ASSUBAYLARI TANIMAK

astsubaylar
Yeniçağ gazetesinde 17 Mart 2011 tarihli yazısında Prof. Ümit Özdağ, şöyle anlatıyor assubayları;

“En son söyleyeceğim şeyi başta söyleyerek başlamak istiyorum. Napoleon, 'Ordular midelerinin üzerinde yürür' demiş. Herhalde bir başka şey söylese idi o da “Ordular astsubayların omuzunda yürür” olurdu. Bir ordunun astsubaysız çalışması, yürümesi ve savaşması çok mümkün değildir.Buna rağmen tarih astsubayların ordular içinde üstlendikleri önemli rolü ne yazık ki görmemezlikten gelir. Uçakları havalanmaya, tankları yürümeye, gemileri yüzmeye astsubaylar hazırlar. Astsubaylar teknik sınıfı oluştururlar. Astsubay sayısı subay sayısının dört katıdır. Generaller ve kurmay subaylar karargahta stratejik savaş planlarını ve operasyonel planlamaları yaparlar. Üst subaylar olan albay, yarbay ve binbaşılar operasyonel planları sahaya uygularlar. Yüzbaşı, üsteğmen ve teğmen ile astsubaylar, operasyonel planları taktik planlarla hayatta geçirirler.

Astsubaylar, subayla erat arasındaki tamamlayıcı unsurdur. Çoğu zaman iletişim astsubay üzerinden kurulur. Türkiye’nin binlerce değişik yerleşim yerinden gelen yüz binlerce Mehmetçik aynı zamanda yüz binlerce farklı karakter, yüz binlerce farklı sorundur. Bu sorunları göğüsleyen, biraz ağabey, biraz psikolojik, biraz komutan olarak ordu ile ilk geldiğinde sivil olan Mehmet arasında tampon olan, Mehmet’i Mehmetçik haline getiren astsubaylardır. Sonra Mehmetçikle beraber yan yana dağda teğmenden yüzbaşıya kadar uzanan subaylarla yürüyen, uyuyan ve çatışan da odur.

Astsubayların mesai saati yoktur. İşleri bitince evlerine giderler. Bir astsubay ayda ortalama 5 gün 24 saat esasına göre nöbet tutar, haftanın bir günü gece eğitimine katılır.

Ayrıca tatbikatlar, özel görevler... Meslek hayatlarının nerdeyse üçte biri nöbette, tatbikatta, gece eğitiminde, özel görevlerde ve evinden uzakta geçirirler. Fazla mesai ücreti almazlar. Astsubaylar farklı ortamlarda farklı görevler yapmalarına rağmen diğer memurlarla aynı derece ve kademeden göreve başlarlar.”

Gelin gerisini biz tamamlayalım ve kalemimiz yazdığınca, dilimiz döndüğünce anlatalım size assubayları...

 • Assubay Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel direğidir.

Yeri geldiğinde işçi, yeri geldiğinde memurdur. Yeri geldiğinde lider ve komutan, yeri geldiğinde yönetilendir. Vatan, millet ve bayrak söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan şehitlik rütbesine koşa coşa giden savaşçı bir vatan evladıdır.

 • Komutanın en önemli yardımcısıdırlar

Assubaylar, Meslek Yüksek Okullarında, branşlarına göre önlisans eğitimi görürler. Yani hem temel askerlik eğitimi alarak, iyi bir asker ve savaşçı olurlar hem de, kendilerine seçtikleri branşın mahir ustası olmayı başarırlar. Topçudurlar, tankçıdırlar, uçak bakımcıdırlar, motorcudurlar, bandocu, piyade ve komandodurlar. Hem branşlarının işçilik kısmını görürler, öğrenirler ve el melikesi ile gerektiğinde bir tersane işçiliği ustalığında onarımlar yaparlar hem de branşlarının taktik kullanımına aşinadırlar. Yıllar geçtikçe görevlerinde daha da uzmanlaşır, tecrübe ve deneyim kazanırlar ve Komuta Makamına bu tecrübeleri ışığında destek sunarlar. Bu anlamıyla subay ve komutanın en büyük yardımcısıdırlar.

