Çözüme Giden Yolda Panel

Bundan elli yıl  önce, 1951-53 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Toplum Bilim üzerine vermiş olduğu dersin “Toplumsal Kurumlar” bölümünde örgütün faydalarına ilişkin olarak Prof.Dr. MERAY:

“Eğer beş kişi, beş diğer oyuncuya karşı bir topu bir sepete geçirmeyi amaç edinmişse, bunların karmakarışık konuşmasından ziyade, planlı, sistemli bir şekilde hareket etmeleri amaçlarının gerçekleşmesi bakımından daha etkilidir. Basketbol tekniği işte bu amacın en etkili şekilde gerçekleştirilmesi için kurulmuştur.

Toplum içinde de ihtiyaçların tatmininde insanların örgütlü olarak hareket etmeleri, örgütsüz olarak hareket etmelerinden daha iyi sonuçlar verir. Yani örgüt, herhangi bir işi başarmak için etkili bir araçtır.

…tek olarak çalışan bir insanın bir günlük verimini (a) ile gösterirsek, örgütlü olarak çalışan 10 kişinin aynı zaman içindeki verimi 10 a değildir. Çünkü bu bir matematik sorunu değil, toplumsal bir sorundur. Bu verim dolayısiyle 10 a’dan çok fazla olur…” diyor.

Toplumsal Kurumlar “Mıknatıs Etkisi” Yapar…

Prof.Dr.MERAY Kurumsallaşmayı bir mıknatıs ile anlatmakta:

“Toplumsal örgütlerin hepsi olmasa bile pek çoğu bilinçli bir çabanın neticesidir…

Bir kâğıt parçası üzerine bir avuç çivi atsak, bu çiviler açık ve belli bir şekil meydana getirmezler. Fakat bu kâğıdın altına bir mıknatıs koyarsak, kâğıtta dağınık duran çiviler, mıknatısın görünmeyen şekli etrafında toplanırlar.

Bir toplumsal grubun üyeleri için de aynı şey geçerlidir… Nasıl mıknatıs  çivileri belli bir şekilde bir araya getiriyorsa, toplum üyelerinin müşterek arzuları da, örgütlenmeyi doğurmaktadır. İşte bu şekilde, insanın bazı temel ihtiyaçlarının tatmini için tesis edilmiş, örgütlenmiş usullerin, kuralların bütününe ‘toplumsal kurumlar’ adı verilmektedir.”

Türkiye’de örgütlenebilmek…

Örgütlenmek için öncelikle örgütlülüğün yukarıda da belirtilmiş olan faydalarının bilincinde olmak gerekiyor… Bilincinde olduktan sonra kanuni engellere rağmen örgütlenmeyi gerçekleştirmek gerekiyor… Daha geçen yıl olduğu üzere hakkını aramak için eylem yapan memurlar, “örgütlenme önündeki engeller kaldırılacaktır” savlarına rağmen, hükümetçe engellenmek istenip, iş bırakanlara yönelik olarak “haklarında yasal işlem yapılacaktır”, denilmedi mi? Buradan da anlaşılacağı üzere gücü elinde bulunduranların, bilinçli toplum söylemleri söylemden öteye geçememekte…

Yaşam içindeki sosyal, ekonomik, kültürel dengeyi sağlamakta büyük etkisi olan örgütler, dengeyi kendi lehine tutmak isteyenlere karşı mücadele vermekte, en işlevsel araç… Bu nedenle, gücü elinde bulunduranlar, sözlü olarak, gerektiğinde kamuoyu önünde örgütlenmeden yana olduklarını belirtseler de, uygulamalarda meydana getirilen engeller, aslında bilinçli, örgütlü toplum istemediklerine dair, kendilerini ele vermekte…

Üst düzey kamu personeli sistem tarafından gözetilirken; sendikalaşması ve dolayısıyla hak ve hukuklarının alınması, çıkarılacak olan yasal düzenlemelerin daha başında iken müdahale etme ve dengeyi sağlama hakkından yoksun bırakılmış olan alt düzey kamu personellerinin örgütsüzlüğü adaletsiz gelir dağılımı başta olmak üzere, maddi ve manevi hak kayıplarını da beraberinde getirmekte…

Türkiye’de, belki de en fazla maddi ve manevi hak kaybına uğrayan kamu personellerinden birini oluşturan silahlı kuvvetlerin zimmet, nöbet, eğitim, idari faaliyetler, terörle mücadele açısından ağır yükünü taşıyan astsubaylar, yıllardır haklarını alamamanın yanı sıra, kimi zaman öylesine yasal düzenlemeler yapılıyor ki, bir öncekine göre, durduk yere hak kaybına da uğramakta olduğunu da görebilmekteyiz…

Peki ama, neden hep astsubaylar hak kaybına uğruyor?

