Astsubay Rütbelerinin İmlâsı

By Eski Tüfek 05.02.2014 Okunma Sayısı: 15192 Yorumlar (15)

 

 

 

 

Vakdi geldi,

Kararımı verdim!

Geri dönmek yok!..

Astsubaylara bu haksızlığı yapanlar,

Zorbalığa soyunup

Bolu beyi olmayı seçdi...

Benim nasibime de

O zorbalara çotuk sökdüren

Köroğlu olmak düşdü...

Tüfeng icâd olunup

Mertlik bozulsa da

Ahd etdim!..

O Kânun tanımazların

Çakar almaz delikli demirlerinin

Deliklerinin içine çöğdürmek bize farz oldu gayrı...

Üsdelik

Yülgümüzü kılağıladık!

Sinek kaydıran cinsinden tıraş vakdi geldi.

Savulun bre çala galemli gara câhil kâtipler!..

Ya bu insanlar

Onu doğru yazmasını öğrenecek.

Ya da

Gıçlarını goydukları goltuklardan

O ahmakları alapaça edeceğim.

Halep oradaysa

Arşın elimizdedir!..

 

 

*  *  *  *  *

 

Kendi meslekdaşlarımdan dahi bâzılarının yoluma çıkıp “bırak bu ufak işleri!” diyeceklerini biliyorum. Muvazzaf günlerinde dediler çünkü. Küçükler saygılarından ses edemediler. Fakat benden büyük olanların yaşına başına bakmadan sokuşdurdum lâfımı.

Buram buram sitem kokacak ve yeri geldiğinde hak edenlere çuvaldız batıracak bu makâlemizin konusu;

 • Astsubay rütbe isimlerinin mevcut hâliyle yazmaya, söylemeye müsait olmadıkları hususu değildir.
 • “T” olsun mu, olmasın mı? Ya da “T”’li mi, yoksa “T”’siz mi yazalım mı, değildir.
 • Astsubay rütbe işâretlerinin şeklini biçimini değiştirelim mi, değildir.
 • Astsubay rütbe işâretleri pazuda mı, omuzda mı olsun, değildir.
 • Çünkü bu hususların hepsi başka tetkik gerekdirecek kadar çetrefil ve önemlidir.
 • Bizim bu makâlemizde ele alacağımız esâs mesele, Kânun’da açıkca tarif edilmesine rağmen her meslekden, her meşrepden ve her rütbeden insanların astsubay rütbe ve kıdemini eksik yazmasıdır.

 

*  *  *  *  *

 

 • Başçavuş
 • Bş.Çvş.
 • Baş Çvş.
 • Bş. Çavuş...

Hiçbirisi doğru değil!

Çünkü hiçbir askerî mevzuatda böyle bir astsubay rütbe ismi yok!..

Üsdelik astsubay rütbe isimlerinin yazılması konusunda yapılan yanlışların hepsi bu kadar da değil.

Kânun kitabının kapağını açıp da bu rütbeleri doğru yazacak bir Allah kulu yok mu oralarda?..

Çok doluyum yiğit meslekdaşlarım.

Astsubay rütbe ve kıdemlerini

1967 senesinden beri Kânunsuz olarak eksik-gedik, yalan-yanlış, kaba-zortlama yazıyorlar.

Her kim ki böyle yapıyorsa bugün bu satırlardan kendi sehmine düşeni alacak.

Mürekkep yaladığını bildiğim kendi sınıf arkadaşlarımın bile gözünün yaşına bakmayacağım.

Bunca zamândan beri astsubay rütbe ve kıdemlerine bu haksızlığı yapan aymaz ayılmaz yayık ayranı beyinlilerin kulaklarını hem buracağız hem de sık sık çınlatacağız.

Ben istediğim için değil fakat onlar fazlasıyla hak etdikleri için yapacağım bunları...

Cebinde Astsubay kimliği taşıyıp da bu konuya bigâne kalan dostlarımız ile yolumuz burada ayrılıyor.

Üzgünüm!

Ray değiştirmek vakdi!

Onlara uğurlar ola diyorum.

 

 

 

 

*  *  *  *  *

 

Yemlenen Balık

 

Allı pullu, rengârenk

Süs balığı isen şâyet

Cam fânusun içindeki bir avuç suda yaşarsın.

Senin dünyan o kadarcıkdır.

Gönüllü kölesi ve

Malı olduğun sahibin,

Üç-beş günde hep o aynı yemden bir iki parça atar fânusuna.

Yemlenirsin!...

Abâd oldum zannedersin.

Karnın doydu diye şetâretden kulaklarını aşan ağzının iki ucu, ensende öpüşür.

Zannedersin ki

Seni besleyen el;

Dünya’daki

En mükemmel,

Yegâne el...

Yediğin yem,

Dünya’daki

Yegâne yem...

İçinde yaşadığın su,

Dünya’daki yegâne su.

Fânus da

Biricik fânus...

Bilmezsin ki

Sahibinin sana verdiği yemden başka

Daha ne türlü yemler, lezzetler var.

İçinde yaşadığın fânusu da çevreleyen

Daha nice dünyalar var...

Hiç düşünmezsin ki senin dünyandan farklı ve senin yaşayabileceğin, nazlı nazlı, özgürce yüzebileceğin; tatlısından tuzlusundan nice denizler, göller, ırmaklar var.

Kimisi çağıldaya çağıldaya kimisi coşkun coşkun, kimisi gürül gürül

Fakat hepsi hür akan nehirler var...

Farkında değilsin

Ya da

Fark etmek istemezsin...

Rahmetli Bıdıgızı Ebemin reçel kavanozu kadar bir fânusda

Ve bir çay demliğini dolduracak kadar suyun içinde yaşarsın...

Bir avuç yem karşılığında âzadsız köle olmuşsun!

Bedenen esirsin,

Anladık da

Fikren tutsak olmaya niye bu kadar teşnesin balık gardeş?..

Bilmemek, haydi neyse!

Fakat

Düşünmemek var ya!

İşde, bunu yapmayanları tarih asla affetmeyecek...

 

 

*  *  *  *  *

 

Tarih ve Şuur

 

Şeyhim Edebalı, damadı Osman Bey’e ne dedi?

Doğru bildiğin yoldan dönme! Lâkin; atın iyisine, doru; adamın iyisine, deli derler!

Bu özlü söz bugün hükmünü hâlâ sürdürüyor. Sen doğruyu yapıyorsun. Fakat yanlışa inanmış insanlar kendi düşdükleri zavallı duruma aldırmıyorlar. İrkilip ayılsınlar diye tokatlıyorsun. Fakat kendi acınası hâllerini umursamayıp doğruyu savunan insanlara utanmadan deli diyorlar. Varsın desinler. Allah, doğrunun yâr ve yardımcısıdır.

Hırsızlar mahallesinde

Hırsız olmayanın işi zor vesselâm!..

Ebemdedem der ki; “Oğul, gocayı vezir eden de rezil eden de garısıdır!” Herkes kendinden pay biçsin de öyle desin sözünü. Göbeğimizi kesen o mübârek insanlar dediyse vardır elbet bir hikmeti.

Bu vecizden yola devâm edersek, deyiniz bakalım dostlarım; devleti rezil eden de kimlerdir?..

Hem devletden aldığı maaşla kursağını doldursun. Hem de devletin irâd eylediği Kânun’a ihânet etsin.

Olacak iş değil.

Fakat bu makâlemizde olmaz denilen aptallığın, gafilliğin, kalleşliğin ya da hıyarlığın nasıl da çatır çatır yapıldığına şahit olacaksınız.

Kimse kusura bakmasın! Herkes benim değil fakat kendi kusuruna baksın. Şeriatın kesdiği parmak acımaz. Rehberimiz Kânun ise şâyet bizi götürdüğü yer, yağlı urgan asılı dar acağı bile olsa boynumuz kıldan ince olmak zorunda.

Kânun öyle diyorsa işde boynum!

Ayağımın altındaki sandalyeye

Tekmeyi kendim vururum!

 

 

*  *  *  *  *

 

Astsubay Rütbe İsimlerine Yapılan Saygısızlık!

 

Basın-yayındaki havâdisleri şöyle bir tarassut ediniz. Astsubayların daha çok şehit haberleriyle gündeme geldiğini görürsünüz.

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Şehit astsubay haberlerinin hemen hepsinde rütbe isimlerini eksik-güdük yazarlar. İtibarları kaldı mı bilmiyorum. Fakat Türkiye’de sanat icrâ eyleyen bütün basın-yayın-televizyon çalışanları bu hatâyı yapıyorlar. Bir Allah kulu çıkıp da şu astsubay rütbe isimleri ne imiş Kanun’a bir bakayım da ne ise onu yazayım demiyor.

İşin doğrusunu TEMAD da bilmiyor ya da yapmıyor. İkisini de mazur görmek kâbil değil.

Biz astsubaylardan da itiraz eden olmayınca yapılan bu yanlışlar bir zaman sonra doğrunun yerini alıyor.

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK 

18 Mart Şehitler Günü münâsebetiyle Genelkurmay Başkanlığının fâş eylediği aşağıda gördüğünüz ilânda şehit bir astsubay çocuğumuzun tabutu konu edilmiş. Sebebini günün revaç deyimi ile “mânidar” bulduk, haberleri olsun.

Astsubay meslekdaşlarımızın şahâdet haberlerinde bile gazetecisiyle askeriyle herkes o şehitlerin rütbelerini eksik-güdük yazmayı da alışkanlık hâline getirmişler.Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 • Şehidin tabutunda,
 • Cenâze namazında dağıtılan yaka resimlerinde
 • İsminin verildiği okulun,
 • Sokağın,
 • Parkın tabelasında,
 • Adına inşâ edilen çeşme taşının,
 • Hattâ kabrinin kitâbesinde bile rütbesini eksik yazıyorlar.

Ey, Millî Savunma Bakanı!

Ey, İçişleri Bakanı!

Ey, Genelkurmay Başkanı!

Astsubaylar yaşarken rütbesini hep eksik-güdük yazdın!

Hiç olmazsa

O şehidin rütbesini;

 • Tabutunun üsdüne
 • Mezârının kitâbesine doğru dürüst yaz!

Bu kadar aymazlık, bu kadar ahmaklık, bu kadar et kafalılık, bu kadar alçaklık yeter artık!..

 • Twitter hesâbında sâdece bir harf şaşırıp  “Keneral” yazdığı iddia edilen astsubay meslekdaşımızı; (¹)
 • Önce, 28 gün hapis etdiniz.
 • Sonra, ordudan tard etdiniz.
 • Nefret zehirlemesine uğramış olmalısınız ki öfkenizi alamayıp bu kez de;
 • “Zincirleme üstlerine hakâret” ve
 • “Mesajların çok sayıda paylaşımı” suçlamalarıyla Merâsim Sokağa sevk etdiniz.

Basına verdikleri şehit haberlerinde astsubay rütbelerini eksik-güdük yazmakla; Astsubay denen asker kişiye “Çavuş” ya da “Astsubay Çevuş” demekle hem Millî Savunma Bakanı hem İçişleri Bakanı hem de Necdet Bey;

 • “Mesajların çok sayıda paylaşımı” suçunu işlemiyor mu?
 • “Zincirleme astlarına hakâret” etmiş olmuyor mu?
 • Keneral yazan astsubaya cezâ yağdıran askerî mahkeme bu kepâzelikleri niye görmez?

Şu rezilliğe bakar mısınız?

 • Astsubay kelimesi senin nerene batıyor?
 • Aynı küstahlığı subay rütbelerinde yapıyor musun?..
 • Buyur, söyle diyeceğin varsa...