 • Assubaylar, işçi ve emekçidirler

Bir savaş ortamında silahınızın ya da teçhizatınızın, tankınızın, uçağınızın veya geminizin arızasına müdahale için tersanelere ulaşmanız mümkün değildir çoğu zaman. Bu, icra edilen tatbikatlarda da böyledir. Planlı bir tatbikatın tam ortasında bir sisteminiz arıza yapar ve eliniz kolunuz bağlanır. İşte o zaman işçi assubay devreye girer ve ustalıkla bilgelik karışımı bir şekilde onarım müdahalesine başlar ve çoğu kez başarır. Onlar hem teknisyen, hem kullanıcı operatördürler.

 • Assubaylar aynı zamanda liderdirler ve böyle olmak zorundadırlar

Liderlik; bilgili olmayı, kendini geliştirmeyi, sorumluluk almayı ve inisiyatif kullanmayı gerektirir. Genç bir assubayken, erbaş ve erlere liderlik ederler. Kıdemli assubay olduklarında genç assubaylara hem örnek hem lider olmak zorundadırlar. Birliğin yönetici kademesi subaylar ile yönetilen kademesi astlar arasında iletişim kurarlar. Birliğin dirlik ve düzenliğinin sağlık ve selametle yürümesi için bilgi ve deneyimleri ile hem astlara hem de üstlere yol gösterici, tavsiye sunucu olurlar. Karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma için tüm hünerlerini gösterirler. Adeta bir diplomasi inceliğiyle birliklerinde huzurlu iş ortamı sağlamaya çalışırlar.

 • Assubaylar, yenilikçidirler

Günümüzde ordular, daha yaygın, çevik ve duyarlı bir güç haline getirilirken, bazı birliklerin yeniden organize edilmesi, yeni cihazların alınması ve yeni taktiklerin öğrenilmesi gerekir. Assubaylar, küçük birliklerin eğitiminde ve ordunun hedeflediği kuvvetlerinin yapılanmasında bireysel sorumluluğu en fazla olan lider personeldir. Gelişen teknolojiye, her gün yenilenen bilgiye ayak uydurmak zorundadır. Bunu da hep başarır.

 • Assubaylar bilge olmak zorundadırlar

Çünkü hem profesyonel asker olmak hem de zorunlu er olarak gelen vatan evladı çocuklara yol yordam göstermek onların işidir. Bu yüzden kendilerini daima geliştirirler. Gelen erlere askerliğin yanında hayatı da öğretmeye çalışırlar. Kimi zaman bir aile şefkatiyle yaklaştıkları bu gençlere, kimi zaman sert ve disiplinli bir asker yaklaşımı da sunmaları askerlik mesleğinin bir gerekliliğidir.

 • Assubaylar, genç subaylara kılavuzdur!

Assubaylar, eğitimlerde yararlı deneyimlerini ve değerli tavsiyelerini de subaylara sunarlar. Pek çok subay, gelmiş olduğu okulda çok iyi eğitim almış olmasına rağmen, mezun olup, ilk komutayı ve sorumluluğu aldığında yeterli deneyim ve tecrübeye sahip olmadığını görür. Bu nedenle, güven ve itimat duyulabilecek iyi bir assubaya sahip olmak ve onun o ana kadar yapmış olduğu görevlerde edindiği tecrübe ve deneyimlerin yardımcı kılavuzluğunu değerlendirmek; birliğine iyi şekilde komuta etmek isteyen bir komutan ve subay için çok değerlidir.

Bilgileri ve bilgelikleri, zorlayıcı askeri kanunlara karşı assubayların kendi koruyucusudur. Bir assubay ne derece bilgili ise tehlikeli durumlardan o kadar uzaktır. Korkacağı tek şey kaliteli bir eğitim almış olmasına rağmen cahil kalmayı başarabilmiş üstleridir. Zaten bu türden insanlar hangi ortamda olurlarsa olsunlar, her daim cahilliklerini örtmek amaçlı olarak, saldırgan bir tutum sergilerler.

