Perşembe, 06 Aralık 2012 00:10

ASSUBAY-SENDİKASI (ASSUBAY-SEN) !..

Oy ver
(40 oy)

Değerli meslektaşlarım

Yıllardır ön yargılarla assubaylara yapılan haksızlıklara, iletişim çağının sağladığı imkanlarla "ARTIK YETER!" demek üzere özverili arkadaşlarımızca assubayların ilk özgür sesi olarak sitemiz kurulmuştur. Önceki TEMAD yönetiminin duyarsızlığına rağmen birçok taşın yerinden oynamasını sağlayarak kararlı bir şekilde TEMAD’a ve mücadelemize halen destek misyonunu üstlenmektedir. Bu vesile ile kuruculara ve destek veren meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Sitemizden sonra gerek iyi niyetle gerekse isimlerini ön plana çıkarmak için bazı arkadaşlarımız tarafından adeta assubay sayfa ve site enflasyonu yaratılmıştır.

Mücadele sabırdır, kararlılıktır, inanmaktır, özveridir. Kişileri örgütlü mücadeleye zorlayamazsınız. Bu gönüllülük gerektirir ama son zamanlarda bazı kişilerin sabırsızlığı, kişisel hesapları, kaprisleri nedeniyle yasal temsilcimiz TEMAD dışında  kendilerine rol biçmeleri üzerine başta Sn.Ersen Gürpınar büyüğümüz olmak üzere, arkadaşlarımız konuya dikkat çeken yazılar yazdılar. Özellikle Sn.Adnan Fuat Özdemir kardeşimizin altına imza atabileceğim sitemiz mesaj panosundaki yazısı beni hem güldürdü hem de düşündürdü.

Örgütlenme yolundaki engelleri, Anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kaldırmıştır. Ancak, aynı amacı güden birden fazla derneğin, sendikanın birlik ve beraberlik gücünü kaybettiğini, kişiselleştiğini görmekteyiz.

Polislerin sendika kurduklarını açıklamaları üzerine hemen işte fırsat diyenler saniyede kağıt üzerinde ASTSUBAY-SEN sendikasını kurdular, oysa bu bir sürpriz haber değildi, yıllar önce AİHM'nin bu konudaki kararı sitemizde tartışılmış mahsurları üzerinde çoğunluk hemfikir olmuştu.

Hepinizin bildiği gibi internette kısa bir araştırma yaparsanız aşağıdaki bilgilere ve benzerlerine ulaşmanız mümkündür.  

Türk Anayasal sisteminde sendikal hak ve özgürlükler ile ilgili en geniş düzenleme 1982 Anayasasında yer almaktadır (1). 1995'te Anayasada yapılan değişiklik sonucu 53'üncü maddeye eklenen yeni 3'üncü fıkra ile çalışanlardan -işçiler- dışında kalan memurlar ve diğer kamu görevlilerine sendika ve üst kuruluşlar kurma hakkı tanınmıştı. 3 Ekim 2003 günlü ve 4709 sayılı Kanunla Anayasanın 51'inci maddesinde yapılan değişiklik sonucu “işçiler” yerine “çalışanlar” terimi getirilmiş olup  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11.maddesinde;

1. Herkes barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hak, çıkarlarını korumak amacıyla başkalarıyla birlikte sendikalar kurma ve sendikalara üye olma hakkını da içerir.

2. Bu hakların kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplum içinde ulusal güvenliğin, kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli olanlar dışındaki sınırlamalara tabi tutulamaz. Bu madde, silahlı kuvvetler, kolluk kuvvetleri veya devlet idaresi mensuplarınca yukarıda anılan haklarını kullanılmasına meşru sınırlamalar getirilmesine engel değildir.

hükmüne yer verilmektedir (2). Yukarıdaki sözleşme maddelerinden polis ve askerlerin sendika kurmasının mümkün olmadığı anlaşılmasına rağmen AİHM asker ve polislerin de sendika kurmalarının hak olduğunu belirten kararı gereği EMNİYET MENSUPLARI SENDİKASI (EMNİYET-SEN) kuruluş dilekçesini Ankara valiliğine verdiler.

