ADALET ARAYAN

ADALET ARAYAN (101)

YAZAR : MEHMET ÖZTÜRK

Kanun Numarası             : 5143 Kabul Tarihi                    : 21/4/2004 Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 28/4/2004 Sayı :25446 Geçici Madde 5- (Ek: 5/2/2009-5837/36 md.)  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılmış ve 4608 sayılı Kanundan istifade etmiş subaylardan, çeşitli nedenlerle kılıç istihkakından yararlanmamış olanlara, kendilerinin veya yasal mirasçılarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde müracaat etmeleri halinde kılıç istihkakları verilir.    * * *  De haydi bir kere daha buyurun ;   Bir masaldır dillerinde çok uzun zamandır sürer gider,  bu öyle bir masal'ki, dinleyen canından bıkmıştır aynı masalı dinlemekten,  Ama anlatan hiç usanmamıştır aynı masalı binlerce kez tekrarlamaktan,   Hani sabah akşam kulağımızın dibinde bağırırcasına söylüyorlar'ya : " Subay - Assubay bir bütündür, biz bir aileyiz" diye,  masalın doğru olmadığını en az bizim kadar  bilmelerine rağmen.    Personel arasında ayrım yapmada hiç bir meslek mensubunun ellerine su dökemeyeceğinde farkındalar,    Lojmanından - kampına , Tabldot'undan - asansörüne , Servis aracından - berberine , bir zamanlar şehitler için camilerine kadar ayıranlar , yıllarca askeri  hastanelerde  odalarını - polikliniklerini  ayıranlar  , sadece kendilerine her türlü imtiyazı HAK görenler ,  altı çeşit  tam yağlı tazminatı kursaklarından geçirmeyi  salt kendilerine yakıştıranlar ,  Kaymaklı emekliliğinde yurt içi - yurt dışı turların değişmez müdavimleri ,  Emekliliğinde zaruriyetten ikinci iş peşinde koşanlara  koro halinde sesleniyorlar  ;  "Biz aileyiz",   Asla  hiç var olmamış sözüm ona "Aile'nin"  fertleri arasında  buyurun  bir başka ayrımcılık  daha ,    Yıllar önce "Beylik tabancası"  diyerek Assubaylara verdirdiğiniz "ÇAKARALMAZ" tabancaların ne durumda olduğunu söyleyip durduk, bu silahlardan  ne köy ne kasaba olur dedik, nihayetinde cılız bir sesle duyma gereği zaruri  olacakki, bu işe yaramaz silahları ateş gücü yüksek silahlarla değiştirme gereği duyulmuş,   Lakin bu iştede bir  " Hinlik" Düşünülmüş ,     O kadar iyi tanımışız'ki sizleri, bunun aksi olsaydı şaşırırdık emin olun ,   Değiştirme işinin personelin birlik bütünlüğü açısından Muvazzaf - Emekli  istisnasız tüm personeli kapsaması gerekirken bunda bile ayrımcılığa  gidilmesinde bir sakınca görülmemiş ,  Amaç üzüm yemek olmayınca    Bu uygulamanız dahi Assubaya bakış açınızı gözler önüne seriyor ,   Sizin  "Aile " sözünüz  Sunay Akın'nın "Küçüklere masallar"a benziyor,  gerçek tamda budur ,   Siz anlatmaya devam edin , lakin biz dinlemekten bıktık - usandık ,   Masallar karın doyursaydı emin olun bütün Assubaylar şimdilerde "Obezite" tedavisi görüyor olurlardı ,   Sizinkisi  tamda "Yalancı çoban" hikayesi ,   Bir gün sürüye kurt  gerçekten dalarsa, yazık olur hem size hem bize hemde Memlekete , Asssubaylara "Beylik tabancası"  diye verilen…