Devletin aptal, gâfil ve câhil memurlarının gadrine uğradıkdan sonra bir de kendi meslekdaşlarım aynı haltı ediyor ya!

İşde bunu yapanları affetmiyorum.

Vaziyet böyle olunca bize de alıp kalemi elimize çifte su verilmiş yatağan niyetine sağa sola sallamak düşdü.

Bu garâbetin canavarlaşmasında payı olan her devlet memuru, her gazeteci, her astsubay, her subay bu hicivden hissesine düşeni alacak. Kaçarı, göçeri yok! Kimse gıvırmaya tevessül etmesin. Yapdıysan bir halt elbet çekeceksin ceremesini.

Değirmenci kör Ali’nin beygirini dibek etrâfında dolaşdırdığı gibi lâfı dolaşdırma da bu yana teveccüh eyle diyenlere selâm olsun bizden...

Geliyoruz!..

Haydi, durmayın öyle!

Kendinize bir iyilik yapın.

Mesâneyi boşaltın önce!

Sonra,

Çaylarınızı şimdi tazeleyin de sohbetimiz bölünmesin!

Lâkin makâlemiz epeyi uzunca.

Son günlerde peşpeşe neşretdiği makâleler ile

emekliassubaylar.org’un önünde

Harp otağını kuran

Sayın Mehmet KAYALI “gene uzun olmuş!” dese de

Sayın Semih KOÇ ve Sayın Ersen GÜRPINAR da

İltifat buyururlarsa şâyet

Astsubay rütbe ve kıdem isimlerinin aksine

kesip biçmeden”, “kırpıp çöpe atmadan” bir nefesde sizlere ikrâm edeceğiz inşallah.

 

 

*  *  *  *  *

 

Devleti Rezil Eden Memurlar Burada!

 

Devletin maaşlı memurları devleti rezil ediyorlar dedik yukarıdaki sözümüzde!

Peki, bu parelel yapı...

Afedersiniz

Bu rezil memurlar kimdir?

Yüce devletin hangi teşkilâtında yuvalandı mı diyorsunuz?

İşde size cevâbı;

 • Millî Savunma Bakanlığında,
 • İçişleri Bakanlığında,
 • Genelkurmay Başkanlığında,
 • Kuvvet Komutanlıklarında,
 • Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde,
 • Askerlik Şubelerinde,
 • TEMAD’da,
 • TESUD’da. O beyzâdeleri geçiniz. Astsubay rütbelerini bilmiyorlar ki doğru olarak yazabilsinler...
 • Seferberlik Daire Başkanlığında,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında,
 • Basın-yayında...

Yeter mi?..

Daha sayayım mı?..

Devleti temsil eden silâhlı silâhsız bütün teşkilâtı elele vermiş astsubay rütbe isimlerini hacamat etmeye soyunmuş!

İmâm durmadan osduruyorsa

Cemaat sıçmış,

Çok mu?..

Bunların hepsini anlıyorum.

Lâkin orada kimisi geri zekâlı, kimisi tembel, kimisi vurdumduymaz, kimisi umursamaz kimisi de arsız devlet memurları var.

Bu memurlara yapışdırdığım hakâretâmiz sıfatlara bakarsanız yapdıklarını onlara çok görmeyebilirsiniz.

Pekiyi, ey astsubay meslekdaşım!

Sen!..

Sen niye Kânun’u iğdiş ediyorsun da kendi rütbeni Kânunsuz bir şekilde eksik-güdük yazıyorsun?..

Aklını başına topla, elini vicdâna koy ve cevâbını söyle bütün âleme...

Aklından zorun mu var?

Vicdânın mı karardı?

Kendine kasdın mı var?

Benim elimde Kânun var. Rütbemi, Kânun emrine göre yazıyorum.

Ya sen?..

Senin elinde ne var?

Kimin bülbülüsün?

Hangi Kânun’a göre böyle eskik-güdük şakıyorsun?..

Nedir senin derdin de Kânun’un emri orta yerde apaş apaş sana bakarken

Sen kendi rütbeni eğip büküyorsun?..

Mahallede senin adın ne kadar kıymetli ve önemli ise

Kışla’da da rütben ve kıdemin o kadar kıymetli ve önemli.

Her ikisi de seni tarif eden, sana has alâmetifârikaların.

Her ikisini de gözünden bile sakınacaksın

Her ikisine de hörmet edeceksin.

Bir ilmek sökülürse bir yama düşer.

Bir mıh, bir nal düşürür...

Rütbenin bir harfini düşürürsen

Hepsini kaybetmeye hazır ol!..

Etrafda seni horlayan, öteleyen, inkâr eden bu kadar arsız-nursuz haysiyet fukarası devlet memuru, subay, aptal-câhil gazeteci dururken sen kendi rütbeni niye gırpıp gırpıp da becet guşuna çeviriyorsun ey, astsubay gardeşim?

Astsubay rütbe isimleri;

 • Kimsenin yolunu kesip haraç isdemedi,
 • Mehmetciklerimize “bir yığın genç!” demedi (²)
 • “Ben, kamu görevlisiyim!” diye fıslamadı, (³)
 • “Generallere dokunmayın, diğerlerini alın gidin!” demedi, ()
 • Kimseye “Ananı da al git!” demedi, ()
 • Kimseye “Ben, şahım, padişahım!” demedi, ()
 • Kimseye “G.ttttününnn gılıyımmm!!!” demedi, ()
 • “Yeşilleri” ayakkabı kutularına istiflemedi,
 • “Allah evlerine ateş salsın, önlerini kessin!” diye Penisilvanya’dan beddua etmedi,
 • Yeşilleri alıp Acem uşağı Reza KEZZAP’lara T.C. Nüfus Cüzdânı satmadı.
 • Âkil Gadir Abinin yapdığı gibi, kimseyi motive etmedi...()

Ey astsubay rütbe isimlerini yalan-yanlış, eksik-gedik, yarım-yamalak, kaba-zortlama yazan Âdemoğulları!..

Astsubayın rütbesini niye noksan yazarsın?

Söyleyin bana!

Astsubay rütbe isimleriyle nedir sizlerin alıp veremediğiniz?..

Kânun’a muhalefet suçdur!..

Elin gâvuru kediye kedi diyorsa

Hem meslekden hem de Kânun tanımaz bu edepsiz devlet memurlarına biz ne diyelim dostlar?

 • Beğenmeyebilirsin,
 • Yazması uzun yer tutuyor diyebilirsin,
 • Söylemesi imkânsız diyebilirsin,
 • Akıla, mantığa, imlâya, anâneye aykırı böyle rütbe isimleri olmaz diyebilirsin...

Haklısın!..

Hepsi doğru ve yerinde tesbitler.

Al benden de o kadar...

Astsubay rütbe isimleri;

 • Hem icât eden komutanların
 • Hem onu kol pazularında taşıyan biz astsubayların
 • Hem de o rütbeleri yazmakda zorlanan insanların vicdânında ve gönlünde kabul görmemiş!..

Fakat bu kusurlar, sana o rütbeleri eksik yazmak hakkı vermez!..

Bütün bu hakikâtlere rağmen Kânun öyle yazmışsa o Kânun’un ırzına geçmek senin haddine değildir.

Sen kim oluyorsun da Kânun’a alenen muhalefet ediyorsun?

Doğrusunu yazmak varken eksik yazarak suç işlediğini biliyor musun?

Üstelik bu inadın sana ne kazandırıyor?

Ne kaybetdirdiğinin farkında mısın?..

Kehellik

Ya da

Aptallık edip üç beş harf eksik yazıyorsun öyle mi?

Rütbenin önüne Astsubay kelimesini yazmazsan bak ne oluyor;

Pekiyi, al kağıdı kalemi eline!

Geçen sene mezun olmuş bir astsubayın rütbesini yaz bakayım aha şuraya!..

... Çavuş!...

Öyle mi?..

Diyecek başka söz bulamıyorum.

Eğer böyle yazıyorsan

Yazıklar olsun sana...

Ordubozanlık değil maksadım!

Müzevirlik derseniz aklımdan geçmez!

Bunları yapan kâfi miktarda nev zuhur insan var zâten.

Kânun maddesini iğdiş ederek kendi kendine Kânunsuz olarak “Çavuş” diyen bir astsubaya ne demeli sizce?..

Çavuş kelimesini tahkir etdiğimiz sanılmasın. Çavuş rütbesi de bizimdir. Taşımakla da şeref duyarız.

Fakat konumuz bu değil.

Alma başka,

Armut başka mevyedir.

Bizim derdimiz,

Kânun maddesini bile bile veya bilmeye bilmeye tâciz eden ahmaklar, aptallardır.

Al, sana 926 sayılı TSK Personel Kânun’unun meşhur EK-VIII sayılı Cetveli.

Söze konu bu cetvelde;

 • Astsubay İki Kademeli Kıdemli Başçavuş rütbesindeki astsubayın maaşa esâs derecesi, 1’dir.
 • Astsubay Kıdemli Başçavuş” rütbesindeki astsubayın maaşa esâs derecesi ise 3’dür.

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK 

 • Şimdi sen, birinci dereceden maaş alan astsubayın rütbesini “Astsubay Kıdemli Başçavuş” şeklinde yazarsan bu astsubayın maaşa esâs derecesini üçüncü dereceye düşürürsün.
 • Ahmaklık edip böyle yaparsan şâyet bu cetvelde Kânun’un emretdiği Derece/Rütbe arasındaki özlük bağlantısını kopartırsın. Olacak iş mi?..
 • Birinci dereceden maaş alması gereken Astsubay II Kademeli Kıdemli Başçavuş’un rütbesini sen Astsubay Kıdemli Başçavuş yazarsan sonra da üçüncü dereceden maaş verirsen ne çıkar?

Cinâyet çıkar, cinâyet!..

Kânun’un 77nci maddesine rağmen astsubay rütbe isimlerinin başında “Astsubay” kelimesi niye yok diyorsanız söyleyelim. Bunun sebebi, bu cetveli hazırlayan insanların alçak ve şerefsiz olmalarındandır. Başka hiçbir sebebi yok.

Astsubay rütbelerini bu şekilde Kânunsuz yazanlar alçaklık ve şerefsizlik yapmakda mahsur görmemişler. Biz onların alçak ve şerefsiz olduklarını yazmakda niye mahsur görelim?

 

 

*  *  *  *  *

 

Astsubay Rütbe İsimlerine Subayların Vurduğu Darbe!

 

926 Sayılı TSK Personel Kânun’undaki meşhur Ek Cetvel’de yapılan değişiklikde astsubay rütbe isimleri 1975 senesinde bakınız nasıl yazılmış.

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK 

Var mı itirâz?

Yok!

Hokka gibi... Hepsi yerli yerinde.

Yukarıda gördüğünüz cetveli hazırlayan subaylar ve devlet memurları, astsubay rütbe isimlerini Kânun’un emretdiği şekilde nizâmî yazmışlar. Görevlerini doğru yapmışlar. Doğru söze ne demeli?..

Kıymetli meslekdaşımız Sayın Aydın KULAK diyor ya; “Subay darbeleri, astsubayları iki kere vurmuşdur!

Astsubaylar gibi astsubay rütbelerinin şekil-biçimi ve isimleri de subay darbelerinden nasibini aldı.

Hem de defâlarca!..

Yukarıda gördüğünüz tablonun yazılmasından buyana sâdece 6 sene geçdi. Bir de Kız Kenan Lakaplı Zottirik bir subayın yapdığı 12 Eylül subay darbesi...

Bakınız ne olmuş astsubay rütbelerine. Hem yukarıdaki hem de aşağıdaki cetvelin en alt satırında durup da gözlerinizin içine bakan astsubay rütbelerinin nasıl yazıldığına bahusus dikkat buyurunuz.

