ASSUBAYLARIN ADALET ARAYIŞI SÜRÜYOR

10 Eyl 2017
250 kez

Saygıdeğer Meslektaşlarım

"Adalet toplumun,devletin temelidir; Adalet olmayan yerde hiçbir şey olmaz."

Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz assubaylar  ülkemize ve ordumuza sadakatimizi terimiz,kanımız ve canımızla ispat ettik çok zor koşullarda büyük sorumluluklar üstlenerek ölümle burun buruna görev yaptık; karşılığında imtiyaz ve ayrıcalık değil sadece ADALET talep ettik. 

Ne yazık ki kahrolası ön yargılı zihniyet bizlerden adaleti esirgiyerek adeta vatanseverlik duygularımızı istismar edercesine haksızlık hukuksuzluklar yaptı;  özellikle de feto örgütünün TSK içindeki komuta kademesindeki alçak hainler bu hukuksuzlukları  savunarak bizlerin aidiyet duygusunu yok etmeyi ve böylece  TSK yıpratmayı amaçladılar.

TSK yeniden yapılandığı bu dönemde yaşananlardan ders alan yok haksızlık,hukuksuzluk devam ediyor.
Muhatapları ile görüşemeyen temsilcimiz TEMAD tüzükteki görev ve sorumluluklarını  unutmuş ticaret ve komisyonculukla uğraşıyor.

Sevgili peygamberimiz Hz.Muhammet HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR buyurmuşlar; bizler de kendimize mesleğimize saygımız gereği sağır sultan bile duymuş olsa da her platformda bizlere yapılan haksızlığı hukuksuzluğu anlatarak adalet talebimizi tekrarlıyoruz. 

26/29 Ağustos 2017 tarihinde parti gözetmeksizin adalet isteyen  tüm kamuoyunun davetli olduğu CHP düzenlediği ÇANAKKALE ADALET KURULTAYI'na davet edilince sevgili kardeşim Fahrettin BAĞRI ile birlikte kurultayın  POLİS-ASKERE ADALET ÇALIŞTAYI'na İzmir MV. Sn.Murat BAKAN'ın mederatörlüğünde katıldık.

Mali konularda uzman olan Sn.Fahrettin BAĞRI neredeyse bana söz bırakmayacak şekilde zamanın elverdiği ölçüde ana fikri "TSK. MESELESİ ASSUBAYLAR MESELESİDİR" eksenindeki konuşmasında başlangıç derecelerimizdeki adaletsizliK, tazminatlar,sicil affı gibi konuları sade bir dille anlattı. 

Bana ise sadece adalete vurgu yapıp temel sorunlarımıza kısaca değinmek düştü .

Çalıştayda yaptığım konuşma metnini bilgilerinize sunar, huzur ve adalet dolu günler dilerim. 

 

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve açık hava

 

ADALET KURULTAYI POLİS VE ASKERE ADALET ÇALIŞTAYINDAKİ KONUŞMA METNİ

Saygıdeğer milletvekilleri, değerli katılımcılar

Öncelikle şahsım ve astsubay meslektaşlarım adına sizlere sevgi ve saygılarımı  assubaylara yıllardır ön yargılarla yapılan adaletsizlikleri birkez daha ifade etme fırsatını verdiğiniz için de minnettarlığımızı sunuyorum.

Toplumların temeli adalettir; Adalet olmayan yerde hiçbir şey olmaz.

Öncelikle her ne olursa olsun,adaletsizliğin arkasında kim varsa,ne varsa amansız,ancaksız ve net bir dille adaletsizliği lanetliyoruz.

Değerli katılımcılar

Adında MİLLİ kelimesi olan iki bakanlığımız vardır; Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı

Geleceğimize yön veren MEB mensuplarının saygınlığı ve personel ayrımı gözetmeyen bir kurum olarak tanınmaktadır. MEB personeli arasında kesinlikle statü farklılıkları sosyal,ekonomik ve insani haklarda ön plana çıkmaz; tüm personel  hizmetli-memur-öğretmen-idareci  tahsil dumlarına göre aynı derece ve kademeden göreve başlar öğretmen evlerinde eşit hizmet alırlar.

