EMEKLİ ASSUBAYLAR

EMEKLİ ASSUBAYLAR

Sondan söyleyeceğimizi en baştan söyleyelim;

Bizim askerimiz istisnasız sıvasız evlerin çocuklarıdır.

Askerlik bizim ülkemizde her zaman onurlu bir meslek olmuştur, Türkler asker millettir ve askerini sever.

Askerlik kuralları baştan konulmuş bir meslektir. Ne zaman şark görevine gideceğiniz, ne zaman döneceğiniz, istisnalar dışında bellidir. Terfi zamanınız da öyle (en azından eskiden öyleydi)

Hiyerarşi kuralları, özlük hakları bellidir. (İçinde haksızlıkları, vicdansızlıkları barındıran bir sistem olsa da)

Yapılan görev kutsal vatan savunmasıdır. En baştan “gerektiğinde canımı vatan uğruna seve seve vereceğime” diye yemin ederek göreve başlanır. Başka hiç bir meslekte olmayan, baştan canını ortaya koyma taahhüdüdür bu yemin. Her asker için şehit olmak şereflerin en büyüğü, gazi olmak her asker için onur vesilesidir.

Vatan Namustur, asker namusumuzun bekçisidir.

Ancak; bu kutsal görevin felsefesini, kutsallığını, onurunu anlamaktan aciz, kişilik sorunu olan, aşağılık duygularını rütbe ile örtmeye çalışıp, kendilerine emanet edilen astlarına kanun dışı, vicdan dışı, insanlık dışı kötü muamelede bulunan, çok çok az sayıda da olsa, her rütbeden kişiler ne yazık ki mevcut.

Bir emirle ölüme gönderilen kuş uçmaz kervan geçmez dağlarda azgın denizlerde birçok kişinin macera olsun diye 48 saat tahammül edemiyeceği şartlarda görev yapan personele haksızlıkların  yanı sıra birde mobing ve şiddet uygulamak kimsenin ne haddi ne de olamaz.

Personeline eziyet olsun diye fazla mesai yaptıran, Assubaya kül tablası fırlatan,uzman çavuşun platinli sakat ayağını tekmeleyen assubayın uzun saçını kesmeye çalışan,muhaheze hududunu aşıp hakarete varan sözler söyleyenler, komutan değil üniformalı magandadır

Suç işleyen ast vardır, olur, olacaktır. İnsanın olduğu her yerde her türlü hata olacaktır. Suçun cezası yasalarda bellidir. Suçun cezasını yasalar verir. Suç işleyen asta hakaret etmek, darp etmek, sırf ailesine ekmek parası götürmek zorunda olan insanların çaresizliğinden yararlanıp, ego tatmin etmek alçaklığın, şahsiyetsizliğin, zavallılığın en tiksindirici boyutudur.

Silah arkadaşlığı kardeşlikten öte, en güçlü arkadaşlık bağıdır. Bizler emekli olalı, üniformamızı çıkaralı on yıllar olmasına rağmen, hepimizin en yakın dostları yine silah arkadaşlarımızdır. Bu güçlü ve kutsal bağı ne yazık ki yukarıda sözünü ettiğimiz bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar ama süte düşmüş sinek misali mide bulandıran pislikler zedelemektedir.

Ast köle değildir.

Ast Esir de değildir.

Rütbe, bir asalet ünvanı değil, görevdeki hiyerarşiyi belirleyen, sınırları ve yetkileri kanunla belirlenmiş sistematik bir yapının tanımıdır. Astlar da kimsenin kölesi değildir, 21 nci yüz yılın özgür ve anayasal hakları olan bireyleridir.

Özellikle de uzman er-erbaş Silahlı Kuvvetlerin her türlü cefasını çeken, terörle mücadelede en önde savaşan memleket evlatlarıdır.

Ülkenin ekonomik durumu belli, insanlar yoksulluktan, işsizlikten, çaresizlikten her gün şehit haberleri gelmesine rağmen ekmek parası uğruna akın akın silahlı kuvvetleri tercih ediyor.

Başkalarının çaresizliğinden güç devşirmek, silahlı kuvvetlerin kanunla belirlediği hak ve yetkileri aşarak, kötüye kullanarak astına zulümde bulunmak en çok Silahlı Kuvvetlere zarar verir.

Bu tür ak sütteki lağım sineklerine karşı çıkmak her rütbedeki, her makamdaki asker kişinin asli görevi olmalıdır. Çünkü Silahlı Kuvvetlerin onurunu, yapısını, saygınlığını, birliğini korumak günlük faaliyetlerin çok ötesinde önemli bir görevdir.

Son sözümüz de görevdeki silah arkadaşlarımıza; Hakkınızı ve sorumluluğunuzu, tabi olduğunuz kanunları bilin ve öğrenin. Kanun dışı angaryaları, haksızlıkları, hukuksuzlukları, kanunlar çerçevesinde ilgili mercilere iletin. Eminiz karşılık bulacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri derebeylik değil, Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarına tabi güzide bir kuruluştur.

                EMEKLİ ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU

En son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim; TEMAD’ın geleceği, daha geniş bir söylemle astsubay toplumunun yarınlara umudu TEMAD Delegelerinin namus ve vicdanına emanet.

TEMAD Yönetimi pandemi nedeniyle aylar önce yapılması gereken seçimi henüz yapmadı, zorunlu uzatmanın keyfini çıkarıyor, her geçen günü kâr sayıyor olmalılar.

Bu arada boş durmuyorlar, kendilerine oy vermeyeceğini düşündükleri yönetimleri görevden alıyorlar, kayyum atıyorlar.

Delegeleri kendi istedikleri gibi dizayn etmek istiyorlar.

Genel Başkan adayı olabilecekleri dernekten atıyorlar, Antalya örneğinde olduğu gibi. Muhalifse vur tırpanı.

Mevcut yönetiminin en büyük icraatı “muhalif öğütmek” oldu,İstanbul'dan Elazığ’a, Narlıdere’den Antalya’ya muhalif kim varsa koltuk hırsı ile öğüttüler. Gönüllülük esasına göre üye olunan bir dernekten, mahkeme kararı olmadan güdümlü “disiplin kurulu” kararıyla üye atmanın akılla, mantıkla, vicdanla, dahası sivil toplum örgütü olma anlayışıyla bağdaşan bir tarafı yok.

Bazı duyumlar geliyor, il-ilçe yönetimlerinin delege listeleri Genel Merkez tarafından hazırlanıyor, yönetimlere baskı yapılıyor, Genel Merkezin istediği kişilerin delege olması sağlanıyormuş. Doğrudur ya da değildir ama ortada bu tip söylentiler dolaşıyor.

Genel Merkez belli ki göreve devam etmeyi çok istiyor, Astsubay toplumu için yaptıkları hiçbir katkı yok  bu güne kadar verdikleri namus sözü kabul ettiğimiz sözler gerçekleşmedi, gerçekleştiremezsek istifa ederiz sözleri havada kaldı ama koltuk tatlı ve 2023 seçimleri için bir takım siyasi hesaplar olması muhtemel.

Ne de olsa TEMAD Başkanı’nın geçmişinde başarısız bir siyasi girişim var. Astsubay camiası için bu güne kadar yaptıkları yapacaklarının göstergesi; olası muhalifleri de öğütmek.

TEMAD Olağan Genel Kurul tarihi sır gibi saklanıyor, açıklanmıyor, belli ki kendilerince en uygun zamanı kollamak, delege dizaynı, şube ziyaretleri ve baskın seçim hayali kuruyor olmalılar.

ÇANKAYA TEMAD İlçe seçiminde TEMAD Başkanı’nın yaptığı bir konuşma halen internette mevcut. TEMAD Genel Merkezi Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı sarayı da… TEMAD Başkanı anlatıyor; Cami açılışı için Sayın Cumhurbaşkanı Yozgat’a gidince kendisi de gitmiş, polis barikatlarının üzerinden atlayarak, korumaları bin bir güçlükle aşarak Sayın Cumhurbaşkanı aracına binerken “dosya” vermiş.

Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütünün başkanı Ankara’da, 3 kilometre ötesinde 365 gün yaşayan Cumhurbaşkanına ulaşamıyor da gidip teee Yozgat’ta cami açılışında korsan girişimle dosya veriyor. Pes diyoruz, büyük harflerle “PES”

Aynı konuşmadan bir başka inci de “astsubaylar eşlerinden izin almadan kapıdan dışarı çıkamazlar” Başkan kendi adına konuşuyor diye düşünmek lazım galiba!

Bir konuşmasında da muhalif görüşleri, İstiklal harbindeki İngiliz ajanlarına benzetmesi vardı ki, tüy dikmişti.

Bu toplum böyle bir yönetimi kesinlikle hak etmiyor.

Genel Başkan Hamza DÜRGEN de o makamı hiç ama hiç hak etmiyor.

Hangi yöntemle, hangi baskılarla, hangi vaatlerle seçilmiş olursa olsun, seçilen her bir delegenin kendi namusu, vicdanı, topluma karşı sorumluluğu olduğuna inanmak istiyoruz. Kendisine saygısı olan her birey gibi, delegeler de seçim sandığının başına gittiğinde vicdani sorumluluk içinde hareket edeceklerine inanıyoruz.Son söz; ezilen, emeği yok sayılan, çalışan ve emekli astsubay toplumunun vicdani sorumluluğu delegenin omuzlarında, bekleyip göreceğiz.

Biat kültürü mü, insanlık mı?

Biat mı, namus ve vicdan mı, karar delegenin.

 

 

 

Jandarma Türk Silahlı Kuvvetlerinin en çileli kesimidir. Tam olarak Türk Silahlı Kuvvetleri kapsamında mıdır değil midir, tartışma götürür.Terfi sistemi Silahlı Kuvvetlere benzer,seferde kara kuvvetlerinin emrine giren bir yapısı olmasına rağmen son değişiklikle tamamen İç işleri bakanlığına bağlanmıştır. 

Sonuç olarak Türkiye’nin %70'inin güvenliğinden sorumludur, sınır boylarından tutun da en ücra köye, mezraya kadar Jandarmanın sorumluluğundadır.

Yapısı karmaşık, görev alanı da neredeyse sınırsızdır. Aşiret kavgasından arama kurtarmaya, kaçakçılıktan narkotiğe, kaçak göçmenden adi hırsızlığa, karı koca kavgasından teröre her konu sorumluluk alanındadır.

Nokta tayini çok fazla değildir, il emrine verilir, il emrinde bir o kasabada bir bu kasabada iki yılda bir taşınır durur. İl içindeki atamalar atama sayılmaz. En fazla tayin gören kesimdir Jandarma.

