Bu sayfayı yazdır

Üvey evlat değil, ORDUNUN BEL KEMİĞİYİZ

ersen-gurpinar-aydinlik-roportaj

En büyük sorunları özlük hakları. Emekli Astsubaylar Güçbirliği Platformu Sözcüsü Emekli Personel Başçavuş Ersen Gürpınar'la emekli ve muvazzaf astsubayların sorunlarını konuştuk, bir dokunduk bin ah işittik.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük yükünü omuzlayan astsubaylar çok ciddi sorunları olduğunu haykırmak için defalarca protesto eylemi düzenledi. Ancak astsubayların sorunları ordunun kanayan bir yarası olarak varlığını sürdürüyor. TSK'da her an her görevi büyük bir özveriyle yerine getiren, kimi zaman eğitimci, kimi zaman komutan, kimi zaman da kahraman bir savaşçı olan astsubayların dertlerini Emekli Astsubaylar Güç-birliği Platformu Sözcüsü Emekli Personel Kıdemli Başçavuş Ersen Gürpınar'dan dinledik

  • Kimdir astsubaylar? Orduda hangi görevleri yerine getirirler?
Biz, Yunan sınırında, Irak sınırında, GABAR Dağında, Bosna'da, Lübnan'dayız. Biz Şemdinli'de, Hakkari'deyiz...

Biz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teknik ve idari kadrosuyuz. Tankların, uçakların, gemilerin, tüm silah ve sistemlerinin bakımı, sevk ve idaresi bizim sorumluluğumuzdadır. Uçağa silahı biz yükler, bakımını biz yapar, uçuşa biz hazır eder, pist başına kadar biz getirir, son kontrolunu biz yaparız. Astsubay yeri geldiğinde işçi, yeri geldiğinde memurdur. Yeri geldiğinde lider ve komutan yeri geldiğinde öğretmendir. Astsubaylar olmadan gemilerin, tankların hareket etmesi, uçakların uçması mümkün olmadığı gibi askerin karnını doyurması da mümkün değildir. İç güvenlikte, asayişte, depremde, sel felaketinde, kargaşada, anarşide, bölücü terörle mücadelede biz hep ön plandayız. Yasaya göre astsubay subayın yardımcısıdır. Subayın görev yaptığı her yerde görev alır. Biz, Yunan sınırında, Irak sınırında, GABAR Dağında, Bosna'da, Lüb-nan'dayız. Biz Şemdinli'de, Hakkari'deyiz...

"En çok şehit ve gazisi olan meslek grubuyuz"
Hiyerarşiye saygılıyız, ne daha fazlasını ne de imtiyaz istiyoruz. Bizler sadece adalet, eşitlik ve insan onuruna saygıyı istiyoruz.
  • Çalışma koşullarını anlatır mısınız?

Mesai saatimiz yoktur. İş bitince gideriz evimize. Ayda ortalama 5 gün 24 saat esasına göre tek kuruş fazla mesai ücreti almadan nöbet tutarız, haftanın bir günü gece eğitimine katılırız. Tatbikatlar, özel görevler bunun dışındadır. Görev gerektiğinde zaman kavramı yoktur. Ayağımızdan postal çıkarmadan, sıcak bir yatak görmeden günlerce 24 saat esasına göre çalıştığımız olur; bu ülke için en cok şehit ve gazisi olan meslek grubu astsubaylardır.

"Çocukların da rütbesi var"
Lisans mezunu subayların bilgisayarla uzaktan eğitimle yüksek lisans yapmaları sağlanmasına rağmen bu haktan assubaylar yararlandırılamaktadır.
  • Astsubaylar orduevlerinden yeterince faydalanamadıklarını söylüyor...

Sosyal tesisler söz konusu olunca subay ve astsubay tamamen birbirinden ayrılır. Aynı yerde yatamaz ve yemek yiyemezler. Orduevlerinden askeri kamplara ve lojmanlara kadar tum sosyal tesislerde hem nitelik yönünden hem sayısal olarak astsubaylara sağlanan imkanlar subaylara tanınan imkanların üçte biri bile değildir. Askerlıkte hiyerarsik yapı gerekli ve hatta zorunludur. Bunu üniforma taşıyan herkes bilir ve kabul eder. Ancak, askeri gazinolarda eşlerin ve çok acıdır ki çocukların da rütbesi vardır. Karşılılı insani saygıdan kimsenin rahatsızlık duyması szö konusu değildir. Ancak, senin baban astsubay sen arka sıraya geç... Benim babam subay senden önde oturacağım, burası subayların sosyal tesisleri sen astsubay eşi çocuğusun giremezsin, benim eşimin rütbesi seninkinden yüksek hizmet önceliği benim mantığı terk edilmelidir.

'OYAK yönetiminde görev alamıyoruz"
  • Emekli subaylar Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)'nda ve bağlı şirketlerinde görev alabiliyor. Bu astsubay emeklileri için de geçerli mi?

Üyelerinin yüzde 60 ını oluşturan astsubaylar OYAK ve şirketlerinde denetim ve yönetim kurullarında temsil edilmemektedir. OYAK, emekli olanlara birikmiş aidatlanna cüzi bir nema ödeyerek kurumla ilişiklerini kesmektedir. OYAK, adeta emekli general ve subayların istihdam edildiği bir kurum olmuştur, kurum iştiraklerinin yönetim ve denetim kurullarında sayılarımızla orantılı temsil hakkı tanınmalı kurum iştiraklerinde suistimal ve kayırmacılığı önlemek için kesinlikle emekli subay ve astsubay istihdam edilmeyip buralarda belli kriterlere dayanan personele yer verilmelidir. Aynı şekilde emekli subaylara Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 6 vakıfta yönetim ve idari iş verilirken astsubaylara verilmiyor.  Emekli astsubaylar TSK vakıflarına ait onlarca şirkette de çalışamıyor.

