TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE VERİLEN İNSAN HAKLARI EĞİTİMLERİ

21 Eki 2015
163 kez

Okuduğu zaman İNSAN hayretler içinde kalıyor. KENDİNİ İNKAR ETMEK BU OLSA GEREK diye düşünmeden edemiyorsunuz. TSK'da İNSAN HAKLARININ her türlü HUKUK kuralları ile EVRENSEL HUKUK kurallarına göre UYGULANDIĞI ve bu konularda PERSONELİN BİLİNÇLENMESİ için DERSLER, EĞİTİMLER, SEMİNERLER verildiği belirtilmektedir.

TSK içindeki uygulamaları BİLMEYENLER DE TSK'da EVRENSEL HUKUK kurallarının AYIRIMSIZ ve İSTİSNASIZ olarak UYGULANDIĞINI zannederler. TSK'da Personele verilen EĞİTİM, DERS, SEMİNERLERE göre EVRENSEL HUKUK kurallarına UYULUYOR ise bugüne kadar TSK'da ASSUBAYLARA yapılan AYIRIM-HAKSIZLIK ve ÖTEKİLEŞTİRME uygulamaları hangi YASALARA göre yapılmaktadır?Yapılanlar EVRENSEL HUKUK KURALLARINA-AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE  ve ÜLKEMİZİN İMZA ATMIŞ olduğu AB UYUM yasalarına UYUYOR MU?

TSK'da başta GENKUR BŞK ve KOMUTA heyeti "SÖZDE" dersler, eğitimler, seminerler vereceğine "ÖZDE" olarak İNSAN HAKLARINA uygun hareket edilmesini TEMİN etmek için gerekli çalışmaları yapmalıdırlar. TSK'da KOMUTA kademesinde GÖREVLİ olanlar EVRENSEL HUKUK kurallarına UYUYOR ve BİLİYORLARSA o zaman TSK içinde Assubaylara yapılan HAKSIZ-HUKUKSUZ-AYIRIM ve ÖTEKİLEŞTİRMELERİ DE SONLANDIRMALIDIR.

TSK'da bugüne kadar Assubaylara yapılan AYIRIM-HAKSIZ-HUKUKSUZ-ÖTEKİLEŞTİRME uygulamaları tamamen YASALARA aykırı davranışlardır. Bu uygulamaları KOMUTA kademesi de bildiğinden yapılanlar BİLİNÇLİ ve KASTİDİR. O zaman TSK'da İNSAN HAKLARINDAN DA, HUKUKTAN DA bahsetmek ABESLE iştigal etmek demektir. Hem İNSAN HAKLARININ BİLİNMESİ-KORUNMASI için TEŞKİLAT içinde DERSLER, SEMİNERLER, EĞİTİMLER vereceksiniz, hem de bunu BİLİNÇLİ olarak UYGULAMAYACAKSINIZ. Bu nasıl bir ADALET, HUKUK ANLAYIŞI ve DAVRANIŞ biçimidir?

TSK'da Assubaylara yapılan AYIRIM-HAKSIZLIK-HUKUKSUZLUK ve ÖTEKİLEŞTİRMELERİN BİLİNÇLİ ve KASITLI olarak yapıldığının en güzel ÖRNEĞİ TSK'nın kendi yayımladığı "TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE VERİLEN İNSAN HAKLARI EĞİTİMLERİ" ile ilgili yaptığı faaliyet programıdır. Bu programın yapılması ve yayımlanması aynı zamanda TSK yönetiminin bu güne kadar Assubaylara yapılan AYIRIM -ÖTEKİLEŞTİRME uygulamalarının HAKSIZ -HUKUKSUZ olarak yapıldığının İTİRAFI ve KABULUDÜR.

TSK Komuta heyeti TSK'nın BÜTÜN ve AYIRIMSIZ olduğunu söyleyerek ASSUBAYLARA yaptığı AYIRIM -HAKSIZLIK-HUKUKSUZLUK ve ÖTEKİLEŞTİRMEYİ İNKAR etse de, kendi yayımladığı programda belirttiği "İNSAN HAKLARINA" kendisinin UYMADIĞINI da İTİRAF ve KABUL etmektedir. Bu DAVRANIŞ biçimi de TSK komuta HEYETİNE OLAN GÜVENİ ZEDELEMEKTEDİR.

Genkur tarafından yayımlanan aşağıdaki faaliyet programını okuduğunuzda ASSUBAYLARA yapılanların BİLİNÇLİ ve KASTİ olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Çünkü İNSAN HAKLARININ BİLİNMESİ ve KORUNMASI için personele DERS, SEMİNER ve EĞİTİMLER verdiren GENKURUN kendisinin bu şartları uygulamadığını da bizzat göreceksiniz.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE VERİLEN İNSAN HAKLARI EĞİTİMLERİ

Gün geçtikçe önem kazanan insan hakları konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri personelini en üst seviyede bilinçlendirmek ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan çeşitli seviyelerdeki eğitim birimlerinde insan hakları konusunda eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde verilen eğitimler aşağıda belirtilmiştir.

