İNTİBAK YASASI NEYİ AMAÇLIYOR

1) SINIF OKULU MEZUNU MUVAZZAF ASTSUBAYLARIN İTİBAKI

Tüm muvazzaf ve emekli astsubayların endişelerini gidermek için öncelikle belirtiyorum ki; Türkiye Büyük Millet meclisinde görüşülmekte olan kanun yürürlüğe girdikten ve intibaklar yapıldıktan sonra EK- 8 Astsubay Aylık Gösterge tablosuna tabi olan hiçbir muvazzaf ve emekli astsubay kalmayacağından, bunların dul ve yetimleri dahil 10. derece ve kademelerinden göreve başlamış sayılarak aylık alan hiç bir emekli ve muvazzaf Astsubay kalmayacaktır.

İNTİBAKLAR ŞÖYLE YAPILACAKTIR

a) Liseden sonra Sınıf Okulundan mezun olan ve EK- 8 Aylık gösterge tablosuna tabi olan muvazzaf astsubaylar EK- 8 A gösterge tablosuna tabi tutularak intibakları yapılacağından ve 9/1. dereceden göreve başlamış sayılacaklarından halen bulundukları derece ve kademeleri 1 derece yükselecektir.

b) Kanunun gerekçesinde; “Üniversiteden mezun olan sınıf okulu mezunu astsubaylara 926 sayılı kanunun 137. maddesine dayanılarak kademe ve derece verilmesine rağmen, astsubay Meslek Yüksek okulu mezunu astsubayların gerisinde kalmaktadırlar.

Yapılan düzenlemeyle 2003 öncesi ve sonrası göreve başlayan astsubayların başlangıç derece ve kademelerinde paralellik sağlanması amaçlanmaktadır” yazılıdır.

Her ne kadar madde metninin yazılışında kavram karışıklığı olsa da, bu kavram karışıklığı genel kurul da düzeltilir. (Ayrıca düzeltilmesi için kampanya başlatılmalıdır).

Kanunun gerekçesine ve maddenin ruhuna uygun olarak, Sınıf Okulu mezunu Muvazzaf astsubaylara 1 derece verildikten sonra Üniversitelerin 2 yıllık kısmından mezun olanlara 137. madde gereğince ayrıca 1 kademe, 3 yıllık kısmından mezun olanlara 2 kademe ve 4 yıllık kısmından mezun olanlara 1 derece verilerek intibakları yapılacaktır.

İntibakları bu şekilde yapıldıktan sonra, Astsubay meslek Yüksek Okul mezunları dahil, Üniversitelerin 2 yıllık kısmından mezun olan muvazzaf Astsubaylar bu kanun yürürlüğe girdikten sonra üniversitelerin 4 yıllık kısmından mezun olurlarsa ayrıca 2 kademe yükselecektir.

2) 109. MADDEYE GÖRE ASTSUBAYLIKTAN SUBAY OLANLARIN VE EMEKLİLERİNİN İNTİBAKI

Bu subaylara ayrıca 2 kademe verilerek intibakları yapılacaktır.

