İSMAİL TURAN

İSMAİL TURAN

1) SINIF OKULU MEZUNU MUVAZZAF ASTSUBAYLARIN İTİBAKI

Tüm muvazzaf ve emekli astsubayların endişelerini gidermek için öncelikle belirtiyorum ki; Türkiye Büyük Millet meclisinde görüşülmekte olan kanun yürürlüğe girdikten ve intibaklar yapıldıktan sonra EK- 8 Astsubay Aylık Gösterge tablosuna tabi olan hiçbir muvazzaf ve emekli astsubay kalmayacağından, bunların dul ve yetimleri dahil 10. derece ve kademelerinden göreve başlamış sayılarak aylık alan hiç bir emekli ve muvazzaf Astsubay kalmayacaktır.

İNTİBAKLAR ŞÖYLE YAPILACAKTIR

a) Liseden sonra Sınıf Okulundan mezun olan ve EK- 8 Aylık gösterge tablosuna tabi olan muvazzaf astsubaylar EK- 8 A gösterge tablosuna tabi tutularak intibakları yapılacağından ve 9/1. dereceden göreve başlamış sayılacaklarından halen bulundukları derece ve kademeleri 1 derece yükselecektir.

b) Kanunun gerekçesinde; “Üniversiteden mezun olan sınıf okulu mezunu astsubaylara 926 sayılı kanunun 137. maddesine dayanılarak kademe ve derece verilmesine rağmen, astsubay Meslek Yüksek okulu mezunu astsubayların gerisinde kalmaktadırlar.

Yapılan düzenlemeyle 2003 öncesi ve sonrası göreve başlayan astsubayların başlangıç derece ve kademelerinde paralellik sağlanması amaçlanmaktadır” yazılıdır.

Her ne kadar madde metninin yazılışında kavram karışıklığı olsa da, bu kavram karışıklığı genel kurul da düzeltilir. (Ayrıca düzeltilmesi için kampanya başlatılmalıdır).

Kanunun gerekçesine ve maddenin ruhuna uygun olarak, Sınıf Okulu mezunu Muvazzaf astsubaylara 1 derece verildikten sonra Üniversitelerin 2 yıllık kısmından mezun olanlara 137. madde gereğince ayrıca 1 kademe, 3 yıllık kısmından mezun olanlara 2 kademe ve 4 yıllık kısmından mezun olanlara 1 derece verilerek intibakları yapılacaktır.

İntibakları bu şekilde yapıldıktan sonra, Astsubay meslek Yüksek Okul mezunları dahil, Üniversitelerin 2 yıllık kısmından mezun olan muvazzaf Astsubaylar bu kanun yürürlüğe girdikten sonra üniversitelerin 4 yıllık kısmından mezun olurlarsa ayrıca 2 kademe yükselecektir.

2) 109. MADDEYE GÖRE ASTSUBAYLIKTAN SUBAY OLANLARIN VE EMEKLİLERİNİN İNTİBAKI

Bu subaylara ayrıca 2 kademe verilerek intibakları yapılacaktır.