Dillerinde kalıplaşmış bir söz : "Size verirsek başkaları da ister"     Bu sözü diyenler sıra biz  Assubaylara gelince  yorgunu yokuşa sürenler, Kulaklarını tıkayıp gözlerini kapatanlar , kılı kırk yaranlar   bu güne kadar kimler için Tekeden süt çıkartmışlar bir kere daha görelim. Görelim de , gözünü kırpmadan bir emirle ölüme gidenlerin kimler kadar değeri olmadığını iyi anlayalım.   Anlayalım ki :   Bu sözlerin ne kadar gerçek ne kadar değil  bir kere daha görelim.   Temsilcim olduğunu söyleyen Genelkurmay bu güne kadar sadece kendilerine Müslüman oldukları için, kendilerinden  bu toplumu anlamalarını beklemiyoruz artık .   Şehit Assubay Ömer Halisdemir'in adının dahi "Şehit Halisdemir"  diyerek  adının ve rütbesinin zikredilmeden anılmasındaki maksatı  sanılmasın ki anlamayacağız.    Çok şükür bu saf ve temiz toplum kimlerin karnında kırk tilki dolaştığını, kırkının da kuyruğunun bir birine değmediğini çok iyi biliyor, o yüzdendir ki  ne siyasisi ne askeri hiç birinize evet hiç birinize zerre kadar güvenimiz kalmadı.   Dün söz verenlerin bu gün unuttuğu , sözlerin buza yazıldığı  bir zamanda yaşamak  şanssızlığa denk geldik ne yazık ki.   İmtiyaz değil  sadece "Adalet" istediğimizi her fırsatta söylememize rağmen her kademede bu sorunları çözme iradesi göstermeyenler / gösteremeyenler , bilmeliler ki bizlerin de samimiyet testinden geçmektedirler.   "Size verirsek başkaları da ister" diyen  16  yıllık iktidar , ne yazık ki sn.Cumhurbaşkanının  "Biz ezilenlerin, garip gurebanın, ötekileştirilenlerin, Zencilerin  iktidarıyız "  sözünü  başta kendileri çoktan unutmuşa benziyor , en azından biz Assubaylar için bu böyle .   TSK'yı sadece subaylardan ibaret sanan Hükümetler  bu güne kadar sadece onlara güzellikler yapmış,  belli ki Hiç bir siyasinin aklına da  sormak gelmemiş ,"TSK sadece sizden ibaret mi ? " diye. Onlar da bu güne kadar bu durumu fazlası ile değerlendirmişler "Rab bana - hep bana " diyerek.   Assubaya gelince  "Kılı kırk yaran" , bütçe imkanlarından dem vuran etkili  yetkililer son 16 yılda  bakın kimlere ne güzellikler yapmışlar,   Assubaylar hariç   o "başkalarına" hangi kaymağı sorunsuz dağıtmışlar? Kimler için o meşhur bütçe imkanları hiç sorun olmamış buyurun bir kere daha görelim.   Assubayları kast ederek, "Onlar için şimdi bu yükün altına giremeyiz" diyen 16 yıllık iktidar , bu zaman zarfında  kimler için hangi yüklerin altına girmekten hiç kaçınmamışlar, buyurun görün .   8 Haziran 2018 günü Kayseri'deki konuşmasında  Assubaylara  bazı müjdeler veren Cumhurbaşkanının , 31 Ağustos 2018'de Balıkesir'de Assubay mezuniyet törenindeki konuşmasında hiç bahsetmemesi ve bu güne kadar bir adım atılmaması da  bir o kadar manidardır .   * * * * Altı çeşit tazminat alanlara  ( Kendi deyimleri ile mesleğinde…

DE HAYDİ...

