GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI

gnkurmay-basin-aciklamasi

TARIH   : 04 Mayıs 2012
SAAT    : 11:15
NO        : BA - 02 / 12

1.Bazı basın ve yayın organlarında, muvazzaf ve emekli astsubayların özlük hakları hakkında doğru olmayan haber ve yorumlar yer almaktadır.

2.Dünyanın diğer ordularında olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri de; statü, görev ve sorumlulukları mevzuat ile belirlenmiş, personelin hiyerarşik bir emir komuta yapısı içerisinde görev yaptığı, büyük bir kurumdur. Statü hukukuna dayalı görev bölümü; subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli er, erbaş ve er şeklinde oluşturulmuş, buna uygun olarak sorumluluk ve yetkiler paylaştırılmıştır. Bu statülerden birine talep, aranan kriterlere bağlı olarak kişilerin kendi tercihidir.

Benzer yapılar resmî veya özel diğer kurum ve kuruluşlarda da mevcuttur. Bu açıdan; birbiri ile kıyaslanamayacak statü, görev ve sorumlulukları nedeniyle personelin sahip olduğu bazı hak ve yetkilerin eşitsizlik veya adaletsizlik olarak nitelendirilmesi asker ve sivil kurum ve kuruluşların doğasına aykırıdır.

3.Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük haklarına yönelik iyileştirmeler; yüce devletimizin sağladığı imkânlar, ülkemizin şartları ve askerlik mesleğinin kuralları dikkate alınarak, bir sistem bütünlüğü içinde incelenmekte; Genelkurmay Başkanlığı yetkisindeki düzenlemeler hayata geçirilmekte, diğer konular ilgili makamlara teklif edilmektedir.

4.Bu arada, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyelerinin de bazı medya organlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok önemli bir gücünü teşkil eden astsubaylarımız hakkında gerçeklere dayanmayan açıklamalar yaparak, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve derneğin kuruluş amaç ve çalışma alanının tamamen dışında, muvazzaf personelimizi tahrik etmeye yönelik girişimlerde bulunduğu esefle izlenmektedir.

5.Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olan astsubaylarımızın özlük hakları, eğitim olanakları, sosyal hakları ve sahip oldukları yetkiler konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

 • Terörle mücadelede aynı görevi yapan personele ödenen tazminatlar, statü ayrımı yapılmadan eşit miktarda artırılmıştır.
 • Mahrumiyet bölgeleri ile patlayıcı madde imhası gibi riskli ve özellikli görevlerde çalışan personele, statü ayrımı yapılmaksızın tazminat verilmiştir.
 • Subaylara benzer esaslarla yüksek lisans kıdemi alma hakkı verilmiştir.
 • Yurt dışı daimi ve geçici görev kadroları ile yurt içi ve yurt dışı lisan kurslarının kontenjanı artırılmıştır. (Yurt dışı sürekli görev kontenjanı 57’den 111’e çıkarılmıştır.)
 • Sicil verme yetkileri artırılmıştır.
 • Subaylara verilen üst düzey karargâh eğitimine benzer şekilde, yılda 128 astsubayımıza Üst Karargâh Hizmetleri Eğitimi ve bu eğitimi bitirenlere bir yıl kıdem verilmeye başlanmıştır.
 • Astsubaylıktan subaylığa geçişte % 15 olan kontenjan, 2012 yılından itibaren % 25’e çıkarılmıştır.

6.Bunun yanı sıra, yetkili makamlara teklif edilenlerden önemli olanlar aşağıda özetlenmiştir.

 • Astsubayların 1’nci derecenin 4’üncü kademesine kadar yükselmesinin sağlanması,
 • Yarbay ve daha üst rütbeli subaylara verilen görev tazminatının, birinci dereceye yükselmiş görevdeki ve emekli astsubaylara da verilebilmesi (Aylık yaklaşık 385 TL),
 • Hâlen, MİT ve Emniyet Hizmetleri sınıfından emekli olan personele verilen 100 TL ilave ödemenin emekli astsubaylara da verilmesi,
 • Mecburi hizmet süresinin 15 yıldan 10 yıla düşürülmesi,
 • Astsubaylara verilebilenler de dâhil olmak üzere tüm oda ve göz hapsi cezalarının kaldırılması,
 • Sicil veren astsubayların maiyetindeki personele disiplin cezası verebilmesi.