3) EMEKLİ ASTSUBAYLARIN İNTİBAKI

Emekli astsubayların emekli oldukları tarihteki tahsil durumları esas alınarak, EK- 8 gösterge tablosundan EK-8 A gösterge tablosuna intibakları yapılacağından (137. maddeye göre yüksek öğrenim sürelerine göre hak ettikleri derece ve kademeler esas alınacağından) halen emekli maaşı aldıkları derece ve kademeleri 1 derece yükseltilerek intibakları yapılacaktır.Değerli Meslektaşlarım
Emekli aylığımı 1. derecenin 4. kademesinden alabilmem için 6 konuda açtığım ve temyiz safhasında olan intibak davasında davalı tarafından; Astsubayların rütbe, derece ve kademe bekleme süreleri ve yükselme şartlarının 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Astsubay Sicil Yönetmeliğiyle belirlendiği. Talep olunan farklı 6 konuda derece ve kademe yükselmesi yapılacağı hususunda mevzuatta hiçbir maddenin olmadığı. Rütbe, derece ve kademe yükselmelerinin yetkili komutan ve amirlerin onayıyla gerçekleştiği, Sosyal Güvenlik Kurumunun rütbe, derece ve kademe yükselme onay makamı olmadığı. Davacının kurumu tarafından gönderilen hizmet belgesine ve yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uygun olarak emekli aylığının bağlandığı ve ödenmeye devam edildiği beyan edilmiştir. Emekli aylığımı 1. derecenin 4. kademesinden almamı ve tazminat da almamı sağlayacak tüm belgeler avukatım tarafından sunulmuştur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÇIKMASINI BEKLEDİĞİMİZ KANUN Öncelikle Astsubay Çavuşluğa başlangıç derecemizin 9/2 olması. Sınıf okulu mezunu Astsubaylarla emeklilerine ve tüm Uzman Çavuşlarla emeklilerine kazanılmış hakları muhafaza edilerek 1 derece yükselme hakkı verilmesi. Rütbe ayırımı yapılmadan 18 yıl hizmet süresini dolduran Subay, Astsubay ve Uzman Çavuşlarla bunların emeklilerine makam tazminatı verilmesini sağlayacak şekilde kanun çıkması için, İlk defa lehimize oluşan bu siyasi ortamdan yeteri kadar faydalanabilmemiz için bir taraftan TEMAD yönetimi yetkili makamlarla görüşmeler yapmalı diğer taraftan da TEMAD ve EMUZDER iş birliğiyle çok katılımlı yasal miting yapmalıyız. Muvazzaf ve emekli Astsubayların birçok mağduriyetini önlemek amacıyla İş Mahkemesinde açtığım ve ıslah fırsatı hakkımı kullanarak genişlettiğim ve 6 konuyu kapsayan temyiz safhasındaki davam devam etmektedir. 

Ak Partinin tek başına iktidara gelebilmesi için seçim sürecinde Sayın Başbakanımızın verdikleri vaatleri ve Sayın Genelkurmay Başkanımızın girişimleriyle devam eden yasa çalışmaları meslektaşlarımın malumudur. Hazırlanan bu yasanın yürürlüğe girmesiyle 1. derecenin 4. kademesine yükseleceğimden devam eden davamın benim açımdan bir önemi kalmayacağını ancak muvazzaf ve emekli birçok meslektaşım için ise öneminin devam edeceğini biliyorum.

Devam eden davamı, yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra geri çekip çekmeme konusundaki kararımı, demokrasiye inandığımdan muvazzaf ve emekli Astsubay meslektaşlarımın görüşlerini aldıktan sonra vermek istiyorum. 

Bu amaçla, yeni çıkacak yasadan yeteri kadar yararlanamayacak olan ve DAVAMI GERİ ÇEKMEMİ İSTEMEYEN MUVAZZAF VE EMEKLİ ASTSUBAY meslektaşlarımın sosyal medyada yorum yapmadan ve sadece telefonlarını bekliyorum.

Sosyal medyada polemik konusu olmaması için davayla ilgili gelişmeler hakkında sadece dava kapsamında kalan ve telefon edecek muvazzaf ve emekli Astsubay meslektaşlarıma telefonla bilgi vereceğim. 

Cep: 05056576412Sayın Meslektaşlarım

1) 2000 yılından beri Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına mağduriyetlerimizle ilgili olarak yaptığım yazılı müracaatlarım ve eski maliye Bakanlarımızdan Sayın Kemal UNAKITAN, Mecliste gurubu bulunan partilerin Genel Başkanlarıyla bizzat yaptığım görüşmelerden vaatler dışında olumlu bir sonuç alamadım.

2000 yılından sonra TEMAD Genel Başkanlarıyla yaptığım görüşmelerden sonra ise bırakın destek görmeyi yönetimden ve meslektaşımız bazı hukukçularından tepki bile gördüm. 

Haklarımızın hukuk yoluyla alınabilmesi için girişimlerde bulundum. EMEKLİ ASSUBAYLAR ORG sitesindeki mesajlarımdan sonra birçok meslektaşımdan çok destek gördüm. Genel Başkan seçilmezden önce Sayın Ahmet KESER dahil birçok meslektaşım Ankara adliyesindeki duruşmalara katıldılar, birçok meslektaşım da mesajla ve telefonla destekleriyle yanımda oldular, kendilerine minnettarım. 

