ESKİ TÜFEK

YAZAR : ŞÜKRÜ IRBIK

Şehitler De Ölür! Dinimizin emridir; “Allah yolunda öldürülenlere "ölüler"" demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bunu bilemezsiniz.” (Bakara Sûresi, Ȃyet 154) İmân edip teslim olduk bütün rûhumuzla... Milliyetimizin emridir; Şehitler…
Fetret Dönemi Topyekûn bir fetret döneminden geçiyoruz şu günlerde! Bilhassa son on beş seneden beridir Bu topraklara ayak basdığımızdan buyana hiç duyulmadık, hiç bilinmedik, hiç yaşanmadık vak’alar yaşıyoruz. Her şey…
Târihden Bir Nefes Kıssa Türk efsânelerine konu edilen Ve dahi Cengiz AYTMATOV’un Gün Olur Asra Bedel isimli romanındaki şuûrsuz köleye mankurt denir. İnsanları mankurt yapmaya da mankurtculuk denir. Mankurtculuk, Orta…
  Sorarlar Bir Eyyâm Gelir! -2- Güzel Memleketimin Vicdânlı İnsanlarına... Sokakdayım... Ne yapacağım şimdilik meşkûk! Ayaklarımın beni nereye götüreceğini ben de bilmiyorum. Rüzgârın yönü sâbit, gözledim fakat Nereye yelken basacağım…
Bu toprakların insanlarına Yediyüz sene evvelinden şöyle ses verdi Bu toprakların ozanı Miskin;   Sorarlar Bir Eyyâm Gelir -1- Defteri dürülüp de Eynine kefen bezi sarıldıkdan sonra Mahşer yerine yalıncak…
emekliassubaylar.org sitesindeki Eski Tüfek isimli köşemde 13 Mart 2014 târihinde neşretmeye başladığım Zihniyet Sürgünü isimli makâlemin içeriğini; 5651 sayılı kânunun 9 uncu maddesine istinâden ve dahi Ankara 5. Sulh Cezâ…
  Kasımpaşa’da eğleşen Ve dahi Şirket-i Hayriyye vapurlarının birinde müstahdem bir çımacının oğlu değil idi. Lâkin Yalan söylemekde O’nun kadar mâhir idi... Su içer gibi yalan yere and içiyor Nefes…
  Etmeleri şart değil hani!... Yeter ki etmelerine karâr verilsin... Etmelerine karâr verilmişse şâyet; İpdil Gecici bir madde eklenir Akabinde Etmiş sayılırlar, Etdir Gitsin!.. Hespi bu kadar! Etdirmek istemiyorsan şâyet…
Türk havacılık târihinin en önemli şahsiyetlerinden birisi olan Millî gururumuz Asubay Vecihi HÜRKUŞ’u saygıyla yâd etmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığında ilk defâ Asubay Vecihi HÜRKUŞ adına Ödül töreni tertip edildi.…
Turna Horozu Bir makâlenin içine iki meçhûl telefon muhâveresi sığar mı? Sığıyormuş meğerse! Zemherinin 22’si Pazar günü kuşluk vakdi telefonumun zili çaldı. Gene reklâmcı kızlardır herhâlde diye duymazdan geldim. Bir…
Pây-i Taht-ı Saltanat’ın Boğaz’a nâzır Kısıklı semtinde İçinde cibilliyetsiz-hırsız-arsız hârâmilerin yuvalandığı milyon dolarlık kâşânelerde 17-25 Aralık 2013 târihlerinde Milyon avro-dolarları sıfırlama-ütüleme-istifleme ameliyyesinin birinci sene-i devriyyesine denk gelen bir günde Masanın…
Olmaz, olmaz deme! Neler oluyor şu memleketde. Hiç aklıma gelmezdi. Tasavvur bile edemezdim. Tâ ki duyup, görüp okuyasıya kadar... Fakat bunlar da oldu!.. Yurt çiftçiliğinin ziraî verimini arttırmak, istihsâlini çeşitlendirmek…
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