Genelkurmay'ın teklifi derhal yasalaşmalı

AYDINLIK-26NisanManset
"Üvey evlat değil ordunun belkemiğiyiz" başlıklı röportajımızda emekli ve muvazzaf astsubayların uğradıkları haksızlıkları anlatan Emekli Astsubaylar Gücbirlİği Platformu Sözcüsü Ersen Gürpınar meslektaşlarının taleplerini sıraladı. Gürpınar, subaylardan gelen eleştrileride yanıtladı.
Dünyanın en güçlü ordusu silahla değil o silahı kullanan personelin moral motivasyonu ile sağlanır. Üstüne basarak ifade ediyoruz, bizler hiyerarşiye ve kurumumuza saygılıyız.

 

 

• Görevin ağır koşulları nedeniyle arkadaşlarımızın büyük bir bölümü erken emekli oldukları için 3. ve 2. dereceden emekli oldular. Emekli Sandığı Yasası'nın EK-70 Maddesi 1. Fıkrası (B) bendindeki adaletsiz oranlar yüzünden bir derece, hatta birkaç ay eksik hizmet yüzünden yüzde 30-40 eksik maaş alınmaktadır bu konuda Genelkurmayın Hükümete sunduğu teklif bir an önce yasalaşmalıdır.

• Orduya hepimiz tam teşekküllü hastanelerden SAĞLAM raporu alarak girdik. Yıllar içersinde görevin ağır koşulları nedeniyle emeklilik uygulaması yoktur. bu durumda personelin emsallerinin ulaştıkları derece yükselmeleri adaletin gereğidir.

Kimsenin makamında ve maaşında gözümüz yok. Talebimiz ne ayrıcalık ne de daha fazlası, tek isteğimiz adalet, eşitlik ve insan onuruna saygı. Uğradığımız haksızlıklara TBMM'de çözüm bulunmasını istiyoruz.

• Sosyal tesislerden astsubaylar da yeterince faydalanabilmeli, ayırımcılık ortadan kaldırılmalıdır.

• Oyak bizlerin aidatları ile kuruldu kurum varlıklarında tüm üyelerin hakkı olduğu için her üyesine katılımları nispetinde hisse senedi verilerek dileyenin birikimlerini kurumda değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

• Günümüzün koşulları ve lisans mezunlarının er olarak askerlik yapmalan dikkate alınarak, astsubay meslek yüksek okulları lisans seviyesine çıkarılmalı, fakülte mezunlarının astsubay sınıf okullarına alınma işlemine devam edilmelidir, lisans mezunu subayların yüksek lisans yapmaları konusunda milyon dolarlar harcanarak.... Enstitüsü kurulup bu personelin bilgisayarla uzaktan eğitimle yüksek lisans yapmaları sağlanmasına rağmen bu haktan astsubaylar yararlandırılmamaktadır. Astsubaylara da bu hak verilmelidir.

Ersen Gürpınar 15 Nisan tarihli röportajımızdan sonra özellikle subaylardan gelen ve gazetemize de yansıyan eleştirileri tüm detaylarıyla yanıtladı;

AYDINLIK-26Nisan2012Astsubaylara haksızlık yapılmIyor, diyenler neden astsubayların hizmet süresini tamamladıklannda kaçar gibi ordudan ayrıldıklarını, subayların ise 65 yaşında bile emekli olmayı istemediklerinin yanıtını bulurlarsa haksızlıklar kendiliğinden ortadan çıkacaktır.

• Bizler haksızlıklarımızı dile getirirken subayların çalışmadığını, Bosna'da, Gabar'da, Lübnan'da bulunmadığını, nöbet, tatbikat, özel görevler ve gece eğitimi yapmadıklarını belirtmedik. Biz subayların bu hizmetin karşılığını görevde ve emekli iken maaşları ile aldıklarına, astsubayların ise bu ağır koşullara ve sorumluluklarına rağmen haklarını alamadıklarına vurgu yaptık. TSK'da sadece astsubayların görev yaptığını söylemedik. Astsubayın ordunun olmazsa olmaz elamanı olduğunu her yerde görev yaptığını belirttik. En çok şehit verenlerin astsubaylar olduğunu anlatırken bir üniforması da kefen olan astsubayların klimalı ofislerinde günde 8 saat görev yapan büro memurları ile aynı, mahalle bekçisi, ziraat ev ekonomisti, meclis stenegrafi gibi memurlardan daha alt kademeden göreve başlatılmalarındaki adaletsizliği ifade ettik. Bunu hangi değer yargısı haklı gösterebilir? Şehitlerle Silivri tutuklularının sayısını kıyaslayanlar oldu. Bu abesle iştigaldir. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı'nın yayınladığı listeye bakarsanız en çok şehit ve gazinin astsubaylar olduğunu göreceksiniz. Bu vesileyle vatan toprağı için canın veren tüm şehitlerimizi de minnet ve şükranla anıyoruz.