Zordur Jandarma olmak,

Meşakkatlidir Jandarma olmak,

Jandarma hep yorgundur, hep yollardadır, hep dağlardadır, hep arazidedir.

Deprem olur Jandarma 24 saat görev başındadır, sel felaketinde Jandarma çamur deryasının içindedir.

 

Side Jandarma Kampı satılıyor.

Belki üç yılda, belki beş yılda bir sıra gelip Jandarma personelinin tatil yaptığı kamp satılıyor. Jandarmaya kendi parası ile kaldığı, kendi parası ile yiyip içtiği bir haftalık tatil çok görülüyor. Üç yılda bir, bir haftalık tatil çok görülüyor.

Akıl tutulması mı?

Vicdan susması mı?

Ömrünü vatan savunmasına adamış insanların cezalandırılması mı?

Amaç ne?

Sebep ne?

Memleket battı da artık sıra Jandarmanın kampına geldiyse bilmem kaç yüz milyonluk bilmem kaç odalı saraylar,devletteki savurganlık  neyin nesi?

Jandarmayı kelle koltukta göreve gönderen omzu çok yıldızlı paşalarımızın gidip Sayın Cumhurbaşkanı’na bunu anlatması çok mu zor?

Tamam, sizin için bir üst rütbeye terfi etmek belli ki her şeyden daha önemli, ama değer mi gerçekten?

Astın hukukunu koruma görevi veriyor size iç hizmet kanunu!

Sırada ne var, diğer kamplar ve ordu evleri mi ? Gerçekten çok merak ediyoruz artık!

Yanlış hesap BAĞDAT'tan dönermiş bir emirle ölüme gönderdiğiniz personelinizi daha fazla mağdur ederek aidiyet duygusunu yok etmeyin ...

                                                                                                                            Site ve Assubaylar Güçbirliği Platformu Yönetimi

 

NOT. TEPKİMİZİ DİLE GETİRDİĞİMİZ BU YAZI VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDAN SONRA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ GİRİŞİMLERİ İLE KAMP ÖZELLEŞTİRME LİSTESİNDEN ÇIKARILDIĞI GENEL KOMUTANLIK PERSONEL BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR  İLGİLERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ 

OYAK GERÇEĞİ

Haziran 23, 2021

Bizim Mahallede yaklaşık bir yıldır, Tüpçü’nün benzin istasyonları OYAK’a kakalanıp nemalar düştüğünden beri bir feryattır gidiyor.

Oysa işaret fişeği çoktan atılmış, OYAK’ın başına kerameti kendinden menkul bir badem bıyık getirildiğinde perşembenin gelişi çarşambadan belli olmuştu.

Sözümüz bizim astsubay camiasına, üvey evlatlara, asil evlatlar halinden nasılsa memnun.

Sosyal Medya’da tag’ler açılıyor “OYAK Bizimdir” falan.

Kardeşim, 205 Sayılı OYAK Kanunu açıp okudun mu?

Bu güne kadar sosyal medyadan hangi sorununu çözdün?

Bu sefer, bari bu sefer farklı bir şey yap, onlarca astsubay kökenli avukat var, bir araya gel, kıy üç beş kuruşa, kurumsal bir yapı oluştur. Hukuka git, sonuç alırsın almazsın ayrı konu ama hiç değilse “somut” bir şey yap.

OYAK’a çöktüler diyor bir çok meslektaş, biz de diyoruz ki senin payına bu gün mü çöktüler kardeşim?

205 Sayılı OYAK Kanunu;

Madde 3 – Temsilciler Kurulu, Milli Savunma Bakanlığınca Kuvvet ve müesseselerdeki daimi üye adedi dikkatealınarak birlik ve müesseselerde vazifeli ve bu kanun 17 nci maddesinde yazılı daimi üyeler arasından, mensup oldukları birlik ve müesseselerin kumandan veya amirlerince tesbit olunacak mümessillerden terekküp eder.

Temsilciler Kurulunun mürettep üye adedi, 50 den az 100 den fazla olamaz.

Kurul üyelerinin ne suretle ve hangi esaslar dairesinde tesbit edileceği, birlik ve müesseselerin bulundukları yerler veburalarda vazifeli daimi üyelerin adedi de göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanacak bir Talimatla belirlenir.

Kanunda Temsilciler Kurulu subay ya da astsubaydan oluşur diyor mu?

Demiyor!

Üye diyor, sen üye misin, üyesin! Üçüncü madde senden de bahsediyor, sana hak tanıyor, ama sen o hakkı hiç kullanmamışsın, kullandırtmamışlar.

Hakkını aradın mı, aramadın! Ne verdilerse razı oldun.

Kardeşim o zaman senin hakkına bu gün değil, tee 1961 den beri çökmüşler.

Sen subay sayısının 4 katısın, 1961 den bu yana hakkını aradın mı?

İsmini yazmayalım, dava etmeye çok meraklılar, bir emekli korgeneral “OYAK Yönetiminde astsubaylar olacağına OYAK kapansın daha iyi” demişti. Bu nasıl bir kin duymaksa astsubaya, benim olsun bile demiyor, astsubayın olacaksa hiç kimsenin olmasın diyor.

Bu Ülkede OYAK’tan başka hiçbir kuruluş yoktur ki, kasasına her ay hiç aksaksız, eksiksiz sıcak para girsin. O kuruluş sana meslek hayatın boyunca faiziyle borç para versin, senin üzerinden bir daha para kazansın, senin kesintilerinle devasa bir boyuta ulaşsın, demir çelikten otomobil fabrikasına kadar devasa firmalara sahip olsun, emekli olurken üç beş kuruş sadaka verip, seni sistemin dışına atsın!

Baştan da söyledik ya, bunu yapacak OYAK’tan başka kurum da yok.

Yedek Subayın orduda ne kadar kalacağı belli, kanuna madde koymuşsun, “3 yıldan az üyelik için geri ödeme yapılmaz” demişsin. Yedek subayın maaşından kesip bile isteye üstüne yatıyorsun. Adaletini seveyim senin.

Kuruluşundan beri tüm üyelerin kurum iştiraklerinde hakkı var benim zamanımda OYAKRENAULT satılmadı şansızım senin zamanında OYAKBANK satıldı şanslısın saçmalığı olmaz her üyeye katılımları nispetinde hisse senedi verilmeli dileyen yine birikimini kurumda değerlendirmeli diyoruz Nema eksildiğinde gösterilen tepki gösterilmiyor 

Üç kişi bir araya gelsek, ortak geleceğimiz için mahallede bakkal dükkanı açsak, her birimiz 1000 tl sermaye koysak, bakkal büyüse süper market olsa 3.000 liralık sermaye olsa size 30.000 tl, ortaklardan biri “arkadaş ben emekli olacağım, payımı alayım” dese, adama “1.000 tl sermaye koymuştun, iki bin de bizden olsun, al 3 bin liranı” desen, adam o parayı senin gözüne sokar. (Siz “gözüne” kelimesinde bir harf değiştirin, daha anlamlı olur)

OYAK’ın tam da yaptığı bu!

Sonuca gelelim; dernek mi kurarsınız, birlik mi kurarsınız, ülkenin en iyi avukatlarını tutun, hiç değilse sosyal medyada kuru gürültü yapacağınıza Hukuki anlamda gürültü çıkarın.

Belki işe yarar!

Yoksa canınız pahasına kazandığınız maaşınızdan yapılan kesintiler, yetimlerin, dulların, eli ayağı tutmayan yaşlılarımızın hakları tüpçü ve benzerlerine milyon dolarlar olarak oluk oluk akmaya devam eder.

Altmış yıl gecikmeyle de olsa “DUR” deyin!

Ya da sadaka azaldı diye beddua edin.

Hep yaptığınız gibi.

TUZ KOKUNCA

Haziran 16, 2021

Toplumsal çürümüşlüğün en son ve en kötü aşaması toplumsal tepkinin ortadan kalkmış olması, her türlü çürümüşlüğün, kokuşmuşluğun olağan karşılanır olmasıdır.

Bu aşama tuzun koktuğu aşamadır!

Bu noktaya kolay kolay gelinmez, ilk başlarda haksızlığa, yanlışa toplum tepki gösterir. Tepki sonuç vermez, suiistimal artarak devam eder, olaylar tırmandıkça toplumda umutsuzluk oluşur “ne yaparsak yapalım, yapanın yanına kar kalıyor” fikri hakim olunca tepkiler azalır, diğer yandan hadsizlik artar. Bu durum devam ettikçe toplumsal tepki yerini toplumsal vurdumduymazlığa bırakır.

İşte tuzun koktuğu nokta budur.

Sözü fazla dolaştırmadan asıl konuya gelelim.

Antalya’daki emekli astsubayların mütevazi, kendi çabaları ile, üç kuruşluk emekli maaşlarından fedakarlık ederek, binbir zorluklarla, kimsenin katkısı-desteği olmadan sahip oldukları, birbirlerine sığındıkları TEMAD ANTALYA İL MERKEZİ’ne POLİS giriyor şikayet üzerine. TEMAD Tarihinde ihtilal dönemleri dahil bir ilk.

Uyuşturucu satılan mekanlara girilir gibi…

Hırsızların mekanlarına girilir gibi…

Suç örgütlerinin inlerine girilir gibi...

Ömrünü bu ülkeyi, kanunları korumaya adamış, çoğu 65 yaş üzeri insanların derneğine polis giriyor!

Sosyal Medya’da polis baskınının görevden alınan eski TEMAD Antalya İl Başkanı’nın derneğe gidip gelmesi nedeniyle TEMAD Genel Merkezi’nin polis çağırdığı İDDİA ediliyor. 

Adı üzerinde İDDİA!

TEMAD Genel Merkezi’nin bu iddiayı yalanlayan güçlü bir tepkisini, açıklamasını görmedik. Yayınladılar da biz görmediysek bizim eksiğimiz, açıklama gönderirlerse onu da yayınlarız. Tarafsızlığımızın gereği olarak TEMAD Genel Merkezi ile konuyu görüştük. TEMAD Genel Merkezi konunun provokasyon olduğunu, polis baskını ile ilgilerinin olmadığını söylüyor.

Ortada toplumu rencide edici, aşağılayıcı bir durum var ve bu konuyu açıklığa kavuşturmak Genel Merkezin hem görevi hem de sorumluluğudur. İnkar, ispat değildir. Bu konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması zorunludur. Açıklığa kavuşturulmadığı takdirde hem TEMAD Genel Merkezi hem de Antalya’da yaşayan emekli astsubaylar töhmet altında kalmaya devam edecektir..

Bir eylem gerçekleştiğinde fail belli değilse, bu eylemin kimin işine yaradığına bakılması genel geçer bir kuraldır.