 • Assubay Komutandır aynı zamanda

Küçük birliklerde ve gemilerde bu görevi bilfiil yaptığı gibi gerçek savaş ortamlarında da bunu inisiyatifler kullanarak gerçekleştirirler. Yeri geldiğinde küçük bir timin ya da birliğin kazandığı zafer, koca bir zaferin de kazanılmasına vesile olur. Bir assubayın verdiği bir karar hatta bir erin anlık uyguladığı bir eylem; küçücük bir zaferden koca bir zafere açılan yol olabilir. Kaldı ki, yaşanmış savaşlarda bu tip kararların ve zaferlerin örneği çoktur.

Askeri kanunlar ve kurallar her ne kadar büyük yetkileri subaylara sunmuş olsa da, küçük birlik liderleri yine de bir takım kararlar vermek zorundadır, ki bu kararlardan bazıları, savaş anındaki küçücük, anlık bir fırsatın zafer için bir avantaja dönüşmesini sağlayabilir.

 • Assubaylar savaşçıdırlar

cephede ağır kayıplar veren bir birliğin boşluklarını kapatıcı, düzen ve intizamını koruyucu hal ve tavırlar sergilerler. Düşmana karşı hızlı, seri ve doğru bir şekilde ateş etmekte, savaşmakta inatçı, usta ve cesur davranırlar. Şehadet şerbetini içinceye kadar bırakmazlar sancağı ve cepheyi.

 • Assubay; öğretmendir, rehber ve kılavuzdur

Komutanına rehberlik ve kılavuzluk yaparken, astlarına da örnek olur. Savaş talimlerinde, tatbikat ve eğitimlerde hem subaylarına bilgi ve deneyimlerini sunarak, öğretmenlik yapar. Hem astlarına gerektiğinde bilfiil öğretmenlik yapar. Gece derslerinde erlere hayat ve genel kültüre dair dersler verdiği gibi, savaşçı personelin yetişmesi için askerlikle ve mesleğiyle ilgili derslerin de öğreticiliğini yapar. Birliklere, branş ya da bölümlere yeni katılan; erden, subaya kadar tüm personelin birliğe uyum eğitimlerinde bizzat yer alır. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan acemi birliğinden lisans düzeyindeki eğitim kurumlarına varıncaya kadar branşıyla ilgili konularda öğretici eleman olarak bulunurlar. Yetiştirilmekte olan geleceğin komutan ve subaylarına, acemi birliklerindeki Mehmetçiklere, emeği ve alınteri geçer.

 • Assubay öğrencidir

Assubaylar orduların yenileşmesinde anahtar bir roldedirler. Hatta, belki de en önemli rol onlarındır diyebiliriz. Her geçen gün savaş sanatında kullanılan silah ve cihazlar değişir, güncellenir. Savaş taktikleri yenilenir. Yeni durumlara göre yeni birliklerin kurulması gerekebilir. Tüm bunlar, yeni kavramları ve yeni bilgileri gerektirir. Bu yüzden assubaylar, TSK; kendisine fırsat sunsun ya da sunmasın kendini daima bir öğrenci gibi hissederek, branşında yeni bilgilerle donanmaya özen gösterir. Yabancı dil kurslarında, yurtdışı kurslarında ve yurt dışı daimi görevlerinde subaylara daha çok ağırlık veriliyor olsa da, onlar bunun altında ezilmez. Kurs görmemiş olsa bile branşıyla ilgili konularda bilgilenebilecek düzeyde yabancı dilini geliştirir. Bilgi ve becerisini çağa uydurur. Çağın teknolojisine uyum sağlayacak yapıya ulaşmakta bir anlık dahi tereddüt göstermez.

 • Assubay Teknisyendir, Operatördür

Branşı gereği sorumlu olduğu radarın, sonarın, muhabere cihazının en iyi şekilde operatörlüğünü yapar. Tüm detay ve inceliklerini bilir. Link cihazları ile taktik resmin oluşumunu sağlar, muhabere iletişimini sağlar, kriptolu muhabereyi tesis eder ve en can alıcı anlarda en acil mesajların yerine ulaşması için canını dişine takar. Taktik resmin oluşumunu sağladığı gibi, gelen bilgileri derler ve toplar, kıymetlendirmede ve bilgilerin dağıtımında ana bir rol üstlenir. Komuta kademesine en kritik anlarda cansuyu bir destek sağlar.