Astsubay sayısını unutmuşlar! 

Yıllarca önyargılarla tahakküme varan haksızlıkları yazmakla bitiremeyiz biz kurumumuza ve ettiğimiz yemine sadığız. Kurumları haksızlıkları yazanlar değil yapanlar yıpratır

• Orduda görev yapan herkes istisnalar dışında subayların eş ve çocuklarının babalarının sanki rütbesini taşıyormuş gibi davrandıklarını iyi bilir, değer yargılarına aykırı bu durumu savunmak yerine bunun bir ayıp bir insanlık suçu olduğunu kabul etmek ve son bulmasını istemek erdemdir.

• "Nerede bu subay orduevi varsa orada astsubay orduevi vardır" eleştirisi doğru ama astsubayların orduevleri kapasite, fiziki şart ve hizmet bakımından yetersizdir, örneğin İzmir'de 17 bin emekli astsubay 4 bin emekli subayın bulunduğu (Muvazzaf sayısı da aynı orandadır) Askeri gazinolar dışında subayların 2 adet, astsubayların bir adet orduevi vardır, yatak kapasitesi subayların 559 astsubayların 184 olması bir adaletsizlik değil midir? Hangi yasa bir zümreye imtiyaz tanıyor? Anayasa da ve uluslararası sözleşmelerde suç olarak belirtilmiştir.

• Lojman tahsisinde subay ve astsubayların aynı kural ve puanlamaya tabi olduğunu söyleyenler mevcut lojmanların yüzde 55'nin subaylara yüzde 40'nın astsubaylara yüzde 5 inin de sivil ve uzmanlara tahsis edildiğini ve astsubay sayısının subay sayısının 3 katı olduğunu unutmuşlar. Ayrıca mevcut lojmanların kalorifersiz ve eski olanları astsubay lojmanıdır, bekar subayların bile lojman tahsis edildiği düşünülürse dışarıda ev tutan subaylar lojman olmadığı için değil tercihlerini bu yönde kullandıklan için ev kiralamaktadır.

Göstermelik birkaç atama

• TSK Vakıflarının yönetim ve denetim kurullarında astsubay yoktur, bu vakıflarda üstün mesleki yeteneği olan birkaç astsubay istihdam edilmektedir. OYAK, bizlerin kurduğu bir şirket olmasına rağmen OYAK yönetim ve denetim kurullarında AİHM'e dava açıldıktan sonra yine göstermelik birkaç astsubay ataması yapılmıştır. Atamalarda birinci öncelik yetenek ikinci öncelik sayılardaki oran olmalıdır, bunun aksini savunmak kavram kargaşası ile "efendim yönetimlerde astsubay da var demek" haksızlığı savunmaktır.

• Astsubayların askeri sağlık tesislerinde haksızlığa uğramadığını iddia edenler oldu. Kıta revirleri küçük hastaneler dışında merak edenler randevu almak için Ankara Gata ve Haydarpaşa hastanelerini ararlarsa sadece subaylara hizmet veren özel polikliniklerin olduğunu öğrenecektir, sorunu bilmeden yok saymak problemi ortadan kaldırmaz.

• Maaş ve özlük haklarımıza gelince; "benim teğmenim emrindeki başçavuştan daha az maaş alamaz" zihniyeti görev koşullan ve sorumlulukları asstubaylarla kıyaslanamayacak birçok devlet memurundan daha alt kademeden göreve başarılmamıza hak ettiğimiz tazminatları alamamamıza neden olmaktadır. Aynı tahsile ve hizmete tabi bir astsubay subay emeklisinin üçte biri kadar maaş alıyor. 9 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2012 yan ödeme kararnamesini incelenirse bu kararname ile astsubaylar adeta yok sayıldığı görülecektir, örneğin, tim, takım, kıta ve bl.k. subaylara tazminat ödenirken aynı görevi yapan astsubaylara tazminat verilmemiştir. Ordumuzda makam temsil ve kadrosuzluk tazminatının sadece subaylara tanınması haksızlıkların 'statü' denilerek geçiştirilmesi hangi adalet kriteri ve vicdanla izah edilebilir?

