İntibâklar, Bizler ve Sözler

By Eski Tüfek 18.12.2015 Okunma Sayısı: 4610 Yorum Ekle

İntibâklar, Bizler Ve Sözler!

intibaklar-bizler-ve-sözler-kapak
 

Seçim Ola Beri Gele!

7 Haziran 2015 milletvekili seçiminde iktidârı kaybeden AKP, yeni ve baskın bir seçimle hükûmeti tekrâr ele geçirmeye karâr verdi. Sokakdaki vatandaşı kandırmak konusunda çok mahir davranan iktidâr partisi, son 13 seneden beri hep yapdığı gibi gene pembe yalanlar söyledi. Demişdik ya!..Siyâset, insanları kandırma sanatıdır. Bugüne kadar yapmadığı ve bugünden sonra ise asla yerine getirmeyeceği câfcâflı vaadlerle süslediği seçim bildirgesinin bir yerlerine Asubaylar için 2 kelimelik 2 vaad sıkışdırdı; intibâklar ve tazminâtlar... Bol keseden vaadler üfürerek girdiği 1 Kasım 2015 seçiminden kendilerini bile şaşırtan oranda yüksek rey alarak çıkan AKP iktidârı, biz Asubaylara seçim arifesinde yarım ağızla vaadetdiği bu iki meseleyi, hükûmet olarak şimdi kucağında buldu...

64’üncü hükûmeti kurdukdan sonra intibâk meselesini icraat programına dâhil eden AKP,

Hem emekli hem de muvazzafların en önemli taleplerinden birisi olan tazminât konusunu kurnazca bir kıvırma ile hükûmet programının dışına atmayı başardı...

Fakat Asubayları temsil etdiğini söyleyen dernek ve sendikamız bu konuda dut yemiş bülbül oldu...

Seçim öncesi atdığı nutuklarda AKP’nin söz vermesine rağmen tazminât meselesinin hükûmet programına alınmamasına bugün itirâz etmeyenler, bundan sonraki dönemde bu konuda söz söyleme ve tazminâtları talep etme hakkını peşinen kaybetdiler, haberleri olsun!

Bizlerden kimisi de intibâk meselesini icraat programına aldırdığını başarı olarak pazarlarken tazminât meselesini hükûmetin çöpe atdığını saklamaya çalışdı...

Vel hâsılı kelâm, 1 Kasım 2015 milletvekili seçimi öncesi AKP, biz Asubaylara 2 şey vaad etdi. Her zamân yapdığı gibi gene işin kolayına ve kurnazlığına kaçan AKP, bunlardan sâdece birisini, devenin kulağı kadar küçük olan ve sâdece bir avuç Asubayı ilgilendiren intibâk meselesini icraat programına aldı.

Devenin dişi değil fakat kendisi kadar iri olan

Ve dahi

Bir ordu dolusu Asubayın sabırla beklediği tazminât konusunu ise bir başka seçime bırakdı. Vaad düzeyinde bile olsa bu pazarlıkdan biz Asubaylar, yüzde 50 zarârlı çıkdık! Başkanlarımız görmezden gelse de biz Asubaylar, bu zarârı bir kenâra yazdık!

Asubayların İntibâk Meselesi

1 Kasım 2015 milletvekili seçimi arifesinde siyâsî partilerin seçim bildirgelerine ilk defâ olmak üzere dâhil edildi. Akabinde, seçimin ardından AKP’nin teşkil etdiği ve güvenoyu alan 64’üncü hükûmetin icraat programında kendine yer buldu. Hâl böyle olunca da 45 seneden beri kördüğüm olan intibâk meselesi şu günlerde özellikle emekli Asubay gündeminin baş sırasına oturdu.

Hükûmetin gündeme aldığını bildiğimiz lâkin tahakkuk ettirilip ettirilmeyeceğini Başbakanın değil fakat Beştepe’de ikâmet eden muhteşem zâtın bildiği bu intibâk meselesi henüz sonuçlanmadan, kimlerin hak etdiği kimlerin hak etmediği konusunda kendi aramızda nifâk rüzgârları esmeye başladı...

*  *  *  *  *

Sosyal medya denen bilişim mecrâsında Eski Tüfek’in hesâbı da yok, sözü de... Fakat intibâk konusunda hiçbir talebi olmayan Aydın’lı 81’lik efe Sayın Ahmet KISA ve kimi meslekdaşlarımın bile bu mecrâda yazılıp söylenenlerden fevkalâde musdarip olduklarını gördüm. Duyduğum o ki intibâk konusunda özlük haklarını alan kimi meslekdaşlarımız, çeşitli sebeplerle birinci dereceye terfi edemeden emekli olan kendi meslekdaşlarını hakir gören hattâ hakârete varan ithâmlar, sözler sarfetmişler.