İddia o ki; TEMAD Genel Merkezi TEMAD Antalya İl Yönetimini görevden alıp Antalya delege yapısını Mevcut Genel Merkez Yönetimini destekleyecek tarzda oluşturmayı amaçlayarak, seçime çeyrek kala TEMAD Antalya Yönetiminin yerine kayyum atamıştır.

Ne acıdır ki; mevcut TEMAD Genel Merkezi’nin sicili pek de temiz değildir. Kendisine muhalif gördüğü, koltuğunu tehlikeye atacak herkesi, çoğunu da hukuksuz bir şekilde ihraç etmiştir.

Mesleğini onuru bilen, mesleği ile gurur duyan emekli astsubaylar olarak TEMAD ANTALYA Şubesine polis göndermekten sorumlu olan kişi ya da kişileri ortaya çıkarmak üzere TEMAD Genel Merkezi’ni göreve çağırıyoruz.

Bunu yapmadığı takdirde öyle ya da böyle bu utancın sorumlusu Genel Merkez olacaktır.

Bir hususu daha ekleyelim; Mevcut TEMAD Yönetiminden gelecek için bir umut beklemiyoruz.

Çabamız TEMAD’ın kurumsal kimliği zedelenmesin.

 

NOT: TEMAD polis göndermenin provakasyon olduğunu konuyu araştırdıklarını belirtmektedir, yanıt hakları saklıdır, bu konudaki açıklamalarını gönderirlerse yanıt hakarına saygı duyarız. 

Ne koltukmuş Arkadaş,

Ne koltuk aşkıymış!

Koltuk aşkı, ne vatan aşkına,

Ne evlat aşkına,

Ne meslek aşkına benziyor.

Akıl devre dışı,

Vicdan suskun,

Göz kör,

Kulak sağır.

Her meslektaş, hele de muhalif meslektaş koltuk için büyük tehlike…

Öyleyse taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmamalı.

Her kim ki koltuğun ebedi sahibine yan baktı, kem söz söyledi hemen kellesi gitmeli,

Başarısız yönetimlerin sonları yaklaştıkça hırçınlaşır, artık “koltuk” savunmasına geçer.

O koltuk sayesinde ego tatmini yaşanmıştır,

O koltuk sayesinde itibar görülmüştür,

O koltuk sayesinde yüksek makamlarca muhatap alınmıştır.

Gerçi kendisini o koltuğa taşıyan o tepeden baktığı,o karınca gibi gördüğü, o üstüne basıp geçtiği, sıradan,

kendisi ile asla aynı düzeyde olmayan meslektaşlarıdır ama o koltuğa oturunca “Sayın Başkan” olmuştur.

O artık eski “O” değildir. Bir daha da eski “O” olmaya niyeti yoktur.

Öyleyse koltuğa yönelecek her türlü tehlike bertaraf edilmelidir.

Keşke aklını devre dışı bırakmadan önce;

“Beni bu koltuğa layık görüp bu koltuğa taşıyan meslektaşlarımın benden beklentileri neydi, ne sözler vermiştim, bu güne kadar ne yaptım?

Hangi sözümü tuttum, hangisini tutamadım?

Kısaca bu koltuğu hak ettim mi?

Mesela “9/2 konusunu bir yıl içinde çözemezsem istifa ederim demiş miydim, demiştim.

Söz namus muydu?”

O halde?

Vefa borcumu ödedim mi diyebilseydi!

Vicdanını susturmadan önce

Vicdan borcumu ödedim mi, vicdanım benim için ne diyor diyebilseydi!

Toplum beni nasıl değerlendiriyor diye gözünü ve kulağını açık tutabilseydi.

Olmadı Sayın Dürgen,

Hiç olmadı!

İçinden çıktığınız topluma tepeden baktınız…

Kibir sizde,

Öfke sizde,

Bir SİVİL TOPLUM KURULUŞU başkanı gibi değil, bir Osmanlı Paşası gibi davranıyorsunuz.

Bu topluma lider lazımdı, siz lider olmak bir yana, başkan bile olamadınız.

Cebinizdeki kimliğe bir bakın kim olduğunuzu unuttuysanız, “EMEKLİ ASTSUBAY HAMZA DÜRGEN” yazar orada!

Elazığ TEMAD Başkanını,

Muğla TEMAD Başkanını,

Bayraklı TEMAD Başkanını 

Kadıköy TEMAD Başkanını

Levent ULUCAN’ı

Daha nicelerini ,aklınızca harcadınız, oysa yanıldınız!

Harcanan bizzat kendinizdiniz.

Son olarak Narlıdere TEMAD Başkanı Necdet AKYÜZ, savunması alınmadan, disiplin kuruluna sevk edilmeden ihraç ediliyor.

Hukuksuz,

Hukuk geri döndürüyor, yargı kararını uygulanıyorsunuz 

Hukuku çiğniyorsunuz hukuku... 

Gün gelecek size de lazım olacak hukuk.

Suçu Levent

GURUR DUYDUĞUMUZ MESLEKTAŞIMIZ OLCAY KAAN ÇAKIR

Gurur duyduğumuz meslektaşlarımızdan Hv.Mu.Asb. Kd.Üçvş. Olcay Kaan Çakır doktora eğitiminin yanı sıra insanlık hizmetine sunduğu birçok başarıya imza atmış, gururumuz olmuştur. Kendisini kutluyor başarılarının devamını diliyoruz. Özgeçmişini kendi kaleminden bilgilerinize sunuyoruz.

Merhaba ben Hv.Mu.Asb. Olcay Kaan Çakır lise eğitimimi İzmir Bergama Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladım. Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu’ndan 2006 yılında mezun oldum. Sonrasında lisansımı Bilgisayar Mühendisliği üzerine yaptım. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü'nde Enerji alanında tezli yüksek lisansımı tamamladım. Halen doktora eğitimimi Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Biyomühendislik Anabilim Dalı’nda yapıyorum.

Çalışmalarım;

Enerji, tıp mühendisliği ve savunma sanayisi üzerine TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU’NA 7 adet patent 1 adet faydalı model başvurusu yaptım. Yeni patent başvurularımın yazım süreci devam etmektedir.

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU tarafından Uluslararası Buluş Fuarı’na ülkemizi temsil etmem için davet edildim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde insansız hava araçları üzerine Milli Savunma Bakanlığı adına sunum gerçekleştirdim. Bu sunum sonrasında Tübitak, Havelsan ve Aselsan Ön Yapılabilirlik Etüd (ÖYE) çalışması yaptılar. Üç boyutlu katı modelleme programı olan olan Solidworks programı ile çeşitli tasarımlar yapıyorum. Üç boyutlu yazıcı ile çeşitli prototipler üretiyorum. Yazılım tecrübem bulunmakta.

Ayrıca robotlarla ilgili çeşitli programlar yazıyorum. Lityum iyon (Li-ion) pil teknolojilerine göre yüksek yoğunluklu (7 Kat fazla enerji yoğunluğu bulunan) metal- hava batarya teknolojisi geliştiriyorum. İnsanın hareket etmesi ile kalp pilinin şarj edilmesine yönelik proje çalışması gerçekleştiriyorum. Çip-üstü-organ, çip-üstü-laboratuvar, mikroakışkan ve elektroeğirme gibi çeşitli teknolojiler ile çalışıyorum. Ayrıca silisyum güneş hücreleri, yeni nesil boya duyarlı güneş hücreleri ve dalga enerjisi ile ilgileniyorum.

Antimadde üretimi için bor hedefli proton hızlandırıcısı tasarımı üzerine çalışıyorum. Burada amacım seri şekilde pozitron üretimini sağlamak. Son olarak, elektrikli uzay itki teknolojileriyle ilgili elektromanyetik alanla çalışan hafif kütle fırlatıcı cihazı tasarımı yapıyorum. Buradaki amacım uzay araçlarının bu itki sistemiyle uzay boşluğunda günümüz teknolojisine göre daha yüksek hızlara ulaşılmasını sağlamak. Bugüne kadar büyüğümüz merhum Hava Pilot Astsubay, teknisyen, mühendis Vecihi HÜRKUŞ’ u örnek edindim. Bilimi ve araştırma yapmayı seviyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personeli olmaktan gurur ve onur duyuyorum.

Yabancı Dilim; İngilizce.

Değerli meslektaşlarımız,

Sizlerin de izlediği gibi TEMAD Genel Başkanlığı’na aday üç meslektaşımızla röportaj yaptık, her üçüne de eşitlik ilkemiz gereği aynı soruları sormaya gayret ettik. Diğer başkan adaylarına da sayfalarımız açık. İki soru röportajın özüydü ve biz en çok bu iki sorunun cevabını önemsedik.

1. Sizce astsubayların sorunları öncelik sırasına göre neler?

2. Sorunlar büyük, imkanlar kısıtlı, kırgın, hayal kırıklığı yaşamış ve yaşamakta olan bir toplum var ve hepimiz siz başkan adaylarının ellerinde sihirli değnek olmadığının farkındayız. Bu devasa sorunlara çözümünüz nedir?

Şimdi bu iki soru ve adaylarımızın cevaplarını sizlerin takdirlerine sunuyoruz. (Cevaplar röportaj sırasına göre verilmiştir.

E.A ORG.:: Sizce astsubayların sorunları öncelik sırasına göre neler?

Sayın Necmi TENGİLİMOĞLU’nun cevabı:

Birlik ve beraberlik içinde olamama sorunu,

Makam ve görev tazminatlarının muvazzaf ve emekli astsubaylara verilmemesi,

OYAK İştirakleri ve TSK vakıf ve derneklerinin yönetim, denetim ve yetkili kurullarında görev verilmemesi,

Astsubayların meslek başlangıç derecesini emeklilere de 9/2 başlatılmaması,

Sayın Cengiz ERTEN’in cevabı:

Biz birikmiş sorunlarımızın başlangıç tarihini Astsubay Kanunu nun kabul tarihi olan 02.07.1951 olarak kabul ediyoruz. Bu tarihten itibaren başlayan sıkıntı ve azaplar adeta bir kartopu gibi yuvarlandıkça büyüdü ve devasa bir boyuta ulaştı. Gelinen durum itibarıyla da konuyu ‘’ Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Astsubay Meselesi’’ olarak tanımlıyoruz…

Bu meselenin çözümünde temel taş, BİRLİK VE BERABERLİK ten geçmektedir. BİZ olabilmeyi başarmak ve kaybolan derneğimize olan GÜVENİ yeniden kazanmak ile başlamak gerekir düşüncesindeyiz…

İlk adımı 70 – 75 olaylarında mağduriyet yaşayan ve bizlerin yol göstericisi olan ağabeylerimizi ONURSAL ÜYE olarak derneğimize kazandırarak atacağız…

Sayın Mustafa DEĞİRMENCİ’nin cevabı:

İtibar ile başlasak doğru olur, ayrıca hepimizin malumu özlük hakları öncelikli önem arz eden ortak hassasiyetimizdir. Diğer bir önemli husus ise bir taraftan güçlü ve öncü dernek diyeceksiniz bir taraftan da 36 yıldır kiracı statünüzle, üstelik çözüm için siyaset

veya kurumlardan yer tahsisi için taleplerde bulunacak tezatlığı yaşayacaksınız. Gerçekten üzücü bir durum. Bu manada her anlamda güçlü bir genel merkez yapısı acilen oluşturulmalı, bu güzide topluma yakışacak kendisine ait bir genel merkez binasına derhal kavuşturulmalıdır.