3) EMEKLİ ASTSUBAYLARIN İNTİBAKI

Emekli astsubayların emekli oldukları tarihteki tahsil durumları esas alınarak, EK- 8 gösterge tablosundan EK-8 A gösterge tablosuna intibakları yapılacağından (137. maddeye göre yüksek öğrenim sürelerine göre hak ettikleri derece ve kademeler esas alınacağından) halen emekli maaşı aldıkları derece ve kademeleri 1 derece yükseltilerek intibakları yapılacaktır.Ögeyi Oylayın
(26 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#6 Akif ÖZİZMİRLİ 09-01-2016 03:04
ACI AMA GERÇEK:
Yazacaklarım belki acı ama maalesef gerçek. Astsubay olduğumuz için 2. sınıf muamelesi görmekten 21. yüzyılda artık utanıyorum. Sorunlarımızı sırayla yazacak olursak:
1- 90 lı yıllarda MYO ve lisans mezunlarından astsubay olanlar verilen hakların çalışırken ön lisans ve lisans eğitimini tamamlayanlara verilmemesi ( rütbe verilmesi gibi),
2- İntibaklarda yapılan haksızlıklar,
3- Subaylara verilen tazminatlar bilinmektedir, ama aynı ve hatta daha zor şartlarda çalışan onuru hiçe sayılan astsubaya gelince tazminat yok,
4-Diğer özlük hakları,
Herşeyden önce İNSAN OLDUĞUMUZU, BU ÜLKENİN VATANDAŞI OLDUĞUMUZU, BU ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİ ALTINDA DİĞERLERİ İLE AYNI DEĞERLERE SAHİP OLDUĞUMUZU, BU ÜLKE İÇİN ONUR ŞEREF HASİYET VE CANIMIZI ORTAYA KOYDUĞUMUZU belirtmek isterim. Peki neden bu ayrıcalık? Siyasilere yakın olanlar lütfen bunları dile getirip kamuoyu ile paylaşsınlar.
Ben sadece intibaklarla ilgili birşeyler yazacağım herşeyden önce neden bu kadar karmaşaya ihtiyaç duyuluyor bilemiyorum. Aşağıda yazacaklarımı okuduğunuzda bildiğiniz bu karmaşayı daha iyi göreceksiniz..
Ülkemizde eğitim üzerine çok şeyler söylemek mümkündür. Diğer ülkelerde insanların eğitim seviyelerini, bilgi becerilerini, görgülerini arttırmaları için insanlar desteklenirken maalesef ülkemizde sen niçin okudun, cahil kal, hiçbir şey bilme, hakkını arama der gibi yüksek öğretim yapmışlar cezalandırılıyor. Eğer ki assubayları 9/1 den başlatacaklarsa (çalışan ve emeklilerine) lise mezunlarına, teknik lise bitirenlere, çalışırken ön lisans ve lisans eğitimi almışlara 1 derece neden verilmedi. Dahası tüm MYO mezunları 9/2 sinde başlarken astsubayları NİÇİN 9/1 den başlatıldığını anlamak mümkün değil.
