Çoban Ateşi

By Eski Tüfek 22.02.2015 Okunma Sayısı: 1943 Yorum Ekle

fire

Türk havacılık târihinin en önemli şahsiyetlerinden birisi olan Millî gururumuz Asubay Vecihi HÜRKUŞ’u saygıyla yâd etmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığında ilk defâ Asubay Vecihi HÜRKUŞ adına Ödül töreni tertip edildi. Törende konuşan Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Akın ÖZTÜRK, "Asubay öğrencilerine kurmaylığın önünü açacak çalışmayı yapıyoruz" müjdesini verdi.

Ordumuzun istikbâlde alacağı yeni teşkilât hakkında çok önemli ipuçları veren bu haber ne tuhafdır ki sâdece Takvim gazetesinde yer bulabildi. Orgeneral ÖZTÜRK’ün konuşmasında ifâde etdiği haberin bu önemli unsurlarını sâir basın mecrâları ya göremedi ya da görmek istemedi. Şâyân-ı dikkat bir vaziyet hakîkâten...

*  *  *  *  *

Muhteşem Komutan Orgeneral ÖZTÜRK Asubay hakları konusunda böyle muazzam ve haklı hedefler ortaya koyarken

Aynı konuda Memur Necdet Bey bir şeyler söyledi mi diye soruyorsanız, fâş eyleyelim...

TSK Komutanlık Astsubayları Semineri tezgahı altında Kıdemli Asubayları Gücük ayında karargaha celp eyledi.

Fakat Ordumuzun önümüzdeki dönemde alacağı yeni tertip-düzen hakkında

Ve dahi

Asubayların ordumuzun içinde alacağı görevler, yetkiler hakkında bir tek söz dahi demedi.

 • Geçen seneki toplantıda önce söz vermiş fakat sonra kıvırıp konuşmamış idi. Hakkını teslim edelim! Necdet Bey, bu sene okudu, üfürdü...
 • Seminer dedikleri ve emir-komuta zenciri içinde icrâ etdikleri toplantıda alınmış bir tek karar yok. Konuş, konuş minder yap!
 • Necdet Beyimiz, bu sene ve kendi adına gazoz şişesinin kapağını son defâ açdı.
 • 60 seneden beri birikip patlama noktana gelen Asubayların gazını alıp kışlalarına geri yolladı.

*  *  *  *  *

Peki,

Memur Necdet Bey, Ne Mi Yapdı? (bknz.)

Hemen arz edelim; Memur Necdet Bey, “AKP hükûmeti ile hemfikir” imiş!..

resim-02Bu can ciğer kuzu sarması sohbet muhabbetin tâbi neticesi olarak da

 • Dokuzyüzyirmidokuz senelik Atayurdumuz Süleyman Şah Türbesini bugün bir avuç eşkıyanın eline bırakıp, arkasına bakmadan Suriye’den kaçdı.
 • Ege Denizinde; Aydın, İzmir, Muğla illerimizin sınırları içinde yer alan tam 16 Türk adasını gahpe yonanlılara teslim etdi.
 • Memleketin her köşe bucağında Bayraklarımız direkden indirildi, yakıldı.
 • ATATÜRK heykellerine türban takıldı. Yerlerde sürklendi, üstünde ateş yakıldı...
 • Ve daha yüzlerce kepâzelik...

Necdet Bey,

Gendi goltuğunun derdine düşdü. 30 Ağustos gelse de bir an evvel teskereyi alıp sıvışsam diye gün sayıyor.

Haysiyetli bir Türk subayına bu kadar utanç, bu kadar zillet yeter de artar bile...

*  *  *  *  *

Memur Hulusi Aga Ne Mi Yapıyor?

Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Hulusi AKAR,

Bu arada boş durmadı...

Evvelâ, hemen Okyanus ötesine uçdu;

Türk Ordusunun başına çuval geçiren Coni’nin önünde

Gıldan ince o boynunu öne eğip

Düşmanı Coni’ye madalya takdırdı...

Katiline âşık olmak, buna denir işde!..

resim-03 

Akabinde

Coni’den hangi görevleri, hangi emirleri aldı?..

Gevurun madalyasını alan er kişi

Gevurun davulunu çalar, değil mi?

Menfaati yoksa şâyet Coni, boklu bitini vermez!..

Ben,

Hulusi Aga’nın şu yapdıklarınıı düşünürken

Nur içinde yatsın!

Rahmetli dedemin bir sözü tedâi ediverdi vehleten;  “Oğul; Mandanın arsızı, kasabın bıçağını yalar!..

*  *  *  *  *

Bilâhire;

Balıkesir’e gadar gizlice gidip

Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerini huzurunda ictimâ eyledi... (bknz.)