İKİNCİ SORU

Sorunlar büyük, imkanlar kısıtlı, kırgın, hayal kırıklığı yaşamış ve yaşamakta olan bir toplum var ve hepimiz siz başkan adaylarının ellerinde sihirli değnek olmadığının farkındayız. Bu devasa sorunlara çözümünüz nedir?

Sayın Necmi TENGİLİMOĞLU’nun cevabı:

Birlik ve beraberlik olma konusu en önemlisi, astsubay kimliği taşıyan mutlaka TEMAD’ a üye olmalı, yoksa mücadele veren üyelerin veballerini alırlar. Hatta yapacağımız , tüzük değişikliği ile çalışanlar kurumlarından izin alarak üye olmalıdırlar. Ben çalışırken Kurumuma Temad’a üye olmak istiyorum diye dilekçe verdim, izin istedim. J.Gn.K.lığı bana TEMAD’ ın Tüzüğün’de öyle bir madde yok diyerek cevap verdi. Konuyu TEMAD’ a ilettim, hala konu ile ilgili tüzük değişikliği yapacaklar. Üye olanlara büyük görev düşüyor, üye olmayanları ikna ederek üye olmaları sağlanmalıdır. Derneğimiz’in isminin başında TÜRKİYE ibaresinin bulunması dikkate değerdir.‘’ Her dernekte bulunmayan bu ibarenin hakkını vermemiz gerektiğine inanıyorum Emeklisi, çalışanı ,eş ve çocukları yani kısacası cebinde, cüzdananın da kimin astsubay kimliği var ise, TEMAD’ a üye olmalı, mücadeleye destek vermelidir bence. Aksi takdirde üye olanların hakkını yemiş olurlar. O da kul hakkına girer.

Makam ve görev tazminatlarının muazzaf ve emekli astsubaylara verilmesi konusu , Anayasa, Kanun , yönetmelik , yönergeler TEMAD çatısı altında kurulacak hukuk komisyonlarında incelenecek , davalar açılarak takip edilecek. TEMAD üyelerimize anket yapılacak, nasıl bir eylem birliği sağlanır ise il, ilçe başkanları ve delegeler ile karar birliği sağlanarak, gereken her şey yapılarak , sonuca gidilmesi sağlanacaktır . Aynı konu 9/2 başlangıç derecesinin verilmesi birlikte değerlendirilecektir. Bu konu çözülmeden gözüme uyku girmeyecektir.

Tüzük tamamen günümüz şartlarına uygun olarak düzenlenerek , tüm astsubay kimliği olanların üye olmasını sağlayacak şekilde olması sağlanacaktır. ÜYE İhracı diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Edilenler de tüzük değişikliği yapılarak tekrar üye olmaları sağlanacaktır .

TEMAD Genel Merkezi için yerleşke temin yolu araştırılarak, burada TEMAD’ ın mali yapısını güçlü tutacak , iş kolları araştırılıp , değerlendirilerek işletmeler kurularak ; ekonomik olarak kimseye muhtaç olmadan ayakta durması için tedbirler alınacaktır. STK konusunda da doktor a yapmış bir meslektaşımız yönetimde yer alacak. Bahsi geçen arkadaşımız Proje yazma konusunda da çok deneyimli ,bu hususta da bilgi, birikim ve tecrübelerini bizimle paylaşacaktır.

Sayın Cengiz ERTEN’in cevabı:

Evet sorunlar devasa ama imkanlar kısıtlı değil. Akıl, dayanışma, paylaşma daima yeni imkanlar yaratır. Büyük önder Gazi Mareşal Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Çanakkale Conkbayırı’nda (1915) ‘’Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’’ demiş. Asında bu sözü ile bir anlamda zaferi işaret etmiştir.

Öncelikle yapmamız gereken çok önemli bir iş var. <GÜVEN MESELESİ> Ne yapıp edip meslektaşlarımız önce birbirlerine, sonra derneğimize ve en sonunda seçimle yönetime gelen ekibe güvenecek… Bunu başarabilirsek çığ gibi bizler de büyüyüp çoğalabiliriz. Bu hiçte kolay bir şey değil. Seçilenler çok çalışacak, çok çabalayacak ve camia da bu çaba ve gayrete ayak uyduracak. Şüphesiz ki önce inanacak, sonrasında gerekeni yapacak.

Sivil ve askeri otorite ile olan ilişkiler asla öncekiler gibi olmayacak. Tek benzerlik usulüne uygun randevu alınması ve konuşulan mekanlar olacak. Haklı taleplerimiz bu makamlarca takvimlendirilmiş bir hale getirilecek ve belirli bir proğram dahilinde bu takvim konunun uzmanlarınca takip edilecek. Başka arayışlar söz konusu olmayacak, olursa bunun sadece oyalama amaçlı olacağı ve asla pansuman tedavisi istenmediği vurgulanacak.

Uygulanacak yöntemler konusunda camiamızın görüş ve önerileri dikkate alınacak, Duayenlerimizin tecrübelerinden mutlaka istifade edilecek, asla inandırıcılığı olmayan ‘’ Ölüm Orucu ‘’ v.b. sözde sansasyonel eylemler gündeme dahi gelmeyecektir.

Sayın Mustafa DEĞİRMENCİ’nin cevabı:

Maalesef yıllarca çözüm bekleyen özlük haklarımız konusunda ağır sorunlarımız var. Kararlı bir şekilde istikrarlı ve ısrarlı bir şekilde izlenecek yolla diyalog temel unsurdur. Bazı denemiş yöntemlerden de uzaklaşamayız. Lakin farklı yöntemlerimizde olmalı. İzlenecek yolda toplumun beklenti ve görüşü de önemlidir. Şubelerin ve nihayetinde genel merkez yönetim kurulunun da kararları doğrultusunda günün şartları neyi gerektiriyorsa o adım da güçlü bir şekilde atılmalıdır.

SİZ BU SATIRLARI ZAMAN AYIRARAK OKUYAN MESLEKTAŞLARIMIZ,

BU İKİ SORUYA SİZİN CEVABINIZ, ÖNERİLERİNİZ VAR MI?

VARSA SİZ YAZIN BİZ YAYINLAYALIM, ORTAK AKIL OLUŞSUN.

Sayın Mustafa Değirmenci

TEMAD GENEL BAŞKAN ADAYI

www.emekliassubaylar.org  astsubayların düşüncelerini özgürce paylaşabilmesi amacıyla kurulmuştur ve varlığını yaklaşık 15 yıldır sürdürmektedir. Site arşivi son 15 yılın bir özetidir. Eksiklerimize, hatalarımıza rağmen bugüne kadar büyük ölçüde bu kuruluş felsefesine sadık kalınmıştır.

Bu sitede birlikte yola çıktığımız çok değerli meslektaşlarımızın kimisi ile şu veya bu şekilde yollarımız ayrılmış, kimisi de rahmetli olmuştur.

Bu vesile ile kalemine hayran olduğumuz M.Ali Kılınç ile Ahmet ÖZDEN, Adilhan ŞANLI gibi meslektaşımızı rahmetle, adını sayamadığımız tüm meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz.

Kuruluş felsefemize uygun olarak Sitemizde TEMAD Genel Başkanlığı’na aday olan her meslektaşımızla, kabul ettikleri takdirde röportaj yapmak, KENDİLERİNİ İFADE ETMELERİNE, toplumun onları tanımasına imkan sağlamak istedik.

Bu amaçla ilk röportajımızı TEMAD Başkan Adayı Sayın Necmi TEGİLİMOĞLU ile yapmıştık. İkinci röportajımız Sayın Cengiz ERTEN ile yaptık, üçüncü olarak ta Sayın Mustafa DEĞİRMENCİ ile gerçekleştirdik.

Her üç adaya ve diğer adaylara başarılar diliyor, medeni cesaretlerinden dolayı kutluyoruz.

Sayfalarımız arzu eden diğer başkan adaylarına da açıktır.

NOT: Adaylara eşitlik ilkesi gereğince mümkün olduğunca aynı soruları sormayı hedefledik

(Soru cevaplarda Emekliassubaylar org sitesi EA.ORG., Sayın Mustafa DEĞİRMENCİ ise M.D.

olarak anılacaktır.)

EA,ORG: Sayın Mustafa DEĞİRMENCİ, öncelikle göstermiş olduğunuz medeni cesaretten dolayı sizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Zor bir göreve, 50 yıllık birikmiş sorunların çözümüne talipsiniz. Sorunlar devasa, imkânlar sınırlı. Sorun ve çözümlere yönelik sorularımıza geçmeden önce, toplumun yabancısı değilsiniz, bilinen bir simasınız ama tekrar hatırlatmak amacıyla soralım; kimdir Mustafa DEĞİRMENCİ?

Sorularımızı cevaplamadan önce zorunlu bir açıklama yapmak isteriz. Bizim insanımız uzun yazıları okumuyor. O nedenle cevaplarınızın mümkün olduğunca kısa olmasında yarar gördüğümüzü belirtmek isteriz.

M.D: Hayata olan serüvenim 1963 yılında Ankara’da doğduğum günle başladı. Devlet memuru çok kardeşli dar gelirli bir ailenin ferdi olarak ilk ve ortaokul eğitimimi tamanladıktan sonra 1977 yılında GATA Sağlık Assubay hazırlama ve sınıf okulunda tahsilime başladım. (Ayrıca işletme fakültesi lisans eğitimini tamamladım.)

E.A ORG.: Astsubaylık sizin için bilinçli bir seçim miydi, meslek seçiminizi etkileyen faktörler nelerdi?

M.D: Sene 1977, 14 yaşlarındayım, o yıllar hepimizin malumu Türkiye’nin artan terör şartlarında ki kaygı verici kaos ortamında açıkçası askeri okul güvenilir bir gelecek kapısı olarak karşıma çıktı.

