Assubay ASKER değilse NEDİR?‏

27 Ağu 2013
347 kez

Assubaylara Yıllardır yapılan HAKSIZLIK ve AYIRIMLARIN ana sebebi aşağıda belirtilen YASALARLA oynamadan kaynaklanmış olup, bunun tek SORUMLUSU DA genelkurmay başkanlığıdır.

GENELKURMAY Başkanları değişmiş ama ASSUBAYLAR hakkında bu MAKAMLARA gelen kişilerin kafalarına YERLEŞMİŞ olan ÖN YARGI ve AYIRIMCI düşünce değişmemiş, her gelen bir önceki Gnkur Bşk'nın bıraktığı yerden ASSUBAYLARIN mağdur olması için çaba sarf ederek bu durum 40 yıla yakın süredir devam etmektedir.

Kanun Numarası : 211
Kabul Tarihi : 4/1/1961

A) ESASLAR

I - Tarifler

Madde 1 – (DeğiĢik: 18/6/2003 – 4902/9 md.)

Türk Silâhlı Kuvvetleri : Kara (Jandarma dahil), Deniz (Sahil Güvenlik dahil) ve Hava Kuvvetleri subay, askerî memur, assubay, erbaş ve erleri ile askerî öğrencilerden teşekkül eden ve seferde ihtiyatlarla ikmal edilen, kadro ve kuruluşlarla teşkilâtı gösterilen silâhlı Devlet kuvvetidir.

Madde 2 –(DeğiĢik: 13/7/2013-6496/ 17 md.)

Askerlik: Harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir.

Asker : Askerlik mükellefiyeti altına giren şahıslarla (Erbaş ve erler) özel kanunlarla Silahlı Kuvvetlere intisabeden ve resmi bir kıyafet taşıyan şahsa denir.

Madde 3 – Askerler ve rütbeler:

3. Assubay: Hususi kanununa göre Silahlı Kuvvetlere katılan assubay çavuştan assubay kıdemli başçavuşa kadar rütbeyi haiz olan askerdir.

Görüldüğü gibi her ne kadar AYİM aşağıda okuduğunuzda ASSUBAYLAR ASKER değil 657 Sayıl Kanunun Genel Hizmetler bölümüne tabi devlet memurudur diyorsa da, işte GÖRDÜĞÜNÜZ gibi TSK'nın 211 sayılı İÇ HİZMET KANUNU onların SÖYLEDİKLERİNİ yalanlıyor, Assubayların ASKER olduğunu belirtiyor, YALANLARINI gözlerinin içine SOKUYOR.

211 S. İç Hizmet K.'nda Assubayın ASKER olduğu belirtilmesine rağmen

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, 16.9.1981 ile 15 Ekim 1981 tarihleri arasında bir tarihde gizli bir celseyle toplanarak yapılan bu gizli celsede, “Assubaylar; asker değildir, devlet memurudur” şeklinde mesnetsiz ve sapkın bir karar vererek ASSUBAYLARA karşı ÖN YARGI ve AYIRIMI yapmıştır. Bunu yaparken de zamanın C.Başkanı-Başbakanı da oyuna getirilmiştir.

926 sayılı TSK Personel Kanunu Ek Madde 21'de "Assubay" şöyle tarif edilmektedir;

Assubaylar: Ek Madde 21 – (Ek: 2/7/1951-5802/1 md.; Değişik: 18/6/2003 - 4902/30 md.)

"Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarının ast komuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer idarî işlerde subaya yardımcı olarak görevlendirilen ASKERİ şahıslara, Assubay adı verilir".

Assubaylar, subaylar ile birlikte 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabidirler. Mecburi hizmet süreleri 10 yıldır. Bu kanunda da Assubayların 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa değil 926 sayılı kanuna tabi olduğunu söylüyor. Bütün bu YASALAR mevcut iken HAKİM ve SAVCI statüsüne GELMİŞ kişiler nasıl bu kadar büyük bir YANLIŞA HEYET olarak düşerler. Bu Askeriyede bulunan HİYERARŞİK sisteme UYMA ZORUNLULUĞU olabilir mi? Meslek ONURLARINI çiğneyerek bu KARARA İMZA ATANLARA YAZIKLAR  ve lanet OLSUN.