"Subayla astsubay aynı doktora muayene olamaz"
  • Astsubaylar kendilerine askeri hastanelerde de ayırım yapıldığını söylüyor. Bu doğru mu?

Evet doğru. Hastanın emeklinin rütbelisi olur mu? Ancak birçok askeri hastanede A-B-C poliklinik hizmetleri ile subaylar lehine ayrımcılık yapılıyor. Subayın muayene olduğu doktora emekli ve muvazzaf astsubaylar muayene olamıyor.

  • Askeri lojmanlarda durum ne?

Lojman konusu daha da iç karartıcıdır. Subaylann tamamı lojmandan faydalanırken arta kalan lojmanlar astsubaylara verilir, Mevcut lojmanların tahsisinde kalorifersiz eski lojmanlar astsubay ve diğer personele tahsis edilir. Lojman bulamadığı için birçok astsubay ve uzman personel ailelerini Güneydoğu'ya götürmemektedir. Cizre'de güvenliksiz bir ortamda ev tutan iki uzman çavuş, Hakkari'de sokakta, yine Cizre'de sivil evde oturmak zorunda kalan Levent astsubay evini basan PKK'lılarca evlatlarının, eşinin gözü önünde şehit edilmiş evladı ise yaralanmıştır.

"Haklarımızın görüşüldüğü bir kurul yok"
  • Devlet personel planlamasında astsubaylar nasıl statülendirilir?

Üniversite bitirdiği halde 1. derecenin 4. kademesine düşemeyen tek kamu personeli astsubaylardır. Görev koşulları ve sorumlulukları astsubaylarla kıyaslanamayacak birçok devlet memurundan daha alt derece ve kademeden göreve başlatılıyoruz. Tek neden astsubay oluşumuzdur. Bu durum akla, mantığa, anayasaya ve hatta insanlık anlayışına aykırıdır. MYO mezunu Emniyet Hizmetleri, meclis stenograftan, ziraat ev ekonomistleri teknik hizmetleri ile lisans mezunu olan daha birçok devlet memuru 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ortak hükümlerinde belirtilen derece ve kademelerin (görev koşulları dikkate alınarak) bir üst derecesinden göreve başlarlarken bu hak astsubaylardan esirgenmiş, yüksek okul mezunu astsubaylar büro memurları ile aynı derece ve kademeden göreve başlatılmışlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden lise mezunu olup, aylığa yükselenler mevcuttur. Daha sonra harp okulları iki, üç ve son olarak dört yıla çıkartılmıştır. Emekli olanların intibakları da yeni duruma göre düzeltilmiştir. Astsubay okulları da yüksekokul seviyesine çıkartılmış olmasına rağmen, intibaklarımız konusunda verilen sözler tutulmamıştır. Kamu düzeninin işleyişi bellidir. Polisin özlük hakları İçişleri Bakanlığı tarafından takip ve teklif edilir. Öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin kanun ve teklifler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından personel ayırımı yapılmadan tüm personelin hakları korunarak takip edilir. Astsubayların haklarının da Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından takip edilmesi gerekir. Ancak hem görevde olan astsubaylara hem de emeklilerine üvey evlat muamelesi yapılmaktadır. Astsubayların haklarının görüşüldüğü herhangi bir kurul yoktur.

Astsubay üniversite bitirse de kademesi aynı

22-02-2011Bizler subaylarla yan yana hatta daha ağır şartlarda görev yaptık. Subaylara emekli olduklarında ödenen tazminatlar bizlere ödenmiyor. Biz de bu ülkenin üniversitesini bitirdik. Üniversite mezunu tüm devlet memurları 1/4 kademesine kadar yükselirken sadece astsubaylara bu hakkın  verilmemesi ikinci sınıf vatandaş yerine konulmak değil de nedir? Bir astsubay kaç üniversite bitirirse bitirsin 1. sınıf kademesine yükselemiyor, 2. dereceden emekli oluyor. Bu 2 derece arasındaki maaş farkı 400 lira. Aynı süre görev yapan, aynı tahsi süresine  tabi bir emekli subayla bir emekli astsubay kıyaslandığında da aradaki maaş farkı yüzde 300. Astsubaylar kadrosuzluktan emekli olduklarında maaşlarının yüzde 45'i kesiliyor. Subaylar görevdeymiş gibi maaşlarını alıyor.

Bir Albay 42 yaşında emekli olmaya hak kazanırken astsubaylar 48 yaşında emeklilik hakkı kazanıyor. Ayrıca tazminat alamayan emekli devlet memurlarına ödenen 100 liralık tutarın emekli astsubayların maaşlarına da yansıtılmasını istiyoruz."

Danıştay kararına rağmen haksızlıklar devam ediyor

631 sayılı KHK gereği almaları gereken tazminatları alamamaktadırlar. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 631 sayılı KHK özüne aykırı olarak uygulama içeren 2002/3546 sayılı BKK 1'nci maddesinin adil olmadığı gerekçesi ile iptaline karar vermiş olmasına rağmen yei düzenlemede aynı haksızlık devam ettirilmiştir. Bu tazminatı alamayan Emniyet Hizmetleri, MİT görevlileri gibi kamu görevlilerine denge tazminatı ödenmesine rağmen bu hak da astsubaylardan esirgenmiştir.

Aydinlik-AnaSayfaAydinlik-Roportaj

Gökçen BEYAZ-AYDINLIK GAZETESI (15.Nisan.2012)

Ögeyi Oylayın
(35 oy)
EMEKLİ ASSUBAYLAR

Son ekleyen EMEKLİ ASSUBAYLAR