Ve dahi

Şöyle dedi Memur Hulusi Ağa;

 • Subay, Subaydır; Asubay, Asubaydır. İkisinin de ayrı bir mesleği ve ayrı bir görevi vardır. Bunlar karıştırılmasın!
 • Herkes vazifesi neyse onu yapacak ve ona göre de rahatlayacak.
 • Hepimiz memuruz;

İşde, okudunuz... Bu sözleri söylediği anda

Ordumuzun istikbâlde alacağı yeni teşkilât hakkında

Memur Hulusi Agamız fikir beyan etmek hakkını peşinen ve dahi ebediyyen kaybetdi.

Tükürdüğünü yalar mı, bilemem!

Fakat

Hulusi Aga için artık geriye dönüş yok bu yolda!..

*  *  *  *  *

İkinci Başkana gelince;

Siz kadim dostlarımız bilirsiniz, kelâm cimrisi değildir Eski Tüfek...

Lâkin,

Aslını inkâr eden Yaşar GÜLER Efendi için

Bir tek kelime dahi isrâf etmeye değmez bu satırlarda!

Eski Tüfek’in köşesinde O’nun resmine de yer yok, ismine de...

Türk Ordusu,

Bu Aga, Bey, Efendi tayfası yüzünden savaşkanlık ruhunu kaybetdi...

Türk Ordusu,

Bu köhnemiş fikirlerden,

Bu sürgün zihniyetlerden  tez  elden kurtulacak inşallah.

*  *  *  *  *

Bütün bu rezâlet, kepâzelik, zillet bir yana

Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Akın ÖZTÜRK,

Vatanımızın ufkundan yeni bir güneş doğup

Türk Ordusunun son bin seneden beri kendine yurt bildiği Anadolu toprakları üzerinde yakdığı

Ve fakat

Soz zamânlarda küllendirilmeye terk edilen çoban ateşinefire

Kuvvetli, kademli ve bereket dolu bir nefes bahşetdi.

Ve dahi

Küllendirilmek istenen Türk Ordusunun çoban ateşi

Orgeneral ÖZTÜRK’ün bu kutlu nefesi ile hemen

Dirildi...

Târihe nakşetdiği bu sözleriyle

Orgeneral Akın ÖZTÜRK

Hakikâte, hakkını teslim etdi.

Çünkü

Hakikâtin kendini kabul etdirme kudreti vardır!..

*  *  *  *  *

Takvim Gazetesinden Ahmet TOPAL’ın 15 Şubat 2015 târihli haberine göre Havacı Asubaylara da iyi bir eğitim için çağrıda bulunan Orgeneral ÖZTÜRK, Asubaylara kurmaylığın önünü açacak bir çalışma yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

Sizlerden beklentim, eğitim alanında kendinizi daha da geliştirmeniz ve Hava Kuvvetlerinin faaliyetlerine artan bir ivmeyle katkı sağlamanızdır. Sizlerin özellikle İngilizce başta olmak üzere yabancı dil eğitimine daha sıkı sarılmanız büyük önem taşımaktadır. İnanıyorum ki bir gün bir Asubay Meslek Yüksek Okulu öğrencisini Harp Okulu'nu bitirmiş, pilot olmuş, sonra kurmaylığı kazanmış ve belki de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gelmiş olarak göreceğiz.

resim-04 

Asubaylara subay olmak hakkının verilmesi gerekdiğini ilk defâ bir kuvvet komutanımız basiretle ve yiğitce 2015 senesi Gücük ayında gündeme getirdi. Bu ulvî, samîmi ve kadirşinas tesbitinden dolayı Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Akın ÖZTÜRK’ü  yürekden kutluyorum. Orgeneral Sayın ÖZTÜRK’ün bu çıkışıyla ordumuzda zihniyet devriminin çoban ateşini Hava Kuvvetleri Komutanlığımız yakmışdır. Bu ateşin ışıtdığı yolda ordumuz sebat, azim ve kararlı olarak hedefine yürümeye devâm etmelidir.

Türk askeri,

Orgeneral ÖZTÜRK ve Orgeneral ÖZTÜRK gibi komutanların peşinde;

 • Yiğitce savaşır,
 • Kahramanlaşır,
 • Desdanlaşır ve dahi
 • Gülerek içer şahâdet şerbetini…

Ne mutlu Havacılarımıza ki Orgeneral ÖZTÜRK gibi komutanları var!

Darısı diğer kuvvet komutanlarımızın başına.

Peki,

Orgeneral Akın ÖZTÜRK yiğitce ortaya çıkıp bu sözleri söyledi söylemesine de. Gerçek ile alâkası var mıdır bu tesbitlerin?

Evet, Orgeneral ÖZTÜRK’ün Asubaylar hakkında söylediği her şey, hakîkâtin ta kendisidir.

Nasıl mı?