Ordu milletin ordusudur, muhatabımız siyasi iktidardır

ahmet-sezgin-yersenE. Dz. Kd. Bşçvş. Ahmet Sezgin Yersem Aydınlık Gazetesi'ne astsubaylar adına sonsuz teşekkür ediyorum. Bizler onurlu bir üyesi olduğumuz TSK içinde birlikte çalıştığımız pek çok zorluğu beraber aştığımız ve birçok anıyı paylaştığımız subay ve komutanlarımızı itham ederek sorunlarımızı çözemeyeceğîmizin farkındayız. Böyle bir ortam ençok bize zarar verir. Dolayısı ile subaylarımızın alınması gereken bir durum yok. Öncelikle meseleyi doğru kavramamız lazım. Subaylar ve astsubaylar TSK içerisinde farklı satatüye sahip iki sınıftır. Subaylar kendi sınıfsal bilinci içerisinde haklarını aramaktadır. Biz hakların verilmesi ve dağıtılması konusuna öncelikli makam olarak Milli Savunma Bakanlığı'nı siyasi iradeyi ve TBBM'yi sorumlu olarak görüyoruz. Ordu milletin ordusu astsubaylarda milletin astsubayıdır. Millet astsubaylarının sorununu çözmelidir. Kendi haklarının ve sorunlarının çözümü noktasında yeterli yeterliliğe sahip astsubaylar olarak siyasi iktidar tarafindan direk olarak muhatap alınmak en doğal hakkımızdır ve doğrusu da budur. Siyasal irade farklı statüye sahip insanlardan bir tanesini üstün irade kabul edip muhatap alamaz ve bu yolla astsubayların sorunlarını çözemez. Haklarımızı arayacağımız doğru merci siyasal iktidardır. Bunun dışında çözüm makamı aramak beyhude çabadır. Böyle bir tartışmayı başlattığı için Aydınlık Gazetesi'ne yeniden teşekkür ederken bu tartışmanın aynı amaç için bir araya gelmiş farklı statüdeki TSK personeli arasında sosyal barışın sağlanmasında ve adalet duygusu içerisinde birbirine saygı ve sevgi ile bağlı bir yapı oluşmasına vesile olmasını dilerim.

Özel bir günümüz ve özel bir marşımız olsun

E. Ord. Tek. Kd. Bşçvş. Mehmet Emin Atılgan Subayları NATO orduları subaylarından bir gömlek üstün kılabilmek için milyon dolarlar harcanırken TSK astsubaylarından NATO standartlarını esirgemektedir. NATO orduları arasında önemli yer tutan 'olmazsa olmaz' diye nitelendiren astsubaylar için 2008 yılını, ABD ise 2009 yılını astsubaylar yılı olarak ilan etmiş ve bunu birçok etkinlikle kutlamıştır. Bugün bizler de sorunlarımızın tartışılmasına olanak verecek bir özel gün ve Astsubayların tamamının benimseyeceği bir marş istiyoruz.

En güçlü silah ölümü göze almış insandır

osman-adaE. Ord. Kd. Bşçvş. Osman Ada: Askeri lisede Harp Silah ve Araçları Dersi'nde hocamız dünyanın en tehlikeli silahını sorduğunda atom bombasından, uçaklara kadar tüm silahları saymamıza rağmen sorunun yanıtını bulamamıştık. Daha sonra hocamız dünyanın en tehlikeli silahının "ölümü göze almış insan olduğunu" söyledi. Ordumuzun gücü de sahip olduğu silahlarla değil moral motivasyonu yüksek personelle sağlanır. Nedense ön yargılarla yapılan haksızlıklar personel arasında sevgisizlik sarmaşığının her geçen gün artmasına neden olmaktadır, bunun önlenmesi personel arasındaki ayırımın ortadan kalkması ile mümkündür.

Haklarımız ayrılmamalı, adalet sağlanmalı

E. Hv Kont. Kd. Bşçvş. Atilla Abaylı: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük vurucu gücü olan Hava Kuvvetleri'nin temel silahı uçaklarımızdır. Pilotluk, maharet ve bilgi isteyen bir meslektir ancak uçuştan önce; Pilotun paraşütünü, oksijen maskesinin bakımına astsubay hazırlar, uçağın her vidasını elektronik cihazlarının bakımını kontrolünü astsubaylar yapar, silahları uçağı yükler, Uçuş anında uçağı radardan milim, milim astsubay takip eder, iniş gece ise hava koşulları kötüyse pilot inişini ancak kuledeki ve Rapcondaki astsubayın pozitif kontrolunda yapabilir, uçağın süzülüş açısını istikametini irtifasını astsubay yapar uçak Tresholda tekerlek koyduğunda pilotun görevi biter astsubay uçuş bilgilerini değerlendirir bir sonraki uçuşun emniyetle yapılması için gerekenleri planlar ve uygular. Kısaca milyon dolarlık uçaklarımız ve pilotumuzun hayatı astsubaylara emanettir. Bu kadar iç içe birlikte görev yapan personel arasında ayrımcılık sevgisizlik olabilir mi? Et tırnaktan ayrılmıyorsa hiyerarşiye saygı içinde sosyal ekonomik  ve insan haklarımız da ayrılmamalı adalet sağlanmalıdır.

