Cuma, 24 Ekim 2014 16:59

DELEGELİK SİSTEMİ ASSUBAYLARIN ÖZGÜR İRADELERİNİ YANSITIYOR MU?..

Oy ver
(22 oy)

Değerli Meslektaşlarım

Bizler, bu ülke ve orduya sadakatimizi terimiz, kanımız ve canımızla kanıtlamamıza rağmen ön yargılarla sosyal, ekonomik ve insani haksızlıklara uğratıldık. Adalet talebi ile başlattığımız mücadelede TEMAD şemsiyesi altında birleştik, gönüllü olarak bizi temsil etmek isteyen arkadaşlarımızı seçerek görevlendirdik, bu mücadeleye hiç bir mecburiyet  olmadan tamamen gönüllülük esasına göre katıldık; çünkü  kazanımlarımızı TEMAD sağlasa bile üye olan olmayan, destek veren vermeyen her arkadaşımız bundan yararlanacaktır. TEMAD bir STK’dur . Üretimden gelen GREV hakkını kullanarak büyük güç elde eden SENDİKA değildir, bu nedenle bizlerin desteği önemlidir ve saygı duyulması gerekir.

2011 yılında  statükonun sona erdiği ve umutların yeniden yeşerdiği bir seçimle Sn.Ahmet KESER ve yönetim kurulu üyelerini seçtik. Kendilerini kutlarım... Sn. Keser şanslıydı; çünkü www.emekliassubaylar.org sitesinde bir araya gelen arkadaşlarımız mücadelede azımsanamayacak bir yol almışlardı, tüm güçlerini yeni yönetime destek olarak kullandılar, sosyal medyanın da etkisi ile mücadele gemisi hedefine doğru hızla yol alırken ilk hayal kırıklığı yönetimin kendi içerisinde anlaşamamaları üzerine olağan üstü seçime gittik, bu seçimde yönetimden ayrılan arkadaşların ve adayların kendilerini yeterince tanıtamaması üzerine Sn.Keser yeniden güven tazeledi, ANCAK rakipsiz olduğunu düşünen Sn.Keser vaatlerini ve bizi temsil ettiğini unutan bir tavır içerisine girdi, haksızlıklarımızı anlatmak için çok iyi bir fırsat olan televizyon programlarında haksızlıklarımızı anlatmak yerine genelkurmay ile kavga ortamı yaratarak başlangıçta “Tüm haksızlıklarınızı birlikte çözüme kavuşturacağız, sorunlarınızı bize getirip çözüm bulacaksınız, hak aramak için daha önce olduğu gibi sokaklara çıkmayın, kurumumuza karşılıklı saygı göstermemiz gerekiyor” diye söz veren genelkurmayın nasıl bir çözüm üreteceğini görmeden bir çok maksadı aşan eleştiri yüzünden diyalog yolu kapatıldı, bu konuşmalarda arkadaşlarımızın da üzerinde mutabık kaldığı gibi kamuoyu ve yetkililere Assubayların ön yargılarla bir çok kesimden daha alt kademeden göreve başlatıldığı, emeklilerinin ilkokul mezunu bir çok KİT işçi emeklilerinden daha az maaş aldığının adaletsizliği anlatılmadı, yine bir çok arkadaşımızın ortak düşüncesi TEMAD’a normal gelirleri dışında bağış olarak gönderdiğimiz 2.5 milyon (trilyon) liranın mücadele için harcanmadığı,kirada oturan bir derneğin yeni bir bina alma veya yapma şansının yitirildiği ve paranın gereksiz sayılabilecek yerlerde harcanmasıydı, temsilcimizden doğal olarak bunların açıklamalarını isteyen arkadaşlarımıza ne yazık ki TEMAD tarafından desteklendiği belirtilen kişilerin tasvip edilmeyen kınanan,ayıplanan davranışları ile kavga ortamı yaratarak eleştirilere mani olmalarıydı, bu düşüncenin doğruluğu bu kişilerden bazılarının yeni yönetimde görevlendirilmeleriydi…

Şimdi doğal olarak buna tepki veren arkadaşlarımıza “geçmişi unutalım, yeni bir sayfa açalım seçimlerde delegenin iradesine saygı gösterelim” diye iyi niyetle tavsiyelerde bulunan arkadaşlarımız var. Bu iyi niyet yaklaşımı elbette takdirle karşılanır, ancak bunun için iki hususa açıklık getirmemiz gerekiyor; bunlardan birincisi  kavga ortamı yaratan meslektaşlarımız arasında birliğe saygıya zarar veren bu kişilerin açık ve net olarak toplumdan özür dilemesi, diğeri ise delegelerin hakikaten assubay toplumunun iradesini yansıtıp yansıtmadığının sorgulanmasıdır…