18 Ağu 2018
4215 kez
Yazan
Biriniz  TSK'nın bir numarası oldunuz , diğeriniz o makamdan MSB'lığına geçtiniz,   Evet  sizlerden bahsediyorum sayın Güler , sayın Akar , Bu vesile ile biz Assubaylara bir tarihte Etiler Ordu evinde verdiğiniz sözleri  ve  gazeteci Balçiçek İlter aracılığıyla söylediğiniz sözleri bir kere daha hatırlatmak istedim,   Biriniz , tazminatlar konusunda haklı olduğumuzu, ancak muhatabının hükümet olduğunu söylemiştiniz, bir nevi pası iktidara atmıştınız tam beş yıl önce . Oysa bu güne kadar kendiniz için ne aldıysanız sizlerin talebi doğrultusunda hükümetler tarafından verildiğini bilmemize rağmen , sıra Assubaylara gelince anında "muhatap biz değiliz" diyebildiniz sayın Güler .  Bu gün TSK'nın bir numarasısınız , selefiniz ise bağlı olduğunuz bakanlığın başında.   Ve siz sayın Akar,   İcra makamı olmamanıza rağmen genel kurmay başkanı olduğunuz dönemde Etiler Ordu evinde sözler verdiniz  "Bu sorunu halledeceğim" diyerek,   İşte size fırsat , İktidarın en önemli bakanlıklarından birinin başındasınız , demem o'ki ne sizin  nede sayın Güler'in  elini bağlayacak bir durum yok,   Birinizin talebini (tabi varsa) , diğeriniz icraata dökecek, hepsi bu . TSK'da Assubayların sorunlarını en iyi bilen birinin MSB. olması elbetteki sorunun çözümünü'de hızlandırır,  tabi  çözmek isteyene .   Verdiğiniz sözleri yerine getirmekteki  samimiyetinizi hayata geçirip geçirmeyeceğinizi sabırla bekliyoruz o makama geldiğiniz günden beri,   Sanmayın unuturuz , sanmayın bir daha hatırlatmayız ,   Hiç kimsenin bu toplumdan fedakarlık beklemeye hakkı yoktur , biz o fedakarlığı tam 67 yıldır yapıyoruz zaten , hemde canımızla kanımızla .   TSK bir aile ise , tüm aile fertlerinin insan onuruna yakışır bir hayat yaşaması değilmidir as olan ? ,   Bulunduğunuz makam  biz Assubaylara olan samimiyetinizin  test edileceği makamdır, bilin istedim . Aksi takdirde  sizden önceki  söz veren ve sözünü tutamayan  müjdeci savunma bakanlarından bir farkınız kalmayacak .   Siz verdiniz Etiler Ordu evinde o sözleri gözümüzün içine baka baka ,    Vakit , verilen sözleri yerine getirme vakti değilmi artık  hem Halef , hem Selef için ,   Hiç olmazsa arkanızdan  "iyi bilirdik" denilmesini  becerin ,   O halde icraat sizi bekler ,    DE HAYDİ .      
24 Haziran seçimlerine  az bir  zaman kaldı ,  Biz Assubaylara  bu güne kadar  verilen sözlerin ne kadarının tutulup tutulmadığını seçim öncesi bir kere daha hatırlayalım istedim . . .   * * *  *   " Bizim sözümüz senettir, Assubaylarımızın sorunlarını hallediyoruz"  Diye Malatya - Konya mitinglerinde söz veren , ama bu güne kadar sözünü yerine getirme iradesi gösteremeyen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Müstafi Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu oylayacağız ,   *   " Mesaj alındı "   Diyerek aldığı mesajın gereğini bu güne kadar yerine getirmeyen ve bir daha bu konuda  sesi çıkmayan eski savunma bakanı  İsmet Yılmaz'ı oylayacağız ,   *  Şehit Assubayın evinde " Bu işin takipçisi olacağım, maliye ile aramızda az bi tıkanıklık kaldı "  Diyen  ama o tıkanıklığa asla aşma iradesi gösteremeyen ve bir daha sesi soluğu çıkmayan  eski savunma bakanı Fikri Işık'ı oylayacağız ,   *  "Onlara verirsek başkaları da ister"  diyen, sıra Assubaya gelince ipe un seren  bu günkü 16 yıllık AKP iktidarını oylayacağız ,   *  Toplumun her kesimine bol kepçe dağıtıp , sıra Assubaya gelince " Bütçe imkanları kısıtlı " diyen AKP'nin  16 yıllık iktidarını oylayacağız , *   " Asker havyar