Lise mezunu 1 derece (3 Kademe), ön lisans yapana 2 kademe, 3 yıllık yüksek öğrenim görmüşe 1 kademe ve 4 yıllık (lisans) yapana 2 kademe neden verilmiş anlayan varsa lütfen bana da anlatsın. 2003 den önce (90 lı yıllarda) yüksek öğrenimi bitirip ve 2003 den sonra mezun olan astsubaylar dışında kalanlara 1 derece verilseydi hiç kimseye haksızlık yapılmamış olurdu. Resmen yüksek öğretim görmüşler ön lisans eğitimi alanlar 1, 3 yıllık yüksek eğitim almışlar 2, 4 yıllık (lisans) eğitimi almışlar 1 kademe yüksek öğrenim gördüklerinden dolayı cezalandırılmışlardır. Ayrıca ordumuz içerisindeki 2003 den önce yüksek okulu ve teknik liseyi bitirip astsubay olanlarla çalışırken yüksek öğrenim yapanlar arasında rütbe farkı da mevcuttur.
Teknik lise mezunlarına ne verildi bilemiyorum çünkü meclisten çıkan yasada bu konuda açıklama göremedim, eğer onlara da 1 derece verildi ise ; aynı devrenin teknik lise mezunları, çalışırken ön lisans ve 3 yıllık yüksek eğitim almış olanların hem rütbe olarak hem de 1 kademe olarak önlerine geçmiş olacaklar, yine aynı devrenin çalışırken lisans eğitimi almış ile teknik lise mezunu arasında lisans eğitimi alan 1 kademe önde ama teknik lise mezunu rütbe olarak 1 sene önde olacak.
Bir başka örnek verecek olursak (2003 yılı öncesi mezunlardan), iki astsubayı ele alalım, birisi yüksek okulu diğeri liseyi bitirip aynı yıl astsubay okuluna girip aynı yıl mezun olmuş iki astssubay arasında 2 yıl rütbe farkı ve 1 derece farkı var. Lise mezununun çalışırken ön lisans yaptığını düşünürsek eğitim seviyeleri, son intibak yasası ile derecede aynı oluyor ya da yine liseden sonra astsubay olmuş olan çalışırken lisans eğitimi aldığını düşünürsek bu sefer bu arkadaşımız 2 kademe öne geçiyor. AMA her iki şekilde de rütbe farkı kalkmıyor. Bu da emeklilik dönemlerinde aynı devre mezunu, aynı derece kademede olmalarına rağmen hem emekli ikramiyesini hem de emekli maaşını yaşamları boyunca etkileyecektir. Neden astsubayları kendi aralarında bu kadar karıştıklarını anlamak da mümkün değildir.
Ön lisans ve 3 yıllık yüksek okul bitirmiş 2/1 den emekli olmuş arkadaşımız 1. dereceye düşemiyor fakat lise mezunu 2/1 den emekli olan arkadaşımız 1. dereceye düşebiliyor. Aynı şekilde 1/1 deki arkadaşlar için de geçerli. lise mezunu 1/1 deki 1/4 ne çıkıyor,ama ön lisans 1/3, 3 yıllık yüksek okul bitiren 1/3 ve lisans eğitimi almış arkadaşımız (ben de bu kategorideyim) 1/3 ne çıkıyor. Bu nasıl bir adaletir anlayamadım. Dilerim ki her ne kadar bu durum kanunlaşsa da bu haksızlığın düzeltilmesi gerekli. İşte ülkemizdeki adalet.
İyi ki doktora falan yapmamışız yoksa, yüksek öğrenim yaptığımız için idam da yapabilirlerdi !..
Alıntı
#5 İ.TURAN 28-12-2015 10:31
EK-VIII ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

