Asubaylar; Gülen Ayva, Ağlayan Nar!

By Eski Tüfek 30.12.2015 Okunma Sayısı: 5031 Yorumlar (4)

Asubaylar; Gülen Ayva, Ağlayan Nar!

 

İntibâk Kânunu nihâyet dün, 29 Aralık 2015 Salı gecesi Meclis’de kabul edilip meriyyete konuldu.

4752 sayı ve 11 Nisan 2002 târihli Kânun ile

Asubay Sınıf Okullarının isminin 2002 senesinde Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na tebdil edilip

Tahsil süresinin de 1 seneden 2 seneye yükseltilmesiyle birlikte gündeme gelen “Eski”lerin intibâk meselesi 2015 senesinin bitmesine iki gün kala 6656 sayılı kânun ile zevâl buldu.

Tıpkı 40 sene devâm eden birinci derecenin dördüncü kademesindeki haksızlıkda olduğu gibi

Sâdece Asubaylara özgü bir ayıp olan intibâk meselesi de

Bir daha hortlamamak üzere ülke gündeminden def olup gitdi.

Muhalefetiyle, iktidârıyla el birliği edip Kânun maddesine rey veren vekillerimize teşekkür ederiz.

Şu memleketde yaşayan hiçbir devlet memurunun duyup bilmediği, tanık olmadığı bu intibâklar

Anamızın ak sütü kadar helâl idi bize...

Bu kânundan istifâde edeceklere,

13 seneden beri rehin tutulan hakları, 2016 Nisan ayından itibâren iade edilecek.

Hepsine hayırlı, kademli olsun inşallah!

Fakat

2002 senesinde beri habis bir ur gibi büyüdükce büyüyen bu intibâk haksızlığını çözmek için

Devlet erkini elinde tutanların sağa sola salladığı adâlet kılıcı

Asubayların bir kısmına ne yazık ki adâlet getirmedi... 

*  *  *  *  *

Başladığı ilk günden bitdiği son güne kadar geçen 13 senede hakkında söylenenlere, yazılanlara bakıldığında

Hem Türk siyâsî ve askerî

Hem de belki dünya siyâsî târihinde kendisine istisnâî bir yer edinen Asubayların şu intibâk meselesi

İyisiyle kötüsüyle bugün itibâriyle târihdeki yerini aldı...

Asubayların maaş derece/kademesinde son 50 senede katetdikleri aşamaları gündem ederek

İntibâkların ne menem bir şey olduğunu fâş eyleyen

Ve dahi

Asubayların haklarını tahakkuk ettirmek için verdiği amansız mücâdeleyi

Târihin sayfalarına altın harfler ile nakşeden üç makâle neşretmişiz son üç sene içinde; 

Dönme Dolap 

Siz, Kaçın Kaçından sınız? 

Seyir Defteri İntibakların! 

Üçü de birbirinin mütemmim cüz’ü olan bu üçü bir yerde makâlelerimiz ile

İntibâk dediğimiz kavramın ne anlam ifâde etdiğini

Ve dahi

Biz Asubaylar için ne kadar hayâtî bir mesele olduğunu belgeleri ile ortaya koyduk.

Kânunun muhteviyâtına bakdığımızda;

Son 50 senede elvân çeşit derece/kademeden emekli edilen Asubayların hepsinin birer ikişer kademe maaş terfisi aldığını görüyoruz.

Fakat bu Kânunun bir de istinâsı var;

Birinci derece dördüncü kademeden emekli edilen Asubayların bu Kânundan hiçbir kazancı olmadı...

Sicilen ya da kendi parasıyla yüksek tahsil tamamlayan meslekdaşlarımızdan bu Kânunda tek kelime bahis yok! Daha doğrusu bu Kânunda onların adı yok!

İnanması zor, fakat acı hakikât, işde tam da böyle...

*  *  *  *  *

Peki,

Aynı Kânuna tâbi, aynı şartlara, aynı haklara sahip aynı zümrenin

Neredeyse parmak izleri bile aynı olan Asubayların

Nasıl oluyor da

Bir kısımı gülen ayva olurken

Diğer kısmı ağlayan nar olabiliyor?.. 