E.A ORG.:: Ve astsubaylık serüveni başladı, meslek hayatınızı anlatır mısınız?

M.D: GATA Sağlık Assubay hazırlama ve sınıf okulundan 1981 yılında mezun oldum ve meslek hayatına atıldım. İlk görev yeri Van /erciş revir assubaylığı devamında ise yine GATA Anesteziyoloji ve reanimasyon ABD’de anestezi bölümünü tamamladım. GATA’da göreve devam ettim. Sonrasında Türkiyenin değişik coğrafyalarında Gelibolu/Gökçeada hastanesi, Erzurum Mareşal Fevzi Çakmak hastanesi son olarak da Bursa asker hastanesinde görevimi tamamladım. 2005 yılında emekli oldum ve Antalya’ya yerleştim.

E.A ORG.: Ve emekli oldunuz, sivil hayata atıldınız. TEMAD’a ilginiz, ilişkileriniz nasıl başladı?

M.D: 2005 yılında emekli olmama müteakip aynı hafta içerisinde aidiyet duygusu ile Temad Antalya şubesine üye kaydımı gerçekleştirdim. 2008 yılında düzenlenen mahalli idareler seçimi platformunda görev alarak ilk adımı faal atmış oldum.

E.A ORG.: Bir de Antalya TEMAD Başkanlığı döneminiz var. O dönemde neler yaptınız? Yaşadığınız zorluklar, varsa keşkeleriniz, kırgınlıklarınız, kısaca o dönemi bize anlatır mısınız?

M.D: Derneğimiz o yıllarda yetersiz bütçesi ile kiracı konumunda zor şartlarda hayatını sürdürmekteydi. 2012 yılında seçimle göreve ekibimle birlikte geldiğimde kendimize ait bir TEMADEVİ projesi söz vermiştim. “HAYDİ HEP BİRLİKTE ELELE” sloganı ile 2013 yılında yapılan geniş katılımlı toplantı icra edildi, sonucunda seferberlik başlatıldı. Aidatlar, önemli ölçüde bağış ve icra edilen organizasyonlar neticesinde asıl önemli olan, güven temin edilerek 22 ayda 260.000.00 TL değerindeki komple bir katta 11 bağımsız bölüm, 350 m2 ticari alan olan mülkiyeti borçsuz olarak satın aldık.

TEMAD Antalya il Başkanlığı, hedefini yüksek tutan ve kaynaklar yaratarak üyelerinden aldığı güç ve destekle, kararlı ve ısrarlı bir yol izledi. Aynı anlayışla mülkiyetin kullanılabilir duruma getirilmesi için ciddi bir borçlanma (400.000tl) bütçesi ile restorasyon çalışmaları başlatıldı. 5 ay 20 gün süren proje tamamlandı taşınma işlemi gerçekleşti. Akabinde modernizasyonu tamamen yeni olan 5 kat asansör tadilatı tamamlandı ve 28 Şubat 2015 tarihinde hizmete sunulmasının ardından 01 Nisan 2015 tarihinde TEMADEVİ açılış töreni ile zorlu sürecin de sonuna gelindi.

Tüm üyelerine hizmeti kapsayan ve artan üye sayısına paralel olarak yeniden yapılanması maksadıyla hizmete sunulan TEMADEVİ çok amaçlı salonlar ile (1 büyük aile salonu+1 büyük lokal) yönetim büroları, mutfak, wc ile 7 yıldır üyelerine her türlü organizasyonlarla ev sahipliği yapmaktadır.

Özellikle belirtmek isterim ki bu başarı öyküsünde yalnız olmadım. Her zaman destekleriyle yanımda olan çok değerli ekip arkadaşlarıma da bu vesileyle minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Hizmetle ilgili keşkelerim hiç olmadı. Borçlanma ve inşaat gibi risk de alarak tatlı bir yorgunluğumuz, zorluklarımız oldu tabii ki, kolay olmadı. Sermayemiz insandı sevdik, sevildik.

Son tahlilde; Başarı=ceza

Genel merkez takdiri: İHRAÇ

kırgınlığım şahıs anlamında bu oldu tabikii

Fakat karşılıklı Antalya sevgimizde bir değişiklik olmadı

Birileri silmeye çalışsa da bizler yazmaya devam edeceğiz.

E.A ORG. Yanılıyorsam düzeltin, ikinci kere ihraç edilmiş durumdasınız. TEMAD Genel Başkan Adayı olmanız mümkün mü? Mümkünse Nasıl?

M.D: 2009 Antalya seçimlerinde görev aldım lakin uzun sürmedi. O dönemin genel merkezi ve disiplin kurulu ben ve 17 arkadaşımı ihraç ettiler. 2011 yılı genel merkez seçimleri dönüm noktası oldu. Önce genel başkan değişikliği oldu, yine aynı genel kurul ihraçlar hususunda iade-i itibar sağladı. Müteakiben 2012 yılı ilk Antalya seçimlerinde Başkan olarak göreve başladım. 2014-2017 yıllarında yapılan seçimlerle birlikte 3 dönem başkanlık görevi ifa ettim. 2020 yılında bugünkü genel merkez yine sahsıma yönelik ihraç işlemi başlattı, lakin karar kesinleşmedi.

Davalı Genel merkez tarafından mahkemeye sunulan 5 sayfalık savunmalarından kısa bir bölüm durumu özetleyecektir.

“Disiplin işlemiyle ilgili süreç henüz tamamlanmamış, devam etmektedir. Karar kesinleşmemiştir. Genel kurul; üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılanlar hakkında kesin kararı verir.”

Ayrıca Tüzük 25/11

Üyelikten çıkarılanlar hakkında kesin kararı verir.

Sorunuza gelince genel başkan olmam mümkündür, hiçbir beis yoktur. Bazı bilgilere göre aday olamayacak algısı yürütenler hatta genel merkez tarafından divana sunulacak gündem maddeleri sıralamasındaki tuzak adımların fayda vermeyeceğine hep birlikte şahit olacağız. Belki de genel kurul takdiri ile TEMAD tarihinde bir ilk yaşanacak, ihraç işlemi ile idari süreç başlatılan bir üyenin genel başkanlığa adaylığının gerçekleştiğine de tanık olacağız. 2011 yılında yapılan seçimlerinde genel kurul sağduyu ile hareket edip nasıl karar verdiyse bugünde aynı genel kurulun vicdanla doğru kararı vereceğinden hiç şüphem yoktur. Bu gelişmeleri birlikte yaşayarak göreceğiz ve takdir edilen sonuca hep birlikte saygı duyacağız.

E.A.ORG: Antalya TEMAD’tan sonra şimdi de TEMAD Genel Başkanlığı’na adayısınız. Sizin bu yönde karar almaya yönlendiren ne oldu?

M.D: Şaka gibi sanki!! 10 yılda bir ihraç işlemlerine bağışıklık kazandım sanırım. İlk ihraç işlemi 3 dönem yerel başkanlık görevini nasip etti. 2’nci ihraç işlemi de aksine motive olmamı sağlayarak ulusalda genel başkan olarak hizmet etme yolunu açtı desem yalan olmaz.

E.A ORG.:: Sizce astsubayların sorunları öncelik sırasına göre neler?

M.D: İtibar ile başlasak doğru olur, ayrıca hepimizin malumu özlük hakları öncelikli önem arz eden ortak hassasiyetimizdir. Diğer bir önemli husus ise bir taraftan güçlü ve öncü dernek diyeceksiniz bir taraftan da 36 yıldır kiracı statünüzle, üstelik çözüm için siyaset veya kurumlardan yer tahsisi için taleplerde bulunacak tezatlığı yaşayacaksınız. Gerçekten üzücü bir durum. Bu manada her anlamda güçlü bir genel merkez yapısı acilen oluşturulmalı, bu güzide topluma yakışacak kendisine ait bir genel merkez binasına derhal kavuşturulmalıdır.

EA.ORG : Sorunlar büyük, imkanlar kısıtlı, kırgın, hayal kırıklığı yaşamış ve yaşamakta olan bir toplum var ve hepimiz siz başkan adaylarının ellerinde sihirli değnek olmadığının farkındayız. Bu devasa sorunlara çözümünüz nedir?

Örneğin bugüne kadar denenmiş yöntemleri mi deneyeceksiniz, “makamlara git, çay iç, dosya ver, resim çektir, yayınla” mı olacak, yürüyüşler yapıldı, bu sitenin girişimiyle ulusal gazetede yarım sayfa ilan verildi, açlık grevi (veya ölüm orucu) yapıldı, sonuç alınamadı. Siz, denenmiş yöntemler dışında ne yapacaksınız?

M.D: Maalesef yıllarca çözüm bekleyen özlük haklarımız konusunda ağır sorunlarımız var. Kararlı bir şekilde istikrarlı ve ısrarlı bir şekilde izlenecek yolla diyalog temel unsurdur. Bazı denemiş yöntemlerden de uzaklaşamayız. Lakin farklı yöntemlerimizde olmalı. İzlenecek yolda toplumun beklenti ve görüşü de önemlidir. Şubelerin ve nihayetinde genel merkez yönetim kurulunun da kararları doğrultusunda günün şartları neyi gerektiriyorsa o adım da güçlü bir şekilde atılmalıdır.

EA.ORG: Bir takviminiz var mı? Örneğin ilk yıl şu sorunları çözerim, ikinci yıl bu sorunları gibi?

M.D. Çok zor şartlarda, kolayda sayılmayan ciddi sorunlar var. Zaman kıymetli ve kısa, takvim ve sorunları çözerim taahhüdü alışıldık aldatmaca bir yoldur inandırıcı olmaz üstelik tarzımda değildir.

Son derece duygusal bir durum ve tek başıma  çözebilmem mümkün de değildir. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Maddi ve manevi güçlü bir destek oluşturma gayreti gösterip, akılcı bir eylem planı ile öncelikli konuları toptan çözebileceğimiz emin adımlar atacağız.

EA.ORG: “Eğer şu zamana kadar en azından belli sorunları çözemezsem genel kurula gider, Genel Başkanlığı bırakırım” gibi kamuoyuna bir taahhüdünüz olacak mı?

M.D: Görev süresi 3 yıl olup helal bir süredir ve şartlandırma etik olmaz. Sorunlar bellidir, gayret ve yetenek gerektirir. Takdir edersiniz ki süper bir güç veya sihirli değneğimiz yok maalesef, özellikle özlük hakları konusunda muhatabımız olan siyaset ve kurumlar kilit rol oynamaktadır. Buna karşın bizler bu kilidi çözecek etkin yöntemler kullanarak sağlıklı adımlar atma becerisi göstereceğiz.