Uçağının bakımını, tutumunu yapar. Arızasına anında müdahale eder. Tankının ve topunun işlevini yerine getirmesi için gecesini gündüzüne katar. Elin eskisi olarak gelen her türlü silah ve cihazın yıllarca kullanılması ve fakir ülkesinin parasının heba olmaması için varını yoğunu seferber eder. Denizaltıda, fırkateynde, hücumbotunda gemilerin limandan kalkışından tekrar limana dönüşüne kadar her türlü emek ve çabayı gösterir. Atışlarda, tatbikatlarda ve gerçek savaş durumlarında vardiya ve nöbet mefhumu dinlemeksizin görevinin başında olur. Makinasının, çarkının, ırgatının, silahının tam anlamıyla çalışması için alınterini akıtır. Mesai ücreti, icap parası, nöbet parası gibi bir beklentisi yoktur. Zaten bunları vermeyi düşünen de yoktur. Bunların sözünü bile etmez.

Bu anlamda assubay, bir uçağın kanadı, bir geminin pervanesi, bir tankın paleti ve bir ülkenin sınır karakolu gibidir tam olarak. Türk bayrağının dalgalandığı her yerde cesur ve cansiperane görev yapmanın onuruyla yaşar.
 • Assubay diplomattır

Yurtdışı daimi görevlerde kendisini, halkını ve ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için çırpınır. Uluslararası tatbikat ve eğitimlerde vatanını, milletini ve bayrağını yüreğinde taşıyarak görev yapar. En iyisini yapmak, Türkün gücünü herkese göstermek için var gücüyle çalışır, çabalar. Ayyıldızlı bayrağının denizlerde, dağlarda ve göklerde en yükseklerde dalgalanması için emek ve alınteri harcar.

Uluslararası harekatlarda ve görevlerde tıpkı Afganistan’da, Arnavutluk’ta, Somali’de, Lübnan Harekatında olduğu gibi hem bir barış elçisi olarak görevini yerine getirir, hem de yurt dışındaki sivil vatandaşlarına el uzatır. Türk askerinin uluslararası başarılarında assubayların emeği ve alınteri yadsınamaz bir gerçektir.

 • Assubay sekreteryadır

Karargah ve kurumunun evrak ve mesaj tipi yazışmalarında birinci derecede etkin rol oynar. Makam sahibi general ve amirallerin emir assubayı olarak o makamın programını, randevularını, yazışmalarını planlar ve zamanında yapılmasını sağlar. Temsil ettiği makamın etkin görev yapması için tüm tecrübe ve deneyimini kullanır. Komutanının sağ kolu olarak güvenini kazanır, o makama layık olarak görevini eksiksiz yapar.

 • Assubay demirbaş sorumlusudur, lojistik destek sorumlusudur

Tüm karargah, gemi ve birliklerde etkin olarak kullanılan malzemelerin, silahların, cihazların demirbaş sorumluluğu onun üzerindedir. Türk bayrağı ile semalarda uçan uçakların, açık denizlerde yüzen gemilerin, sınır ötelerinde harekat yapan tankların ve her türlü hava şartında vatan aşkıyla yürüyen Mehmetçiklerin bütün iaşe ve ibatesi onun ellerinden geçer. Yiyecek, içecek ve yedek malzeme temin ve tedariki konusunda bilgilidir. Hangi cihaza hangi cıvatanın, hangi vidanın takılacağını en iyi o bilir. Bir gemiden diğerine yapılan varagelenin, akaryakıt naklinin en sıhhatli şekilde yapılması onun emin ellerine teslim edilir.

 • Assubay Halkın kendisidir

Türk Silahlı Kuvvetlerinin halkına en yakın unsurlarından birisidir. Onlarla birdir. Onlarla mahalle pazarlarında, kahvehanelerde ve caddelerde karşılaşabilirsiniz. Onların sırça köşkleri yoktur. Onlar halkına rağmen darbe planlamazlar. Fakat bağlı bulundukları emir komuta yapısı gereği darbelerde görev yapmak zorundadırlar. Unutmayın ki, Türk Ordusunu ayakta tutan en temel şey vatanseverlik ve mutlak itaat kavramıdır.

