Bu sayfayı yazdır

GELİŞMİŞLİK - DEMOKRASİ - MUHALİFLİK

Temad Genel Sekreteri;

Gelişmiş toplumların durumu daima bir vücudun organları gibidir. Daima birbirlerini takviye eder, hata arama görevini üstlenmezler. Refah ve mutluluğu yakalayamamış gelişmemiş ülkelerin durumu ise Irak, Filistin, Afganistan, Pakistan v.s. ülkelerin halihazır durumudur. Anlamsız ve gereksiz iç çekişme ve çatışmalarla onlar sadece birbirlerini yerken başka ülkelerde onların topraklarındaki gelirlerini yıllar yılı sömürmüşlerdir.

böyle diyor. 

Gerçekten öyle midir?

Gfikrim-geldielişmiş ve uygar toplumların tamamında görünen en temel ortak özellik ileri bir demokrasiye sahip olmalarıdır. İleri bir demokraside KURUMLAR vardır. Yani muhalefet, sendikalar, Sivil toplum örgütleri vardır. Bu kurumların temel görevi, Yönetenleri; evrensel hukuk kurallarına riayet etmeyi, temel hak ve hürriyetlere saygı göstermeyi temin etmek, aykırı davrananları uyarmak, hukuku ve sosyal adaleti savunmaktır.

İleri demokrasi ile idare edilen gelişmiş ülkelerde KURALLAR vardır.

 • Yönetimde açıklık esastır.
 • Hesap verebilirlik vardır. Toplumun ve muhalefetin sorgulamalarına, toplum huzurunda açıkça hesap verilir.
 • Eleştirilere tahammül ve hoşgörü ile yaklaşma vardır.Toplum yararına yapılan yapıcı eleştirilerden ders çıkarılır.
 • Etik kurallar geçerlidir.
 • Kayırmacılık yoktur. Ayrımcılık, sebepsiz zenginleşme, şahsi çıkar düşkünlüğü hukuk ve ahlak dışı davranışlar yoktur.Toplumun çıkarları ve hak ve hukuku önemlidir.

Bu kurallardan yalnız bir tanesi dahi ihlal edilse, hem toplum hem de sistem bu tür yöneticileri cezasız bırakmaz.

İleri demokrasinin bu kurumlarına yönetici olarak seçilmiş ya da görevlendirilmiş olan kişiler, görevlerinde başarısız olduklarını anlayınca, başka bir mazerete sığınmazlar, toplumundan özür dileyerek ayrılırlar. Ayrılmazlar ise sistem onları cezalandırır.

İleri demokrasilerdeki kurumların yöneticilerinde;

 • Karartma yoktur.
 • Başarısızlığı örtmek için çarpıtma, toplumca kabul edilmiş değerleri kullanarak hedef şaşırtma yoktur.
 • Eleştirilere tahammül, hoşgörü ve etik değerlere saygı vardır.
 • Yöneticinin çıkar düşkünü olduğu anlaşılırsa, asla bir kere daha seçilmezler.
 • Polemiklerle durumu idare etmezler, başarmak için ciddi bir şekilde işlerine odaklanırlar.
 • Başarısızlığı kapatmak için ajan, provokatör kullanarak, karışıklık ve kargaşa yaratmaz, başarısızlığın suçunu muhaliflere yüklemeye kalkmazlar. Başarısız olmuşlarsa etik davranırlar, toplumdan özür diler ve görevlerini başarılı olacaklara bırakırlar.

Seçilen örnekteki IRAK, AFGANİSTAN, PAKİSTAN dahil olmak üzere ve hatta geçmişte ROMANYA, BULGARİSTAN, günümüzde KUZEY AFRİKA ülkelerinin yöneticileri, ileri demokrasiyi yani ileri demokrasinin tüm KURUM ve KURALLARINI uyguladıkları için mi ülkeleri geri kalmış ve kargaşa çıkmıştır? Yoksa Demokrasinin kurum ve kuralları yerine baskı, çıkar ve iktidar düşkünlüğü, kayırmacılık ve ayrımcılık, hukuk, adalet ve etik kurallardan yoksun anlayışları ile yoksul halklarını iliklerine kadar soyup, hesap vermeme, hesap sormaya çalışanları bir şekilde etkisiz hale getirme davranışları sonunda, halk toptan ayaklanıp hesap sormaya kalkınca da servetlerini uçaklarına yükledikleri gibi kaçmışlar, ya da hukukun pençesine yakalanmışlar mıdır?

Bu çarpıtma ve polemiklerden medet umma anlayışı; hak arayan, haksızlıklar karşısında ezilen meslektaşlara karşı yapılması hangi düşüncenin ürünü olabilir ki?

Bu ülke örneklerini verirken hakikaten çok iyi düşünerek mi verdiniz? Eğer bu ülkelerin geri kalmışlığı, yöneticilerinden ve yönetim şeklinden değil de muhalefetten dolayı olduğunu bizlere inandırmaya çalışıyorsanız, sizin için çok yazık. Bu tavrınızı bu şekilde sürdürüp, koltuğunuzda kalmayı hedeflemiş ve bizleri bu çarpıtmalara inanacak kadar saf görüyorsanız ve bizler de buna inanıyorsak bizlere de çok yazık.

Ögeyi Oylayın
(10 oy)
Rafet Duran

Son ekleyen Rafet Duran