Akabinde hemen Em.Gn.Md.lüğü yayınladığı bir genelge ile "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasasının 15'inci maddesi 1'inci fıkrasının (j)bendinde emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilatında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil personelin kurulan sendikalara üye olamayacakları hükme bağlanmıştır. Kanun maddesine aykırı davranış, disiplin soruşturmasına konu olabileceğinden belirtilen hususun teşkilatımızda görevli tüm personele tebliğ edilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim." EGM Sn.Mehmet Kılıçlar'ın yazısı ile teşkilat personelini uyararak sendikaya kayıt olanlar hakkında işlem yapılacağını duyurdu (3).

Tüm bu yasal engellerin aşıldığını ve EMNİYET-SEN sendikasının faaliyete geçtiğini düşünelim; emniyet hizmetlerindeki personel arasında bizler gibi ön yargılarla açılan uçurumlar yoktur. Gerek İçişleri Bakanlığı gerek Emniyet Gn.Md.lüğü tüm personelini bir aile kabul ederek  haklarını korumayı amaçlamış, sosyal tesislerinde ÖNCE İNSAN prensibi ile müdür, amir ve memur bir arada olmuşlardır. Bunun sonucu olarak o sendikaya çalışan tüm emniyet mensupları (Md., Amir, memur, bekçi, müstahdemler) üye olup ortak menfaatlerini korurlar.

ORDU-SEN veya benzeri bir sendika kurulduğunu düşünelim. Siz  bu sendikaya neredeyse hiç bir sorunu olmayan hakları altın tepside sunulan subayların üye olacağını düşünebiliyor musunuz? Bir mucize olup böyle bir sendika kurulsa dahi assubayların haklarını savunacağını düşünebilir misiniz?  Bunu düşünmek bile bence abesle iştigal olur! Geriye kalan tek alternatif emekliler, sendika kuramayacaklarına göre muvazzaf uzmanların, assubayların kendi sendikalarını kurmalarıdır! Peki böyle bir sendikaya uzman ve assubayların üye olup sendikal faaliyetlerde bulunmalarına Türkiye’de şu an izin verilir mi?  Çağdaş, laik, demokratik hukuk devletinin tüm kurum ve kuralları ile hayata geçeceği günlerde umarım sendika da gerçekleşirO halde görevdekilerin kurması gereken sendikayı kurmayı planlayan emekli meslektaşlarıma bin düşün bir uygulama tavsiyesinde bulunuyorum...

Kendisine ve mesleğine saygı duyan arkadaşlarımızın yapması gereken öncelikli şey yasal temsilcimiz TEMAD’a ve mücadelemize destek vermektir. Bunu başardığımız an sadece adalet isteğine dayanan sorunlarımızı çözmememiz için herhangi bir neden kalmayacaktır.

Saygılarımla.