Yeterince yazılmış ve yazılmakta da olan ve silahlı kuvvetlerin halka açık olması sebebiyle, askerlik hizmetini ifa eden her Türk erkeğince de az-çok bilinmekte olan, astsubayın emeklilerinin yaşadığı sorunları, yazımızı uzun tutmamak adına, burada tekrar ele almaya gerek olmadığı kanaatindeyim…

Her Türk vatandaşının güvencesi, Çin, ABD, Hindistan, Kuzey Kore, Rusya, Güney Kore, Pakistan’dan sonra sayı olarak Dünya’nın 8’inci büyük ordusunun kara, deniz ve hava gücünün idaresine önemli katkılar sağlamış olan emekli astsubayın durumu, çalışan astsubayın geleceğini göstermesi bakımından bir gerçek olarak orta yerde durmaktadır!

Kişiye maddi katkı  sağlasa da, maddi durumdan ziyade, başta bilgi ve görgülerini arttırmak ve devleti temsil etmek için yurt dışında bulunmuş olan idarecilerce, dış ülkelerdeki astsubayın maddi ve şekli durumlarının yeterince incelenmediği, uygulamalardan anlaşılmaktadır. Şekli bir husus olan, AB ülkelerindeki astsubayların rütbesinin nerede olduğunu dahi bilmeyen bazı üst düzey idarecilerin olması ise doğrusu hayret vericidir…

Astsubayın yaşadıklarından, gördüklerinden kaynaklı olarak ruhundaki derin izlerin hayatını nasıl etkilediği tartışılarak ortak bir çözüme ulaşılması, beraberinde, çalışma hayatını da içeren sosyal hayatın daha düzgün işleyişi açısından önemlidir… Yılların ötelenmiş, birikmiş sorunlarına çözüm, elbette ki bir panelde elde edilemeyebilir… Fakat yola çıkılmış olunur ki o da yolun yarısını katetmek demektir…

Şimdiye kadar, sosyal ilişkiler, basın ve internet yoluyla dile getirilen hususlara Kurumsal nitelikte, bilimsel bir bakış sağlamak maksadıyla “Yeni Oluşum Grubu”nca konunun “Panel” düzeyinde tartışmaya açılması, son zamanlarda, Türkiye’de görülen en önemli bilimsel faaliyetlerden birini oluşturmaktadır! Türk toplumunun üyesi olan bir meslek grubunun emeklileri, meselelerini açık seçik olarak bir panelde masaya yatırmaktadır… Faaliyetin desteklenmesi, katkı sağlanması ve sürdürülmesi gereklidir. Paneli düzenleyenlere ve katılımcılara şimdiden başarı dileklerimizi yolluyoruz…

Orhan KAYA

Kaynak:

Prof.Seha L.MERAY, Toplum Bilim Üzerine, hil yayın, 1.basım, Ağustos 1982, Cağaloğlu, İstanbul, Sa.142-144


YENİ OLUŞUM GRUBU PANEL DAVETİ:

panel

  • TÜM EMEKLİ ASSUBAYLAR DAVETLİDİR!

