ASB. MYO. İNTİBAKLARI VE GÖREVE BAŞLAMA DERECESİ (9/2)

17 Kas 2015
9544 kez

Haklı Taleplerimizin en önemlilerinden olan ''MYO İntibakları ve Tazminatlar'' konusunun muhalefet partilerinden sonra Başbakan tarafından da dile getirilmesinden sonra vaatleri konusunda seçim sonrasında da açıklama yapan başbakanın sözlerinden sonra olumlu gelişmeler devam etti. Edindiğimiz bilgilere göre MYO İNTİBAKLAR ve BAŞLANGIÇ DERECESİ (9/2)nin geçekleştirme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Ancak hemen ifade edelim ki; MALİ konularda kesin konuşabilmemiz için, üzerinde konuşutuğumuz meselenin madde/maddelerini RESMİ GAZETEDE okumamız gerekir. Bu gerçekliği de göz önüne alarak ''MYO İntibakları ve Göreve Başlama Derecesi (9/2)'nin gerçekleşmesi halinde;


2003 öncesi Lise ve dengi okullar üstü sınıf okulları  mezunu Muvazzaf ve Emekli Assubaylardan 2-3-4-... derecede olanlar; MYO
İntibakları sonucu , Başlangıç Derecesinin 9/2 olması halinde de 1  derece 1 Kademe ilerlemesi yaparlar.


ÖRNEK–1: 3/1'den emekli olan . 2/2'ye yükselir ,
ÖRNEK-2 : 3/2'den emekli olan . 2/3'e yükselir, 
ÖRNEK-3 : 3/3'den emekli olan  1/1'e yükselir, 
ÖRNEK-4 : 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 emekli . 1/3'e yükselir. Halen görevde olanlarında bulundukları derece ve kademeye 1 kademe eklenir 

 Burada hemen akla neden 1/4'e yükselme olmamış sorusu gelebilir. Hemen açıklayalım; 1/4'e yükselebilmek için 1/3'nde fiilen 12 ay görev yapmış olmak gerekiyor şartı bu İNTİBAK türünde olur mu olmaz mı şu anda kestirmek zor ve açıkçası benim de bu konuda bilgim yok.


2003 öncesi lise ve dengi  okul üstü sınıf okulu mezunu olupda muvazzaflı
ğında kendi nam ve hesabına fakülte ve yüksek okul bitirerek, bitirdiği okulu gösteren belgeyi ibraz etmek suretiyle İNTİBAKLARI yapılanlar için AS.PER.K. Madde 137 (c) hükümlerine göre gereği yapıldı. FAKÜLTE/Y.O. İNTBAKI ile ASSUBAY MYO İNTİBAKLARI farklı konulardır kavramından hereket ettiğimizde bu durumda olan muvazzaf ve emekli Asb.'larında yukarıda belirtilen intibaklardan aynen yararlanması gerekir.


Muvazzafken kendi nam ve hesabına fakülte,yüksek okul bitirererek yapılan
İntibaklar sonucunda 1nci dereceye yükselenler başlangıç derecesinin 9/2 olması nedeniyle 1 Kademe ilerlemesi yaparlar. Sicil Notu ortalaması ile 1nci dereceye yükselen Muv./Em. Asb.'lar da aynı şekilde değerlendirme yapabilirler.


Yine bitirdi
ği fakülte/Y.O. nedeniyle intibakı yapılmış ve 2-3ncü derecede olan Muv./Em.'ler bu söylediğimiz formüle göre durumlarını netleştirebilirler.
2003 sonrası mezunların durumu; Ba
şlangıç Derecesinin 9/2 olarak gerçekleşmesi halinde 1 Kademe ilerlemesi yaparlar. 30 Ağustos 2015 itibariyle, bulunduğu derecenin 3ncü kademesinde olanlar ''Derece ilerlemesi aynı zamanda rütbe terfiini de getirir veya TSK'da terfiler 30 Ağustos'tan 30 Ağustos'a yapılır'' saçmalığına maruz kalmazlarsa bir üst dereceye yükselirler. ÖRNEK: 30 Ağustos 2015'de kademeilerlemesi sonucunda 6/3'e ilerleyenler 5/1'ne yükselirler. Diğerleri (bulunduğu derecenin 1 ve 2nci kademesinde olanlar) 1 Kademe ilerlemesi yaparlar. İntibak yasasında muhtemelen yürürlülük tarihi belirtilecektir.
Sa
ğlıklar dilerim...