Yorumlar

0Kemal Uğur12-01-2013 13:16#7
Evet benim teğmenim Kıdemli Başçavuştan fazla maaş alması lazım. Kimdir teğmen kimdir kd.bçvş.? Garip kavramlar değil, ikisi de TSK mensubu TC vatandaşı nerelerde görev yaparlar hangi servise binerler desem aynı diyeceğiz fakat bu zihniyet bizi temsil edebilir mi siz düşünün. 300 bin kişi ailesi çocuğu yaşlısı babası halk bizi haklı bulurken yetkili kılınmışlar kulaklarını tıkamakla kalıyor. ''On dönüm bostan yan gel osman'' zihniyeti biz alalım gerisi ne olursa olsun. Bizi yönetemeyenler, hakkımızı arayamayanlar altta kalanın canı çıksın ata sözü aynen öyle olmuyor mu? Saygılarımla. Site yönetimine teşekkür ederim, Temad yönetimine de.
-2Kemal Uğur11-01-2013 19:58#6
LOBİ YİNE İŞ BAŞINDA, PARALI ASKERLİK YASASI İLE DİSİPLİN KANUNU HEMEN ALT KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ.ORDUDA SUBAYLARLA UĞRAŞ, MSB KOMİSYONUNDA SUBAYLARLA UĞRAŞ... BİZ DERDİMİZİ KİME ANLATACAĞIZ? MSB KOMİSYONUNA ASSUBAY SOKMAK LAZIM, BİZLER DE ETKİN ÇALIŞMALIYIZ. SUBAYLAR BİZİ HİÇBİR ZAMAN TEMSİL ETMEDİ Kİ. ASSUBAYDAN SUBAY OLANLARI 3 YILA ÇIKARMIŞ, KARDEŞİM BANA NE ASSUBAYLIKTAN GEÇEN SUBAYDAN...
+7Osman Ada11-01-2013 00:52#5
Umut kardeşim, bu site assubayların özgür sesi olan bir site, hepimiz düşüncelerimizi ifade ederek en doğru yolu bulacağız; bu yazıya katılmadığınızı belirtmiş ve devamında "sendikalar yapıları gereği hak aramak ve almak için daha kullanışlı örgütlerdir ve güçlerini üyelerinin emeklerinden alırlar." demişsiniz. Haklısınız, ama emeklinin üretimden kaynaklanan gücü yok, görevdekilerden subayların bir eli yağda bir eli balda assubayların kurulacak sendikasına yaşam hakkı verirler mi? Biz kararlı olursak başarırız dediğinizi duyar gibiyim bu kararlılığı biz şimdiki örgütlenmemizde gösterebilsek birlik olabilseydik zaten bu haksızlıklara uğramazdık, kaldı ki askerin GREV HAKKI dünyada yok onun için grev hakkı olmayan sendika dernek kadar bile etkili olmaz. Biz davamıza inanalım yeter.
-2umut10-01-2013 22:43#4
Ben yukarıdaki görüşlere katılmıyorum bildiğim kadarı ile temad ve sendikanın görev alanları arasında farklar vardır sendikalar yapıları gereği hak aramak ve almak için daha kullanışlı örgütlerdir ve güçlerini üyelerinin emeklerinden alırlar.
+9Ersen Gürpınar20-12-2012 17:55#3
Yıllardır ön yargılarla yapılan haksızlıklar için mücadele ediyoruz sonuç alınıncaya kadar da onur mücadelesinde kararlıyız. Yaptırım gücü olmayan bir nevi sarı sendikayı düşünmek bile mücadelede güç kaybıdır.Bu konu yıllar önce AİHM örgütlenme önündeki engelleri kaldıran kararı gereğince tartışıldı. Konuya hemen atlayanların amaçlarını mücadele serüvenlerini incelediğiniz zaman anlayabilirsini z. Assubay mücadelesinin istismarına kesinlikle izin vermeyeceğimizi özellikle bu kişilere hatırlatıyorum. Sn.M.Emin ATILGAN'ın bu konudaki yazısına aynen katıldığımı belirtiyor, huzur dolu günler diliyorum.
-1Adnan Fuat Özdemir18-12-2012 20:24#2
SAYIN ATILGAN; GENEL BAKIŞ AÇISI İÇEREN YAZINIZI DİKKATLE OKUDUM VE AYNI BAKIŞ AÇISINI TAŞIDIĞIMIZ SONUCUNU ÇIKARDIM. BU GÜZEL YAZINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. FACEBOOK ÜZERİNDEN ASSUBAY-SEN İSİMLİ BİR SAYFAYI HİZMETE SUNAN SAYIN SELÇUK İÇER'E DESTEĞİMİ HER ZAMAN YİNELEDİM. BİRİNCİSİ BU SAYFA KURULMUŞ SANAL BİR SENDİKAYI İŞARET ETMİYOR. BU SAYFADA AMAÇLANAN; SENDİKA KELİMESİNİ BU TOPLUMUN GÜNCESİNE SOKMAK SURETİYLE ÖNCE KAYGI VE KORKULARINI YOK ETMEK. İKİNCİSİ BU TOPLUMA TEKNİK BAZDA SOSYAL VE SİYASAL ALANLARDA YENİ KONJOKTÜRLER,Sİ STEMLER SUNMAK,BUNLARIN TARTIŞILMASINI SAĞLAMAK,ARAŞTI RMACI VE KATILIMCI RUHU HAREKETE GEÇİRMEKTEN İBARET. ÜÇÜNCÜSÜ VE EN ÖNEMLİSİ ASSUBAY VEYA ORDU ÇALIŞANLARI SENDİKASI KAVRAMINI OLGUNLAŞTIRIP BİR TASARI VEYA TEKLİF HALİNE DÖNÜŞTÜREBİLMEK VE YENİ TC. ANAYASASININ İÇİNE, ÖZGÜRLÜKLER BAĞLAMINDA BU ÇALIŞMAYI GÖTÜRÜP ATABİLMEK, YANİ ANAYASAL HALE GELMESİNİ TEŞVİK ETMEK. BU YAPI KISA SÜRELİ BİR PROJEKSİYON DEĞİLDİR,UZUN VADELİ TAHMİNEN ON YILLIK BİR ALT YAPIYI VE ÖZÜMSEMEYİ GEREKTİRMEKTEDİ R. AB. BİR MÜKTEBESATLAR BİRLEŞKESİ İSE VE BÜYÜK KISMINDA ASKERİ SENDİKALAR VE KONFEDERASYONLA R VARSA, SIRANIN BİZE DE GELMESİ KAÇINILMAZDIR VE BU KONU OCAĞIN ÜSTÜNDE HEP SICAK OLARAK DURMALIDIR. TABİİ Kİ ARADA BİR KAŞIĞI ELİMİZE ALIP KARIŞTIRMAK ŞARTIYLA. SAYGILARIMLA.
+12Hasan ÇANKAYA07-12-2012 16:00#1
Konunun iyi anlaşılması için Sendika ve Dernek nedir tanımlamak gerekir.
SENDİKA :Çalışanların haklarını işverenlere ve devlete karşı korumak ve geliştirmek üzere oluşturdukları örgütlerdir.