TSK'da sıra assubaya gelince kural değişir nasıl değişir? Assubaylara ayrılar sosyal tesislerin sayıları az fiziki şartları yetersizdir. Göreve alt kademeden başlarlar, Türkiye'de Anayasa’ya aykırı hiçbir şey yokmuş gibi zamanın Amiral kökenli Cumhurbaşkanı koltuğunun altına verilen dosyadaki gerçek dışı bilgilerle  fakülte ve yüksek okulu kendi nam ve hesabına bitiren assubaylara verilen üst derecenin iptali için Anayasa Mahkemesine “assubayın emsali subaydır” gerekçesi ile iptal davası açar.  Yüksek mahkeme maddenin tamamını değil “üst derece verilir” ibaresini iptal edip assubayların emsal öğrenim gören subaylarla aynı dereceden göreve başlatılmasını  engellemek için bu kez devreye AYİM girer, hukuku guguk yapan kararı ile Assubayların emsalinin 657 sayılı devlet memuru,  üstelik büro memuru olduğu kararını verir… Sizler, üniforması kefen olan büro memuru hiç gördünüz mü? 

Milletin göz bebeği ordumuzda ise personel arasındaki ayrımcılık yüzünden TSK=Türk Subay Kuvvetleri olmuştur, bu yüzden ADALET SADECE ADALET İSTİYORUZ.

Bir üniforması da kefen olan, bir ayın 6-8 gününü 24 saat esasına göre tek kuruş fazla mesai ücreti almadan nöbet, tatbikat,gece eğitim,özel görevlerle kışlada geçiren sorumluluğuna rağmen yetkisi,sosyal,ekonomik hakları kısıtlı  TSK sırtında taşıyan meslektir assubaylık.

Astsubay olmadan bırakın ordunun savaşmasını asker karnını doyuramaz aksini iddia edenler ayni zaman diliminde assubaylara 48 saat izin versinler ordumuzun kilitlendiğini göreceklerdir.

Kuş uçmaz kervan geçmez dağlarda,azgın denizlerde birçok kişinin macera olsun diye 24 saat tahammül etmekte zorlandığı şartlarda üstelik ölümle burun buruna görev yapan assubaylar bunun karşılığında ayrıcalık ve imtiyaz değil sadece ADALET istiyor.

Assubaylar bu ülkeye ve ordusuna sadakatini teri,kanı ve canı ile kanıtlamışlardır, her kurum kendi personelini koruyup kollarken kendi kurumumuz tarafından ön yargılarla adaletsizliğe uğramak ,sadece göreve ve ölüme gönderilirken hatırlanmak istemiyoruz. Kurumumuzla gurur duymak,aile olduğumuzu hissetmek Aidiyet ve moral motivasyon duygumuzu en üst düzeye yükseltmek istiyoruz. Kısaca tek isteğimiz ADALET-ADALET-ADALET’tir...

Zamanın kısıtlı olduğunu biliyorum, 60 yılın haksızlığı hukuksuzluğu 60 dakikalık bir çalıştayda bizlere tanınan kısa süre içerisinde anlatılamaz.

Değerli meslektaşım Fahrettin BAĞRI sizlere Başlangıç derecelerimiz,tazminatlarımız ,tüm memurların yararlandığı sicil affı gibi konuları kısaca anlattı, ben de sağır sultanın duyduğu temel haksızlıklarımızı kayda geçmesi bakımından başlıkları ile arz ediyorum.

-GÖREVE BAŞLANGIÇ DERECESİ

Görev koşulları ve sorumlulukları assubaylarla kıyaslanamayacak birçok memur MYO mezunu ise 9/2 lisans mezunu ise 8/1 dereceden göreve başlamaktadır. Assubayların da göreve başlangıç derecesinin aynı olması gerekmektedir.