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

926 Sayılı TSK Personel Kânun’unda yazılan subay rütbelerinin tamamını tek tek inceledim.

Astsubay rütbe isimlerini tam 156 kere eksik-güdük yalan-yanlış, kaba-zortlama yazan kırılasıca eller, subay rütbe isimlerinde sâdece iki kere sürçmüş. Onların da ne olduğunu yukarıdaki şu tabloda görüyorsunuz.

 

 

*  *  *  *  *

 

Yeri gelmişken iki hususa temas etmem gerekiyor.

Birinci husus, bu Kânun’u hazırlayan hukukcuların bile bugün dahi farkına varamadığı ve aval aval bakdığı “rütbe” ve “rütbe kıdemi” ibâresi hakkında...

Yukarıdaki tabloya dikkatlice bakınız. “Rütbe” başlığının altına, hem “rütbe”yi hem de “rütbe kıdemi”ni yazdıklarını görürsünüz.

Millî Savunma Bakanlığında, Genelkurmay Başkanlığında ve Kuvvet Komutanlıklarında görevli sivilinden subayına kadar bütün avukatları, savcıları ve hâkimleri bir araya gelmişler. Müşterek mesai yapmışlar. Fakat güdük beyinleri ancak bu kadar çalışabilmiş. “Rütbe” başlığı atıp da altına hem “rütbe”yi hem de “rütbe kıdemi”ni yazmak da ne demek oluyor? Bu ebleh hukukçular hem ne yazdıklarını bilmiyor hem de gördüklerini okumayı beceremiyorlar.

Nasıl ki “maaş derecesinin” mütemmim cüz’ü “maaş kademesidir”. Rütbenin mütemmim cüz’ü de rütbe kıdemidir. Yukarıdaki tablonun sol en üst satırında gördüğünüz başlıkdaki “Rütbe” kavramı eksikdir. Bu başlık, “Rütbe / Kıdem” olmalıdır.

İkinci husus, “Rütbe Kıdemi” ve “Rütbe Kademesi” hakkında.

Bildiğimiz üzere 926 Sayılı TSK Personel Kanun’unda mevcut hâliyle “rütbe kıdemi”, hem subay rütbelerini hem de astsubay rütbelerini nitelemek üzere ihdas edilmişdir.

Kendi Kânun’larına tâbi olan uzman erbaşlar ise rütbelerine ilâve olarak “rütbe kademesi” kavramını kullanır.

Fakat ortada dolaşan Taslak Personel Kanun’unda bu konuda da bir ayrışma olacak gibi görünüyor. Ordumuzun içine sızmış bölücü bâzı subayların bu konuda şöyle bir tezgahı var;

 • Astsubaylardan “rütbe kıdemleri” almak ve yerine “rütbe kademesi”ni yamamak!..
 • Rütbe kıdemini” de sâdece subaylara özgü bir kavram hâline getirmek.

2010 senesindeki taslak personel Kânun’u çalışmalarında subayların tezgahladığı bu orostopolluğu fark etdim. Bu tuzağı hemen oracıkda kendi yüzlerine vurdum. Ortalarda bugünlerde dolaşan taslak çalışmalarda gene aynı tuzağı görüyorum.

Bugüne kadar sorduğum suallerime  cevap vermemeyi alışkanlık hâline getiren TEMAD’a buradan hatırlatıyorum. Türklüğünden şüphe etdiğim bozuk zihniyetli subayların bu dalaveresine dikkat ediniz. Astsubayların “Rütbe kıdemi”ne sahip çıkınız!.. 

 

*  *  *  *  *

 

Kabir Kitâbesindeki Rütbe!

 

Sultan Mehmed’i, Fâtih unvanı ile şereflendiren şehirdeydim, 2013 senesi eyyâmı bâhurunun en cıvcıvlı günlerinde. Ortalıkda cehennem sıcakları kavak kabuğundan yapdığı düdüğünü avaz avaz ötdürüp cırcır böcekleriyle aşık atıyordu. Kızıl Erik fırtınasının hükmünü sürdüğü günlerde bile yollardan, asfaltdan ateşler fışkırıyordu âdetâ. Harâretim ifrâda kaçdı. Dolaşmaya biraz daha devâm etseydim mazallah bedenen fokurdamaya başlayacakdım.

Serin, sessiz bir yer ararken kendimi Karacaahmet mezârlığında buldum. Yalancı âlemden firâr edip hakikî âleme daldım. Oturdum, nefeslendim önce.

Motorun harâreti azalıp da yeşile yaklaşınca dolanmaya başladım. Kabir sahiplerinin mezâr kitâbelerine yazdıkları binbir türlü veciz sözler var. Yazmaya çalışsam her birinden ibretlik bir kıssa külliyâtı zuhur eder. Her biri insanı alıp bu dünyadan ahirete uçuruyor âdetâ. Yolumun üzerinde olup da gözüme ilişenlerin hepsini tek tek okudum.

Selimiye Astsubay Orduevine yakın bir mevkide gezinirken merhum bir Denizci astsubay kabri gördüm. Rütbesini tam da Kânun’da izah edildiği şekilde yazdırmış kabir kitâbesine; Dz.Eln.Astsb.Kd.Bçvş.

 • Ne mutlu, rütbesini doğru bilene
 • Ne mutlu rütbesini doğru yazana
 • Ne mutlu rütbesini doğru yazdırana
 • Ne mutlu o kabir ehline...

İçimde şahlanan minnet hissime tercümân olsun diye

Merhum meslekdaşımın kabrinin dibine diz çöküp

Hâlis niyetle ruhuna bir Fâtiha okudum...

Merâkımı mucip oldu ve İdareye uğrayıp  sual eyledim. Yeni bir parsel almışlar. Mahdut mikdarda münhâl yer var imiş. İmamın kayığında gelenlere hediyesi 9 bin lira. Kendi ayağıyla gelip yerini önceden almak isteyenlerden ise tam 21 bin gayme istiyor Belediye Başkanı Sayın Kadir TOPBAŞ. Taliplerine fâş eyleyelim.

Kabrinde mahşer gününü bekleyen merhum bir meslekdaşımız bile rütbesini mezâr taşına nizâmî olarak yazdırmışken bugün vazife yapan muvazzafların rütbesini eksik-gedik, eğik-büğük, yalan-yanlış, kaba-zortlama yazmasını nasıl açıklayabiliriz?

 

 

*  *  *  *  *

 

Herkes kendini iyi bilir. Bilmek zorunda. Vücudunda meydana gelen tuhaflıkları farketmesi gerekir. Meselâ nezle, nevâzil olacağımı bir iki gün evvelinden hissederim. Hissetmekle kalmam görürüm. Sümüğüm sünüyor dediğimde etrafımdakiler bilirler ki nezle, nevâzil olmak vakdi gelmiş demekdir.

Daha bir gün bile geçmeden burnumun her iki deliğinden sular seller akmaya başlar. Ağzımın tadı bozulur, burnumdan dökülen o sıvı şey, tahta kaşıkdan sünerek akan hâlis çam balı gibi hiç kopmadan sünerek akar, akar, akar...

O kadar yeğin ki!

Oymapınar barajının gömme türbünlerini sâniyede elli kere deverân etdirmezse ne diyeyim!..

 

*  *  *  *  *

 

Astsubay Kelimesinin Tarifi ve Tarihcesi:

5802 Sayılı Astsubay Kânun’u ile Astsubay denen asker kişi, 1951 senesinde şöyle târif edildi;

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK 

5802 Sayılı Astsubay Kânun’u, 16 sene dayanabildi. 1967 senesinde ilgâ edildi.

Yerine 926 Sayılı TSK Personel Kânun’u ikâme edildi.

5802 Sayılı Kânun ilgâ edilmesine rağmen yukarıda gördüğünüz sâdece birinci maddesi muhafaza edildi. Ve Ek-madde 21 olarak 926 Sayılı Kânun’a aynen ithâl edildi.

1951 senesinde ihdâs edilen Astsubay kavramı bugün itibariyle hâlen yürürlükdedir. Fakat Ordumuzun içine yuvalanan Cumhuriyet düşmanı zevât, bu maddeyi değiştirecek. Ya da en azından “Türkiye Cumhuriyeti Ordusu” ibâresini, astsubayı tarif eden bu cümleden kesip atacak. Haberiniz olsun!..

 

 

*  *  *  *  *

 

Astsubay Rütbe İsimlerinin Tarihcesi:

 

Kol pazularını süslediği meslek erbâbıyla aynı kaderi paylaşdı hep.

Astsubay Çavuş nasbedildiği günden

Emekli olduğu son güne kadar...

Ya da

Şehit düşüp de

Son nefesini verdiği âna kadar onun en sâdık arkadaşı oldu.

Sahibinin itilmesinden, kakılmasından, inkâr edilmesinden, haklarının gasp edilmesinden o da kendi hissesine düşeni ziyâdesiyle aldı.

 • Gedikli Zâbit oldu,
 • Küçük Zâbit oldu,
 • Erbaş oldu,
 • Gedikli Erbaş oldu...
 • 1951 senesinin Çark Dönümü fırtınasıyla meşhur Temmuz ayından beri de Astsubay diyorlar ona...

Sahibine bugüne kadar bilebildiğimiz, duyabildiğimiz ne kadar haksızlık yapıldıysa hepsinin en yakın şâhidi oldu...

Memleketin dağında, daşında, toprağında, havasında, denizinde vazife yaparken o, sahibini hiç terk etmedi. Hakkını almak için yapdığı nümâyişler esnâsında o, sabinin en yakın desdekcisiydi.

Sahibi mahkemede yargılanırken yanında o vardı...

Gâzi olduğunda,

Şehit düşdüğünde

Hep o vardı yanında.

Aslında “bir rütbe vardı, sahibinden içre” idi...

Ciğerlerine aldığını nefesden,

Gövdesine giydiği göynekden,

Boynundaki künyeden,

Eşinden, çocuğundan daha yakın oldu oldu sahibine...

Bu en yakın kader arkadaşımız;

 • Alâmetifârikamız,
 • Alnımızdaki şanlı mühür...
 • Kol pazularımızdaki sarı sırmalar...

Astsubay rütbe işâretlerinden bahsediyorum.

T.C. Ordusu’nun orta kademesinde görev alan asker kişileri tarif etmek için hem şekli-şemâli, hem imlâsı-târifi bugüne kadar çeşitli değişikliğe duçâr olan elvan çeşitli astsubay rütbe ve kıdem ismi icâd edildi.

Bugün Astsubay dediğimiz askerlere 1935 senesinde “Erbaş” dediler. 2771 sayılı Ordu Dâhilî Hizmet Kânun’u ile de aşağıda gördüğünüz rütbe isimleri verildi.

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK 

Coni’den beslenen mamacı subayların 1950 senesinde he demesiyle Amerikanya’nın dümen suyuna doğru keskin bir dümen kırdık. Türk Ordusu, en az dört bin senelik teşkilât yapısını bir kenara bırakdı. Orgeneral rütbesindeki subaylarımız bu kez de Coni’nin talimnamesindeki İngilizce rütbe isimlerini keşfetdi.

Gomutanlarımız, 1950 senesinde bokunda boncuk buldu. 5619 Sayılı GEDİKLİ ERBAŞ Kânun’unu meriyyete koyan zekâ fukarası subaylarımız bu askerlere bu kez de “Gedikli Erbaş” dedi.

İngilizce söz konusu olunca sâdece “Ay em e buuk” diyebilen bu ebleh subaylar yarım yamalak İngilizcesiyle Coni’nin rütbelerini tercüme edip aşağıdaki rütbe isimlerini yumurtaladılar.

