''DİPSİZ KUYU'' mübarek..!! Ne kadar gidersen git ucu bucağı yok. Nereye el atsan HAKSIZLIKLAR dizboyu.

Bir türlü dolmak bilmeyen ''Haksızlıklar Kuyusuna'' girelim ve birkaç konuyu daha inceleyelim. İlk incelememizi daima subayların lehine, assubayların ise aleyhine düzenlenen/değiştirilen BEKLEME SÜRELERİ üzerinde yapalım...

926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna
Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun

Resmi Gazete ile Yayımı:11.7.1975 - Sayı: 15292
No: 1923 - Kabul Tarihi : 3.7.1975

a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri: 
Madde 30 —Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmişyir:
RÜTBELER --NORMAL BEKLEME SÜRELERİ
------------------------- -------------------------------------------------
Asteğmen 1 yıl 
Teğmen 3 yıl
Üsteğmen 3 yıl 
Yüzbaşı 9 yıl 
Binbaşı 6 yıl 
Yarbay 3 yıl
Albay 6 yıl 
Tuğgeneral/Tuğamiral'den Orgeneral/Oramiral'e kadar 4 yıl

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU
II – Bekleme süreleri:
a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri: 
Madde 30 – (Değişik: 6/5/1993 - 3909/1 md.)
Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.
RÜTBELER --NORMAL BEKLEME SÜRELERİ
---------------------------- -----------------------------------------------
Asteğmen 8 Ay 
Teğmen 3 Yıl
Üsteğmen 6 Yıl
Yüzbaşı 6 Yıl
Binbaşı 5 Yıl
Yarbay 3 Yıl
Albay 5 Yıl
Tuğgeneral - Tuğamiral 4 Yıl
Tümgeneral - Tümamiral 4 Yıl
Korgeneral - Koramiral 4 Yıl
Orgeneral - Oramiral 4 Yıl
(General/Amirallerin dosyalarının Yüksek Askeri Şura'ya 1 yıl erken getirilme kararı ile bekleme süreleri 3 yıla indirilmiş oldu.)

926 Sayılı AS.PER.K. Madde 54
(Ek fıkra: 11/2/2014-6519/32 md.) Rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanlar da Yüksek Askerî Şûra değerlendirmesine alınırlar. Bunlardan terfi ettirilenler ile kadrosuzluktan emekli edilenler rütbe bekleme sürelerini tamamlamış sayılır.

Y O R U M: İkinci çizelgeye göre TSK'da Makam-Görev Tazminatını alan en küçük rütbeli asker yarbay'dır. Daha alt rütbede bulunanlar almıyor. Makam-Görev Tazminatı 20 inci yılın bitimi 21 inci yılın başlangıcından itibaren alınıyor (normal terfiler sonucunda).

Birinci çizelgeye baktığımızda ise; subaylar 21 inci yılın bitiminde yarbay oluyorlar. Dolayısıyla bu çizelgedeki bekleme süreleri değişmemiş olsaydı 22 inci yılın başlangıcında yarbay olacak ve adı geçen tazminatları 1 yıl daha geç alacaklardı.

S O N U Ç: 1 (BİR) yıl daha erken Makam-Görev Tazminatlarını almaya başladıkları gibi yarbay olan Kd.Bnb.'lar 1/2'sinden 1/4'ne ilerliyorlar. Yani 1/3'ünü görmeden 1/4'e ilerliyorlar...!!!
(NOT:Binbaşılık ''Bekleme Süresinin'' yeniden 6 yıla çıkarılma çalışmasının olduğu bilgisi basında yer aldı.)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Resmi Gazete ile Yayımı:11.7.1975 - Sayı: 15292
No: 1923 - Kabul Tarihi : 3.7.1975

MADDE 5 — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30.7.1970 gün ve 1323 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle değişik 14 ncü
maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksek okulları bitirenlerden
muvazzaf subay olmak için başvuranlar, otuz yaşından büyük olmamak ve
diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartı ile ihtiyaç da varsa Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harp okullarında yetiştiremediği sınıflarda muvazzaf subaylığa nasbedilirler.

NOT: Assubay Kaynakları ve assubaylığa Nasıp konularında Fakülte (lisans) mezunları için bu yıllarda henüz birşey yok.

Ancak, TSK Personel Kanunu'nun günümüzdeki uygulamalarına geldiğimizde durum nasıl ona da bakalım izninizle;

Subaylar- BİRİNCİ BÖLÜM-Kaynak ve Yetiştirme:
Madde 11 – Muvazzaf subay kaynakları:
a) Harp okulları,
b) Fakülte ve yüksek okullardır.
(Değişik birinci fıkra: 26/6/2012-6336/ 12 md.) En az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda ise otuziki yaşını bitirmemiş olmak, yedek subay olma koşullarını taşımak, yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla Genelkurmay Başkanlığınca gösterilecek lüzuma göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harp okullarında yetiştirilemeyen veya yeterince yetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığa naspedilebilirler.

Astsubaylar -BİRİNCİ BÖLÜM-Kaynak ve Yetiştirme:
I – Kaynak: Madde 67 – (Değişik: 28/5/2003-4861/1 md.)
Türk Silâhlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları;
a) Astsubay meslek yüksek okulları,
b) Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarıdır.

Muvazzaf astsubay olabilmek için;
a) Astsubay meslek yüksek okullarından mezun olmak veya,
b) (Değişik: 26/6/2012-6336/14 md.) Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını kendi nam ve hesabına bitirmek; dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenimi bitirenler için müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını, daha az süreli yükseköğrenimi bitirenler için yirmibeş yaşını bitirmemiş olmak; uzman erbaşlar için 4 üncü hizmet yılını tamamlamış, 8 inci hizmet yılını bitirmemiş olmak; yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak gereklidir.

BU BÖLÜM İÇİN SONUÇ VE YORUMUM: Subay/Assubay olabilmek için 4 yıllık fakülte mezunları aynı şartları taşımasına rağmen; aynı yıl, aynı fakülteden mezun olan iki arkadaştan biri subay (teğmen) olduğunda 8/1'den göreve başlarken, assubay olan diğer arkadaşı 9/3'den göreve başlıyor. ***İMTİYAZ DEĞİL ADALET İSTİYORUZ*** Sağlıklar dilerim...

Fahrettin BAĞRI 
E. Maliye Asb.

 

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
24 TEMMUZ 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ 99. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN... Bu antlaşma, Türk Ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir yok etme eyleminin yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal zafer yapıtıdır! Mustafa Kemal ATATÜRK Değerli Meslektaşlar...
Pazar, 24 Temmuz 2022
SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
KIBRIS BARIŞ HAREKÂTININ 47. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN... Değerli Arkadaşlarımız 20 Temmuz 1974 yılında Türk Ulusu ile bütünleşmiş, O’nun bir parçası olan Kıbrıs Türk Ulusu’na adadaki Rum tarafınca yıllardır yapılan zulüm ve katliamların dayanılmaz şekilde artması nedeniyle bunları önlemek için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Zürih ve Londra anlaşmaları i...
Çarşamba, 20 Temmuz 2022
SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
KURBAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN Saygıdeğer Meslektaşlarımız Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Her şeyin gönlünüzce gerçekleşeceği SAĞLIK, MUTLULUK VE HUZUR dolu nice bayramlar geçirmenizi diler sevgi ve saygılarımızı sunarız.
Cumartesi, 09 Temmuz 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