1.Okullar ve eğitim merkezlerinde verilen insan haklarına ilişkin eğitimler:

 • a.Askerî liseler ve Bando Astsubay Hazırlama Okulu haftalık ders çizelgelerinde "Demokrasi ve İnsan Hakları" dersi seçmeli ders olarak bulunmaktadır.
 • b.Astsubay meslek yüksekokulları müfredatında yer alan "Anayasa Hukuku" ve "İnsan Hakları" derslerinde insan hakları konusu işlenmektedir. Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulunda ise "Meslek Etiği" başlığı altında anılan konu hakkında bilgi verilmektedir.
 • c.Söz konusu eğitim, Kara Harp Okulunda “Sosyal Bölümler” öğrencilerine birinci sınıfta, “Mühendislik” öğrencilerine ikinci sınıfta “Hukukun Temelleri” dersinde verilmektedir. Ayrıca; “İşletme ve Kamu Yönetimi Bölümü” öğrencilerine ikinci sınıfta “İnsan Hakları Hukuku” dersi verilmektedir. Ayrıca, Gülhane Askerî Tıp Fakültesi ile Hemşirelik Yüksek Okulunda da "Meslek Etiği" ve "Tıp Etiği" ana konuları altında insan hakları konusuna değinilmektedir.
 • d.Harp Akademileri Komutanlığında;
 1. Kara, Deniz ve Hava Harp Akademileri ile Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde Uluslararası Hukuk kapsamında “İnsan Hakları Hukuku”, “Silahlı Çatışma Hukuku” ve “Deniz Hukuku” Adli Görevlere İlişkin Dersler kapsamında “Kolluk Hukuku”, “Ceza Hukuku”, “Ceza Muhakemeleri Hukuku” ve “İnsan Hakları Kolluk Yetkileri” "Savaş Dışı Harekât Hukuku (İnsancıl Hukuk)" ve "Silahlı Çatışma Hukuku" dersleri görülmekte,
 2. Komutanlık ve Karargâh Subaylığı öğrenimi süresince "Silahlı Çatışma Hukuku" eğitimi konferanslar şeklinde verilmekte,
 3. Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Harp / Harekât Hukuku Yüksek Lisans Programı kapsamında;
 • a. "Silahlı Çatışma Hukuku",
 • b. "İnsan Hakları ve İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması",
 • c. "Terörizm ve Uluslararası İnsancıl Hukuk" dersleri verilmektedir.
 • e. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi (BİOEM) Komutanlığında verilen;
 1. Silahlı Çatışma Hukuku”,
 2. Birleşmiş Milletler Askerî Gözlemci”,
 3. İnsan Ticareti İle Mücadele”,
 4. Sivil Asker Etkileşimi” kurslarında insan hakları konularında eğitim verilmektedir.”
 • f. Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında insan hakları konusunda yüksek lisans eğitimi yapmış personel bulunmaktadır.

2.Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı sınıf okulları ile eğitim merkez komutanlıklarında düzenlenen kurslar ile subay, astsubay, uzman erbaş ve erlere insan hakları konusunda eğitimler verilmektedir.

3.Kıtalarda erbaş ve erlere "Yurt Sevgisi Eğitimi" kapsamında insan hakları konusunda bilgi aktarılmaktadır.

4.Diğer birimlerde icra edilen muhtelif eğitimler:

 • a. Askerî ceza ve tutukevlerinde görevli personel Milli Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile yapılan protokoller çerçevesinde Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezinde her yıl düzenli olarak açılan kurslarda eğitime tabi tutulmaktadırlar.
 • b. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine yeni katılacak memur adayları için düzenlenen intibak kurslarında insan hakları konusuna yer verilmektedir.
 • c. Barışı Destekleme Harekâtı ve İç Güvenlik Harekâtına katılan birlik personeline, insan hakları konusunda uygulanacak kuralların yer aldığı eğitimler verilmektedir.
 • d. Yurt Dışı Mesleki Gelişim Programı kapsamında yurtdışından "Barış Operasyonlarında Uluslararası İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk (Course On International Human Rights And Humanitarian Law in Peace Operations)" kursu alınmaktadır.