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK 

NATO’ya girmek için Coni’ye tabasbus eden mamacı subaylarımız en sonunda yapılmaz denen şeyi de yapdı. Türkiye’yi Amerikanya’nın kuyruğuna takıp milletimizin adını bilmediği sekiz bin kilometre uzaklıkdaki Kore’de savaşa sürüklediler.

Türkiye nireeeee!..

Kore nireeeee!...

Coni’nin ayaklarının dibinde kuyruk sallayan

Gahraman(!) subaylarımız,

Günde 70 dolar verdikleri Coni’yi siperde emniyet alıp

Sâdece 23 cent harçlık verdiği Mehmedciğimizi

Coni’nin yerine ölüme sürdüler.

Bu kepâzeliklere devâm eden arsız subaylarımız Coni’nin İngilizce talimnâmesini tercüme etmeyi beceremediğini fark etmiş olsa gerek. Bir sene sonra yukarıda gördüğünüz hem bu Kânun’un ismini değişdirdiler hem de astsubay rütbe isimlerini.

2771 sayılı Ordu Dâhili Hizmet Kânun’unda 1935 senesinden beri “Asubay” olarak subayları niteleyen aşağıda gördüğünüz bu kelimeyi gomutanlarımız;

 • 1951 senesinde “Astsubay” şeklinde değiştirdi ve
 • “Gedikli Erbaş” dedikleri asker kişileri tarif eden bir kelimeye dönüşdürdü.

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK 

5802 Sayılı Astsubay Kânun’unun 1951 senesinde meriyyete girmesiyle bugün dahi kullandığımız astsubay kavramı askerî mevzuatımızda ilk defa zuhur eyledi...

O gün bu gündür de hükmünü sürdürmeye devâm ediyor.

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK 

Çok rağbet(!) görmüş olmalı ki 1951 senesinde icâd edilmesinden sonraki 63 seneden beridir borusunu hâlâ ötdürmeye devâm ediyor.

1961 senesi zuhur etdiğinde kabuk çatlatan astsubay rütbe isimleri, 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kânun’unda bu kez de şöyle tarif edildi;

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK 

211 Sayılı TSK İç Hizmet Kânun’un meriyyete girmesiyle birlikde Astsubay Rütbe isimleri bugünküne en yakın şeklini aldı.

Fakat yapılan bu değişiklikler kâfi gelmemiş olmalı ki astsubay rütbelerine 1967 senesinde bir neşder daha atıldı. 5802 Sayılı Astsubay Kânun’u ilgâ edildi ve yerine 926 sayılı TSK Personel Kânun’u ikâme edildi.

Eğri temel üzerine doğru binâ inşâ edilmez. Temel eğri ise bunun tabii neticesi olarak binâ da eğri olur. Ve bir gün gelir o eğri binâ yıkılır.

Subay gomutanlarımız da eğri temel üzerine doğru bina inşâ etmekde ısrar etdiler. Goca goca gomutanlarımız içtimâ eyleyip alın teri(!) dökdüler. Bizim derede tembel tembel dolanan kazlar gibi uzun uzun düşünüp istişâre eylediler. Ve en sonunda anlam ve mantık hatâları ile imlâ kusurları ile dolu olan aşağıda gördüğünüz astsubay rütbe isimlerini yumurtaladılar.

Hâlen meriyyetde olan 926 Sayılı TSK Personel Kânun’u madde 77’de astsubay rütbe isimleri şöyle yazılıyor;

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Rütbenin mütemmim cüz’ü olan kıdemleri de aynı Kânun madde 140 tefrik etmiş. Kıdem denen şeyi düşünmeyi, 1323 sayılı Kânun ile ancak 1970 senesinde akıl edebildiler.

Kıdem deyip geçmeyin. Askerî Yüksek İdare Mahkemesine bu konuda elvan çeşit davâlar açılmış.

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Yeri gelmişken bir hususu daha gündeme getirelim. Bugün itibariyle Ordumuzda Astsubay Üç ve Dört Kademeli Kıdemli Başçavuşlar maaş alıyor ve görev yapıyor. Fakat Astsubay kıdemlerini tefrik eden yukarıdaki madde 140, Üç ve Dört Kademeli Kıdemli Astsubay Başçavuşlardan hiç bahsetmiyor. Ben de bunlardan birisiydim.

 • Kol kıdem işâretlerini ceketimde, paltomda, pardesümde taşıyorum,
 • Her sabah karargâha gelip mesai yapıyorum,
 • Günlük mevcutda sayılıp kayıt ediliyorum.
 • Maaşımı alıyorum.
 • Fakat sıra Kânunlara gelince birden bire su olup tebahhur ediyorum. Kânunlar beni yok sayıyor.

Astsubay rütbelerinin üç ve dört kademe kıdemlerini TSK Kıyâfet Yönetmeliği gayet duru ve açık bir ifâdeyle tanımlamış, tefrik etmiş. Fakat hiçbir Kânun’da yeri yok.

Olacak iş değil!

Tam bir Aziz NESİN’lik vaziyet; Astsubay ne yaşar ne yaşamaz!..
Et kafalı subaylar ve maaş mutemetleri artık bu eksikliği görsünler. Astsubay Üç ve Dört Kademeli Kıdemli Başçavuşlar’ı 211 ve 926 sayılı Kânun’lara bir an evvel dâhil etsinler.

 

*  *  *  *  *

 

Astsubay Rütbe İsimlerinin Terkibi:

 

Makâlemizin buraya kadar bölümünde rütbe isimlerimizin bugüne kadar geçirdiğini başkalaşımın tarihine kısa bir göz gezdirdik.

Cumhuriyetimiz kadar eski bir tarihe sahip olan astsubay rütbe isimleri 926 Sayılı TSK Personel Kânun’unun 1967 tarihinde meriyyete girmesiyle hemem hemen bugün bildiğimiz biçimini aldı.

5837 Sayılı Kânun’un 22 nci maddesiyle 05 Ocak 2009 tarihinde içi boş ve anlamsız iki kıdem daha ilâve edildi.

 • Üstçavuşlara, kademeli üstçavuş
 • Kıdemli üstçavuşlara, kademeli kıdemli üstçavuş

Nefes aldığımız şu 2014 senesi itibariyle aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere Astsubayların;

 • 6 adet rütbesi
 • 8 adet kıdemi oldu. Bu rakamın yarısı Kânun’da yazıyor. Diğer yarısı da Yönetmelikde. Yeri geldiğinde bu konuyu tekrar ele alacağız.

Elân yürürlükde olan fakat gene değiştirileceği söylenen 926 TSK Personel Kânun’una göre;

 • Madde 77’de gösterilen Astsubay Rütbe isimleri ve
 • Madde 140’da târif edilen Astsubay Kıdem isimleri şöyle oluyor muhterem yârenler;

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Yukarıdaki tabloya iyi bakınız. Zirâ bu makâlemizde anlatacağımız konuları kavrayabilmek için astsubay rütbe ve kıdem isimlerini iyi bilmek gerekiyor.

Kafa yormaya gerek yok!

Çizelgenin solundaki rütbeler ve sağındaki kıdemlerin hepsinde istisnâlar hâriç, bekleme süresi 3 senedir.

Yeri gelmişken şunu da söyleyelim;

 • Astsubay rütbe ve kıdem isimlerinin böyle hoyratca hırpalanması ve alçakca eksik yazılması konusunda bu makâle, içinde yaşadığımız şu 2014 senesinin ikinci ayına kadar yazılmış ilk makâledir.
 • Fakat son makâle olmayacağını da biz buradan fâş eyleyelim. Çünkü hem imlâsı hem de şekli-biçimi itibariyle dünyanın en anlamsız, en berbâd, en kötü astsubay rütbeleri T.C. Ordusu’ndadır. Önüne gelen her şeye kaşık sallayan herzevekili ebleh subaylarımız sayesinde Türkiye bu konuda da dünya birincisidir.
 • Ayrıca gene işbu makâlemizde bugün yürürlükdeki askerî mevzuatda bile olmayan ifadeler, resimler göreceksiniz.

Şimdi, şu anda yürürlükde olan mevzuata göre yazılmış bir rütbeyi örnek olarak ele alalım. Siz muhterem okuyanlar şâyet müsaade buyurursa bilindik olduğu için biz kendi rütbemizi tetkik edelim.

Hemen aşağıda gördüğünüz ibare, câri mevzuata göre yazılmış nizâmî bir rütbedir. Astsubay rütbesini nizâmî olarak yazmak için bu unsurlarının tamamının bir arada olması gerekir.

İşde size nizâmî olarak yazılmış bir astsubay rütbesi. Keyfime göre yazmadım. Kanun’un emrine göre yazdım. Ne bir fazla, bir eksik.

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK 

Adam olanlar

Adam olanların rütbesini

Adam gibi yazar!

İşde

Yükseldiğim rütbelerimin

Terhis Belgesindeki imlâsı...

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

İşde,

Unvanımın

SGK’daki imlâsı...

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Aynı rütbeyi “kısaltarak” şöyle yazmak da mümkün;

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK 

Türk Dil Kurumu’nun cârî İmlâ Klavuzunda, “Ast” kelimesinin kısaltması, “A” olarak verilmiş. Fakat Genelkurmay Başkanlığımız bu hususda kendine Türk Dil Kurumu’nun da fevkinde bir makâm vehmediyor ve bu kuralı kabul etmiyor.

Astteğmen ve Üstteğmen rütbe isimlerinin imlâsındaki garâbet bir yana,

Genelkurmay Başkanlığımız, Asteğmen rütbesindeki “Ast” kelimesini “A” şeklinde; Üsteğmen rütbesindeki ”Üst” kelimesini de “Ü” şeklinde kısaltıyor.

Fakat sıra biz Astsubaylara gelince “Ast” kelimesini kendince kısaltmıyor ve “Ast” şeklinde aynen yazıyor.

TSK Kısaltmalar Sözlüğünde de bu durum aynen böyledir. Genelkurmayın bu tuhaf tutumunun sebebini anlamak biz astsubaylar için zor değil. Bu kural tanımazlığın altında bildik, tanıdık bir tavır yatıyor dostlarım.

Türk Dil Kurumu, dil ve imlâ konusunda devletin yetkili teşkilidir. “Ast” sıfatını TDK’nın yapdığı gibi “A” olarak kısaltmak şüphesiz daha tutarlı, daha hukûkî ve daha meşrudur.

Bu cümleden olmak üzere “Astsubay” kelimesini “Asb.” şeklinde kısaltmak daha muteberdir, makbûldur.

Yukarıdaki rütbenin terkibini açıklamak ve anlaşılmasını temin etmek için aşağıda gördüğünüz şekli çizdik. Bu çizimde toplam 5 unsur ya da bölük var. Dikkatlice bir tetkik ediniz bakalım. Bildik, tanıdık bir şeyler var mı?..

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

Yukarıda gördüğünüz Astsubay rütbesinin unsurlarını tek tek ele alalım şimdi;

 

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Çizelgede birinci bölük olarak size bakan yukarıdaki şu ihtiyârî kısımı açıklamaya hâcet yok! Tekâüt Astsubaylar bilirler onu. Muvazzaflar ise tekâüt olduğu gün elbet öğrenecekler.

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Rütbenin ikinci unsuru ve  rütbe sahibi askerin mensub olduğu kuvveti gösteren kısımdır. Rütbenin önüne bu bilginin ekleneceğine dair hiçbir Kânun’da hüküm yokdur. En azından ben bilmiyorum.

Kendi kuvveti içinde görev yapanlar için keçiboynuzundaki bal mesâbesindedir. Fakat müşterek karargâhlarda elzem olan bir bilgidir. Özellikle yazışmalarda akla hayâle gelmeyecek kargaşa çıkartabilir. Bu sebepden dolayı müşterek karargâhlarda yazmak farzdır.