Asubayların intibâk meselesinin hem tekrâr gündeme oturması hem de intibâk kânununu umutla bekleyen meslek büyüklerimizin hislerine dilmaç olmak gâyesiyle işbu makâleyi yazma ihtiyacı hâsıl oldu vehleten...

*  *  *  *  *

Dönme Dolap

1

apisimli makâlemizi

emekliassubaylar.org’daki Eski Tüfek’de

24 Ocak 2013 Perşembe günü yayınladık.

Hiçbir  T.C. vatandaşının derdi olmayan intibâk meselesinin biz asubaylar için ne ifâde etdiğini açıkladık...

*  *  *  *  *

Dönme Dolap isimli makâlemizi emekliassubaylar.org’da neşretdikden tam bir ay sonra,

24 Şubat 2013 Pazar günü de

Aşağıda kapak resmini gördüğünüz İntibâkların Seyir Defteri isimli makâlemizi

Gene emekliassubaylar.org’daki Eski Tüfek’de neşretdik.

İşbu makâlemizde ise bu kez de intibâk konusunun utanç dolu kara târihine dair söylenecek her şeyi belgeleriyle ortaya dökdük.

Bu makâlemiz ile intibâk meselesinin;

Hem biz asubaylar için ne ifâde etdiğini

Hem de subay kardeşlerimizin bu meseleyi ağrısız, bıçaksız apandis ameliyâtı yapar gibi nasıl da hep berâber ve sessizce halletdiklerini açıkladık...

2

*  *  *  *  *

Emeklisiyle muvazzafıyla asubayların intibâk meselesi 2003 senesinde gündeme geldi. İntibâk denen böyle bir konu bu târihden evvel değil gündemimizde, aklımızda, hayâlimizde bile yok idi...

Bu makâlelerimizi sizlere duyuralı iki seneye yakın bir zamân geçdi. Demek ki asubayların intibâklarının gündeme gelmesinden buyana tam 11 sene akıp gitmiş. Şu târihden sonra da tahakkuk ettirilip ettirilmeyeceği tam bir muamma!

Soysuz, sopsuz, cibilliyetsiz Suriyeli 5 milyon dilenciyi - beleşciyi bu devlet bal börek ile besliyor

Fakat

50 seneden beridir açlıkla terbiye etdiği sayısı sâdece 50 bin, 100 bin olan Asubaya sıra gelince

Bütün siyâsî zerzevât ve dahi devleti idâre eden sünepe takımı

Sâlip görmüş vampir gibi taş kesiliyorlar!..

Bunlar yetmiyormuş gibi

Ağacın kabuğundaki kurtlar misâli kimi meslekdaşlarımız da 

İntibâk talep eden kendi sınıf arkadaşları hakkında densiz laflar üfürüyorlar!..

Daha ortada fol yokken

Kendi meslekdaşlarına söz söyleyen Asubaylara şu hakikâtleri hatırlamayı Eski Tüfek kendine görev bildi.

• Yukarıda kapak resmini gördüğünüz Dönme Dolap isimli makâlemizde açıkladığımız üzere, 1970 senesinde, Asubaylar ancak dördüncü dereceye kadar terfi edebiliyor idi. Birinci dereceye terfi etmeyi hayâl bile edemiyorlar idi. Hayâl edemediğiniz bir şeyi talep edebilir misiniz?

Bu târihlerde dördüncü dereceden emekli edilen Asubay büyüklerimizin

İntibâklarını bugün talep etmeye hakları yok mu? 


*  *  *  *  *

• 1975 senesine geldiğimizde ise meslek büyüğümüz Asubaylar ancak ikinci dereceye kadar terfi edebiliyorlar idi.

• Burada bir istisnâ vardır ki bahsetmeden geçemem! Keşiş dağının 82’lik yiğitlerinden 1956 neşetli Jandarma Asubayı Sayın Mehmet KAYALI’nın pişdârlığında hak arayan on sekiz asubay, birinci derece dördüncü kademeyi bu târihde aldılar. Hem de mahkeme karârıyla. Yiğit dedik ya!... Yiğit olmak kolay mı? Agalık, vermeyinen; yiğitlik, almayınan, değil mi? (Bakınız; Askerî Yüksek İdâre Mahkemesi ve Astsubay)

Bu târihlerde ikinci dereceden emekli edilen Asubay büyüklerimizin

İntibâklarını bugün talep etmeye hakları yok mu? 