İşde şöyle;

Çok değil, daha şunun şurasında 100 sene evvel ATATÜRK;

 • Asubayları Harb Okullarına gönderdi,
 • Asubaylar, kurmay oldular,
 • Asubaylar, Tuğgeneralliğe kadar terfi etdiler.
 • Kimse şüphe etmesin! Asubaylar; bugün de Kuvvet Komutanı da, Genelkurmay Başkanı da olurlar. Fırsat verin, yeter! (bknz.)

Çok değil, daha şunun şurasında 50 sene evveline kadar;

 • Hava Kuvvetlerimizde Asubayların pilot olmak hakkı var idi.
 • Hava Kuvvetlerimizde en son pilot Asubay, 1949 senesinde mezun edildi.

Asubayların târihden neşet eden Subay olmak hakkını Evvel’den Ȃhire Işıltılı Yansımalar-5 isimli makâlemizde târihe kayıt etdik! İşbu makâlemizde emekli bir Asubay olarak Eski Tüfek, samimiyetle ve cesâretle gündeme getirip 2014 senesinin Ortagüz ayında dünyaya duyurmuş idi.

Asubayların subay olmak hakkını savunan ilk Subay da Ogeneral Sayın Akın ÖZTÜRK oldu. Devletimizin bekâsı için şart olan bu hakkı sahibine teslim eden ilk Subay olarak da târih, Sayın ÖZTÜRK’ü yazacak. Devletine bağlı, milletini seven her Subay da bu hakkın Asubaylara teslim edilmesini desdeklemelidir.

Celâdet, her Türk askerinin mayasında vardır, kanında vardır, evvel Allah!

 • Eşit fırsat,
 • Şeffaf rekâbet

Ve dahi

 • Sonsuz terfi fırsatı...

Muzaffer ordunun temel şartıdır bunlar.

En iyi olan başa geçer.

Târihi zaferler ile dolu olan şanlı Türk Ordusunun

Dünyâ sahnesinde en azından on bin seneden beri varoluşunun temelinde

Bu eskimez kural,

Ruhunda atamızdan mirâs bu töz vardır.

Oyuncu değil fakat oyun kuran ve dahi oyun kazanan bir devletin muzaffer ordusu olmak için Subayları, Asubaylar ile çeliklemeye mecburuz.

Böyle yapar isek şâyet neticede;

 • Aziz devletimiz, ilelebet pâyidâr olacak,
 • Yüce milletimiz ATATÜRK’ün yolunda muaassır medeniyetlerin de fevkine yükselecek

Ve dahi

 • Kahraman Türk Ordumuz muzaffer olacak inşallah.

*  *  *  *  *

Çoban Ateşi isimli işbu makâlemi,

Kendisi de Toros dağlarına sırtını yaslayıp

Nice Çoban Ateşleri yakmış bir Toros yiğidi olan

Ve dahi

14 Mart 2014 târihinde Hakk’ın rahmetine kavuşan

Olçum Köşesinin Yazarı

Meslekdaşım merhum Mehmet Ali KILINÇ’ın aziz ruhuna ithâf ediyorum.

brove

 

 

 

 

 

Şükrü IRBIK
(E) SG Tls.Asb. III Kad.Kd.Bçvş.

Ögeyi Oylayın
(23 oy)
Son Düzenlenme Çarşamba, 03 Ekim 2018 00:54

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

Binnur Okkan
Kadri Okkan'ı kaybettik. Cenazesi bugün 23 ocak 2022 izmir buca şirinyer merkez camiinden ikindi namazından sohra askeri törenle defnedilecektir. Bilgilerinize. Saygılarımla. Kızı Binnur Okkan - Yönetici notu Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz.
Pazar, 23 Ocak 2022
Atilla ABAYLI
TEMAD GENEL BAŞKANINA Sayın genel başkan; Evrensel sistemde gerçekler net görülmelidir. İzmirde il temsilcisi davet üzerine 23 Nisan resepsiyonuna davet edilir. Ve üç kişi eşleri ile bu davete icabet ederler. Şimdiki disiplin kurulu başkanınız ve şimdiki izmir il temsilcisi ve yönetimden biri. Ve yönetimden biri bu etkinliği facebook sayfasında paylaşır.Bu paylaşıma...
Cuma, 14 Ocak 2022
Erol ERTURAN
Herkese merhaba İyi akşamlar Arkadaşlar TEMAD ve diğer sosyal medya hesapları neden yapısal sorunları konuşmazlar ve durumu devamlı gündemde tutup sosyal medyayı hop oturup hop kaldıracak fikir cimnastiği ve oluşturacak ve yapısal sorunlarımızı sistematik bir yapıya büründürmekten maalesef imtina eder durumda olduklarını değerlendirmekteyim sorunlarımız mevzi konular...
Cuma, 07 Ocak 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