AYİM, dünya hukuk tarihine utançla girecek bir karar vererek Yüksek öğrenimde intibak konusunda “Assubaylar, asker değildir. Devlet memurudur!”  diye hem kendilerinin HUKUK adamı olma vasıflarını YOK etmiş, hem de tüm ASSUBAY camiasının VEBALLERİNİ üzerlerine almışlardır. Bu kararın altına HAKİM ve SAVCI sıfatıyla İMZA ATANLARIN yaptıkları AYIRIM ve HAKSIZLIKLARDAN dolayı yüzlerinin kızarması HUKUKÇU kimliklerinden UTANMALARI  gereklidir. Yaptıklarıyla HUKUK'U katletmişler HUKUK cinayeti işleyerek,HUKUKUN ÖZÜNÜ öldürmüşlerdir.

Bu konuda en çok EMEĞİ geçen NETEKİM ve BÜYÜKANIT'ı Allah Assubayların eline düşürüp, Assubaylara MUHTAÇ hale getirsin.

Genelkurmay Bşk. TSK BÜTÜNDÜR - PERSONEL ARASINDA AYIRIM YOKTUR - PERSONELİN ÖZLÜK hakları TSK'da bir BÜTÜN olarak değerlendirilir derken YÜZÜ nasıl kızarmıyor, yapılanları bildiği halde UTANMIYORLAR.

Yasayla verilmiş HAKLARINI geri aldırmak için SİLAH arkadaşım dedikleri Assubaylara  GENKUR Bşk. bu kadar GAYRETLE  AYIRIM yaptırır ve bırakın HAK vermeyi, KAZANILMIŞ hakları dahi kaldırdığı gibi, bir de SİVİLERİN bir KADEME altında başlamasına NASIL müsaade eder ve buna hangi VİCDAN sahibi razı olur? Böyle bir VİCDANSIZLIK olur mu? Bu yapılanlardan sonra da ARKADAŞLIK ve AİLEYİZ dediklerinize KİM İNANIR size KİM GÜVENİR? Bu YAPILANLAR haksızlıktan öte assubaylardan ÖC almaya, SUBAY-ASSUBAY savaşına dönüşmüş, adeta ASSUBAYLARDAN İNTİKAM almak için birikmiş KİNLER ortaya atılmıştır.

AYİM'in vermiş olduğu bu karara İMZA atanlar tesbit edilip, HAKLARINDA tüm assubaylarca tazminat DAVASI AÇILMALIDIR. TEMAD'IN hukuk kurulunun ÖNCELİKLERİ arasında bu konu ele alınmalıdır. Tüm CAMİAMIZA yapılan bu HAKSIZ davranışın HESABI MUHAKKAK ama MUHAKKAK sorulmalı, sebep olanlar HAK ettikleri cezayı almalıdırlar.

O zaman bu işin altında olan ama ADAM gibi ADAM olarak ortaya ÇIKAMAYAN NETEKİMİN bu KİN ve ÖFKENİN NEREDEN NEDEN KAYNAKLANDIĞINI açıklaması gerekir. Assubaylara olan bu öfke ve BİTMEYEN kinin sebebi nedir? Kendisine NASIL bir ZARAR verdilerse, Çıksın bu DAVRANIŞIN,bu KİNİN sebebini açıklasın NETEKİM.

Tüm Assubayların bu AYİM kararında imzası olanları tesbit için çalışma başlatmaları, varsa tanıdık HUKUKÇULAR vasıtasıyla bu kararlara ulaşılması sağlanmalıdır.

211 ve 926 sayılı kanunlarda Assubayların ASKER oldukları belirtildiği halde AYİM'İN yanıltıcı ve aldatıcı kararıyla Assubaylar ASKER değil 657 sayılı Devlet memurudur diyorsa. O zaman  devlet memuru statüsüne göre GÖREV almaları doğru olmaz mı? Bu duruma göre NÖBET ve  hudut görevlerinden MUAF olmaları GEREKMEZ Mİ? Şimdi bu kanuna göre ASSUBAYLAR ben DEVLET memuruyum verdiğiniz görev benim görev ALANIMIN dışındadır deyip GÖREVE gitmezse sonuçta hangi YASAYA göre YARGILAMA yapılacaktır.