DERNEK: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere belli sayıda kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları kişi topluluklar olarak tanımlanmıştır

Bu tanımlardan Dernek ve Sendikanın aynı şeyler olmadığı ancak ikisinin de gerekli olduğu sonucuna varılır. Askerlerin sendika kuramayacakları doğrudur. Emekliler içinse böyle bir sorun yoktur. Emekli Sendikaları 2007 yılında kurulunca hükümet kapatılması için dava açmıştır. Ancak bu konuda Ülkemizin de imza koyduğu İLO sözleşmelerinde bu yönde bir karar olmadığı için kapatma olmamıştır.Yani İLO hükümleri bağlayıcıdır. Bu gün konfederasyonla ra bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Diske bağlı Tüm Emekli Sen, Kamu Sene bağlı Türkemekli- Sen gibi sendikalar mevcuttur.

Bir de baştan itibaren yaptığım yorumlarda meşrulukta ısrar ediyorum. Egemenler her zaman yasalarla kendilerini korumaya almışlardır. Dünyada Sendikalar ve ülkemizde Memur Sendikaları yasalara rağmen mücadele edilerek kazanılmıştır. Meşruluğa inanmadığımızda mücadele etmenin de bir anlamı yoktur. Nihayetinde İktidar-Gen.Kur ikilisi de yetkilerini yasalardan alıyor. Yasallıksa eğer iktidar asgari ücreti 700 küsur TL olarak belirlemiş ve bununla geçinilir demiş;yani yasal bir karar almıştır. Gen.Kur da mevcut sefalet durumunu statü olarak belirlemiştir. Yasallıksa bunların hepsi yasaldır.

Son söz olarak şunu söylemek istiyorum; Temad dernek olarak bu mücadeleyi kazanımla sonuçlandırırsa tartışmalara gerek de kalmaz. Ancak sabır denile denile sabır taşının da çatladığı yeni arayışlardan anlaşılmaktadır .

İlgilisi için bir emekli sendikası haberi ( http://blog.milliyet.com.tr/-emekli-sen-ayagindaki-dikeni-cikardi-/Blog/?BlogNo=354330 )
_______________ _______________ _______________ _______________ __
YÖNETİCİ NOTU .Sn.Çankaya yazarımızında belirttiği gibi sorun hukuki engelden ziyade görevli arkadaşlarımızı n sendikal faaliyetlerine engel olunacağı emeklilerin sendikasının ise emekten gelen güçleri (GREV) olmadığı için yaptırımın olmaması konusudur. Demokrasisi tam gelişmiş ülkelerde bu sorunlar yaşanmaz esasında o ülkelerde bizdeki gibi personel arasında ayırım, haksızlık ve adaletsizlik olmaz Huzur dolu günler dilerim

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Yorum yapmak için lütfen KAYIT olun veya GİRİŞ yapın...