TEMAD tüzüğünde birçok antidemokratik uygulamalar vardır, bunlar için tüzük komisyonu ve www.emekliassubaylar.org sitesi yönetimi çalışmalar yapmış kamuoyu ve TEMAD yönetimi ile paylaşmıştır. 2013 yılında yapılan tüzük komisyonunda ne yazık ki  bu antidemokratik maddelerin değiştirilme şansı kullanılmamıştır. Bugün seçimlerde oy kullanan arkadaşlarımız mevcut yönetimlerin temsilcileridir; çünkü muhalefet temsilcileri yeterli oy almasına rağmen tek delege ile temsil edilmemişlerdir. BU DURUMDA SEÇİMLERDE DELEGENİN TÜM ASSUBAYLARIN ÖZGÜR İRADELERİNİ YANSITTIĞI DÜŞÜNÜLEBİLİR Mİ?.. Çağdaş demokrasiye, adalete, uygun mu? Adaletin sağlanması amacıyla onur mücadelesi yapan bizlerin vicdanlarını rahatsız etmiyor mu?

Demokrasilerde nispi temsiliyet esası vardır; her vatandaşın seçimde oy verme hakkı bulunarak, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, cumhurbaşkanı nispi temsil ile seçilirlerken bizim derneğimizde neden bu demokratik uygulama yapılmaz? Bu konuda bir örnek vermek gerekirse  birçok arkadaşımızın yaptığı açıklamalarda belirtildiği gibi, örneğin 510 aidatını ödemiş üyenin katıldığı bir seçimde 260 oy alan grup seçimleri ve 10 delegenin tamamını almakta 250 oy alan grup tek delege çıkaramamaktadır. BÖYLE ANTİDEMOKRATİK BİR SEÇİM VE TEMSİL OLABİLİR Mİ? Bu durumda oyları yok sayılan grup yasal yollara başvurursa seçimin iptal edilebilir ihtimali var, ayrıca üyelerin oy kullanmaları için  aidatlarını yatırma şartı getirilmiştir. Bu, derneklerin gelirlerinin önemli bir bölümünü teşkil eden aidatların yatırılmasını amaçlarken aidat yatırmayan assubayların oy kullanmalarını bu kişilerin delegelerle temsili önlenerek tüzüğe uygun olsa bile vicdanlara aykırı bir durum yaratmaktadır…

Sonuç olarak, Sn.Ahmet KESER’in yeni dönemde önce kendi öz eleştirisini yaparak hatalardan ders alındığını açıklaması, kişisellikten uzak bizleri temsil eden derneklerin görüşlerini alarak çizeceği yol haritası ile yeniden birliğin beraberliğin tesisini sağlamasıdır, ayrıca  tepki çeken davranışlarda bulunan yöneticilerin topluma olan özür borcunu derhal yerine getirmelerini sağlamasıdır, aksi halde birlik, beraberlik ve mücadelede başarı sağlamamız mümkün değildir. Seçimlerin assubaylara hayırlar getirmesini ve başarı ile sonuçlanmasını diler, meslektaşlarıma huzur dolu günler temenni eder,kişisel beklentilerden uzak,onur mücadelesine emek ve destek veren yürekleri saygıyla selamlarım.