dahi istese verilecek "  deyip , TSK'nın  2/3 ünü  bu güne kadar görmezden gelen , CHP  Cumhur başkanı adayının meydanlarda defalarce bu konuyu zikretmesi üzerine kerhen  "Assubay"   adını ilk defa telafuz eden  Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan'nı oylayacağız ,   *   "Assubaylar için çalışmalar devam ediyor" demelerine rağmen 16 yıldır ne hikmetse bu çalışmaları bir türlü sonuçlandırma becerisi gösteremeyen  16 yıllık AKP iktidarını  oylayacağız ,   *   "Assubayların yaptığı görev çok önemli, intibakların yapıldığı gibi tazminatların ve başlangıç dereceleri konusunda mutlaka çalışma yapacağız". diyen ama o çalışmalardan bir netice çıkartamayan , o gün bu gündür kulağının üstüne yatan maliye bakanı Naci Ağbal'ı  oylayacağız ,   *   "Assubaylar için bu defa iş tamam" demesine rağmen bir türlü bu lafın arkasında duramayan eski bakan Nabi Avcı'yı oylayacağız ,   *   "Bize Ömer Halisdemir'ler lazım, onun gibi yürekli aslan gibi delikanlılara ihtiyacımız var".  deyip Onların özlük hakları konusunda gereğini bu güne kadar yapamayan Başbakan Binali Yıldırım'ı oylayacağız ,   * " Assubay intiharlarının araştırılmasına gerek yok"  Diyerek bu sorunun aydınlığa kavuşmasına engel olan bu günkü iktidarı oylayacağız ,   * " PKK Birkaç Mehmedi şehit etti diye meclisi toplayamayız " diyen 16 Yıllık AKP iktidarını oylayacağız ,   * 16 Yıldır sesimize kulaklarını tıkayan, duymazdan gelen ama suriyelilere gözünü kırpmadan 40 milyar dolar harcayan mevcut hükümeti  oylayacağız ,   * Tam 16 yıl önce MYO.  Seviyesine çıkartılan Assubay okullarının göreve başlangıç derecelerini emsal eğitimliden bir kademe geriden göreve başlaması hatasını 16…

KORUCUDAN ALBAY-GENERAL

09 Haz 2018
4239 kez
Yazan
İç işleri bakanı Süleyman Soylu ; " Eğer bir güvenlik korucusu sistemi iyi korursa(!), albay'da olacak general'de olacak" . https://www.cnnturk.com/turkiye/bakan-soylu-korucular-albay-da-olacak-general-de   * * *   Koskoca bir toplum , Tsk'nın profesyonellerinin üçte ikisi Assubaylar   Yıllardır Lisans eğitimi diyor , Teknoloji diyor , Bilim diyor , Uzay çağı diyor , Birden fazla  yabancı dil diyor , Adalet diyor , İnsanca yaşam diyor ,   Dünya günümüzde  Boing 737 türü yolcu uçağını kaldırıp indirebilen   robot üretirken ,   Dünyada Sürücüsüz otomobiller tasarlanırken ,   İnsan beyni gibi düşünen yapay zeka'da kayda değer gelişmeler elde edilirken ,   Boeing firması uçakların kalkış ve inişlerindeki çıkarttığı sesten elektrik elde etmenin planlarını yaparken ,   Çinli bilim adamları, " tüy kadar hafif olmasına karşın çelikten güçlü " süper bir madde geliştirirken ,   Hollanda'da trenler 1 ocak 2017 tarihi itibarı ile tamamen rüzgar enerjisinde üretilen elektriği kullanmaya başlamış iken ,   İrlanda , Barrow nehri'nin kıyısında verimsiz topraklarda yetiştirilecek çimlerden hem elektrik üretecek, hemde karbondioksit depolayacak ise ,   Çek Cumhuriyeti Bilim adamları günümüzde kullanılan biyolojik yakıttan daha temiz ve ucuz yakıt üretmeyi başarmış ise ,   Japonya , Hidrojen ile çalışan otomobilleri Avrupada satışa başlamış ise ,   Tam'da bu dönemde,   İç işleri bakanı  Köy korucularının  Generalliğe kadar yükseleceğini söyleyebiliyor ,     Bakanın bu söylemlerin ayak sesleri  bundan iki yıl önce gelmeye başlamıştı zaten ,   Bundan iki yıl önce Gen.Kur.  ilanlar vermişti çarşaf çarşaf ;   " İlk okul mezunu sözleşmeli er alınacak "diye ,  Demek'ki bu günlerin hazırlığı imiş o ilanlar,   TSK: Eğitim seviyesini  iyice düşürerek Dünya orduları