Gökçen BEYAZ-AYDINLIK GAZETESI
Ögeyi Oylayın
(81 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#11 murat ercan 20-05-2012 14:14
Bu zorlukları aşmamızın yegane yolu, yasal hakkımız olan demokratik tepkimizi her platformda duyurmaktır.Bu nedenle bütün Astsubaylar olarak TEMAD'a bir saniye bile zaman geçirmeden üye olmalıyız.Bir olmamız, birlik olmamız gerekir.Güçlü olmamızın yegane yolu budur.."Susmayalım ki var olalım!...
Alıntı
#10 NAZMİ 06-05-2012 12:10
Ahmet Sezgin Beyefendinin tesbitine kesinlikle katılıyorum. Burada temel sorun Savunma Bakanlığının çarpık pozisyonundan kaynaklanmaktadır.Gelişmiş Demokratik ülkelerde bütün bu işleri Savunma Bakanlığı yapmasına rağmen bizde bakanlık sadece ayniyat memurluğu görevi yapmaktadır bütün bu işleyişin dışında tutulmuştur,dikey bir organizasyonla sivil iktidarlar bu işten hep kaçmış sorumluluk almamış veya alamamıştır bütün yetkiyi Genkur'a bırakmıştır.Hâl böyle olunca da sosyal imkanların paylaşımında eşitsizlik kaçınılmaz olmuştur. Halbuki her statüye haklarını ayrı ayrı Bakanlık verecek,Bakanlıktan talep edecektir.Astsubay da,subay da ,General de,uzman çavuşlar da bakanlıktan talep edecektir. Paylaşımı milletin temsilcileri olan sivil iktidarlar yapmalıdır.Babanın bütün parayı büyük oğluna verip de bunları kardeşlerine bölüştür demesi gibi,olmamalıdır.
Sonuç olarak;Sivil bir Anayasası olmayan,Demokratikleşmesini tamamlayamamış bir devletin yapısından kaynaklanan sorunlar ne yazık ki en çok da bizim canımızı acıtmaktadır. Saygılarımla.
Alıntı
#9 yusuf karakoyun 02-05-2012 22:31
Ersen ağabeye teşekkürler,mücadeleye devam.
Alıntı
#8 osman ATEŞ 01-05-2012 11:31
Başlık ne kadar doğru, Genelkurmay neden çaba sarf etmiyor, bütün tv gazetelerde sorunların ortaya dökülmesi kimin işine geliyor, Hükümetin mi,Genelkurmayın mı?
Hükümetin kesin de, genelkurmay neyi bekliyor?
Alıntı
#7 Osman Ada 29-04-2012 21:56
Sevgili meslektaşlarım
TSK haksızlıkları eleştirenler dahi bizim sorunlarımıza nedense değinmiyor bir avuç gönüllü cılız sesimizle sorunlarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Bu söyleşiye Sn.Gürpınar'ın daveti ile katıldım her konu hukuki gerekçeleri ile anlatıldı.Özetlenmesine rağmen derdimizi anlatabildik 3 gün tam sayfa bizlerle ilgili yazı 100 bin lira verilse yazılamazdı. Sn.arkadaşım Ersen GÜRPINAR'a gayret ve emekleri için teşekkür ediyorum, umarım haklı sesimize yanıt vererek ordudaki sevgisizliğe adaletsizliğe son verirler.
Alıntı
#6 Erdoğan Evkaya 27-04-2012 16:59
Saygıdeğer meslektaşlarım Assubay sorunlarını bilmeyen duymayan kaldı mı acaba. Dosya verilmedik yetkili yetkisiz kimse kalmadı.Mecliste kaç defa görüşüldü,komisyonlarda bekleyen 2,3 adet kanun tasarısı var...Ama bütün bunlara ragmen ne hikmetse bu iş bir sonuca bağlanmadı.Deseler ki sizin özlük haklarınızı VERMİYORUZ,biz de ona göre davranırız. Bu kadar büyük bir zümreyi oyalamakla ellerine ne geçti,bundan zevk mi alıyorlar,insan onuruyla bu kadar oynanır mı? Sabır taşı olsa çatlar,10 yıldır tek bir iyileştirme yok. Bizleri sokaklara mı dökmek istiyorlar,birileri ile mi karşı karşıya getirmek isteniyoruz? Bu günler çok kritik günler ,oyuna gelmeyelim. TEK DAYANAĞIMIZ TEMAD GENEL MERKEZİDİR.Her kafadan bir ses çıkmadan TEMAD ARTIK SON NOKTAYI KOYMALIDIR.Yoksa ipin ucu kaçmak üzere,camia içten içe kaynamaya başladı.Bütün meslektaşlarımı serinkanlı düşünmeye ve merkez ne derse ona uymaya davet ediyorum.Esenlik dileklerimle.