7.Sonuç olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri; birbirlerine gönül bağıyla kenetlenmiş fedakâr ve kahraman mensuplarının moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak maksadıyla, devletimizin sağladığı imkânları kullanmak suretiyle, ihtiyaç duyulan ve yetkisi dâhilindeki düzenlemeleri titizlikle yapmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KAYNAK: http://www.tsk.tr/3_basin_yayin_faaliyetleri/3_1_basin_aciklamalari/2012/ba_02.htm

Ögeyi Oylayın
(24 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#17 Murathan SİPAHİOĞLU 08-05-2012 19:55
Zam veremedik ama “talimatını” verdik.

Hayırlı olsun.

Bankamatikten çekebilirseniz; bozduracak ve harcayacak yer bulmalısınız.
Alıntı
#16 bergamalı 08-05-2012 15:11
Sayın Genelkurmay Başkanı çağdaş demokrasiye inanıyorsa bunun uygulamasını gerçekleri açıklayanlara karşı saptırarak muhtıra ile yanıt vermesi yerine çağdaş demokrasinin gereğini yerine getirerek yanıt vermesi gerekirdi! Gerçi çağdaş demokrasilerde bu tür adaletsizlikler olmaz ve askerin sesi de siyasilere bağlı olacağı için pek çıkmaz, o da başka bir sorun! Gerek görsel gerekse yazılı basında zaman darlığı nedeniyle dile getirilebilenler ise aysberg'in sadece su yüzeyindekilerdi. Gerçeği yansıtmayan muhtıra verirseniz elbette bunun karşılığını da alacaksınız. Adaletsizliklere izin verenler sorgulanmalara da alışacaklardır.Demokrasilerde eleştirilmeyi de içinize sindirmeniz gerekiyor. Bu anayasal haklı taleplerimize duyarsız kalmaya devam ederlerse demek ki daha çok muhtıra verecekler...Saygılarımla.
Alıntı
#15 akın uysal 05-05-2012 16:43
Sayın Genkur. başkanına sormak gerekir, subay 8 sene okuyor 15 sene mecburi hizmet yapıyor,Assubay 2 yıl okuyor 15 sene mecburi hizmet yapıyor. Bunun neresi saptırma,kışkırtma,nifak sokmadır.
Alıntı
#14 Hüsamettin 05-05-2012 15:21
Sayın Genelkurmay Başkanı, Temad'ın Basın ve yayın organlarında yapmış olduğu duyuruların hangisi yanlış ve yalan .Siz bizlerin de komutanı olarak Kamuoyunun gözünün içine bakarak kamuyu yanıltıyorsunuz. Lütfen siz de duyarsız kalmayın.Biz bölücülük yapmıyoruz sadece özlük haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz. Üç yıllık bir üstegmenle 17 yıllık bir Başçavuş aynı maaşı alıyor bu eşitlik mi, bu yalan mı? Vicdanınızla muhasebe yapın haklı dileklerimize Genelkurmay Başkanı olarak çözüm arayın yetkili makamların kapısını aşındırın, saygılarımla.
Alıntı
#13 ibrahim 05-05-2012 08:29
Sayın GEN.KUR.BŞK.nı 1/4 dereceyi teklif ettim diyorsunuz,peki neden 2008 Nisan ayında verilen hak ertesi gün baskı ile geri aldırıldı,şimdi de kalkmış ben teklif ettim diyorsunuz,sizler değil misiniz lise mezunlarınızı emekliler dahil 4 yıllık yapan, daha ileri gideyim ,osmanlı döneminden kalma emeklilerinizi de 4 yıllık üniversite mezunu saydırmadınız mı?.Saygılarımla.
Alıntı
#12 DURYOLCU15 05-05-2012 07:07
Bu bildiri bir itiraftır. Uzun uzun değerlendirme gereği duymuyorum. Neden mi? ''HUKUK'' herkesin eşit olması gereken yegane değer. O bile statüye göre.... Açıklama öyle. Bu yönetim ve camiamız artık korku duvarlarını yıkmıştır. Genelkurmay çağa ayak uydurarak bu gerçeği görmeli ve TSK içindeki ayrımcılıkların da artık bitmesi gerektiğini çok geç olmadan anlamalıdır. Saygılarımla.
Alıntı
#11 Ali AKKAŞ 05-05-2012 00:29
Beni Türk Silahlı Kuvvetlerine almak için seçime tabi tutup, istedikleri evsafta olduğuma karar veren, eğitim ve öğretim işlerimde öğretmenliğimi yapan bu subay camiası mezun olup astsubay çavuşluğumdan itibaren beni neden öteki olarak görmeye başladı. Biz subaya düşman değil yardımcıyız. Ama Sn. Gnkur.Bşk. bile bu milletin gözüne baka baka yanlış bir bildiriye imza atıyor. İstenen haktır, ayrıcalık değil. Basın bildirisinden bazılarına değinmek isterim.
1. Dünyanın diğer ordularında olduğu gibi ...Statü hukukuna dayalı....aranan kriterlere bağlı olarak kişilerin kendi tercihidir.
Cevaben: Kimse statüsünü inkar etmemekte. Ancak statükocu bir yaklaşımla özlük hakları kısıtlanamaz.