Genkurun insana "BU NE PERHİZ,BU NE LAHANA TURŞUSU?" dedirtecek uygulamaları ŞAŞIRTIYOR. Bir KURUMUN içinde bu kadar ÇELİŞKİ YAŞANIR MI? TSK da "PERSONEL AYIRIMSIZDIR" diyor, UYGULAMALARINDA EN BÜYÜK AYIRIMI KENDİSİ YAPIYOR. İNSAN HAKLARINI BİLİYOR, ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYORLAR AMA UYGULAMAMAK İÇİN KENDİLERİ YILLARDIR DİRENİYOR VE İNSAN HAKLARINI AYAKLAR ALTINA ALIYORLAR. BU KURUM AYAKTA KALIR, PERSONEL BİRBİRİNE İNANIR, GÜVENİR Mİ? TSK'YI BU HALE GETİRENLERE YAZIKLAR OLSUN. ONLARI İNSAN HAKLARINI ÇİĞNEDİKLERİ İÇİN KINIYORUM. AYNI HAKSIZLIKLARA UĞRAMALARINI DA YÜCE ALLAHTAN DİLİYORUM. MEZARLARINDA RAHAT OLMASIN, DİK DURSUNLAR.

Ögeyi Oylayın
(13 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#4 Murathan SİPAHİOĞLU 23-10-2015 21:03
Her şeyden önce üstlere astların “insan” olduğu öğretilsin. Sonra kendilerine verilen “astlarına komuta etme ve yönetme” dersi kaldırılarak içeriği bir güzelce incelensin de kendilerine nasıl bir şartlandırma programı uygulandığını anlasınlar. Daha önemlisi tarafsız bir kuruluşa TSK genelinde test, anket benzeri araştırmalar yaptırsınlar da gerçeklerle yüz yüze gelsinler. Dünyanın toz pembe olmadığını görsünler.
Yarım yüzyıl kadar önce okula girişte verilen taahhütnamede; “yürürlükte olan ve yürürlüğe yeni girecek kanunları kabul ettiğimi ve edeceğimi…” diyen bir madde vardı. O zamanlar da “insan hakları” vardı. Bu ve “şu kadar yıl mecburi hizmet” veya “şu kadar para tazminatı” benzeri şartlar “köleliği kabul” şartları değil mi idi?

Gülerim ağlanacak halimize……
Alıntı
#3 MEHMET KAYALI 21-10-2015 20:31
İNSAN HAKLARI MI DEDİN?
BİR KURUMDA İNSAN HAKLARI VARSA:
1.ALT STATÜ,ÜST STATÜ DİYE AYIRIM KAYIRIM OLMAZ.
2.ÖDENTİLER DE TAZMİNATLAR DA EŞİTLİK OLUR
3.KOMKARSU'DA KURS GÖREN ÜST STATÜYE TAZMİNAT,
ALT STATÜYE AFERİN AVUTMASI OLMAZ.
4.LOJMANLARDA ÜST STATÜYE % 55.
ALT STATÜYE % 4O
DAHA ALT STATÜYE % 5 ORANLAMARLARLA,
EŞİTSİZLİĞE MÜSAADE EDİLMEZ.
5.ÜST STATÜDE, BÜROLARDA ÇALIŞANLARA,
TAM, ALTI TANE TAZMİNAT VERİP,
HUZURLU YAŞAM SAĞLANIRKEN.
KARDA KIŞTA, DAĞDA, BAYIRDA.
CAN PAZARINDA,
GÖREV YAPAN ALTTAKİ STATÜDEKİLERİN,
TAZMİNATLARDAN YOKSUN BIRAKILMASI.
HANGİ İNSAN HAKLARI İLE TANIMLANIR?.
EŞİT SÜRELİ EĞİTİMLİLERİN, BİLİNÇLİ HİZMETLERİ ALINIP.
HAKLARA SIRA GELİNCE.
SENİN STATÜN BU...
BUNU STATÜNÜ BAŞLANGIÇTA STATÜNÜ BELİRLER İKEN DÜŞÜNMELİ İDİM
SENİN GİBİ EĞİTİMLİ BANA LAZIM OLURSA, DIŞARIDAN ALIRIM.
YAKLAŞIMI NASIL TANIMLANIR?
Alıntı
#2 Ersen Gürpınar 21-10-2015 18:27
Hoca verir talkımı kendi yutar salkımı dedikleri gibi sözde İnsan hakları savunuculuğu yapanlar bir üniforması kefen olan assubayı büro memuru statüsünde göreve başlatır önyargılarla sosyal ekonomik ve insani haksızlıklara tabi tutar kısaca sadece göreve ve ölüme gönderirken hatırlar lafla peynir gemisi yürümüyor
Alıntı
#1 sadi 21-10-2015 17:10
İNSAN HAKLARI EĞİTİMİMİ,TUTMAYIN BENİ KATILA KATILA GÜLECEĞİM.HANGİ ZEKA FUKARASININ İCADI BU.
Alıntı