-TAZMİNATLAR

Yasaların tarifinde ve uygulamada subay yardımcısı olan assubaylar subayların aldığı 7 tazminatın  hiçbirinden yararlanmamaktadır (Sn.Fahrettin Bağrı’nın açıklamalarında belirttiği gibi) bu adaletsizliğin önlenmesi.

-SOSYAL TESİS ADALETSİZLİĞİ

Assubaylara tahsis edilen sosyal tesisler sayıları az mevcutlar ise fiziki yetersizdir. Subay ve assubayların birlikte yararlandığı tesislerde olay mı oluyor burada medeni bir şekilde yararlanılıyor, ORDU EV’leri adına uygun olarak tüm ordu personelinin birlikte eşit yararlandığı tesisler olmalıdır.

-ADİ MALÜL OLARAK EMEKLİ EDİLENLERİN MAĞDURİYETİ

TSK tam teşekküllü hastaneden SAĞLAM raporu alarak girenlerden görevin ağırlığı,psikolojik etkisi gibi nedenlerle sağlığını kaybedenler TSK  adi malül olarak emekli edilmektedir, personelin isteği dışında resen gerçekleşen bu durum nedeniyle düşük maaşla emeklilik işlemi gerçekleşmektedir. Bu personelin de vazife malülü gibi emsallerini geçmemek kaydı ile derece kademe terfisi yapmaları ya da asgari bir üst dereceden emekli edilerek mağduriyetleri önlenmelidir.

-KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLERDE GÖREV YAPANLARA VERİLEN KADEME

Kalkınmada öncelikli illerde iki yıl görev yapan 657 SK tabi kamu personeline fazladan bir kademe,  aynı şekilde 6111 sayılı yasa ile 8 yıl disiplin cezası almayan memurlara bir kademe verilmektedir, bu haktan TSK personelinin yararlanamaması Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.

-SİCİL AFFI

Devlet memurlarına bu güne kadar amir,disiplin kurulu ya da mahkemelerce verilen cezalardan dolayı sicil affı getirilmesine rağmen birçoğu amir keyfiyetine dayalı disiplin cezaları nedeniyle TSK personeline sicil affı getirilmemesi de Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.

-DİSİPLİN YASASI

Elbette suç cezasız kalmamalı, ancak hiçbir yasada suç tarifine girmeyen amir tarafından suç kabul edilen hususlarda personelin cezalandırılması hukukun temel prensiplerine aykırıdır, ayrıca yasada birçok hukuksuzluk vardır; örneğin herhangi bir fiilden soruşturma açılan suçsuzluğu kanıtlanan beraat edenlere amir ceza verebilmektedir. TSK'dan ayrılmayı gerektiren puan sisteminde tamamen amir keyfiyetine dayalı disiplin cezaları etkili olduğundan bu yasa çağın gerekleri ve hukukun üstünlüğüne dayalı yeniden düzenlenmelidir.

MECBURİ HİZMET

Anayasamız ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere göre zorla çalıştırılma olan ANGARYA yasaklanmıştır. TSK bir yıl devlet hesabına okuyanla 10 yıl okuyan aynı mecburi hizmet süresine tabidir, düzenlemenin devlet hesabına okunan süre ile orantılı yapılması adalet ve eşitliği sağlayacaktır.

OYAK

OYAK her üyesinin maaşından % 10 kesinti yapmakdır; Türkiye'nin sayılı Holdingi durumunda olan kurumun eski üyeleri ile yeni üyeleri arasında mağduriyetler oluşmuştur.Kurum iştiraklerinde her üyenin hakkı olduğundan üyelere katılımları nispetinde hisse senedi verilmesi, dileyen üyenin de birikimlerini kurumda değerlendirilmesinin sağlanması adaletsizliği önleyecektir .