Muhabereci olarak mesaj yazarken bu konuda benim yaşadığım sıkıntıyı şurada anlatmaya yeltensem buradan taaa bizim köye yol olur.

Akademik unvanı olan Astsubay meslekdaşlarımızın, unvanlarını bu kısımdan sonra yazmaları gerekir.

Ayrıca bilginiz üzere kuvvet kıdemi denen bir kavram vardır. Nasıbı aynı fakat farklı kuvvetlere mensup olan askerler, kuvvet kıdemlerine göre sıralanırlar.

Kuvvet kıdem sıralaması şöyledir;

 • Kara,
 • Deniz,
 • Hava,
 • Jandarma,
 • Sâhil Güvenlik Komutanlığı.

Önceleri yazılı olmasa da kuvvet kıdemi denen bir mefhum var idi.

Müşterek karargahlarda, karacılar tesbih imâmesi gibi hemen sıranın önüne geçerler idi.

Sonra bir gün

Genelkurmay Başkanlığımız 2003 senesinde önce subaylar için “kuvvet kıdemini” keşfetdi.

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Subaylar için kuvvet kıdemini keşfetmesinden tam 3 sene sonra Genelkurmay Başkanlığımız

Bu kez de Astsubaylar için “kuvvet kıdemini”  icâd etdi.

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Bir denizci astsubay olarak dokuz sene müşterek karargâhlarda görev yapdım. Bu hususu bilmeyen ve önümüze geçmeye yeltenen Havacı arkadaşlarımı hırpaladığımı kendileri iyi bilirler. Hem kel, hem de fodul olamazsın.

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Rütbenin üçüncü unsuru olan bölük. Meslek veya sınıf rumûzudur. Asker kişini sınıfını ya da mesleğini(!) işâret eder. 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kânun’unun aşağıda gördüğünüz 4 üncü maddesinden neşet eder.

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Geldik asıl meseleye, rütbeye.

Astsubay rütbesinin terkibinde dördüncü unsur, rütbenin kendisidir.

 • 926 Sayılı Kânun madde 3’de şöyle tarif edilmiş rütbe kavramı;

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK 

 

Yukarıdaki fıkrada görüldüğü üzere “rütbe” kavramı yerine “unvan” demek de mümkün.

 • 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kânun’u 3 üncü maddesi’nde ve
 • 926 Sayılı TSK Personel Kânun’unun 77 nci maddesinde aşağıdaki şekilde yazılıdır.

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Astsubay rütbe isimlerini Kânun maddesine yazarken “Astsubay” kelimesinin yerine niçin “tırnak” işareti koymuşlar, hep merâk etmişimdir. Astsubay kelimesinin yerine tırnak işâretini niye yazdıklarını yazanlar söylesinler. Fakat böyle yazılmasının ceremesini gene astsubay rütbeleri çekiyor.

Bir vakit sonra, bakan gözler körleşiyor. Ve o tırnak işâretini temsil eden “Astsubay” kelimesini artık görmez oluyorlar. Ve “Astsubay” kelimesini rütbelerin başından soğan başı keser gibi kesilip atıyorlar. Kehellik etmedim. 926 Sayılı TSK Personel Kânun’unu açıp tek tek saydım.

Bu Kânun’da astsubay rütbe isimleri;

 • Tam 156 kere yazılmış,
 • 27 kere Kânun’da tarif edildiği şekilde doğru yazılmış,
 • 1 kere hatâlı olarak Astsubay Çevuş şeklinde yazılmış,
 • 128 kere eksik yazılmış.

Bu bilgileri bir tabloya bezedim. Karşımda şöyle bir manzara zuhur eyledi.

 

Aynı rakamları subay rütbeleri için de verelim mi?

Efendim?..

Hayır, kehellik etmedim.

Yazan insanlar üşenmemiş!

Sayan insan niye üşensin?

Astsubay rütbe isimlerini utanmadan, arlanmadan kesip doğrayan şerefsizler sıra subay rütbelerini yazmaya gelince bakınız ne yapmışlar.

926 Sayılı TSK Personel Kânun’unda subay rütbe isimleri;

 • 427 kere yazılmış,
 • 425 dânesi nizâmî olarak yazılmış,
 • Sâdece 2 dânesi hatâlı yazılmış; Korgeneral yerine korgenaral ve orgeneral yerine orgenaral.

 

*  *  *  *  *

 

Korgenaral ve “orgenaral” şeklinde hatâlı yazılan subay rütbe isimlerini tashih etmek, muhataplarının bileceği bir tercih.

Fakat biz, aşağıda gördüğünüz üzere;

Asubay rütbe isminde “Çevuş” şeklinde hatâlı yazılan kelime hakkında bir şeyler yapmalı idik.

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Yapdık da!..

25 Ocak 2016 Pazartesi günü şöyle bir dilekce gönderdim, ilgili makâma;

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Başbakanlık Mevzuâtı Geliştirme Ve Yayın Genel Müdürlüğü,

05 Şubat 2016 Cuma günü şu cevâbı gönderdi.

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Bugün, 12 Ağustos 2017 Cumartesi;

926 sayılı TSK Personel Kânûnunun yayınlandığı mevzuat.gov.tr’ye bugün bakdım.

Bu kânûna “Çevuş şeklinde hatâlı olarak yazdıkları kelimeyi “Çavuş” olarak düzeltdiler.

 

                 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 • Asubay rütbe ismindeki "Çavuş" kelimesini "Çevuş" şeklinde hatâlı yazanlara ve yazdıranlara

Ve dahi

 • Bu hatâlı  imlâyı bugüne kadar düzeltmeyenlere ve düzeltdirmeyenlere yazıklar olsun!

 

 

*  *  *  *  *

 

 

Becet guşunun ganedi gibi gırpılıp gırpılıp budanan astsubay rütbe işâretlerinin şimdi de resimlerini görelim;

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rütbemizin beşinci ve son unsurudur. Rütbenin tamamlayıcısıdır. Rütbe kıdemi derler ona.

Haa! Bir de şöyle demiş ehl-i muhabbet yârenler; çayda dem, askerlikde gıdem!

 • 926 Sayılı Kânun madde 3’de şöyle târif edilmiş kıdem;

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 • 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kânun’u şöyle tarif eder kıdemi;

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Demek ki neymiş?

Üst olabilmek için;

 • Ya rütbenizin
 • Ya da kıdeminizin büyük olması gerekir.

Rütbe kıdemi ayrıca 926 Sayılı TSK Personel Kânun’u madde 140’dan neşet eder.

Bu târif de aylığınıza temel teşkil eder. Bu kıdemleri yok sayarsanız maaşınızı eksik alırsınız.

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Yukarıdaki çerçevede gördüğünüz subaylara ait 4 rütbe kıdeminden hiçbirisinin kıyâfete takılan işâreti yokdur. Bir senelik albay ile 15 senelik albay yanyana gelse kıyâfetlerine bakarak ayırt edemezsiniz. Kıyâfetlerine takılacak işâretleri olmadığı hâlde subaylar, kıdemlerini rütbeleriyle birlikte yazmak konusunda ısrarcıdırlar.

Yukarıdaki pencerede gördüğünüz 5 astsubay rütbe kıdeminden aşağıda yazılı ilk 4 rütbe kıdeminde, tıpkı subaylarda olduğu gibi herhangi bir kıdem işâreti yokdur.

 • Kademeli üstçavuş,
 • Kademeli kıdemli üstçavuş,
 • Kademeli başçavuş,
 • Kademeli kıdemli başçavuş

İşâreti olmayan ve yukarıda gördüğünüz astsubay rütbe kıdemlerini şimdilik bir kenera koyalım. Ve bakışlarımızı, işâreti olan rütbe kıdemlerine çevirelim. Yaş haddinden emekli oluncaya kadar çalışan bir astsubay, aşağıdaki çizelgede gördüğünüz kol kıdem işâretini takar.

Yukarıdaki bölümde fâş eyledik. Bugün, bu makâlemizde daha önce hiçbir  yerde, hiçbir mevzuatda görmeyeceğiniz şeyler göreceksiniz diye. İşde, onlardan bir dânesi.

Hemen aşağıda, sol cenahınızda size bakan siyah üzerine sarı sırmalardan ilk ikisini bilirsiniz. Fakat son ikisini ilk defa bugün bu makâlede görüyorsunuz. Çünkü bu son iki kıdem işareti hiçbir yerde, hattâ askerî mevzuatda bile mevcut değildir. Sözlü olarak ifade edilmiş fakat resmi gösderilmemişdir.

Coni parasının 2,3 TL, fakir fukara yiyeceği patatesin 6 TL, acı soğanın 4 TL, benzinin 5 TL’yi aşıp kurufasulyenin okgasının tam 17 TL’e fırladığı şu soğuk şitâ günlerinde sizler için hiçbir fedâkarlıkdan imtinâ etmedik.

Epeyi uğraşdırsa da kesip biçerek biz bir araya getirdik.

Nereden çıkardın bunu diyenler var ise kendi kuvvetinin TSK Kıyâfet Yönetmeliğini açıp baksınlar.

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK 

 

2009 senesinde yapılan aptalca bir düzenleme ile yukarıdaki madde 140’da gördüğünüz ilk iki rütbe kıdemi icâd edildi. Hiçbir açıklaması yok, hiçbir faydası yok!..

Yazışmalarda yazmayın diyorlar. Öyleyse nedir bu yeni kıdemlerin esbâbı mucibesi? Nereden bakarsan bak aptalca, nereden bakarsan bak ahlâksızca bir düzenleme.

Astsubaylara üçer seneden 6 sene daha avara kasnak yapdırmak ve kol kıdem işâretlerinden iki dânesini gasp etmek için kurulan âdi bir tezgâhdan başka bir şey değil.

Beşinci rütbe kıdemi olan Astsubay İki Kademeli Kıdemli Başçavuş’luğun ise sâdece bir adet kıdem işâreti var. Kağıda yazarken “İki” diyorsun fakat kıyâfetine “Bir” dâne kıdem işareti takıyorsun! Bu saçmalığı açıklayacak bir ifâde bulamıyorum.

Ceket, palto, pardesü ve gece kıyâfeti ceketinin kol ağızlarına kıdem işâreti takılması gerekir. Fakat meslekdaşlarımız bu kıdem işâretlerini hem kıyâfetlerine takmazlar hem de yazışmalarda yazmazlar. Meslekdaşlarımızın bu konudaki aymazlığa varan ilgisizliğinin sebebini bir türlü anlayamışımdır.

Her rütbeden her meslekden çoğu insanın bilmediği hâlde en çok hırpaladığı, inkâr etdiği, görmezden geldiği bölük, işde bu beşinci ve son kısımdır. En çok da bu kıdemin sahibi olan astsubayların haksızlığına uğrayan bölükdür.

Buradan iddia ediyorum.

20 sene, 30 sene hizmet etdikden sonra bile;Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 • Bu rütbe kıdemlerinin ne olduğunu bilmeden,
 • Bu rütbe kıdemini öğrenmeden,
 • Bu kıdemini rütbesiyle birlikte yazmadan,
 • Ceketinin kol ağızlarına takmadan

emekli olup giden o kadar astsubay meslekdaşımı biliyorum ki.

Kânun’lara göre astsubay rütbesinin en son kıdemi, Astsubay İki Kademeli Kıdemli Başçavuş’dur. Kânun, bu noktada iflâs ediyor. Böyle bir durum subaylar için söz konusu olabilir mi?...

Pekiyi, bu kıdemde üç senelik bekleme süresini tamamlayan muvazzaf astsubaya ne vereceksin?

Avara kasnak?!!

