ESKİ TÜFEK

YAZAR : ŞÜKRÜ IRBIK

        Temiz iş 6 ayda olur, evlat! der idi, rahmetli Hacı Süleyman dedem!   Hakikâten pek hasiyetli, çok hikmetli bir darbımesel imiş meğerse!..     Asubay Tefrikası…
Aldatanlar Ülkesinin Aldatılmaya Doymayan Askeri; Asubaylar 6—5—    Gel vatandaş, gel! Dünyânın başka hiçbir memleketinde göremezsin böylesini... Aldatmanın en alçak ve en ahlâksızı; kandırmanın en kalleşi bu tefrikada...    …
       Çünkü Asubay   SENE: 2017, Şeb-i Yeldâ         Türkiye Cümhuriyeti Ordusunda   Bizlerin  Assubay  veya  Astsubay   olarak bildiği kelime hakkında   Bugün burada son sözü söyleyeceğiz, inşallah!   …
Aldatanlar Ülkesinin Aldatılmaya Doymayan Askeri; Asubaylar -6-4-         Türkiye’nin en çok aldatılan insanlarının “Asubay” denilen askerler olduğunu anlatmak için yazmaya başladığımız Asubay Tefrikası isimli makâlemizin altıncı bölüm…
    Ey Çadırcı! Söyle bana; Şu serviyle süsen niye dillere desdân? Niye hep onlara benzetilir hür insan? Birinin on dili var, boşboğazlık etmez, Ötekinin yüz eli var, el açmaz…
          Aldatanlar Ülkesinin Aldatılmaya Doymayan Askeri; Asubaylar 6-2       Asubay Tefrikası -6-‘nın birinci kısmını teşkil eden makâlemiz ile; Türkiye’nin en çok aldatılan insanlarının kimler…
    15 Temmuz Vak’asının ikinci sene-i devriyyesinin üçüncü ayını teneffüs etdiğimiz şu günlerde 08 Mart 2017 Çarşamba günü bismillah vira kalem! deyip yazmaya başladığımız Asubay Tefrikasında Kağıt-kalem meyânında rakamları…
Başınız ağrıyor ise şâyet o başınızı kesip atmazsınız, tedâvi edersiniz, değil mi? Fakat Vatanı müdafaa etmek için canını vermeye nâmusu üzerine yemin eden beyaz subaylarımız; Askerimizin canını kurtarmak için inşâ…
  Asubay Tefrikası -5- Erlikden Genelkurmay Başkanlığına   Makâlemizin başlığına bakıp da Bu hikâyenin okyanus ötesindeki Coni ordusuna filan ait olduğunu zannetmeyin! Zere işde, bu hikâyemiz; Zamân olarak, daha şunun…
Asubay Tefrikası -4- Erlikden Harb Okulu Komutanlığına         Bugünkü askerî mevzuâtımızda “Astsubay” olarak bize yutdurulan uyduruk asker sınıfı hakkında Asubay Tefrikası ismi ile bugüne kadar üç bölüm…
Feto Romanlı... Ordumuzun Hacıyatmazları: Albaylar -3-       Foto Roman ezelden beri var idi bu memleketde, var olmasına da... Fakat, gene de ben dün akşam tek durmayıp Bir muziplik…
  Sözünün Er’i Olmak!   Yara iyileşince kabuk düşer! İkisi arasındaki ahid, pazara kadardır. Çünkü, tabiatın huyu böyledir. Fakat er, ne kabukdur ne de yara... Söz, ancak er ölünce düşer! Çünkü,…
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