EA.ORG: Mevcut TEMAD Tüzüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeterli bir tüzük mü?

M.D.: Bugüne kadar üç kez tüzük komisyonu ve iki kez tüzük kurultayına şahit oldum. Havanda su dövüldü, çabalar sonuç vermedi. Lakin ümitsiz de değilim. Geniş katılımla oluşturulacak komisyona profesyonel destek de sağlanması adımı mutlaka atılmalıdır. Değişen zamanın şartlarında bizleri taşıyamayan, yeterliliği de olmayan önemli ölçüde eksik ve sıkıntılı maddelerin mutlaka revize edilmesi gerekliliği vardır ve kaçınılmazdır.

EA.ORG.:Ekibiniz var mı? Varsa ve sizce sakıncası yoksa açıklar mısınız?

M.D: Başkan adayı olarak her türlü gelişmelere maruz kalmam şahsımı yeterince yıpratacaktır. Bu manada ekibimin her açından ve mahremiyetinin de sağlanması daha doğru olur. Ama şunu söyleyebilirim, dernek organları listemi hazırlarken kuvvetler dengesi, ideolojik denge, kültür ve gençlik dengesi, kadın dengesi gibi vizyonla eşlik edecek önemli unsurlara özen göstereceğim bir liste olacak. Divan kuruluna sunacağım bu listede yeni yüzlerle birlikte profesyonel bir ekiple tanışacağınızdan emin olabilirsiniz.

EA.ORG: Bize göre en önemli sorun, maalesef gerek muvazzaf, gerekse emekli astsubayların birlik beraberlik oluşturamaması, bölünmüşlük, kırgınlık, hayal kırıklıkları. 100 bin emekli astsubay olduğu söyleniyor ancak; TEMAD’ın üye sayısı 20 binlerde bile değil. Bu insanlara nasıl ulaşacaksınız, nasıl dokunacaksınız insanların kalbine? Nasıl bir araya getireceksiniz?

M.D: Geçmişte bu anlamda pozitif bir sinerji yakalanmıştı aslında, lakin sürekli ve kalıcı olmadı. Son zamanlarda durağan ve ümitsiz bir süreç yaşıyoruz belki ama her şeyin sonu değil. Yeni bir başlangıç şansımız hala var.

Güç kontrol edemezseniz güç değildir, kontrol ederseniz güç olur. Benzetme yapılacak ise; yoğun bakım sürecine girmiş bu toplumu hızlı bir tedavi süreci ile tekrar eski sağlığına kavuşturmanız gerekir. Bu da iyi bir teşhis ve tedavi ile mümkündür. Yani samimiyetle toplumu kucaklayan hoşgörü, saygı, güven ile her derde deva olacak bir hekimle mümkündür. Ayrıca konuyu destekleyecek fiziki enstrümanlar da gerekli, bunlarda dijital dünyanın gerekliliği olan iletişim araçları, basın ve medya ile mümkün olacaktır.

EA.ORG: Yıllardır gönüllü bir dernekten ihraçlar gibi, yakışıksız bir kanayan yaramız var. Her gelen yönetim ihraçlara karşı olduğunu söyleyerek geldi, ama hepsi maalesef üye kıyımı yaptı, bu konuda iki kere ihraç edilmiş bir kişi olarak sizin tutumunuz ne olacak?

M.D: Kazanmak doğru ve zor olan, kaybetmek kolaydır. Hatalar elbette olur, rehabilite etmek öncelikli izlenecek yol olmalı, ihraç gibi onur kırıcı uygulamalar yakışıksız işlerdir ve etik değildir. Bu değerli topluma reva değildir.

12 yıldır Antalya şubesinde disiplin süreci ile idari işlem asla uygulanmamıştır. Geçmişten bugüne bakıldığında çok sayıda örnekleri vardır ve bunlarda küçük hatalar ve yanlışlarda olsa özüne bakıldığında hep kişisel hırs ve hesaplar olduğu görülmektedir.

Bu sebeple 2010 ve 2020 yıllarında iki kez genel merkez marifetiyle ihraç işlemine maruz kalan bir onurlu kişi olarak söz vermeye gerek bile duymuyorum.

Bilakis; Geçmişten bugüne tüm bu yararsız ve çirkin uygulamalarına maruz kalan meslektaşlarımızın anısına bizleri bağışlamaları adına küçük bir disiplinzede müzesi oluşturulma düşüncem vardır. Ayrıca bu tür uygulamaları da tarihin tozlu rafına kaldıracağımdan da kimseni şüphesi olmasın.

EA.ORG.: Üzülerek ifade edelim ki, çözüm noktası olması gereken Genelkurmay ve MSB, sorunlarımızın çözümünün önünde engel olduğuna dair toplumumuzda bir algı ve inanış var. Geçmiş dönemlerde (son 15 yılda) TEMAD Yönetimlerinin ilkeli bir tutumu olmadı. Ya kavgalı, ya da güdümünde bir tavır sergilendi Sizin tutumunuz ne olacak?

M.D Tüzel kişiliğin de gereği siyasetin içinde olacağımız fakat siyaseti içimize almadığımız bir prensiple siyaset üstü tutum ile ılımlı yol izlemeliyiz. Geçmiş dönemki doğrular, yanlışlar şahısları bağlar, kararlarımdan sorumlu biri olarak tek bir kişi olmayacağım. Çoğulcu olarak şubelerimle entegreli ve uyum içinde olacağım.

Gelişen dijital çağımızda iletişim sistemlerini de kullanarak şubelerle mesafeleri yakın edecek video konferanslarla katılımlarını sağlayacağım.

Yapıcı eleştiriler veya aykırı düşünceler bazen faydalı sonuçlara yol açarlar. Ortaya çıkan düşünceleri süzgeçten geçirerek alınacak yönetimi kurulu kararları ile ortak bir yol izleyeceğim.

Geçmişte özlük hakları konusunda güzel icraatlar oldu, hakkını teslim ederek minnetle anmamız gerekir. Bizlere düşende önemli meselelerin çözümü için kaldığı yerden akılcı yöntemlerle sabırla, kavga kültüründen uzak, diyalog vb. kararlarla etkin yol izlemektir. İlaveten belirtmeliyim ki kişisel bir ikbalim olmamıştır, olmayacaktır.

Hiçbir kurum, kuruluş ve sahsın uzantısı olmadan yönetilmeye değil yönetmeye talip olduğumu da net olarak söyleyebilirim.

EA.ORG : Gerçek veriler elimizde yok ama duyumlarımıza göre TEMAD ekonomik sıkıntı içinde, borçlu, kendi yeri yok, kiracı, asgari düzeydeki personel maaşlarını ödeyemez durumda. Umarız bu duyumlar doğru değildir, ama görünen de bu. TEMAD’ı ekonomik olarak nasıl düze çıkaracaksınız?

M.D Temennim ciddi bir borç tablosu ile karşılaşmamaktır. Gerçekte bu durum öncelikle bizim başlangıç hızımızı yavaşlatacaktır. Ayrıca böyle bir devasa borç hasıl olursa da geriye dönük incelenmesi de gerekir. Ekonomik açıdan Müteşebbis adımlar risk almayı gerektirir. Risk almadan başarı olmaz.

Her bir meslektaşlarım ve ailesinin güvenini tesis etmek, karşılıklı saygı ve sevgisini kazanmak atılacak ilk adım olacaktır. Bu doğru ve yakışır davranış bütün sıkıntıya hasıl olan bütçenin oluşmasına bütüncül olanak sağlar. Örnek vermek gerekirse Antalya’da gösterdiğimiz azimli başarı öyküsünü Ankara içinde uygulanmasıyla önemli ölçüde sorunları hep birlikte aşmamız zor olmayacaktır.

EA.ORG: Siz Sayın Mustafa DEĞİRMENCİ, bir emekli astsubay olarak Mustafa DEĞİRMENCİ’ye neden oy verirdiniz?

M.D.:Kolay işlerin her zaman talibi çoktur, zor işlerin insanıyım. Ayrıca sorun odaklı değil, çözüm odaklı anlayışı ile kriz yönetiminde başarılı performans gösteririm. Yönetilmek değil Yönetmek için bu göreve talibim. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Referans olarak Antalya’yı göstersem yetmez mi.

EA.ORG: Yukarıda söyledikleriniz dışında topluma bir mesajınız var mı?

M.D: Tek başıma zorluğun üstesinden gelmem mümkün değildir. Bu güzel kuruluşu değerli şube başkanlarımın, gönül vermiş kanaat önderlerinin, emekli ve muvazzaf meslektaşlarımın olumlu görüş ve düşüncelerini alarak ortak bir akıl ile yol izleyeceğimden emin olabilirsiniz. Bu manada özünde birlik ve beraberlik olmazsa olmazımız. Bu güzel çatı altında herkesi samimiyetle kucaklayarak tüm bireyleri toplumsal dayanışmaya destek vermeye davet ediyorum.

E.A.ORG: TEMAD Genel Başkanı Adayı Mustafa DEĞİRMENCİ’ye bir soru da siz sorar mısınız?

M.D.: Kendinizi TEMAD genel başkanlığına yakıştırır mısınız? ve bu zorlu görevin üstesinden gelebilir misiniz?

Cevabı siz değerli GÜZEL İNSANLARA bırakıyorum.

SAĞLIKLA KALIN

SAYGILARIMLA

E.A ORG.:: Teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Söyledikleriniz kelimesine dahi dokunulmadan

yayınlanacaktır.

İki şeyin karşısında durulmaz ve itiraz edilemez.

Biri Hakkın takdiri, Diğeri Halkın takdiri.

YOLUNUZ AÇIK OLSUN

SAYIN CENGİZ ERTEN

TEMAD GENEL BAŞKAN ADAYI

Emekliassubaylar.org, assubayların sesini duyurabileceği TEMAD Sitesinden başka mecra yokken, TEMAD sitesinde yazılar (özellikle eleştirel yazılar) sansürlenirken, assubayların özgür sesi olmak, hakaret ve suç teşkil edecek yazılar hariç, herkesin özgürce sesini duyurabileceği assubayın özgür sesi olmak için kurulmuş ve bu anlayışı kuruluş felsefesi olarak benimsemiştir. Eksiklerimize, hatalarımıza rağmen bu güne kadar büyük ölçüde bu kuruluş felsefesine sadık kalınmıştır.

Bu sitede birlikte yola çıktığımız çok değerli meslektaşlarımızın kimisi ile şu veya bu şekilde yollarımız ayrılmış, kimisi de rahmetli olmuştur.