Valla kusura bakmayın. Tükendi!.. Astsubaylara verecek başka bir kıdem kalmadı mı diyeceksiniz? Utanmıyorsanız şâyet ki şu anda öyledir, diyebilirsiniz tabi ki.

Kânun’ların hükmünü tüketdiği noktada Yönetmelik giriyor devreye. TSK Kıyâfet Yönetmeliğinin bir maddesi var. Mealen şöyle der; “Bekleme süresini tamamlayan astsubaylar, yaş hâddinden emekli oluncaya kadar ceket, palto ve pardesülernin kol ağızlarına her üç senede bir sarı sırmadan kol kıdem işâreti takarlar.

Hattâ aynı Yönetmeliğin Başemrinde mealen şöyle der; “Bu Yönetmeliğin hükümlerini yerine getirmek her hak sahibi askerin görevi, uygulanmasının takibinden ise sıralı sicil âmirleri sorumludur.

Kıyâfet Yönetmeliği emirlerine uymadığı için sıralı sicil âmirinin bir astsubayı uyardığını ben hiç duymadım, görmedim.

Astsubay olan sen, uyumaya bu kadar teşne isen âmirin olan subay seni niye uyandırsın ki?..

Mürekkep yaladığını bildiğim bâzı arkadaşlarımın bile bu konuda aslında câhil olduklarını görmek bana hep acı vermişdir.

 

*  *  *  *  *

 

Geçmiş Zamân Olur Ki!

Ankara’da vazifeliyken resmî törenlere iştirak etmek üzere Anıtkabir’e giderdik. Bilirsiniz, askerler, havuz denilen yerde kuvvet kıdemine göre; subay, astsubay vb. olarak ictimâ ederler.

Kıdemimiz icâbı astsubay arkadaşlarımızın en önünde duruyoruz. Benim yanımda da benden kıdemli olduğunu bildiğim bir iki arkadaşım var. Bir bakdım bu arkadaşlarımın ceketinde kıdem işâretleri yok. Saygıyı bir kenara bırakıp kendilerine durumu anlatdım ve onların önünde durdum. Görünüşde ben onlardan daha kıdemliyim çünkü. Benden üç sene, beş sene kıdemli olmalarına rağmen benim arkama geçmek zorunda kaldılar. Hoş olmadığının farkındayım. Fakat Kânun’u bilmezsen, tanımazsan işde böyle kötü duruma düşersin.

Mekânı şereflendiren,

Zâmanı kıymetlendiren,

İnsandır...

İşde, ömürlerinden çok kıymetli bir sâniyeyi bizimle paylaşan sevdiklerimizden bâzıları...

Aynı mekânda

Aynı hissiyâtla çarpan yürekler...

Nefesler tutulmuş!

Tavsırcının himmetiyle

Tekerine çomak sokup

Zamânı işde böyle durdurduk...

 

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

İkinci vak’aya gelince;

Anıtkabir’de gene aynı yerde beklerken bir bakdım, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı mensubu astsubayların en kıdemlilerinin hepsi Astsubay Kıdemli Başçavuş.

Hava Kuvvetlerine bakdım, orada 2, 3 hattâ 4 kademeli kıdemli astsubay başçavuşlar gördüm. Sonra, tekrar Kara Kuvvetleri mensubu astsubayların yanına gitdim.

En önde duran astsubaylara dedim ki;

 • Sizler, kol kıdem işâretlerinizi niye takmadınız?

Çok aptalca ve aymazca bir cevâp verdiler;

 • Bizim o işâretleri takmaya hakkımız yok ki!

Dedim ki;

 • Kara Kuvvetleri Kıyâfet Yönetmeliğine ben bakdım, biliyorum. Böyle bir hakkınız var. Takmak zorundasınız. Bakın Hava Kuvvetleri astsubayları takmış. Biz de takdık. Nasıl olur da Kara Kuvvetleri mensubu astsubaylar takmaz?

Bu hususda söylediğim her şey mesleğinin son senelerine gelmiş 20, 30 senelik o Karacı astsubayların bir kulağından girmedi bile...

Sen, kendi hakkını, vazifeni bilmezsen oturur başkasından himmet beklersin ey Karacı gardeşlerim. Şu Denizci meslekdaşınızdan yediğin fırça da kesene kâr kalır.

Bizde var, onlarda yok diyenlere bir çift sözüm var. Fanusdaki süs balığını hatırlayınız. Sâdece sizde var olduğunu zannetdiğiniz şey, aslında onlarda da var. Fakat sizde olmayan bir şey var; TSK Kıyâfet Yönetmeliğinin onlarda olan bölümü. Çünkü, söze konu bu Yönetmeliği, kuvvetlere has olarak neşretmişler. Sizinki onlar yok,

Onlarınki de sizde yok.

Bu konuyu incelerken durumu fark etdim. Genelkurmay Başkanlığı kütüphânesini aradım. Görevliden rica etdim. Bu yönetmeliğin Kara, Deniz ve Hava olmak üzere üç ayrı kitap olarak neşredildiğini öğrendim. Sonra, zahmet edip Kara ve Hava Kuvvetleri kütüphanelerine gidip bakdım. Öğrendim...

 • Genelkurmay Astsubayımız Hv.Svn.Astsb. II Kad. Kd.Bçvş. Sayın Harun AĞPAK, kol kıdem işâretini ceketinin kol ağzına niçin takmıyor diye sual sordum. Tam 8 Perşembe geçdi. Suâlim Genelkurmay Başkanlığı koridorlarında kendine muhatap arıyor. Bakalım ne cevâp verecekler.
 • Astsubay rütbe isimlerinin eksik yazılması konusundaki dilekcemi, BİMER vasıtasıyla M.S.B.lığına gönderdim. Dilekcem şu anda Genelkurmay Personel Başkanlığında o şubeden bu şubeye, şu daireden öteki daireye yuvarlayıp duruyor. 2 aydan fazla zamân geçmesine rağmen bir karara varıp bana cevâp veremediler.
 • Astsubay rütbe kıdemlerinin rütbesiyle birlikde yazılması konusunda son yarım yüzyılda AYİM’e ilk ve tek davâyı açmak da şu satırlarını okuduğunuz astsubay kişiye nasib oldu muhterem meslekdaşlarım.
 • Astsubay rütbeleri sâdece yazışmalarda kırpılmıyor. Teftişlerde rapor verilirken de eksiltiliyor. Astsubay kişiden, teftiş esnasında kendisini tanıtması için rütbesini “kısa” olarak söylemesi isteniyor.

Al, işde benim rütbem Sâhil Güvenlik Telsiz Astsubay Üç Kademeli Kıdemli Başçavuş.

Haydi bakalım! Bu rütbeyi “kısa” olarak söyle!..

Astsubay” kelimesini kesip atıyorsun,

Kıdemi” söylemiyorsun...

Geriye ne kaldı?

Kıdemli Başçavuş...

Sen, benim rütbemi kısaltmadın ki!

Eksiltdin!

Azaltdın!..

Kesdin, biçdin ve kesdiğin o bölükleri çöpe atdın be adam!..

Ortada

Ne “Astsubay” kaldı,

Ne “rütbe” kaldı

Ne de “kıdem”

Bunu bizden isteyen et kafalılar “kısaltmak” ile “eksiltmek” fiili arasındaki anlam farkını hem bilmiyor hem de anlamak istemiyor ki. Muvazzaf iken bu konuda da dilekce verdim. Fakat işlem yapmaya niyeti olmadığını tavırlarıyla bana hissetdiren makâm sahipleri kulaklarının üsdüne yatdı.

 

*  *  *  *  *

 

Astsubayın Kıdemi Nerenize Batdı Muhteremler?

 

Astsubay rütbe isimlerinin yazılmasında yapılan haksızlık, saygısızlık ve hakâretler bu kadarla da sınırlı değil. Astsubay rütbe kıdemlerinin yazılmasında da haksızlık, terbiyesizlik, kânuntanımazlık diz boyu.

Askerî yazışmaları düzenleyen bir Yönerge vardır. TSK Karargâh Hizmetleri Yönergesi. Söze konu bu Yönerge’ye istinaden “Askerî yazışmalarda subay ve astsubayların kıdemlerinin rütbeleri ile birlikte yazılmasına izin verilmez. Örneğin; Piyade Kıdemli Albay, Piyade Albay (P.Alb.); Telsiz Astsubay III Kademeli Kıdemli Başçavuş ise Telsiz Astsubay Kıdemli Başçavuş (Tls.Astsb.Kd.Bçvş.) şeklinde yazılır.” diyen bir hüküm vardır.

Bu bilgiyi şunun için verdim. Astsubay rütbe kıdemleri 926 TSK Personel Kânun’u madde 140’da tarif edilmişdir. Rütbenin önemli bir unsuru olan kıdemlerin, rütbe ile birlikte yazılması gerekir. Fakat yukarıda bahsetdiğimiz üzere askerî yazışmaları düzenleyen TSK Karargâh Hizmetleri Yönergesi, 926 sayılı TSK Personel Kânun’un 140 ıncı maddesine aykırı olarak astsubay rütbe kıdemlerinin yazılmasını yasaklamaktadır.

Subay kıdemlerinin kıyâfetlerine takılan hiçbir işâreti yokdur. 1 senelik albay ile 15 senelik albay yan yana gelse hangisinin kıdemli olduğunu kıyâfetine bakarak anlamak mümkün değildir. Bu sebepden dolayı subay kıdemlerinin yazılmaması anlaşılabilir.

Fakat astsubay kıdemleri için durum çok farklıdır. Astsubay kıdemlerinin kıyâfetlerine takdıkları işâreti vardır. Yukarıdaki bölümde resimlerini verdiğimiz bu işâretlere bakarak astsubaylar arasında kıdem sıralaması yapmak mümkündür.

Anayasa’nın 11 inci maddesi Kânun’ların Anayasa’ya aykırı olamayacağını emreder. Bu cümleden olmak üzere Yönetmelik, Yönergeler de Kânun’lara aykırı olamaz. Yönerge’ye yazdığı söz konusu bu hükümle Genelkurmay Başkanlığı, Anayasa’yı hâlâ ihlâl etmektedir.

Yönerge’nin getirdiği bu yasağı iptal ettirmek için 2009 senesinde AYİM’ e dâva açdım. Ve pek tabii olarak kaybetdim. Çünkü ben bir astsubaydım ve bu davâyı mutlaka kaybetmem gerekiyordu.  AYİM, Anayasa’nın 11 inci maddesini inkâr etdi. AYİM’in utanmaz hâkimleri bile verdikleri mahkeme karar metinlerine kıdemlerini yazarken biz astsubaylara kıdemimizi yazmayı mahkeme kararıyla yasakladılar.

Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı’nın işlediği Anayasa’nın 11 inci maddesini ihlâl suçuna verdiği bu kararla AYİM de ortak oldu.

Astsubayların kıyâfetinde işâretini taşıdığı, maaşına esâs olan ve Kânun’un emretdiği rütbe kıdemlerinin yazılmasını yasaklamak suretiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı Anayasa’nın 11 inci maddesini göz göre göre hâlâ ihlâl etmektedir.

 • Astsubay rütbe isimlerini kesip biçip garga guşuna çevirdiniz,
 • Astsubay rütbe kıdemlerini yazmadınız!..

Peki ne kaldı geriye?..

Şu an aklımdan geçenleri edebim müsaade etse de şuraya bir döküversem...

Devletin imkânını ve Kânun gücünü eğip bükerek astsubaylara bu bu haksızlığı, bu alçaklığı, bu şerefsizliği, bu kalleşliği yapan subaylara yazıklar olsun!

 

*  *  *  *  *

 

Dünya her sabah bir torba yeni bilgiye uyanıyor dediydik makâlemizin evvelki bölümlerinde.