ile hangi alanda nasıl rekabet edeceği meçhul olan bir yapıya dönüştürülmüş olmuyormu acaba ? ,   İlk okul mezunu sözleşmeli er'in başında İlk okul mezunu  Korucudan albay - general'mi olacak ? ,   Korucular Generalliğe kadar yükselecekse;    Ne gerek vardı kapattığınız askeri okulların yerine yeniden açtığınız Milli savunma üniversitesine ?,   Ya,   Assubayın lisans eğitimini engelleyen, istemeyen ,Bu konuda  sessizliğini koruyanlara ne demeli ? ,    Zerre kadar askeri - teknik eğitim almamış , disiplinden bi haber olan korucular nasıl General olacak ?  diye sormaları gerekmezmi ?   Refah seviyesini evdeki buz dolabı ile ilişkilendirilen  bir ülkede yaşıyoruz ,   İçi Boş  olsada , Çok şükür evimizde buzdolabı var ,    Hele birde çamaşır makinesi , bulaşık makinesi'de varsa değmeyin keyfimize  desenize ,   "Eğitim seviyesi yükseldikçe akp'nin oyları düşüyor" diyen bir zihniyet hakimse iktidara ,      Eğitim - Teknoloji …
Mevcut Hükümet ;   Günlük  mesaisi   2 - 3  saati geçmeyen  imama 3600 ek gösterge verecekmiş ,                             *****                    *****                        *****   Benim temsilcim olduğunu iddia eden ,  7/24  "aile"  masalı anlatan kurumun bu sorulara bir cevabı olmalı ,   * Askerin mesaisi  365 gün ,7/24  saat ise ,   * 24 Saat esasına göre Ayda 4 - 5  nöbet tutuyor ise ,   * Günlük 8 saat mesaiyi asla bilmiyor ise ,   * Mesai bitimi subayın iki dudağı arasında ise ,   * Ayağından postalı , sırtından üniformayı günlerce çıkartamıyor ise ,   * Günler süren bitmez tükenmez tatbikatlar her yıl tekrarlanıyor ise ,   * İmamın bütün teçhizatı kafasındaki sarık, sırtındaki cübbeden ibaret iken ,    * Sırtında 30 kilo teçhizat ile günlerce dağlarda gezen ile aynı kategoride olacak ise ,   * Her camide imamın lojmanı garanti ise ,   * Pazar yerinde, hamile eşinin yanında kahpece ensesinden  vurulan Assubay için ne diyeceksiniz ? ,   * Lojmana giremediği için işe giderken kapısının önünde pusuya düşürülüp, arkadan vurulan Assubay için ne diyeceksiniz ? ,   * 1984 den beri teröre yüzlerce şehit veren Assubaylar için ne diyeceksiniz ? ,   * Yılın  3,5 ayını tatil yapan ,  yarım gün derse giren öğretmenle  Assubayı birmi tutacaksınız ? ,   *  Gecenin kör karanlığında, kamyon farı ışığında emirle cephaneliğe sokulup, binlerce derece ısıda eritilen  her bir parçası yüzlerce metre öteye dağılan Assubayları  günde iki  üç çalışan imamla birmi tutacaksınız ? ,   * Yılın  1 /4 ünü tatil yapan öğretmenle , "Bu işin sonunda şehadet var" diyerek emirle ölüme gönderilen Ömer'le birmi tutacaksınız ?   O halde önden buyursun başta imamlar olmak üzere  tamamı , Suriye'ye , Kuzey Irak'a ,   Sap'la  saman karıştırılmasın ,   Her mesleğin elbette kendine göre zorlukları vardır ,   Assubayı kıyaslayacağınız tek meslek vardır , O'da yine Assubaylıktır ...   Elbette'ki ;   Sadece kendilerine 6 çeşit tazminatı layık gören bir zihniyetten bu soruları hükümete sormasını beklemek , Güneşin batıdan doğmasını   beklemek   kadar mümkünse'de ,   Veya,   Dünyanın , Öküzün boynuzu üzerinde döndüğüne inanmak kadar mümkün ise'de ,   Ne'mi  isterdim  ? ,   Bu soruları hükümete sorabilecek bir Gen.Kur.Bşk'nım olsun isterdim ...   29 Ekim 2015 de ,…