DERECELER RÜTBELER
2 II. Kademeli Kıdemli Başçavuş
3 Kademeli Kıdemli Başçavuş
4 Kıdemli Başçavuş
5 Kademeli Başçavuş
6 Başçavuş
7 Kıdemli Üstçavuş
8 Üstçavuş
9 Kıdemli Çavuş
10 Astsubay Çavuş
------------------------------------------------------


EK-V111A ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU
(Astsubay meslek Yüksek Okulu Mezunları için)

DERECELER RÜTBELER
1 11. Kademeli Kıdemli Başçavuş
2 Kademeli Kıdemli Başçavuş
3 Kıdemli Başçavuş
4 Kademeli Başçavuş
5 Başçavuş
6 Kıdemli Üstçavuş
7 Üstçavuş
8 Kıdemli Çavuş
9 Astsubay Çavuş
Alıntı
#4 Savaş ESERTEPE 27-12-2015 23:05
sayın bereketin yorumuna şu bilgiyi ilave etmek isterim,umarım vereceğim bilgi yanlış olmaz.İntibakların içine dahil olduğu torba yasa teklifi esas komisyon olan Bütçe Planda kabul edilmiş olup oradan gönderileceği başka bir komisyon yoktur, zira diğer komisyonlar Tali komisyon olup görevleri esas komisyona görüşlerini bildirmektir,TBMM başkanlığınca teklifler aynı anda esas ve tali komisyonlara havale edilmektedir,esas komisyon raporunu hazırlayıp genel kurula gönderir ve bu arada diğer tali komisyon raporlarının kendilerine gönderilmesini beklemek zorunda da değildir,aslolan esas komisyonun vereceği rapordur,yine basından okuduğum kadarıyla torba teklif önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günleri görüşülerek karara bağlanacaktır,selamlar
Alıntı
#3 EMEKLİASSUBAY 27-12-2015 21:53
Sayın Hikmet Saraç'ın site yönetimine gönderdiği mesaj ilgili makaleye yorum olarak taşınmıştır. Bölüm Yöneticisi.
-
Sn.Turan iyi akşamlar. Yorumunuzda,yüksek okulu bitirip 2-1'den emekli olanlar 1 derece aldıktan sonra 1 kademe alıp,1-2'den mi hak kazanmış oluyor? Bu konuyu açıklar mısınız,saygılar.
Alıntı
#2 Osman BEREKET 27-12-2015 15:40
Plan ve bütçe komisyonuna gelen ve kabul edilerek Milli Savunma komisyonuna havle edilen intibaklarımızın metnine, yukarıda yazılı olan hususları yazmak çok zor mu ki bunun için tüm camia olarak huzursuz olalım ve ardına düşelim. Biz bu ülkenin evladı değil miyiz? Uzaydan mı geldik? Nedir bu ayırımcılık ve haksızlık. İşine geldi mi 926 gelmedi mi 657 hangisi? 4 yıllık fakülte mezunu olarak bugün 657 ye tabi olsaydım çoktan 1/4 e inmiştim. Ayrıca görev yaptığımız ohal bölgelerindeki diğer kolluk kuvvetlerine her bir hizmet yıl için ayrıca 1 kademe verilirken neden ben alamıyorum? Benim hak ve hukukum kurumakla yükümlü olan makam neden eziyet ediyor. Bu intibak yasasının felsefesinde FİİLİ HİZMET YILINI temel kıstas olarak getirildiğini görmekteyiz. 1/1 derecede olan iki kişiden biri lise ve dengi okul mezununa 1 derece(3 kademe) verilerek 1/4 dereceye intibakı yapılırken, 4 yıllık fakülte mezununa ise 2 kademe verilerek 1/3 dereceye intibak ettirilmektedir. Bu şartlarda görünen o ki tazminatlarda 1/4 dereceye verilecektir. Sonuç olarak 1/1 de olan bir emekli meslektaşıma toplamdaki iyileştirme miktarı 08.30 TL dir! Sen misin okuyan. Al sana intibak! Al sana tazminat! Şu meslekte bir gün assubaylarla ilgili olarak sevindirici güzel bir haber hiç duymayacak mıyız?
Alıntı
#1 EMEKLİASSUBAYLAR 27-12-2015 12:52
YÖNETİCİ NOTU:
Sn.İsmail Turan Bizim haklarımızla ilgili bir hukukçu titizliği ile çalışmalar yapan biridir bu açıklaması hukuk diline uygundur Elbette MYO başlangıç derecesi 9/2 olmalıdır Bu kadar zor şartlarda görev yapıp sorumluluk alan assubaylar klimalı ofislerde görev yapan memurlardan daha değersiz görülemez; yasa bu şekilde çıkarsa bile eşitlik ilkesi gereği KAZANILMIŞ MÜKTESEP HAKLAR SAKLI KALMAK KAYDI İLE HERKESE BİR DERECE VERİLMELİDİR Hepimize düşen görevler var TEMAD YÖNETİMİNİN BU KONUYA MÜDAHİL OLMASINI BEKLİYORUZ
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZIN 103. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN. 19 MAYIS, EMPERYALİST İŞGALE KARŞI MİLLİ DURUŞUMUZDUR! 19 Mayıs 1919; Anadolu'nun emperyalistlerce ișgaline baș kaldırarak dur diyen Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Samsun'a ayak basması ile başlayan, Erzurum ve Sivas kongreleriyle kararlaştırılan, 11 Ekim 1922 Mudanya Müt...
Perşembe, 19 Mayıs 2022
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
TÜM ANNELERİMİZİN VE YÜREĞİNDE ANNE SEVGİSİ OLAN KADINLARIMIZIN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN. "Ana başta taç imiş, her derde ilaç imiş,bir evlat pir olsa da Ana'ya muhtaç imiş." Analar bizi dünyaya getiren, evlatlarımızı bize bağışlayan yüce insanlar, onlara minnettarız. Anneler gününde emekleri ve aziz hatıraları önünde saygı ile eğilirken annel...
Pazar, 08 Mayıs 2022
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
RAMAZAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN Saygıdeğer Meslektaşlarımız Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Her şeyin gönlünüzce gerçekleşeceği SAĞLIK, MUTLULUK VE HUZUR dolu nice bayramlar geçirmenizi diler sevgi ve saygılarımızı sunarız.
Pazartesi, 02 Mayıs 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