Sınıf Okuluyla ilgili Danıştay ilamını yine bu sitede yayınladım. Açtığım davadan ve Danıştay ilamını yayınladığım tarihten önce EVET İDDİA EDİYORUM, Danıştay ilamındaki davayı açanlar dışında, meslektaşımız hukukçular dahil tüm Türkiye'de hiç kimsenin konuyla ilgili ne haberi vardı ne de bilgisi vardı. Sitede yayınladıktan sonra ve benim mesajımdan sonra haberleri ve bilgileri olanlar girişimde bulunmuşlardır. Böylece emekli aylığını alamayan meslektaşlarımızın bazıları emekli aylıklarını almaya başlamışlardır.

Emekli aylığı alamayan meslektaşlarımın emekli aylığını almalarından ben de çok mutlu oluyorum, kendilerine hayırlı olsun.

YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIMIZA GÖRE AVUKAT ÜCRETİ ALMADAN DAVANIN TAKİP EDİLECEĞİNE DAİR SÖZLEŞME OLSA BİLE BU YÖNDEKİ SÖZLEŞME GEÇERSİZDİR VE AVUKAT ÜCRET ALIR. ÜCRET ALMAK HER AVUKATIN EN TABİİ VE HUKUKİ HAKKIDIR, ÇÜNKÜ AVUKATLAR DA VERGİYE TABİDİR.

Davayı kendileri yürütebilecekler kendileri dava açabilir, yürütemeyecek olanlar ise avukat ile takip ederler.

2) 2009 yılına ait olan ve yayınladığım DANIŞTAY ilamına ve bazı meslektaş hukukçuların bu ilama dayanarak açtıkları ve kazandıkları davaya göre, 18 yaş altında sınıf okulunda geçen başarılı süreler fiili hizmetten sayılarak o süre kadar erken emekli olunabilir ancak derece ve kademe intibakında sayılmaz.


 

Kefil olduğum iddiasıyla % 80 temerrüt faiziyle birlikte ödemem için yedi yıl önce hakkımda açılan itirazın iptali davasını kazandığımı bu sitede duyurmuştum. Davacı temyiz ettiği için ret edilen mahkeme kararı bozuldu ve kabul edildi. % 80 temerrüt faizi, icra inkâr tazminatı vs. ile birlikte zaman içinde borç milyonlarca (trilyonlarca) TL olacaktı. Kaybettiğim davayı da ben temyiz ettim ve karar bozuldu. Temyiz süresine kadar tek başıma takip ettiğim davada davacı tam 18 avukatla temsil edildi. Ben de yurt dışında eğitim görmüş genç ve dinamik bir avukat tuttum. Zorlu geçen duruşmalar sonunda açılan itirazın iptali davası ret edildiği için avukatımla birlikte büyük bir hukuk zaferi kazandık. Bundan sonra davalarımı avukatımla birlikte takip edeceğim.

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, Madde 64: Sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Çok ağır şartlarda görev yapan, hiç disiplin cezası almayan ve üçer yıldan iki sefer veya ikişer yıldan üç sefer olmak üzere 6 yıl kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu astsubaylar, 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlamakta ve 24 yıl sonra 1. dereceye yükselebilmektedirler.

Kalkınmada öncelikli yörelerde 6 yıl görev yapan ve hiç disiplin cezası almayan Meslek Yüksekokulu mezunu sivil memurlar ise 19 yılda 1. dereceye yükselebilmektedir.

Giderilmesi talebiyle bu mağduriyetimizi, Sayın Başkanımıza ve Sayın Genelkurmay başkanımıza sunuyorum.

Ortaokul, 2 yıllık Sanat Enstitüsü, Lise, 1 yıllık Harpokulu, 2 yıllık Harpokulu ve 3 yıllık Harpokulu mezunu subayların hepsi 4 yıllık Harpokulu mezunu sayılmış ve ilk aylıklarını 8'inci derecenin 1'inci kademesinden almış sayılarak 45 yıl önce rütbelerine göre intibakları yapılmıştır.

Bu hak, Sınıf Okulu ve Yüksek Okul mezunu Assubaylara da verilerek Assubay Meslek Yüksek Okulu intibaklarının yapılması için yıllardan beri dilekçe vererek, miting yaparak ve dava açarak mücadele veriyoruz. Dilekçelerimiz yetkili makamlar tarafından değerlendirilmiyor ve mahkeme safhaları uzun sürdüğünden açtığımız davalar da uzun yıllardan beri sonuçlanmıyor.