Bi deyin hele,  hakikaten ne yaptı bu toplum size  ?   Hangi gözle görüyorsunuz bizi ? ,   Nasıl bir düşünce yapınız var ? ,   Beyniniz nasıl çalışıyor ? ,   Karnınızda kaç tilki var, birinin kuyruğu diğerine değmeyen ? ,   Akşamdan sabaha kafanızda ne kuruyorsunuz bizimle ilgili ? ,   Kalbiniz farklı, diliniz farklı söylüyor "aileyiz" derken ,   Ne kadar kolay sizin için bu sözü söylemek gerçek olmayınca ,   Dilinize Pelesenk olmuş açıkçası ,   Garip olan,   Kendinizin  inanmadığı  bu masala , bizlerin inanmasını bekliyorsunuz,  şaka gibi.   Aklınız hep sanki  "histeri" krizinde ,   Mektebinizde beyniniz sanki proğramlanmış  Assubaylar hakkında olumsuzluğa ,   Hangi ruh hali size babasının  Assubay olduğunu söylemeyi dahi engeller ? ,   Damarlarınıza ne zerk ediliyor'ki, bu kadar aykırı - ayrıştırıcı olabiliyorsunuz ? ,   Sadece siz değil,   Karılarınızda sizin rütbeleriniz ile biniyor aile servislerine ,   Aklı selim çocuklar hariç , çocukları ayrıştırdınız subay - assubay çocuğu diye ,   Sonra çıkıp "aileyiz-bütünüz" türküsü söylüyorsunuz Ankara dolaylarından ,   Çalan siz , söyleyen siz , dinleyen yine siz ,   Hep peşin hükümlü olmuşsunuz ,   Yetki desen  kıskanır seni padişahlar ,   İki dudağının arasında ; " Gir 28 gün içeri"  veya "Tez boynu vurula" ne farkı var söyleyin hele ? ,   Ağa'da sensin, paşa'da ,   Hakimde sensin , savcıda ,   Emri'de  veren sensin, savunmayı alanda ,   Yetersiz görende sensin ,  infaz edende ,   Oysa mevzu  menfaat  olunca geçicide olsa  nasılda  normalleşebiliyorsunuz ,   Silah arkadaşlığı falan gerçekten hikaye ,   Tek bir amacınız var  oda hepimizin malumu ,   "Acaba bu toplumun etinden - sütünden son damlasına kadar nasıl faydalanabilirim" ? ,   Sizinki sadece çıkar ilişkisi ,   Cüzzamlıya bakar gibi bakışlarınızı   bilmiyormuyuz sanıyorsunuz ? ,   Görmüyormuyuz  yüz ifadenizdeki  çok şey anlatan o derin çizgileri ,   " Alçak dağları ben yarattım " der gibisiniz ,   Ceketinizin düğmeleri isyan edecek kasılmaktan ,   Efendiler,   Sizlerde bizim gibi dokuz ay on günlüksünüz ,   Varmı içinizde 280 günden bir ay fazla kalan anasının karnında  ? ,   Doğuştanmı asilsiniz, yoksa mektebinizdemi verildi bu ünvan ? ,   Ayaklarınız yere bassın artık , yok başka gidecek ülke ,   Sadece kendinize müslüman olmaktan vaz geçin ,   1984 den beri teröre can verenlere bir bakın,  onlar kim ? ,   Madem'ki  "komutan"sınız , neden en önde değilsiniz ?…
Bir ömürdür  "Aileyiz" masalını söyleyenler , Bir ömürdür  "biz biriz, bütünüz" güzellemesi dizenler,   Damarlarımıza hikaye enjekte edenler ,   "Ha bugün, ha yarın" diye diye ömrümüzü çalanlar ,   Sadece kendilerine Müslüman olanlar ,   Sözlerinde dahi duramayanlar ,   Adalet terazisine şaşı bakanlar ,   Sadece kendilerine yontan Nalıncı keserleri ,   Yazın "kış" kampının, kışın "yaz" kampının planını yapanlar ,   Evine maydanoz almaya devletin aracını gönderenler ,   Kendilerini ayrıcalıklı görenler ,   Helikopter ile pikniğe gidenler ,   "Ast'ın  hakkını , hukukunu" asla gözetmeyenler ,   Sadece emir vermesini bilenler ,   Suç olmasına rağmen  Ast'ına sözlü - fiziki şiddet uygulayanlar ,   Yedi sülalesini başta OYAK olmak üzere tüm askeri kurumlara yerleştirenler ,   Bütçe görüşmelerinde MSB'nın ensesinde olanlar ,   Assubayın Lisans eğitimine engel olanlar ,   Her darbeden kendilerine imtiyazlar elde edenler ,   Siyasete girince seçilme garantili yerden aday gösterilenler ,   Kendilerinin rütbe bekleme süresini kısaltanlar ,   Kadro fazlası diye ilave para ile emekli olanlar ,   Aynı birlikteki Assubay babasını tanımamazlıktan gelenler ,   Anayasa Mahkemesine "iptal"  davası açanlar (F.Korutürk) ,   Mazlumun yanında yer alan gazetecileri mahkemeye verenler ,   Eğitim farkı gözetmeksizin bir gecede  8 /1'inde eşitlenenler ,   Fotörü