Ögeyi Oylayın
(16 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#5 doğan 16-03-2011 12:00
Dün yapılan panel gayet güzel ve aydınlatıcı bilgiler içerikli olarak ve normal bir katılımla geçti.En alıcı olarak genel merkezin yer ve konum olarak ulaşma zorluğu bunun getirdiği bilgi edinme ve katkı yapmanın zorluğu,acilen ilçeler bazında şubelerin açılarak daha çok üye ve katılımın sağlanması.Eğer en kısa zamanda bu teşkilanmayı yaparsak sıhhıyede bin değil beş bin toplanırız...Temel arkadaşımızın milletvekili aday adaylığını tekrar kutlar başarılar dilerim....Tüm meslektaşlarıma sevgi saygılarımla...
Alıntı
#4 Adilhan Şanlı 14-03-2011 11:37
Genelde Türk toplumunun özelde bizlerin örgütlenme refleksinin dumura uğratılmasının başlangıç tarihi 12.EYLÜL 1980'dir.O darbeyi yapanların ilk açıklamaları işçi sendikalarının darbeye karşı çıkabileceklerinden korktukları için ilk açıklamalarında Kenan Evren'in ağzından "Düşük işçi ücretlerine %70 zam yapılacaktır" rüşveti ileri sürülmüştür. Bizim payımıza düşen ise "TSK birlik ve beraberlik içinde" yutturmacası olmuş bu birlik ve beraberliğin ne anlama geldiği zaman içinde anlaşılmıştır.
Örgütlü toplum hiç bir siyasi iktidarın katlanabileceği bir güç değildir.Sınıflar arası çatışmalarda devlet bile,her ne kadar hakem rolünü üstlenmiş görünse de kendisi de işçi çalıştıran sistem içinde olduğundan bu hakemlik görevinde düdüğü hep işverenler lehine çalmıştır! Bizim örgütümüz önündeki sıkıntıları,pürüzleri kaldırması açısından çok önemli olan bu paneli önemsiyor organize edenleri ve katılımcıları kutluyorum.Umarım panel sonucunda varılan değerlendirmeler bir yazılı açıklama ile kamuoyumuzla paylaşılır. Bu yolda atılacak her adım emekleme aşamasındaki örgütümüzün önce dengesini sağlayacak sonra ayağa kalkarak sağlam adımlarla yürümesini gerçekleştirecektir diye düşünüyor saygılarımı sunuyorum.
Alıntı
#3 engin 13-03-2011 13:51
Hangi panel yapılırsa yapılsın TEMAD'ın özlük haklarımızı iyileştirmeyi bırakın iyileştirmeyi düşüneceğine bile inanmıyorum. Biz eğer bir dernek isek üyelerimizin çıkarları doğrultusunda hareket etmemiz gerekir. O da şöyle;
seçim yaklaşmakta bunu bir fırsat bilerek gerek hükümet gerekse muhalefet yetkilileri ile görüşerek bizim bir bütün olduğumuzu ve özlük haklarımızı düzeltecek siyasi partiye tüm üyelerimiz ile destek vereceğimizi söylemeliyiz. bırakın artık genel kurmay başkanlığını, milli savunma bakanlığını,, hep duyduğumuz klişeleşmiş sözler "Astsubayların özlük haklarının düzeltilmesi için çalışmalar devam etmektedir"
nedense bu çalışma hiç bitmedi ve bitmeyecek ve bu iş temad'ın bu yönetim anlayışı ile olmaz......
Alıntı
#2 Hasan ÇANKAYA 11-03-2011 12:39
Örgütlü olmak en büyük güçtür. Egemenler örgüt kavramını sürekli kötü göstermeye çalışmışlardır. Hak almanın yöntemi birlikte hareket etmektir. Silahlı kuvvetlerde iki kişinin birlikte hareketini yasaklayan kanun maddeleri örgütlü insandan korkmaları nedeniyledir.

Ancak örgütlü olmak örgütün doğru hedefleri olmasıyla sonuç alır. Askerlik anılarını yaşatmak gibi bir hedef olamaz. Anılarımızı yaşatmaya çalışsak ilk alacağımız tepki "Bırak Postal Muhabbetinidir" Doğru hedeflere hareket eden örgüt olmak dileğiyle.
Alıntı
#1 Ersen Gürpınar 11-03-2011 01:12
Bizler yönetimlerden mucize beklemiyoruz,iyi niyet ve gayret bekliyoruz. Arkadaşlarımız bu konuyu panelde tartışacaklardır. Ama bana göre sosyal ve ekonomik haklarımızın kazanımında derneğimizin etkili olması için üyeleri ile barışık olmalı onların önerilerini,eleştirilerini mutlaka değerlendirmelidir. Şube yönetimlerine özverili,bilgili,kararlı arkadaşlarımız seçilerek bu reformu gerçekleştirmeliyiz. Panelin assubaylara yarar getirmesini diliyorum.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN TBMM'nin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ''Mareşal'' rütbesi ile ''Gazi'' unvanı verişinin 101. yıl dönümü ve Gaziler Günü törenlerle kutlanacaktır. Kahraman gazilerimizin, oluşan bedensel engellerinin yanında başta devletimizin mevzuatlarından kaynaklanan birçok sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Gazilerimize devletimizin yetkililerin...
Pazartesi, 19 Eylül 2022
fatih bektaş
UNUTMAYIN UNUTTURMAYIN 9/2 Sİ LİSE MEZUNU ASTSUBAY SINIF OKULU MEZUNU ASTSUBAYLARA DA VERİLMELİ BU HAK BÜTÜN ASTSUBAYLARIN OLMALI AYNI 2016 BÜTÜN ASTSUBAYLARI EŞİT SAYDINIZ OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ ŞİMDİ DE 9/2 Sİ EŞİT OLARAK VERİLMELİ
Cuma, 09 Eylül 2022
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
EMPERYALİSTLERİ DİZE GETİRDİĞİMİZ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZIN 100. YILI YÜCE TÜRK MİLLETİNE KUTLU OLSUN. ORDU YOK DEDİLER KURULUR DEDİ PARA YOK DEDİLER BULUNUR DEDİ DÜŞMAN ÇOK DEDİLER YENİLİR DEDİ M.K.ATATÜRK Saygıdeğer Üyelerimiz İtilaf Devletleri tarafından son dönemlerinde bütün orduları dağıtılan, işgal edilen ve tersanelerine girilen &qu...
Salı, 30 Ağustos 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