Bu vesile ile kalemine hayran olduğumuz M.Ali Kılınç, Ahmet ÖZDEN, Adilhan ŞANLI gibi meslektaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Kuruluş felsefemize uygun olarak Sitemizde TEMAD Başkanlığı’na aday olan her meslektaşımızla, kabul ettikleri takdirde röportaj yapmak, KENDİLERİNİ İFADE ETMELERİNE, toplumun onları tanımasına imkan sağlamak istedik.

Bu amaçla ilk röportajımızı TEMAD Başkan Adayı Sayın Necmi TEGİLİMOĞLU ile yapmıştık. İkinci röportajımız Sayın Cengiz ERTEN ile olacak.

Her iki adaya ve diğer adaylara başarılar diliyor, medeni cesaretlerinden dolayı kutluyoruz.

Sayfalarımız arzu eden diğer başkan adaylarına da açıktır.

NOT: Adaylara eşitlik ilkesi gereğince mümkün olduğunca aynı soruları sormayı hedefledik

(Soru cevaplarda Emekliassubaylar org sitesi EA.ORG., Sayın Cengiz ERTEN ise C.E..

olarak anılacaktır.)

EA,ORG: Sayın Cengiz ERTEN, öncelikle göstermiş olduğunuz medeni cesaretten dolayı sizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Zor bir göreve , 50 yıllık birikmiş sorunların çözümüne talipsiniz. Sorunlar devasa, imkânlar sınırlı. Sorun ve çözümlere yönelik sorularımıza geçmeden önce, toplumun yabancısı değilsiniz, bilinen bir simasınız ama tekrar hatırlatmak amacıyla soralım; kimdir Cengiz ERTEN?

(Bu bölümde astsubay oluncaya kadar yaşamınız)

Sorularımızı cevaplamadan önce zorunlu bir açıklama yapmak isteriz. Bizim insanımız uzun yazıları okumuyor. O nedenle cevaplarınızın mümkün olduğunca kısa olmasında yarar gördüğümüzü belirtmek isteriz.

C.E: 1966 yılının soğuk ve karlı bir günü Ankara-Polatlı’da doğdum. İlk, Orta ve Lise öğrenimimi Polatlı’da tamamladım. Ortaokul ve Lise çağlarında başlayan askerlik mesleğine olan sevdamın peşinden giderek 1982 yılında Hava Kuvvetleri Astsubay okuluna girdim. 4 gün sonra eğitim kep imi yamuk giydim gerekçesi ile bir tokat yedim, aynı gün okuldan ayrıldım. Bir sene sonra Deniz Astsubay Sınıf okuluna girdim. 30 Ağustos 1984 tarihinde Elektronik Astsb.Çvş. rütbesine nasıp edilmek ile hayatımdaki ilk hedefime ulaşmış oldum.

Evli ve 2 kız 1 erkek olmak üzere 3 çocuk babasıyım.

E.A ORG.:.: Astsubaylık sizin için bilinçli bir seçim miydi, meslek seçiminizi etkileyen faktörler nelerdi?

C.E: Ortaokuldan sonra mesleğe adım atanlar için kesinlikle bilinçli seçim olduğunu düşünmüyorum, lakin ben Lise sonrası girdiğimden dolayı kısmen bilinçli idim. Meslek seçimimde etken olan faktörler genelde tüm meslektaşlarım ile aynıdır veya çok yakındır. Maddi zorluklar, kısa yoldan iş sahibi olabilmek ve beni en çok etkileyen şey 12 Eylül darbesi sonrası yaşanan belirsizlikler ve kaos…

Kısmen de olsa Askerlik mesleğini sevmem diyebilirim.

E.A ORG.:: Ve astsubaylık serüveni başladı, meslek hayatınızı anlatır mısınız?

C.E: Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli gemi ve harp karargahlarında Elektronik Astsubayı, Elektronik Atölye Şefi, Fiber Optik Hat Uzmanı ve Santral Kısım Amiri görevlerini deruhte ettim. Görevde bulunduğum süre içerisinde çeşitli cihaz ve sistem uygulamalı (Planlı Bakım Sistemleri, Toplam Kalite Yönetimi v.b.) meslek içi kursları gördüm. Bu esnada Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimlerimi tamamladım.

2005 yılının Mart ayında Uzunada Deniz Komutanlığı emrinde yapmış olduğum görevimden kendi isteğimle emekli oldum. Çalışma hayatımı özel sektörde çeşitli şirketlerde Güvenlik ve İdari İşler Üst Düzey Yöneticisi olarak sürdürdüm. Halihazırda çeşitli şirketlere danışman olarak hizmet vermekteyim. 24.01.2021 tarihi itibarı ile TEMAD çalışmalarımı daha etkin yapabilmek ve ihtiyaç duyduğum yeterli zamanı ayırabilmek adına çalışma hayatımı sonlandırdım.

E.A ORG.:..: Ve emekli oldunuz, sivil hayata atıldınız. Çalışıyordunuz, TEMAD’a ilginiz, ilişkileriniz nasıl başladı?

C.E: Derneğimiz ile ilk tanışmam mynet grupta Hakan HEZER ağabeyin oluşumu ile başladı..Daha sonrasında emekliassubaylar.org sitesinin kuruluşu ve sizde hatırlarsınız o yıllarda (2005-2006) meslektaşlarımız ile yoğun fikir alışverişi ve eylemsel hareketler le olmuştur. O yıllarda Beğendik Mağazalarında yönetici olarak çalışmakta idim, elimden geldiğince de derneğimize katkı sağlamaya çalıştım.(Maddi-Manevi) Bu esnada Genel Merkez Yöneticilerimiz ile tanıştım, zaman buldukça yanlarına giderek istişarelerde bulundum. İstekli oluşum ve derneğimize faydalı olabileceğimi düşünen Sayın EROL tarafından 2008 seçimlerinde Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine aday gösterildim. 2008-2011 yılları arasında görev yaptım. O dönem yönetimde olan Mustafa EROL, Galip KAPLAN, Süleyman KALYONCUOĞLU, Tekin KARAKAŞ ve Zülkani ZEYTİN den dernek yönetimi ve faaliyetleri konusunda vakit buldukça tecrübelerinden istifade ederek dernekçiliği öğrenmeye gayret ettim. Bu konuda uzun bir yol kat ettiğim inancındayım…

E.A ORG.: Bir de TEMAD Başkan adaylığınız söz konusu oldu, rakibiniz kazandı, o dönemle ilgili kendi içinizde veya yakınlarınızla bir değerlendirme yaptınız mı? Sizce o dönem için eksik olan neydi?

C.E: Bir değil iki kez adaylığım söz konusudur. İlkinde şube yönetici ve delegelerimize kendimizi ve projelerimizi yeterince tanıtıp anlatamadığımız dan ,

İkincisinde ise 2014 senesi Olağan Genel Kurulda hemen hemen tüm şubelerimizi ziyaret ettik, lakin 2012 de başlayan görsel basın ve sosyal medyada ki ivmeden ve kısmen yapılan eylemlerin başarılı olacağını düşündüklerinden dolayı delegelerimiz ‘’DERE GEÇERKEN AT DEĞİŞTİRİLMEZ’’ düşüncesi ile sanırım bizi layık görmediler…

E.A ORG.:: Uzunca bir süre sessizliğinizi korudunuz, muhabereci deyimiyle telsiz susması mı uyguladınız, olayları sessizce takip mi ediyordunuz, yoksa kırgın mıydınız? Sessizliğinizin sebebi neydi?

C.E: 2014 Genel Kurulundan sonra TEMAD adeta ‘’Duraklama Devri’’ ne girdi. 2015 yılından sonra da ‘’Gerileme Devri’’ başladı. Bu süreç 2017 Genel Kurulundan sonra da iyiden iyiye hızlandı. Gelinen durum itibarı ile TEMAD camiası adeta su görmüş şeker gibi dağıldı, eridi gitti.

Bu esnada bizim sessiz kaldığımız doğru değildir. Düşüncelerimizi ve önerilerimizi çeşitli kanallardan yöneticilerimize ulaştırmaya çalıştık. Sosyal medya da camiamız ile paylaştık. Hiçbir zaman gündemin dışında kalmadık, asla ‘’BİZE NE’’ demedik, sorunlarımızı ve çarelerini hep sıcak tutmaya çalıştık.

EA.ORG.: Ve yeniden aday olmaya karar verdiniz. Sizi bu karara götüren süreç veya neden ne oldu?

C.E: Çevremde beni tanıyan arkadaşlarımın, yıllardır bu camianın içinde, sorunlarımızı ve çarelerini yapmış oldukları paylaşımlar ve katıldıkları toplantılarda anlatmaya çalışan, emek veren, dava adamlarının da ısrarları karşısında suskun kalamazdım. Suskun kalmam ve ‘’HAYIR’’ demem, bana ve yıllardır yok sayılan, hakları sürekli ötelenen mazlum ve mahsun camiamıza sırt çevirmek anlamına geleceğini düşündüğüm için kendime yakıştıramadım. Bu nedenle haklı davamız ile ilgili ve bilgi birikimine sahip dava arkadaşlarım, duayen olarak değerlendirdiğim büyüklerim ile geniş çaplı istişare ederek ekip olarak tekrar sahaya inmeye karar verdik.

E.A ORG.:: Sizce astsubayların sorunları öncelik sırasına göre neler?

C.E: Biz birikmiş sorunlarımızın başlangıç tarihini Astsubay Kanunu nun kabul tarihi olan 02.07.1951 olarak kabul ediyoruz. Bu tarihten itibaren başlayan sıkıntı ve azaplar adeta bir kartopu gibi yuvarlandıkça büyüdü ve devasa bir boyuta ulaştı. Gelinen durum itibarıyla da konuyu ‘’ Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Astsubay Meselesi’’ olarak tanımlıyoruz…

Bu meselenin çözümünde temel taş, BİRLİK VE BERABERLİK ten geçmektedir. BİZ olabilmeyi başarmak ve kaybolan derneğimize olan GÜVEN i yeniden kazanmak ile başlamak gerekir düşüncesindeyiz…

İlk adım olarak 70 – 75 olaylarında mağduriyet yaşayan ve bizlerin yol göstericisi olan ağabeylerimizi ONURSAL ÜYE olarak derneğimize kazandırarak atacağız

EA.ORG : Sorunlar büyük, imkanlar kısıtlı, kırgın, hayal kırıklığı yaşamış ve yaşamakta olan bir toplum var ve hepimiz siz başkan adaylarının ellerinde sihirli değnek olmadığının farkındayız. Bu devasa sorunlara çözümünüz nedir?