*  *  *  *  *

13 seneden beri mâğdur edilen Asubayların tahsilden kaynaklanan intibâklarının yapılması konusunda

Genel Kurmay Başkanımız Sayın Hulusi AKAR’ın teşvik edici açık bir tavrını ne yazık ki göremedik!

Tamâmen susmayı tercih etdi... Ne anlama geldiğini de ancak kendisi bilir!

Vuranından, kıranından, kızanından küseninden,

Benim gibi küfür sallayıp yazarından çizerine kadar Asubayların emeği, çabası bir yana

Derneğin bütün üyeleri ile birlikte

TEMAD Başkanımız Sayın Ahmet KESER’in bu neticeyi almak için elinden geleni yapdığını biliyoruz.

Aynı cümleden olmak üzere Tayyar Başkanın hemşehrisi Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU,

1 Kasım 2015 milletvekili seçimi arifesinde; önce Malatya’da, sonra da memleketi Konya’da söz verdi.

Akabinde, 64’üncü hükûmetin 3 aylık icraat gündemi vesilesiyle yapdığı konuşmasında,

Bu sözünü Meclis’de tekrârladı.

Bu konuşmaları duyan

Ve dahi

Er, sözünden tutulur vecizinden ilhâm alan Eski Tüfek de

Şöyle bir suâl gönderdi, kendileyin Başbakanlığımıza;

images-01

Başbakanımızın kendisi değil fakat onun vekili olan BİMER

15 Aralık 2015 târihli cevâbında şöyle diyordu;

images-02

Demek ki isteyince oluyormuş bu işler!

Yetkili merciler elini çabuk tutdu ve daha iki gün bile geçmeden neticeye vardılar.

Biz Asubaylara yeni bir hak vermediler. Bunun farkındayız. Ve netice itibâriyle 2002 senesinden bu yana kanserleşmiş bu intibâk meselesine bir neşder atıp Asubaylara bu hakkını teslim etdiler.

images-03

Fakat Asubayların bir kısmına hakkını teslim eden aynı kânun

Aynı zamânda, Asubayların bir başka kısmını da mağdur etdi.

1971 senesinde Harp Okulları tahsil süresi 2 seneden 3 seneye yükseltilmesinin 1 ay evvelinden Subaylarımızn intibâk Kânununu Meclisden koşar adım geçirdiler.

Fakat, Astsubay MYO Kânunu Meclisde görüşülüp kabul edildiği 2002 senesinde Asubay intibâkları da o gün orada çözüme kavuşdurulmalıydı.

Ne verdiysen Kânun ile, o gelir senin ile... İşin sonunda intibâk Kânunu ile tenceremize neyin girdiğine bakarız. Bu Kânundan sonra akşam sofrasında gene çeşme suyu tirite ekmek bandıranın vay hâline.

Bu kânunda isminden hiç bahsedilmeyen bir Asubay zümresi var; Sicilen veya kendi parasıyla yapdığı yüksek tahsil neticesinde birinci derece dördüncü kademeden emekli edilen Asubaylar... Bu intibâk Kânununda, bu zümrenin isminden tek kelime bahsedilmedi. İntibâk kelimesinin ne olduğunu bilen birisi olarak şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim; Bu Asubay zümresi, Anayasanın 17’inci maddesinden neşet eden “Kendini geliştirme hakkını kullandığı için” kelimenin tam anlamıyla cezâlandırıldı... Bu cezâyı hukuk ile izâh etmenin de imkânı yokdur.

images-04

Yukarıda izah etdiğim sebeplerden dolayı

Bugün itibâriyle;

Toplam 4 senelik hizmet, emek, tahsil karşılığı olarak devletimden şu an hâla 4 kademe alacaklıyım.

Bu haklarımı zamânında alsaydım şâyet, bugünkü derece/kademeye 4 sene evvelinden terfi edecek idim.

Bu kânunu 12 sene boyunca çıkartmayan zamânın tek Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a

Ve dahi

12 senelik bu dönem içinde elleri böğründe öylece bekleyen şu Genelkurmay Başkanlarına

Eski Tüfek olarak ben,

Hakkımı helâl etmiyorum!

images-05

Asubayların tahsil süresinin 1 seneden 2 seneye yükseltilmesinden dolayı yapılan intibâklardan

İstifâde ederek 13 sene geç de olsa müktesep hakkını alan meslekdaşlarımıza hayırlı, kademli olsun inşallah!