NOT: Tazminatlar (Makam - Görev) konusundaki bilgileri TEMAD Genel Merkezi ve TEMAD şubelerinden alabilirsiniz. Ayrıca gözden kaçırdığım konu/konular olabilir, bilahare gelen yorumlar ve sorularla telafi edebiliriz.


Fahrettin BAĞRI
E.Maliye Asb.

 

Ögeyi Oylayın
(33 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#4 fatih bektaş 09-10-2018 08:41
SAYGIDEĞER KOMUTANLARIM VE SİLAH ARKADAŞLARIM HERHALDE SÖZ VERİLEN
9/2 YA DA 8/1'Nİ ALDINIZ MI?

EVET ALDINIZ !!!
ALDINIZ !!!
YÖNETİCİ NOTU. Önyargının kırılması ve adaletin gerçekleşmesi için bu hususun halledilmesi gerekiyor Yıllardır bu konuda mücadelemizi devam ettiriyoruz son olarak Cumhurbaşkanı da Askeri birlik ve seçim meydanında söz verdiğine göre mutlaka gerçekleşecektir Cumhurbaşkanının sözüne güvenmek zorundayız
Alıntı
#3 Ömer Faruk ÇAKMAK 29-11-2015 23:28
Bu yazı tamamen teknik konuları içeren ve emek sarf edilen bir yazı olmasına rağman GENELKURMAY'ın buna müsade etmesi maalesef bir hayal. HİÇ BİR zaman ASSUBAYLARIN 9/2'sinden başlamasını istemezler. Neden mi?Size iki maddeyle özetleyeyim,SIRF KENDİLERİ 10 TL FAZLA ALSINLAR DİYE TÜM ASSTUSBAYLARI MAĞDUR EDİYORLAR
926 sayılı yasanın

Madde 45 - (Değişik madde: 07/07/1971 - 1424/15 md.)

Subaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.

a) Kademe ilerleme şartları şunlardır:

1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,

2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri kademe bulunmak,

3. Sicil notu, sicil tam notunun %60 ve daha yukarısı olmak, Yukarıdaki şartları haiz olan subaylar, her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.

b) (Değişik bent: 03/07/1975 - 1923/20 md.) Rütbelere ve rütbe kıdemliliklerine ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademelerine sirayeti subaylar hakkında EK-VI, astsubaylıktan subaylığa geçenler hakkında EK-VII sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşı almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.

c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden subaylar, yeni rütbelerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.

Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden subaylar da yeni rütbelerinin birinci kademesine ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu takdirde aradaki fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte devam olunur.


maddesi ile

Madde 93 - (Değişik madde: 07/07/1971 - 1424/32 md.)

Astsubaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.

a) Kademe ilerleme şartları şunlardır:

1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,

2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri kademe bulunmak,

3. Sicil notu, sicil tam notunun %60 ve daha yukarısı olmak.

Yukarıdaki şartları haiz olan astsubaylar, her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.

b) Rütbelere ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademelerine sırayeti ek-VIII sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.

c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden astsubaylar, yeni rütbelerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.

Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden astsubaylar da yeni rütbelerinin birinci kademesine ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu takdirde, aradaki fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte devam olunur.

Maddelerinin D bentleri durduğu sürece sürekli bizi oyalarla

Şöyleki

Binbaşılık 5 yıl yani 3/2 veya 2/2 deyken hop bir kademe hoplayarak derece alıyorlar

Astsubaylar 9/2 de başladığında ne olu bir düşünün 9/2 -8/1 astsubay Çavuş
Kıdemli çavusş olduğunda hop 7/2 sine zıplar


GENELKURMAY SUBAYLARIN bir yıl avantadan aldığı kademeden geri adım atmayacağına göre Astsubaylara hayatta havadan 2 kademe vermez.

Sırf bunun için Astsubaylara sayısını bilemediğim kadar gösterge tablosu tanımlanmıştır.
En son 4 Tablo vardı Mitoz bölünme gibi çoğalıyordu. Şu an kaç bilmiyorum.