giyince maaşının % 85'ini cebe indirenler ,   "Assubay intiharları bulaşıcıdır" diyenler ,   Utanmadan,"hamallık yapamaz, çaycılık yapar" diye rapor verenler ,   Silivri'ye, Sincan'a, Hasdal'a düşünce  akıllarına adalet  gelenler ,   Kendileri için Tekeden süt çıkartanlar ,   Yıllardır derdimizi  Türkçe  anlatamadık , bir de böyle deneyelim,   "Do things for your own benefits without thinkng anyone else" ,   BİLESİNİZ Kİ ;   TSK'da  adaleti sağlamadığınız sürece bugün bizler,    Yarın bizim yerimize gelenler bu sorunları yazmaya devam edeceklerdir ,   Ezop'un ,    Andersen'in  ,    La Fontaine'in  Masal kitapları ile büyüyen nesil , "Aileyiz-bütünüz-biriz"  masalları ile ömürlerinin son baharını  yaşıyorlar ,   Ve siz hala gözümüzün içine baka baka  ................. ?   SİZ:  "AİLEYİZ - BÜTÜNÜZ" MASALI ANLATMAYA DEVAM EDİN , BİZ YAZMAYA ...  
Kişisel görüşümdür  :   * Herkes tarafından aldatıldığınız için, * Binbir çeşit vergilerden her gün yüzlerce küçük esnaf kepenk kapatırken, iş yeri açan suriyeliden vergi almadığınız için , * Sağlık harcamalarında "katkı payı" adı altında kendi vatandaşından  çeşit  çeşit para keserken , bu hizmeti suriyelilere bedava verdiğiniz için , * Yol geçen hanına dönen sınırlardan şimdi de binlerce afganın ülkemize elini kolunu sallaya sallaya girebildikleri için , * Daha düne kadar "Erken seçim istemek vatana ihanettir" deyip,  hemen arkasından erken seçim kararı aldığınız için ,   * Kendi kendine yeten ülkeyi , saman ithal eden ülke konumuna getirdiğiniz için ,   * Cumhuriyetten günümüze yapılan her şeyi  halka sormadan sattığınız için ,   * 15 Yıllık iktidarınız boyunca  tek bir fabrika açmadığınız için  ( ! ! ! ) ,   * Üretmek yerine ithalatla ülkede fiyat artışının önüne geçileceğine inanmak  gibi bir yanılgıyı hala benimsediğiniz için ,   * Sabit gelirliler son 15 yılda milli gelirden çok daha az pay aldığı için ,   * Enflasyon hesaplamasında;  insan için en tabii ihtiyaçlar olan Gıda - sağlık - giyim - konut - elektrik - su - gaz  harcamalarında "enflasyon sepetindeki "  hesaplama yüzdelerini geriye çektiğiniz için ,   * Kuleler dikmeyi, avm  yapmayı, yol yapmayı gelişmişlik olarak düşünüp, soframızdaki aklınıza gelen her şeyi ithal ettiğiniz için ,   * 15 Yılda halkımız üretmeden tüketmeye alıştırıldığı için ,   Dünya nükleerden vazgeçerken ,Güneş zengini  ülkemizde  "güneş enerjisi" ile ve rüzgar enerjisi ile elektrik elde etmek yerine , nükleer santral yapmayı tercih ettiğiniz için ,   * Kendi vatandaşınızı  en doğal  beslenme hakkı olan"kırmızı ete"muhtaç ettiğiniz için ,   * Halkın bu kadar tepkisine rağmen , şeker  fabrikaların olduğu o illerdeki  özellikle size oy veren çoğunluğun istememesine rağmen şeker fabrikalarını yangından mal kaçırırcasına birer ikişer satmaya başladığınız için ,   * Televizyonlarda "yanmaz kefen satan , cennet terliği satan din adamı adındaki bezirganlara  sıradan vatandaşa haddini bildirdiğiniz kadar haddini bildirmediğiniz için ,   * Asansörden - yorgandan - damacanadan - anasının dizinden tahrik olan - altı yaşında kızla evlenilir diyen  şarlatanlara gerekli tepkiye göstermediğiniz  için,   * " Keşke yunan galip gelseydi" diyen " fesli kadiri"  sarayda ağırlayıp , hastanede  ziyaret ettiğiniz için ,   * Tarikat yurtlarında  tecavüze uğrayan çocuklar için ,   * "Bakara- Makara"  deyip her cuma bir ayet sallayan   bakan için ,   * 1.600 tl  askari ücret ile bir ay geçinilir diyen bakanların olduğu ülkede ,Koluna 700.000 tl'lik…

ÇÜNKİ ASSUBAYSIN ...