E.Assb.Erdoğan EVKAYA.
Alıntı
#5 Levent KESMEN 27-04-2012 11:31
Deniz Kuvvetleri'nde gemiler seyir halinde iken köprü üstünde vardiya amiri konumundaki subay seyir assubayından rota tavsiyesi ister,seyir assubayı da kendisine rota tavsiyesinde bulunurdu. Vardiya amiri sırf assb.tavsiyesi olduğundan rotayı 1 derece iskele veya sancak olarak değiştirirdi.Biz bahriyede bu tutumu eleştiren subayları da gördük. İşte biz böyle bir anlayışa sahip kişilerin neticesinde bugün kamuoyu önünde bu durumlara düşmüş bulunuyoruz. T.S.K. ailesinin bugünkü görüntüsünde bizleri eleştirenlerin şapkalarını önlerine koyarak akil düşünmelerini ve bir an önce güçlü bir T.S.K. ailesi yaratmaları konusunda yapıcı tavsiyelerini bekliyoruz...
Alıntı
#4 Tekin OKAY 27-04-2012 10:21
Aydınlık Gazetesine,benim için bir kahraman olan Ersen Gürpınar ağabeye ve bu yazının hazırlanmasında emeği geçen diğer meslektaşlarıma ve röportajı yapan gazeteci kardeşimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Aydınlık Gazetesi,Fox Tv.Gündemi hemen hemen her gün doldurmak ve de sorunlarımızı bu sağır sultanlara duyurmak dileğiyle...
Alıntı
#3 Hüseyin ÇETİN 27-04-2012 00:27
Emeği geçen tüm meslektaşlarıma saygılar sunuyorum.
Alıntı
#2 EMEKLİASSUBAYLAR 26-04-2012 23:41
Değerli Meslektaşlarımız, 3 gün tam sahife olarak özetlenmesine rağmen sorunlarımızı net bir şekilde hukuki gerekçeleri ile anlatan sitemiz E.Asb.Güçbirliği Platformu sözcüsü Sn.Ersen Gürpınar'a ,mücadelemize destek veren arkadaşlarımıza ve AYDINLIK gazetesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Assubay adını kullanarak kişisel reklam ve hesap peşinde koşanlar buna destek vermedikleri gibi hafife almaya çalışmalarını da esefle karşılıyoruz. Mücadele her vesile ile belirttiğimiz gibi bir bayrak yarışıdır ancak birlikte kazanılabilir. Haksızlıklara sessiz kalmanın yeni haksızlıklara davetiye olduğunun bilinci ile kendisine saygı duyan arkadaşlarımızla TEMAD ve mücadelemize destek olmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
24 TEMMUZ 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ 99. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN... Bu antlaşma, Türk Ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir yok etme eyleminin yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal zafer yapıtıdır! Mustafa Kemal ATATÜRK Değerli Meslektaşlar...
Pazar, 24 Temmuz 2022
SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
KIBRIS BARIŞ HAREKÂTININ 47. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN... Değerli Arkadaşlarımız 20 Temmuz 1974 yılında Türk Ulusu ile bütünleşmiş, O’nun bir parçası olan Kıbrıs Türk Ulusu’na adadaki Rum tarafınca yıllardır yapılan zulüm ve katliamların dayanılmaz şekilde artması nedeniyle bunları önlemek için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Zürih ve Londra anlaşmaları i...
Çarşamba, 20 Temmuz 2022
SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
KURBAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN Saygıdeğer Meslektaşlarımız Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Her şeyin gönlünüzce gerçekleşeceği SAĞLIK, MUTLULUK VE HUZUR dolu nice bayramlar geçirmenizi diler sevgi ve saygılarımızı sunarız.
Cumartesi, 09 Temmuz 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