ASSUBAY ARKADAŞLAR BİR ŞEYLERİ DÜZELTMEK İSTİYORSA BU MADDELERİN D BENTLERİ İPTAL EDİLDİĞİ VE YA DAHA DEĞİŞİK ŞEKİLDE ÜZENLENDİĞİ ZAMAN SORUN KENDİLİĞİNDEN ÇÖZÜLÜR.

657'ye tabi 3 Milyon memur bir tabloyla maaş alırken sadece Biz ASSUBAYLAR dört tablo üzerinden maaş alıyoruz.

Bu maddedin düzenlenmesi demek yaklaşık 926 SK da en az 20 madenin tadil edilmesi demek, GENELKURMAY DA HİÇ BİR ASTSUBAYI İÇİN BUNLARI DÜŞÜNMEZ.

Ben 30 yıldır duyuyorum Personel yasası düzeltilecek diye, GENELKURMAYIMIZ sürekli üzerinde çalışıyor...

30 Yılda düzeltemedikleri (veya İstemedikleri şeyi) bir günde asla düzeltmezler. Yeni bir tablo yapar işin içinden çıkarlar.

KUSURA BAKMAYIN BİRAZ KARAMSARCA OLDU ama ne yapayım Çok önemli konu. GENELKURMAYIMIZ 30 yıldır üzerinde çalışıyor! Bana versinler Kimsenin hak ve hukukunu bozmadan onu düzeltirim.

YAMA TEDBİR DEMEK SÜREKLİ YENİ SORUN DEMEK, bu da GENELKURMAYIN işine gelir.
Alıntı
#2 Savaş ESERTEPE 18-11-2015 17:30
Sn Bağrı' nın intibaklar konusunda yaptığı açıklamalarda sözü geçen"2003 öncesi Lise ve dengi okullar üstü sınıf okulları mezunu Muvazzaf ve Emekli Assubaylardan " şeklinde devam eden açıklamalarından sadece lise ve dengi okulu bitirdikten sonra sınıf okuluna girenlerin intibakı yapılır , bizler gibi orta okulu bitiripte 2 yıl asb.okulunda okuyup bilahare 1 yıllık sınıf okulunu bitirenler için herhangibir işlem yapılmaz şeklindemi anlamalıyız,yoksa tüm emekli assubaylar tahsillerine bakılmaksızın enaz 1 derece alabileceklerdir diyemi düşünmeliyiz.

YÖNETİCİ NOTU. Sn.Esertepe 1951 yılında Kuruluş yasası olan 5802 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten beri birtek ortaokul mezunu assubay TSK de olmamıştır Sizde ortaokuldan sonra 2 yıl sınıf hazırlama 1 yıl sınıf okulu tahsilini gördüğünüzü belirtmektesiniz Ortaokuldan sonra ki 3 yıllık tahsilinizi yok olarak mı kabul ediyorsunuz? Snf.Hzl.Okulunuz MEB talim terbiye kurulunca meslek lisesi olarak kabul edilmektedir bu okuldan sonrada bir yıl sınıf okulunda okuduğunuz için Sn.Bağrının belirttiği katogoriye giriyorsunuz Siz ve muadil tahsil gören 2003 yılı öncesi mezunlar intibaktan yararlanacaktır.
Alıntı
#1 Ersen Gürpınar 17-11-2015 02:24
Sn.Bağrı tazminatlar konusunda TEMAD Gn.Mrk. bilgi alabilirsiniz demişsiniz Onların bu konuda bilgileri varmı? Size İstanbul toplantısında en önemsediğimiz başlangıç derecesindeki adaletsizlik son bulup intibaklar 9/2 den yapılacak gibi bir detay söyleyebildilermi de tazminat konularında bilgilendirecekler Bu yönetim kişisel hesaplarla Genelkurmay ve hükümet ile köprüleri aattı hiçbir çalışmaya müdahil olamadı basından öğrendiklerini bizlerden duyduklarını biz başardık diyerek riyakarların sahte desteği ile iktidarlarını saltanatlarını devam ettirmekten başka hiçbir şey başaramazlar; Ahmet KESER bu yönetimin başkanı olduğu sürece TEMAD tüzel kişiliği de yara alıyor
Alıntı