22 Nis 2018
6502 kez
Yazan
* Görev var     :     Çünkü  Assubayısın,   * Nöbet var     :      Çünkü Assubaysın ,   * Nöbet istirahati yok : Çünkü Assubaysın ,   * Vardiya var  :      Çünkü Assubaysın ,   * Vardiya istirahati yok  : Çünkü Assubaysın ,   * Pusu atılacak :   Çünkü Assubaysın ,   * Operasyona çıkılır, en önde sensin : Çünkü Assubaysın ,   * Uçağın altında, Kademede yağlı tulum içinde sen varsın : Çünkü Assubaysın ,   * Karada, Denizde, Havada, Dağda bayırda sen varsın : Çünkü Assubaysın ,   * Mesai ikinci emir  : Çünkü Assubaysın ,   * Devriyeye çıkılacak : Çünkü Assubaysın ,   * Lojmana giremezsin : Çünkü Assubaysın ,   * Aynı helaya giremezsin : Çünkü Assubaysın ,   * Aynı tabldotta  yemek yiyemezsin : Çünkü Assubaysın ,   * Aynı asansörü kullanamazsın : Çünkü Assubaysın ,   * Aynı servis aracını kullanamazsın : Çünkü Assubaysın ,   * Hastanede aynı odada yatamazsın : Çünkü Assubaysın ,   * Farkı polikiliniğe gidersin :  Çünkü Assubaysın ,   * Şehit olursun : Çünkü Assubaysın ,   * Cephanelikte emirle sen ölürsün : Çünkü Assubaysın ,   * Mahkemede ölünü dahi suçlu çıkartırlar : Çünkü Assubaysın ,   * Şehit olursun cebinde 5 lira vardır : Çünkü Assubaysın ,   * Subay gelince lojmandan çıkmak zorundasın : Çünkü Assubaysın ,   * İstediğin tarihte izne çıkamazsın : Çünkü Assubaysın ,   * Bayramlarda torunlarına harçlık dahi veremezsin : Çünkü Assubaysın ,   * Emekli olur ikinci iş aramak zorunda kalırsın : Çünkü Assubaysın ,   * Bütün sorumluluk senindir : Çünkü Assubaysın ,   * Hiç yetkin yoktur :  Çünkü Assubaysın ,   * İt kulübesine varıncaya kadar  her şey sana zimmetlidir : Çünkü Assubaysın ,   * Baskılardan canından vaz geçersin : Çünkü Assubaysın ,   * Senin için "İntiharlar bulaşıcı" derler : Çünkü Assubaysın ,   * İçi boşaltılmış 1 in 4 ünü verirler : Çünkü Assubaysın ,   * Askerin Anası- Babası sensin : Çünkü Assubaysın ,   * Askerin karnı doyurulacak : Çünkü Assubaysın ,   * Paşanın banka işleri takip edilecek : Çünkü Assubaysın ,   * Hanımefendinin evine maydonoz götürülecek : Çünkü Assubaysın ,   * Cenazen Hacıbayramdan kalkacak : Çünkü Assubaysın ,   * Maaşının % 50si ile emekli olursun : Çünkü Assubaysın ,   * Altı çeşit tazminatı sana vermezler : Çünkü Assubaysın ,  …