Aynı kaderi yaşadığı hâlde

İntibâk Kânununda isminden hiç bahsedilmeyen birin dördündeki biz emekli Asubaylar

Ȃdâletsizlikden asla korkmadık!

Fakat

Yaşadık ve gördük ki!

Vakdinde tecelli etmeyen adâlet,

Meğerse adâlet değil imiş!..

İçinde bulunduğum şu anki hâlet-i rûhiyeme ancak şöyle tercümân olabilirim;

Sekiz bin Ayvanın gülmesi için

Bir tek nar ağlayacak ise şâyet

Eski Tüfek olarak ben

Ağlamaya râzıyım!

brove

 

 

Şükrü IRBIK

(E) SG Tls.Asb. III Kad.Kd.Bçvş.

Ögeyi Oylayın
(24 oy)
Son Düzenlenme Çarşamba, 03 Ekim 2018 00:58

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#4 Yavuz KAYA 02-01-2016 21:29
Ben ve benim gibi 2/1 den emekli olmuş Yüksek Okul ve Üniversite Mezunu Assubaylar 1 inci dereceye yükselemediler. Orta Okul ve Lise mezunu meslektaşlarımız (2/1 den emekli olanlar) 1 inci dereceye yükseldiler ve haklarını aldılar. Onlara hayırlı olmasını diliyorum. Ama bizler zor şartlar altında kendi çabalarıyla Yüksek Öğrenim yapanların hakları gasp edildi. Bir türlü cezalandırıldı. Kanun Tasarısı hazırlanırken tüm Assubaylara 1 derece verilerek intibakları yapılsaydı bu mağduriyetler olmayacaktı.
Bunun için yapılacak bir şey var mı bilmiyorum.
Ben 3 yıllık Yüksek Okul bitirmiştim. Tüm çabalarım boşunaymış. Gece bölümü okudum. Akşamları mesai sonunda okula gidip geldim. Akşam 10-11 lere kadar zaman ve emek harcadım. Okul bitene kadar hiç senelik izin kullanamadım. İzinlerimi hep okul için ve sınavlar,staj için kullandım.
Yasa hazırlanırken ya da teklif edilirken ; daha önce kazanılmış haklara dokunulmadan 1 derece veya 1 derece 1 kademe verilmesi önerilseydi kimse mağdur olmayacaktı.Ama nedense öyle yapılmamış.Hiç Yüksek Öğrenim görmemiş meslektaşlarımız normal olarak 1 er derece aldılar. Bizlere ise: siz zaten okul bitirmiş ve kademe almışsınız , onları mahsup ediyoruz ve eksik kalan kısmı kadar kademe veriyoruz dediler.Burada sadece Lise mezunu arkadaşlarımız kazançlı çıktılar. Kendilerine hayırlı olur inşallah.