Yorumlar

+2Ersen Gürpınar27-10-2014 00:29#4
Sn.Atılgan
Demokrasilerin olmazsa olmazı muhalefettir. Yazınızda örneklerle belirttiğiniz gibi ucube bir delege sisteminin assubayları temsil ettiği tartışılır; tartışılmayacak bir konu varsa daha önce kişisel hesaplarla hiçbir başarı sağlayamayan yönetim, içerisine meslektaşlarına hakaretler eden müfterileri de alarak birliğimize ve umutlarımıza darbe vurmuştur.Zamanla delegeler kerhen verdikleri oylardan pişman olacaklardır, zamanla bunu göreceğiz buna rağmen yine de yanılmış olmayı dilerim.
+7Osman Ada25-10-2014 20:36#3
Deveye demişler ki "Boynun neden eğri? Yanıt vermiş, nerem doğru ki? Biz, birbirimize kenetlenip saygı içinde olsak yalakaları dışlasak, bizi temsil edenler kişisel hesaplar değil mücadele için fedakarlık yapsalar zaten sorunlar biterdi, sorunların kaynağı yine biziz bu durumdan kurtulmamız gerekiyor...
+9Erdal Günşer25-10-2014 10:33#2
Sayın Atılgan, yazınızı ibretle okudum. Camianın bütünleşmesi adına hala umut taşıyan bütünleştirici yazınız nedeniyle tebrik ederim.
Ben altı çizilen dört başlığı irdelemek istiyorum. Birincisi sendika meselesi. Bence Sendika TEMAD'a karşı kurulmamaktadır . Sendika tamamen tabandan gelen bir oluşumdur. Bunu başka şeylere bağlarsak, sonuç olarak sendika taraftarları ve TEMAD taraftarları diye bir olgu ortaya çıkar. Bu yanlıştır. Yasalar açıktır. Her şey ortadadır. Bu oluşumu ortaya atanlar da yıllarca devlette görev yapmış kişilerdir. Bence vicdanlara bırakılmalıdır. Şahsen ben bu görüşteyim. Yazınızın bir yerinde bahsettiğiniz gibi sendikalar sivil toplum kuruluşudur. Ancak bizim kurmak istediğimiz sendika sivil toplum kuruluşu henüz değildir. Çünkü yasal prosedürü henüz gerçekleştirmem iştir. Taktir edersiniz ki, bu şuna benzer. Ev yemeği ile restoran yemeği gibi. Hazır TEMAD'a üye olmak kolay. Gidip restorana yemek yemek gibi... Ama sendikal organizasyonumu z bir hazırlık safhası gerektiriyor. Ev yemeği gibi... O da yenir, bu da yenir. En iyisi bence üyelerimizi sendikaya üye olurlarsa TEMAD bölünür korkusu ve yaklaşımından uzaklaştırmak. Bunu bir dernek yöneticisi düşünebilir. Yeni bir yapılanmayı hangi dernek yöneticisi ister ki... Sonuçta bir rekabet doğacak. Ama ben alt yapıya ve tabanımıza göre diyorum ki, sendika da kurulur. TEMAD'a da bir şey olmaz. Yeter ki kanuni mevzuatlarla Anayasal haklar tek noktada buluşsun. Anayasal bir hakkımız olan sendikalaşma batıda yaygın olarak yürümektedir. Doğrusu ben, emeklilere %3, milletvekiline %20 zam verilince eleştirebileceğ im bir oluşum istiyorum. Bu nedenle sendikaya EVET... En azından bir rekabet doğar. Şu an TEMAD üye sayısı 20.000 Kişi. Emekli assubay sayısı ise 100.000 Kişi. Bazen dernekler belirli bir büyüklüğe ulaşınca, bir de rakipsiz kalınca çalışma hırsını kaybedebilir. Sorgulama mekanizmasını daha az çalıştırabilir. Rekabet iyidir.

İkinci bahsetmek istediğim konu ise özür konusudur. Özür dilemek ve tabanı seslendirmek açıklaması başkanımıza şu an yakışır. Çünkü ölüm orucu nedeniyle bir özür borcu vardır. Hatalı bir girişimdir. Tabanın fikrini almadan böyle kararlar aldığı için özür dilemelidir.

Üçüncü konu ise emekliassubayla r.org sitemizin yöneticisi konumunda olan Sayın Ersen Gürpınar vesilesi ile sitemizi assubay kamuoyu nezdinde karalamaya çalışan birinin özür dilemesine gerek yoktur. Kendisini dileyebileceği bir özürden sonra da yönetici olarak kabul edemem. Çünkü özür dilemek bir daha olmayacak demektir. Laf olsun diye söylenmez. İnsan bir an hata yapabilir. Ancak bizim takip ettiğimiz iki yıllık bir tecrübe vardır.

Bir de delegelik sistemine değinmişsiniz. Sanırım bu da başka bir konu. Şu an bu konunun açılması bazıları tarafından yenilen pehlivanların itirazı gibi bir gülümsemeye yol açsa da inanın başlı başına büyük bir sorun. Delege seçimi belediye meclis üyeleri seçimi gibi olmalıdır. Üye fikirleri tam temsil edilmelidir.

Yazınızda bizi 2011'e götürdünüz. O zaman yaşananları kısaca hatırlattınız. Umarım yorum yazanlar biraz merak edip arşivimizi karıştırırlar. Bu yazınız veçhilesi ile sizi bir kez daha kutlar, yaklaşımımızın bazı konularda örtüşmemesini de bu sitenin özgür sesleri olduğumuz olarak kaydedilmesini dilerim. Saygılarımla...
+9MEHMET KAYALI24-10-2014 20:23#1
UYARILAR, SON DERECE İÇTENLİKLİ VE YAPICI. ŞİMDİ GAYE GEÇMİŞTE YAPILAN HATALARDAN DÖNÜŞ OLMALI, YIKILAN İLETİŞİM OLGULARININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLİP ONARIMI VE HAKLARIMIZIN VERİLMESİ TEKLİFLERİNİ ELİNDE BULUNDURANLARLA . İLETİŞİM OLANAĞI ARANMALIDIR. SAYIN ATILGAN'IN TÜM ÖNERİLERİ YAPICIDIR. ÇÖZÜM İÇERİKLİDİR. YOL HARİTASI OLMA NİTELİĞİNDEDİR. DİLERİM MAĞDUR ARKADAŞLARIMIZI N SIZLANMALARINI GİDERECEK OLUMLU GELİŞMELER OLUR.

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Yorum yapmak için lütfen KAYIT olun veya GİRİŞ yapın...