Örneğin bu güne kadar denenmiş yöntemleri mi deneyeceksiniz, “makamlara git, çay iç, dosya ver, resim çektir, yayınla” mı olacak, yürüyüşler yapıldı, bu sitenin girişimiyle ulusal gazetede yarım sayfa

ilan verildi, açlık grevi (veya ölüm orucu) yapıldı, sonuç alınamadı. Siz, denenmiş yöntemler dışında ne yapacak sınız?

C.E: Evet sorunlar devasa ama imkanlar kısıtlı değil. Akıl, dayanışma, paylaşma daima yeni imkanlar yaratır. Büyük önder Gazi Mareşal Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Çanakkale Conkbayırı’nda (1915) ‘’Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’’ demiş. Asında bu sözü ile bir anlamda zaferi işaret etmiştir.

Öncelikle yapmamız gereken çok önemli bir iş var. <GÜVEN MESELESİ> Ne yapıp edip meslektaşlarımız önce birbirlerine, sonra derneğimize ve en sonunda seçimle yönetime gelen ekibe güvenecek… Bunu başarabilirsek çığ gibi bizler de büyüyüp çoğalabiliriz. Bu hiçte kolay bir şey değil. Seçilenler çok çalışacak, çok çabalayacak ve camia da bu çaba ve gayrete ayak uyduracak. Şüphesiz ki önce inanacak, sonrasında gerekeni yapacak.

Sivil ve askeri otorite ile olan ilişkiler asla öncekiler gibi olmayacak. Tek benzerlik usulüne uygun randevu alınması ve konuşulan mekanlar olacak. Haklı taleplerimiz bu makamlarca takvimlendirilmiş bir hale getirilecek ve belirli bir proğram dahilinde bu takvim konunun uzmanlarınca takip edilecek. Başka arayışlar söz konusu olmayacak, olursa bunun sadece oyalama amaçlı olacağı ve asla pansuman tedavisi istenmediği vurgulanacak.

Uygulanacak yöntemler konusunda camiamızın görüş ve önerileri dikkate alınacak, Duayenlerimizin tecrübelerinden mutlaka istifade edilecek, asla inandırıcılığı olmayan ‘’ Ölüm Orucu ‘’ v.b. sözde sansasyonel eylemler gündeme dahi gelmeyecektir.

EA.ORG: Bir takviminiz var mı? Örneğin ilk yıl şu sorunları çözerim, ikinci yıl bu sorunları gibi?

C.E: Dernek Yöneticilerimiz ve devletimizin en üst noktasında olanların bile verdikleri sözlerinde ne derece durdukları çok net ortada iken bizim böyle bir söz vermemiz doğru olmaz. Lakin yukarıda bahsettiğim gibi en kısa sürede meslektaşlarımızın birbirlerine, derneğimize ve seçilirsek biz yöneticilere olan güven duygularını arttırmak;

Yazmanın bile bize utanç verdiği (Yüz kızartıcı suçlar hariç) İHRAÇ konusunu kökünden çözmek amacı ile tüzüğümüzü güncel hale getirmek öncelikli görevimiz olacaktır.

EA.ORG: Çok sevimsiz ve istenmeyen bir soru olacak ama, bu takvimde “eğer şu zamana kadar bu sorunları çözemezsem genel kurula gider, Genel Başkanlığı bırakırım” gibi kamuoyuna bir taahhüdünüz olacak mı?

C.E: Asla böyle bir taahhüdümüz olmayacak. ‘’Ya bir yol bulacağız, Ya da bir Yol açacağız ‘’ düsturu ile hareket edeceğiz… Tabanımız ve Şube Yönetimlerimiz bizlere bunu hissettirirlerse de ‘’EMİR’’ telakki ederek derhal gereğini yapacağız…

EA.ORG.:Ekibiniz var mı? Varsa ve sizce sakıncası yoksa açıklamak ister misiniz?

C.E: Başarı ekip ile olur. ‘’Biz Takımımız’’ da gerçekten birbirinden değerli, sanılandan çok daha saha donanımlı, mücadele de tecrübeli değerli meslektaşlarımız var. Şube Olağan Genel Kurullarında istenmeyen spekülasyonlara sebebiyet vermemek amacı ile şimdilik bu isimleri paylaşmak istemiyoruz. En uygun zamanda ‘’BİZ TAKIMIMIZ’’ olarak tüm isimlerle ortaya Gümbür Gümbür çıkacağız…

EA.ORG: Bize göre en önemli sorun, maalesef gerek muvazzaf, gerekse emekli astsubayların birlik beraberlik oluşturamaması, bölünmüşlük, kırgınlık, hayal kırıklıkları. 100 bin emekli astsubay olduğu söyleniyor ancak; TEMAD’ın üye sayısı 20 binlerde bile değil. Bu insanlara nasıl ulaşacaksınız, nasıl dokunacaksınız? Nasıl bir araya getireceksiniz?

C.E: Yukarıda bahsettiğim konuların gerçekleşmesi durumunda zaten bu dedikleriniz kendiliğinden olacak inşallah… Buna en büyük katkı da seçilirsek Genel Merkez Yönetimi olarak ‘’ŞEFFAF YÖNETİM’’ biçimimiz sağlayacaktır.

EA.ORG: Yıllardır gönüllü bir dernekten ihraçlar gibi, yakışıksız bir kanayan yaramız var. Her gelen yönetim ihraçlara karşı olduğunu söyleyerek geldi, ama hepsi maalesef üye kıyımı yaptı, bu konuda sizin tutumunuz ne olacak?

C.E: Eğer delegelerimiz bizi tercih ederlerse, Haksız yere ihraç edilen meslektaşlarımız henüz Genel Kurul salonundan ayrılmadan (yüz kızartıcı suç işleyenler hariç) ‘’ İPTAL KARARI ‘’ alınacak ve Haksız yere dernekten uzaklaştırılan meslektaşlarımız, Tüm Şubelere vereceğimiz talimat ile ziyaret edilerek kendilerinin tekrar derneğimize dönmeleri sağlanacaktır.

EA.ORG.: Üzülerek ifade edelim ki, çözüm noktası olması gereken Genelkurmay ve MSB, sorunlarımızın çözümünün önünde engel olduğuna dair toplumumuzda bir algı ve inanış var. Geçmiş dönemlerde (son 15 yılda) TEMAD Yönetimlerinin ilkeli bir tutumu olmadı. Ya kavgalı, ya da güdümünde bir tavır sergilendi. Sizin tutumunuz ne olacak?

C:E: Ekip olarak bizler şehir efsanelerine inanmıyoruz. Her konuyu ilgili makamlar ile görüşüp tartışacağız ve çözüm üreteceğiz… Biz çözüm yollarını biliyoruz…Sorunlarımızın ana çözüm noktasının Sivil İktidar olduğunun da bilincindeyiz…

EA.ORG : Gerçek veriler elimizde yok ama duyumlarımıza göre TEMAD ekonomik sıkıntı içinde, borçlu, kendi yeri yok, kiracı, asgari düzeydeki personel maaşlarını ödeyemez durumda. Umarız bu duyumlar doğru değildir, ama görünen de bu. TEMAD’ı ekonomik olarak nasıl düze çıkaracaksınız?

C.E: İktisadi Faaliyetlere ‘’Hayır’’ demek olmaz kesinlikle. Ancak dediğimiz gibi, önce GÜVEN teşkil edilecek, dipsiz gibi görünen kuyulardan çıkacak ve yola koyulacağız. Yolda çoğalacağız, çoğalırken de proğramımız doğrultusunda ekonomik çözümlerimizi uygulayacağız… Hedefimiz Ekonomik olarak bağımsız bir TEMAD…

EA.ORG: Siz Sayın Cengiz ERTEN, bir emekli astsubay olarak Cengiz ERTEN’e neden oy verirdiniz?

C.E: Ben Cengiz ERTEN’ e değil Onunla birlikte ortaya çıkan ekibe ve proğramlarına oy verirdim. İsimler zikredildiğinde takımımızın tecrübeli, donanımlı, mücadeleci ve çözüm odaklı olduklarını sizde bildiğiniz için sizde bu ekibe oy vereceksiniz…

EA.ORG: Yukarıda söyledikleriniz dışında topluma bir mesajınız var mı?

C.E: Astsubay toplumumuz şunu çok iyi bilsin ki; ‘’Bu sınıfın alınterinin karşılığı’’ olanı mutlaka elde edeceğiz.

Özellikle Emekli meslektaşlarımızın maaş ve ücret dengesinde ki adaletsizliği çözmek için en büyük çabayı harcayacağız.

Gücümüz emekli ve çalışan Astsubaylar, aileleri ve sevenleridir. Bu gücü her yerde kullanacağız.

İnadımız ve kararlılığımız asla eksilmeyecek, haklarımızı almak adına her yol denenecektir.

Bu ekibin göreve getirilmesi, Astsubay Emek ve Adalet davasında bir dönüm noktası olacaktır, SÖZ VERİYORUZ…

Genel Başkanlığa adaylıklarını açıklayan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum…

E.A ORG.:: Teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Söyledikleriniz kelimesine dahi dokunulmadan

yayınlanacaktır.

İki şeyin karşısında durulmaz ve itiraz edilemez.

Biri Hakkın takdiri,

Diğeri,

Halkın takdiri.

Yolunuz açık olsun

genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
BABALAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN... Zorlu görev yıllarımızda evlatlarımızı doyasıya sevemeden, birçok kez sadece uyurken saçlarını okşayan,ama hayatını onlara feda edip çok mükemmel evlatlar yetiştiren başta Assubay Babalar ve yüreğinde baba sevgisi, şefkati olanların bu mutlu gününü kutlar; sağlık, başarı ve mutluluk dolu nice yıllar dileriz. Hayattan göçenlerimiz...
Pazar, 19 Haziran 2022
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZIN 103. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN. 19 MAYIS, EMPERYALİST İŞGALE KARŞI MİLLİ DURUŞUMUZDUR! 19 Mayıs 1919; Anadolu'nun emperyalistlerce ișgaline baș kaldırarak dur diyen Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Samsun'a ayak basması ile başlayan, Erzurum ve Sivas kongreleriyle kararlaştırılan, 11 Ekim 1922 Mudanya Müt...
Perşembe, 19 Mayıs 2022
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
TÜM ANNELERİMİZİN VE YÜREĞİNDE ANNE SEVGİSİ OLAN KADINLARIMIZIN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN. "Ana başta taç imiş, her derde ilaç imiş,bir evlat pir olsa da Ana'ya muhtaç imiş." Analar bizi dünyaya getiren, evlatlarımızı bize bağışlayan yüce insanlar, onlara minnettarız. Anneler gününde emekleri ve aziz hatıraları önünde saygı ile eğilirken annel...
Pazar, 08 Mayıs 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