YÖNETİCİ NOTU.
Sn.Kaya
Elbette bir derece alarak haksızlığı önlenenler için seviniyoruz,ANCAK Yüksek okul mezunlarına hak verilmedi. Halen ASB.MYO yasasına göre assubay nasb edilenlerle aynı derece ve kademeye getirildiler.Bir emirle ölüme gönderilen assubaylar klimalı ofislerindeki memurlardan daha alt kademeden göreve başlatılma adaletsizliğine son verilmediği için birçok arkadaşımızı mağdur etti. Per.Yasa taslağındaki 2003 ÖNCESİ MEZUNLARA MÜKTESEP HAKLAR SAKLI KALMAK KAYDI İLE BİR DERECE VERİLEREK YAPILIR ibaresi de yazılmadı, TEMAD yönetiminin yasanın taslak çalışmalarında bulunmaması bu adaletsizliğin en büyük etkenlerinden biridir. Dileriz bu hatayı onur meselesi yaparlar, bizlerin desteği ile adalet sağlanır
Alıntı
#3 hikmet saraç 01-01-2016 18:00
MÜJDE,MÜJDE.30 AGUSTOS 2016 TARİHİ İTİBARİ İLE SUBAYLIKTA 28,29 VE30.HİZMET YILINI DOLDURAN VE TALEPTE BULUNAN KAHRAMAN ALBAYLARIN,EMEKLİLİK İKRAMİYESİ ARTIYIR.İKTADAR MENSUBU VATANSEVER VEKİLLER BU KONUDA KANUN TEKLİFİ HAZIRLADI.M.S.B KOMİSYONUNDA GÖREBİLİRSİNİZ.GÖREVDE 28.YILINI TAMAMLAYACAK OLANLARA EMEKLİLİGE ESAS AYLIK TUTARININ 16 KATI ARTIŞ OLACAK.BENCE KAHRAMAN ALBAYLARA AYRICA YIPRANMA TAZMİNATI VERİLMELİ.............. UMARIM YANILIRIM ASSUBAYLAR TAZMİNATI 1.NCİ DERECEDE BULUNAN ÇALIŞAN VE EMEKLİLERİNE VERİLECEK......
Alıntı
#2 M.Aytekin 31-12-2015 15:30
Sn Irbık
Gerek intibaklar gerekse ,başlangıç derece/kademe ile tazminatlar hakkında Camiamız için gösterdiğiniz özverili ve fedakarca çalışmalarınızdan ötürü müteşekkirim.İnşallah yeni yılda hiç bir arkadaşımız mağdur edilmeden beklenilen sonuçları alırız.Emeği geçen bilinen bilinmeyen arkadaşlarımıza teşekkür ederim.Bundan sonraki taleplerimizin takibinde de yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi düşünüyor bütün arkadaşlarım ve ailelerin YENİ YILINIZI kutluyor sağlık,huzur,mutluluk bolluk ve bereket dileklerimle sevgi,saygı ve selamlarımı iletiyorum. M.Aytekin Özbilgin (E)Hv.Assb. 1964-12
Alıntı
#1 EMEKLİASSUBAYLAR 31-12-2015 10:05
Sayın Irbık,
Siz 1/4 dereceden emekli olmanıza, intibak sorununuz olmamanıza rağmen görevi olanlardan daha fazla gayret gösterenlerdensiniz teşekkür ederiz. İntibak yasası kör topla çıktı istifade eden 2'nci derecedeki lise mezunu arkadaşlarımıza hayırlı olsun,ancak bu yasa yine tahakkümün gereği görev koşulları assubaylarla kıyaslanamayacak birçok memurun başlangıç derecesi olan 9/2'den yapılmadı, müktesep haklar gözetilmedi, kendi nam ve hesabına yüksek okul bitirenler yok sayıldı, kısaca adalet gerçekleşmedi, meclis konuşmalarından da anlaşıldı ki derdimizi anlatamamışız. Görevi bizi temsil etmek olan TEMAD yönetimi parsa toplamak için şubeleri gezeceğine bu konu ile ilgilenseydi sanırım farklı olacaktı. Şimdi sıra 9/2 meselesini halletmek diyerek vebalden kurtulamazlar
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

Binnur Okkan
Kadri Okkan'ı kaybettik. Cenazesi bugün 23 ocak 2022 izmir buca şirinyer merkez camiinden ikindi namazından sohra askeri törenle defnedilecektir. Bilgilerinize. Saygılarımla. Kızı Binnur Okkan - Yönetici notu Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz.
Pazar, 23 Ocak 2022
Atilla ABAYLI
TEMAD GENEL BAŞKANINA Sayın genel başkan; Evrensel sistemde gerçekler net görülmelidir. İzmirde il temsilcisi davet üzerine 23 Nisan resepsiyonuna davet edilir. Ve üç kişi eşleri ile bu davete icabet ederler. Şimdiki disiplin kurulu başkanınız ve şimdiki izmir il temsilcisi ve yönetimden biri. Ve yönetimden biri bu etkinliği facebook sayfasında paylaşır.Bu paylaşıma...
Cuma, 14 Ocak 2022
Erol ERTURAN
Herkese merhaba İyi akşamlar Arkadaşlar TEMAD ve diğer sosyal medya hesapları neden yapısal sorunları konuşmazlar ve durumu devamlı gündemde tutup sosyal medyayı hop oturup hop kaldıracak fikir cimnastiği ve oluşturacak ve yapısal sorunlarımızı sistematik bir yapıya büründürmekten maalesef imtina eder durumda olduklarını değerlendirmekteyim sorunlarımız mevzi konular...
Cuma, 07 Ocak 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