Astsubay rütbelerini eksik-güdük, eğik-bükük yalan-yanlış yazan insanlar da bu makâleyi okumakla yeni bilgilere uyandılar.

Ve yapdıkları hatâyı gördüler, fark etdiler.

Şeyhim Edebalı;

Atın iyisine doru,

Yiğidin iyisine deli, dedi.

Bilginin doğrusuna da ne söyleneceğine buyurun siz karar verin.

Biz, Kânun’ların sayfasını açdık ve orada yazılanları gün ışığına çıkartdık,

Bu şekliyle ilk defâ gündeme getirdik.

Artık kimsenin mazereti kalmadı.

Herkes öğrendi.

Astsubay rütbe ve kıdemleri fanusdaki süs balığı değildir.

Serbest bırakınız.

Onu

Kânun’un emretdiği gibi yazınız, söyleyiniz.

Son Söz;

 • TEMAD;
 • Astsubay rütbelerini önce kendisi nizâmî  olarak yazmayı öğrenecek.
 • Sonra, nizâmî olarak yazmayanlar hakkında derhâl davâ açıp bu gâfil, alçak insanlardan hukuk önünde hesap soracak.
 • Millî Savunma Bakanlığı;
 • Kânun’da tam 128 kere eksik ve 1 kere hatâlı yazdığı astsubay rütbe isimlerini derhâl düzeltecek,
 • Şehit astsubayların kabir kitâbesine eksik yazdığı rütbe isimlerini düzeltecek,
 • Genelkurmay Başkanlığı, 33 senedir yapdığı bu aymazlıkdan vazgeçecek. Basın-yayına verdiği haberlerde astsubay rütbe isimlerini nizâmî olarak yazacak.
 • Astsubay rütbelerini bugüne kadar eksik-güdük kaba-zortlama yazan sair insanlar, Kânun’a bakıp nizâmî olarak yazacak.

Geriye ne kaldı?

Bildiğini,

Doğrusunu,

Kânun’un emretdiğini yazmak!

Astsubay rütbe ve kıdem isimlerini Kânun’un hükmüne göre yazmak!

Bunu da siz muhteremlerin vicdânına, nâmusuna ve şerefine havâle ediyorum. 

 

 Astsubay Rütbelerinin İmlâsı_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

 

Şükrü IRBIK

(E) SG Tls.Astsb. III Kad.Kd.Bçvş.

 

 

Kaynak:
 1. http://gundem.milliyet.com.tr/bu-esya-degil-cocuk-/gundem/ydetay/1739900/default.htm
 2. http://www.emekliassubaylar.org/component/k2/item/694-yasar-ne-yasar-ne-yasamaz
 3. http://www4.cnnturk.com/2013/turkiye/10/21/org.ozel.neden.konusmuyor/727885.0/
 4. http://www.samanyoluhaber.com/gundem/Askerden-Savci-Oze-sok-baski/641033/
 5. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/11162110.asp
 6. http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/tayyip-erdogan-padisahligini-ilan-etti-h5586.html
 7. http://www.youtube.com/watch?v=OxFeOdAkBCo
 8. http://www.sabah.com.tr/fotohaber/yasam/skandal_denilince_akla_hemen_onlar_geliyor/16770

  

Ögeyi Oylayın
(77 oy)
Son Düzenlenme Cumartesi, 26 Ocak 2019 02:14

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#15 ESKİ TÜFEK 27-04-2015 09:09
Astsubay Rütbelerinin İmlâsı ismiyle
Bilgisayarınızın ekranına ve dahi gözlerinize misâfir olan yukarıdaki makâlemizi
Neşretdikden tam bir sene sonra dört yeni belge eklemek icâb etdi.
Makâleyi hazırlarken eklemek istemiş fakat bulamamışdım.
Kaybetdim herhâlde derken evrakların arasından çıkıverdi karşıma ve yukarıya ekledim.
Bu belgelerden birincisi; Mensûbu olmakdan iftihâr etdiğim
Ve dahi
Kimliğini gururla taşıdığım Sâhil Güvenlik Komutanlığı’nın bana verdiği Emekli Terhis Belgesi.
İkinci belge, eksik yazılan unvanımın nizâmî olarak yazılmasını talep etdiğim dilekceme
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gönderdiği cevâp…

Diğer iki belge ise
Silsile-i merâtibe esâs olan “kuvvet kıdemini” tesis eden iki ayrı kânunun resmî gâzete nüshaları...
Yazmak, iyidir;İnsanı özgürleşdirir.
Fakat
Bilmek, öğrenmek daha da iyidir. İnsanı, besler, büyütür!
Yazması bizden...

Eski Tüfek
Alıntı
#14 Şükrü IRBIK 13-02-2014 19:56
Astsubay Rütbe Kıdemlerinin İmlâsı ismiyle emekliassubaylar.org sitemizde neşretdiğimiz yukarıdaki makâlemizde, İki ve daha fazla Kademeli Kıdemli Astsubay Kıdemli Başçavuşların;
1. TSK Kıyafet Yönetmeliği İkinci Kısmında açıklandığı üzere ceket, palto ve pardesülerinin kol ağızlarına sarı sırmadan kol kıdem işâreti takması gerekdiği,
2. Deniz ve Hava Kuvvetleri ve Sâhil Güvenlik Komutanlığı mensubu hak sahibi astsubayların kol kıdem işaretlerini ceket, plato ve pardesülerine takdığını fakat
3. Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı mensubu astsubayların ise kol kıdem işâretlerini ceket, palto ve pardesü kol ağızlarına takmadıklarını
4. Bu konuda Anıtkabir’de tecrübe etdiğimiz bir anımızı da makâlemizde anlatmış ve
5. Kara Kuvvetleri mensubu bir astsubay olan Genelkurmay Başkanlığı Astsubayımız Hava Savunma III Kademeli Kıdemli Başçavuş Sayın Harun AĞPAK’ın kol kıdem işaretlerini kıyafetine niçin takmadığını Genelkurmay Başkanlığına 2 ay önce sual eylediğimizi makâlemizde fâş eylemişdik.
Bilginiz üzere, 10-12 Şubat 2014 tarihlerinde Kıdemli Astsubaylar Konferansı basından adetâ gizlenerek Genelkurmay Karargâhında icrâ edildi. Genelkurmay, neşretdiği Basın Açıklamasında sayısını vermemiş. Onu da biz buradan verelim. Birinci Kıdemli Astsubaylar Konferansı.
Söze konu işbu konferans vesilesiyle meslekdaşlarımızın Anıtkabir’i ziyareti esnasında çekilen resimlerden memnuniyetle gördük ki Genelkurmay Astsubayımız Sayın AĞPAK sarı sırmadan kol kıdem işaretlerini ceketinin kol ağızlarına takmışlar.
Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı mensubu astsubaylara 1970 senesinden beri dolaylı olarak yasak edilen bu husus, verdiğimiz dilekce ve makâlemiz sayesinde nihâyet buldu. Yasak, ortadan kaldırıldı.
Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı mensubu muvazzaf astsubaylarımıza hayırlı olsun.
Aynı zamânda bu makâlemizi okuyan Jandarma Uzman Çavuş ve Uzman Erbaş arkadaşlarımıza da buradan hatırlatıyorum. Aynı hak, kendileri için de aynı Yönetmelikde mevcutdur. Haklarını bilsinler ve kullansınlar.
Makâlemizde, 4 Perşembe geçmesine rağmen Genelkurmay Başkanlığının dilekcemize cevâp vermediğini ifâde etmişdik.
Cevap vermek nezâketini gösdermediler. Teşekkür etmek faziletinden de yoksunlar anlaşılan.
Olsun! Maksat hasıl oldu nihâyet.
Eklediğim şu bağlantıyı tıklarsanız Genelkurmay Astsubayımızın ceketinin kol ağzına takdığı sarı sırmadan kol kıdem işâretlerini tarassut edebilirsiniz