 • Assubaylar; Mehmetçiği eğiten, koruyan ve kollayandır

Onlar kışlaya gelen Mehmetçiklere askerlik mesleğine uyum sağlamalarında destek olurlar. Bazen bir anne şefkati gösterirken, bazen bir baba otoriterliğiyle de yaklaşırlar. Bu otoritenin temel sebebi, askerlik mesleğine uyum sağlanmasıdır. Bu şekilde eğitilmeyen Mehmetçik, görev yaptığı ortamlarda silah kazalarına, mayın tuzaklarına ya da silah ve teçhizatın yanlış kullanımı sonucu kazara ölümlere varan bir sonla karşılaşabilir. Burada temel hedef, can ve mal güvenliğinin sağlanması, muzaffer ordumuzun girdiği harekatlardan ve tatbikatlardan en az can kaybıyla ve hasarla çıkmasının teminidir. Unutulmamalıdır ki, Mehmetçikler de bizim üzerimize zimmetlenmiş birer demirbaş gibidir. Annesinin, babasının, yavuklusunun ve tüm sevenlerinin emanetidir bizlere. O halde öncelikle onların canını korumak için bazen katı şekilde davranılması kaçınılmazdır. Konforlu ve kıytırık bir acemi eğitimi sonrasında heba olacak hayatların hesabını biz o vatansever aileye nasıl verebiliriz ki!

 • Assubaylar halkının can dostudur

Assubaylar, halkının yaşadığı her türlü acı felaketlerde ve doğal afetlerde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir temsilci unsuru olarak, onların hemen yanı başındadır. Depremde Gölcük ve Değirmendere halkıyla nice acıları paylaşmış, kader birliği etmişlerdir. Sel felaketlerinde kurtarıcı ve koruyucu olmuşlardır. Onlar her zaman halkının yanı başında olmaktan, halkıyla iç içe olmaktan ve halkının bir parçası olmaktan gurur duymaktadırlar.Sevinçte ve acıda bir olmanın, paylaşmanın erdemini en iyi onlar bilir.

 • Assubay şehitliği ve gaziliği onur bilendir

Mesleği gereği en çok şehit veren, en çok gazisi olan kesimdir assubaylar. Elbette bunun reklamı olmaz fakat bugün maaşlarını ya da statülerini assubaylarla kıyaslayanların görev şartlarını ya da şehit ve gazi sayılarını da onlarla mukayese etmesi gerekir. Daha önce de söylediğimiz gibi, onlar evlerinde bekleyerek, oturdukları yerden icap parası almazlar. Gerektiğinde aylarca geceli gündüzlü, ailesinden ve sevdiklerinden çok uzaklarda çalıştıklarında, “nerde benim mesai ücretim?” demezler. Kanunların “devlete yontucu harcırah kavramına” göre ve belirli şartlar sağlandıktan sonra ancak bir şeyler almaları söz konusudur. Üstelik bu harcırah kanunları ve şartları modern ordulardan çok farklı ve ilkeldir.

Onlar barış ortamında bile bir savaş gemisinde vardiya düzeninde yaşarlar. Cuma girdikleri nöbetlerden pazartesi çıkarlar. O Pazartesi bir eğitim ya da tatbikat söz konusuysa yine yüreklerindeki vatan sevgisiyle, tek kelime itiraz etmeden koşa koşa giderler görevlerine. Ayrıca bir maddi kazanç beklemezler bu fedakarlıklarından.

Mesai mefhumu tanımaksızın, özveriyle yapılan görevlerinin karşılığında, maaşa ilave olarak, adı tazminat olan ama onun da hiyerarşik basamağa bağlı olduğu bir maddi karşılık alırlar. Aynı görevde, birlikte, karargahta ya da cephede kader birliği ve silah arkadaşlığı yapanlar; iş tazminata geldiğinde farklılaşırlar. Konum ve rütbeye göre tazminat oluşur, emek ve alınterine göre değil! Örneğin açık denizlerde görev yapan bir fırkateynde solunan hava, çekilen meşakkat aynıdır ama bunun karşılığında ödenen meblağ statükoya göredir ve çok farklıdır.