Hey Genelkurmay, bu konuya AÇIKLIK getirmek sizin ÖNCELİKLİ göreviniz değil midir? Buyurun görev başına. Bu konuyu açıklığa kavuşturun. Assubaylar 657' ye tabi ise o zaman GÖREV bölümünü ona göre yapın. 211 ve 926'ya tabi ise de GASP ETTİĞİNİZ HAKLARINI verin AYIRIM ve HAKSIZLIKLARI sonlandırın. Bu görevi layıkıyle yaparak TSK'da BİRLİK BERABERLİK ve DAYANIŞMA ruhunu yeniden DİRİLTİP, yaratın.

Saygılarımla.

Ögeyi Oylayın
(46 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#3 EMEKLİASSUBAYLAR 29-08-2013 12:43
Sn.Çam, Yazınızda belirttiğiniz AYİM 16.9.1981 ve 15 Ekim 1981 tarihli kararlarının içeriği nedir bilmiyoruz farklı bir konuda aynı mealde karar verilmiş olabilir ama Kendi nam ve hesabına yüksek okul bitiren assubaylara verilen üst derecenin iptali için zamanın Cumhurbaşkanı tarafından açılan davada gerekçe olarak ASSUBAYIN EMSALİ SUBAY olduğu belirtilmiş karardan itibaren assubaylar emsal tahsil bitiren subaylarla aynı dereceden göreve başlarken bu kez AYİM 6.12.1978 gün ve 1978/572 sayılı ile hukuka aykırı kararı ile Asb.Emsali subay değil 657 sayılı yasadaki genel idari hizmetler (büro hizmetleri ) sınıfıdır kararı vererek hukuksuzluk tarihine geçmiştir.
Asb.MYO yasası ile yine ucube bir başlangıç derecesi assubaylara layık görüşmüştür. ADALETİN GEREĞİ MYO Asb.lar 9/2 Lisans mezunu assubaylar 8/1'den göreve başlaması gerekmektedir, bu sağlanıncaya kadar hukuksuzluğu her platformda dile getirip haksızlığa tepkimiz devam edecektir. Adalet birgün onu esirgeyenlere de gerebilecektir
MAKALE BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ
Alıntı
#2 Orhan ORHUN 27-08-2013 19:14
Sayın ÇAM; Assubaylara tüm haksızlığı yapanlar domuzun yattığı yeri bile biliyorlar kimse merak etmesin.
Adamlar; menfaatleri ve Assubayları en iyi şekilde kullanabilmeleri için bu şekilde davranıyorlar. Assubaylara bazen ev kölesi, bazen tarla kölesi olarak muamele etmek işlerine geliyor. Çünkü; aldıkları eğitimin gereği kafalarındaki imaj değişmiyor.
Şunu hiç kimse unutmasın, kimsenin ahı yerde kalmaz, ilahi adalet muhakkak tecelli eder ve günümüzde ettiğini görüyoruz da…
Yanlış yönetildiğimiz, yapılan zulüm ve mazlumların ahını yerden kaldıran ilahi tecelliyat aşağıdaki iki beyit ile ne güzel dile getirilmiş…
Ders alması gerekenlere ithaf olunur.
“Zulümkârlık dağıtır, berbat eder ülkeyi
Adâlet saadetle âbâd eder ülkeyi”
(Genceli Nizami)

Nîk ü bed herkes bulur âlemde bir gün ettiğin,
Kendi çekmezse cezâ mîrâs kalır evlâdına”
Ziya Paşa
Alıntı
#1 Ahmet CAN 27-08-2013 11:53
Böyle bir karar askerdende olsa hukukçu titri taşıyanların durup dururken vereceği bir karar değildir.İnancım odur ki;askerlik ve harp sanatı dışında siyaset,saltanatlarını sorunsuzca sürdürebilmek için ülke yönetmeye soyunma gibi işleri pek bilen,10 yılda bir kendi halkınıda darp etmeye alışmış faşist Generaller ve onların kurmaylarının başının altından çıkmıştır.Assubay dediğin nedir ki?Onlar için maraba.Haddini bilmeli,haddini bilmeyecek duruma gelmeden her yönden hadımlaştırılmalıdır.Sapkın(SAPIK)karar deyimin cuk oturmuş devrem.Çok tuttum.
Alıntı