Mağduriyetlerimizin asgari düzeye indirilmesi için yeni bir kanun çıkarılmasına lüzum yoktur. Hükümetimiz isterse Bakanlar Kurulunun alacağı bir kararla 5434 sayılı kanunun 70'inci maddesi değiştirilerek emekli aylıklarımızda arttırma yapılabilir.

5434 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Ek Madde 70 – (Ek :6/1/1992-KHK- 476/1 md.;Değişik:13/6/1994 -KHK-546/3 md.) Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan;

a) Memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarları ile,

b) (Değişik: 6/7/1995 KHK 562/14 md.) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en Yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının;

 • Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240 ına,
 • Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda % 200 üne,
 • Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % 180 ine,
 • Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 150 sine,
 • Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % 130 una,
 • Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 70 ine
 • ve diğerlerinde % 40 ına

tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur. (Değişik: 6/7/1995 KHK 562/14 md.)

Birinci fıkradaki oranları, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırmaya, yukarıdaki ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Gazetelerde ve televizyonlarda haber olarak duyurulduğu gibi, Denizli'de aynı apartmanda oturduğumuz 85 yaşındaki Kore Gazisi Astsubay Sayın Mustafa Sarıca hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Haberde askeri erkânın da cenaze törenine katıldığı duyurulmuştur. Askeri erkânın sadece tören komutanı astsubayımız, uzman çavuşumuz ve erlerimizden ibaret olması benim için bir gurur kaynağıdır.

Yaşayan Kore Gazi sayısı oldukça azalmıştır. Gönül isterdi ki, Gazi Assubayımızın cenaze törenine mülki erkân ve askeri erkândan garnizon komutanı da katılsın.


KORE GAZİSİNE SON GÖREV. 26 HAZİRAN 2015

Denizli'li Kore Gazisi 85 yaşındaki Mustafa Sarıca, geçirdiği zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sarıca, düzenlenen askeri töreninin ardından toprağa verildi.

Yıllarca Denizli’nin Çaybaşı Mahallesi’nde oturduktan sonra İzmir’e yerleşen Emekli Assubay Mustafa Sarıca, bir süre önce zatürre hastalığına yakalandı. İzmir’de özel bir hastanede tedavi altına alınan 85 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Sarıca hayatını kaybetti.

Bir çocuk ve iki torun sahibi olan Kore Gazisi Mustafa Sarıca için Asri Mezarlıkta askeri tören düzenlendi. Törene Kore Gazisi’nin aile yakınları başta olmak üzere Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, dernek üyeleri ve askeri erkân katıldı.

Türk Bayrağı’na sarılı tabutun başında askerler nöbet tutarken, 85 yaşındaki Kore Gazisi kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Değerli Meslektaşlarım

65 yıldan beri süregelen Astsubayların mağduriyetlerinin giderilmesi için 2001 yılında hukuki dayanaklarını da sunarak mücadele başlatılması için TEMAD Genel Başkanlığına müracaat ettim. Teklifim ciddiye alınmadığı gibi dava açma safhasında da hukukçu olmadığım gerekçesiyle “kırıkçı ve çıkıkçı” ya bile benzetildim.

Başlattığım mücadelemde idari ve siyasi makamlardan sonuç alamayınca 2008 yılında haklarımızın bir kısmını da olsa mahkeme kanalıyla almaya karar verdim. Dava sürecinde bana büyük destek veren EMEKLİ ASSUBAYLAR ORG sitesi ile emekli ve muvazzaf Astsubay kardeşlerime minnettarım. Hepimizin bildiği gibi hak aramada hukuki süreç çok hassas bir konu olup en ufak bir hata hakların kaybedilmesine ve masraflara sebep olur.

İş mahkemesinde açıp kazandığım intibak davasının konusu her emekli ve muvazzaf Astsubayın kendi öz geçmişiyle ilgili olduğundan yanlış anlaşılmaya sebep olmamak için sitede standart bir açıklama yapmadım.