*  *  *  *  *

• Türk Ordusunun omurgası Asubaylara

Birinci dereceye terfi etmek hakkını

 Ancak 1992 senesinde verdiler. Her subaya, ve her vatandaşa verilişinden tam 25 sene sonra. Üsdelik dördüncü kademeye terfisi yasak edilerek...

Bu târihlerde birinci derece üçüncü kademeden emekli edilen Asubay arkadaşlarımızın

İntibâklarını bugün talep etmeye hakları yok mu? 


*  *  *  *  *

• Türk Ordusunun iki ana unsurundan birisi olan biz Asubaylara

Birinci derece dördüncü kademeye terfi hakkı ancak şunun şurasında

Daha 3 sene evvel, 2012 senesinde bahşedildi. 

Hem de her subaya, her vatandaşa verilişinden tam 35 sene sonra...

Bu târihlerde birinci derece üçüncü kademeden emekli edilen Asubay arkadaşlarımızın

İntibâklarını bugün talep etmeye hakları yok mu? 

*  *  *  *  *

Kendi meslekdaşlarının, belki de sınıf arkadaşlarının intibâk taleplerine

Gerçekleri bilmeden dil uzatan meslekdaşlarımız şu hakikâtlerin acap farkında mı?..

Derece kademe konusunda özlük haklarını alan meslekdaşlarımızın yüzde 60’a yakını,

Kendi parasıyla yüksek tahsil yapdı. Kimsenin himmetine de muhtaç değiller.

İntibâk konusunda onlarının kimseden bir şey talep etdiği yok!

Yüzde 10 civârındaki meslekdaşlarımız, sicilen birinci derece dördüncü kademeye terfi etdi.

İntibâk konusunda onların da kimseden bir şey talep etdiği yok!

Yüzde 10 civârındaki meslekdaşımızın emekli olduğu dönemlerde

Birinci dereceden emekli olmak hakkı yok idi.

Olmayan hakkı istemenin bir anlamı var mı?

Yüzde 10 civârındaki meslekdaşımız

Ne üzücüdür ki bugün artık aramızda yok!

Bu meslekdaşlarımızın çoğunun hanımları da vefât etdi.

Dünyâyı bile vermek isdeseniz onlar için bir kıymeti yok!..

Bugün hayatta olan ve intibâk talep eden meslekdaşlarımızın mevcudu ne kadardır dersiniz?

Onlarca seneden beridir açlık ile terbiye edilen bu meslekdaşlarımızından bâzıları

Bu makâleyi okuduğunuz şu dakikalarda bile

İntibâk taleplerini alamadan bu dünyâyı terk edecekler...

11 sene geç de olsa

İntibâklarını bugün talep eden meslekdaşlarının bu isteğine karşı laf geveleyen sizlere soruyorum;

Korkmayın! Onlara verilecek parayı devlet, sizlerin emekli maaşından kesmeyecek!

Yoksa?!!

Genelkurmay Başkanlığı ve hükûmetin 2003 senesinden beri yaptığı gibi

Bu meslekdaşlarınızın intibâklarını alamadan

Öle öle bitmesini mi istiyorsunuz?..

Şimdi,

İşbu makâlemizde tevcih etdiğimiz sondan ikinci suâlin cevâbını verelim!...

Sâdece sekiz bin...

Bilmeyenler öğrensin...

Ve kendi meslekdaşlarının intibâk talebi hakkında söz sarfedenler,

Ağızlarından çıkanları

Bir kez de beyinlerinden geçirsinler!..

brove

 

Şükrü IRBIK

(E) SG Tls.Asb. III Kad.Kd.Bçvş.

Ögeyi Oylayın
(17 oy)
Son Düzenlenme Çarşamba, 03 Ekim 2018 00:57

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
Assubaylar günü kutlu olsun. Huzurun adaletin hakim olacağı nice kutlamalar diliyoruz. http://www.emekliassubaylar.org/k2-kategoriler/item/3408-assubaylar-gunu-ku tlu-olsun
Pazar, 17 Ekim 2021
Ersen Gürpınar
Bugün KRT televizyonu haber proğramında haklarımızla ilgili aşağıdaki mesajım yayınlandı haklarımızı verilen sözleri heryerde hatırlatmakta yarar var özellikle de Cumhurbaşkanı dahil tüm yazar,toplumun saygı duyduğu kanaat önderleri ve ilgililerin takip edip paylaşım yaptığı Twitter bunun için bir fırsattır. Bilgilerinize [B] "Bir emirle ölüme gönderilen k...
Çarşamba, 13 Ekim 2021
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) kurucularından değerli büyüğümüz Sn. Mehmet DARAGENLİ'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Ailesine, yakınlarına ve Assubay toplumuna baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Ișıklar içinde uyusun yüreği güzel insan.
Pazartesi, 04 Ekim 2021
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