2. Bu arada, TEMAD üyelerinin... astsubaylarımız hakkında gerçeklere dayanmayan açıklamalar yaparak, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve derneğin kuruluş amacına ve çalışma alanının tamamen dışında muvazzaf personeli tahrik etmeye yönelik girişimlerde bulunulduğu esefle izlenmektedir.
Cevap: Temad'ın tüzüğünü inceleyip, genelkurmay başkanına arz etselerdi böyle esefle izlemeyeceklerdi. Kamuoyu yanlış bilgilendirilmeyip, eksik bilgilendirilmektedir.Muvazzaf asb.lar tahrik olmuyor görüyor, okuyor ve yüksek öğrenimli olduklarından yorum yapma yeteneğine sahip olduklarından tahrik olmuyorlar, huzursuz oluyorlar.

Tazminat konularına Cevap: Tazminatları Maliye Daire Başkanının sayısal olarak arz etmesi gerekmektedir, tazminat veriyoruzu herkes bilmektedir.

En büyük yapılan yenilik Subayların gözünde: Sarı sakındırak, pantalon çizgilerinin kaldırılması, AÜKEM bir de üçvş. ve kd.üçvş.luk rütbeleri üçer yıl uzatılarak insanları bezdirdiler.

Astsubaylara sicil verme yetkisi verilmiş, diğer kurum ve kuruluşlarda sicil sistemi kaldırıldı bizdeki de en fazla 5 sene içinde kaldırılacaktır.

Ceza verme yetkisi verilmiş; Astsubayların ortak görüşü cezaların bağımsız mahkemelerce ve hakimler tarafından yargılama sonucunda verilmesi yönündedir, ceza vermek istemiyoruz. Çünkü insanları yargılamak için gerekli hukuki kuralları bilmiyoruz.

ASTSUBAYLAR ÖTEKİLER DEĞİLDİR. ASTSUBAYLAR BU MİLLETİN ÖZBE ÖZ ÇOCUKLARIDIR. VATAN İÇİN DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE, YARIN DA GÖZÜNÜ KIRPMADAN ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇMEK İÇİN YEMİN ETMİŞ VE SÖZÜNE SADIK İNSANLARDIR.
Alıntı
#10 Hasan ÇANKAYA 05-05-2012 00:13
Genelkurmay Başkanı açıklamasında ne diyor "BİRBİRİ İLE KIYASLANMAYACAK STATÜ, GÖREV SORUMLULUKLARI NEDENİYLE PERSONELİN SAHİP OLDUĞU BAZI HAK VE YETKİLERİN EŞİTSİZLİK VE ADELETSİZLİK OLARAK NİTELENDİRİLMESİ ASKER VE SİVİL KURUM VE KURULUŞLARIN DOĞASINA AYKIRIDIR." Ayrıca hepiniz bu durumu bilerek TSK'ya katıldınız diyor. Genelkurmayın kafasına göre asgari ücretli işe giren bir kişi bir daha hak talebinde bulunamaz, bu maaşı bilerek girdi ya? O zaman sendikaya falan da gerek yok. Hangi çağda yaşıyorlar anlamak mümkün değil.
Asıl sorun büyük harflerle yaptığım alıntıda. Bu açıklama Gen.Kur.'un gerçek düşüncesini ortaya koymuştur. Yani statünüz neyse ona razı olun. Ben fazla alayım, sen açlığa ve her türlü haksızlığa razı ol diyor. İyi de bu anlayışla bu güne kadar Astsubayları nasıl oyaladılar hayret. Biz de nasıl inandık verilen sözlere. Ama Gen.Kur.'u bir konuda takdir etmek gerekiyor. Bizleri atomlarımıza kadar anlamışlar. Nasıl oyalayacaklarını iyi biliyorlar. Sonuç şu, kendi öz gücüne güvenmeyen hep yarı yolda kalır.
Alıntı
#9 HARUN KURUOĞLU 04-05-2012 22:01
Genelkurmayın yaptığı basın açıklamasına hiç üzülmedim ve yapılan açıklamayı da hiç ciddiye almadım. Mücadeleden bir adım geri atmayı aklımdan bile geçirmem kişiliğime ve onuruma yapacağım en büyük ihanettir.TEMAD Genel Başkanımızı cesaretli ve yürekli davranışından dolayı kutluyor ve sonuna kadar yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum.
Alıntı
#8 metin ayan 04-05-2012 21:37
GENKUR Başkanına sorumdur;
TSK'nın başı olarak yaptığı 4 Mayıs 2012 tarihli basın açıklamasında ,kendisi de dahil ülke vatandaşlarının eşit olmadığını türk vatandaşlığını ve TSK'yı ekonomik nedenlerle değil bilerek isteyerek,vatan millet ve görev aşkıyla seçildiğinin altını çiziyor genkur başkanı.
Sn.Genkur başkanı hepimizin ettiği YEMİNİ ederek bu göreve başlamış olmuyor mu? Çünkü göreve başlarken her meslek grubu yemin ederek başlar ve bizler de ederiz, o metin de şudur; Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle, hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu Türk Sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda edeceğime namusum üzerine and içerim.
Bu metinde genkur başkanı ‘’doğruluk ve muhabbetle hizmet edeceğine,, kanunlara ve nizamlara itaat edeceğine ,yemin ediyor.
Bizlerin bir kanun maddesinde,ASTIN VE ÜSTÜN HUKUKUNA riayet edilmesi gerekir diyor. Soruyorum sn. Özel'e buna sadık kalmış mıdır astlarının hakkını hukukunu yeterince kollayabiliyor mu, vicdanı ne diyor buna? Çünkü bir önceki cümle buna atıf yapıyor doğruluk ve muhabbetle hizmet edeceğime diyor. Ediyor mu vicdanında?