Kazandığım davayla ilgili bilgi almak isteyenler, lütfen sitede yorum şeklinde soru sormasınlar. Bilgi almak isteyen emekli ve muvazzaf Assubaylar 16 Ağustos 2014 Cumartesi günü saat 14.00'dan itibaren aşağıdaki telefonumu açtıkları takdirde maaşlarının kaç lira artacağına dair kendilerine gerekli bilgiyi vereceğim.

 

YÖNETİCİ AÇIKLAMASI : Değerli meslektaşlarımız, kazanılan bu davanın bizlere yansıması zamana dayalı bir konudur ve  bu yüzden Sn.Turan mahkeme kararını açıklamamış sizlere telefon numarasını vererek bilgilendirmiştir; hergün yüzlerce telefon alan Sn.Turan birkaç olumsuz görüşmeye rağmen ilgi ve desteğinize teşekkür etmektedir. Dava ile ilgili idari işlemler tamamlanmadan yanlış yorum ve istismarlara neden olmamak için şimdilik kararı açıkmamamayı uygun görmüştür. Gereksiz sorgulamaları önlemek adına Sn.Turan'ın telefon numarası silinmiştir. Bilgilerinize sunuyorum.

 • AÇTIĞIM DAVA KISMEN KABUL EDİLDİ.

İntibaklarımızla ilgili olarak açtığım davanın gerekçeli kararı bugün bana tebliğ edildi. Talebim kısmen kabul edilmiş, kısmen ret edilmiştir. Ret edilen kısım için temyiz hakkımı kullanacağım.

Kabul edilen kısımda ise, davamın bu bölümünün kabul edildiği açıkça yazılmış olmasına rağmen devam eden kısımlarında SGK uygulamasında sorun çıkabilecek anlam uyuşmazlığı vardır. Bugün, kanun gereğince kararı veren mahkemeden gerekli açıklama yapılmasını talep ettim. Açıklama cevabının kısa sürede bana tebliğ edilmesini bekliyorum.

Sayın Arkadaşlarım

Kabul edilen kısım için mahkemeden gerekli açıklama geldikten sonra 1'inci derecenin 4'üncü kademesindeki emekli ve muvazzaf assubaylar hariç olmak üzere tüm emekli ve muvazzaf assubay arkadaşlarımdan bazısı derece bazısı kademe yükselme hakkı kazanabilecektir.

Derece ve kademe yükselmesi hakkı her kişi için şahsa münhasır olmak üzere farklılık arz ettiğinden ve arkadaşlarımı yanlış yönlendirmek istemediğimden bu makalede daha fazla açıklama yapamıyorum.

Hepimizin medyadan takip ettiğimiz ve beklediğimiz kanuni düzenleme torba kanunlarla çıktığı takdirde birçok arkadaşımızın intibak sorunu çözülecek çözülmeyenlerin sorunları da benim mahkeme kararıyla çözülebilecektir. TBMM tatile gireceği 1 Temmuz tarihine kadar sabredip gelişmeleri bekleyeceğiz.

TBMM tatilinden sonra girişimde bulunacak ve kendi şahıslarına münhasır durumlarını öğrenmek isteyen arkadaşlarım aşağıdaki telefonumdan gerekli bilgiyi alabileceklerdir.

NOT:
 1. Arayan her arkadaşıma gerektiği kadar bilgi vereceğim, telefonumun lüzumsuz yere meşgul edilmemesi için lütfen kısa konuşalım.
 2. Gerektiğinde telefonumu kısa süreli kapatabileceğimden aramalarınızı tekrarlayınız.
 3. Telefon numaram: 0505 657 64 12

Saygıdeğer Meslektaşlarımız

Bir hukukçu titizliği ile DENİZLİ-ANKARA arasını adeta yol yapan özverili meslektaşımız Sn.İsmail TURAN'ın gayret ve başarıları her türlü takdirin üzerindedir. Haklarımızla  ilgili kararın i talep edilen  açıklaması gelince daha detaylı bilgi verilecektir. Emekli sandığına karşılıkları yatan hizmet maaş ve ikramiyede dikkate alınmasına rağmen derece ve kademeden sayılmayan FİİLİ HİZMET süreleri konusunda Sn.Turan'ın temyiz talebinin lehimize olmasını diliyor, site yönetimi ve sizler adına Sn.Turan'a emeklerinden dolayı bir kez daha minnet ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

SİTE YÖNETİMİ 

 

Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