Burada sözünü ettiğimiz nöbet parası, icap parası ya da mesai ücreti kavramlarını art niyetle kullanmıyoruz. Sadece daha iyi anlaşılmak için çabamız. Yoksa, bu ücretleri alanlar elbette emek ve alınteri karşılığı olarak almaktadırlar. İsteğimiz, bizi değerlendirirken, önyargılardan uzaklaşmaları ve durumumuzu daha iyi algılayarak, empati kurabilmeleri.

Assubaylar, “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!” diyen Mustafa Kemal’in cumhuriyet çocuğudurlar. Bu emir onlar için her daim geçerlidir. En olumsuz şartlarda dahi vatan için çırpınmak ve gerekiyorsa, ölümü göze alarak şehadet rütbesine ulaşmak, onlar için şereflerin en büyüğüdür. Dumlupınar Denizaltısında olduğu gibi son nefeslerinde ölüme karşı en soğukkanlı şekilde gülümseyerek, al bayrağı yüreklerinde dalgalandırarak “Vatan Sağolsun” diyebilen cesur insanlardır onlar.

Kalleş mayın tuzaklarında ülkesinin huzur ve güvenliği için ellerini, kollarını ve ayaklarını bırakırlar ama sitem etmezler. Onurlu yürekleriyle dimdik durmayı başarırlar.

Düşen uçak ve helikopterlerde, batan denizaltılarda, çarpışan gemilerde ve dost bilinen ülkelerin kalleşçe yaptığı güdümlü mermi taarruzlarında (TCG MUAVENET Olayı gibi), teröristlerle yapılan çatışmalarda ve daha pek çok yerde ölümlerin en şereflisi olan; vatanları ve bayrakları için ölürler. Bayrağa sarılı tabutları bile olmaz kimi zaman.

Assubay herkesin göğsünü gere gere izlediği o koca dev SAT Komandolarıdır. SAS Komandolarıdır. Dalgıçtır, Kurbağa Adamdır. Aylarca denizin altında, gün ışığı görmeksizin görev yapan Denizaltıcıdır. Hızlı ve keskin hareket eden Hücumbotlarımızın temel direğidir. Tankçıdır, Mayıncıdır, Topçudur, Gemicidir, Uçak Bakımcıdır, Helikoptercidir. Yarım kanat taksa bile, tam kanatlık görev yapma bilinci taşıyan kahramanlardır.

Ama önce insandır. İnsan olmanın onuruyla görev yapmak isteyendir. Yapılan tüm haksız uygulamalara karşı yalnız başına savaşmak durumunda kalan insandır. Ailesini ve sevdiklerini aylarca bir başına bırakmak durumunda kalan ve onların geçimini devletin verdiği üç kuruşluk maaşla yapabilen insandır. Daha az maaşla Türk Silahlı Kuvvetlerini ve onun üniformasını en iyi şekilde taşıması, temsil etmesi beklenen ve az çok bunu da başarabilen insandır. Üstleri ve komutanları tarafından farklı muamele ve ayrımlara tabi tutulsa bile, halkı tarafından hep tam anlaşılamasa bile yüreğinde halkına büyük bir aşk besleyen insandır. Vatanını, bayrağını canından çok seven ve bunu sözle değil, bizatihi icrayla ispatlayan insandır.

Maaşı, konumu her zaman başkalarınca kıyaslanan ve kıyaslandığında astlığı nedeniyle incitici söylemlerle yüreği acıyan insandır.

Tüm bunlara rağmen; halkını, milletini, vatanını, bayrağını ve cumhuriyetini sahiplenen, ışıltılı gözleriyle daha aydınlık bir ülke için kendini geliştiren ve Ata’sının koymuş olduğu hedefler doğrultusunda durmaksızın ilerleyen, Cumhuriyetinin bekçiliğini halkı ile birlikte yapan; onuru, şanı, şerefi yüreğinden okunan, milletine sevdalı Cumhuriyetin güneş yüzlü çocuklarıdır assubaylar!

