diliyoruz Terör ve destekçilerine lânet olsun
Pazar, 14 Şubat 2021
Mehmet Aşkın Bayrakdar
Sevgili meslektaşlarım; 13 Şubat 2020 tarihi itibariyle Yargıtaya bir dava açmak üzere Ankarada birkaç meslektaşımız ile biraraya geliyoruz dava konusu " 1984-2000 yılları arasında Güneydoğuanadolu bölgesinde yada eski adıyla OHAL bölgesinde operasyonel birliklerde görev yapıp Örgütle Silahlı mücadelede görev alan tüm emekli ve çalışan personele "Gazilik&quo...
Cuma, 12 Şubat 2021
Cemal KAYA
Açık mektup yazdığınız kişi sizi çaycı görüyor unutmayın..kendisi fetocular tarafından derdest edilmiş bir KKK dır.. sizi küçük görür ancak düştüğü pozisyondan utanmaz.. Bir kuvvet komutanının birileri tarafından derdest edilip bırakılması onur kırıcı değilmi? terfi etmesi garip değilmi? İspanya Gn.Kr.Bşk erken aşı olduğu ortaya çıkınca istifa etti..
Cuma, 29 Ocak 2021
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