Şükrü IRBIK
(E) SG Telsiz Astsubay III Kademeli Kıdemli Başçavuş

http://www.tsk.tr/3_basin_yayin_faaliyetleri/3_1_basin_aciklamalari/2014/ba_03/4.JPG
Alıntı
#13 Ragıp Tenim 13-02-2014 16:10
İç hizmet'te rütbelerin başında Astsubay yazdığına göre bunu kullanmak hakkımızdır.12 eylül cuntası tarafından yazışmalarda kullanılmaması hakkındaki emir gereğince bu usül yerleşmiş durumdadır...Maalesef Subayların rütbeleri bizim gibi çavuşla başlayıp,çavuşla bitmiyor.Ayrıca
Mkl.Çvş./Uz.Çvş./ Uz.J.VIII Kad.Çvş.gibi Erbaş rütbeleri de karışıklık yaratıyor.
Alıntı
#12 Özgün UYSAL 12-02-2014 15:41
http://tr.wikipedia.org/wiki/Astsubay
Alıntı
#11 Şükrü IRBIK 09-02-2014 23:24
Kıymetli meslekdaşım, sınıf arkadaşım Sayın Özgün UYSAL,
Sitemizde yayınlanan Astsubay Rütbelerinin İmlâsı isimli makâlemize eklediğiniz değerli görüşlerin için teşekkür ederim. Her fikirin olduğu gibi, 20 seneden fazla personel işlerinde görev yapmış bir arkadaşımın düşüncelerini duymak benim için kıymetli ve önemlidir.
Ne var ki astsubay rütbe ve kıdemleri konusunda aşağıdaki yorumunuzda doğru olmayan hususlar var. Her konunun doğrusunu bilmek hakkı olan bu sitenin okuyucularının yanlış bilgi edinmesini önlemek gayesiyle yorumunuzda bahsetdiğiniz bu hususları açıklamak ve doğrusunu söylememiz gerekecek.
1. Sizin yorumunuzda bahsetdiğiniz “Astsubay İki Kademeli Kıdemli Başçavuş” kavramı, 926 sayılı Kânun madde 140’a göre son rütbe kıdemidir. Ben de bunu söyledim. Fakat söylediğim önemli bir husus daha var. Mâkalemizde bahsetdiğimiz üzere, bu rütbe kıdeminde de bekleme süresini tamamlayan astsubaya Genelkurmay Başkanımız ne verecek? Bugün ordumuzda görev yapan, maaş alan astsubay üç ve dört kademeli kıdemli başçavuş meslekdaşlarımız var. Bu meslekdaşlarımız, kol kıdem işaretlerini ceketlerinde taşıyorlar. Fakat bu meslekdaşlarımızın 926 sayılı Kânun’da tarifi ve yeri yok. Mâkelemizi dikkatli okursanız bu konuya da temâs etdiğimizi ve hattâ ne yapılması gerekdiğini ortaya koyduğumuzu göreceksiniz.
2. Kol kıdem işâretlerinin sâdece Deniz Kuvvetlerinde olduğunu ifâde etmişsiniz. Bu da doğru değil. Gene mâkalemizde bahsetdiğimiz üzere, TSK Kıyâfet Yönetmeliği; Kara, Deniz ve Hava olmak üzere, Kuvvetlere has olarak hazırlanmış. Bu Yönetmeliğin ikinci kısmında, her kuvvetin sâdece kendi bilgileri mevcut. Sendeki Kıyafet Yönetmeliğinde sâdece Deniz Kuvvetleri ile ilgili bilgiler var. Kol kıdem işâretleri konusunda Kara ve Hava Kuvvetlerine ait bilgileri göremezsin. Çünkü Yok. Seninki de onlarda yok. Ben, her üç kuvvetin Kıyafet Yönetmeliğini tek tek inceledim. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında olan kol kıdem işâretlerini tefrik eden hükümlerin aynısı, Kara ve Hava Kuvvetleri personeli için de kendi kısımlarında var. TSK Kıyafet Yönetmeliğinin ikinci kısmına bakarsanız bunları görebilirsiniz. Burada yazdıklarımın hepsi yukarıdaki mâkalemizde mevcutdur.
3. Rütbe kıdeminin yazılması hususuna gelince. Siz, İdârî, bir başka ifâdeyle personel sınıfında görev yapdınız. Rütbe ve kıdemin askerlikdeki yeri ve önemini iyi bilirsiniz. Gerek 926 gerekse 211 sayılı Kânun’lar, rütbe kıdemine büyük önem atfederler. Kıdem, sizin ifâde etdiğiniz gibi maaşa esâs teşkil eder. Bu ifâdeniz, doğrudur ancak eksikdir. Silsile-i merâtip denen sıralamanın tesbit edilmesinde kıdemin yeri ve önemi çok fazlardır. Neşretdiği Yönetmelik ile Genelkurmay Başkanlığı ve M.S.B, Kânun’unların kıdem konusundaki emirlerini alenen inkâr ve ihlâl ediyor. Bu hususa da mâkalemizde tafsilâtlı olarak temâs etdik. Bir kez daha okumanızı tavsiye ederim.
4. Astsubay rütbe isimlerinin önünde “astsubay” kelimesi olmasın, her seferinde tekrar etmeyelim diyorsanız, bu ancak sizin şahsî görüşünüz olabilir. Şahsî görüşlerin câri mevzuâtda kıymeti harbiyesi yokdur. Kânun, her zamân esâsdır.
5. Her rütbenin başında “astsubay” kelimesini tekrar etmeye karşı olabilirsiniz. Peki, astsubay çavuş rütbesini nasıl yazıp söyleceksiniz o zaman? Özgün kardeşim; “subay teğmen”, “subay albay” diyemezsin, çünkü câri askerî mevzuâtda öyle “rütbeler” yok!.
6. Ayrıca, biz mâkalemizde konuyu, Kânun’da emredilen astsubay rütbe ve kıdem isimleri tahtında ele aldık. Her rütbe isminin başında “astsubay” sözcüğü olması ya da olmaması bizim mâkalemizin konusu değildir.
7. Rütbe isimleri ve işâretleri konusuna gelince. Bilirsin, biz de NATO görevinde çalışdık. Bu işlerin oralarda ne olduğunu, nasıl yapıldığını az çok biliriz. NATO’da beraber görev yapdığım bizim subayların da bu hususları oralarda gördüğünü, bildiğini biliyorum. Benim anlayamadığım husus, o subayların buraya gelince bu hususları görmek konusunda birden bire anadan doğma kör olmalarıdır. Muvazzafken söyledik, yazdık çizdik. Fakat çok haklı ve hattâ kânûnî taleplerimiz bile dosyalarda tozlanmaya bırakıldı.
Yorumunuzda söz etdiğiniz eksik/yanlış hususlar konusunda bu hakikâtlerin bilinmesi lâzımdır.
Bu vesile ile size esenlikler diler sevgi hasretle gözlerinden öperim.
Alıntı
#10 Özgün UYSAL 09-02-2014 18:16
Sevgili sınıf arkadaşımı bu teferruatlı çalışmasından dolayı öncelikle kutluyor, sonrasında ise birkaç konuya değinmek istiyorum. TSK'daki en son Asb. rütbe kıdemliliği II Kad.Kd.Bçvş.'dur. Yani kol ağzında (ki yürürlükteki kıyafet yönetmeliklerine göre sadece Dz.K.K. personelinde takılmaktadır) üç, dört, ya da beş tane de Kd.Bçvş. rütbe kıdemlilik işareti olsa, o personelin rütbe kıdemliliği Asb.II.Kad.Kd.Bçvş.tur. S.K.ler Karargah Hizmetleri Yönergesi'ne göre de yazışmalarda sınıf ve rütbe yazılırken rütbe kıdemliliği yazılmaz. Bu husus subaylar için de aynıdır. Örneğin Kıdemli Albay rütbe değil, rütbe kıdemliliğidir. Dz.Kd.Alb. değil, Dz.Alb. şeklinde yazılır. Rütbe kıdemlilikleri derece/kademeyi gösterdiğinden sadece maaşa esas işlemlerde kullanılmaktadır. Her rütbede Astsb. (ki ben Asb. diyorum) kullanılması konusuna karşıyım. Subay Teğmen, Subay Albay mı diyoruz ki, Asb.Üçvş. ya da Asb.Bçvş. densin. NATO ve Avrupa ülkelerini inceleyin, her Asb. rütbesinin başında NCO yazmaz. Sadece Dz.K.K. personelinde PO (Petty Officer/Küçük Subay) yazar. Onlarda da Çvş., Üçvş., Bçvş. gibi rütbe isimleri yoktur. 3 ncü, 2 nci, 1 nci Sınıf Küçük Subay (PO3, PO2, PO1), Şef Küçük Subay, Kıdemli Şef Küçük Subay, Usta Şef Küçük Subay (CPO, SCPO, MCPO) yazar. Üçvş., Bçvş. gibi rütbe isimleri Kara, Hava ve Dz.Piyade Kuvvetlerinde vardır ve Onbaşı (Corporal) da bir NCO/Asb. rütbesidir. Bizim zevat NATO dan rütbelerimizi esinlenirken, her rütbenin başına Astsubay tabirini eklediğine göre muhtemelen ABD Dz.K.lerini emsal almış, rütbe işaretlerimizin şekillerini de ABD Hv.K.K.lığı'ndan almışlardır. Zira, NATO standartlarında ABD'deki her Kuvvetin NCO ya da PO'sunun rütbelerinin şekilleri farklıdır. Türkiye'de ise her kuvvetin Asb.'nın rütbe şekli ve ismi aynıdır. Selam, sevgi ve saygılarımla.
-----------------------------------------------------------
YÖNETİCİ NOTU.
Sn.Uysal, katkılarınız için teşekkür ediyorum. Belirttiğiniz gibi kısaltma astsb. değil asb.dır (Bkz.TDK kısaltmaları) Assubay çavuş hariç rütbelerin başına Asb. yazılması gerekmiyor ancak yazışmalarda Kd.Alb. yazıldığını belirtmek isterim. Amaç burada birşeyler üretmek ve katkı sağlamaktır, emek verenlere sonsuz teşekkürler.
Alıntı
#9 Elbirce 08-02-2014 20:43
Sn. Irbık, emeğinize sağlık, çalışmalarınıza içten teşekkürlerimi sunarım. Kendinizi, sorunlarımıza vakfetmişsiniz, oldukça ayrıntılı ve uzun değerlendirmeler yazıyorsunuz. Bir çok yazınızdan önemli şeyler öğrendiğimi, kimine hayretler içinde kaldığımı ve içimden size saygılarımı sunduğumu söyleyebilirim.
Ancak, özellikle imla konusunda Sn. Günşer gibi düşündüğümü de söylemek zorundayım. Bu konuda, aylar önce de yine Sn. Günşer ve ben, imlanızı eleştiren yorumlar yazmış ve affınıza sığınmıştık. Sizse, eleştirilerimizi anlayışla karşılamak yerine, "bu şekilde daha iyi vurgu yaptığınıza inandığınız için, böyle yazmayı sürdüreceğinizi" yazmış ve eleştirilerimizden pek hoşlanmadığınızı belli etmiştiniz. Bunca çabanın sonunda, takdir yerine eleştiri, gururunuzu incitmiş olabilir, görece haklı da olabilirsiniz. Yine de mükemmele ulaşmanın yolu, her daim eleştiriye açıklık ilkesinden geçer. Ünlü-ünsüz sertleşmesine önem vermediğiniz sürece, bu imla hataları hep sırıtacaktır. Oysa eleştiriye açık olmak, haklı uyarılara kulak asmak; doğru, her nereden gelirse onu kabullenmek insanı daha da büyütür. Amacımız sadece yardımcı olmaktır.
Lütfen, bu platformdan yanıt verme zahmetine girmeyin, bu tür bir kısır döngü hoş olmuyor.
Saygılarımla...
Alıntı
#8 Erdal Günşer 08-02-2014 18:50
Sayın Irbık yazınızı ibretle okudum. Altına yazılan yorumları da okudum. Ben yazıları biraz eleştirmen gözüyle okurum. Amacım mükemmeli yakalamak. Bazen bu huyumdan dolayı kendimle mücadele ederim. Ama bazı şeyler vardır ki kendimle mücadele ederken yenilirim. İşte öyle anlarımdan biri olduğunu kabul ediniz.
Hani yaşınız onsekiz olsa istikbalinizle oynamayayım derim. Gençtir her şeyi görmemek lazım diyeyim. Ama şu ahvalde susunca ortalık sanki ahbap çavuş ortamına dönüyor. Lütfen bu nedenle eleştirilerimi mazur görün.
Yazınızın başlığını "Astsubay Rütbelerinin İmlası" olarak seçmişsiniz. Bence bu büyük bir talihsizliktir. Çünkü konu imlaya gelince sizin yazınız ve daha önceki yazılarınız sütten çıkmış ak kaşık değil. "Eksiltdin!
Azaltdın!.." gibi...
Ayrıca yazınızın konusuna da hiç katılmıyorum. Kullandığınız uslubu da aydın bir assubay olarak kabul etmiyorum. Umarım beni doğru algılarsınız. Saygılarımla...
Alıntı
#7 RA_MU 08-02-2014 18:03
Sayın Komutatanım,Şükrü IRBIK
(E) SG Tls.Astsb. III Kad.Kd.Bçvş.

Emeklerinize sağlık. Uzun bir çalışmanın derlemesi olmuş. Bizler hala statümüzü bilmiyoruz. Hala kimi kanunda erbaş, kimi kanunda gedikli, kimi kanunda assubay, kimi kanunda astsubay, kimi kanunda subay yardımcısı geçiyoruz...
Bunların düzeltilmediği bir kanunlar çelişkisinde yönetiliyoruz...

Saygılarımla...
Rahip_34
Alıntı
#6 ÖMER SAKLICA 07-02-2014 21:19
NE MUTLU AS(T)SUBAYIM DİYENE.....
NE MUTLU KİM OLDUĞUNU BİLENE....
NE MUTLU NE İSTEDİĞİNİ BİLENE...

TEŞEKKÜRLER SAYIN MESLEKTAŞIM SİLAH ARKADAŞIM EMEĞİNE KALEMİNE VE YÜREĞİNE SAĞLIK......
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
Baş öğretmenimiz ulu önder Atatürk'ün manevi şahsında tüm öğretmenlerimizin ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN... Demokrasinin,adaletin,huzurun ve refahın hakim olduğu nice öğretmenler günü kutlamak dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Çarşamba, 24 Kasım 2021
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
BAĞIMSIZLIK SAVAŞIMIZIN KAHRAMANI VE LAİK, DEMOKRATİK CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU, BÜYÜK DEVRİMCİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ARAMIZDAN AYRILIȘININ 83. YILINDA SAYGI, ÖZLEM VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ... RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN. 10 KASIM 1938 ! Bir devre damgasını vurmuş, dünyanın gidişatını değiştirmiş, yalnızca yaşadığı ülkede değil, mazlum ülkelerde d...
Çarşamba, 10 Kasım 2021
SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN. Cumhuriyetimizin 98. Kuruluș Yıldönümü kutlu olsun. Laik Demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Atatürk, silah arkadașları ve devletimizin bekası uğrunda canlarını veren aziz șehitlerimize minnettarız, Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Gazilerimize de șükranlarımızı sunuyoruz...
Cuma, 29 Ekim 2021
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