Aydın Kulak

Kaynak gösterilerek ve yazar adı belirtilerek kullanılmasında bir sakınca yoktur

Kaynakça:

Ordular Astsubayların Omuzunda Yürür/ Prof. Ümit Özdağ/Yeniçağ Gazetesi/ 17.03.2011

Ögeyi Oylayın
(31 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#3 Orhan ORHUN 17-05-2011 23:55
Ülkemin bekası Assubay,
Ordumun temel direği Assubay,
En çok şehit veren Assubay,
Geride en fazla yetim bırakan Assubay,
Limon gibi sıkılarak posası çıkarılan Assubay,
Assubay ünvanı AsTsubay'lığa dönüştürülen Assubay,
Açlık sınırında yaşamaya terk edilmiş Assubay,
Emekli Assubay,
Rahmetli Assubay.
Güzel yazıları bizlere sunduğun için eline sağlık AYDIN ASSUBAY.
Alıntı
#2 Ahmet CAN 16-05-2011 13:46
Aydın KULAK beyi tebrik ediyorum.Çok güzel bir yazı olmuş.
Alıntı
#1 MEHMET ALİ KILINÇ 16-05-2011 09:51
Adı gibi "aydın" değerli meslektaşım..
Ellerine, emeklerine sağlık, eksiği var fazlası yok tam içimden geçenleri yazmışsın.
İsimleri saklamaya gerek yok. Son üç aydır, Sevgili Ahmet Öztaş'ın özendirmesiyle, Antalya Büyükşehir Belediyesinin bu işler için görevli kuruluşu olan ASMEK bünyesinde açılan meslek edindirme kurslarından birine devam ediyorum.
Kursta yaşamlarının başında olan ve iş müracaatlarında evraklarının arasına koymak üzere sertifika almak için bu kursa devam eden gençler olduğu gibi, benim gibi emekli olmuş kişiler de var. Bu kişilerin kimisi devlet dairesinden emekli müdür, kimisi mühendis. Ben de bildiğiniz gibi emekli assubay.
Bu sınıf arkadaşlarımın öğretmenimize sordukları soruları,ders dinleyiş tarzlarını, sınıf davranışlarını, konulara yaklaşımlarını,sınavlarda aldıkları notları inceliyorum. Hiç biri bizim mesleğimizde aldığımız ölçülere yaklaşamıyor bile! Ayıptır söylemesi, gençlerin de önünde sınıftaki en iyi öğrenci benim...
Bu defa kendi kendime bunun neden böyle olduğunu soruyorum. Yine kendi kendime bulduğum cevap şudur. Aydın meslektaşımın da vurguladığı gibi biz, bize anlatılan, yeni öğretilen her şeyi daima ertesi gün bir başkasına öğretmek durumunda olduğumuzun bilinci ve sorumluluğu içinde dinledik, öğrendik. İşin bu konudaki püf noktası budur...
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

Ömer YILDIZ
merhabalar... 1988-1989 yıllarında Ağrı Patnos'ta aynı alayda çalıştığımız değerli arkadaşım Cevat Öğüt astsubayı arıyorum. Bu güne kadar tüm aramalarıma rağmen kendisine ulaşamadım. Şayet yardımcı olursanız çok sevinirim. Tlf; 05323717184
Perşembe, 18 Mart 2021
SİTE VE ASB.GÜÇBİRLİĞİ YÖNETİMİ
Türk'ün inancını,azim ve kararlığını tüm dünyaya ispatlıyarak ÇANAKKALE GEÇİLMEZ destanını yaratan Bu topraklar için tereddütsüz canını feda etmiş M.Kemal ATATÜRK ve tüm kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu vatan sizlere minnettardır
Perşembe, 18 Mart 2021
SİTE ASSUBAY GÜÇBİRLİĞİ YÖNETİMİ
Yine yüreğimize ateş düştü yine hiçbir değerin geri getiremeyeceği canlarını elim bir helikopter kazası ile ülke için 9 kahramanımız feda etti yaralılarımız var Allah rahmet eylesin ailelerine sabır yaralılarımıza açıl şifalar versin
Perşembe, 04 Mart 2021
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