TSK. TAZMİNATLAR MESELESİ

TAZMİNATLAR MESELESİ 
 
Haziran 2017'nin de yarısına geldik. Bugün ''TSK'da TAZMİNATLAR MESELESİ''ni bir kez daha gündeme getirelim izninizle.
Makam-Görev-Temsil Tazminatları sadece TSK personelini ilgilendirmiyor. Başta 657 sayılı D.M.K. olmak üzere tüm personel Kanunları'nı ilgilendiriyor. Ancak biz konunun TSK'yı ilgilendiren kısmına bakacağız.
 
Adı geçen tazminatları halen TSK'da alan (muvaazaf/emekli) en küçük rütbeli personel yarbay'dır. Dolayısıyla incelememizi yarbay-albay-Kd.Albay rütbeleri üzerinden yapalım. General/Amirallere ödenen tazminatlar ile ''Kadrosuzluk-Komutanlık v.b. tazminatlara da ayrı bir başlık ve makalemizde inceleriz İnşallah.
 
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU
Kanun Numarası: 926
Kabul Tarihi: 27/7/1967
 
Madde 30 – (Değişik: 6/5/1993 - 3909/1 md.)
Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir. Rütbeler Normal Bekleme Süreleri
----------------------- ------------------------------------
Teğmen 3 Yıl
Üsteğmen 6 Yıl
Yüzbaşı 6 Yıl
Binbaşı 5 Yıl
Yarbay 3 Yıl
Albay 5 Yıl
 
Burada ''Üstüne Basa Basa'' ifade ederek başlamamız gereken bir durum var. Subaylar yarbay rütbesine **NORMAL BEKLEME SÜRELERİ** sonunda yükseliyorlar. Yani; 20 inci hizmet yılının bitimi, 21 inci hizmet yılının başlangıcından itibaren HOOOP gelsin Makam+Görev Tazminatı.
 
Erken Terfi - Akademi Kıdemi v.b. bekleme sürelerini azaltan durumlar sonucunda 18-19-20 inci yılın bitiminde de yarbay rütbesine yükselip Makam-Görev Tazminatlarını alan pekçok subayın olduğunu biliyoruz.
 
Tazminatların parasal ayrıntısını görelim;
Rütbelere göre belirlenen puanların, dönem için belirlenen ''Aylık Katsayısı'' ile çarpılması sonucunda alınacak miktar belirleniyor.
 
01.07.2017 - 31.12.2017 Aylık Katsayısı: 0,099057'dir.
------------------------------------------------------------------------
Yarbay = 10.000 X 0,099057 = 990.00 TL.
Albay = 13.000 X 0,099057 = 1.287.00 TL.
Kd.Albay = 16.000 X 0,099057 = 1.585.00 TL.
 
İşte bu ''BALLI BALLI'' paraları emekli olduklarında da almaya devam ediyorlar. Bunu da hassaten belirtmekte fayda var.
 
Haydi bakalım! Gelin şimdi de TSK'da astsubayların bu konudaki durumu neymiş ona bakalım izninizle...
 
Madde 78 – (Değişik: 5/2/2009-5837/19 md.)
Astsubayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir:
Rütbeler Normal bekleme süreleri
----------------------------------- -------------------------------------
Astsubay Çavuş 3 yıl
" Kıdemli Çavuş 3 yıl
" Üstçavuş 6 yıl
" Kıdemli Üstçavuş 6 yıl
" Başçavuş 6 yıl
" Kıdemli Başçavuş 6 yıl (Yaş Haddi)
 
Astsubaylar için Makam - Görev (Vazife) Tazminatının esamesi dahi okunmadığına göre yukarıdaki şu acayip, acayip olduğu kadar da ADALETSİZ olan ''Normal Rütbe Bekleme Süreleri''nden bahsedelim.
 
Dile kolay, 23-24 yıl geçmesine rağmen astsubaylar halen daha Kıdemli Başçavuş rütbesine yükselememiş durumda oluyorlar. ''Efendim! Süreleri uzun tuttuk ki; Kıdemli Başçavuş rütbesine yükselmek erken yaşta olmasın ve daha da önemlisi bu rütbede yığılma olmasın'' sözleri tam bir PALAVRA'dır. Bu rütbeye çok sayıda astsubayın daha erken yaşta ulaşmasının bu söylenen gerekçeyle hiç bir alakası yok.
 
Kıdemli Başçavuş olanlara tazminat yok, kadrosuzluktan emeklilik diye birşey yok, KARİYER-KADRO-UZMANLIK yok, daha üst rütbelere yükselebilmek yok. Ee!! Bu rütbede yığılma olsa ne anlamı varki...!!!
Ama subaylarda öyle mi? TSK'da general/amiralliğin ne denli ayrıcalıklı rütbe olduğunu biliyoruz. Albaylık rütbesi de TSK'da önemli bir rütbe olmasına rağmen rütbe bekleme sürelerinin az olması nedeniyle erken yaşta bu rütbeye yükselmeler olmakta ve bu durum da yığılmalara neden olmaktadır.
 
Dolayısıyla TSK'da albay rütbesinde zaman zaman yığılmalar olmuş ve siyasi iktidarlar da bu yığılmayı önlemek için albaylar lehine BALLI-KAYMAKLI Kanunlar çıkararak sorunu gidermeye çalışmışlardır.
Bu tür işlemlerin en sonuncusu da 14/1/2016 tarih ve 6661 sayılı Kanun'un GEÇİCİ MADDE-39'da yer aldı. Üç farklı nasıpta olan albaylara 5,5 - 11 ve 16 kat ekstra emekli ikramiyesinin ödenmesi kararlaştırıldı. Ancak 668 sayılı KHK'nin 4 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırıldı.
 
Karar Sayısı : KHK/668
MADDE 4- (3) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı Kanunun GEÇİCİ-39 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
İşte durum bu saygıdeğer arkadaşlarım. Astsubayın derdi bir tane değil ki; bin derdimiz var. Ancak, usanmadan, yorulmadan hepsini takip edecek ve gerekeni yapacağız.
BİLGİLENME + BİLGİLENDİRME + AKSİYONERLİK varsa STRATEJİ de vardır..!! Sağlıklar dilerim...
 

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi

Fahrettin BAĞRI
(E) Maliye Astsubayı

Fahrettin Bağrı'nın Profil Fotoğrafı, Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor ve iç mekan

Ögeyi Oylayın
(14 oy)
Son Düzenlenme Çarşamba, 28 Mart 2018 15:05

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#1 EMEKLİASSUBAYLAR 12-06-2017 16:20
Aynı orduda hâttâ daha ağır şartlarda görev yapan TSK bel kemiğini oluşturan assubaylara haksızlık hukuksuzluk ön yargısı ile üvey evlat muamelesi yapılması görevdeki personelin hizmet verimliliği,moral motivasyonu emeklinin kurumuna olan aidiyet duygusunu yok etmektedir.
Ordu içine sinmiş TSK düşmanlarının eseri olan adaletsizlik sona ermedikten sonra Assubaylar huzurlu olamaz Assubayı huzursuz olan bir ordu da başarılı olamaz..
Alıntı
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