LİSANS EĞİTİMİ

Eğitim, hizmet verimliliğinin temelidir, öğretmenlere yüksek okul hakkı tanınmasından 20 yıl sonra assubaylara yüksek okul hakkı tanınmış, ancak ön görülen Meslek Yüksek Okulu tahsili çağın gereklerine ve fakülte mezunlarının askerliklerini er olarak yapmaları nedeniyle onlara emir komuta eden assubayların da fakülte mezunu olması şarttır. Buna rağmen Assubayların MYO mezunu olup eksik eğitimi kıta içi kurslarda tamamlaması Türkiye'nin taraf olduğu Bologna sürecinde ön görülen lisans eğitiminin dikkate alınmaması önyargıya dayanan art niyettir.  ASSUBAY OKULU EĞİTİMİNİN FAKÜLTE DÜZEYİNE ÇIKARTILMASI ZORUNLULUKTUR.

Hepinize tekrar huzur,refah ve adalet dolu günler diliyorum.  Saygılarımla.

      Ersen Gürpınar E.Per.Kd.Bşçvş.

 

Görüntünün olası içeriği: 17 kişi, gülümseyen insanlar, ayakta duran insanlar, ağaç, çocuk ve açık hava

 
Ögeyi Oylayın
(28 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#2 EMEKLİASSUBAYLAR 10-09-2017 22:56
Şimdi elinizi vicdanınıza alıp karar verin;
Tüzel kişiliği,binası,sekreteri,aracı,gayrimenkul,aidat geliri,hazine yardımı arkasında 100 şubesi, nemacı yalakaları olduğu halde temsil görevini yapmayan kişisel ikbal peşinde koşanlarmı, yoksa kendi cebinden harcama yapan, hiçbir kişisel çıkarı olmayan, üstelik yalakaların iftira ve hakaretleri ile şevkleri kırılmaya çalışılmasına rağmen mücadeleye kişisel katkı sunan arkadaşlarımızmı TEMAD ve mücadeleye zarar veriyor ? Mücadeleyi amaç edinenlere saygılarımızla
Alıntı
#1 adalet arayan 10-09-2017 22:15
Eski 2. başkan, yeni kara kuvvetleri komutanı org. yaşar güler gazeteci balçiçek ilterle yaptığı söyleşide buyurmuştu; "kamuda en eşitlikçi yer tsk'dır" diye,
sormak lazım paşaya;
eşitlik olduğu için mi sen 6 çeşit tazminat alırken ben hiç birini almıyorum,
onun için mi, emsal eğitimli ile aynı göreve başlamıyorum,
onun için mi,lisans eğitimimi engelliyorsunuz,
onun için mi,oyakta sadece sizin borunuz ötüyor,
onun için mi,siz ölene kadar, biz ya bir ya iki kez lojmanda oturuyoruz,
onun için mi, sen her yıl yazlık-kışlık kampa giderken , ben tüm askerlik hayatım boyunca bir - iki kez gidebiliyorum,
onun için mi,sen helikopterle pikniğe giderken, ben tankın gölgesinde piknik yapıyorum,
onun için mi,assubay intiharlarına "psikolojik" diyebiliyorsunuz,
onun için mi,hastanelerde poliklinikleri, camilerde musallaları ayırdınız ,
onun için mi,sınırı geçeni ordudan atarken, 15 temmuzda derdest edilenler görev başındalar,
onun için mi,orduevinde verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz / getiremediniz,
onun için mi,kendinizi genel müdüre, bizi çaycıya benzettiniz,
onun için mi kredi kartlarınızı, hesabınızı bize emanet ettiniz,
onun için mi, bizi mao'nun askerlerine benzettiniz,
onun için mi,içeri girince maaş katsayısını anında 1/2 den 2/3 e çıkarttırdınız,
onun için mi, 1975 den beri sicil affının çıkmasını istemediniz,
onun için mi, eğitim seviyesine bakılmaksızın bir gecede hepiniz 8/1 inde eşitlendiniz,

VE

Yazmak istediğim yüzlerce sebep için mi kamuda en eşitlikçi yer tsk'dır ?

Aklımızla dalga geçmeyin,

Aynı birlikte Babasının assubay olduğunu söyleyemeyen subayların olduğu bir tsk'da hangi eşitlikten bahsedebilirsiniz ?

Yeter mi ?
Alıntı