SAYIN GENKUR. BAŞKANINA ;
SN.Özel, anayasaya ve medeni kanuna göre ülke vatandaşlık hakları DOĞDUKLARI anda başlar ,her birey kanun önünde eşittir der ve her bireye devlet eğitimi yetişmesi çalışması aile kurması için eşit olanaklar sunar, her birey milli gelirden ve ülke olanaklarından eşit pay alır der.Anayasa böyle der de,gerçekte bu böyle mi uygulanır,bu ülkede herkes bilir ki bazıları daha eşittir ,milli gelirden de payını bolca alır ama ülkemin bilmem hangi köyünde yoksul bir ailenin çocuğunun bu eşitlikten ve gelir dağılımından hiç haberi olmaz nedense ,bu çocuklar binbir zorlukla yoksul olarak dersanesiz, özel hocasız, desteksiz ve kendi hallerinde okumaya çalışırlar, bazıları başarır bazıları başaramaz,bu çocuklar kanunlardan bîhaber devlet kapısıdır, hayatım kurtulur anamı babamı kardeşlerimi de kurtarırım der ve astsb okuluna girer, bu HÜR İRADEYLE gerçekleşir ülkemizde ZORLA olmaz kesinlikle vatan millet aşkıyla tutuştuğu için, istese DOKTOR_MÜHENDİS_MİMAR_seçeneklerini iterek astsb.lığı TERCİH eder.
O yüzden önüne konan belgeleri babası imzalar TAZMİNAT ÖDEMEYE bile razı olur devletine oğlu için.
SİZLER DE aynı şartlarda ve bilerek isteyerek HÜR iradenizle SUBAY olursunuz.
Ben buradan VİCDANINIZA SESLENİYORUM.
O YAZIYI YAZARKEN HAKİKATEN VİCDANINIZ RAHAT MI SN.GENKUR BAŞKANIMIZ,SAHİ BİZİM DE GENKUR BAŞKANIMIZ MISINIZ YOKSA USULDEN ÖYLE Mİ GÖRÜNMENİZ İCAP EDİYOR? SİZİ ESEFLE KINIYORUM.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
24 TEMMUZ 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ 99. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN... Bu antlaşma, Türk Ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir yok etme eyleminin yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal zafer yapıtıdır! Mustafa Kemal ATATÜRK Değerli Meslektaşlar...
Pazar, 24 Temmuz 2022
SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
KIBRIS BARIŞ HAREKÂTININ 47. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN... Değerli Arkadaşlarımız 20 Temmuz 1974 yılında Türk Ulusu ile bütünleşmiş, O’nun bir parçası olan Kıbrıs Türk Ulusu’na adadaki Rum tarafınca yıllardır yapılan zulüm ve katliamların dayanılmaz şekilde artması nedeniyle bunları önlemek için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Zürih ve Londra anlaşmaları i...
Çarşamba, 20 Temmuz 2022
SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
KURBAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN Saygıdeğer Meslektaşlarımız Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Her şeyin gönlünüzce gerçekleşeceği SAĞLIK, MUTLULUK VE HUZUR dolu nice bayramlar geçirmenizi diler sevgi ve saygılarımızı sunarız.
Cumartesi, 09 Temmuz 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